Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-109"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Forhandlingen om Kosovo har rejst et spørgsmål, der er meget vigtigt med hensyn til internationale forbindelser. For første gang i mange år bryder det internationale samfund et europæisk lands territoriale suverænitet. Det er sandt, at der ikke er forslag om at give denne nye politiske enhed selvstændighed, men denne nye kvasistat skal angiveligt have sin egen nationalsang, sit eget flag og sin egen minihær. Den vil også fortsat være underlagt international kontrol i ubestemt tid. Denne hidtil ukendte tilgang til international indblanding i en selvstændig nations indre anliggender vil danne præcedens, hvilket fremover kan føre til forsøg fra det internationale samfund på at manipulere med de indre anliggender i andre lande, der har langt mindre problemer. Den eneste fornuftige løsning er formelt at lade Kosovo forblive i Republikken og give det en større grad af selvstændighed, samtidig med at der træffes hurtige foranstaltninger med henblik på at indlemme regionen i EU. For et uafhængigt Kosovo vil fortsat have et stort serbisk mindretal, hvilket vil destabilisere landet."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, Kosovosta käytävässä keskustelussa on noussut esiin kysymys, joka on kansainvälisten suhteiden kannalta äärimmäisen merkittävä. Kansainvälinen yhteisö on nyt ensimmäistä kertaa vuosikausiin loukkaamassa eurooppalaisen maan alueellista riippumattomuutta. Itsenäisyyden takaamista tälle uudelle poliittiselle yksikölle ei ole ehdotettu, mutta uudella näennäisvaltiolla oletetaan silti olevan oma kansallislaulu, lippu ja pieni armeija. Lisäksi sen on määrä jäädä kansainväliseen valvontaan määrittämättömäksi ajaksi. Tämä kansainvälisten voimien uudenlainen puuttuminen riippumattoman valtion sisäisiin asioihin muodostaa ennakkotapauksen, joka saattaa jatkossa johtaa siihen, että kansainvälinen yhteisö pyrkii vaikuttamaan sellaistenkin maiden sisäisiin asioihin, joiden ongelmat ovat huomattavasti pienempiä kuin Kosovossa. Ainoa järkevä ratkaisu on jättää Kosovo virallisesti osaksi Serbian tasavaltaa mutta taata sille aiempaa laajempi itsehallinto. Samalla on toteutettava ripeitä toimia alueen sisällyttämiseksi Euroopan unioniin. Itsenäisessäkin Kosovossa olisi edelleen huomattava serbivähemmistö, joka heikentäisi maan vakautta."@fi7
lpv:translated text
"Fru talman! Debatten om Kosovo har väckt en fråga som är av största betydelse när det gäller internationella förbindelser. För första gången på många år bryter världssamfundet ett europeiskt lands territoriella suveränitet. Det är visserligen sant att det inte finns några förslag om att ge oberoende till denna nya politiska enhet, men denna nya kvasistat förmodas ha en egen nationalsång, flagga och miniarmé. Landet kommer också att vara föremål för internationell kontroll under en icke fastställd tidsperiod. Detta nya synsätt på internationellt ingripande i en suverän stats interna angelägenheter kommer att bli praxis, vilket i framtiden kan leda till att världssamfundet försöker att manipulera andra länders interna angelägenheter, vilka har betydligt mindre problem. Den enda förnuftiga lösningen är att formellt låta Kosovo vara kvar i Republiken Serbien och att ge det mer självständig status och också vidta snabba åtgärder för att införliva regionen i Europeiska unionen. Ett självständigt Kosovo kommer fortfarande att ha en betydande serbisk minoritet som kommer att destabilisera landet."@sv22
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, tijdens het debat over Kosovo is een kwestie aan de orde gesteld die van cruciaal belang is voor de internationale betrekkingen. Voor de eerste keer in vele jaren schendt de internationale gemeenschap de territoriale soevereiniteit van een Europees land. Er zijn inderdaad geen voorstellen om deze nieuwe politieke entiteit onafhankelijkheid toe te kennen, maar het is wel de bedoeling dat de nieuwe quasistaat een eigen volkslied, vlag en minileger krijgt. Bovendien blijft Kosovo nog voor onbepaalde tijd onder internationaal toezicht. Deze nieuwe vorm van internationale interventie in de interne aangelegenheden van een soevereine staat zal een precedent scheppen dat in de toekomst kan leiden tot pogingen van de internationale gemeenschap om zich ongevraagd te mengen in interne kwesties van andere landen met veel minder grote problemen. De enige redelijke oplossing is dat Kosovo formeel een onderdeel van Servië blijft en aanzienlijk meer autonomie krijgt. Daarnaast moeten er dringend maatregelen worden genomen om de regio zo snel mogelijk in de Europese Unie op te nemen. In een onafhankelijk Kosovo zal er immers nog altijd plaats zijn voor een belangrijke Servische minderheid, die een bedreiging zal vormen voor de stabiliteit van het land."@nl3
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Dziś debatujemy nad niezwykle ważnym problemem dla stosunków międzynarodowych, a pretekstem do tej dyskusji jest problem Kosowa. Po raz pierwszy od wielu lat wspólnota międzynarodowa narusza suwerenność terytorialną jednego z krajów Europy. Nie proponuje się co prawda nowemu tworowi politycznemu niepodległości, ale ten nowy quasi-państwowy organizm ma posiadać własny hymn, flagę i mini-armię. Ma on też zostać objęty międzynarodową kontrolą na czas nieokreślony. Taka nowatorska konstrukcja interwencji międzynarodowej w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa doprowadza do precedensu. W przyszłości może to doprowadzić do prób manipulacji wspólnoty międzynarodowej w kwestie wewnętrzne innych państw z wiele mniejszymi problemami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozostawienie Kosowa formalnie w składzie Republiki Serbskiej i nadanie mu bardzo dużej autonomii oraz szybkie działania mające na celu włączenie tego regionu w skład Unii Europejskiej. Przecież w składzie Republiki Kosowa będzie nadal bardzo duża mniejszość serbska, która będzie destabilizowała to państwo."@lv13
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο έχει φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα τεράστιας σημασίας στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η διεθνής κοινότητα παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας. Παρότι είναι αλήθεια ότι δεν έχουν διατυπωθεί προτάσεις για ανεξαρτητοποίηση της νέας αυτής πολιτικής οντότητας, το νέο αυτό οιονεί κράτος αναμένεται να έχει δικό του εθνικό ύμνο, σημαία και περιορισμένου μεγέθους στρατό. Θα παραμείνει επίσης επ’ αόριστον υπό διεθνή έλεγχο. Αυτή η νέα προσέγγιση ως προς τη διεθνή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο ενδέχεται να ενθαρρύνει, στο μέλλον, απόπειρες της διεθνούς κοινότητας να κατευθύνει τις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών οι οποίες θα αντιμετωπίζουν λιγότερο σημαντικά προβλήματα. Η μόνη λογική λύση είναι να παραμείνει τυπικά το Κοσσυφοπέδιο στους κόλπους της Δημοκρατίας της Σερβίας και να του χορηγηθεί μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας, ενώ συγχρόνως πρέπει να ληφθούν μέτρα ταχείας εφαρμογής για την ένταξη της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι, ακόμη και ανεξάρτητο, το Κοσσυφοπέδιο θα συνεχίσει να διαθέτει σημαντική σερβική μειονότητα, η οποία θα αποσταθεροποιεί τη χώρα."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Madam President, the debate on Kosovo has raised an issue which is of the utmost importance in terms of international relations. For the first time in many years the international community is breaching the territorial sovereignty of a European country. While it is true that there are no proposals to grant independence to this new political entity, this new quasi-state is supposed to have its own national anthem, flag and mini army. It will also remain subject to international control for an undefined period of time. This novel approach to international intervention in the internal affairs of a sovereign state will set a precedent which may, in the future, lead to attempts by the international community to manipulate the internal affairs of other countries experiencing far more minor problems. The only sensible solution is to formally leave Kosovo within the Republic of Serbia, and to grant it a greater degree of autonomy, while also taking fast-track measures to incorporate the region into the European Union. For an independent Kosovo will still have a significant Serbian minority which will destabilise the country."@en4
lpv:translated text
"Senhora Presidente, o debate sobre o Kosovo levantou uma questão que é da maior importância em termos de relações internacionais. Pela primeira vez em muitos anos, a comunidade internacional está a violar a soberania territorial de um país europeu. Embora seja verdade que não existem propostas de concessão da independência a esta nova entidade política, este novo quase-Estado vai ter, em princípio, os seus próprios hino, bandeira e mini-exército. Também ficará sujeito ao controlo internacional durante um período de tempo indeterminado. Esta nova abordagem da intervenção internacional nos assuntos internos de um Estado soberano vai criar um precedente que, no futuro, poderá conduzir a tentativas, por parte da comunidade internacional, de manipulação dos assuntos internos de outros países que se debatam com problemas muito mais insignificantes. A única solução sensata é deixar formalmente o Kosovo integrado na República da Sérvia e conceder-lhe um maior grau de autonomia, tomando também, simultaneamente, medidas rápidas para incorporar a região na União Europeia. É que um Kosovo independente continuará a ter uma minoria sérvia significativa que desestabilizará o país."@pt17
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! In der Aussprache über das Kosovo ist ein für die internationalen Beziehungen überaus wichtiger Punkt zur Sprache gekommen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren verletzt die internationale Gemeinschaft die territoriale Integrität eines europäischen Landes. Zwar gibt es keine Pläne, dieser neuen politischen Einheit Unabhängigkeit zu gewähren, doch wird dieser neue Quasistaat seine eigene Hymne, seine eigene Flagge und eine Miniarmee haben. Er wird zudem auf unbestimmte Zeit der internationalen Kontrolle unterliegen. Mit diesem neuartigen Ansatz bei der Einmischung der internationalen Gemeinschaft in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates wird ein Präzedenzfall geschaffen, und die internationale Gemeinschaft könnte künftig versucht sein, Einfluss auf die inneren Angelegenheiten von Ländern mit weit geringeren Problemen zu nehmen. Die einzig vernünftige Lösung besteht darin, das Kosovo formal im Rahmen der Serbischen Republik zu belassen und ihm eine größere Autonomie zu gewähren, während gleichzeitig Maßnahmen getroffen werden, um die Integration der Region in die Europäische Union zu beschleunigen. In einem unabhängigen Kosovo wird es nach wie vor eine bedeutende serbische Minderheit geben, die das Land destabilisieren wird."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señora Presidenta, el debate sobre Kosovo ha planteado una cuestión que reviste la máxima importancia para las relaciones internacionales. Por primera vez en muchos años, la comunidad internacional viola la soberanía territorial de un país europeo. Aunque es cierto que nadie propone conceder la independencia a esta nueva entidad política, se supone que esta nueva entidad casi estatal tendrá su propio himno nacional, su bandera y su miniejército. También seguirá estando sometido a un control internacional durante un período de tiempo indefinido. Este novedoso enfoque de la intervención internacional en los asuntos internos de un Estado soberano sentará un precedente que en el futuro puede ocasionar intentos por parte de la comunidad internacional de manipular los asuntos interiores de otros países que sufren muchos menos problemas. La única solución sensata es dejar formalmente Kosovo dentro de la República de Serbia y concederle un mayor grado de autonomía a la vez que se toman medidas rápidas para incorporar la región a la Unión Europea. Porque un Kosovo independiente seguirá teniendo una importante minoría serbia que desestabilizará el país."@es21
lpv:translated text
"(PL) Madame la Présidente, le débat sur le Kosovo a soulevé une question de la plus haute importance sur le plan des relations internationales. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la communauté internationale foule aux pieds la souveraineté territoriale d’un pays européen. Certes, aucune proposition n’a été soumise en vue d’accorder l’indépendance à cette nouvelle entité politique, mais ce nouveau quasi-État est censé posséder son propre hymne national, son propre drapeau, de même qu’une mini-armée. De même, il restera sous contrôle international pendant une période indéterminée. Cette intervention internationale d’un nouveau genre dans les affaires intérieures d’un État souverain créera un précédent susceptible, à l’avenir, d’inciter la communauté internationale à manipuler les affaires intérieures d’autres pays en proie à des problèmes nettement moins préoccupants. La seule solution raisonnable consiste à laisser officiellement le Kosovo au sein de la République de Serbie, tout en lui accordant une plus grande autonomie et, parallèlement, en prenant des mesures accélérées pour intégrer la région au sein de l’Union européenne. En effet, un Kosovo indépendant abritera toujours une minorité serbe considérable qui déstabilisera le pays."@fr8
lpv:translated text
"Signora Presidente, il dibattito sul Kosovo ha sollevato una questione della massima importanza in termini di relazioni internazionali. Per la prima volta in molti anni la comunità internazionale sta violando la sovranità territoriale di un paese europeo. E’ vero che non esistono proposte volte a garantire l’indipendenza di questa nuova entità politica, ma il neo pseudostato dovrà avere il proprio inno e la propria bandiera nazionale nonché essere dotato di un miniesercito. Resterà inoltre sottoposto al controllo internazionale per un periodo di tempo indefinito. Questo nuovo approccio all’intervento internazionale negli affari interni di uno Stato sovrano costituirà un precedente che, in futuro, potrebbe indurre la comunità internazionale a cercare di manipolare gli affari interni di altri paesi alle prese con problemi di entità decisamente minore. L’unica soluzione sensata è lasciare formalmente il Kosovo all’interno della Repubblica serba e concedergli una maggiore autonomia, avviando altresì misure rapide per incorporare la regione nell’Unione europea. Un Kosovo indipendente, infatti, sarà pur sempre abitato da una cospicua minoranza serba che destabilizzerà il paese."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.14.3-109"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph