Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.3.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@en4
lpv:translated text
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker at knytte to yderligere kommentarer til dette interessante bidrag til forhandlingen om indholdet af Berlin-erklæringen. For det første er Europas opbygning eller det europæiske projekt ikke færdigt, og det vil heller aldrig være helt færdigt. Det er en opbygning, som vi konstant arbejder på, og dette er efter min opfattelse et eksempel herpå. Med alle EU's fordele og ulemper er det et projekt, vi fortsat arbejder på. Vi tilføjer endnu en brik til puslespillet eller til denne form for Europa, og jeg mener, at det er meget vigtigt, som flere af medlemmerne har understreget, at vi frem for at se tilbage fokuserer mere på det, vi ønsker i fremtiden. Hvad med de unge mennesker på 20 år og deres drømme for fremtiden? Hvordan kan vi beskrive dem? Hvordan kan vi fastlægge en vision for fremtiden? Parlamentsmedlemmerne er de folkevalgte repræsentanter for borgerne i Europa. Parlamentet skal være lydhør over for de almindelige borgeres synspunkter, og det er netop, hvad De har været i dag. De har rapporteret det, De har hørt, og Deres indtryk af de punkter, som det er vigtigt at medtage i erklæringen. For det andet vil vi ikke være i stand til fortsat at opbygge et europæisk projekt, et europæisk samarbejde, hvis vi ikke har borgernes støtte, hvis vi ikke arbejder på en demokratisk, åben og gennemsigtig måde. Det er helt tydeligt, og uanset hvor meget De kritiserer det, er det præcis det, forhandlingen drejer sig om, ikke sandt? Forhandlingen er åben, den er offentlig, den rapporteres til medierne - alt, hvad der bliver sagt, kommer videre. Det er klart, at man ikke kan forhandle indholdet af en tekst på to sider med 450 millioner mennesker, men vi kan sikre, at det, som vi mener er vigtigst ud fra forskellige politiske synsvinkler, viderebringes til de personer, der er i færd med at udarbejde teksten. Det er det, forhandlingen drejer sig om. Den kontinuerlige kamp for demokrati skal derfor være en af vores grundlæggende opgaver, og det er vigtigt, at der i erklæringen indgår moderne måder, hvorpå man kan inddrage borgerne, for at vise, at det kan lade sig gøre. Selv om vi alle betragter vores nationale identiteter som meget vigtige, er det ikke fordi, vi ikke også føler, at vi er europæiske eller internationale eller globetrottere osv. Vi betragter det som en mulighed at være åbne, og derfor tror vi på samarbejdet i det europæiske projekt. Jeg håber, at det er formålet med at mødes her og sammen finde det, vi er stolte af i EU's historie, og formulere vores forhåbninger for de næste 50 års europæisk samarbejde og integration."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich habe zwei kurze zusätzliche Anmerkungen zu diesem interessanten Beitrag zur Aussprache über den Inhalt der Berliner Erklärung. Die Erste hat damit zu tun, dass das europäische Bauwerk oder das europäische Projekt nicht „fertig“ ist – und niemals völlig fertig sein wird. Es ist ein Bauwerk, an dem wir kontinuierlich weiterbauen, und ich glaube, unsere derzeitige Arbeit ist ein Beispiel dafür. Mit all den Erfolgen und Fehlschlägen, die es dabei gegeben hat, arbeiten wir weiter an diesem Bauwerk. Wir ergänzen dieses Puzzle oder dieses Bauwerk Europa um ein weiteres Stück und ich halte es für wichtig, dass wir, wie viele von Ihnen hervorgehoben haben, nicht nur zurückblicken, sondern uns vielmehr auf das konzentrieren, was wir für die Zukunft erreichen wollen. Wie sieht es mit den heute Zwanzigjährigen und ihren Zukunftsträumen aus? Wie können wir diese Träume beschreiben? Wie können wir eine Vision für die Zukunft entwerfen? Sie sind die direkt gewählten Vertreter der Völker Europas. Ihre Aufgabe ist es, aufmerksam zu registrieren, was die Menschen bewegt, und darüber haben Sie in der heutigen Aussprache berichtet: Sie haben uns über das informiert, was Sie gehört haben, über Ihren Eindruck von dem, was wichtig ist und in diese Erklärung aufgenommen werden muss. Meine zweite Anmerkung ist, dass wir den Aufbau des europäischen Projekts, die europäische Zusammenarbeit, nicht weiterführen können, wenn wir die Bevölkerung nicht hinter uns haben, wenn wir nicht demokratisch, offen und transparent arbeiten. Dies ist völlig klar und so sehr Sie das auch kritisieren, das ist genau der springende Punkt, nicht wahr? Was Sie hier sagen, wird gehört – diese Aussprache ist offen, sie ist öffentlich und darüber wird in den Medien berichtet. Wir wissen, dass es unmöglich ist, 450 Millionen Menschen in die Erarbeitung des Inhalts eines zwei Seiten langen Texts einzubeziehen, aber wir können sicherstellen, dass das, was Sie gehört haben und das, was unserer Ansicht nach und von verschiedenen politischen Standpunkten aus betrachtet am Wichtigsten ist, an diejenigen weitergegeben wird, die diesen Text jetzt erarbeiten. Darum geht es in dieser Aussprache. Deshalb muss eine unserer grundlegenden Aufgaben darin bestehen, den Kampf für die Demokratie fortzusetzen, und die Suche nach zeitgemäßen Wegen zur Einbeziehung unserer Bürger muss ein wichtiges Element der Erklärung sein, um zu zeigen, dass dies möglich ist. So sehr wir alle unsere nationale Identität als etwas außerordentlich Wichtiges betrachten, sehen wir doch keinen Widerspruch darin, uns auch als Europäer zu fühlen oder als Weltbürger oder Globetrotter oder was immer Sie wollen. Wir meinen, dass es möglich ist, unsere Augen aufzumachen und unseren Horizont zu erweitern und aus diesem Grund glauben wir an diese Zusammenarbeit im europäischen Projekt. Ich hoffe, dass wir deshalb hier zusammengekommen sind und dass wir nicht nur das zusammenfassen, worauf wir in der Geschichte der Europäischen Union stolz sind, sondern auch unsere Hoffnungen für die nächsten 50 Jahre der europäischen Zusammenarbeit und Integration formulieren."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θέλω να προσθέσω δύο σύντομες επισημάνσεις στο πλαίσιο αυτής της ενδιαφέρουσας συμβολής στη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης του Βερολίνου. Η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ή, αν θέλετε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, δεν είναι «έτοιμο» – και δεν θα είναι ποτέ εντελώς έτοιμο. Είναι ένα οικοδόμημα το οποίο τροποποιούμε διαρκώς, και νομίζω ότι η τρέχουσα διαδικασία αποτελεί παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας. Με όλες τις επιτυχίες και τις αδυναμίες μας, αυτό ακριβώς συνεχίζουμε να πράττουμε. Προσθέτουμε ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ ή σε αυτήν την αρχιτεκτονική της Ευρώπης, και φρονώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως πολλοί από τους ομιλητές επεσήμαναν, να μην κοιτάζουμε μόνο προς το παρελθόν, αλλά να εστιαστούμε επίσης στις προσδοκίες μας για το μέλλον. Επιπλέον, τι σκέφτονται και ποια είναι τα όνειρα των σημερινών 20χρονων για το μέλλον; Πώς μπορούμε να τα περιγράψουμε; Πώς μπορούμε να προσφέρουμε ένα όραμα για το μέλλον; Είστε οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των λαών της Ευρώπης. Οφείλετε να παρακολουθείτε τις διαθέσεις και τις απόψεις της κοινής γνώμης, και αυτό ακριβώς μεταφέρατε σήμερα σε αυτό το Σώμα: τις απόψεις που ακούσατε, τις εντυπώσεις που αποκομίσατε σχετικά με το τι είναι σημαντικό και πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτήν τη δήλωση. Δεύτερον, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την ευρωπαϊκή συνεργασία, αν δεν έχουμε τη στήριξη των πολιτών, αν δεν λειτουργούμε κατά τρόπο δημοκρατικό, ανοικτό και διαφανή. Αυτό είναι απολύτως σαφές και, όσο και αν διατυπώνετε επικρίσεις, αυτή ακριβώς είναι η ουσία της συζήτησης αυτής, έτσι δεν είναι; Είναι ανοικτή, είναι δημόσια, παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης – όσα υποστηρίζετε εδώ ακούγονται δημοσίως. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του περιεχομένου ενός δισέλιδου κειμένου με τα 450 εκατομμύρια των πολιτών, όμως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι απόψεις που έχετε συγκεντρώσει και τα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικά, από διαφορετικές πολιτικές απόψεις, θα τεθούν στη διάθεση των ανθρώπων που συντάσσουν επί του παρόντος το κείμενο. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτής της συζήτησης. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους μας πρέπει να είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, και η αναζήτηση σύγχρονων τρόπων διαλόγου με τους πολίτες πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δήλωσης, για να δείξουμε ότι αυτό είναι εφικτό. Όσο εξαιρετικά σημαντικές και αν θεωρούμε τις εθνικές μας ταυτότητες, δεν θεωρούμε ότι έρχονται σε αντίθεση με το αίσθημα ότι είμαστε επίσης Ευρωπαίοι, ή διεθνιστές, ή πολίτες του κόσμου, ή ό,τι άλλο προτιμά ο καθένας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να διευρύνουμε τις προοπτικές μας, και γι’ αυτό πιστεύουμε σε αυτήν τη συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευελπιστώ ότι αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε τα στοιχεία εκείνα της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία είμαστε υπερήφανοι και να περιγράψουμε τις ελπίδες μας για τα επόμενα 50 χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας και ολοκλήρωσης."@el10,10
". Señor Presidente, Señorías, quiero hacer dos breves observaciones adicionales sobre esta interesante aportación al debate sobre el contenido de la Declaración de Berlín. La primera tiene que ver con el hecho de que el proceso de construcción europea, o el proyecto europeo, no está «listo» y nunca lo estará del todo. Es un proceso en el que estamos trabajando constantemente, y creo que esto es un ejemplo de ello. Con todos sus logros y defectos, esto es lo que seguimos haciendo. Estamos añadiendo una pieza más al rompecabezas o a esta arquitectura de Europa, y creo que es muy importante, como ya han recalcado algunos de ustedes, que no solo miremos atrás, sino que más bien nos centremos en lo que queremos para el futuro. ¿Qué pasa con los veinteañeros de hoy y sus sueños para el futuro? ¿Cómo podemos describirlos? ¿Cómo podemos ilustrar una visión de futuro? Son ustedes los representantes elegidos por sufragio directo de los ciudadanos de Europa. Están ustedes al tanto, y esto es lo que han informado hoy aquí: lo que han oído, su impresión de lo que es importante incluir en esta Declaración. En segundo lugar, no podremos seguir construyendo un proyecto europeo, una cooperación europea, si no contamos con el respaldo de los ciudadanos, si no trabajamos de una forma democrática, abierta y transparente. Esto está absolutamente claro y, por mucho que lo critiquen ustedes, es exactamente esto, ¿o no? Es un debate abierto, público, que se transmite a los medios de comunicación, y lo que dicen ustedes aquí se escucha. Comprendemos que no puedan negociar el contenido de un texto de dos páginas con 450 millones de personas, pero podemos asegurarnos de que lo que han oído ustedes y lo que consideramos más importante, desde diferentes puntos de vista políticos, se ponga en manos de quienes ahora están elaborando el texto. De eso trata el debate. Así pues, seguir luchando por la democracia ha de ser una de nuestras tareas fundamentales, y encontrar maneras modernas de ponernos en contacto con los ciudadanos ha de ser una parte muy importante de la Declaración, para demostrar que esto es posible. Por mucho que consideremos que nuestras identidades nacionales son sumamente importantes, no creemos que esto esté en contradicción con el sentimiento de que somos europeos, o internacionales, o trotamundos, o lo que sea. Creemos que es posible abrir nuestros ojos y ampliar nuestras perspectivas, y por ello creemos en esta cooperación en el proyecto europeo. Espero que esa sea la idea de quienes estamos reunidos aquí recopilando los logros de que estamos orgullosos en la historia de la Unión Europea y al mismo tiempo formulando nuestras esperanzas para los próximos 50 años de cooperación e integración europea."@es21
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää vielä kaksi lyhyttä huomautusta tähän mielenkiintoiseen panokseen, jonka olette antaneet Berliinin julistuksen sisällöstä käytävään keskusteluun. Ensimmäinen liittyy siihen, ettei Euroopan yhdentyminen eli Eurooppa-hanke ole "valmis" – eikä se koskaan täysin valmistukaan. Se on rakennustyötä, jota teemme jatkuvasti, ja tämä on mielestäni siitä yksi esimerkki. Kaikkine onnistumisineen ja puutteineenkin rakennustyö on juuri sitä, mitä edelleen teemme. Lisäämme taas yhden palan palapeliin eli tähän Euroopan unionin rakenteeseen, ja mielestäni on erittäin tärkeää, kuten useat teistä ovat korostaneetkin, että meidän ei pidä ainoastaan katsoa taaksepäin vaan keskittyä myös siihen, mitä haluamme tulevaisuudelta. Mitä sitten nykyiset parikymppiset ihmiset toivovat tulevaisuudelta? Miten voimme kuvata noita toiveita? Miten pystymme havainnollistamaan näkemyksen tulevaisuudesta? Te olette Euroopan kansojen suoraan valitsemia edustajia. Teidän on pysyteltävä tilanteen tasalla ja niin olette kertoneet täällä tänään tehneennekin: olette kertoneet kuulemianne mielipiteitä ja oman käsityksenne siitä, mitä julistukseen pitäisi sisällyttää. Toiseksi emme pysty jatkamaan Eurooppa-hankkeen, eurooppalaisen yhteistyön rakentamista, ellei meillä ole kansalaisten tuki takanamme ja ellemme työskentele demokraattisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Tämä on täysin selvää, ja vaikka esitättekin siitä niin paljon arvostelua, juuri siitä on kysymys, eikö niin? Se on avointa, se on julkista, siitä kerrotaan tiedotusvälineille – se, mitä puhutte täällä, myös kuullaan. Ymmärrämme sen, ettei kahden sivun pituisen tekstin sisällöstä voida neuvotella 450 miljoonan ihmisen kanssa, mutta voimme huolehtia siitä, että se, mitä te olette kuulleet ja mitä me pidämme tärkeimpänä monestakin eri poliittisesta näkökulmasta, toimitetaan niiden käsiin, jotka parhaillaan laativat tekstiä. Juuri tästä keskustelussa on kysymys. Demokratian puolesta taistelemisen on siis jatkossakin oltava yksi perustehtävistämme, ja tärkeä osa julistusta on löytää nykyaikaisia keinoja yhteyden saamiseksi kansalaisiin, jotta voisimme osoittaa tämän olevan mahdollista. Vaikka pidämmekin kansallisia identiteettejämme äärimmäisen tärkeinä, voimme aivan yhtä hyvin tuntea olevamme eurooppalaisia tai kansainvälisiä tai maailmanmatkaajia tai mitä tahansa. Meidän mielestämme on mahdollista avata silmämme ja avartaa näkökulmiamme, ja juuri siksi uskomme tähän yhteistyöhön Eurooppa-hankkeessa. Toivon, että juuri tämä on ajatuksemme kokoontuessamme täällä ja kootessamme yhteen niitä asioita, joista olemme ylpeitä Euroopan unionin historiassa, sekä toiveita siitä, millaista eurooppalainen yhteistyö ja Euroopan yhdentyminen on seuraavien 50 vuoden kuluessa."@fi7
". Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais faire deux brèves remarques supplémentaires concernant cette intéressante contribution au débat sur le contenu de la déclaration de Berlin. La première concerne le fait que la construction européenne, ou le projet européen, n’est pas «achevée» - et ne sera jamais entièrement achevée. C’est une construction à laquelle nous nous attelons constamment et je pense qu’on en a là une illustration. L’édification européenne est toujours en cours, avec ses réussites et ses points faibles. Nous ajoutons une nouvelle pièce au puzzle, c’est-à-dire à cette architecture européenne, et je pense qu’il est capital, plusieurs d’entre vous l’ont souligné, que nous ne devons pas uniquement contempler le passé, mais plutôt nous concentrer sur ce que nous souhaitons dans le futur. Qu’en est-il des jeunes de 20 ans d’aujourd’hui et de leurs rêves d’avenir? Comment pouvons-nous les décrire? Comment pouvons-nous illustrer une vision d’avenir? Vous êtes les représentants des peuples de l’Europe, élus au suffrage direct. Vous devez vous tenir à l’écoute, c’est ce que vous avez rapporté aujourd’hui dans cette Assemblée: ce que vous avez entendu, vos impressions quant à ce qu’il convient d’indiquer dans cette déclaration. Deuxièmement, nous ne pourrons pas continuer à édifier un projet européen, une coopération européenne, si nous n’avons pas le peuple avec nous, si nous ne travaillons pas de manière démocratique, ouverte et transparente. C’est tout à fait évident et c’est bien cet aspect que vous critiquez, n’est-ce pas? Vos critiques sont ouvertes, publiques, rapportées aux médias - ce que vous dites ici est entendu. Nous comprenons l’impossibilité de négocier le contenu d’un texte de deux pages avec 450 millions de personnes, mais nous pouvons nous assurer que ce que vous avez entendu et ce qui nous paraît capital, vu sous différents angles politiques, est transmis à ceux qui rédigent actuellement le texte. Tel est le fondement du débat. Aussi la poursuite de la lutte pour la démocratie doit-elle être l’une de nos tâches principales. La détermination d’outils modernes permettant d’impliquer les citoyens doit constituer un chapitre très important de la déclaration, afin de prouver que c’est possible. Nous avons tous le sentiment que nos identités nationales sont extrêmement importantes, mais nous ne voyons aucune contradiction à nous sentir également Européens, citoyens du monde, globe-trotters ou que sais-je encore. Nous considérons qu’il est possible d’ouvrir nos yeux et nos horizons. C’est pourquoi nous avons foi dans cette coopération au sein du projet européen. J’espère que cette idée est à la base de nos réunions au sein de cette Assemblée et que c’est elle qui nous conduit à énumérer dans l’histoire de l’Union européenne ce qui nous rend fier et à exprimer nos espérances pour les 50 prochaines années de coopération et d’intégration européennes."@fr8
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei aggiungere due brevi commenti a questo interessante contributo al dibattito sui contenuti della dichiarazione di Berlino. Il primo riguarda il fatto che il processo di costruzione dell’Europa, o il progetto europeo, non è “pronto”, né lo sarà mai del tutto. Si tratta di un processo di costruzione su cui lavoriamo costantemente, e penso che questo ne sia un esempio. Con tutti i successi e i fallimenti del caso, questo è ciò che stiamo tuttora facendo. Aggiungiamo un’altra tessera al mosaico che è quest’architettura dell’Europa, e credo sia molto importante, come molti di voi hanno sottolineato, non solo guardarsi indietro, ma piuttosto concentrarsi su ciò che si vuole per il futuro. Che dire dei ventenni di oggi e dei loro sogni per il futuro? Come possiamo descriverli? Come possiamo illustrare l’idea che abbiamo del futuro? Siete i rappresentanti direttamente eletti dei popoli d’Europa. Dovete tenere le orecchie aperte, e quello che avete riferito oggi in quest’Aula è ciò che avete sentito, sono le vostre impressioni riguardo agli elementi importanti da inserire in questa dichiarazione. In secondo luogo, non potremo continuare a costruire un progetto europeo, la cooperazione europea, se non godiamo del sostegno dei cittadini e se non lavoriamo in modo democratico, aperto e trasparente. E’ assolutamente chiaro e, per quanto lo critichiate, il problema è proprio questo, non è vero? Ciò che dite in questa sede è aperto, pubblico, viene riportato dai ; ciò che dite in questa sede viene ascoltato. Comprendiamo che non possiate negoziare il contenuto di un testo di due pagine con 450 milioni di persone, ma possiamo fare in modo che ciò che avete sentito e ciò che reputiamo più importante, da diversi punti di vista politici, venga affidato nelle mani di coloro che redigono il testo. Questo è il tema del dibattito. Perciò, continuare a lottare per la democrazia dev’essere uno dei nostri compiti fondamentali, e trovare modalità moderne di interagire con i cittadini dev’essere una parte molto importante della dichiarazione, per dimostrare che questo è possibile. Per quanto importanti siano per tutti noi, le nostre identità nazionali non ci sembrano in contraddizione con il sentimento di essere anche europei, internazionali, cosmopoliti o che dir si voglia. Crediamo sia possibile aprire gli occhi e i nostri punti di vista, ed è per questo che crediamo nella cooperazione al progetto europeo. Spero sia questo lo spirito del nostro incontro in quest’Aula, volto sia a mettere in luce ciò di cui andiamo fieri nella storia dell’Unione europea che a formulare le nostre speranze per i prossimi 50 anni di cooperazione e integrazione europea."@it12
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@lt14
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@lv13
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil twee korte, aanvullende opmerkingen maken over deze interessante bijdrage aan het debat over de inhoud van de Verklaring van Berlijn. De eerste heeft te maken met het feit dat het Europese bouwwerk, of het Europese project, nog niet ‘klaar’ is en nooit helemaal klaar zal zijn. Het is een bouwwerk waaraan we voortdurend werken. Ik denk dat dit een voorbeeld daarvan is. Met alle successen en tekortkomingen is dit waar we nog steeds mee bezig zijn. We voegen een nieuw stukje toe aan de puzzel, of aan het gebouw van Europa. Ik denk dat het, zoals meerderen van u hebben gezegd, heel belangrijk is dat we niet alleen terugkijken, maar ons veeleer concentreren op wat we in de toekomst willen. Hoe zit het met de 20jarigen van nu en hun dromen voor de toekomst? Hoe kunnen we die dromen beschrijven? Hoe kunnen we een visie voor de toekomst schetsen? U bent de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de volken van Europa. U moet goed op de hoogte blijven van wat er zoal leeft. Vandaag hebt u hier ook gewag gemaakt van wat u hebt gehoord. U hebt aangegeven wat volgens u in deze Verklaring opgenomen moet worden. Ten tweede kunnen we niet doorgaan met de verwezenlijking van een Europees project en met de opbouw van een Europese samenwerking, als we de mensen niet achter ons hebben, en als we niet democratisch, open en transparant werken. Dat is volstrekt duidelijk. Hoeveel kritiek u ook heeft, dat is precies wat er in dit debat gebeurt. Of niet soms? Het is open, het is publiek en het komt in de media. Wat u hier zegt, wordt gehoord. We begrijpen dat je niet met 450 miljoen mensen over de inhoud van een tekst van twee bladzijden kunt onderhandelen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat wat u hebt gehoord, en wat volgens ons het belangrijkste is vanuit verschillende politieke standpunten, in handen komt van degenen die nu de ontwerptekst opstellen. Dit is waar het debat om gaat. De voortzetting van de strijd voor democratie moet dus een van onze basistaken zijn. Ook moet het vinden van moderne manieren om met de burgers te spreken een zeer belangrijk onderdeel van de Verklaring zijn. Wij moeten namelijk laten zien dat dit mogelijk is. Wij hebben weliswaar allemaal het gevoel dat onze nationale identiteit uiterst belangrijk is, maar wij zien dat niet als onverenigbaar met het gevoel dat we ook Europeaan zijn, dat wij wereldburger, globetrotter, of wat dan ook zijn. We denken dat het mogelijk is onze ogen te openen en onze perspectieven te verruimen, en daarom geloven we in deze samenwerking binnen het Europese project. Ik hoop dat dit de fundamentele reden is waarom we hier bijeenkomen, dat deze gedachte samenvat waar we precies trots op zijn in de geschiedenis van de Europese Unie en onze hoop formuleert voor de komende vijftig jaar van Europese samenwerking en integratie."@nl3
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de acrescentar duas breves observações a este interessante contributo para o debate sobre o conteúdo da Declaração de Berlim. A primeira prende-se com o facto de que a integração europeia, ou o projecto europeu, não está concluído – nem estará jamais plenamente concluído. É um projecto em que estamos permanentemente a trabalhar, e penso que a declaração em causa é disso um bom exemplo. Com todos os seus êxitos e deficiências, é neste projecto que continuamos a trabalhar. A Declaração de Berlim é mais uma peça que acrescentamos ao ou à arquitectura desta Europa e creio que é muito importante, como alguns aqui assinalaram, que não olhemos apenas o passado mas antes nos concentremos no que desejamos para o futuro. Que dizer dos jovens de vinte anos e dos seus sonhos para o futuro? Como descrevê-los? Como transmitir-lhes uma visão de futuro? V. Exas. são os representantes directamente eleitos das populações da Europa. Cabe-lhes tomar o pulso à opinião dos cidadãos e foi disso que hoje aqui nos deram conta: do que escutaram, do que consideram importante incluir nesta declaração. Em segundo lugar, não conseguiremos levar avante a construção do projecto europeu, a cooperação europeia, se não contarmos com o apoio dos cidadãos, se não trabalharmos de uma forma democrática, aberta e transparente. Isto é absolutamente claro e, por muitas críticas que V. Exas. façam, é precisamente isso que estamos a fazer. Senão, vejamos: o debate é aberto, é público, é transmitido aos meios de comunicação – o que V. Exas. aqui dizem é escutado. Compreendemos que não se pode negociar o conteúdo de um documento de duas páginas com 450 milhões de pessoas, mas podemos assegurar que o que V. Exas. captaram e o que nós consideramos mais importante, de entre os diversos pontos de vista políticos, será transmitido aos que neste momento têm em mãos a elaboração do documento. É precisamente este o objecto do debate. Assim, continuar a lutar pela democracia deve ser uma das nossas principais tarefas, e encontrar formas modernas de dialogar com os cidadãos e conquistar a sua adesão deve constituir uma parte importante da declaração, para mostrar que isso é possível. Por muito que todos consideremos extremamente importante a nossa própria identidade nacional, não vejo que isso entre em contradição com o sentirmo-nos também europeus, ou internacionais, ou cidadãos do mundo, ou o que quiserem. Consideramos possível ter vistas largas e ampliar as nossas perspectivas, e é por isso que acreditamos na cooperação em prol do projecto europeu. Espero que seja essa a ideia que nos levou a reunir-nos hoje aqui e a afirmar, uns e outros, as razões do nosso orgulho na história da União Europeia e a formular as nossas esperanças para os próximos cinquenta anos de integração e cooperação europeias."@pt17
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@ro18
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@sk19
"Mr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration. The first has to do with the fact that European construction, or the European project, is not ‘ready’ – and will never be fully ready. It is a construction that we are working on constantly, and I think this is an example of that. With all its successes and shortcomings, this is what we are still doing. We are adding another piece to the puzzle or to this architecture of Europe, and I think it is very important, as several of you have underlined, that we have not only to look back but rather to concentrate on what we want for the future. What about the 20-year-olds of today and their dreams for the future? How can we describe those? How can we illustrate a vision for the future? You are the directly-elected representatives of the peoples of Europe. You have to have your ears to the ground, and that is what you have reported here today: what you have heard, your impression of what is important to put into this declaration. Secondly, we will not be able to continue to construct a European project, European cooperation, if we do not have people behind us, if we are not working in a democratic, open and transparent way. This is absolutely clear and, as much as you criticise it, this is exactly that, is it not? It is open, it is public, it is reported to the media – what you are saying here is heard. We understand that you cannot negotiate the content of a two-page text with 450 million people, but we can make sure that what you have heard and what we think is most important, from different political points of view, is put into the hands of those who are now drafting the text. This is what the debate is all about. So, to continue to fight for democracy must be one of our basic tasks, and to find modern ways of engaging with citizens has to be a very important part of the declaration, to show that this is possible. As much as we all feel our national identities to be extremely important, we do not see that in contradiction to also feeling that we are European, or international, or globetrotters, or what have you. We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project. I hope that is the idea of us meeting here and both putting together what we are proud of in the history of the European Union, and formulating our hopes for the next 50 years of European cooperation and integration."@sl20
"Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill göra två korta tillägg till dessa intressanta bidrag i debatten om innehållet i Berlinförklaringen. Det första hänger samman med att det europeiska bygget eller det europeiska projektet inte är ”färdigt” – och aldrig kommer att bli helt färdigt. Det är ett bygge som vi arbetar på hela tiden, och jag menar att detta är ett exempel på det. Med alla framgångar och tillkortakommanden är detta vad vi fortfarande håller på med. Vi lägger ännu en bit till pusslet eller till byggandet av Europa. Jag menar att det är mycket viktigt, som flera av er har betonat, att vi inte bara ser tillbaka utan snarare fokuserar på vad vi vill inför framtiden. Hur är det med dagens 20-åringar och deras framtidsdrömmar? Hur kan vi beskriva dem? Hur kan vi åskådliggöra en framtidsvision? Ni är de direktvalda företrädarna för Europas folk. Ni måste lägga örat mot marken, och det är detta som ni har återgett här i dag: det som ni har hört, ert intryck av vad som är viktigt att ha med i denna förklaring. För det andra kommer vi inte att kunna bygga ett europeiskt projekt, ett europeiskt samarbete, om vi inte har folket bakom oss, om vi inte arbetar på ett demokratiskt och öppet sätt. Detta är helt uppenbart, och hur mycket ni än kritiserar det är det exakt vad vi gör, eller hur? Det är öppet, det är offentligt, det rapporteras i medierna – det som ni säger här hörs. Vi förstår att man inte kan förhandla om innehållet i en text på två sidor med 450 miljoner människor. Men vi kan se till att det som ni har hört och det som vi anser är viktigast, utifrån olika politiska ståndpunkter, framförs till dem som nu utarbetar texten. Detta är vad debatten handlar om. Att fortsätta kampen för demokrati måste vara en av våra grundläggande uppgifter, och att hitta moderna sätt att engagera medborgarna måste bli en mycket viktig del i förklaringen – att visa att detta är möjligt. Vi känner alla att våra nationella identiteter är oerhört viktiga. Men vi ser inte någon motsättning till att vi också känner oss som européer, eller internationella, eller globetrotters eller vad det kan vara. Vi menar att det är möjligt att öppna ögonen och vidga våra perspektiv. Det är därför som vi tror på detta samarbete i det europeiska projektet. Jag hoppas att det är meningen med att vi träffas här och sätter samman det som vi är stolta över i EU:s historia och formulerar våra förhoppningar inför de kommande 50 åren med europeiskt samarbete och integration."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"Vice-President of the Commission"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph