Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-208"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Hr. formand! Finansieringen af EU's budget er blevet et kaos. Der findes kun nogle få eksperter, som forstår, hvordan systemet fungerer. Men der er én ting, vi ved: Det er kortsigtet, og det er uretfærdigt. Derfor er der væsentlige grunde til at reformere det, så det bliver mere retfærdigt, åbent og langsigtet. Alain Lamassoure har udarbejdet en vigtig betænkning, som vi svenske socialdemokrater tilslutter os i alt væsentligt. Vi ønsker ikke mindst, præcis ligesom hr. Lamassoure, at finde en enkel, regulær og mere retfærdig finansiering, f.eks. et BNI-baseret system uden rabatter. Vi vil derimod ikke give EU beskatningsret eller krænke medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet. For mig er EU's specifikke karakter netop at kunne forene grundlæggende national suverænitet med evnen til på visse områder at sammenlægge magt for at kunne løse grænseoverskridende samfundsproblemer. At skabe en rigtig EU-skat ville være at foregribe begivenhederne. Hvis vi nogensinde skal gå den vej, skal overbevisningen om fordelene herved komme nedefra, fra borgerne og medlemsstaterne. Dér er vi ikke i dag. Jeg er glad for, at Den Socialdemokratiske Gruppe er kommet meget tættere på et mere fælles syn, som ligger tæt op ad hr. Lamassoures linje. Dermed er der bred enighed i Parlamentet, og det kan blive meget vigtigt for fremtiden."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, EU:n talousarvion rahoittaminen on ollut sekasortoista. Vain muutamat asiantuntijat ymmärtävät, miten järjestelmä toimii. Me tiedämme kuitenkin sen, että järjestelmä on lyhytnäköinen ja epäoikeudenmukainen. Tämän vuoksi vahvat perusteet puoltavat järjestelmän uudistamista oikeudenmukaisemmaksi, avoimemmaksi ja kauaskatseisemmaksi. Jäsen Lamassoure on laatinut tärkeän mietinnön, jonka keskeisen sisällön Ruotsin sosialidemokraatit hyväksyvät. Jäsen Lamassouren tapaan toivomme erityisesti löytävämme aiempaa yksinkertaisempia, suoraviivaisempia ja oikeudenmukaisempia rahoitusmuotoja, jollainen on esimerkiksi BKTL-perustainen järjestelmä, jossa ei sovelleta hyvityksiä. Emme kuitenkaan halua myöntää EU:lle verotusoikeutta tai tinkiä tässä vaiheessa verotusasioita koskevasta jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta. Itse pidän EU:n erityispiirteenä sitä, että se kykenee yhdistämään perusluonteisen kansallisen itsemääräämisoikeuden valmiuteen toimia yhdessä joidenkin alojen rajat ylittävien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kokonaan Euroopan unionille kannettavan veron käyttöön ottaminen olisi asioiden edelle menemistä. Jos sellainen vielä joskus otetaan käyttöön, kansalaisten ja jäsenvaltioiden on oltava vakuuttuneita sen eduista. Tällä hetkellä niin ei ole. Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä on pystynyt merkittävästi etenemään kohti yleisempää näkemystä, joka on lähellä jäsen Lamassouren lähestymistapaa. Parlamentissa on näin ollen laaja yhteisymmärrys, mikä saattaa olla hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de financiering van de EU-begroting is een chaos geworden. Er zijn maar een paar experts die begrijpen hoe het systeem werkt. Maar één ding weten we, dat het kortzichtig en onrechtvaardig is. Daarom zijn er gegronde redenen om het te hervormen in de richting van rechtvaardigheid, openheid en de lange termijn. Alain Lamassoure heeft een belangrijk verslag opgesteld waar wij, Zweedse sociaaldemocraten, op hoofdlijnen mee instemmen. Niet op de laatste plaats willen wij, net als de heer Lamassoure, een eenvoudige, rechttoe rechtaan en rechtvaardigere vorm van financiering, bijvoorbeeld een systeem gebaseerd op het BNI zonder kortingen. Wij willen daarentegen niet de EU het recht verschaffen belastingen te heffen of afbreuk doen aan de soevereiniteit van de lidstaten in belastingaangelegenheden. Voor mij bestaat het specifieke karakter van de EU hierin dat zij fundamentele nationale soevereiniteit weet te verenigen met het vermogen om op bepaalde gebieden de krachten te bundelen om grensoverschrijdende maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Een echte EU-belasting invoeren zou erop neerkomen dat we op de feiten vooruitlopen. Als we ooit die weg willen inslaan, moet de overtuiging van de voordelen hiervan van onderop komen, van de burgers en de lidstaten. Zo ver zijn we nog niet. Ik ben blij dat wij in de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement ver zijn gekomen in de richting van een gemeenschappelijk standpunt dat aansluit bij de benadering van de heer Lamassoure. Daarmee heeft die een breed draagvlak in het Parlement, hetgeen heel belangrijk kan zijn in de toekomst."@nl3
lpv:spoken text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Herr talman! Finansieringen av EU:s budget har blivit ett kaos. Det är bara några få experter som förstår hur systemet fungerar. Men en sak vet vi, det är kortsiktigt och det är orättvist. Därför finns det starka skäl att reformera det i riktning mot rättvisa, öppenhet och långsiktighet. Alain Lamassoure har åstadkommit ett viktigt betänkande som vi svenska socialdemokrater i allt väsentligt instämmer i. Inte minst vill vi, precis som Lamassoure, hitta en enkel, rak och rättvisare finansiering, till exempel ett BNI-baserat system utan rabatter. Vi vill däremot inte ge EU beskattningsrätt eller nu rubba medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor. För mig är EU:s specifika karaktär just att kunna förena grundläggande nationell suveränitet med förmågan att på vissa områden lägga samman makt för att kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Att skapa en genuin EU-skatt vore att gå händelserna i förväg. Skall vi någon gång gå den vägen måste övertygelsen om fördelen av det komma underifrån, från medborgarna och medlemsstaterna. Där är vi inte idag. Jag är glad att vi i socialistgruppen har kommit långt på väg mot en mer gemensam syn som nära ansluter till Lamassoures linje. Därmed har vi bred enighet i parlamentet och det kan bli mycket viktigt för framtiden."@lv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι χαοτική. Μόνο ελάχιστοι ειδήμονες κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Εκείνο, όμως, που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι το εν λόγω σύστημα είναι κοντόφθαλμο και άδικο. Υπάρχουν, συνεπώς, σοβαροί λόγοι μεταρρύθμισής του προκειμένου να καταστεί δίκαιο, διαφανές και προορατικό. Ο κ. Lamassoure εκπόνησε μια σημαντική έκθεση, με την οποία εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες ουσιαστικά συμφωνούμε. Ειδικότερα, επιθυμούμε, όπως και ο κ. Lamassoure, την εξεύρεση ενός απλού, άμεσου και πιο δίκαιου συστήματος χρηματοδότησης, όπως ένα σύστημα που θα στηρίζεται στο ΑΕΕ, χωρίς διορθώσεις. Δεν επιθυμούμε, ωστόσο, να δώσουμε στην ΕΕ το δικαίωμα να φορολογεί ή να θέσουμε τώρα υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία των κρατών μελών σε φορολογικά θέματα. Κατ’ εμέ, το βασικό χαρακτηριστικό της ΕΕ είναι η ικανότητά της να συνδυάζει τη θεμελιώδη εθνική κυριαρχία με τη δυνατότητα να ενώνει σε ορισμένους τομείς τις δυνάμεις της με σκοπό την επίλυση διασυνοριακών κοινωνικών προβλημάτων. Η θέσπιση ενός πραγματικού φόρου της ΕΕ θα ήταν πολύ πρόωρη. Αν κινηθούμε κάποια στιγμή προς αυτήν την κατεύθυνση, η πεποίθηση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει πρέπει να προέλθει από τη βάση, δηλαδή από τους πολίτες και από τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που σημειώσαμε στους κόλπους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύγκλιση των απόψεών μας κατά τρόπο που να συνάδει αρκετά με την προσέγγιση του κ. Lamassoure. Συμφωνούμε, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό στο Σώμα, και αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές εξελίξεις."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Göran Färm (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
lpv:translated text
"Mr President, the funding of the EU budget has been chaotic. It is only a handful of experts who understand how the system works. One thing we do know, however, is that it is short-sighted and unfair. There are therefore strong reasons for reforming it in the direction of fairness, transparency and far-sightedness. Mr Lamassoure has produced an important report, with which we Swedish Social Democrats substantially agree. In particular, we wish, just like Mr Lamassoure, to find a simple, straightforward and fairer form of funding, such as a GNI-based system without rebates. We do not, however, wish to give the EU the right of taxation or now to compromise the sovereignty of the Member States on tax matters. For me, what specifically characterises the EU is its being able to combine fundamental national sovereignty with the ability to be able in certain areas to combine forces in order to solve cross-border social problems. To create a genuine EU tax would be to anticipate events. If we are ever to go down that route, conviction as to the advantage of doing so must come from below, that is to say from the citizens and the Member States. We are not at present in that position. I am pleased that we in the Socialist Group in the European Parliament have made good progress towards a more common view closely approximating to Mr Lamassoure’s approach. We are thus in broad agreement in Parliament, and that may be very important in terms of the future."@en4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o financiamento do orçamento da UE tem sido caótico. Apenas um punhado de especialistas percebe o funcionamento deste sistema. Nós, contudo, sabemos uma coisa: sabemos que se trata de um sistema curto de vista e injusto. Existem, portanto, fortes razões para o reformar no sentido de uma maior justiça, transparência e largueza de vistas. O senhor deputado Lamassoure produziu um excelente relatório ao qual os Social-Democratas suecos dão o seu substancial acordo. Tal como o senhor deputado Lamassoure, desejamos de modo particular encontrar uma forma de financiamento simples, objectiva e mais justa, como por exemplo um sistema baseado no RNB sem descontos. Não queremos, no entanto, dar à UE o direito de tributação ou comprometer agora a soberania dos Estados-Membros em questões fiscais. Para mim, o que caracteriza especificamente a UE é a sua capacidade de conseguir combinar a soberania nacional essencial com a aptidão para, em certos domínios, juntar forças para solucionar problemas sociais transfronteiriços. Criar um genuíno imposto comunitário seria uma forma de antecipação dos acontecimentos. Se alguma vez enveredarmos por essa via, a convicção quanto à vantagem de o fazer terá de ser proveniente da base, ou seja, dos cidadãos e dos Estados-Membros. Não estamos, neste momento, nessa posição. Apraz-me registar que a opinião do Grupo Socialista no Parlamento Europeu progrediu bastante no sentido de uma posição mais comum, tendo-se aproximado substancialmente da abordagem do senhor deputado Lamassoure. No Parlamento, encontramo-nos, portanto, em ampla sintonia, o que pode vir a ser extremamente importante em termos de futuro."@pt17
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die Finanzierung des EU-Haushalts ist chaotisch. Es gibt nur eine Handvoll Experten, die das System verstehen. Aber eines wissen wir, nämlich dass es kurzsichtig und ungerecht ist. Daher gibt es gewichtige Gründe, es zu reformieren, ihm mehr Gerechtigkeit, Transparenz und Weitsicht zu verleihen. Herr Lamassoure hat einen wichtigen Bericht erarbeitet, dem wir schwedischen Sozialdemokraten im Wesentlichen zustimmen. Insbesondere wollen wir, genau wie Herr Lamassoure, zu einer einfachen, geradlinigen und gerechteren Finanzierung gelangen, beispielsweise einem System auf BNE-Basis ohne Rabatte. Allerdings wollen wir der EU kein Besteuerungsrecht einräumen oder die Souveränität der Mitgliedstaaten in Steuerfragen aufs Spiel setzen. Gerade die Fähigkeit, die grundlegende nationale Souveränität in bestimmten Bereichen mit dem Vermögen zur Bündelung der Kräfte zu verbinden, um grenzüberschreitende gesellschaftliche Probleme zu lösen, ist das, was die EU meiner Ansicht nach ausmacht. Mit der Schaffung einer echten EU-Steuer würde man den Ereignissen vorgreifen. Sollten wir jemals diesen Weg gehen, muss die Basis, müssen also die Bürger und die Mitgliedstaaten, von den Vorteilen dieses Systems überzeugt sein. So weit sind wir heute noch nicht. Ich freue mich, dass wir Mitglieder der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sichtweise, die der von Herrn Lamassoure nahekommt, ein gutes Stück vorangekommen sind. Damit haben wir einen breiten Konsens im Parlament, was für die Zukunft sehr wichtig sein kann."@de9
lpv:translated text
"Señor Presidente, la financiación del presupuesto de la UE ha sido caótica. Solamente unos cuantos expertos entienden cómo funciona el sistema. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es de cortas miras e injusta. Así pues, existen sólidos motivos para reformarla, para que sea más justa y transparente y tenga más visión de futuro. El señor Lamassoure ha elaborado un importante informe, con el que los socialdemócratas estamos en gran medida de acuerdo. En particular, al igual que el señor Lamassoure, queremos encontrar una forma sencilla, directa y más justa de financiación, como un sistema basado en el PNB sin rebajas. Sin embargo, no queremos conceder a la UE el derecho a aplicar impuestos ni comprometer ahora la soberanía de los Estados miembros en cuestiones fiscales. En mi opinión, lo que caracteriza específicamente a la UE es su capacidad para combinar la soberanía nacional fundamental con la capacidad de unir fuerzas en algunos ámbitos para resolver problemas sociales transfronterizos. Crear un verdadero impuesto de la UE sería anticiparse a los acontecimientos. Si alguna vez seguimos ese camino, la convicción relativa a las ventajas de hacerlo debe venir de abajo, es decir, de los ciudadanos y los Estados miembros. Actualmente no estamos en esa situación. Me satisface que en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hayamos progresado mucho hacia una opinión más común, muy aproximada al planteamiento del señor Lamassoure. Por lo tanto, existe un amplio acuerdo en el Parlamento y eso puede ser muy importante para el futuro."@es21
lpv:translated text
"Signor Presidente, il finanziamento del bilancio dell’Unione europea è attualmente caotico. Soltanto pochi esperti capiscono come funziona il sistema. Una cosa però la capiamo anche noi, ed è che è imprevidente e ingiusto. Vi sono quindi forti ragioni per riformarlo in direzione dell’equità, della trasparenza e della lungimiranza. L’onorevole Lamassoure ha prodotto un’importante relazione sulla quale noi socialdemocratici svedesi siamo sostanzialmente d’accordo. In particolare, proprio come l’onorevole Lamassoure, desideriamo trovare una forma semplice, lineare e più equa di finanziamento, come un sistema basato sul reddito nazionale lordo senza sconti. Non desideriamo, tuttavia, conferire all’Unione il diritto di tassazione né compromettere la sovranità degli Stati membri sulle questioni fiscali. Per me, ciò che caratterizza specificamente l’Unione europea è la sua capacità di combinare la fondamentale sovranità nazionale con la possibilità in certe aree di unire le forze per risolvere problemi sociali transnazionali. Creare una vera tassa europea significherebbe anticipare gli eventi. Se mai dovremo percorrere tale via, la convinzione riguardo al vantaggio del provvedimento deve venire dal basso, cioè dai cittadini e dagli Stati membri. Attualmente non siamo in quella condizione. Sono lieto che nel gruppo socialista al Parlamento europeo abbiamo compiuto notevoli progressi verso una visione più comune e molto vicina all’approccio dell’onorevole Lamassoure. Esiste quindi in Parlamento un ampio consenso, e ciò potrebbe essere molto importante per il futuro."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le financement du budget de l’UE a été chaotique. Seule une poignée d’experts comprend comment le système fonctionne. Ce que nous savons, cependant, c’est qu’il manque de vision et est injuste. Il existe donc de fortes raisons de le réformer afin de le rendre plus juste, plus transparent et plus prévoyant. M. Lamassoure a produit un rapport important, avec lequel nous, les sociaux-démocrates suédois, sommes d’accord en substance. En particulier, nous souhaitons, tout comme M. Lamassoure, trouver une forme de financement simple, directe et plus juste, comme le système fondé sur le RNB sans rabais. Cependant, nous ne voulons pas donner à l’UE le droit de lever un impôt et de compromettre la souveraineté des états membres en matière fiscale. D’après moi, ce qui caractérise plus particulièrement l’UE, c’est qu’elle est capable de combiner la souveraineté nationale, fondamentale, avec la capacité de pouvoir rassembler des forces dans certains domaines, afin de résoudre des problèmes sociaux transfrontaliers. Créer une véritable taxe européenne serait précipiter les évènements. Si nous devons suivre cette voie un jour, la conviction que nous avons intérêt à le faire devra venir d’en bas, c’est-à-dire des citoyens et des états membres. Ce n’est pas le cas actuellement. Je suis ravi qu’au sein du groupe socialiste au Parlement européen nous ayons fait de gros progrès en direction d’une vision plus commune qui s’apparente beaucoup à l’approche adoptée par M. Lamassoure. Nous sommes donc tous d’accord dans les grandes lignes et cela pourrait s’avérer très important pour l’avenir."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.17.3-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph