Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-127"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! En vigtig del af EU's strategi er lige muligheder for mænd og kvinder. Offentligheden informeres ikke regelmæssigt i alle medlemsstater om ligestillingens betydning. Det planlagte partnerskab, der er oprettet som en del af Equal-programmet, har taget initiativet til en ligestillingsdag, der allerede fejres i nogle medlemsstater den 19. juli. Målet er at skabe respekt for kønslighed, at skildre et positivt billede af partnerskabet mellem kvinder og mænd og at øge offentlighedens kendskab til emnets betydning. Ligestillingsdagen er også rettet mod mænd, fordi mænd også kan diskrimineres og undermineres. Denne internationale dag er et udtryk for påskønnelse af kvinderettighedsaktivisternes langvarige indsats, og den styrker kvinders politiske, økonomiske og sociale status. Den fremmer også lige muligheder for begge køn. Den 19. juli ligger tæt på fars dag i kalenderen, hvilket er en mulighed for at understrege vores fælles interesse i, at fædrene tager sig af børnene og familien. Jeg føler derfor, at dette Europæiske År for Lige Muligheder for Alle er en meget belejlig mulighed for at oprette en ligestillingsdag i EU."@da2
lpv:translated text
"Yksi EU:n strategian tärkeä osatekijä on miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet. Kansalaisille ei tiedoteta säännöllisesti kaikissa jäsenvaltioissa sukupuolten tasa-arvon tärkeydestä. Osana Equal-ohjelmaa luodun kumppanuuden yhteydessä on tehty aloite sukupuolten tasa-arvon päivästä, jota vietetään jo joissakin jäsenvaltioissa 19. heinäkuuta. Tarkoituksena on luoda kunnioitusta sukupuolten tasa-arvoa kohtaan, esittää naisten ja miesten välinen kumppanuus myönteisessä valossa ja lisätä kansalaisten tietoisuutta asian tärkeydestä. Sukupuolten tasa-arvon päivä on tarkoitettu myös miehille, koska miehetkin voivat kärsiä syrjinnästä ja asemansa heikentämisestä. Tämä kansainvälinen päivä on arvostuksenosoitus naisoikeusaktivistien pitkäaikaisille toimille, ja sillä vahvistetaan naisten poliittista, taloudellista ja sosiaalista asemaa. Sillä myös edistetään molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Heinäkuun 19. päivä on kalenterissa lähellä isänpäivää, mikä tarjoaa tilaisuuden korostaa yhteistä kiinnostustamme isien rooliin lastenhoidossa ja perheessä. Katson näin ollen, että kuluva yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi on mitä otollisin ajankohta sukupuolten tasa-arvon päivän käyttöönottoon EU:ssa."@fi7
lpv:translated text
"Ett viktigt inslag i EU:s strategi är jämställdhet mellan män och kvinnor. Men allmänheten informeras inte regelbundet i alla medlemsstater om vikten av jämställdhet. I det planerade partnerskap som skapats som en del av Equalprogrammet ingår initiativet för jämställdhetsdagen som redan firas i en del medlemsstater den 19 juli. Målet är att skapa respekt för jämställdhet, att ge en positiv bild av partnerskapet mellan kvinnor och män och att öka medvetenheten bland allmänheten om frågans betydelse. Jämställdhetsdagen vänder sig också till män eftersom även män kan drabbas av diskriminering och förfördelning. Denna internationella dag är ett bevis på uppskattning för de långsiktiga insatserna av kvinnorättsaktivister, och den stärker kvinnors politiska, ekonomiska och sociala ställning. Den främjar också lika möjligheter för båda könen. Den 19 juli ligger i almanackan nära fars, dag vilket är en möjlighet att betona vårt gemensamma intresse för fäders roll i att ta hand om barn och familj. Jag anser därför att detta jämställdhetsår för alla är ett utmärkt tillfälle att införa en jämställdhetsdag i EU."@sv22
lpv:translated text
"Gelijke kansen voor man en vrouw vormen een belangrijk onderdeel van de strategie van de Europese Unie. Toch wordt het grote publiek niet in alle lidstaten regelmatig geïnformeerd over het belang van gendergelijkheid. Het geplande partnerschap dat was geïnitieerd in het kader van het Equal-programma, heeft het initiatief genomen voor de viering van de Dag van de gendergelijkheid. Op 19 juni wordt nu al in meerdere Europese lidstaten de dag van de gelijkheid van man en vrouw gevierd. Het doel ervan is om respect af te dwingen voor gendergelijkheid, een positief beeld te geven van de man-vrouwrelatie en het publiek bewuster te maken van het belang van deze kwestie. De Dag van de gendergelijkheid is ook gericht op mannen, want ook mannen zijn soms het slachtoffer van discriminatie of achterstelling. Deze internationale dag is een blijk van waardering voor de jarenlange inspanningen van vrouwenrechtenactivistes en levert een bijdrage aan de versterking van de politieke, economische en maatschappelijke positie van vrouwen. Met de Dag van de gendergelijkheid wordt getracht het begrip gelijke kansen te betrekken op beide seksen. 19 Juni is net na Vaderdag. Dat biedt de mogelijkheid om nog eens te benadrukken dat de deelname van vaders aan de zorg voor kinderen en gezin een gedeeld belang is. Ik denk dan ook dat dit Jaar van gelijke kansen voor iedereen de meest uitgelezen gelegenheid is voor het invoeren van een Dag van de gendergelijkheid in de Europese Unie."@nl3
lpv:translated text
"Významnou součástí strategie Evropské unie je rovnost příležitostí mužů a žen. Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu genderové rovnosti. Projektové partnerství vytvořené v rámci programu Equal převzalo iniciativu týkající se oslav Dne rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19. června slaví den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu ke genderové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci problému. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen i na muže, protože i muži mohou být diskriminování či znevýhodněni. Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé úsilí aktivistek za prosazení práv žen, posiluje politickou, ekonomickou a společenskou pozici žen. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem rovné příležitosti vztáhnou na obě pohlaví. 19. červen je v kalendáři blízko Dni otců, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní rok rovných příležitostí pro všechny je tím nejvhodnějším termínem k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů v Evropské unii."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Věra Flasarová (GUE/NGL ) –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Μια σημαντική συνιστώσα της κοινοτικής στρατηγικής είναι οι ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες. Το κοινό δεν ενημερώνεται τακτικά σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τη σπουδαιότητα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Η σχεδιαζόμενη εταιρική σχέση η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EQUAL έχει αναλάβει την πρωτοβουλία σχετικά με την Ημέρα Ισότητας των Φύλων, η οποία εορτάζεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη στις 19 Ιουλίου. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εδραίωση του σεβασμού της ισότητας των φύλων, η παρουσίαση μιας θετικής εικόνας της εταιρικής σχέσης μεταξύ ανδρών και γυναικών και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σπουδαιότητα του θέματος. Η Ημέρα Ισότητας των Φύλων απευθύνεται και στους άνδρες, διότι και οι ίδιοι οι άνδρες μπορούν να υφίστανται διακρίσεις και να προσβάλλονται. Αυτή η διεθνής ημέρα τιμά τις μακροχρόνιες προσπάθειες τις οποίες έχουν καταβάλει οι αγωνιστές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και ενισχύει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική θέση των γυναικών. Προάγει επίσης τις ίσες ευκαιρίες και για τα δύο φύλα. Η 19η Ιουλίου είναι κοντινή, ημερολογιακά, με την Ημέρα του Πατέρα, προσφέροντας έτσι μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα όσον αφορά τον ρόλο των πατεράδων για τη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι το τρέχον έτος, το οποίο έχει οριστεί ως Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, αποτελεί ευτυχή συγκυρία για τη θέσπιση της Ημέρας Ισότητας των Φύλων στην ΕΕ."@el10
lpv:translated text
"Ein wichtiger Bestandteil der Strategie der EU ist die Chancengleichheit für Männer und Frauen. Die Bevölkerung wird nicht in allen Mitgliedstaaten regelmäßig über die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung informiert. Die als Teil des Programms EQUAL geschaffene geplante Partnerschaft hat die Initiative für den Gender Equality Day, den Tag der Gleichstellung der Geschlechter, ergriffen, der bereits in einigen Mitgliedstaaten am 19. Juni stattfindet. Das Ziel ist, die Achtung vor der Geschlechtergleichstellung herzustellen, ein positives Bild der Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu zeichnen und die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit des Themas zu sensibilisieren. Der Gender Equality Day richtet sich auch an Männer, da ja auch Männer unter Diskriminierung leiden und angegriffen werden können. Dieser internationale Tag ist ein Zeichen der Anerkennung für die langjährigen Bemühungen der Frauenrechtlerinnen und stärkt die politische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Frauen. Er fördert darüber hinaus die Chancengleichheit für beide Geschlechter. Der 19. Juni ist im Kalender nicht weit weg vom Vatertag und bietet somit Gelegenheit, um unser gemeinsames Interesse hinsichtlich der Rolle der Väter bei der Kinderbetreuung und in der Familie zu betonen. Ich denke daher, dass dieses Jahr der Chancengleichheit für alle ein ausgesprochen geeigneter Moment ist, um den Gender Equality Day in der EU zu etablieren."@de9
lpv:translated text
"An important component of EU strategy is equal opportunities for men and women. The public is not regularly informed in all Member States about the importance of gender equality. The planned partnership created as part of the EQUAL programme has taken the initiative concerning the Gender Equality Day, which is already celebrated in some Member States on 19 July. The aim is to establish respect for gender equality, to portray a positive image of the partnership between women and men and to raise awareness among the public of the importance of the issue. Gender Equality Day is aimed at men too, because men can also suffer discrimination and be undermined. This international day is a mark of appreciation for the long term efforts of women’s rights activists, and strengthens women’s political, economic and social standing. It also promotes equal opportunities for both sexes. 19 July is close to Fathers’ day in the calendar, providing an opportunity to emphasise our common interest regarding the role of fathers in looking after children and the family. I therefore feel that this year of Equal Opportunities for All is a most opportune moment for establishing Gender Equality Day in the EU."@en4
lpv:translated text
"Un elemento importante de la estrategia de la Unión Europea es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El público no recibe información periódica en todos los Estados miembros sobre la importancia de la igualdad de género. La asociación prevista, creada al amparo del programa EQUAL, ha tomado la iniciativa en relación con el Día de la Igualdad de Género, que en algunos Estados miembros ya se celebra el 19 de julio. El objetivo es consagrar el respeto de la igualdad de género, mostrar una imagen positiva de la asociación entre mujeres y hombres y concienciar al público de la importancia de la cuestión. El Día de la Igualdad de Género también se dirige a los hombres, porque ellos también pueden sufrir discriminación y degradación. Este día internacional marca la apreciación de los esfuerzos a largo plazo de los activistas por los derechos de las mujeres, y refuerza la posición social, económica y política de las mujeres. También promueve la igualdad de oportunidades para ambos sexos. La fecha del 19 de julio está cercana, en el calendario, al día del padre, lo cual nos brinda la oportunidad de subrayar nuestro interés común con respecto al papel de los padres en el cuidado de los niños y la familia. Por ello considero que este año de la Igualdad de Oportunidades para Todos es el momento más oportuno para establecer el Día de la Igualdad de Género en la Unión Europea."@es21
lpv:translated text
"A igualdade de oportunidades para homens e mulheres constitui um componente importante da estratégia da UE. O público não é informado regularmente em todos os Estados-Membros sobre a importância da igualdade dos géneros. A parceria prevista, criada no âmbito do programa EQUAL, assumiu a iniciativa relativa ao Dia da Igualdade entre os Géneros, que já é celebrado em alguns Estados-Membros no dia 19 de Julho. O objectivo consiste em criar respeito pela igualdade dos géneros, dar uma imagem positiva da parceria entre mulheres e homens e aumentar a consciência do público para a importância desta questão. O Dia da Igualdade entre os Géneros também visa os homens, porque eles também podem sofrer discriminação e ser prejudicados. Este dia internacional constitui um sinal de apreço pelos esforços de há longa data das activistas dos direitos das mulheres e reforça a posição política, económica e social das mulheres. Além disso, promove a igualdade de oportunidades para ambos os sexos. O dia 19 de Julho fica perto da data do Dia do Pai, constituindo uma oportunidade para sublinhar o nosso interesse comum no que diz respeito ao papel dos pais nos cuidados das crianças e da família. Por isso, penso que este ano da Igualdade de Oportunidades para Todos constitui o momento mais oportuno para a criação do Dia da Igualdade entre os Géneros na UE."@pt17
lpv:translated text
"Un important volet de la stratégie de l’UE est l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Les citoyens ne sont pas régulièrement informés dans tous les États membres de l’importance que revêt l’égalité des genres. Le partenariat proposé, créé dans le cadre du programme Equal, a pris l’initiative d’organiser une Journée de l’égalité des genres, qui est déjà célébrée dans certains États membres le 19 juillet. L’objectif visé est de mettre en place le respect vis-à-vis de l’égalité des genres, de donner une image positive du partenariat entre hommes et femmes et de sensibiliser la population à l’importance de cette question. La Journée de l’égalité des genres se destine aux hommes aussi, parce que les hommes peuvent eux aussi être victimes de discrimination et être rabaissés. Cette journée internationale est une marque d’appréciation pour les efforts à long terme des activistes des droits de la femme et renforce la position politique, économique et sociale des femmes. Elle promeut en outre l’égalité des chances pour les deux sexes. Le 19 juillet est proche de la fête des pères dans le calendrier et, en ce sens, cette journée nous donne l’occasion de souligner notre intérêt commun vis-à-vis du rôle des pères pour veiller aux enfants et à la famille. J’estime dès lors que cette Année de l’égalité des chances pour tous représente le moment le plus opportun qui soit pour mettre en place une Journée de l’égalité des genres au sein de l’UE."@fr8
lpv:translated text
"Un elemento importante della strategia dell’Unione europea sono le pari opportunità per uomini e donne. L’opinione pubblica non viene informata regolarmente in tutti gli Stati membri dell’importanza della parità di genere. Grazie al partenariato pianificato avviato nell’ambito del programma EQUAL, è stata lanciata l’iniziativa di indire una Giornata delle pari opportunità, che viene già celebrata in alcuni Stati membri il 19 luglio. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere il rispetto della parità di genere, di diffondere un’immagine positiva del partenariato tra uomini e donne nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo tema. La Giornata delle pari opportunità si rivolge anche agli uomini, perché anche gli uomini possono subire discriminazioni e soprusi. Questa Giornata internazionale rappresenta un riconoscimento degli sforzi a lungo termine compiuti dalle attiviste per i diritti della donna e rafforza il ruolo politico, economico e sociale delle donne. Inoltre, promuove le pari opportunità per entrambi i generi. Essendo il 19 luglio una data vicina a quella della Giornata del papà, ci offre l’opportunità di riaffermare il nostro comune interesse quanto al ruolo dei padri nell’accudire i figli e la famiglia. Penso quindi che quest’Anno europeo delle pari opportunità per tutti sia un’occasione da cogliere senza esitazioni per proclamare una Giornata delle pari opportunità nell’intera Unione europea."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.15.3-127"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph