Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-449"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.39.3-449"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@cs1
"Hr. formand! I går hviskede formanden, da han stod over for et direktiv om et papirløst miljø, "drøm bare videre". EU befinder sig bag papirtæppet, eller på rigtigt engelsk, den store, kolde EU-papirskulder. Overregulering lukker virksomheder, og EU's kolde papirskulder slukker gnisten hos virksomhederne og innovationens glød. Vi fik at vide, at det indre marked drejede sig om handel, ikke om papirbestemmelser om, hvordan man kører knallert. Eller forsøger De at slå en invasion af britiske knallerter tilbage på stranden i Dunkerque? Drøm bare videre! Visse EU-stater behandler EU-dokumenter som ark med vittigheder, der håndhæves af papirtigre med papirtænder, men de sidder stadig i udvalg som små papir-nikkedukker, der udarbejder endnu flere papirregler for os andre og udfylder papirformularer til deres udgifter, mens de ikke håndhæver enkle regler om styrthjelme. Det er kun et spørgsmål om tid, før et sådan papirdokument dikterer, at briterne skal køre i højre side! I denne betænkning har EU ignoreret sin egen forskningsrapport, i henhold til den britiske sammenslutning af motorcyklister, som siger, at disse forslag er uhensigtsmæssige og uigennemtænkte. BMF har henvist til en grundig undersøgelse af motorcykelulykker, der viser, at de fleste motorcykelulykker skyldes sammenstød ved lav hastighed i byerne og normalt er bilistens skyld. Den blev finansieret af EU's skatteydere med 2,5 millioner euro, og dette direktiv bliver nu spild af papir for 2,5 millioner euro. BMF siger, at motorcykel-delen af direktivet står i diametral modsætning til den britiske regerings egen motorcykelstrategi, fordi man ikke gør noget for at forbedre færdselssikkerheden, og det fører til ringe overholdelse med mulige negative følger for sikkerheden. BMF's repræsentant for relationer med staten, Trevor Magnus, sagde, at dette er typisk for det manglende demokrati i EU, hvor borgerne behandles med foragt. Jeg konkluderer, at hele forslaget bør smides i papirkurven og genbruges, men gør det venligst ikke til endnu en kold papirskulder."@da2
"Herr Präsident! Gestern flüsterte der Präsident, als er mit der Richtlinie über ein papierloses Arbeitsumfeld konfrontiert wurde: „Träumt weiter“. Die EU sitzt hinter einem papiernen Vorhang, oder besser gesagt hinter dem großen EU-Papierberg. Wegen der Regulierungswut müssen Betriebe schließen, und die EU erstickt mit ihrem Papierberg jeden aufkeimenden Unternehmergeist und jeden Funken Innovation. Man sagte uns doch, beim Binnenmarkt ginge es um den Handel und nicht um seitenlange Vorschriften, wie man Moped fährt. Oder rüsten Sie sich gegen eine Invasion britischer Mopeds am Strand von Dünkirchen? Träumen Sie weiter! Bestimmte EU-Staaten behandeln EU-Dokumente wie Witzblätter, die von Papiertigern mit Papierzähnen durchgesetzt wurden, aber gleichzeitig sitzen sie in Ausschüssen, wo sie seitenweise neue verrückte Vorschriften für den Rest von uns brav abnicken und seitenweise Spesenformulare ausfüllen, anstatt simple Vorschriften für Sturzhelme durchzusetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Papier vorschreibt, dass die Briten auf der rechten Seite fahren müssen! In diesem Bericht hat die EU ihr eigenes Forschungspapier ignoriert – so der Britische Motorradfahrerverband, der diese Vorschläge für ungeeignet und schlecht durchdacht hält. Der Verband verwies auf die umfassende Studie über Motorradunfälle, die zeigte, dass die meisten Motorradunfälle bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Stadt passieren und die Schuld normalerweise beim Autofahrer liegt. Die Studie wurde mit 2,5 Millionen Euro von den Steuerzahlern der EU finanziert, und jetzt werden mit dieser Richtlinie 2,5 Millionen Euro an Papier verschwendet. Der Motorradfahrerverband sagt, dass die Elemente der Richtlinie, die sich auf das Motorradfahren beziehen, in einem krassen Widerspruch zur diesbezüglichen Strategie der britischen Regierung stehen, in keiner Weise zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und wahrscheinlich nur schlecht befolgt werden, was sich möglicherweise negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Trevor Magnus, der Vertreter des Verbandes für die Verbindungen zur Regierung, sagte, dies sei typisch für das Demokratiedefizit in der EU, wo den Bürgern keine Beachtung geschenkt würde. Es bleibt mir nur festzustellen, dass der gesamte Vorschlag im Papierkorb landen und recycelt werden sollte, aber bitte nicht zu einem neuen Papierberg."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εχθές ο Πρόεδρος, μπροστά σε μια οδηγία για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, ψιθύρισε «συνεχίστε να ονειρεύεστε». Η ΕΕ βρίσκεται πίσω από ένα παραπέτασμα χαρτιού ή, με απλά λόγια, πίσω από τον μεγάλο χάρτινο Φρανκενστάιν της ΕΕ. Η υπερβολική ρύθμιση κλείνει επιχειρήσεις και ο χάρτινος Φρανκενστάιν της ΕΕ σβήνει τη φλόγα της επιχειρηματικότητας και τη σπίθα της καινοτομίας. Η κοινή αγορά, μας είχαν πει, αφορούσε εμπορικές συναλλαγές, και όχι τη θέσπιση κανόνων για το πώς πρέπει να οδηγεί κανείς ένα μοτοποδήλατο. Ή μήπως αντιστέκεστε σε μια εισβολή βρετανικών μοτοποδηλάτων στις ακτές της Δουνκέρκης; Συνεχίστε να ονειρεύεστε! Ορισμένα κράτη της ΕΕ αντιμετωπίζουν τα κοινοτικά χαρτιά ως αστεία τα οποία προσπαθούν να επιβάλουν χάρτινοι τίγρεις με χάρτινα δόντια, αλλά συνεχίζουν να μετέχουν σε επιτροπές σαν άβουλοι χάρτινοι σκύλοι, παράγοντας όλο και πιο παράλογους χάρτινους κανονισμούς για όλους εμάς και συμπληρώνοντας χάρτινους ισολογισμούς δαπανών, ενώ αδυνατούν να εφαρμόσουν απλούς κανόνες σχετικά με τα προστατευτικά κράνη. Είναι πλέον ζήτημα χρόνου να δούμε κάποιο τέτοιο χαρτί που θα υπαγορεύει ότι οι Βρετανοί πρέπει να οδηγούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου! Σε αυτήν την έκθεση, η ΕΕ αγνοεί το ερευνητικό έγγραφο που η ίδια εκπόνησε, σύμφωνα με τη Βρετανική Ομοσπονδία Μοτοσικλετιστών (BMF), η οποία δηλώνει ότι αυτές οι προτάσεις είναι άτοπες και κακοσχεδιασμένες. Η BMF έχει επιστήσει την προσοχή στη λεπτομερή μελέτη σχετικά με τα ατυχήματα με μοτοσικλέτες, η οποία καταδεικνύει ότι τα περισσότερα τέτοια ατυχήματα είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων με χαμηλές ταχύτητες σε αστικό περιβάλλον, για τις οποίες συνήθως ευθύνονται οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Καθώς χρηματοδοτήθηκε από τους ευρωπαίους φορολογούμενους με 2,5 εκατ. ευρώ, αυτή η οδηγία ισοδυναμεί πλέον με σπατάλη 2,5 εκατ. ευρώ σε άχρηστα χαρτιά. Η BMF υποστηρίζει ότι οι πτυχές της έκθεσης που σχετίζονται με την οδήγηση μοτοσικλετών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη συναφή στρατηγική της ίδιας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν συμβάλλουν καθόλου στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και οδηγούν σε ανεπαρκή συμμόρφωση με πιθανή αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια. Ο Trevor Magnus, υπεύθυνος της BMF για τις σχέσεις με τις κυβερνητικές αρχές, δήλωσε ότι αυτό το μέτρο είναι χαρακτηριστικό του ελλείμματος δημοκρατίας της ΕΕ, η οποία αντιμετωπίζει τους πολίτες με περιφρόνηση. Εν κατακλείδι, θέλω να δηλώσω ότι ολόκληρη αυτή η πρόταση πρέπει να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων και να ανακυκλωθεί, αλλά όχι προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος Φρανκενστάιν, σας παρακαλώ."@el10
"Señor Presidente, ayer el Presidente, ante una directiva sobre un entorno sin papel, suspiro: «seguid soñando». La UE está tras el telón de papel o, en lenguaje de la calle, el gran fantasma de papel de la UE. La sobrerregulación obliga a cerrar empresas, y el fantasma de papel de la UE apaga la llama de la empresa y el ascua de la innovación. Se nos dijo que el mercado único versaría sobre comercio, no sobre reglamentos de papel que nos dijeran cómo conducir un ciclomotor. ¿Acaso hay una invasión de ciclomotores británicos en la playa de Dunquerque? ¡Sigan soñando! Algunos Estados de la UE tratan los papeles de la UE como papel mojado aplicado por tigres de papel con dientes de papel, pero siguen asistiendo a comisiones como mansos perros de papel que generan aún más absurdos reglamentos de papel para todos los demás y rellenan notas de gastos de papel, en vez de aplicar normas sencillas sobre cascos de moto. Es cuestión de tiempo que ese papel acabe obligando a los británicos a conducir por la derecha. En este informe, la UE ha pasado por alto su propia investigación de papel, según la Federación Británica de Motociclismo (BMF), que dice que esas propuestas son inútiles y están avocadas al fracaso. La BMF ha señalado al estudio en profundidad sobre accidentes de motocicleta, que demuestra que la mayor parte de ellos son con ocasión de colisiones urbanas a baja velocidad, frecuentemente por culpa del conductor del coche. El estudio, pagado por los contribuyentes de la UE, costó 2,5 millones de euros, y esta directiva será un derroche de papel de 2,5 millones de euros. La BMF afirma que los elementos asociados al motociclismo en la Directiva son diametralmente opuestos a la estrategia motociclista del Gobierno del Reino Unido, que no mejoran en nada la seguridad vial y que tendrán un bajo grado de cumplimiento, con los correspondientes efectos en la seguridad. El responsable de la BMF para las relaciones con el Gobierno, Trevor Magnus, cree que esto responde al déficit democrático de la UE, que trata a los ciudadanos con condescendencia. En mi opinión, toda la propuesta debería ir directamente a la papelera de reciclaje y no convertirse en otro fantasma de papel."@es20
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@et5
"Arvoisa puhemies, kun eilen puhuttiin direktiivistä, jolla pyritään paperittomaan ympäristöön, puhemies kuiskasi "tuskinpa vain!". EU on paperiesiripun takana, se on varsinainen paperijalkainen jättiläinen. Ylisääntely sulkee yrityksiä, ja EU-jätti talloo yritteliäisyyden ja innovaation jalkoihinsa. Sisämarkkinoissa piti olla kyse kaupasta, ei paperinmakuisista säädöksistä siitä, kuinka mopolla ajetaan. Vai torjutteko ehkä brittimopojen maihinnousua Dunkerquen rannoille? Tuskinpa vain! Eräät EU:n jäsenvaltiot pitävät EU:n papereita vitseinä ja EU:ta paperitiikerinä, jolla on paperihampaat, mutta silti niiden edustajat istuvat komiteoissa nyökkäilemässä kuin paperilampaat, tuottamassa lisää järjettömiä paperinmakuisia säädöksiä meille muille ja täyttämässä kulukorvauslomakkeita, vaikkeivät itse noudata edes suojakypäriä koskevia yksikertaisia sääntöjä. Nyt on vain ajan kysymys, milloin sellaisessa paperissa määrätään, että brittien on ajettava oikealla puolella tietä! Yhdistyneen kuningaskunnan moottoripyöräliiton BMF:n mukaan tämän mietinnön ehdotukset ovat taitamattomia ja huonosti suunniteltuja, ja EU on niissä jättänyt huomiotta itse laatimansa tutkimuksen. BMF viitasi moottoripyöräonnettomuuksia syvällisesti käsittelevään tutkimukseen, jossa osoitetaan useimpien moottoripyöräonnettomuuksien olevan hitaassa vauhdissa kaupunkialueilla tapahtuneita yhteenajoja, joihin autonkuljettaja on yleensä syyllinen. Tutkimus oli rahoitettu 2,5 miljoonalla eurolla EU:n veronmaksajien varoja, ja tämä direktiivi merkitsee nyt 2,5 miljoonan euron arvosta tuhlattua paperia. BMF toteaa, että direktiivin moottoripyöräilyyn liittyvät tavoitteet ovat täysin päinvastaiset kuin Yhdistyneen kuningaskunnan oma moottoripyöräilystrategia, eivätkä ne edistä turvallisuutta lainkaan vaan johtavat säännösten puutteelliseen noudattamiseen, joka puolestaan voi heikentää turvallisuutta. Trevor Magnus, joka vastaa BMF:ssä suhteista hallitukseen, sanoi tämän olevan tyypillinen esimerkki demokratiavajeesta EU:ssa, joka kohtelee kansalaisia halveksuen. Yhteenvetona totean, että koko ehdotus olisi heitettävä paperikoriin ja kierrätettävä, ei kuitenkaan toiseen samanlaiseen paperihirviöön, jos saan pyytää."@fi7
"Monsieur le Président, interpellé hier au sujet d’une directive relative à un environnement sans papier, le président a chuchoté «vous pouvez toujours rêver». L’Union européenne se trouve derrière le rideau de papier ou, plus précisément, est sous la domination du grand éteignoir de papier. La réglementation excessive provoque la fermeture d’entreprises, et le grand éteignoir de papier éteint le feu des entreprises et étouffe l’esprit d’innovation. Le marché unique, nous a-t-on dit, concernait le commerce, et non pas les règles sur papier nous expliquant comment conduire un vélomoteur. Ou alors tentez-vous de contenir une invasion de vélomoteurs britanniques sur la plage de Dunkerque? Vous pouvez toujours rêver! Certains États membres traitent les documents européens comme de vastes blagues mises en application par des tigres de papier munis de dents de papier, tout en conservant leur siège dans des commissions, à l’instar de béni-oui-oui en papier qui génèrent davantage de règlements complètement fous sur papier pour tous les autres et complètent des formulaires en papier pour leurs frais, en omettant de mettre en application les règles élémentaires relatives aux casques de protection. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir un tel document imposer aux Britanniques la conduite à droite! Dans le présent rapport, l’UE a négligé sa propre étude, selon la British Motorcyclists Federation, qui met le doigt sur la stupidité et la mauvaise conception de ces propositions. La BMF a attiré l’attention sur l’étude approfondie des accidents de motocycles, selon laquelle la plupart d’entre eux résultent de collisions à faible vitesse en ville, la faute revenant en général aux conducteurs de voitures. Elle a été financée par l’argent des contribuables européens, à raison de 2,5 millions d’euros, tandis que cette directive coûtera la même somme en gaspillage de papier. La BMF déclare que les éléments de la directive qui portent sur les motocycles sont aux antipodes de la stratégie du gouvernement britannique en la matière, n’apportent rien de concret à l’amélioration de la sécurité routière et risquent de ne pas être respectés correctement par les usagers, avec toutes les conséquences que cela implique pour la sécurité. Trevor Magnus, le responsable de la BMF pour les relations avec le gouvernement, affirme que c’est typique du manque de démocratie de l’UE, qui traite ses citoyens avec mépris. En conclusion, je dirai que la proposition devrait être jetée dans son intégralité dans la corbeille à papier et recyclée, mais pas, je vous en supplie, en un autre éteignoir."@fr8
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@hu11
"Signor Presidente, ieri il Presidente, di fronte a una direttiva su un ambiente privo di supporti cartacei, ha mormorato “Continuate a sognare”. L’Unione europea è nascosta dietro una montagna di carta o, in altri termini, è sommersa da un’enorme valanga di carta. Un eccesso di regolamentazione costringe le imprese a chiudere i battenti e la valanga di carta che è l’Unione europea sta soffocando lo spirito imprenditoriale e qualsiasi afflato innovativo. Ci è stato detto che il mercato interno è stato creato per favorire il commercio, non per avere nuove regolamentazioni su come guidare un motorino. O avete forse paura di un’invasione di motorini britannici, che potrebbero sbarcare sulla spiaggia di Dunkerque? Continuate a sognare! Alcuni paesi dell’UE trattano i documenti comunitari come se fossero carta straccia, prodotta da tigri di carta con denti di carta; però continuano a occupare le loro poltrone nelle varie commissioni, come tanti accondiscendenti cani di carta che producono altri folli documenti, altre montagne di carta per tutti noi e riempiono moduli di carta per farsi rimborsare le spese, invece di applicare norme semplici e comprensibili sull’uso dei caschi protettivi. Ormai non ci vorrà molto prima che un pezzo di carta imponga ai britannici di adottare d’ora in avanti la guida a destra! La che giudica queste proposte inadeguate e mal concepite, fa notare che con la relazione di cui ci occupiamo oggi l’Unione europea ha ignorato il suo stesso documento di ricerca. La BMF ha citato l’accurato studio sugli incidenti di motocicli dal quale risulta che la maggior parte di tali incidenti sono la conseguenza di scontri a bassa velocità in strade urbane, spesso causati da errori degli automobilisti. Lo studio è stato finanziato dai contribuenti europei con 2,5 milioni di euro e questa direttiva si trasformerà ora in uno spreco di carta dal costo di 2,5 milioni di euro. Secondo la BMF, gli elementi della direttiva che riguardano i motocicli sono diametralmente opposti alla strategia del governo del Regno Unito in materia di motocicli, non promuovono affatto una maggiore sicurezza sulle strade e saranno scarsamente rispettati, con possibili effetti negativi sulla sicurezza. Il responsabile della BMF per le relazioni con il governo Trevor Magnus ha detto che è tipico dell’Unione, con la sua mancanza di democrazia, essere sprezzante nei confronti dei cittadini. Concludo dicendo che l’intera proposta dovrebbe finire nel cestino della carta straccia ed essere riciclata, però, per favore, non in un’altra valanga di carta."@it12
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@lt14
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@lv13
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@mt15
"Voorzitter, gisteren fluisterde de Voorzitter, toen hij geconfronteerd was met een richtlijn betreffende een papierloze omgeving: “droom maar lekker verder”. De EU gaat schuil achter een papieren gordijn, of zoals de Engelsen zeggen, onder de grote natte papieren deken van de EU. Overregulering sluit bedrijven en de grote natte papieren deken van de EU dooft het vuur van de ondernemingszin en de gloeiende kool van de innovatie. De interne markt, zo is ons verteld, had te maken met handel, niet met papieren regels over hoe je op een brommer moet rijden. Of verweert u zich tegen een invasie van Britse brommers op de stranden van Duinkerken? Droom maar lekker verder. Bepaalde EU-lidstaten beschouwen al het papier van de EU als moppenblaadjes die worden afgedwongen door papieren tijgers met papieren tanden, terwijl ze als jaknikkende papieren honden zitting blijven houden in commissies en nog meer waanzinnige papieren regels genereren voor ons allemaal, en papieren declaraties invullen, en niet eens in staat zijn om eenvoudige regels over het gebruik van een helm af te dwingen. Het is nog maar een kwestie van tijd voordat er papier komt waarmee de Britten worden gedwongen om rechts te rijden. In dit verslag heeft de EU, naar zeggen van de British Motorcyclists Federation, haar eigen onderzoeksverslag genegeerd, waarin wordt gesteld dat deze voorstellen potsierlijk zijn en niet op hun plaats. De BMF heeft gewezen op het grondige onderzoek naar ongevallen met motorfietsen, dat heeft aangetoond dat de meeste ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn, botsingen zijn bij lage snelheden in stedelijke gebieden, meestal veroorzaakt door automobilisten. Dat onderzoek is gefinancierd met 2,5 miljoen euro door Europese belastingbetalers, en deze richtlijn zal nu een verspilling van papier zijn van 2,5 miljoen euro. De BMF stelt dat de regelingen met betrekking tot motorrijders in de richtlijn lijnrecht tegenover de eigen strategie van de regering van het Verenigd Koninkrijk staan, niets bijdragen aan de veiligheid op de weg, en zullen leiden tot geringe naleving, wat mogelijk een negatief effect zal hebben op de veiligheid. De verantwoordelijke man bij de BMF voor de relatie met de overheid, Travis Magnus, noemde dit typerend voor het gebrek aan democratie in de EU en de minachting voor burgers. Ik besluit met een suggestie: gooit u dit hele voorstel in de papierbak en recycleert u het - hopelijk echter niet met een nieuwe natte deken als gevolg."@nl3
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@pl16
"Senhor Presidente, ontem, o Presidente, confrontado com uma directiva acerca de um ambiente sem papéis, disse em surdina “continuem a sonhar”. A UE está por detrás da cortina de papel, ou, em inglês real, o “ ” ou “cobertor molhado”, o grande desmancha-prazeres da papelada da UE. O excesso de regulamentação faz com que as empresas fechem, e o desmancha-prazeres da UE, com o seu “cobertor molhado” vem logo para apagar o fogo do empresariado, o carvão incandescente da inovação. O mercado único, diziam-nos, tinha a ver com o comércio, não com regulamentos e papéis sobre como conduzir um ciclomotor. Ou trata-se de resistência a uma invasão de ciclomotores britânicos nas praias de Dunquerque? “Continuem a sonhar”! Alguns Estados da UE tratam os documentos (papéis) da UE como livros de anedotas, de cuja aplicação se encarregam tigres de papel com dentes de papel, sentados e sossegados em comissões especializadas e abanando a cabeça como cãezinhos de papel, gerando regulamentos de papel para todos nós e preenchendo impressos de despesas em papel, em vez de providenciarem a aplicação de umas simples normas sobre capacetes de protecção. Deste modo, é uma mera questão de tempo até que um papel desses venha impor aos britânicos a condução pela direita! Neste relatório, a UE ignorou o seu próprio documento de investigação, segundo a Federação Britânica de Motociclistas (BMF), no qual se refere que tais propostas são inadequadas e mal concebidas. A BMF apontou para o estudo aprofundado sobre acidentes com motociclos, onde se demonstra que a maior parte dos acidentes com motociclos resulta de colisões urbanas a baixa velocidade, normalmente por culpa do condutor do automóvel. O documento recebeu um financiamento de 2,5 milhões de euros, pago pelos contribuintes da UE, e esta directiva vai agora constituir um desperdício de papel no valor de 2,5 milhões de euros. A BMF indica que os elementos referentes ao motociclismo, existentes na directiva, são diametralmente opostos à estratégia de motociclismo que o próprio Governo do Reino Unido tem, nada fazem para melhorar a segurança rodoviária, dando origem a um fraco acatamento, com possíveis efeitos negativos na segurança. Trevor Magnus, executivo da BMF para as relações com o Governo, referiu que tal é característico da falta de democracia existente na UE, em que os cidadãos são tratados com desprezo. A conclusão que tiro é de que toda a proposta devia ir para o cesto dos papéis e ser reciclada, mas, por favor, não para fazer dela mais um “cobertor molhado”!"@pt17
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@sk18
"Mr President, yesterday the President, faced with a directive about a paperless environment, whispered ‘dream on’. The EU is behind the paper curtain or, in real English, the big EU paper wet blanket. Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation. The single market, we were told, was about trade, not about paper regulations on how to ride a moped. Or are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk? Dream on! Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets. It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side! In this report, the EU has ignored its own research paper, according to the British Motorcyclists Federation, which says that these proposals are inept and ill-conceived. The BMF has pointed to the motorcycle accidents in-depth study showing that most motorcycle accidents are the result of low-speed urban collisions, usually the fault of the car driver. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. The BMF says that motorcycling elements in the directive are diametrically opposed to the UK Government’s own motorcycling strategy, do nothing to improve road safety, and lead to poor compliance with a possible negative effect on safety. BMF government relations executive Trevor Magnus said this is typical of the lack of democracy in the EU, treating citizens with contempt. I conclude that the entire proposal should be placed in the waste paper basket and recycled, but not into another wet blanket, please."@sl19
"Herr talman! När talmannen igår fick ett direktiv om en papperslös miljö framför sig viskade han ”dröm vidare”. EU befinner sig bakom en ”pappersridå” eller rent ut sagt bakom en stor våt EU-filt av papper. Alltför många bestämmelser gör att företag läggs ner och den stora våta EU-filten av papper släcker företagens glöd och innovationslusten. Det sades att den inre marknaden handlade om handel, inte om skriftliga bestämmelser om hur man ska åka moped. Eller tål ni en invasion av brittiska mopeder på Dunkirks stränder? Dröm vidare! Vissa av EU:s medlemsstater behandlar EU:s handlingar som skämt framtvingade av papperstigrar med papperständer. Trots detta sitter de kvar i utskotten som nickedockor och genererar fler galna skriftliga bestämmelser för oss andra och fyller i blanketter för utgifter, samtidigt som de inte driver igenom enkla regler om störthjälmar. Det är nu bara en tidsfråga innan man i en sådan handling kommenderar britterna att införa högertrafik! I detta betänkande har EU struntat i sin egen forskningsavhandling, enligt det brittiska förbundet för motorcyklister, British Motorcyclists Federation (BMF), som menar att förslagen är orimliga och dåligt formulerade. BMF har pekat på den djupgående studien om motorcykelolyckor som visar att de flesta motorcykelolyckor inträffar vid körning i tättbebyggt område i låg fart och att det ofta är bilförarens fel. Studien finansierades med 2,5 miljoner euro av EU:s skattebetalare och nu kommer direktivet att bli pappersavfall värt 2,5 miljoner euro. BMF menar att direktivets villkor för motorcyklismen är en diametral motsats till den brittiska regeringens egen strategi för motorcyklism, att direktivets villkor inte gör något alls för att förbättra trafiksäkerheten och att det leder till att man efterlever bestämmelserna dåligt, vilket kan få en negativ inverkan på säkerheten. BMF:s chefstjänsteman för regeringsförbindelser, Trevor Magnus, menar att detta är typiskt för EU:s brist på demokrati där medborgarna behandlas med förakt. Jag sammanfattar med att hela förslaget bör stoppas i papperskorgen och återvinnas, men inte göras till en ny våt filt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"British Motorcyclists Federation"12
"Michael Henry Nattrass (IND/DEM ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph