Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.4.4-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία –συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία– έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@cs1
"Hr. formand! Der er allerede indgået en midlertidig aftale om ændringen af aftalen om offentlige indkøb, mens man afventer den endelig aftale. Jeg respekterer, at det er nødvendigt med hemmelige forhandlinger, men mener De ikke, hr. kommissær, at De underrettede Europa-Parlamentet for sent om EU's prioriteter, krav og tilbud i forbindelse med genforhandlingen af denne vigtige aftale? Jeg mener, at EU's grundlæggende forhandlingsprincip bør være gensidighed og opnåelsen af et resultat, hvor der er balance mellem handelspartnerne. Det afbalancerede resultat bør ikke være teoretiske forpligtelser mellem handelspartnerne på de andre partneres vegne. Det bør vurderes ud fra de reelle muligheder for at udnytte den mængde udbud, der skal offentliggøres som grænseoverskridende udbud. Har Kommissionen gennemført undersøgelser om europæiske virksomheders faktiske adgang til de andre landes markeder siden den nuværende aftales ikrafttræden? USA, Canada, Sydkorea og Japan - der er parter i aftalen - har allerede sørget for, at små og mellemstore virksomheder har privilegeret adgang til markedet for offentlige kontrakter. Paradoksalt nok har EU ikke gjort det samme. Jeg mener, at EU bør kræve, at små og mellemstore virksomheder skal undtages fra anvendelsesområdet for aftalen om offentlige kontrakter. Det er et rimeligt krav, især fordi vores samarbejdspartnere allerede har gennemført det. De små og mellemstore virksomheder er et grundlæggende element i europæisk økonomi. En vigtig kilde til udvikling og beskæftigelse, som det også blev fremhævet af hr. Varela, ordføreren og hr. Audy. De bidrager til den økonomiske og sociale samhørighed. Vi har pligt til at tage initiativer, som sikrer deres dynamiske rolle."@da2
"Herr Präsident! Eine provisorische Einigung über den revidierten Text des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen ist bereits erzielt worden und nun wird eine endgültige Einigung erwartet. Ich respektiere die Notwendigkeit, die Verhandlungen im Geheimen durchzuführen, aber sind Sie nicht der Meinung, Herr Kommissar, dass Sie das Europäische Parlament recht spät über die Prioritäten, Forderungen und Angebote der Union bei der Neuverhandlung dieses bedeutenden Übereinkommens informiert haben? Das grundlegende Verhandlungsprinzip der Union sollten meines Erachtens die Gegenseitigkeit und das Erreichen eines ausgewogenen Ergebnisses zwischen den Handelspartnern sein. Das ausgewogene Ergebnis sollte jedoch nicht darin bestehen, dass die Handelspartner im Namen anderer Partner untereinander lediglich theoretische Verpflichtungen eingehen. Es sollte daran gemessen werden, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, Ausschreibungen, die im Rahmen eines grenzüberschreitenden Wettbewerbs stattfinden, in vollem Umfang auszuschöpfen. Hat die Kommission anhand der bisherigen Umsetzung des Übereinkommens Untersuchungen über den reellen Zugang europäischer Unternehmen zu den Märkten anderer Länder durchgeführt? Die Vereinigten Staaten, Kanada, Südkorea und Japan – die Vertragspartner bei diesem Übereinkommen – haben ihren kleinen und mittleren Unternehmen bereits einen privilegierten Zugang zum öffentlichen Beschaffungsmarkt gesichert. Die Union hat dies jedoch paradoxerweise nicht getan. Meiner Ansicht nach sollte die Europäische Union bei der Umsetzung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen eine Ausnahme für kleine und mittlere Unternehmen fordern. Dies ist eine vernünftige Forderung, zumal unsere Partner bereits gehandelt haben. Die kleinen und mittleren Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft und sind eine wichtige Quelle der Entwicklung und Beschäftigung, wie sowohl Herr Varela, der Berichterstatter, als auch Herr Audy betont haben. Sie leisten einen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Wir haben die Verpflichtung, Initiativen zu ergreifen, die gewährleisten, dass sie eine dynamische Rolle spielen können."@de9
"Mr President, provisional agreement has already been reached on the revised text of the Public Procurement Agreement and is expected to be reached on the final agreement. I respect the need for negotiations to be carried out in secret, but do you not think, Commissioner, that you have been late informing the European Parliament about the priorities, demands and offers of the Union during the renegotiation of this important agreement? I think that the Union's basic negotiating principle should be reciprocity and the achievement of a balanced result between the trading partners. The balanced result should not be at the level of theoretical commitments between the trading partners on behalf of the other partners. It must be evaluated at the level of the real facility to make full use of the volume of invitations to tender subject to cross-border competition. Has the Commission prepared studies on the real access of European undertakings to the market of the other states from the application of the agreement so far? The USA, Canada, South Korea and Japan – the parties to the agreement – have already safeguarded preferential access for small- and medium-sized enterprises to the public procurement market. Paradoxically, however, the Union has not. I believe the European Union should demand an exemption within the framework of the application of the Public Procurement Agreement for small and medium-sized enterprises. This demand is reasonable, especially as our partners have already acted. Small- and medium-sized enterprises are the backbone of the European economy and an important source of development and employment, as both Mr Varela, the author, and Mr Audy have emphasised. They contribute to economic and social cohesion. We have an obligation to take initiatives that will safeguard their dynamic role."@en4
"Señor Presidente, ya se ha llegado a un acuerdo provisional sobre el texto revisado del Acuerdo sobre Contratación Pública y se prevé que otro tanto sucederá con el Acuerdo definitivo. Comprendo que sea necesario que las negociaciones se celebren en secreto, pero ¿no cree usted, señor Comisario, que ha informado con retraso al Parlamento Europeo sobre las prioridades, demandas y ofertas de la Unión durante la renegociación de este importante Acuerdo? Creo que el principio básico para las negociaciones de la Unión debería ser la reciprocidad y la consecución de un resultado equilibrado entre socios comerciales. Este resultado equilibrado no debe implicar que los socios comerciales asuman compromisos teóricos en nombre de los demás socios. El resultado debe evaluarse por la facilidad real para hacer pleno uso de las licitaciones que sean objeto de una competencia transfronteriza. ¿Ha elaborado la Comisión estudios sobre las posibilidades reales que ha ofrecido hasta ahora la aplicación del Acuerdo a las empresas europeas de acceder al mercado de los demás países? Los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón –las partes en el Acuerdo– ya han concedido acceso preferente a las pequeñas y medianas empresas al mercado de contratación pública. Paradójicamente, la Unión no lo ha hecho. Creo que la Unión Europea debería exigir una excepción en el marco de la aplicación de la Acuerdo sobre Contratación Pública para las pequeñas y medianas empresas. Esta exigencia es razonable, sobre todo en vista de que nuestros socios ya han actuado de esta manera. Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía europea y son una importante fuente de desarrollo y empleo, como han destacado tanto el autor, el señor Varela, como el señor Audy. Estas empresas contribuyen a la cohesión económica y social. Tenemos la obligación de emprender iniciativas que protejan su función dinámica."@es21
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@et5
"Arvoisa puhemies, julkisia hankintoja koskevasta sopimustekstistä saavutettiin alustava yhteisymmärrys, ja samaan tulokseen päästään oletettavasti myös lopullisesta sopimuksesta. Arvoisa komission jäsen, ymmärrän, että neuvotteluja on käytävä salassa, mutta ettekö ole mielestänne ilmoittanut liian myöhään Euroopan parlamentille EU:n painopisteet, vaatimukset ja tarjoukset tästä tärkeästä sopimuksesta käytävissä uusissa neuvotteluissa? Mielestäni Euroopan unionin neuvottelujen perusperiaatteena pitäisi olla vastavuoroisuus ja tasapuolisen tuloksen saavuttaminen kauppakumppaneiden kesken. Tasapuolinen tulos ei saa tarkoittaa vain kauppakumppaneiden välisiä teoreettisia lupauksia, joita tehdään muiden kumppaneiden puolesta. Tulosta on arvioitava sen kannalta, millaiset ovat todelliset mahdollisuudet hyödyntää täysimääräisesti kaikkia rajatylittäviä tarjouskilpailumenettelyjä. Onko komissio tehnyt tutkimuksia siitä, miten sopimuksen soveltaminen on tähän mennessä todella auttanut eurooppalaisia yrityksiä pääsemään muiden valtioiden markkinoille? Sopimuspuolet, eli Yhdysvallat, Kanada, Etelä-Korea ja Japani, ovat jo turvanneet pienten ja keskisuurten yritysten etuoikeutetun pääsyn julkisten hankintojen markkinoille. On ristiriitaista, ettei EU ole kuitenkaan tehnyt samoin. Mielestäni Euroopan unionin pitäisi vaatia erivapautta julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä on kohtuullinen vaatimus, etenkin kun kumppanimme ovat jo toimineet. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka sekä merkittävä kehitystekijä ja elinkeino, kuten sekä kysymyksen laatija Varela että jäsen Audy ovat korostaneet. Pk-yritykset edistävät taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Velvollisuutemme on tehdä aloitteita näiden yritysten aktiivisen roolin turvaamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, on est déjà parvenu à un accord provisoire sur le texte révisé de l’accord sur les marchés publics et un accord devrait être trouvé sur l’accord final. Je respecte la nécessité de garder le secret sur les négociations, mais ne pensez-vous pas, Monsieur le Commissaire, que vous avez tardé à informer le Parlement européen sur les priorités, les demandes et les offres de l’Union durant les renégociations de cet accord important? Je pense que le principe de base de l’Union en matière de négociation devrait être la réciprocité et l’obtention d’un résultat équilibré entre les partenaires commerciaux. Le résultat équilibré ne devrait pas se situer au niveau des engagements théoriques entre les partenaires commerciaux au nom des autres partenaires. Il doit être évalué au niveau de la facilité effective à utiliser pleinement le volume des appels d’offres pour la concurrence transfrontalière. La Commission a-t-elle préparé des études sur l’accès réel des entreprises européennes au marché des autres États depuis l’application de l’accord et jusqu’à aujourd’hui? Les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud et le Japon - qui sont parties à l’accord - ont déjà assuré l’accès préférentiel de leurs petites et moyennes entreprises aux marchés publics. De manière paradoxale, l’Union ne l’a pas fait. Je pense que l’Union européenne devrait demander une exemption pour les petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’application de l’accord sur les marchés publics. Cette demande est raisonnable, surtout du fait que nos partenaires ont déjà pris des mesures. Les petites et moyennes entreprises constituent la colonne vertébrale de l’économie européenne et une source importante de développement et d’emploi, comme M. Varela, l’auteur de la question, et M. Audy l’ont souligné. Elles contribuent à la cohésion économique et sociale. Nous avons l’obligation de prendre des initiatives qui protègent leur rôle dynamique."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@hu11
"Signor Presidente, è già stato raggiunto un accordo provvisorio sul testo riveduto dell’accordo sugli appalti pubblici e ci si attende un’intesa sull’accordo finale. Rispetto la necessità di condurre i negoziati a porte chiuse, ma non pensa, signor Commissario, di aver tardato a informare il Parlamento europeo sulle priorità, le richieste e le offerte dell’Unione durante la rinegoziazione di questo importante accordo? Ritengo che i principi negoziali di base dell’Unione debbano essere la reciprocità e il conseguimento di un risultato equilibrato tra i commerciali. Il risultato equilibrato non dovrebbe essere a livello di impegni teorici tra i commerciali a nome degli altri . Deve essere valutato in termini della reale facilità di accedere all’intero volume di bandi di gare d’appalto soggetti a concorrenza transfrontaliera. La Commissione ha svolto studi sul reale accesso delle imprese europee al mercato degli altri Stati dall’applicazione dell’accordo a oggi? Gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud e il Giappone – le parti contraenti dell’accordo – hanno già salvaguardato un accesso preferenziale per le piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici. Paradossalmente, tuttavia, l’Unione non l’ha fatto. A mio avviso l’Unione europea dovrebbe esigere un’esenzione nel quadro dell’applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici per le piccole e medie imprese. E’ una richiesta ragionevole, specialmente perché i nostri hanno già agito in tal senso. Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia europea e un’importante fonte di sviluppo e di occupazione, come hanno sottolineato sia l’autore, onorevole Varela, sia l’onorevole Audy. Le PMI contribuiscono alla coesione economica e sociale e, pertanto, abbiamo il dovere di prendere iniziative atte a salvaguardare il loro ruolo dinamico."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is reeds een voorlopig akkoord gesloten over de herziene tekst van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten en binnenkort wordt een definitief akkoord verwacht. Ik eerbiedig het feit dat de onderhandelingen geheim moeten zijn, maar, mijnheer de commissaris, vindt u ook niet dat u wat laat bent met uw informatie aan het Europees Parlement over de prioriteiten en het vraag-en- aanbodpakket van de Europese Unie in de heronderhandeling over deze belangrijke overeenkomst? Ik ben van mening dat wederkerigheid en het bereiken van een voor de handelspartners evenwichtig resultaat het uitgangspunt bij de onderhandelingen moeten vormen voor de Unie. Dat evenwichtige resultaat mag echter niet bestaan in theoretische toezeggingen die de handelspartners, namens de andere partners, doen. Een evenwichtig resultaat moet afgemeten worden aan de reële mogelijkheden die bestaan om het volume van de aan grensoverschrijdende mededinging onderworpen aanbestedingen ook daadwerkelijk te gebruiken. Heeft de Commissie onderzocht hoe het is gesteld met de echte toegang van de Europese bedrijven tot de markt van de andere landen tijdens de toepassing tot nu toe van de overeenkomst? De VS, Canada, Zuid-Korea en Japan – die verdragsluitende partijen zijn bij de overeenkomst – hebben hun kleine en middelgrote ondernemingen reeds preferentiële toegang verzekerd tot de markt van overheidsopdrachten. Vreemd genoeg heeft de Unie dat niet gedaan. Ik ben van mening dat de Europese Unie binnen het kader van de toepassing van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten moet vragen om een uitzondering voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Dit is een logisch verzoek, vooral omdat onze partners het al hebben gedaan. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de ruggengraat van de Europese economie. Zij zijn een belangrijke bron van ontwikkeling en werkgelegenheid, zoals ook reeds werd gezegd door de heer Varela, de auteur, en de heer Audy. Zij dragen bij aan de economische en sociale samenhang. Het is onze plicht de initiatieven te nemen die ervoor kunnen zorgen dat hun dynamische rol behouden blijft."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@pl16
"Senhor Presidente, já se chegou a um acordo provisório sobre o texto revisto do acordo sobre contratos públicos e espera-se que se chegue também a um acordo final. Embora respeite a necessidade de sigilo durante as negociações, pergunto ao Senhor Comissário se não considera que demorou a informar o Parlamento Europeu sobre as prioridades, os pedidos e as ofertas que a União apresentou durante a renegociação deste importante acordo. Considero que o princípio negocial básico da União deve ser a reciprocidade e a consecução de um resultado equilibrado entre os parceiros comerciais. O resultado equilibrado não deve ser ao nível de compromissos teóricos entre os parceiros comerciais em nome de outros parceiros. Tem de se avaliar a nível das possibilidades efectivas de aproveitamento do volume de convites à apresentação de propostas que são sujeitos à competição transfronteiriça. A Comissão preparou estudos sobre o acesso real das empresas europeias ao mercado dos outros Estados desde que o acordo começou a ser aplicado até este momento? Os EUA, o Canadá, a Coreia do Sul e o Japão – as partes no acordo – já salvaguardaram o acesso preferencial das pequenas e médias empresas ao mercado dos contratos públicos. Paradoxalmente, porém, a União ainda não o fez. Penso que a União Europeia deve exigir uma isenção para as pequenas e médias empresas, no âmbito da aplicação do acordo sobre contratos públicos. Essa exigência é razoável, especialmente se tivermos em conta que os nossos parceiros já o fizeram. As pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia europeia e uma fonte importante de desenvolvimento e emprego, conforme salientaram tanto o senhor deputado Varela, relator, como o senhor deputado Audy. Elas contribuem para a coesão económica e social. É nossa obrigação tomar iniciativas que salvaguardem esse seu papel dinâmico."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@ro18
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@sk19
"Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας; Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία -συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία- έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο."@sl20
"Herr talman! Vi har redan nått en provisorisk överenskommelse om den reviderade texten i avtalet om offentlig upphandling och förväntar oss att vi ska kunna enas om det slutliga avtalet också. Jag respekterar att förhandlingarna måste föras i hemlighet, men tycker ni inte att ni informerade Europaparlamentet om unionens prioriteringar, krav och erbjudanden under omförhandlingarna av detta viktiga avtal lite sent, herr kommissionsledamot? Jag anser att unionens grundläggande förhandlingsprincip bör vara ömsesidighet och skapande av en balans mellan handelspartnerna. Denna balans bör inte utgöras av teoretiska åtaganden mellan handelspartner på de andra partnernas vägnar. Den måste utvärderas när det gäller de verkliga möjligheterna att fullt ut utnyttja de anbud som är föremål för gränsöverskridande konkurrens. Har kommissionen tagit fram studier om europeiska företags verkliga tillgång till marknaderna i andra stater genom tillämpningen av avtalet hittills? USA, Kanada, Sydkorea och Japan – som har undertecknat avtalet – har redan tryggat företrädesrätt till den statliga upphandlingsmarknaden för små och medelstora företag. Paradoxalt nog har emellertid inte unionen gjort det. Jag anser att EU bör kräva ett undantag inom ramen för tillämpningen av avtalet om offentlig upphandling för små och medelstora företag. Det är ett rimligt krav, i synnerhet eftersom våra partner redan har agerat. De små och medelstora företagen är ryggraden i den europeiska ekonomin och en viktig källa till utveckling och sysselsättning, som både författaren Daniel Varela och Jean-Pierre Audy har betonat. De bidrar till ekonomisk och social sammanhållning. Vi är skyldiga att ta initiativ för att värna om deras dynamiska roll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph