Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-123"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,8
lpv:translated text
"( ) Fru formand! I næsten alle nationers historie har der været magre år af naturlige eller sociale årsager. Den hungersnød, der greb Ukraine i 1932 til 1933 var imidlertid ganske særlig. Millioner af ukrainske bønder døde som følge af bevidste politikker, der skulle terrorisere befolkningen med sult. Denne barbariske forbrydelse, som det totalitære regime i det tidligere Sovjetunionen begik mod millioner af uskyldige ukrainere, var en af det tyvende århundredes grusomste forbrydelser. Jeg påskønner den fælles tilslutning fra alle ukrainske ledere til at forsøge at genskabe historisk retfærdighed og kaste lys over en fortid, der i så mange år har været hemmeligholdt. Tidligere ville ethvert forsøg på at fordømme den sakrosankte Stalins totalitære praksis som minimum have resulteret i en livslang fængselsdom - sådan som det var tilfældet for min far, der gennemlevede ni års gulag-helvede - eller i øjeblikkelig død. Mine damer og herrer! De stærke billeder, der for nylig kunne ses på den sultudstilling, der blev åbnet i Europa-Parlamentet under Viktor Yanukovichs tilstedeværelse, skal tilskynde os til en resolut fordømmelse af stalinismens frygtelige forbrydelser i det tidligere Sovjetunionen. Ved at anerkende sulten som et folkedrab vil Europa-Parlamentet udtrykke sin solidaritet med det ukrainske folk, og det vil gøre det i den skriftlige erklæring 4/2007, som de fleste af medlemmerne nok vil underskrive inden den 15. april."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Lähes kaikkien kansakuntien historiassa on ollut laihoja vuosia, joiden syynä ovat olleet luonnontapahtumat tai yhteiskunnalliset tapahtumat. Ukrainaa vuosina 1932–1933 koetellut nälänhätä oli kuitenkin poikkeuksellinen. Miljoonat ukrainalaiset talonpojat kuolivat tahallisten toimien seurauksena, kun väestöä pyrittiin terrorisoimaan nälkäkuolemalla. Tämä miljooniin viattomiin ukrainalaisiin kohdistunut entisen Neuvostoliiton totalitaarisen hallinnon törkeä rikos oli yksi 1900-luvun julmimmista. Arvostan kaikkien Ukrainan johtajien yhteistä sitoumusta pyrkiä korjaamaan historialliset vääryydet ja valottaa menneisyyttä, joka on pidetty salassa niin monien vuosien ajan. Menneisyydessä yritys tuomita pyhänä pidetyn Stalinin totalitaariset menettelytavat olisi vähintäänkin johtanut elinkautiseen vankeusrangaistukseen – kuten isäni tapauksessa, kun hän joutui kestämään yhdeksän vuoden helvetin vankileirillä – tai välittömään kuolemaan. Hyvät parlamentin jäsenet, nälänhätää käsittelevässä näyttelyssä, joka avattiin Euroopan parlamentissa Viktor Janukovitšin läsnä ollessa, esillä olevien järkyttävien kuvien on kannustettava meitä tuomitsemaan päättäväisesti stalinismin hirvittävät rikokset entisessä Neuvostoliitossa. Tunnustamalla nälänhädän kansanmurhaksi Euroopan parlamentti ilmaisee solidaarisuutensa ukrainalaisille, kuten se tekee kirjallisessa kannanotossa 4/2007, jonka useimmat jäsenet uskoakseni allekirjoittavat 15. huhtikuuta mennessä."@fi7
lpv:translated text
"I nästan alla länders historia har det funnits magra år på grund av naturliga eller sociala händelser. Den hungersnöd som drabbade Ukraina 1932 och 1933 var dock ett undantag. Miljoner bönder i Ukraina dog till följd av en avsiktlig politik som syftade till att trakassera befolkningen genom svält. Detta vedervärdiga brott som begicks av den totalitära regimen i före detta Sovjetunionen mot miljoner oskyldiga invånare i Ukraina var ett av de grymmaste brotten under 1900-talet. Jag uppskattar det gemensamma engagemanget från alla ledare i Ukraina för att försöka återupprätta historisk rättvisa och sprida ljus på ett förflutet som har hållits hemligt under så många år. Tidigare skulle ett försök att fördöma den helige Stalins totalitära metoder minst ha lett till en fängelsedom på livstid – vilket var fallet för min far som gick igenom nio års helvete i arbetsläger – eller så skulle det omedelbart ha lett till döden. De förkrossande bilder som nu finns att se i utställningen om hungersnöden, vilken invigdes av Europaparlamentet i närvaro av Viktor Janukovitj, måste fungera som en uppmaning till oss att kraftfullt fördöma stalinismens och före detta Sovjetunionens fruktansvärda brott. Genom att erkänna hungersnöden som ett folkmord uttrycker Europaparlamentet sin solidaritet med det ukrainska folket och kommer att göra det i en skriftlig förklaring, förklaring 4/2007, vilken jag tror att de flesta ledamöter kommer att underteckna före den 15 april."@sv22
lpv:translated text
"Vrijwel ieder land heeft in zijn geschiedenis wel magere jaren meegemaakt als gevolg van natuurrampen of sociale gebeurtenissen. De hongersnood die Oekraïne in de jaren 1932 en 1933 in zijn greep hield, was echter uitzonderlijk. Miljoenen Oekraïense boeren stierven ten gevolge van een beleid waarmee de bevolking bewust werd geterroriseerd door middel van uithongering. Deze barbaarse misdaad werd begaan jegens miljoenen onschuldige Oekraïners door het totalitaire regime van de toenmalige Sovjet-Unie, een van de wreedste van de twintigste eeuw. Ik juich de gezamenlijke pogingen van alle Oekraïense leiders toe om met terugwerkende kracht recht te doen wedervaren en een verleden voor het voetlicht te brengen dat zoveel jaren verborgen is gehouden. Vroeger was iedere poging om de totalitaire praktijken van de onaantastbare Stalin te veroordelen op zijn minst bestraft met levenslange gevangenisstraf – zoals in het geval van mijn eigen vader, die negen jaar lang de hel van de goelag moest doorstaan – of met onmiddellijke executie. Dames en heren, de verschrikkelijke beelden die momenteel te zien zijn op de hongersnoodtentoonstelling die in het Europees Parlement is geopend in het bijzijn van Viktor Janoekovitsj, moeten een aansporing voor ons zijn om de afschuwelijke misdaden van het stalinisme in de voormalige Sovjet-Unie resoluut te veroordelen. Indien het Europees Parlement de hongersnood als genocide erkent, geeft het uiting aan zijn solidariteit met het Oekraïense volk. Dit zal het doen in een schriftelijke verklaring, Verklaring 4/2007, die de meeste leden naar mijn idee zullen ondertekenen voor 15 april."@nl3
lpv:translated text
"V histórii takmer každého národa nájdeme hladné roky ako dôsledok náhodných javov prírodného alebo sociálneho pôvodu. Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 je však výnimočný. Milióny ukrajinských roľníkov zahynuli v dôsledku cieľavedomého uplatňovania teroru hladom. Tento barbarský zločin totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze na miliónoch nevinných ukrajinských ľuďoch je v Európe jedným z najkrutejších zločinov 20. storočia. Vážim si jednotný postoj všetkých reprezentantov Ukrajiny vyniesť na povrch pred svetom dlhé roky utajovanú minulosť v snahe obnovenia aktu historickej spravodlivosti. Odsúdenie totality nedotknuteľného Stalina by v minulosti znamenalo minimálne doživotný gulag alebo okamžitú smrť, ako v prípade môjho otca, ktorý prežil deväťročné peklo gulagu. Vážení kolegovia, zdrvujúce fakty, ktoré môžeme vidieť v týchto dňoch na výstave o hladomore otvorenej za účasti Viktora Janukoviča v Európskom parlamente, nás musia osloviť k razantnému odsúdeniu brutálnych zločinov stalinizmu v bývalom Sovietskom zväze. Uznaním hladomoru za genocídu vyjadrí Európsky parlament solidaritu s ukrajinským ľudom aj prostredníctvom písomného vyhlásenia číslo 4/2007, ktoré verím, že väčšina poslancov do 15. apríla podpíše."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Pleštinská (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Existem na história de quase todas as nações épocas de carência causadas por acontecimentos naturais ou sociais. Contudo, a fome que grassou na Ucrânia entre 1932 e 1933 foi excepcional. Morreram milhões de agricultores ucranianos em consequência de políticas deliberadas que visavam aterrorizar a população pela fome. Este crime bárbaro, perpetrado contra milhões de ucranianos inocentes pelo regime totalitário da antiga União Soviética, foi um dos mais cruéis do século XX. Aprecio o compromisso comum de todos os líderes ucranianos de tentarem restabelecer a justiça histórica, lançando uma luz sobre um passado que foi mantido em segredo durante tantos anos. No passado, qualquer tentativa de condenar as práticas totalitárias do sacrossanto Estaline resultaria, no mínimo, numa condenação a prisão perpétua – como no caso do meu pai, que passou nove anos de inferno no ou em morte imediata. Senhoras e Senhores Deputados, as imagens devastadoras patentes actualmente na exposição sobre a fome, inaugurada no Parlamento Europeu, na presença de Viktor Yanukovich, têm de nos encorajar a condenarmos decididamente os terríveis crimes do estalinismo na antiga União Soviética. Ao reconhecer a fome como genocídio, o Parlamento Europeu estará a manifestar a sua solidariedade com o povo ucraniano e irá fazê-lo numa declaração escrita, a Declaração 4/2007, a qual, segundo creio, vai ser assinada pela maioria dos deputados antes do dia 15 de Abril."@pt17
lpv:translated text
"Es gibt in der Geschichte fast jeder Nation magere Jahre, die durch Naturereignisse oder soziale Geschehnisse verursacht wurden. Dessen ungeachtet war die Hungersnot, die die Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 heimsuchte, ein außergewöhnliches Phänomen. Millionen ukrainischer Bauern starben im Ergebnis einer vorsätzlichen Politik, die darauf abzielte, die Bevölkerung mittels einer Verhungerungstaktik zu terrorisieren. Dieses barbarische Verbrechen eines totalitären Regimes in der ehemaligen Sowjetunion, das an Millionen von unschuldigen ukrainischen Bürgern verübt wurde, gehörte zu einer der grausamsten Gewalttaten des 20. Jahrhunderts in Europa. Ich schätze die gemeinsame Verpflichtung aller führenden ukrainischen Politiker, historische Gerechtigkeit (wieder)herzustellen und Licht in eine Vergangenheit zu bringen, über die für so viele Jahre der Mantel des Schweigens ausgebreitet wurde. In früheren Jahren hätte jeder Versuch, die totalitären Praktiken des unantastbaren Stalin zu verurteilen, mindestens zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe – wie im Falle meines Vaters, der neun Höllenjahre im Gulag überstand – oder sogar zum sofortigen Tod geführt. Sehr verehrte Damen und Herren! Die verheerenden Bilder, die derzeit in der Ausstellung zur Hungersnot gezeigt werden, welche im Europäischen Parlament in Anwesenheit von Viktor Janukowitsch feierlich eröffnet wurde, muss uns dazu ermutigen, die furchtbaren Verbrechen des Stalinismus, die in der ehemaligen Sowjetunion verübt wurden, entschieden zu verurteilen. Im Europäischen Parlament verleihen wir unserer Solidarität mit dem ukrainischen Volk Ausdruck, indem wir die Hungersnot als Genozid begreifen. In einer schriftlichen Erklärung (Erklärung 4/2007), welche der Großteil der Abgeordneten bis zum 15. April unterzeichnet haben wird, werden wir dies noch bekräftigen."@de9
lpv:translated text
"( ) In the history of almost any nation there have been lean years caused by events of a natural or social nature. However, the famine that gripped Ukraine in 1932 to 1933 was exceptional. Millions of Ukrainian peasants died as a result of deliberate policies aimed at terrorising the population by starvation. This barbaric crime perpetrated against millions of innocent Ukrainians by the totalitarian regime of the former Soviet Union was one of the cruellest of the 20th century. I appreciate the shared commitment of all Ukrainian leaders to try to reinstall historic justice and shed light on a past that has for so many years been kept secret. In the past, any attempt to condemn the totalitarian practices of the sacrosanct Stalin would at the very least have resulted in a life-long prison sentence – as in the case of my father who endured nine years of hell in the gulag – or in immediate death. Ladies and gentlemen, the devastating images currently on view in the famine exhibition, inaugurated at the European Parliament in the presence of Viktor Yanukovich, must encourage us to condemn resolutely the terrible crimes of Stalinism in the former Soviet Union. By recognising the famine as genocide, the European Parliament will be expressing its solidarity with the Ukrainian people and will do so in a written declaration, Declaration 4/2007, which I believe most of the Members will sign before 15 April."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"En la historia de casi todas las naciones ha habido años difíciles causados por acontecimientos de índole natural o social. No obstante, la hambruna sufrida por Ucrania en 1932 y 1933 fue excepcional. Millones de campesinos ucranios murieron a causa de políticas deliberadas encaminadas a aterrorizar a la población dejándola morir de hambre. Este bárbaro crimen perpetrado contra millones de ucranios inocentes por el régimen totalitario de la antigua Unión Soviética fue uno de los más crueles del siglo XX. Agradezco el compromiso compartido de todos los líderes ucranios de tratar de restablecer la justicia histórica y arrojar luz sobre un pasado que se ha mantenido en secreto durante muchos años. En el pasado, cualquier intento de condenar las prácticas totalitarias del sacrosanto Stalin habrían causado, como mínimo, una sentencia de cadena perpetua –como fue el caso de mi padre, que sufrió nueve años infernales en el gulag– o la ejecución inmediata. Señorías, las imágenes devastadores que pueden observarse actualmente en la exposición de la hambruna, inaugurada en el Parlamento Europeo en presencia de Víktor Yanukóvich, deben animarnos a condenar resueltamente los terribles crímenes del estalinismo en la antigua Unión Soviética. Mediante el reconocimiento de la hambruna como genocidio, el Parlamento Europeo expresará su solidaridad con el pueblo ucranio, y lo hará en una declaración escrita, la Declaración 4/2007, que creo que la mayoría de sus Señorías firmarán antes del 15 de abril."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,8
lpv:translated text
"Quasi tutte le nazioni hanno conosciuto, nella loro storia, anni difficili a causa di eventi di origine naturale o sociale. Ma la carestia che colpì l’Ucraina nel 1932 e 1933 fu un fatto eccezionale: milioni di contadini ucraini morirono a seguito di politiche deliberate, finalizzate a terrorizzare la popolazione facendola morire di fame. Quel barbaro crimine commesso dal regime totalitario dell’ex Unione Sovietica ai danni di milioni di ucraini innocenti è stato uno dei più crudeli del XX secolo. Apprezzo l’impegno comune di tutti i ucraini volto a cercare di ripristinare la giustizia storica e di far luce su un passato che per troppi anni è stato tenuto segreto. Fino ad ora, qualsiasi tentativo di condannare le pratiche totalitarie dell’intoccabile Stalin sarebbe stato motivo – nel migliore dei casi – di una condanna all’ergastolo, come è successo a mio padre, che ha patito nove anni d’inferno in un oppure di una condanna a morte immediata. Onorevoli colleghi, le sconvolgenti immagini che ora si possono vedere alla mostra sulla carestia inaugurata al Parlamento europeo alla presenza di Viktor Yanukovich ci devono spronare a condannare recisamente i terribili crimini dello stalinismo nell’ex Unione Sovietica. Riconoscendo che quella carestia fu in realtà un genocidio, il Parlamento europeo esprimerà la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino, e lo farà con una dichiarazione scritta, la dichiarazione n. 4/2007, che certamente la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo firmerà entro il 15 aprile."@it12
lpv:translated text
"( ) Presque chaque nation a, au cours de son histoire, connu des années de vaches maigres causées par des évènements de type naturel ou social. Néanmoins, la famine qui a frappé l’Ukraine de 1932 à 1933 a été exceptionnelle. Des millions d’agriculteurs ukrainiens ont péri en raison des politiques délibérées visant à terroriser la population par la famine. Ce crime barbare perpétré à l’encontre de millions d’Ukrainiens innocents par le régime totalitaire de l’ex-Union soviétique a été l’un des plus cruels du XXe siècle. Je salue l’engagement commun de tous les dirigeants ukrainiens en vue d’essayer de réinstaller une justice historique et de faire la lumière sur un passé qui a été gardé secret pendant tellement d’années. Par le passé, toute tentative de condamner les pratiques totalitaires du sacro-saint Staline se serait au minimum soldée par une condamnation à la prison à perpétuité - comme dans le cas de mon père, qui a enduré neuf années d’enfer dans le goulag - ou par une mort immédiate. Mesdames et Messieurs, les images dévastatrices actuellement affichées dans le cadre de l’exposition sur la famine, inaugurée au Parlement européen en présence de Viktor Yanukovitch, doivent nous encourager à condamner résolument les crimes du stalinisme de l’ex-Union soviétique. En reconnaissant la famine en tant que génocide, le Parlement européen exprimera sa solidarité avec le peuple ukrainien, et ce au moyen d’une déclaration écrite, la déclaration 4/2007, que la plupart des députés - je le crois - auront signée d’ici le 15 avril."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"gulag"17,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"gulag"17,12
lpv:translated text
"Στην ιστορία όλων σχεδόν των εθνών έχουν υπάρξει περίοδοι ισχνών αγελάδων οι οποίες οφείλονταν σε φυσικά ή κοινωνικά φαινόμενα. Ωστόσο, ο λιμός που σάρωσε την Ουκρανία το 1932 και 1933 αποτελεί εξαίρεση. Εκατομμύρια ουκρανοί χωρικοί πέθαναν εξαιτίας σκόπιμων πολιτικών οι οποίες αποσκοπούσαν στην τρομοκράτηση του πληθυσμού μέσω της λιμοκτονίας. Αυτό το βάρβαρο έγκλημα, το οποίο διαπράχθηκε εις βάρος εκατομμυρίων αθώων Ουκρανών από το ολοκληρωτικό καθεστώς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ένα από τα ωμότερα εγκλήματα του 20ού αιώνα. Εκτιμώ την κοινή δέσμευση όλων των ηγετών της Ουκρανίας να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν την ιστορική μνήμη και να ρίξουν φως σε ένα παρελθόν το οποίο για πολλά χρόνια παρέμενε μυστικό. Στο παρελθόν, κάθε απόπειρα καταδίκης των ολοκληρωτικών πρακτικών του πατερούλη Στάλιν θα είχε επισύρει, στην καλύτερη περίπτωση, ποινή ισόβιας φυλάκισης –όπως στην περίπτωση του πατέρα μου, ο οποίος υπέμεινε επί εννέα χρόνια τη ζωή στην κόλαση του γκούλαγκ– ή ακόμη και άμεσο θάνατο. Κυρίες και κύριοι, οι φοβερές εικόνες που εκτίθενται αυτές τις ημέρες στην έκθεση για τον λιμό την οποία διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η οποία μάλιστα εγκαινιάστηκε παρουσία του Βίκτορα Γιανούκοβιτς, πρέπει να μας ενθαρρύνουν να καταδικάσουμε κατηγορηματικά τα φοβερά εγκλήματα του Σταλινισμού στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Μέσω της αναγνώρισης του λιμού ως γενοκτονίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον ουκρανικό λαό, και μάλιστα στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης, της δήλωσης 4/2007, την οποία ευελπιστώ ότι θα υπογράψουν οι περισσότεροι βουλευτές του ΕΚ πριν από τη 15η Απριλίου."@el10
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.15.3-123"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph