Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-398"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Hr. formand! Som sagt omfatter beslutningerne og forslagene om afholdelse af det europæiske år om interkulturel dialog princippet om, at erfaringer og resultater fra året for lige muligheder i 2007 og begivenheder i forbindelse med dette skal udnyttes ved arrangementer i det efterfølgende år. Det er naturligvis vigtigt, at man foretager en grundig gennemgang af alt, hvad der foregår til næste år, og bestræber sig på at forbedre tingene for at sikre, at det europæiske år for interkulturel dialog bliver så vellykket som muligt lige fra begyndelsen."@da2
lpv:translated text
"Herr talman! Som jag sa omfattar besluten och förslagen om att inrätta Europeiska året för interkulturell dialog principen om att erfarenheterna och lärdomarna av Europeiska året om lika möjligheter nästa år och de evenemang som hålls i samband med det ska utnyttjas i organisationen inför påföljande år. Det är naturligtvis viktigt att allt som sker nästa år granskas ingående och att man försöker förbättra saker och ting för att se till att Europeiska året för interkulturell dialog blir så lyckat som möjligt redan från början."@sv21
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, zoals ik al zei, omvatten de besluiten en voorstellen om het Europees Jaar van de interculturele dialoog te organiseren al het beginsel om de ervaringen en lessen van het Europees Jaar voor gelijke kansen voor iedereen van volgend jaar, en de evenementen die daarmee verband houden, te benutten bij het organiseren van het volgende themajaar. Het is natuurlijk belangrijk dat alles wat volgend jaar gebeurd nauwgezet wordt gevolgd en dat er wordt geprobeerd dingen te verbeteren, opdat het Europees Jaar van de interculturele dialoog van meet af aan zo doeltreffend mogelijk zal zijn."@nl3
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα, οι αποφάσεις και οι προτάσεις για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου ενστερνίζονται την αρχή ότι η εμπειρία και τα διδάγματα που θα αντληθούν από το Έτος Ίσων Ευκαιριών τον επόμενο χρόνο και από τις συναφείς εκδηλώσεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν στις προετοιμασίες για το επόμενο έτος. Είναι προφανώς σημαντικό να υπάρχει στενός έλεγχος όλων όσων συμβούν τον επόμενο χρόνο και μια προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα στεφθεί εξ αρχής με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία."@el10
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kuten totesin, teemavuoden perustamista koskeviin päätöksiin ja ehdotuksiin sisältyy jo periaate, jonka mukaan ensi vuoden teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista saatavaa kokemusta ja oppeja hyödynnetään seuraavan teemavuoden järjestelyissä. On tietenkin tärkeää, että koko ensi vuoden teemavuoden ajan asiaa seurataan hyvin tiiviisti ja pyritään tehostamaan toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta heti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden alusta lähtien."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Herr Präsident! Wie ich sagte, beinhalten die Beschlüsse und Vorschläge für das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs den Grundsatz, dass die Erfahrungen und Lehren aus dem nächsten Jahr, dem Jahr der Chancengleichheit, und den damit verbundenen Veranstaltungen bei den Vorbereitungen für das darauf folgende Jahr genutzt werden sollen. Es ist selbstverständlich wichtig, dass alles, was im nächsten Jahr läuft, genau ausgewertet wird, damit entsprechende Verbesserungen erfolgen und sichergestellt wird, dass das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs von Anfang an so erfolgreich wie möglich verläuft."@de9
lpv:translated text
". Mr President, as I said, the decisions and proposals on establishing the European Year of Intercultural Dialogue embrace the principle that the experience and lessons gained from the Year of Equal Opportunities next year, and the events connected with it, should be exploited in the arrangements for the following year. It is obviously important that there should be close scrutiny of everything that goes on next year and an endeavour to improve things to ensure that the European Year of Intercultural Dialogue is as successful as possible right from the start."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, como he dicho, las decisiones y propuestas sobre el establecimiento del Año europeo del diálogo intercultural integran el principio de que la experiencia y las lecciones aprendidas en el Año de la igualdad de oportunidades del año próximo, así como los acontecimientos en relación con el mismo, deberán aprovecharse para los preparativos del año siguiente. Sin duda es importante que todo lo que ocurra el próximo año se someta a riguroso escrutinio, y que exista la voluntad de mejorar las cosas para garantizar que el Año europeo del diálogo intercultural tenga un éxito tan grande desde el principio como sea posible."@es20
lpv:translated text
". Signor Presidente, come già detto, le decisioni e le proposte per l’istituzione dell’Anno europeo del dialogo interculturale stabiliscono il principio che l’esperienza maturata e gli insegnamenti tratti dall’Anno europeo delle pari opportunità l’anno prossimo, e le manifestazioni ad esso connesse, vengano sfruttati negli accordi per l’anno successivo. E’ evidentemente importante che si proceda a un attento esame di quanto accadrà nel prossimo anno e che si faccia il possibile per migliorare la situazione affinché l’Anno europeo del dialogo interculturale abbia il miglior esito possibile da subito."@it12
lpv:translated text
". Senhor Presidente, como o disse já, as decisões e propostas que instituem o Ano Europeu do Diálogo Intercultural perfilham o princípio de que se deve tirar partido da experiência e dos ensinamentos obtidos no ano que vem, no âmbito do Ano da Igualdade de Oportunidades, e dos eventos relacionados com o Ano, para organizar o ano seguinte. É obviamente importante que tudo o que for feito no ano que vem seja minuciosamente examinado e que se tentem melhorar essas realizações de modo a garantir que o Ano Europeu do Diálogo Intercultural seja o mais bem sucedido possível logo desde o início."@pt17
lpv:translated text
". Monsieur le Président, comme je l’ai indiqué, les décisions et propositions sur la proclamation de l’Année européenne du dialogue interculturel intègrent le principe selon lequel l’expérience et les enseignements issus de l’Année de l’égalité des chances en 2007 et les manifestations s’y rapportant doivent être exploités dans le cadre des arrangements pour l’année suivante. Il importe manifestement de suivre de près tout ce qui se passera l’année prochaine et de s’efforcer d’améliorer les choses afin de garantir d’emblée la réussite optimale de l’Année européenne du dialogue interculturel."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.38.3-398"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph