Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-433"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.38.3-433"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@cs1
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@et5
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@hu11
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@lt14
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@lv13
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@mt15
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@pl16
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@sk18
"As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (). Está encerrado o período de perguntas."@sl19
"De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (). Frågestunden är avslutad. ( )"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures)."8
"Presidente."5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
"Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00."21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph