Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-487"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.42.3-487"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Frattini for hans meget nyttige og prisværdige introduktion til dette vigtige emne. Vi har formentlig ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på dette spørgsmål her i Parlamentet. Jeg er glad for, at vi nu får denne forhandling, for mange ting tyder på, at voldelige videospil har en indvirkning på mindreårige, der ser dem - meget skadelige virkninger, som vi er nødt til at afhjælpe. Jeg mener, at det er ved at være tydeligt, at den selvregulering, som hr. Frattini talte om, formentlig ikke længere er nok. Vi er nødt til at kigge nærmere på dette for at sikre, at de unge har kontrolleret adgang til disse spil og sørge for, at de ikke er unødigt voldelige. Vi ser denne form for vold rundt omkring os på vores fjernsyn, og vi accepterer værre og værre niveauer af vold, selv om vi ikke burde, og på en måde, som ikke er acceptabel. Så det er et godt initiativ, som jeg håber, at vi kan gå videre med. Det glæder mig virkelig, at Kommissionen har gennemført undersøgelsen, og at det skete under Daphne-programmet, for vi ser ikke kun overdreven vold i disse videospil, men også en afbildning af kvinder, der er uacceptabel. Så de unge ser ikke bare vold som sådan, det ser også vold imod kvinder og en gengivelse af kvinder, der ikke er, som vi ønsker. Der er to ting, som vi skal sørge for: beskyttelse af børn og unge, og at kvinder ikke afbildes på en uacceptabel måde i disse videospil. Vi skal gøre det klart, at der ikke skal være tale om, at staten skal fungere som barnepige. Dette skal indføres på en fornuftig måde, som er acceptabel for alle. Vi skal også være særligt opmærksomme på internettet. Kommissæren nævnte det selv. Det er vanskeligt, fordi reguleringen af internettet virkelig er i sin vorden, men vi må ikke vige tilbage fra det. Vi må finde ud af, hvordan vi på en fornuftig måde kan regulere internettet i alles interesse."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte mich bei Herrn Frattini für seine sehr hilfreiche und lobenswerte Einführung in dieses wichtige Thema bedanken. Wir haben dieser Frage im Parlament wahrscheinlich nicht genügend Beachtung geschenkt. Ich bin froh, dass wir nun diese Aussprache führen, denn es deutet vieles darauf hin, dass Gewalt in Videospielen auf Minderjährige, die sie ansehen, Auswirkungen hat – sehr schädliche Auswirkungen, die wir in den Griff bekommen müssen. Meines Erachtens zeigt sich immer deutlicher, dass die von Herrn Frattini angesprochene Selbstregulierung wohl nicht mehr ausreicht. Wir müssen diese Frage weiter prüfen, um zu gewährleisten, dass Jugendliche einen kontrollierten Zugang erhalten und die Videospiele selbst nicht unnötig gewalttätig sind. Diese Art von Gewalt, die uns umgibt, sehen wir auf unseren Fernsehschirmen, und wir akzeptieren immer mehr ein Ausmaß von Gewalt, das wir eigentlich nicht akzeptieren sollten und das so nicht hinnehmbar ist. Deshalb ist dies eine gute Initiative, die wir hoffentlich werden voranbringen können. Es freut mich sehr, dass die Kommission die Untersuchung durchgeführt hat und dies im Rahmen des Daphne-Programms geschah, denn wir sehen in Videospielen nicht nur unnötige Gewalt, sondern auch eine Darstellung von Frauen, die nicht hinnehmbar ist. Jugendliche bekommen also nicht nur Gewalt als solche zu sehen, sondern sie sehen auch Gewalt gegen Frauen und ihnen wird ein Bild von Frauen vermittelt, das nicht in unserem Sinne sein kann. Wir müssen uns also um zwei Dinge kümmern: Kinder und Jugendliche schützen und dafür sorgen, dass Frauen in diesen Videoproduktionen nicht in inakzeptabler Weise dargestellt werden. Natürlich wollen wir uns nicht vorwerfen lassen, einen Ammenstaat zu schaffen. Das Ganze muss auf vernünftige Weise eingeführt werden, die für alle akzeptabel ist. Besonders berücksichtigen müssen wir hierbei auch das Internet, was der Kommissar angesprochen hat. Das ist schwierig, denn bei der Regulierung des Internets stecken wir noch in den Kinderschuhen, aber wir dürfen davor nicht zurückschrecken. Wir müssen Wege finden, wie wir das Internet im Interesse aller sinnvoll regulieren."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Frattini για την πολύ χρήσιμη και αξιέπαινη εισαγωγή του σε αυτό το σημαντικό θέμα. Δεν έχουμε ίσως ασχοληθεί επαρκώς με αυτό το θέμα στο Σώμα. Χαίρομαι που διεξάγουμε τώρα αυτήν τη συζήτηση, διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η βία στα βιντεοπαιχνίδια έχει αντίκτυπο στους ανηλίκους που τα παρακολουθούν – πολύ αρνητικό αντίκτυπο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φρονώ ότι καθίσταται σαφές ότι η αυτορύθμιση για την οποία μίλησε ο κ. Frattini ίσως να μην είναι πια επαρκής. Πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα, να διασφαλίσουμε τον έλεγχο της πρόσβασης των νέων, καθώς και ότι το περιεχόμενο των ίδιων των βιντεοπαιχνιδιών δεν είναι υπέρμετρα βίαιο. Είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε τέτοιες μορφές βίας από τις τηλεοπτικές μας οθόνες και αποδεχόμαστε όλο και περισσότερο τα επίπεδα βίας κατά τρόπο απαράδεκτο. Συνεπώς, αυτή η πρωτοβουλία είναι θετική και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να την προωθήσουμε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της έρευνας από την Επιτροπή και για το γεγονός ότι την ενέταξε στο πρόγραμμα Daphne, διότι αυτά τα βιντεοπαιχνίδια δεν παρουσιάζουν απλώς ακραίες εικόνες βίας, αλλά και μια απεικόνιση των γυναικών η οποία είναι απαράδεκτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι νέοι έρχονται μεν σε επαφή με την ίδια τη βία, αλλά συγχρόνως παρακολουθούν βία εις βάρος γυναικών, καθώς και μια απεικόνιση των γυναικών η οποία δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Δύο είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν: να προστατέψουμε τα παιδιά και τους νέους και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται με απαράδεκτο τρόπο σε αυτά τα βιντεοπαιχνίδια. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν παρεμβαίνουμε ως «κράτος νταντά». Το μέτρο αυτό πρέπει να ληφθεί κατά τρόπο λογικό, ώστε να μπορεί να γίνε αποδεκτό από όλους. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαιτέρως το Διαδίκτυο. Αυτό το έθιξε ο Επίτροπος. Είναι δύσκολο διότι η ρύθμιση του Διαδικτύου βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε νηπιακό στάδιο, αλλά δεν πρέπει να αποφύγουμε την ανάληψη δράσης. Πρέπει να αναζητήσουμε μεθόδους οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ρυθμίσουμε με εύλογο τρόπο το Διαδίκτυο προς το συμφέρον όλων."@el10
". Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Frattini por su valiosa y útil introducción a esta importante materia. Probablemente no hayamos tenido en cuenta lo suficiente este asunto en el Parlamento, y celebro que sostengamos por fin este debate, porque hay pruebas palpables de que la violencia en los videojuegos tiene efectos en los menores que la ven, efectos muy negativos que hemos de ser capaces de controlar. Está cada vez más claro, a mi juicio, que la autorregulación de que habla el señor Frattini ya no es suficiente. Tenemos que ir más allá y asegurar que los jóvenes tengan un acceso controlado y que los videojuegos mismos no contengan violencia gratuita. Vemos este tipo de violencia por todos lados en nuestros televisores y nos vamos acostumbrando a unos niveles de violencia que no deberíamos aceptar. De modo que esta es una buena iniciativa y que espero que la podamos sacar adelante. Me complace especialmente que la Comisión haya realizado el estudio y que lo haya hecho al amparo del programa Daphne, porque no solo vemos violencia gratuita en los vídeos, sino también una imagen de la mujer que es inaceptable. Y los jóvenes no solo ven violencia, sino que ven violencia contra las mujeres y un retrato de las mujeres que no es el más deseable. Hay dos cosas a las que debemos hacer frente: la protección de los niños y adolescentes y la garantía de que las mujeres no sean retratadas de forma inadmisible en esos productos. Tenemos que ser claros para que no se nos vea como un «Estado paternalista». Debemos introducir estas medidas de forma razonable, que sea aceptable para todos. Y hay que prestar una atención especial a Internet. Ya lo ha dicho el Comisario: es difícil hacerlo, porque la regulación de Internet está aún en pañales, pero no debemos rehuir el problema. Tenemos que buscar la forma de regular sensatamente Internet por el bien de todos."@es20
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä Frattinia hänen hyvin hyödyllisestä ja kiitettävästä johdannostaan tähän tärkeään asiaan. Tässä parlamentissa ei luultavasti ole kiinnitetty asiaan riittävästi huomiota. Olen iloinen, että keskustelemme nyt asiasta, koska on aivan ilmeistä, että väkivaltavideot vaikuttavat niitä katsoviin alaikäisiin hyvin haitallisesti, ja siihen on puututtava. Mielestäni on käymässä selväksi, että itsesääntely, josta komission jäsen Frattini puhui, ei luultavasti enää riitä. Asiaa on tarkasteltava lähemmin varmistaaksemme, että nuorten videoiden saantia valvotaan ja että videot eivät ole tarpeettoman väkivaltaisia. Näemme tällaista väkivaltaa televisioruuduissa ja suhtaudumme siihen aina vain hyväksyvämmin. Sitä meidän ei pitäisi tehdä, eikä sitä voida hyväksyä. Aloite on siis hyvä, ja toivon, että onnistumme edistämään sitä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio toteutti kyselyn ja että se tehtiin Daphne-ohjelman puitteissa, koska sen lisäksi, että videoilla esitetään tarpeetonta väkivaltaa, niiden naiskuvaa on mahdoton hyväksyä. Sen lisäksi siis, että nuoret näkevät väkivaltaa, he näkevät myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten kuvaamista epätoivottavalla tavalla. On tartuttava kahteen asiaan: lasten ja nuorten suojeluun ja sen varmistamiseen, ettei naisia kuvata näissä videotuotoksissa tavalla, jota on mahdoton hyväksyä. On varmistettava, ettei meitä pidetä "holhousyhteiskuntana". Asia on tuotava julki järkevästi, tavalla, jonka kaikki voivat hyväksyä. On myös kiinnitettävä erityistä huomiota Internetiin. Komission jäsen mainitsi tämän. Se on vaikeaa, koska Internetiä koskeva lainsäädäntö on vielä suurelta osin alkutekijöissään, mutta meidän ei pidä säikähtää sitä. On kehitettävä tapoja säännellä Internetiä järkevästi ja niin, että kaikkien edut otetaan huomioon."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais remercier M. Frattini pour son introduction très utile et louable sur ce sujet d’une importance cruciale. Il est probable que nous n’ayons pas accordé suffisamment d’attention à cette question au Parlement. Je suis satisfaite par la tenue de ce débat aujourd’hui, pour la bonne et simple raison que de nombreux éléments montrent que les jeux vidéo violents ont un effet sur les mineurs qui les regardent - un effet très néfaste d’ailleurs, auquel nous devons nous attaquer. Selon moi, il ne fait aucun doute que l’autoréglementation dont M. Frattini a parlé ne suffit probablement plus. Nous devons réexaminer la question, de manière à ce que les jeunes soient soumis à un accès contrôlé et que les jeux vidéo eux-mêmes n’affichent pas de violence gratuite. Ce type de violence est partout sur les écrans de télévision. En outre, nous acceptons de plus en plus, à tort, des scènes d’une extrême violence, ce qui est inacceptable. Aussi s’agit-il d’une initiative positive que, je l’espère, nous pourrons développer. Je suis très satisfaite par l’étude réalisée par la Commission dans le cadre du programme Daphné. En effet, la violence gratuite, d’une part, envahit les jeux vidéo et, d’autre part, s’accompagne d’une représentation des femmes qui est inadmissible. Ainsi, les jeunes sont non seulement exposés à une violence crue, mais également à une violence envers les femmes et à une représentation de ces dernières contraire à ce que nous souhaitons. Il convient de se pencher sur deux éléments: la protection des enfants et des jeunes et la prise de mesures contre la représentation inacceptable des femmes dans ces productions vidéo. Attention, nous devons veiller à ne pas être perçus comme un État hyperprotecteur. L’introduction de ces mesures doit se faire de manière raisonnable, acceptable pour tout un chacun. Nous devons également nous arrêter un instant sur la problématique de l’internet, que M. Frattini a évoquée. Cette tâche s’annonce des plus ardues lorsque l’on sait que la réglementation de la toile n’en est qu’à ses balbutiements, ce qui ne doit toutefois pas nous effaroucher. Essayons de trouver des moyens de réglementer intelligemment l’internet, et ce dans l’intérêt de tous."@fr8
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario Frattini per la sua utilissima ed encomiabile introduzione a questo importante argomento. Probabilmente non abbiamo prestato abbastanza attenzione al problema in seno al Parlamento europeo. Sono lieta che ora si tenga questo dibattito poiché sono molti i segnali che dimostrano gli effetti causati dai videogiochi a contenuto violento sui minori che li guardano – effetti molto nocivi, che è nostro dovere affrontare. Penso che stia diventando evidente che l’autoregolazione di cui ha parlato il Commissario Frattini probabilmente non è più sufficiente. Dobbiamo approfondire la questione, per garantire un accesso controllato da parte dei giovani e fare in modo che i videogiochi stessi non siano gratuitamente violenti. Vediamo questo genere di violenza intorno a noi, sui nostri schermi televisivi, e stiamo diventando sempre più condiscendenti verso i livelli di violenza, diversamente da quanto dovrebbe accadere e in un modo che non è accettabile. Questa, dunque, è una buona iniziativa, che mi auguro potremo portare avanti. Sono molto lieta che la Commissione abbia avviato l’inchiesta e intrapreso l’iniziativa nel quadro del programma DAPHNE, poiché nei videogiochi non solo troviamo una violenza gratuita, ma anche un’inammissibile rappresentazione delle donne. I giovani, quindi, non solo assistono a scene di violenza, ma vedono anche un ritratto delle donne che non è quello che vorremmo. Gli aspetti da affrontare sono due: proteggere i bambini e i giovani e fare in modo che le donne non vengano raffigurate in maniera inaccettabile in queste produzioni di videogiochi. Dobbiamo essere chiari sulla necessità di evitare di fungere da “Stato balia”. Occorre introdurre la questione in maniera ragionevole, in un modo che sia accettabile per tutti. Si deve inoltre prestare un’attenzione speciale a . Il Commissario ha citato questo aspetto. Si tratta di un compito difficile poiché il regolamento su è agli albori, ma non dobbiamo ritrarcene. Si devono trovare modi per disciplinare ragionevolmente nell’interesse di tutti."@it12
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@lt14
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@lv13
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Frattini bedanken voor zijn zeer nuttige en prijzenswaardige inleiding op dit belangrijke onderwerp. We hebben in het Europees Parlement waarschijnlijk niet genoeg aandacht geschonken aan deze zaak. Ik ben blij met dit debat, omdat er een aanzienlijke hoeveelheid bewijs is dat geweld in video’s een effect heeft op minderjarigen die ernaar kijken - een zeer schadelijk effect waar we greep op moeten krijgen. Mijns inziens wordt nu duidelijk dat de zelfregulering waarover de heer Frattini sprak, niet langer afdoende is. We moeten dit nader onderzoeken en ervoor zorgen dat de toegang voor jonge mensen gereguleerd wordt en de video’s zelf niet nodeloos gewelddadig zijn. We zien dit soort geweld om ons heen, op onze televisieschermen en dulden steeds meer geweld, geweld dat we niet zouden mogen accepteren en dat wordt gepresenteerd op een manier die we niet zouden mogen accepteren. Dit is dan ook een goed initiatief, waar we, naar ik hoop, een vervolg aan kunnen geven. Ik ben erg blij met het onderzoek van de Commissie, en ook dat het is uitgevoerd in het kader van het Daphne-programma, omdat het niet alleen gaat om zinloos geweld, maar ook om een voorstelling van vrouwen die niet acceptabel is. Jonge mensen krijgen dus niet alleen geweld als zodanig voorgeschoteld, maar ze zien ook geweld gericht tegen vrouwen en een beeld van vrouwen dat niet overeenstemt met wat wij zouden willen. Er zijn twee zaken die dienen te worden geregeld: de bescherming van kinderen en jonge mensen en de waarborg dat vrouwen in dit soort videoproducties niet op onacceptabele wijze worden geportretteerd. We moeten er duidelijk voor zorgen dat we niet betuttelend overkomen. Dit moet op een redelijke manier worden geïntroduceerd, op een manier die voor iedereen acceptabel is. We moeten ook speciaal aandacht schenken aan internet. De commissaris heeft dat al aangegeven. Dat is moeilijk, want regulering van internet staat nog in de kinderschoenen, maar we moeten er niet voor weglopen. We moeten zoeken naar manieren waarop we in het algemeen belang internet op een verstandige manier kunnen reguleren."@nl3
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário Frattini pela útil e muito louvável introdução a este importante tema. Provavelmente, neste Parlamento, não nos debruçámos suficientemente sobre este tema. Ainda bem que estamos agora a ter este debate, pois existem provas consideráveis que demonstram como os jogos de vídeo violentos exercem efeitos sobre os menores que os utilizam – efeitos muito nocivos, com os quais nos temos de defrontar. Creio que está a ficar claro que a auto-regulação referida pelo Senhor Comissário, já deixou provavelmente de ser suficiente. Temos de nos debruçar mais sobre este problema, de modo a assegurar que os jovens têm um acesso controlado a este produto e também que os próprios jogos não são gratuitamente violentos. Este tipo de violência rodeia-nos, está nos nossos ecrãs de televisão e estamos cada vez mais receptivos a aceitar os seus níveis de violência, isto de uma forma sub-reptícia e inaceitável. Portanto, esta é uma excelente iniciativa que, espero, consigamos fazer progredir. Apraz-me registar que a Comissão conduziu um inquérito e que este foi financiado pelo Programa Daphne, pois não só assistimos a cenas de violência gratuita nos vídeos como também a representação neles dada das mulheres é inaceitável. Portanto, os jovens não só assistem à violência em si como também à violência para com as mulheres e assimilam uma representação das mulheres que não é aquele de que gostaríamos. Existem dois aspectos que têm de ser tratados: a protecção das crianças e dos jovens e a garantia de que as mulheres não são representadas de formas inaceitáveis nestas produções de vídeo. Temos de deixar claro que não pretendemos ser encarados como um ou “Estado social paternalista”. Esta abordagem terá de ser introduzida de uma forma razoável, de uma forma que possa ser aceite por toda a gente. Também haverá que prestar especial atenção à Internet. O Comissário fez referência a este ponto. Trata-se de uma tarefa complexa, pois a regulamentação na Internet está a dar os primeiros passos, mas não podemos ficar parados. Temos de encontrar formas de, no interesse de todos, regular de modo expedito a Internet."@pt17
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@sk18
"Mr President, I should like to thank Mr Frattini for his very helpful and very commendable introduction to this important subject. We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament. I am glad that we are now having this debate because there is considerable evidence to show that violence in videos has an effect on minors who watch them – very detrimental effects, which we need to get to grips with. I think it is becoming clear that the self-regulation that Mr Frattini talked about is probably no longer enough. We need to look at this further, to ensure that young people have controlled access and that the videos themselves are not gratuitously violent. We see this kind of violence around us on our television screens and we are becoming more and more accepting of levels of violence in a way that we should not be and in a way that is not acceptable. So, this is a good initiative and one which I hope that we will be able to take forward. I am very pleased that the Commission undertook the survey and that it was done under the Daphne programme because not only do we see gratuitous violence on videos but also a representation of women that is unacceptable. So, not only do young people see violence as such, they also see violence towards women and a portrayal of women that is not what we would wish. There are two things that need to be dealt with: the protection of children and young people and making sure that women are not portrayed in unacceptable ways in these video productions. We need to be clear about not being seen as a ‘nanny state’. This has to be introduced in a reasonable way, in a way which is acceptable to everybody. We also need to give special attention to the Internet. The Commissioner mentioned this. It is difficult because regulation of the Internet is very much in its early days, but we must not shy away from it. We need to find ways in which we can sensibly regulate the Internet in everyone’s interests."@sl19
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka Franco Frattini för hans mycket hjälpsamma och berömvärda introduktion av detta viktiga ämne. Vi har förmodligen inte ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet i parlamentet. Jag är glad att vi nu tar upp denna fråga, eftersom det finns betydande bevis för att videovåld har en inverkan på de minderåriga som tittar – en mycket skadlig inverkan som vi måste komma tillrätta med. Jag tycker att det är tydligt att den självreglering som Frattini talade om förmodligen inte längre räcker till. Vi måste titta mer på detta för att se till att unga människor får kontrollerad tillgång till filmer och att videofilmerna i sig inte är onödigt våldsamma. Vi ser denna typ av våld omkring oss i våra teverutor och vi blir alltmer toleranta mot det ökande våldet på ett sätt som vi inte borde bli och som inte är acceptabelt. Så detta är ett bra initiativ som jag hoppas vi kan föra fram. Jag är mycket nöjd med att kommissionen utförde enkäten och att det gjordes inom Daphneprogrammet, eftersom vi inte enbart ser onödigt våld på videofilmer utan även en oacceptabel bild av kvinnor. Så unga människor ser inte enbart våldet som sådant, de ser även våld mot kvinnor och en bild av kvinnor som inte är vad den borde vara. Det finns två saker som vi måste ta itu med, nämligen att skydda barn och unga och se till att kvinnor inte framställs på ett oacceptabelt sätt i dessa videoproduktioner. Vi måste vara tydliga med att vi inte ska betraktas som en ”förmyndarinstitution”. Detta måste införas på ett förnuftigt sätt, på ett sätt som passar alla. Vi måste också särskilt uppmärksamma Internet. Kommissionsledamoten nämnde detta. Det är svårt, eftersom regleringen av Internet i stor utsträckning är i sin linda, men vi får inte blunda för det. Vi måste finna sätt som ligger i allas intresse för att förnuftigt reglera Internet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Mary Honeyball,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"nanny state"17
"on behalf of the PSE Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph