Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-160"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:translated text
"Junilisten accepterer, at EU repræsenterer medlemslandene i handelspolitiske spørgsmål. Til dette område hører den aktuelle luftfartsaftale med USA, hvor formålet er at gøre det muligt for flyselskaber i EU at flyve frit til hvilken som helst destination i USA. Vi er kritiske over for den kendsgerning, at Europa-Parlamentet har synspunkter om amerikanske flyselskabers ejerstrukturer. Det er et spørgsmål for de kompetente amerikanske myndigheder. Vi er dog enige i de generelle holdninger, der fremgår af beslutningsforslaget. Luftfartsaftalen er desuden positiv for det indre marked, et område, som vi værner om og vil udvikle. Vi har således stemt ja ved den endelige afstemning."@da2
lpv:translated text
"Junilistan hyväksyy sen, että EU edustaa jäsenvaltioita kauppapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Yhdysvaltojen kanssa tehty nykyinen ilmailusopimus, jonka tavoitteena on saada EU:ssa toimivat lentoyhtiöt lentämään halutessaan minne tahansa Yhdysvalloissa, kuuluu tähän alueeseen. Olemme tyytymättömiä siihen, että Euroopan parlamentti esittää näkemyksiä yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden omistajarakenteesta. Tämä asia kuuluu Yhdysvaltojen toimivaltaisille viranomaisille. Yhdymme kuitenkin päätöslauselmassa esitettyihin yleisiin kannanottoihin. Ilmailusopimus on lisäksi hyvä asia sisämarkkinoille, joita suojelemme ja haluamme kehittää. Siksi äänestimmekin lopullisessa äänestyksessä päätöslauselman puolesta."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:spoken text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@sv22
lpv:translated text
"De Junilijst accepteert dat de EU de lidstaten vertegenwoordigt als het gaat om kwesties van handelsbeleid. Ook de onderhavige luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Staten - die tot doel heeft Europese luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid te bieden om vrij naar ongeacht welke plaats in de Verenigde Staten te vliegen - valt daaronder. Wij staan echter kritisch tegenover het feit dat het Europees Parlement standpunten naar voren brengt ten aanzien van de eigendomstructuur van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat is een vraagstuk voor de bevoegde Amerikaanse overheidsinstanties. Wij delen echter de algemene standpunten die in de resolutie naar voren worden gebracht. De luchtvaartovereenkomst is bovendien goed voor de interne markt, die wij beschermen en willen ontwikkelen. Wij hebben derhalve tijdens de eindstemming vóór gestemd."@nl3
lpv:translated text
". Η Λίστα του Ιουνίου αποδέχεται ότι η ΕΕ εκπροσωπεί τα κράτη μέλη σε θέματα τα οποία άπτονται της εμπορικής πολιτικής. Η τρέχουσα συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει ως στόχο να επιτρέψει στους αερομεταφορείς της ΕΕ να μεταβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ, εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Μας δυσαρεστεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφέρει γνώμη σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των αερομεταφορέων των ΗΠΑ, καθόσον αυτό το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αμερικανικών αρχών. Συμφωνούμε, εντούτοις, με τις γενικές θέσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα. Επιπλέον, η εν λόγω αεροπορική συμφωνία είναι καλή για την εσωτερική αγορά, η οποία αποτελεί έναν χώρο τον οποίο υπερασπιζόμαστε και τον οποίο επιθυμούμε να αναπτύξουμε. Ως εκ τούτου, στην τελική ψηφοφορία, υπερψηφίσαμε το κείμενο."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13
lpv:translated text
"Junilistan accepterar att EU företräder medlemsländerna inom handelspolitiska frågor. Till detta område hör det aktuella luftfartsavtalet med USA, vilket syftar till att göra det möjligt för flygbolag i EU att flyga fritt till vilken plats som helst i USA. Vi är kritiska till att Europaparlamentet har synpunkter på amerikanska flygbolags ägarstrukturer. Detta är en fråga för behöriga amerikanska myndigheter. Vi delar dock de allmänna ståndpunkter som framförs i resolutionen. Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla. Vi har således röstat ja vid slutvoteringen."@lv13
lpv:translated text
"The June List accepts that the EU represents the Member States on issues relating to trade policy. The current aviation agreement with the United States, aimed at enabling airlines in the EU to fly wherever they like in the United States, falls within this area. We are unhappy about the European Parliament having views about the ownership structure of US airlines. This is an issue for the competent US authorities. We do, however, share the general positions put forward in the resolution. Moreover, the aviation agreement is good for the internal market, which is an area that we safeguard and that we want to develop. We have thus voted in favour of this resolution in the final vote."@en4
lpv:translated text
". Die Juniliste akzeptiert, dass die EU die Mitgliedstaaten in handelspolitischen Fragen vertritt. Dazu gehört das aktuelle Luftverkehrsabkommen mit den USA, das es Fluggesellschaften der EU ermöglichen soll, alle Orte in den USA anzufliegen. Wir sind dagegen, dass sich das Europäische Parlament zur Eigentumsstruktur amerikanischer Fluggesellschaften äußert, denn dies ist eine Frage für die zuständigen amerikanischen Behörden. Allerdings teilen wir die generellen Standpunkte des Entschließungsantrags. Das Luftverkehrsabkommen wirkt sich darüber hinaus positiv auf den Binnenmarkt aus, einem Gebiet, das wir schützen und ausbauen wollen. Wir haben daher bei der Schlussabstimmung für den Entschließungsantrag gestimmt."@de9
lpv:translated text
"La Lista de Junio acepta que la UE represente a los Estados miembros sobre cuestiones relativas a la política comercial. El actual acuerdo de aviación con los Estados Unidos, que pretende permitir que las compañías de la UE vuelen a cualquier parte de los Estados Unidos, se incluye en esta área. No nos complace que el Parlamento Europeo exprese puntos de vista sobre la estructura de propiedad de las compañías aéreas estadounidenses. Este es un problema de las autoridades estadounidenses competentes. Sin embargo, compartimos las posturas generales que se plantean en la resolución. Por otra parte, el acuerdo sobre aviación es positivo para el mercado interior, un área que salvaguardamos y que queremos desarrollar. Por lo tanto hemos votado a favor en esta resolución en la votación final."@es21
lpv:translated text
"A Lista de Junho aceita que a UE represente os Estados-Membros em questões ligadas à política comercial. O actual acordo em matéria de aviação civil com os Estados Unidos, destinado a permitir que as companhias aéreas na UE voem para qualquer destino nos Estados Unidos, insere-se nesse quadro. Criticamos que o Parlamento Europeu expresse opiniões sobre a estrutura patrimonial das companhias aéreas dos EUA. Esta é uma questão que cabe às autoridades competentes dos Estados Unidos. No entanto, partilhamos das posições gerais apresentadas na resolução. Para além disso, o acordo em causa é positivo para o mercado interno, que é uma área que defendemos e pretendemos desenvolver. Votámos, por isso, a favor desta resolução aquando da votação final."@pt17
lpv:translated text
"La Lista di giugno accetta che l’Unione europea rappresenti gli Stati membri su questioni riguardanti la politica commerciale. L’attuale accordo sull’aviazione con gli Stati Uniti, volto a permettere alle compagnie aeree dell’Unione europea di volare in qualsiasi parte degli USA, rientra in quest’ambito. A nostro avviso, tuttavia, è inopportuno che il Parlamento europeo si pronunci sulla struttura proprietaria delle compagnie aeree statunitensi. Si tratta di una questione di competenza delle autorità degli Stati Uniti. Condividiamo tuttavia l’impostazione generale della risoluzione. L’accordo sull’aviazione, inoltre, è vantaggioso per il mercato interno, area che noi tuteliamo e intendiamo sviluppare. Abbiamo pertanto votato a favore di questa risoluzione nella votazione finale."@it12
lpv:translated text
". La Liste de juin accepte que l’UE représente les États membres sur des questions liées à la politique commerciale. L’accord actuel conclu avec les États-Unis dans le domaine de l’aviation, destiné à permettre aux compagnies aériennes de l’UE de circuler sur tout l’espace aérien des États-Unis, s’inscrit dans ce cadre. Nous désapprouvons le fait que le Parlement européen donne son avis sur le régime de propriété des compagnies aériennes américaines. Ce sont les autorités américaines compétentes qui examinent cette question. Toutefois, nous partageons les positions générales exposées dans la résolution. En outre, l’accord passé dans le domaine de l’aviation est favorable au marché intérieur, qui est une zone que nous protégeons et que nous voulons développer. Nous avons donc voté en faveur de cette résolution lors du vote final."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.14.3-160"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph