Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Hr. formand! Efter Berlin-erklæringen i sidste weekend og køreplanen, ifølge hvilken 2009 skal være året for traktatens foryngelse eller fornyelse i forbindelse med det europæiske valg, vil jeg foreslå, at vi udpeger 2009 som barnets år, ikke kun for at beskytte de mest sårbare mennesker og indføre fælles standarder for hele EU for beskyttelsen af vores børn, men også som en optimistisk tilkendegivelse af, at de kommende generationer kan fortsætte EU-projektet efter 50 års opbygning og udvikling. Jeg vil derfor stille dette forslag og bede kollegerne om at give det størst mulig opbakning."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, viime viikonloppuna hyväksytyn Berliinin julistuksen ja vuodeksi 2009, jona on tarkoitus nuorentaa tai uudistaa perustamissopimusta ja jona järjestetään lisäksi Euroopan parlamentin vaalit, laaditun etenemissuunnitelman pohjalta haluan ehdottaa, että nimeämme vuoden 2009 lapsen vuodeksi. Tämän tarkoituksena on paitsi suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ja laatia koko Euroopan unionissa yhteiset lasten suojelua koskevat standardit myös osoittaa, että suhtaudumme toiveikkaasti tuleviin sukupolviin ja tapaan, jolla ne voivat jatkaa Euroopan unionin hanketta 50 vuotta jatkuneen rakentamisen ja kehittämisen jälkeen. Haluan näin ollen esittää tämän ehdotuksen ja pyytää kollegoja antamaan sille mahdollisimman suuren tuen."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de Verklaring van Berlijn afgelopen weekend en de koers die is uitgezet voor 2009 als jaar van de verjonging of vernieuwing van het Verdrag in samenhang met de Europese verkiezingen, wil ik voorstellen dat wij 2009 tot het jaar van het kind uitroepen. Het doel is niet alleen om diegenen te beschermen die het meest kwetsbaar zijn en om binnen de Europese Unie gemeenschappelijke normen vast te stellen voor de wijze waarop wij onze kinderen beschermen. Het doel is ook om aan toekomstige generaties een positief signaal af te geven over de wijze waarop zij het project van de Europese Unie na vijftig jaar opbouw en ontwikkeling kunnen voortzetten. Daarom wil ik dit voorstel inbrengen en mijn collega’s vragen dit zoveel mogelijk te ondersteunen."@nl3
lpv:translated text
"Herr talman! För att återknyta till Berlinförklaringen förra helgen och färdplanen för 2009 som året för vitalisering eller förnyelse av fördraget med anknytning till Europavalen vill jag föreslå att vi utser 2009 till barnets år, inte bara för att skydda de mest sårbara och fastställa gemensamma krav i EU för hur vi skyddar våra barn, utan även som en röst av optimism för hur framtida generationer kan fortsätta projektet med Europeiska unionen efter 50 år av uppbyggnad och utveckling. Jag vill därför lägga fram detta förslag och be mina kolleger att ge det så mycket stöd som möjligt."@sv22
lpv:translated text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ενόψει της δήλωσης του Βερολίνου το περασμένο Σαββατοκύριακο και του οδικό χάρτη σύμφωνα με τον οποίο το 2009 ορίζεται ως έτος αναζωογόνησης ή ανανέωσης της Συνθήκης σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές εκλογές, θέλω να προτείνω να ορίσουμε το 2009 ως έτος του παιδιού, με σκοπό όχι μόνο την προστασία των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας και τη θέσπιση κοινών προτύπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον τρόπο προστασίας των παιδιών μας, αλλά και ως ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές γενιές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεχίσουν το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από 50 χρόνια οικοδόμησης και ανάπτυξης. Καταθέτω, λοιπόν, δημοσίως αυτήν την πρόταση και καλώ τους συναδέλφους μου να την στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους."@el10
lpv:spoken text
"Mr President, following on from the Berlin Declaration last weekend and the roadmap laid out for 2009 as being the year for rejuvenation or renewal of the Treaty in conjunction with the European elections, I would like to make a proposal that we designate 2009 as the year of the child, not only to protect those who are most vulnerable and set down common standards across the European Union as regards how we protect our children, but also as a vote of optimism in future generations for the way they can continue the project of the European Union after 50 years of construction and development. I would therefore like to put forward this proposal and ask colleagues to give it as much support as possible."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Señor Presidente, continuando con la Declaración de Berlín del fin de semana pasado y el plan de trabajo establecido para 2009 como el año del rejuvenecimiento o la renovación del Tratado en conjunción con las elecciones europeas, quiero proponer que designemos 2009 como el año del niño, no solo para proteger a aquellos que son más vulnerables y establecer normas comunes en todo el territorio de la Unión Europea con respecto al modo de proteger a nuestros niños, sino también a modo de voto de optimismo en generaciones futuras con respecto al modo de continuar el proyecto de la Unión Europea después de 50 años de construcción y desarrollo. Por lo tanto, quiero presentar esta propuesta y pedir a sus Señorías que le presten el máximo apoyo posible."@es21
lpv:translated text
"Herr Präsident! Anknüpfend an die Berliner Erklärung vom vergangenen Wochenende und den Fahrplan für 2009 als Jahr der Verjüngung oder Verlängerung des Vertrags in Verbindung mit den Europawahlen möchte ich einen Vorschlag unterbreiten, das Jahr 2009 zum Jahr des Kindes zu ernennen, und zwar nicht nur um diejenigen zu schützen, die am schwächsten sind, und gemeinsame Normen für den Kinderschutz in der gesamten Europäischen Union vorzulegen, sondern auch als Stimme des Optimismus in künftigen Generationen, da sie die Möglichkeit haben, das Projekt der Europäischen Union 50 Jahre nach ihrer Schaffung und Entwicklung fortzusetzen. Daher möchte ich diesen Vorschlag unterbreiten und meine Kolleginnen und Kollegen bitten, ihn so weit wie möglich zu unterstützen."@de9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, na sequência da Declaração de Berlim do passado fim-de-semana e do roteiro estabelecido para 2009, que deverá ser o ano do rejuvenescimento ou da renovação do Tratado, a par das eleições europeias, gostaria de propor que designássemos 2009 ano da criança, não só com o intuito de proteger os mais vulneráveis e estabelecer normas comuns, em toda a União Europeia, no que respeita à protecção dos nossos filhos, mas também como voto de optimismo nas gerações futuras, que poderão prosseguir o projecto da União Europeia após 50 anos de construção e desenvolvimento. Apresento, portanto, esta proposta e peço aos colegas que a apoiem tão amplamente quanto possível."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, in riferimento alla dichiarazione di Berlino dello scorso fine settimana e al calendario fissato per il 2009, che dovrebbe diventare l’anno della conferma e del rinnovamento del Trattato, in coincidenza con le elezioni europee, vorrei proporre di proclamare il 2009 Anno del bambino, al fine non solo di tutelare i più vulnerabili della nostra società e di fissare criteri comuni in tutta l’Unione europea per la protezione dell’infanzia, ma anche di esprimere un voto di ottimismo sulle generazioni future, affinché possano portare avanti il progetto dell’Unione europea dopo cinquant’anni di costruzione e sviluppo. Desidero quindi avanzare questa proposta e chiedo ai colleghi il maggior sostegno possibile."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, au sujet de la déclaration de Berlin du week-end dernier et de la feuille de route définissant 2009 comme étant l’année du rajeunissement ou du renouveau du Traité en conjonction avec les élections européennes, je voudrais proposer que nous désignions 2009 Année de l’enfant, non seulement pour protéger les plus vulnérables et définir des normes communes aux quatre coins de l’Union européenne concernant la manière dont nous protégeons nos enfants, mais aussi en guise de marque d’optimisme envers les générations futures pour la façon dont elles continueront le projet de l’Union européenne après 50 ans de construction et de développement. Je voudrais dès lors avancer cette proposition et inviter mes collègues à la soutenir autant que faire se peut."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.15.3-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph