Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-446"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.39.3-446"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@cs1
"Hr. formand! Først på året var der en skrækkelig bilulykke i mit sogn. Fire unge østeuropæiske borgere omkom. De havde forsøgt at klare en af de skrækkelige irske sogneveje i mørket, og de var ikke vant til de anderledes kørselsforhold i Irland. Det var desværre ikke en enestående hændelse. På samme måde døde en irsk nabo, mens han arbejdede i Spanien. Europæerne er i bevægelse. Jeg tager til Deres land, og De tager til mit. Det er fantastisk, men i forbindelse med trafiksikkerhed, er nogle vant til at køre i højre og andre i venstre side, bilisterne er vant til forskellige hastigheder, forskellige vejrforhold og yderst forskellige veje, og det er af central betydning, at bilisterne undervises, testes og får deres kørekort på forskellige kompetenceniveauer. Et elev-kørekort i et land kan svare til et fuldgyldigt kørekort i et andet. Fordi vi har frihed til at køre rundt i Europa, kører vi på hinandens veje. Problemet er, at når sådanne forskelle fører til dødsfald, kan disse forskelle ikke længere tolereres. Jeg er enig i mange ting i betænkningen. Princippet om gradvis adgang til tohjulede køretøjer vil helt klart forbedre sikkerheden. Det er bestemt ikke praktisk med 110 kørekort med forskelligt udseende, som kan vises frem, men ikke forstås, så tanken om et ensartet format og ensartede koder for kategorier er fornuftig. Men færdelslovgivningen, veje, vejr osv. er så forskellige, at en national prøve og et nationalt kørekort fortsat vil være væsentlige for en bilist. Men der skal være adgang til et europæisk kørekort, ligesom det gamle internationale kørekort, for dem, der kører i andre lande i Unionen på mere en bare en kort ferie. Selv om det ikke er med i betænkningen, forholder det sig sådan, at hvis vi i sidste ende skal have et europæisk kørekort, bør vi kigge efter en anden model end køreprøve-lig-med-kørekort-på-livstid, som vi har i Europa. Med en sådan model kan kvaliteten af køreprøven være meget høj, hvilket gør det vanskeligt og meget dyrt for unge at få det, og alligevel undersøger ingen bilistens færdigheder 20 år efter. Jeg vil gerne anbefale den amerikanske model med gentagne prøver: en skriftlig prøve hvert fjerde år og en praktisk prøve hvert ottende år, og færdighederne skal holdes ved lige. Sikkerhedsniveauet er højt ved prøven, formentlig vil niveauet for den tekniske viden osv. ikke være så højt, men folk fortsætter med at køre..."@da2
". Herr Präsident! Anfang des Jahres gab es einen schrecklichen Autounfall im meiner Gemeinde. Vier junge Osteuropäer kamen dabei ums Leben. Sie hatten versucht, eine dieser fürchterlichen irischen Nebenstraßen in der Dunkelheit zu passieren und waren an die anderen Fahrbedingungen in Irland nicht gewöhnt. Leider ist das kein Einzelfall. Auf ähnliche Weise kam ein Ire ums Leben, als er in Spanien arbeitete. Die Europäer werden immer mobiler. Ich ziehe in Ihr Land, Sie ziehen in meins. Das ist eine wunderbare Sache, aber sobald es um sicheres Fahren geht, ist es nun einmal Fakt, dass die einen an Rechts- und die anderen an Linksverkehr gewöhnt sind, dass Kraftfahrer an unterschiedliche Geschwindigkeitsbedingungen, Wetterverhältnisse und sehr unterschiedliche Straßen gewöhnt sind, und dass für die Ausbildung, Prüfung und Erteilung der Fahrerlaubnis – das ist der entscheidende Punkt – unterschiedliche Fähigkeiten vorausgesetzt werden. Ein Lernführerschein in einem Land kann durchaus einem vollwertigen Führerschein in einem anderen Land entsprechen. Weil wir uns in Europa frei bewegen dürfen, benutzen wir gegenseitig unsere Straßen. Wenn solche Unterschiede allerdings tödlich enden, dann können diese Abweichungen nicht mehr toleriert werden. Ich stimme mit zahlreichen Punkten des Berichts überein. Der Grundsatz des stufenweisen Zugangs bei zweirädrigen Fahrzeugen würde bestimmt zu mehr Sicherheit führen. Es ist auch alles andere als praktisch, 110 unterschiedlich aussehende Führerscheine zu haben, die man zwar vorzeigen kann, die aber nicht verstanden werden, sodass die Idee eines einheitlichen Formats und einheitlicher Klassenbezeichnungen sinnvoll ist. Allerdings sind Verkehrsregeln, Straßen, Wetterverhältnisse usw. so unterschiedlich, dass eine nationale Prüfung und ein nationaler Führerschein für Kraftfahrer weiterhin unbedingt erforderlich sind. Dafür sollte ein Europäischer Führerschein – vergleichbar mit dem alten Internationalen Führerschein – für diejenigen erhältlich sein, die länger als nur während eines Kurzurlaubs auf den Straßen anderer EU-Staaten unterwegs sind. Auch wenn das jetzt nicht im Bericht steht, so sollten wir uns schließlich für den Europäischen Führerschein, wenn er denn kommt, ein anderes Modell überlegen als das der Führerscheinprüfung mit lebenslanger Gültigkeit, das wir jetzt in Europa haben. Bei einem solchen Modell kann die Prüfung qualitativ sehr anspruchsvoll sein, sodass es für junge Menschen sehr schwierig und sehr teuer wird, ihn zu bekommen, aber wie es um die Fertigkeiten eines Fahrers nach 20 Jahren bestellt ist, prüft niemand nach. Ich plädiere für das amerikanische Modell mit Prüfungswiederholungen: Alle vier Jahre gibt es eine schriftliche Prüfung und alle acht Jahre eine praktische, und die Fertigkeiten müssen beibehalten werden. Die Fahrsicherheit spielt bei dieser Prüfung eine große Rolle, das technische Verständnis usw. vielleicht eine geringere, aber die Menschen fahren…"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του έτους συνέβη ένα φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ενορία μου. Τέσσερις νεαροί πολίτες από την Ανατολική Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους. Είχαν προσπαθήσει να διασχίσουν έναν από αυτούς τους φοβερούς ιρλανδικούς επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους τη νύχτα και δεν ήταν συνηθισμένοι στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης της Ιρλανδίας. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Με παρόμοιο τρόπο, ένας γείτονάς μου από την Ιρλανδία έχασε τη ζωή του ενώ εργαζόταν στην Ισπανία. Οι Ευρωπαίοι μετακινούνται διαρκώς. Έρχομαι στη χώρα σας και εσείς έρχεστε στη δική μου. Αυτό είναι θαυμάσιο, αλλά όσον αφορά το θέμα της ασφαλούς οδήγησης είναι γεγονός ότι ορισμένοι έχουν συνηθίσει να οδηγούν στη δεξιά και άλλοι στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ότι οι οδηγοί είναι συνηθισμένοι σε διαφορετικά ανώτατα όρια ταχύτητας, διαφορετικές καιρικές συνθήκες και τελείως διαφορετικά οδικά συστήματα και, πράγμα κρίσιμο, ότι οι οδηγοί εκπαιδεύονται, εξετάζονται και λαμβάνουν άδειες οδήγησης με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων. Μια άδεια μαθητευόμενου οδηγού σε μια χώρα μπορεί σε άλλη χώρα να ισοδυναμεί με πλήρη άδεια. Επειδή είμαστε ελεύθεροι να κυκλοφορούμε ανά την Ευρώπη, οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας ο ένας στους δρόμους του άλλου. Το πρόβλημα είναι ότι, όταν αυτές οι διαφορές οδηγούν στον θάνατο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τις ανεχόμαστε. Συμφωνώ με αρκετά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Η αρχή της βαθμιαίας πρόσβασης όσον αφορά τα δίκυκλα οχήματα θα βελτιώσει σίγουρα την ασφάλεια. Είναι επίσης σαφές ότι δεν είναι πρακτικό να διαθέτουμε 110 διαφορετικούς τύπους αδειών οδήγησης, οι οποίες μπορούν να επιδειχθούν αλλά δεν πρόκειται να γίνουν κατανοητές, οπότε η ιδέα της θέσπισης ενός κοινού τύπου και κωδικοποίησης των κατηγοριών είναι εύλογη. Ωστόσο, οι οδικοί κώδικες, οι δρόμοι, οι καιρικές συνθήκες κ.ο.κ. είναι τόσο διαφορετικά ώστε οι εθνικές εξετάσεις και άδειες οδήγησης θα παραμείνουν απαραίτητες για έναν οδηγό. Παρόλα αυτά, πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, αντίστοιχη της παλαιότερης διεθνούς άδειας οδήγησης, για όσους οδηγούν σε διαφορετικές χώρες της Ένωσης για μεγαλύτερα διαστήματα από ό,τι θα απαιτούσε μια σύντομη παραμονή κατά τη διάρκεια διακοπών. Τέλος, παρότι δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, αν καταλήξουμε εν τέλει να θεσπίσουμε μια ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, πρέπει να εξετάσουμε ένα διαφορετικό σύστημα αντί της μίας εξέτασης εφ’ όρου ζωής που εφαρμόζουμε στην Ευρώπη. Με ένα τέτοιο σύστημα, η ποιότητα της εξέτασης μπορεί να είναι πολύ υψηλή, πράγμα που σημαίνει ότι η απόκτηση άδειας θα είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή για τους νέους· όμως, κανείς δεν εξετάζει τις ικανότητες ενός οδηγού 20 χρόνια μετά. Εγώ θα συνιστούσα το αμερικανικό σύστημα των επανειλημμένων εξετάσεων: κάθε τέσσερα χρόνια ο οδηγός εξετάζεται γραπτώς, ενώ κάθε οκτώ χρόνια εξετάζεται υπό συνθήκες οδήγησης και οφείλει να διατηρεί τις ικανότητές του. Το επίπεδο ασφάλειας είναι υψηλό στις εξετάσεις, το επίπεδο τεχνικών γνώσεων κλπ. ενδέχεται να μην είναι εξίσου καλό, αλλά μπορεί κανείς να οδηγήσει..."@el10
". Señor Presidente, a principios de este año hubo un terrible accidente de circulación en mi parroquia. En él murieron cuatro jóvenes ciudadanos de Europa Oriental. Habían intentado recorrer de noche una de esas terroríficas carreteras rurales irlandesas y no estaban habituados a las peculiares condiciones de la conducción en Irlanda. Por desgracia, no es un caso aislado. De forma similar, un vecino irlandés ha muerto cuando trabajaba en España. Los europeos se mueven: yo voy a tu país, tú vienes al mío. Es maravilloso, pero cuando se trata de conducir con seguridad no cabe duda de que algunos están acostumbrados a ir por la izquierda y otros por la derecha, algunos están habituados a diferentes límites de velocidad, diferentes condiciones climáticas y muy distintas carreteras y, sobre todo, los conductores están sometidos a niveles muy distintos de exigencia en la enseñanza, el examen y la concesión del permiso. Una licencia de aprendiz en un país puede equivaler a un permiso completo en otro. Dado que tenemos la libertad de circular por Europa, cada uno conduce por las carreteras de los demás, y el problema es que, cuando tales diferencias provocan una muerte, no se pueden tolerar ya esas discrepancias. Estoy de acuerdo con muchos puntos del informe. El principio del acceso progresivo para los vehículos de dos ruedas sin duda aumentará la seguridad. También está claro que no es práctico tener 110 permisos de conducción de aspectos diferentes, que se pueden mostrar pero no entender, por lo que parece razonable adoptar un formato y código únicos. Sin embargo, los códigos de circulación, las carreteras, el clima, etcétera, son tan distintos que el conductor siempre requerirá esencialmente un examen nacional y un permiso nacional. No obstante, debería existir un permiso europeo, similar a la antigua licencia internacional, para quienes conduzcan por otros países de la Unión durante algo más que unas breves vacaciones. Por último, aunque no esté en el informe, si queremos tener finalmente un permiso de conducción europeo, deberemos optar por un modelo distinto del que hay actualmente en Europa, con un examen para toda la vida. Con este modelo, la calidad del examen puede ser muy alta, lo que lo hace difícil y costoso para los jóvenes, pero nadie se preocupa por la capacidad de un conductor durante los siguientes veinte años. Yo sugiero el modelo estadounidense de exámenes periódicos: cada cuatro años tiene lugar un examen escrito y cada ocho un examen práctico, y se exige mantener un buen nivel. En el examen, el nivel de la seguridad es alto; probablemente, el de conocimientos técnicos, etcétera, no tanto, pero la gente sigue conduciendo..."@es20
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@et5
". Arvoisa puhemies, tämän vuoden alussa kotipaikkakunnallani tapahtui kauhea auto-onnettomuus, jossa kuoli neljä nuorta itäeurooppalaista. He olivat yrittäneet selviytyä pimeässä eräällä Irlannin kauheista maaseututeistä eivätkä he olleet tottuneita Irlannin erilaisiin ajo-olosuhteisiin. Valitettavasti tämä tapaus ei ollut ainoa laatuaan. Eräs irlantilainen naapurini kuoli samalla tavoin työskennellessään Espanjassa. Eurooppalaiset ovat liikkeellä. Minä tulen sinun maahasi, sinä tulet minun maahani. Tämä on hieno asia, mutta liikenneturvallisuuden kannalta tarkasteltuna on totta, että toiset ovat tottuneet ajamaan oikealla, toiset vasemmalla, kuljettajien hyväksyttävänä pitämät ajonopeudet vaihtelevat ja he ovat tottuneet eri sääolosuhteisiin ja hyvin erilaisiin teihin. Erittäin tärkeää on se, että kuljettajien koulutus, kokeet ja ajokorttien myöntäminen on järjestetty eri tavalla, niin että heidän taitotasonsa vaihtelee. Jossakin maassa saatu aloittelevan kuljettajan väliaikainen ajokortti saattaa vastata toisen maan varsinaista ajokorttia. Koska meillä on vapaus liikkua EU:ssa, ajamme toistemme teillä. Ongelma on, että joskus nämä erot johtavat kuolemaan, eikä niitä silloin enää voida sallia. Kannatan monia mietinnön kohtia. Periaate, jonka mukaan kaksipyöräisten ajoneuvojen ajolupia myönnetään portaittain, parantaa varmasti turvallisuutta. Käytännöllistä ei selvästi myöskään ole se, että on 110 erilaista ajokorttimallia, jotka voidaan esittää, mutta joita ei ymmärretä. Ajatus yhteisestä mallista ja yhteisistä koodeista eri luokille on siis järkevä. Liikennesäännöt, tiet, sää ynnä muut olot ovat kuitenkin niin erilaisia, että kansallinen kuljettajantutkinto ja ajokortti ovat jatkossakin kuljettajalle ensiarvoisen tärkeitä. Eurooppalaisen ajokortin pitäisi silti olla entisen kansainvälisen ajokortin tapaan saatavilla niille, jotka ajavat muissa unionin maissa enemmän kuin vain lyhyen lomamatkan verran. Lopuksi mainitsen, vaikka tämä ei ole mietinnössä, että jos eurooppalainen ajokortti lopulta otetaan käyttöön, meidän pitäisi harkita muita vaihtoehtoja kuin Euroopassa nykyisin käytettävää yhden elinikäisen kortin mallia. Tässä mallissa ajokokeen taso voi olla hyvin korkea, minkä vuoksi nuorten on vaikeaa ja kallista hankkia se, ja kuitenkaan kukaan ei tutki, millaiset kuljettajien taidot ovat 20 vuoden kuluttua. Suosittelen yhdysvaltalaista useiden kokeiden mallia: kirjallinen koe suoritetaan joka neljäs vuosi ja ajokoe joka kahdeksas vuosi, ja niin taitoja on pidettävä yllä. Kokeessa painottuisi turvallisuus, esimerkiksi teknisen tiedon taso ei ehkä olisi niin korkea, mutta ihmiset ajavat edelleen…"@fi7
"Monsieur le Président, en début d’année, ma commune a été endeuillée par un terrible accident de la route, qui a coûté la vie à quatre jeunes gens originaires d’Europe de l’Est. Ils s’étaient aventurés sur l’une de ces dangereuses routes de campagne irlandaises, dans le noir, sans aucune connaissance des conditions de conduite différentes en Irlande. Et il ne s’agit, hélas, pas d’un accident isolé. Dans le même registre, l’un de mes voisins irlandais est décédé alors qu’il travaillait en Espagne. Les Européens ont la bougeotte. Je vais dans votre pays, vous venez dans le mien. Il s’agit là de quelque chose de fantastique. Mais lorsqu’il est question de conduire en toute sécurité, force est de constater que certains ont l’habitude de rouler à droite tandis que d’autres ont toujours connu la conduite à gauche, que les conducteurs sont accoutumés à des limitations de vitesse qui diffèrent, à différentes conditions climatiques et à des routes extrêmement diverses. À cela s’ajoute - et c’est l’élément le plus important - qu’ils sont soumis à une formation, à des tests et à des conditions d’obtention de permis différents. Un permis d’apprenti conducteur dans un pays peut correspondre à un permis définitif dans un pays voisin. Compte tenu de la libre circulation dont nous jouissons en Europe, nous empruntons le réseau routier des uns et des autres. Le problème qui se pose est le suivant: lorsque de telles différences coûtent à la vie à de nombreuses personnes, il faut tout faire pour les éliminer. Je suis d’accord avec plusieurs éléments du rapport. Le principe de l’accès progressif concernant les véhicules à deux roues est incontestablement de nature à améliorer la sécurité. De même, l’existence de 110 permis de conduire différents est loin d’être pratique, permis qui peuvent être présentés mais pas compris. D’où l’idée sensée de créer un format unique et un code pour les différentes catégories. Néanmoins, la législation en matière de circulation routière, de réseau routier, de conditions climatiques, etc. diffère tellement que le test et le permis propres à chaque État membre demeureront des éléments essentiels pour le conducteur. Pour autant, il importe qu’un permis de conduire européen voie le jour, sur le modèle de l’ancien permis international, pour les personnes amenées à conduire dans divers pays de l’Union dans un cadre autre que celui des vacances. Pour terminer, bien que le rapport n’en parle pas, si l’idée du permis de conduire européen se concrétise un jour, nous devrions nous pencher sur un modèle autre que le modèle de base en Europe à l’heure actuelle, suivant lequel la réussite d’un test donne accès à un permis valable pour toute la vie. Un tel modèle implique parfois des tests très difficiles, ce qui rend l’obtention du permis de conduire extrêmement compliquée et onéreuse pour les jeunes, sans pour autant revenir sur les compétences du conducteur vingt ans plus tard. Je recommanderais le modèle américain, qui impose des tests à intervalles réguliers: un test écrit doit être réussi tous les quatre ans et un test pratique sur route tous les huit ans, les compétences devant être rafraîchies. Le niveau de sécurité est très bon lors du test. Il est probable que le niveau de connaissances techniques, etc. ne soit pas si élevé, mais tout le monde continue de conduire …"@fr8
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@hu11
"Signor Presidente, all’inizio di quest’anno nel mio comune si è verificato un terribile incidente automobilistico, costato la vita a quattro giovani cittadini dell’Europa orientale. Si erano avventurati al buio su una di quelle spaventose strade irlandesi di campagna e non erano abituati alle differenti modalità di guida dell’Irlanda. Purtroppo non è un caso isolato: un mio vicino irlandese è morto in circostanze simili mentre si trovava in Spagna per lavoro. Gli europei sono in movimento: io vengo nel tuo paese, tu vieni nel mio. E’ una cosa bellissima, però, in materia di sicurezza nella guida, è un dato di fatto che alcuni sono abituati a guidare sulla sinistra e altri sulla destra, che gli automobilisti non solo sono abituati a differenti velocità consentite, a differenti condizioni meteorologiche e stradali, ma anche – e questo è il punto cruciale – sono preparati, esaminati e autorizzati alla guida con differenti livelli di competenza. Il permesso di guida provvisorio, rilasciato in un paese a chi sta imparando a guidare, può corrispondere a una vera e propria patente in un altro. Dato che siamo liberi di circolare in tutta Europa, va a finire che guidiamo l’uno sulle strade dell’altro, e il problema è che, quando le differenze sono causa di morte, non possono più essere tollerate. Condivido molti punti della relazione. Il principio di accesso graduale per i veicoli a due ruote contribuirebbe senz’altro a una maggiore sicurezza. Inoltre, è chiaramente poco pratico avere 110 diversi tipi di patente di guida, che possono essere esibiti ma non compresi; quindi, l’idea di un formato e di un codice unico per categoria è ragionevole. Tuttavia, i codici della strada, le strade, le condizioni meteorologiche, eccetera sono così diversi che non si può rinunciare a un e a una patente di guida nazionali. In ogni caso, dovrebbe essere disponibile anche una patente di guida europea, come la vecchia patente internazionale, per coloro che guidano in altri paesi dell’Unione per un periodo più lungo di una semplice vacanza. Infine, anche se non se ne parla nella relazione, vorrei dire che, se vogliamo infine avere una patente di guida europea, dovremmo prendere in considerazione un sistema diverso da quello del “ unico per tutta la vita” che è in uso in Europa. Con tale sistema, il livello di competenza richiesto può essere molto elevato, cosicché per i giovani diventa molto difficile e molto costoso superarlo, mentre nessuno va poi a controllare le capacità di guida a vent’anni di distanza dal conseguimento della patente. Consiglio pertanto di adottare il modello americano a ripetuti, consistente in un esame scritto da sostenere ogni quattro anni e un esame pratico ogni otto anni, per dimostrare di aver mantenuto le capacità di guida. Questo tipo di garantisce un alto livello di sicurezza; probabilmente il livello delle competenze tecniche e d’altro genere non sarebbe altrettanto elevato, però la gente continua a guidare…"@it12
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@lt14
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@lv13
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@mt15
". Voorzitter, eerder dit jaar heeft er een verschrikkelijk auto-ongeluk plaatsgevonden in mijn district. Vier jonge burgers uit Oost-Europa vonden daarbij de dood. Ze hadden in het donker een van die vreselijke Ierse plattelandswegen gekozen en waren niet gewend aan de andere verkeersomstandigheden in Ierland. Dit ongeval staat helaas niet op zichzelf. Op vergelijkbare wijze is een Ierse werknemer omgekomen toen hij in Spanje werkte. Europeanen reizen. Ik ga naar uw land, u komt naar het mijne. Dat is prachtig, maar als het om veilig verkeer gaat, blijft het een feit dat sommigen gewend zijn om rechts te rijden en anderen om links te rijden, dat verschillende snelheden acceptabel worden gevonden, dat er verschillende weersomstandigheden en zeer verschillende wegen zijn, en dat automobilisten, en dat is essentieel, op verschillende niveaus worden opgeleid en geëxamineerd en hun rijbewijs krijgen op heel verschillende vaardigheidsniveaus. Een oefenrijbewijs in het ene land kan dezelfde waarde hebben als een volledig rijbewijs in een ander land. Omdat we vrij door Europa kunnen reizen, rijden we op elkaars wegen. Het probleem is dat we dergelijke verschillen niet langer kunnen tolereren wanneer ze leiden tot dodelijke ongevallen. Ik ben het eens met een aantal zaken in het verslag. Het principe van gefaseerde toegang voor tweewielers zou zeker de veiligheid ten goede komen. Het is ook duidelijk niet praktisch dat er 110 verschillende rijbewijsmodellen zijn die, wanneer ze worden getoond, niet worden herkend, en het voorstel voor één enkel model met één enkele codering voor categorieën is dan ook redelijk. De verkeersregels, wegen, weersomstandigheden, enzovoort, zijn echter zo verschillend dat opleiding en examinering op nationaal niveau essentieel zijn voor bestuurders. Er zou echter een Europees rijbewijs moeten zijn, vergelijkbaar met het oude internationale rijbewijs, voor degenen die langer dan gedurende een korte vakantie in andere landen van de Unie rijden. Tot slot zouden we, ook al maakt het geen deel uit van het verslag, moeten zoeken naar een ander model dan het examen-voor-het-leven dat we in Europa kennen, als we uiteindelijk willen werken met een Europees rijbewijs. Dat model kan tot gevolg hebben dat het examen zeer hoge kwaliteitseisen stelt, wat het voor jonge mensen erg moeilijk en erg duur maakt om het rijbewijs te halen, terwijl niemand zich bekommert om de vaardigheid na twintig jaar. Ik zou het Amerikaanse systeem van herhalingsexamens willen aanbevelen: om de vier jaar wordt een theorie-examen afgelegd, en om de acht jaar een praktijkexamen, waaruit blijkt dat de vaardigheden nog op peil zijn. Het veiligheidsniveau speelt een grote rol bij het examen, waarschijnlijk zal het niveau van de technische kennis en dergelijke minder hoog zijn, maar mensen blijven rijden…"@nl3
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@pl16
"Senhor Presidente, no princípio deste ano, deu-se um terrível de automóvel na minha paróquia. Nessa colisão, perderam a vida quatro jovens cidadãos da Europa de Leste. Tinham tentado percorrer uma daquelas pavorosas estradas nacionais irlandesas, era noite e eles não estavam habituados às diferentes condições de condução na Irlanda. Infelizmente, este não é um caso isolado. Em condições idênticas, um vizinho meu irlandês perdeu a vida quando estava a trabalhar em Espanha. Os europeus estão em movimento. Eu vou para o teu país, tu vens para o meu. É algo de fantástico, mas quando se trata de conduzir em segurança, o facto é que uns estão habituados a conduzir pela direita, outros pela esquerda, os condutores estão habituados a diferentes limites de velocidade autorizados, a diferentes condições meteorológicas e a estradas muitíssimo diferentes. Também é um facto, crítico, que os condutores são instruídos, testados e homologados para diferentes níveis de competência. Num país, uma autorização de aprendizagem para menores de 18 pode ser equivalente a uma carta de condução de pleno direito noutro. Por termos liberdade para circular em toda a Europa, andamos a conduzir nas estradas uns dos outros. O problema é que, quando estas diferenças conduzem à morte, tais discrepâncias deixam de poder ser toleradas. Estou de acordo com diversos pontos do relatório. O princípio do acesso progressivo relativamente aos veículos de duas rodas irá seguramente melhorar a segurança. De igual modo, também não é claramente nada prático ter 110 cartas de condução diferentes, que podem ser exibidas, mas não entendidas, daí ser razoável a ideia de ter um único formato e código para as várias categorias. No entanto, os códigos da estrada, as estradas, a meteorologia, etc. são tão diferentes que um exame nacional e respectiva carta serão sempre essenciais para um condutor. Contudo, deveria ser disponibilizada uma carta de condução europeia, tal como a antiga “carta internacional” para aqueles que conduzem noutros países da União por um período que não umas breves férias. Por último, embora não faça parte do relatório, temos o seguinte: se pretendemos ter, em última análise, uma carta de condução europeia, deveríamos atentar num modelo diferente do “um exame para a vida toda” que temos na Europa. Com um modelo deste tipo, a qualidade do exame pode ser elevadíssima, o que a torna difícil de obter e muito dispendiosa para os jovens, embora ninguém olhe para as competências de um condutor passados 20 anos. Eu recomendaria o modelo europeu de testes repetidos ao longo do tempo: há um teste escrito em cada quatro anos e um teste de estrada em cada oito, devendo ser mantidas as aptidões. O nível de segurança é elevado no exame, provavelmente o nível de conhecimentos técnicos, etc. talvez não seja tão bom, mas as pessoas continuam a conduzir …"@pt17
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@sk18
"Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish. Four young eastern European citizens died. They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland. Unfortunately, this is not a lone incident. Similarly, an Irish neighbour died while working in Spain. Europeans are on the move. I go to your country, you come to mine. It is a wonderful thing, yet when it comes to driving in safety it is a fact that some are used to driving on the right and others on the left, that drivers are used to varying acceptable levels of speed, different weather conditions and vastly differing roads and, critically, that drivers are trained, tested and licensed to different levels of competence. A learner’s permit in one country may be equivalent to a full licence in another. Because we are free to move around Europe, we are driving on each other’s roads. The problem is that when such differences lead to death, these discrepancies can no longer be tolerated. I agree with several things in the report. The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety. It is also clearly not practical to have 110 different-looking driving licences, which can be displayed but not understood, so the idea of having a single format and code for categories is reasonable. However, the traffic laws, roads, weather, etc. are so different that a national test and licence will remain essential for a driver. However, a European driver’s licence should be available, like the old international licence, for those who drive in other countries of the Union for more than just a brief holiday. Finally, although it is not in the report, if we are ultimately to have a European driver’s licence, we should look at a different model from the one-test-for-a-lifetime model that we have in Europe. With such a model, the quality of the test can be very high, which makes it very difficult and very expensive for young people to get, and yet no one looks at the skills of a driver 20 years on. I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up. The level of safety is high in the test, probably the level of technical knowledge, etc. would not be as great, but people continue to drive..."@sl19
"Herr talman! Tidigt i år inträffade en förfärlig bilolycka i min kommun. Fyra unga östeuropeiska medborgare dog. De hade försökt klara av en av de otäcka irländska landsvägarna i mörkret och de var inte vana vid Irlands annorlunda körförhållanden. Tyvärr var inte detta en engångsföreteelse. En irländsk granne dog på liknande sätt när han arbetade i Spanien. Européerna rör på sig. Jag åker till ert land och ni till mitt land. Det är underbart, men när det gäller trafiksäkerhet är det på det viset att vissa är vana vid högertrafik, andra vid vänstertrafik och att förare är vana vid olika hastighetsgränser, olika väderförhållanden och vitt skilda vägar. Farligt nog är förarna även utbildade, prövade och godkända enligt olikartade kompetensnivåer. Ett körkortstillstånd i det ena landet kan motsvara ett riktigt körkort i det andra landet. Vi kör på varandras vägar eftersom vi fritt får röra oss i Europa. Problemet är att när sådana olikheter leder till dödsfall kan skillnaderna inte längre tolereras. Jag håller med om flera saker i betänkandet. Principen om stegvis tillträde till tvåhjuliga fordon skulle säkerligen förbättra säkerheten. Det säger sig självt att det inte heller är praktiskt att ha 110 olika utseenden på körkorten, som kan visas fram men inte förstås, så idén med att ha ett enda format och likadana behörigheter är förnuftig. Trafiklagstiftningen, vägarna, vädret osv. är emellertid så olika att nationella prov och tillstånd kommer att förbli nödvändiga för förarna. Det europeiska körkortet skulle, i likhet med det gamla internationella körkortet, bli tillgängligt för dem som brukar köra i andra EU-länder oftare än under endast korta semestrar. Trots att det inte står i betänkandet borde vi slutligen, om vi i slutändan ska ha ett europeiskt körkort, titta på en annan modell än den nuvarande europeiska modellen med ett prov som räcker livet ut. Med en sådan modell kan provets kvalitet vara mycket hög, vilket gör det oerhört svårt och dyrt för unga människor att erhålla det, samtidigt som ingen tittar på förarnas skicklighet när det gått tjugo år. Jag skulle vilja rekommendera den amerikanska modellen med upprepade prov. Ett skriftligt prov genomförs vart fjärde år och ett körprov vart åttonde år så att färdigheterna underhålls. Provets säkerhetsnivå är hög, och förmodligen skulle nivån på de tekniska kunskaperna osv. inte vara så hög, samtidigt som folk kör vidare ..."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph