Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-126"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Det er vanskeligt på én hånd at tælle det antal gange, som Europa-Parlamentet, andre fællesskabsinstitutioner eller Europarådet har opfordret Belarus til at afstå fra praksis, der krænker borgernes grundlæggende rettigheder. Det faktum, at Lukasjenko-regimet reagerer på alle appeller fra Europa, blev tydeliggjort i søndags, da en dag til frihedens hyldest tjente som lejlighed til at minde belarusserne om, at de er i trældom. Tåregas, politistave og vandkanoner er tyrannernes svar på folkets ønske om brød og frihed. Vi kan ikke tillade én mand ustraffet at håne hele Europa og drive sit totalitære regime lige under næserne på os. Som repræsentanter for et forenet Europa skal vi fortsat træffe foranstaltninger på vegne af et frit Belarus. Vi skal også spørge os selv, om de hidtil anvendte midler er tilstrækkelige, om vi ikke blive bedre til at følge op på vores krav til landenes myndigheder, og om vi ikke skal yde en mere effektiv og åben støtte til landets opposition."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, on vaikea laskea yhden käden sormilla kerrat, jolloin Euroopan parlamentti, muut yhteisön toimielimet tai Euroopan neuvosto ovat kehottaneet Valko-Venäjää pidättäytymään käytännöistä, joilla loukataan kansalaisten perusoikeuksia. Se, että Lukašenkan hallinto reagoi kaikkiin eurooppalaisten elinten esittämiin vetoomuksiin, kävi selväksi viime sunnuntaina, kun päivä, jona juhlittiin vapautta, toimi muistutuksena valkovenäläisille siitä, että he elävät orjuudessa. Kyynelkaasu, poliisin patukat ja vesitykit ovat tyrannien vastaus kansalaisten vapaudenkaipuuseen ja nälkään. Emme voi antaa yhden miehen pitää koko Euroopan unionia pilkkanaan ja johtaa autoritaarista hallintoaan aivan nenämme alla rankaisematta. Yhdentyneen Euroopan edustajina meidän on jatkettava toimia vapaan Valko-Venäjän puolesta. Meidän olisi myös kysyttävä itseltämme, ovatko tähän asti käyttämämme keinot riittäviä ja eikö meidän pitäisi seurata päättäväisemmin maan viranomaisille esittämiemme vaatimusten noudattamista sekä tukea maan demokraattista oppositiota tehokkaammin ja avoimemmin."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, we kunnen nog amper op de vingers van een hand tellen hoe vaak het Europees Parlement, andere Europese instellingen of de Raad van Europa Wit-Rusland al hebben opgeroepen om een einde te maken aan de praktijken die in strijd zijn met de fundamentele rechten van de burger. Afgelopen zondag konden we ons er nog maar eens van vergewissen dat het regime van Loekasjenko op elke oproep van Europa reageert. Een dag die in het teken van de vrijheid had moeten staan, werd een gelegenheid om de Wit-Russen eraan te herinneren dat ze zich in gevangenschap bevinden. Traangas, gummiknuppels en waterkanonnen zijn het antwoord van een tiran op het verlangen van het volk naar brood en vrijheid. We mogen niet toelaten dat één man met heel Europa de spot drijft en onder onze ogen ongestraft zijn autoritaire regime handhaaft. Als vertegenwoordigers van een verenigd Europa moeten we blijven ijveren voor een vrij Wit-Rusland. We moeten ons afvragen of de middelen die we tot nu toe hebben ingezet wel toereikend zijn, of we de eisen aan het adres van de Wit-Russische regering niet nog krachtiger moeten herhalen en of we de democratische oppositie in het land niet op een doeltreffendere en meer open manier moeten steunen."@nl3
lpv:translated text
"Fru talman! Det är svårt att på en hand räkna hur många gånger Europaparlamentet, andra gemenskapsinstitutioner eller Europarådet har uppmanat Vitryssland att avhålla sig från metoder som kränker medborgarnas grundläggande rättigheter. Att Alexander Lukasjenkos regim reagerar på alla uppmaningar från Europa var tydligt förra söndagen, när en dag avsedd att högtidlighålla frihet blev ett tillfälle som påminde vitryssarna om att de lever under tvång. Tårgas, polisbatonger och vattenkanoner är tyranners svar på folkets längtan efter bröd och frihet. Vi kan inte låta en man håna hela Europa och ostraffat leda sin auktoritära regim mittför näsan på oss. Som företrädare för ett enat Europa måste vi fortsätta att vidta åtgärder för ett fritt Vitryssland. Vi bör också ställa oss frågan om de medel vi hittills har använt oss av är tillräckliga, om vi inte på ett mer kraftfullt sätt borde följa upp de krav vi ställer på landets myndigheter och om vi inte borde ge den demokratiska oppositionen i landet mer effektivt och öppet stöd."@sv22
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, είναι δύσκολο να μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενός χεριού τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα κοινοτικά όργανα ή το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσαν τη Λευκορωσία να απόσχει από πρακτικές οι οποίες καταστρατηγούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Το γεγονός ότι το καθεστώς Λουκασένκο αντιδρά σε όλες τις εκκλήσεις της Ευρώπης κατέστη εμφανές την περασμένη Κυριακή, όταν μια ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό της ελευθερίας υπενθύμισε στους Λευκορώσους ότι ζουν υπό καθεστώς δουλείας. Τα δακρυγόνα, τα ρόπαλα των αστυνομικών και οι εκτοξευτήρες ύδατος είναι η απάντηση των τυράννων στην επιθυμία του λαού για ψωμί και ελευθερία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε έναν άνθρωπο να εμπαίζει ολόκληρη την Ευρώπη και να ηγείται του αυταρχικού του καθεστώτος κάτω από τη μύτη μας, χωρίς καμία συνέπεια. Ως εκπρόσωποι μιας ενωμένης Ευρώπης, πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για τη δημιουργία μιας ελεύθερης Λευκορωσίας. Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε αν επαρκούν τα μέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής, αν θα ήταν χρήσιμο να υποστηρίζουμε πιο αποφασιστικά τα αιτήματα που έχουμε απευθύνει προς τις αρχές της χώρας και αν πρέπει να προσφέρουμε πιο αποτελεσματική και ανοικτή στήριξη στη δημοκρατική αντιπολίτευση της χώρας."@el10
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Trudno zliczyć na palcach jednej ręki ile razy Parlament Europejski, inne instytucje naszej Wspólnoty oraz Rada Europy wzywały władze Białorusi do powstrzymania się od praktyk naruszających podstawowe swobody obywatelskie. O tym, że reżim Łukaszenki reaguje na wszelkie apele Europy mogliśmy się przekonać w ostatnią niedzielę, kiedy to dzień wolności stał się pretekstem, aby przypomnieć Białorusinom, że znajdują się w niewoli. Gaz, pałki i armatki wodne - oto odpowiedź tyrana na wołanie narodu o chleb i wolność. Nie można pozwolić na to, aby jeden człowiek drwił z całej Europy i bez żadnych konsekwencji sprawował swoje autorytarne rządy tuż przy naszych granicach. Jako reprezentanci zjednoczonej Europy nie możemy ustawać w podejmowaniu działań na rzecz wolnej Białorusi. Należy przy tym rozważyć, czy środki, które stosowano dotychczas są wystarczające, czy nie należy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany wspierać żądań kierowanych do władz tego kraju, czy nie trzeba jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej otwarty sposób udzielać wsparcia demokratycznej opozycji?"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Hanna Foltyn-Kubicka (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Senhora Presidente, é difícil contar pelos dedos de uma só mão o número de vezes que o Parlamento Europeu, outras Instituições comunitárias ou o Conselho da Europa apelaram à Bielorrússia para que se coibisse de práticas que violem os direitos fundamentais dos cidadãos. O facto de o regime de Lukashenko reagir a todos os apelos da Europa ficou bem evidente no domingo passado, quando um dia destinado a comemorar a liberdade se transformou num ensejo para recordar aos Bielorrussos que estão numa situação de servidão. Gás lacrimogéneo, bastões da polícia e canhões de água são a resposta dos tiranos ao desejo de pão e liberdade por parte do povo. Não podemos consentir que um só homem troce de toda a Europa e conduza impunemente o seu regime autoritário mesmo à frente dos nossos olhos. Como representantes de uma Europa unida, temos de continuar a tomar medidas em nome de uma Bielorrússia livre. Também deveremos perguntar a nós próprios se os meios que até agora utilizámos são suficientes, se não deveríamos ser mais firmes no acompanhamento das exigências que fazemos às autoridades do país e se não deveríamos prestar apoio à oposição democrática do país de forma mais eficaz e aberta."@pt17
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! Wie oft das Europäische Parlament, die anderen Institutionen der Gemeinschaft oder der Europarat Belarus schon aufgefordert haben, Maßnahmen zu unterlassen, die die Grundrechte seiner Bürger verletzen, lässt sich nicht an einer Hand abzählen. Wie das Lukaschenko-Regime auf alle Appelle aus Europa reagiert, haben ja die Ereignisse am letzten Sonntag gezeigt, als der Tag der Freiheit zum Vorwand genommen wurde, um die Menschen in Belarus daran zu erinnern, dass sie in Unfreiheit leben. Tränengas, Gummiknüppel und Wasserwerfer sind die Antwort der Tyrannen auf den Wunsch des Volkes nach Brot und Freiheit. Wir können nicht zulassen, dass ein Mann sich über ganz Europa lustig macht und sein autoritäres Regime direkt unter unseren Augen ungestraft weiterführt. Als Vertreter eines vereinten Europas müssen wir uns weiter für ein freies Belarus einsetzen. Auch sollten wir uns fragen, ob die bisher eingesetzten Mittel ausreichend sind, ob wir die Einhaltung unserer Forderungen an die Behörden dieses Landes nicht nachdrücklicher kontrollieren und die dortige demokratische Opposition nicht wirksamer und offener unterstützen sollten."@de9
lpv:translated text
"Madam President, it is difficult to count on one hand the number of times the European Parliament, other Community institutions or the Council of Europe have called upon Belarus to refrain from practices that violate the fundamental rights of citizens. The fact that the Lukashenko regime reacts to all appeals from Europe was evident last Sunday, when a day to celebrate freedom served as an occasion to remind Belarusians that they are in bondage. Tear gas, police batons and water cannons are the response of tyrants to the people’s desire for bread and freedom. We cannot allow one man to mock the whole of Europe and to run his authoritarian regime right under our very noses with impunity. As representatives of a united Europe, we must continue to take action on behalf of a free Belarus. We should also ask ourselves whether the means we have used so far are sufficient, whether we should not be more robust in following up our demands to the country’s authorities, and whether we should not provide more effective and open support for the democratic opposition of the country."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, es difícil contar con una mano el número de veces que el Parlamento Europeo, otras instituciones comunitarias o el Consejo de Europa han instado a Belarús a abstenerse de prácticas que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. El hecho de que el régimen de Lukashenko reaccione ante cualquier llamamiento de Europa se hizo patente el pasado domingo, cuando una jornada dedicada a celebrar la libertad sirvió de ocasión para recordar a los belarusos que viven en la esclavitud. Gases lacrimógenos, porras policiales y cañones de agua son la respuesta de los tiranos al deseo del pueblo de pan y libertad. No podemos permitir que un hombre se mofe de toda Europa y que dirija su régimen autoritario ante nuestras mismas narices de manera impune. Como representantes de una Europa unida, debemos seguir tomando medidas en nombre de un Belarús libre. También deberíamos preguntarnos si los medios que hemos utilizado hasta ahora son suficientes, si no deberíamos insistir más enérgicamente en nuestras exigencias a las autoridades nacionales y si no deberíamos proporcionar un apoyo más eficaz y abierto a la oposición democrática del país."@es21
lpv:translated text
"Madame la Présidente, il est difficile de compter sur les doigts d’une seule main le nombre de fois que le Parlement européen, d’autres institutions communautaires ou le Conseil de l’Europe ont invité le Belarus à éviter les pratiques qui violent les droits fondamentaux des citoyens. Le fait que le régime de Loukachenko réagisse à tous les appels lancés d’Europe a été mis en évidence dimanche dernier, lorsqu’une journée consacrée à la liberté à été l’occasion de rappeler aux Bélarussiens qu’ils étaient en esclavage. Gaz lacrymogènes, matraques de policiers et canons à eau, telles ont été les réponses des tyrans au désir de nourriture et de liberté exprimé par le peuple. Nous ne pouvons permettre à un homme de se moquer de toute l’Europe et de poursuivre son régime autoritaire sous notre propre nez avec impunité. En tant que représentants d’une Europe unie, nous devons continuer de prendre des mesures au nom d’un Belarus libre. Nous devons aussi nous demander si les moyens que nous avons utilisés jusqu’ici étaient suffisants, si nous ne devrions pas assurer un suivi plus déterminé des demandes adressées aux autorités de ce pays et si nous ne devrions pas offrir un soutien plus efficace et franc à l’opposition démocratique de ce pays."@fr8
lpv:translated text
"Signora Presidente, non bastano le dita di una mano per contare quante volte il Parlamento europeo, altre Istituzioni comunitarie o il Consiglio d’Europa hanno sollecitato la Bielorussia ad astenersi da pratiche in contrasto con i diritti fondamentali dei cittadini. Del modo in cui il regime di Lukashenko risponde a tutti gli appelli provenienti dall’Europa abbiamo avuto una chiara dimostrazione domenica scorsa, quando una giornata di celebrazione della libertà ha fornito lo spunto per ricordare ai bielorussi lo stato di schiavitù in cui vivono: lacrimogeni, sfollagente e idranti sono le risposte dei tiranni alla domanda di pane e libertà da parte del popolo. Non possiamo permettere che un solo uomo si faccia beffe dell’intera Europa e resti impunemente alla guida del suo regime autoritario proprio sotto i nostri occhi. In quanto rappresentanti di un’Europa unita, è nostro dovere continuare a impegnarci per una Bielorussia libera. Dobbiamo chiederci se gli strumenti che abbiamo utilizzato finora siano sufficienti, se non sia il caso di pretendere con maggiore rigore una risposta dalle autorità bielorusse, se non sia opportuno dare un supporto più efficace e più aperto all’opposizione democratica di quel paese."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.15.3-126"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph