Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-379"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Mange af de beslutninger, der træffes af Den Europæiske Union, har direkte eller indirekte indvirkning på børns hverdag. Eksempler er lovgivning om social sikring, arbejdsmarked, sundhed, retfærdighed og ligestilling. Kombineringen af familiepolitikken, arbejde og familieliv samt fremme og bevarelse af gode arbejdsbetingelser er også vigtige for børnenes og familiernes velfærd. Disse og andre spørgsmål var på dagsordenen for det uformelle møde først i juli mellem EU's ministre for beskæftigelse, sociale anliggender og sundhed. Foranstaltninger, der er effektive og indføres så tidligt som muligt for at afskaffe fattigdom og social udstødelse, forbedrer velfærden for børn og børnefamilier. I marts understregede Det Europæiske Råd behovet for handling for at udrydde fattigdom blandt børn, og dette blev også drøftet ved den femte europæiske rundbordssamtale om fattigdom og social udstødelse midt i oktober. Emnet var også med i de nationale strategirapporter om social sikring og bekæmpelse af social udstødelse, som medlemsstaterne udarbejdede til Kommissionen i september. Kombinationen af arbejde og familieliv er en stor udfordring på et arbejdsmarked i bevægelse. Børns velfærd betyder, at begge forældre skal være ansvarlige for familiens hverdag. Det finske formandskab har gjort fædres og mænds mere ligelige engagement i familielivet til genstand for diskussion. Først i oktober blev der afholdt en ekspertkonference med titlen "Mænd og ligestilling", og i december vedtog man Rådets konklusioner om emnet. Under det finske formandskab fremsendte Kommissionen en meddelelse om børns rettigheder. Den blev drøftet i forskellige arbejdsgrupper i Rådet og i den stående mellemstatslige gruppe som består af højtstående embedsmænd med ansvar for børne- og familiepolitikken i medlemsstaterne. Under det finske formandskab har Rådet arbejdet flittigt med forslaget om oprettelse af DAFNE III-programmet. Dette program kan også bruges til at finansiere nogle af de foranstaltninger, der nævnes i meddelelsen om børns rettigheder. Det er meningen, at Parlamentet og Rådet skal træffe en fælles beslutning inden årets udgang på grundlag af den politiske enighed, som man nåede om emnet på Rådets møde i december. Endelig vil jeg gerne nævne, at Finland afholdt et åbent seminar om førskoleuddannelse i slutningen af november i Helsinki. Derfor kan man med en vis ret hævde, at Ministerrådet under det finske formandskab har været aktivt inden for flere af de politikområder, der er nært knyttet til børns velfærd. Formandskabet er også selv ansvarligt for adskillige vigtige initiativer vedrørende børn og familier."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:unclassifiedMetadata
"”Barndomens Europa”"21
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Många av de beslut som EU fattar har direkt eller indirekt inverkan på barns liv. Exempel på detta är lagar om socialt skydd, arbetsmarknad, hälsa, rättvisa och jämlikhet mellan kvinnor och män. Harmoniseringen av familjepolitiken, arbete och familjeliv och arbetet för att främja och bevara goda arbetsvillkor är också avgörande för barns och familjers välfärd. Dessa och andra frågor fanns på dagordningen vid det informella mötet i början av juli med EU:s ministrar för sysselsättning, socialpolitik och hälso- och sjukvård. Åtgärder som är effektiva och som vidtas så tidigt som möjligt för att undanröja fattigdom och social utestängning ökar välfärden för barn och barnfamiljer. Vid sitt möte i mars betonade Europeiska rådet behovet av åtgärder för att få slut på barnfattigdomen. Detta diskuterades också vid EU:s femte rundabordskonferens om fattigdom och social utestängning som hölls i mitten av oktober. Ämnet ingick också i de nationella strategirapporter om social trygghet och social integration som medlemsstaterna utarbetade för kommissionen i september. Att förena arbete med familjeliv är en stor utmaning på en föränderlig arbetsmarknad. Barnens välfärd innebär att båda föräldrarna måste ta ansvar för familjens vardagsliv. Det finländska ordförandeskapet har tagit upp faderskap och mäns ökade deltagande i familjelivet till diskussion. Vid början av oktober anordnades en konferens kallad ”Män och jämställdhet” och i december antogs rådets slutsatser. Under det finländska ordförandeskapet lade kommissionen fram ett meddelande om barnens rättigheter. Detta diskuterades av olika arbetsgrupper i rådet och av den permanenta mellanstatliga gruppen ( ), som består av höga tjänstemän med ansvar för barn- och familjepolitiken i medlemsstaterna. Under det finländska ordförandeskapet har rådet arbetat hårt med förslaget om att inrätta Daphne III-programmet. Detta program skulle också kunna användas för att finansiera vissa av de åtgärder som nämns i meddelandet om barnens rättigheter. Syftet är att parlamentet och rådet ska fatta ett gemensamt beslut före utgången av detta år utifrån det politiska samförstånd som nåddes om detta vid rådets möte i december. Låt mig slutligen nämna att Finland anordnade ett öppet seminarium om förskoleutbildning i slutet av november i Helsingfors. Därför är det riktigt att påstå att ministerrådet under det finländska ordförandeskapet har varit aktivt inom flera av de politikområden som är nära knutna till barns välfärd. Ordförandeskapet är självt också ansvarigt för flera viktiga initiativ i fråga om barn och familjer."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, veel besluiten van de Europese Unie zijn direct of indirect van invloed op het leven van kinderen. Voorbeelden hiervan zijn wetten inzake sociale zekerheid, arbeidsmarkt, gezondheid, justitie en gendergelijkheid. Gezinsbeleid, het coördineren van werk en gezinsleven en het bevorderen en behouden van goede arbeidsomstandigheden zijn ook van cruciaal belang voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Deze en andere onderwerpen stonden begin juli op de agenda van de informele bijeenkomst van de EU-ministers van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Maatregelen die doeltreffend zijn en zo vroeg mogelijk worden genomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, bevorderen het welzijn van kinderen en gezinnen met kinderen. De Europese Raad benadrukte afgelopen maart de noodzaak van maatregelen om armoede onder kinderen te bestrijden en hierover werd ook gesproken op de vijfde rondetafelconferentie over armoede en sociale uitsluiting die medio oktober werd gehouden. Het onderwerp werd ook behandeld in de verslagen over de nationale strategieën met betrekking tot sociale zekerheid en sociale integratie, die de lidstaten in september aan de Commissie hebben gegeven. Het coördineren van werk en gezinsleven is een grote uitdaging op een veranderende arbeidsmarkt. Het is voor het welzijn van kinderen noodzakelijk dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het dagelijks leven van het gezin. Het Finse voorzitterschap heeft vaderschap en een gelijkwaardiger betrokkenheid van mannen bij het gezinsleven tot onderwerp van debat gemaakt. Begin oktober werd een conferentie van deskundigen georganiseerd met de naam "Mannen en gendergelijkheid" en in december werden de conclusies van de Raad hierover aangenomen. Tijdens het Finse voorzitterschap kwam de Commissie met een mededeling over de rechten van kinderen. Deze mededeling werd behandeld in verschillende werkgroepen van de Raad en in de permanente intergouvernementele werkgroep die bestaat uit hooggeplaatste ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor kinder- en gezinsbeleid in de lidstaten. Tijdens het Finse voorzitterschap heeft de Raad hard gewerkt aan het voorstel tot vaststelling van het DAPHNE III-programma. Dit programma kan ook worden gebruikt om maatregelen te financieren die worden genoemd in de mededeling inzake de rechten van kinderen. Het doel is dat het Parlement en de Raad voor het einde van het jaar een gezamenlijk besluit nemen op basis van de politieke consensus die in de Raad van december is bereikt. Tot slot wil ik nog zeggen dat Finland eind november in Helsinki een open seminar heeft georganiseerd over de opvoeding van kinderen die nog niet naar school gaan. Wij kunnen daarom zeggen dat de Raad tijdens het Finse voorzitterschap actief is geweest op verscheidene beleidslijnen die nauw verbonden zijn met het welzijn van kinderen. Het voorzitterschap heeft zelf ook verscheidene belangrijke initiatieven genomen met betrekking tot kinderen en gezinnen."@nl3
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Daphne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet Euroopan unionin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka koskevat sosiaalista suojelua, työmarkkinoita, terveyttä, oikeusasioita ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhepolitiikka, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä hyvän työelämän edistäminen ja säilyttäminen ovat keskeisiä myös lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muun muassa nämä aiheet olivat esillä työ-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallisessa kokouksessa heinäkuun alussa. Tehokkaat ja mahdollisimman varhain toteutetut toimenpiteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Eurooppa-neuvosto korosti viime maaliskuussa lasten köyhyyden poistamista koskevia toimia, ja tästä asiasta keskusteltiin myös lokakuun puolivälissä pidetyssä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsitelleessä viidennessä pyöreän pöydän konferenssissa. Aihe sisältyi myös jäsenvaltioiden komissiolle syyskuussa antamiin kertomuksiin sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevista kansallisista strategioista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen haaste muuttuvilla työmarkkinoilla. Lasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä. Puheenjohtajavaltiona Suomi on nostanut isyyden ja miesten tasavertaisemman perhe-elämään osallistumisen keskustelun kohteeksi. Lokakuun alussa järjestettiin asiantuntijakonferenssi otsikolla "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo", ja joulukuussa asiasta annettiin neuvoston päätelmät. Komissio antoi Suomen puheenjohtajakaudella tiedonannon lasten oikeuksista. Tätä on käsitelty neuvostossa eri työryhmissä ja jäsenvaltioiden lapsi- ja perhepolitiikasta vastaavissa korkean tason virkamiehistä koostuvassa pysyvässä hallitusten työryhmässä . Neuvosto on Suomen puheenjohtajakaudella työskennellyt aktiivisesti Dafne 3 -ohjelman perustamista koskevan ehdotuksen parissa. Tästä ohjelmasta voidaan myös rahoittaa joitain niitä toimista, jotka on esitetty lasten oikeuksia koskevassa tiedonannossa. Tavoitteena on tehdä tästä asiasta neuvoston joulukuussa aikaansaaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös ennen vuoden loppua. Lopuksi mainittakoon, että Suomi järjesti Helsingissä marraskuun loppupuolella avoimen seminaarin varhaiskasvatuksesta. Näin ollen voitaneen todeta, että ministerineuvosto on ollut Suomen puheenjohtajakaudella aktiivinen useilla sellaisilla politiikanaloilla, jotka liittyvät läheisesti lasten hyvinvointiin. Puheenjohtajavaltio on myös itse tehnyt useita tärkeitä lapsia ja perheitä koskevia aloitteita."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλές από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στις ζωές των παιδιών. Παραδείγματα αυτού είναι οι νόμοι για την κοινωνική προστασία, την αγορά εργασίας, την υγεία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων. Η εναρμόνιση της οικογενειακής πολιτικής, ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η προώθηση και διαφύλαξη καλών συνθηκών εργασίας έχουν επίσης ζωτική σημασία για την καλή διαβίωση των παιδιών και των οικογενειών. Αυτά και άλλα θέματα ήταν στην ημερήσια διάταξης της άτυπης συνόδου των υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου. Μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά και λαμβάνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενισχύουν την καλή διαβίωση των παιδιών και των οικογενειών με παιδιά. Τον περασμένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη δράσης για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, και αυτό συζητήθηκε επίσης στην Πέμπτη Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, η οποία διεξήχθη στα μέσα Οκτωβρίου. Το θέμα αυτό περιελήφθη επίσης στις εκθέσεις εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, που εκπόνησαν τα κράτη μέλη για την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή είναι μια τεράστια πρόκληση σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η καλή διαβίωση των παιδιών σημαίνει ότι και οι δύο γονείς πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή ζωή της οικογένειας. Η φινλανδική Προεδρία ανήγαγε σε θέμα συζήτησης την πατρότητα και την πιο ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή. Στις αρχές Οκτωβρίου διοργανώθηκε ένα συνέδριο εμπειρογνωμόνων με τον τίτλο «Άνδρες και Ισότητα των Φύλων», και τον Δεκέμβριο εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επ’ αυτού. Κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία συζητήθηκε από διάφορες ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο και στη Μόνιμη Διακυβερνητική Ομάδα που αποτελείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους με αρμοδιότητα την πολιτική για το παιδί και την οικογένεια στα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, το Συμβούλιο έχει εργαστεί εντατικά επί της πρότασης για τη θέσπιση του προγράμματος DAFNE III. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κάποιων από τα μέτρα που αναφέρονται στην ανακοίνωση για τα δικαιώματα των παιδιών. Ο στόχος είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν κοινή απόφαση πριν από το τέλος του έτους βάσει της πολιτικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε επ’ αυτού στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η Φινλανδία διοργάνωσε ένα ανοικτό σεμινάριο για την προσχολική εκπαίδευση γύρω στα τέλη Νοεμβρίου στο Ελσίνκι. Συνεπώς, είναι πιθανώς σωστό να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας το Συμβούλιο των Υπουργών ήταν δραστήριο σε αρκετούς από αυτούς τους τομείς που συνδέονται στενά με την καλή διαβίωση των παιδιών. Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα παιδιά και την οικογένεια."@el10
lpv:translated text
". Mr President, ladies and gentlemen, many of the decisions taken by the European Union have a direct or indirect effect on children’s lives. Examples of this are laws on social protection, the job market, health, justice and gender equality. The harmonisation of family policy, work and family life and the promotion and preservation of good working conditions are also crucial to the welfare of children and families. These and other matters were on the agenda at the informal meeting in early July of the EU Ministers for Employment, Social Affairs and Health. Measures that are effective and taken as early on as possible to eliminate poverty and social exclusion enhance the welfare of children and families with children. Last March the European Council stressed the need for action to eliminate child poverty, and this was also discussed at the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion held in mid-October. The subject was also included in the National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion produced by the Member States for the Commission in September. The harmonisation of work with family life is a major challenge in a changing job market. Child welfare means that both parents have to be responsible for the everyday life of the family. The Finnish Presidency has made fatherhood and the more equal involvement of men in family life the subject of debate. At the start of October a conference of experts was organised called ‘Men and Gender Equality’, and in December the Council’s conclusions were adopted on it. During the Finnish Presidency the Commission forwarded a communication on children’s rights. This was discussed by various working groups in the Council and the Permanent Intergovernmental Group which is made up of high-ranking officials with responsibility for child and family policy in the Member States. During the Finnish presidential term, the Council has worked hard on the proposal to establish the DAFNE III Programme. This programme could also be used to finance some of the measures mentioned in the communication on children’s rights. The aim is for Parliament and the Council to take a joint decision before the end of the year on the basis of political consensus reached on this in the December Council. Finally, let me mention that Finland organised an open seminar on pre-school education towards the end of November in Helsinki. It is therefore probably true to say that during the Finnish Presidency the Council of Ministers has been active in several of those areas of policy that are closely linked to children’s welfare. The Presidency is itself also responsible for several important initiatives relating to children and families."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Viele Beschlüsse der Europäischen Union wirken sich direkt oder indirekt auf das Leben der Kinder aus. Beispiele dafür sind Rechtsvorschriften im Bereich Sozialschutz, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Justiz und Gleichstellung. Auch die Harmonisierung von Familienpolitik, Berufs- und Familienleben sowie die Förderung und Erhaltung guter Arbeitsbedingungen sind für das Wohl der Kinder und Familien von maßgeblicher Bedeutung. Diese und andere Fragen standen auf der Tagesordnung der informellen Tagung der EU-Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit Anfang Juli. Wirksame und so früh wie möglich eingeleitete Maßnahmen zur Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung verbessern das Wohlergehen der Kinder und der Familien mit Kindern. Im März dieses Jahres unterstrich der Europäische Rat die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut, und dieses Thema war auch Gegenstand der Beratungen der Fünften Europäischen Rundtischkonferenz über Armut und soziale Ausgrenzung Mitte Oktober. Darüber hinaus wurde das Thema in die Nationalen Strategieberichte zum Sozialschutz und zur sozialen Eingliederung aufgenommen, die im September von den Mitgliedstaaten für die Kommission erstellt wurden. Die Vereinbarung von Beruf und Familie stellt in einem sich ändernden Arbeitsmarkt eine große Herausforderung dar. Wohlergehen von Kindern bedeutet, dass beide Eltern für das Alltagsleben der Familie verantwortlich sein müssen. Die finnische Präsidentschaft hat die Vaterschaft und eine stärkere Beteiligung der Männer am Familienleben zum Gegenstand der Debatte gemacht. Anfang Oktober wurde eine Expertenkonferenz zum Thema „Männer und Gleichstellung“ organisiert, und im Dezember wurden die Schlussfolgerungen des Rates dazu angenommen. Während der finnischen Präsidentschaft gab die Kommission eine Mitteilung über die Rechte des Kindes heraus. Diese wurde von verschiedenen Arbeitsgruppen im Rat sowie von der Permanent Intergovernmental Group „L'Europe de l'enfance“ diskutiert, die aus hochrangigen Verantwortlichen für Kinder- und Familienpolitik in den Mitgliedstaaten besteht. Während der Amtszeit Finnlands hat der Rat nach Kräften am Vorschlag für die Auflegung des Programms DAFNE III gearbeitet. Dieses Programm könnte auch zur Finanzierung einiger Maßnahmen herangezogen werden, die in der Mitteilung über die Rechte des Kindes Erwähnung finden. Ziel ist es, dass Parlament und Rat noch vor Jahresende auf der Grundlage eines im Dezember-Rat erzielten politischen Konsenses einen gemeinsamen Beschluss fassen. Abschließend möchte ich erwähnen, dass Finnland Ende November in Helsinki ein offenes Seminar zur Vorschulbildung veranstaltet hat. Man kann daher wohl mit Recht sagen, dass der Ministerrat während der finnischen Präsidentschaft in mehreren Politikbereichen aktiv war, die eng mit dem Wohlergehen der Kinder verbunden sind. Darüber hinaus ist die Präsidentschaft selbst für mehrere bedeutende Initiativen im Bereich Kinder und Familien verantwortlich."@de9
lpv:translated text
". Señor Presidente, Señorías, muchas de las decisiones tomadas por la Unión Europea tienen un efecto directo o indirecto en la vida de los niños. Ejemplos de ello son las leyes sobre protección social, el mercado del empleo, la salud, la seguridad y la igualdad de género. La armonización de la política familiar, del trabajo y de la vida familiar, así como la promoción y la conservación de unas condiciones de trabajo satisfactorias también son cruciales para el bienestar de niños y familias. Estas y otras cuestiones formaban parte del orden del día de la reunión informal a principios de julio de los Ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Sanidad de la Unión Europea. Las medidas eficaces que se toman lo antes posible para eliminar la pobreza y la exclusión social mejoran el bienestar de los niños y de las familias con niños. El pasado mes de marzo, el Consejo Europeo subrayó la necesidad de tomar medidas para eliminar la pobreza infantil, y este tema también se debatió en la Quinta Mesa Redonda Europea sobre Pobreza y Exclusión Social que se celebró a mediados de octubre. El tema también se incluyó en los Informes sobre Estrategia Nacional en materia de Protección Social e Inclusión Social elaborados por los Estados miembros para la Comisión en el mes de septiembre. La armonización del trabajo con la vida familiar es un reto importante en un mercado laboral cambiante. El bienestar infantil significa que ambos padres tienen que responsabilizarse de la vida diaria de la familia. La Presidencia finlandesa ha hecho de la paternidad y de una implicación más equilibrada de los hombres en la vida familiar un tema de debate. A principios de octubre se organizó una conferencia de expertos llamada «Hombres e igualdad de género», y en diciembre se adoptaron las conclusiones del Consejo al respecto. Durante la Presidencia finlandesa, la Comisión envió una comunicación sobre los derechos de los niños. Este tema se debatió en distintos grupos de trabajo en el Consejo y el Grupo Intergubernamental Permanente formado por personalidades con responsabilidad en materia de política infantil y familiar en los Estados miembros. Durante el mandato presidencial de Finlandia, el Consejo ha trabajado concienzudamente sobre la propuesta para establecer el Programa DAFNE III. Este programa también podría utilizarse para financiar algunas de las medidas que se mencionan en la comunicación sobre los derechos de los niños. La intención es que el Parlamento y el Consejo adopten una decisión conjunta antes de finales de año basándose en un consenso político sobre este tema en el Consejo de diciembre. Por último, permítanme mencionar que Finlandia organizó un seminario abierto sobre la educación preescolar hacia finales de noviembre en Helsinki. Por ello, probablemente sea correcto decir que durante la Presidencia finlandesa el Consejo de Ministros ha tomado iniciativas en varios de los ámbitos políticos que se encuentran estrechamente relacionados con el bienestar infantil. La propia Presidencia también es responsable de varias iniciativas importantes relacionadas con los niños y las familias."@es20
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:unclassifiedMetadata
"L'Europe de l'enfance"5,19,15,1,18,14,16,11,2,7,3,10,13,4,20,17
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli deputati, molte delle decisioni prese dall’Unione europea si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla vita dei bambini. Esempi in tal senso sono le disposizioni relative alla protezione sociale, al mercato del lavoro, alla sanità, alla giustizia e alla parità di genere. L’armonizzazione della politica familiare, della vita professionale e familiare e la promozione e il mantenimento di buone condizioni di lavoro sono inoltre fondamentali per il benessere dei bambini e delle famiglie. Questi e altri temi figuravano all’ordine del giorno della riunione informale dei ministri UE dell’Occupazione, degli Affari sociali e della Sanità tenutasi agli inizi di luglio. Misure efficaci e tempestive intraprese per eliminare la povertà e l’esclusione sociale accrescono il benessere dei bambini e delle famiglie con figli. Nel marzo scorso il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di azioni volte a eliminare la povertà infantile, e la questione è stata inoltre discussa alla quinta tavola rotonda europea sulla povertà e l’esclusione sociale tenutasi a metà ottobre. L’argomento è stato inoltre inserito nelle relazioni strategiche nazionali in materia di protezione sociale e inclusione sociale prodotte dagli Stati membri per la Commissione a settembre. L’armonizzazione della vita professionale con quella familiare è una sfida cruciale in un mercato del lavoro in mutamento. Per benessere dei bambini si intende che entrambi i genitori devono assumersi quotidianamente la responsabilità della vita familiare. La Presidenza finlandese ha posto al centro del dibattito la paternità e una più equa partecipazione maschile alla vita familiare. Agli inizi di ottobre è stata organizzata una conferenza di esperti denominata “Uomini e parità di genere”, e a dicembre sono state adottate le conclusioni del Consiglio in materia. Nel corso della Presidenza finlandese la Commissione ha trasmesso una comunicazione sui diritti dei minori, discussa da diversi gruppi di lavoro in seno al Consiglio e dal gruppo intergovernativo permanente composto da alti funzionari incaricati delle politiche sulla famiglia e sui minori negli Stati membri. Durante il mandato presidenziale finlandese, il Consiglio si è impegnato a fondo sulla proposta volta a istituire il programma DAPHNE III. Tale programma potrebbe anche essere utilizzato per finanziare alcune delle misure citate nella comunicazione sui diritti dei bambini. L’obiettivo è che Parlamento e Consiglio adottino una decisione congiunta entro la fine dell’anno sulla base del consenso politico raggiunto in materia al Consiglio di dicembre. Infine, mi consenta di ricordare che la Finlandia ha organizzato un seminario pubblico sull’istruzione prescolare verso la fine di novembre a Helsinki. E’ dunque probabilmente vero che durante la Presidenza finlandese il Consiglio dei ministri si è attivato in numerosi settori della politica strettamente collegati al benessere dei minori. Inoltre, la Presidenza stessa è responsabile di numerose importanti iniziative relative ai bambini e alle famiglie."@it12,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muitas das decisões que a União Europeia toma têm efeitos directos ou indirectos sobre a vida das crianças. Exemplos disso são as leis relativas a protecção social, mercado de trabalho, saúde, justiça e igualdade entre os géneros. A harmonização da política em matéria de família, trabalho e vida familiar e a promoção e a preservação de boas condições de trabalho são também cruciais para o bem-estar das crianças e das suas famílias. Estas e outras questões constaram da ordem dos trabalhos da reunião informal dos ministros do emprego, assuntos sociais e saúde da UE que se realizou no início de Julho. A adopção, tão precoce quanto possível, de medidas eficazes tendentes a erradicar a pobreza e a exclusão social fomenta o bem-estar das crianças e respectivas famílias. No passado mês de Março, o Conselho Europeu salientou a necessidade de acção dirigida a eliminar a pobreza infantil e a matéria foi também discutida na 5.ª Mesa-Redonda Europeia sobre Pobreza e Exclusão Social, realizada em meados de Outubro. O tema foi contemplado ainda nos relatórios nacionais de estratégia de protecção e inclusão social apresentados pelos Estados-Membros à Comissão em Setembro. A conciliação da actividade profissional com a vida familiar é um desafio de tomo num mercado de emprego em mutação. O bem-estar da criança reclama que ambos os pais se responsabilizem pela vida quotidiana da família. A Presidência finlandesa promoveu o debate sobre a paternidade e um envolvimento mais igualitário dos homens na vida familiar. No princípio de Outubro foi organizada uma conferência de peritos sob o título “Os Homens e a Igualdade dos Géneros”, que serviu de base às conclusões do Conselho de Dezembro. Durante a Presidência finlandesa, a Comissão apresentou uma comunicação sobre os direitos das crianças. A mesma foi discutida por vários grupos de trabalho no âmbito do Conselho e pelo Grupo Intergovernamental Permanente que é composto por altos funcionários dos Estados-Membros com responsabilidades no domínio da política para a criança e a família. Ao longo do mandato presidencial da Finlândia, o Conselho trabalhou arduamente na proposta de criação do Programa DAFNE III. Este programa pode ser usado também para financiar parte das medidas citadas na comunicação sobre os direitos das crianças. O objectivo é o Parlamento e o Conselho tomarem uma decisão conjunta antes do fim do ano, com base no consenso político sobre a questão alcançado no Conselho de Dezembro. Finalmente, permitam-me que aluda ao seminário sobre educação pré-escolar organizado pela Finlândia em Helsínquia em finais de Novembro. Assim, pode provavelmente afirmar-se que, ao longo da Presidência finlandesa, o Conselho de Ministros actuou em vários domínios estreitamente relacionados com o bem-estar das crianças. A Presidência foi, ela própria, responsável por diversas iniciativas importantes relacionadas com as crianças e as famílias."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli deputati, molte delle decisioni prese dall’Unione europea si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla vita dei bambini. Esempi in tal senso sono le disposizioni relative alla protezione sociale, al mercato del lavoro, alla sanità, alla giustizia e alla parità di genere. L’armonizzazione della politica familiare, della vita professionale e familiare e la promozione e il mantenimento di buone condizioni di lavoro sono inoltre fondamentali per il benessere dei bambini e delle famiglie. Questi e altri temi figuravano all’ordine del giorno della riunione informale dei ministri UE dell’Occupazione, degli Affari sociali e della Sanità tenutasi agli inizi di luglio. Misure efficaci e tempestive intraprese per eliminare la povertà e l’esclusione sociale accrescono il benessere dei bambini e delle famiglie con figli. Nel marzo scorso il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di azioni volte a eliminare la povertà infantile, e la questione è stata inoltre discussa alla quinta tavola rotonda europea sulla povertà e l’esclusione sociale tenutasi a metà ottobre. L’argomento è stato inoltre inserito nelle relazioni strategiche nazionali in materia di protezione sociale e inclusione sociale prodotte dagli Stati membri per la Commissione a settembre. L’armonizzazione della vita professionale con quella familiare è una sfida cruciale in un mercato del lavoro in mutamento. Per benessere dei bambini si intende che entrambi i genitori devono assumersi quotidianamente la responsabilità della vita familiare. La Presidenza finlandese ha posto al centro del dibattito la paternità e una più equa partecipazione maschile alla vita familiare. Agli inizi di ottobre è stata organizzata una conferenza di esperti denominata “Uomini e parità di genere”, e a dicembre sono state adottate le conclusioni del Consiglio in materia. Nel corso della Presidenza finlandese la Commissione ha trasmesso una comunicazione sui diritti dei minori, discussa da diversi gruppi di lavoro in seno al Consiglio e dal gruppo intergovernativo permanente composto da alti funzionari incaricati delle politiche sulla famiglia e sui minori negli Stati membri. Durante il mandato presidenziale finlandese, il Consiglio si è impegnato a fondo sulla proposta volta a istituire il programma DAPHNE III. Tale programma potrebbe anche essere utilizzato per finanziare alcune delle misure citate nella comunicazione sui diritti dei bambini. L’obiettivo è che Parlamento e Consiglio adottino una decisione congiunta entro la fine dell’anno sulla base del consenso politico raggiunto in materia al Consiglio di dicembre. Infine, mi consenta di ricordare che la Finlandia ha organizzato un seminario pubblico sull’istruzione prescolare verso la fine di novembre a Helsinki. E’ dunque probabilmente vero che durante la Presidenza finlandese il Consiglio dei ministri si è attivato in numerosi settori della politica strettamente collegati al benessere dei minori. Inoltre, la Presidenza stessa è responsabile di numerose importanti iniziative relative ai bambini e alle famiglie."@it12,12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nombre des décisions prises par l’Union européenne ont un impact direct ou indirect sur la vie des enfants. Les dispositions sur la protection sociale, le marché de l’emploi, la santé, la justice et l’égalité entre les genres en sont des exemples. La conciliation de la politique familiale, de la vie professionnelle et de la vie de famille et la préservation de la qualité des conditions de travail sont également cruciales pour le bien-être des enfants et des familles. Ces questions, ainsi que d’autres, figuraient à l’ordre du jour de la réunion informelle des ministres européens de l’emploi, des affaires sociales et de la santé tenue début juillet. Des mesures efficaces et prises dans les meilleurs délais afin d’éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale améliorent le bien-être des enfants et des familles avec enfants. En mars dernier, le Conseil européen a souligné le besoin d’agir afin de venir à bout de la pauvreté infantile, thème également abordé lors de la cinquième table ronde européenne sur la pauvreté et l’exclusion sociale tenue à la mi-octobre. Le sujet figurait aussi dans les rapports stratégiques nationaux sur la protection sociale et l’inclusion sociale produits par les États membres à l’attention de la Commission en septembre. L’équilibre entre travail et vie de famille constitue un défi majeur sur un marché de l’emploi en mutation. Le bien-être des enfants implique que les deux parents soient responsables de la vie quotidienne de la famille. La présidence finlandaise a fait de la paternité et de l’implication plus équitable des hommes dans la vie familiale le sujet du débat. Une conférence d’experts intitulée «Les hommes et l’égalité des genres» a été organisée début octobre et le Conseil a adopté ses conclusions la concernant en décembre. Sous la présidence finlandaise, la Commission a transmis une communication sur les droits de l’enfant. Elle a été examinée par divers groupes de travail du Conseil et par le groupe intergouvernemental permanent «L’Europe de l’enfance», lequel est constitué de hauts fonctionnaires responsables de la politique de l’enfance et de la famille dans les États membres. Sous la présidence finlandaise, le Conseil a travaillé d’arrache-pied sur la proposition de mise en place du programme Daphné III. Celui-ci pourrait également servir à financer certaines des mesures mentionnées dans la communication sur les droits de l’enfant. Le Parlement et le Conseil doivent prendre une décision conjointe avant la fin de l’année sur la base du consensus politique dégagé à ce sujet lors du Conseil de décembre. Enfin, permettez-moi de signaler que la Finlande a organisé un séminaire ouvert sur l’enseignement préscolaire fin novembre à Helsinki. Par conséquent, il est probablement vrai que le Conseil de ministres a, sous la présidence finlandaise, été actif dans plusieurs de ces domaines politiques, étroitement liés au bien-être des enfants. La présidence est elle-même à l’origine de plusieurs initiatives importantes touchant aux enfants et aux familles."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.38.3-379"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph