Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-370"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-370"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg takke Dem alle for denne fremragende forhandling og for de bemærkninger og råd, som formandskabet har fået i løbet af diskussionerne. I mine indledende bemærkninger kom jeg ikke nærmere ind på udvidelsesdiskussionen, og det vil jeg heller ikke nu, for dette emne drøftede vi særdeles grundig her i Parlamentet i formiddags. Det er et af de emner, som Det Europæiske Råd lægger størst vægt på, men vi har drøftet de nærmere detaljer på vores møde tidligere i dag. I adskillige indlæg kom man ind på spørgsmålet om et socialt Europa. Jeg må imidlertid erindre om, at ved det uformelle topmøde i Lahti var der også et socialt topmøde, og som hr. Barroso nævnte, traf vi her i efteråret en beslutning om Fonden til Globaliseringstilpasning. I Finland er vi vant til at minde os selv om, at man må skabe fremgang, før man kan dele den, og derfor er der blevet lagt så stor vægt på politikken for innovation og konkurrenceevne under det finske formandskab. Vedrørende indvandring sigter Unionen specifikt mod en omfattende diskussion om indvandringsspørgsmål, og dette har man til hensigt at bekræfte på mødet i Det Europæiske Råd under weekendens drøftelser. Den bliver omfattende, fordi den ikke udelukkende kommer til at dreje sig om grænsekontrol eller kun om ulovlig indvandring. Det bliver også en glimrende mulighed for at diskutere lovlig indvandring. I sommer og her i efteråret afholdt vi to konferencer sammen med vores afrikanske partnere om dette emne, således at vi kunne undersøge de grundlæggende årsager til især den ulovlige indvandring og finde en løsning på disse ting på længere sigt. Det er udmærket at bakke op om Frontex' arbejde, men det udgør kun en lille del af hele spørgsmålet om indvandringspolitikken. Hvad angår Galileo er der ikke nogen beslutning om placeringen i syne på Det Europæiske Råds møde, og der er ingen planer om at drøfte dette spørgsmål. Jeg vil gerne erindre medlemmerne fra de nye medlemsstater om, at vi nogle gange må gennem en langvarig proces for at få oprettet EU-agenturer. Finland har været medlem siden 1995 og med Europa-Parlamentets vedtagelse af kemikalieforordningen i dag skal Finland nu have sit første EU-agentur efter mere end 10 års medlemskab. Det vil jeg gerne takke Parlamentet for. Endelig vil jeg gerne vende tilbage til diskussionen om forfatningstraktaten. Vi må huske på, at de bilaterale høringer, som det finske formandskab har gennemført, skyldes konklusionerne på Det Europæiske Råds møde i juni, hvor Tyskland fik til opgave at aflægge rapport om situationen vedrørende forfatningen over for Det Europæiske Råd til foråret. Rapporten skal imidlertid være baseret på meget intense samtaler med medlemsstaterne. Vi er nu nået igennem den første runde af samtaler. Den foregik i en ånd af tillid, og det er grunden til, at meget få oplysninger fra den er blevet eller vil blive offentliggjort, fordi hensigten er, at det tyske formandskab skal kunne fortsætte arbejdet på grundlag af vores analyse og senere udarbejde en rapport til Det Europæiske Råd. Det fremgår tydeligt af denne forhandling, at alle synes at have en idé om, hvad andre tænker. Vi synes alle at være ganske klar over, hvad folk tænker i forskellige lande. Vores samtalerunde var et forsøg på at føre en direkte og specifik diskussion med regeringerne om deres syn på situationen og afsøge muligheder for at komme videre. Tiden er imidlertid ikke moden til en beslutning, ikke engang til forhandlinger. Dette har simpelthen været en mulighed for at lytte til folks synspunkter, og der kan kun udledes meget foreløbige konklusioner. Hvis situationen skulle beskrives med ét ord, som et medlem foreslog, ville jeg beskrive den med ordet "reform". Vi har bred enighed om behovet for reform, og nu forhandler vi om, hvordan vi kan komme videre, og hvilken type reform, der kan være tale om. Hr. formand! Eftersom dette er sidste gang, jeg taler på plenum, bortset fra spørgetiden om lidt, vil jeg gerne takke Europa-Parlamentet personligt og på formandskabets vegne for dets meget forskelligartede, endda kalejdoskopiske, men altid fremragende samarbejde."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich Ihnen für diese anregende Aussprache sowie für die Kommentare und Ratschläge, die der Ratsvorsitz während der Diskussionen erhalten hat, danken. In meinem Eröffnungsbeitrag bin ich nicht näher auf die Erweiterungsdebatte eingegangen und werde es auch jetzt nicht tun, da wir diese Frage heute Vormittag hier sehr ausführlich erörtert haben. Sie stellt eines der Hauptanliegen des Europäischen Rates dar, doch haben wir die Einzelheiten bereits in unserer Sitzung heute Morgen besprochen. In mehreren Redebeiträgen wurden Fragen zu einem sozialen Europa laut. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass auf dem informellen Gipfel in Lahti auch ein Sozialgipfel stattgefunden hat, und wie Kommissionspräsident Barroso erwähnte, wurde diesen Herbst eine Entscheidung über den Fonds für die Anpassung an die Globalisierung erzielt. Wir in Finnland erinnern uns immer wieder daran, dass man zuerst Wohlstand schaffen muss, bevor man ihn teilen kann, und deshalb wurde der Politik für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit unter der finnischen Präsidentschaft so große Aufmerksamkeit zuteil. Was die Einwanderung betrifft, geht es der Union vor allem um eine umfassende Debatte über Zuwanderungsfragen, und der Europäische Rat hat die Absicht, dies in seinen Beratungen am Wochenende zu bekräftigen. „Umfassend“ bedeutet hier, dass sich die Debatte nicht nur um Grenzkontrollen oder illegale Zuwanderung drehen soll. Sie wird auch eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, die legale Zuwanderung zu erörtern. Im Sommer und Herbst dieses Jahres haben wir dazu zwei Konferenzen mit unseren afrikanischen Partnern veranstaltet, damit wir insbesondere die Ursachen der illegalen Zuwanderung untersuchen und sie langfristig in den Griff bekommen können. Die Arbeit von Frontex zu würdigen, ist zwar gut und schön, doch handelt es sich dabei nur um einen kleinen Teil der gesamten Problematik der Zuwanderungspolitik. Was Galileo betrifft, ist bisher im Europäischen Rat noch keine Standortentscheidung in Sicht, und es ist auch nicht geplant, darüber zu diskutieren. Die Abgeordneten aus den neuen Mitgliedstaaten möchte ich darauf hinweisen, dass die Einrichtung von EU-Agenturen zuweilen recht mühselig verläuft. Finnland ist seit 1995 Mitglied der EU, und mit der heutigen Annahme der Chemikalienverordnung durch das Europäische Parlament wird Finnland nunmehr nach mehr als zehn Jahren Mitgliedschaft seine erste Agentur der Europäischen Union erhalten. Dafür möchte ich mich beim Parlament bedanken. Zum Schluss möchte ich auf die Debatte zum Verfassungsvertrag zurückkommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die vom finnischen Ratsvorsitz geführten bilateralen Konsultationen aufgrund der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni geführt wurden, in denen Deutschland die Aufgabe gestellt wurde, dem Europäischen Rat im kommenden Frühjahr über den Stand der Verfassung Bericht zu erstatten. Der Bericht muss jedoch auf sehr intensiven Konsultationen mit den Mitgliedstaaten beruhen. Die erste Konsultationsrunde haben wir nunmehr abgeschlossen. Sie wurde im Geiste des Vertrauens durchgeführt, weshalb sehr wenige Informationen darüber an die Öffentlichkeit gegeben wurden und werden. Ziel ist, dass die deutsche Präsidentschaft die Arbeit auf der Grundlage unserer Analyse fortsetzen und dann einen Bericht für den Europäischen Rat erstellen kann. Wie sich in dieser Debatte herausgestellt hat, besitzt offenbar jeder eine Vorstellung davon, was andere denken. Wir scheinen alle sehr gut zu wissen, was die Menschen in verschiedenen Ländern denken. Unsere Konsultationsrunde war ein Versuch, mit den Regierungen direkt und konkret darüber zu sprechen, wie sie die Lage beurteilen, und nach Möglichkeiten für das weitere Vorgehen zu suchen. Die Zeit für eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gekommen, ja es können noch nicht einmal Verhandlungen geführt werden. Es handelte sich schlicht und einfach um eine Gelegenheit, Meinungen einzuholen, und es lassen sich nur sehr provisorische Schlüsse ziehen. Wenn man die Situation mit einem Wort beschreiben sollte, wie einer der Abgeordneten vorschlug, würde ich das Wort „Reform“ verwenden. Es herrscht weitgehendes Einvernehmen über die Notwendigkeit einer Reform, und wir denken nunmehr darüber nach, wie wir weiter vorgehen können und welche Art von Reform vorgenommen werden sollte. Herr Präsident, da dies mit Ausnahme der anschließenden Fragestunde mein letzter Auftritt im Plenum ist, möchte ich dem Europäischen Parlament persönlich und im Namen der Präsidentschaft für die vielseitige, ja kaleidoskopische, aber doch immer ausgezeichnete Zusammenarbeit danken."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστώ για αυτήν την έξοχη συζήτηση και για τα σχόλια και τις συμβουλές που απευθύνθηκαν στην Προεδρία κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Στην εναρκτήρια ομιλία μου δεν αναφέρθηκα πιο αναλυτικά στη συζήτηση για τη διεύρυνση και δεν θα το πράξω ούτε τώρα, διότι σήμερα το πρωί συζητήσαμε στο Σώμα πολύ διεξοδικά για το θέμα αυτό. Είναι μία από τις κύριες ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά εξετάσαμε τις λεπτομέρειες στην πρωινή συνεδρίασή μάς. Σε αρκετές παρεμβάσεις ετέθησαν ζητήματα σχετικά με μια κοινωνική Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, ωστόσο, ότι στην άτυπη σύνοδο στο Λάχτι υπήρχε επίσης μια κοινωνική σύνοδος κορυφής, και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Barroso, το φθινόπωρο αυτό εγκρίθηκε μια απόφαση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εμείς, στην Φινλανδία, έχουμε τη συνήθεια να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι για να υπάρξει ευημερία για όλους πρέπει να την δημιουργήσουμε πρώτοι εμείς, και αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας δόθηκε τόση προσοχή στην πολιτική για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά τη μετανάστευση, η Ένωση επιδιώκει συγκεκριμένα τη διεξαγωγή μιας σφαιρικής συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα της μετανάστευσης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σκοπεύει να το επιβεβαιώσει το σαββατοκύριακο. Θα είναι σφαιρική με την έννοια ότι δεν αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο των συνόρων ή μόνο την παράνομη μετανάστευση. Θα αποτελέσει επίσης μια τεράστια ευκαιρία να συζητηθεί η νόμιμη μετανάστευση. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο διοργανώσαμε δύο διασκέψεις με τους αφρικανούς εταίρους μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις βαθύτερες αιτίες της λαθρομετανάστευσης συγκεκριμένα και να τις αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα. Αξίζει να επικροτήσουμε το έργο του Frontex, αλλά δεν είναι παρά ένα μικρό κομμάτι του ζητήματος της μεταναστευτικής πολιτικής. Όσον αφορά το Galileo, δεν επίκειται καμία απόφαση σχετικά με την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και δεν υπάρχουν σχέδια να συζητηθεί. Θέλω να θυμίσω στους βουλευτές από τα νέα κράτη μέλη ότι ορισμένες φορές απαιτούνται επίμοχθες προσπάθειες για την ίδρυση των οργανισμών της ΕΕ. Η Φινλανδία είναι κράτος μέλος από το 1995 και, με την έγκριση σήμερα του κανονισμού για τα χημικά προϊόντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Φινλανδία αποκτά τώρα τον πρώτο της ευρωπαϊκό οργανισμό, μετά από δέκα χρόνια ως κράτος μέλος της ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για αυτό. Τέλος, θέλω να επανέλθω στη συζήτηση για τη Συνταγματική Συνθήκη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι διμερείς διαβουλεύσεις που ξεκίνησε η φινλανδική Προεδρία στηρίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, που ανέθεταν στη Γερμανία το καθήκον να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση όσον αφορά το Σύνταγμα στο επόμενο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η έκθεση, ωστόσο, πρέπει να βασίζεται σε πολύ εντατικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη. Ολοκληρώσαμε τώρα τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Διεξήχθησαν σε κλίμα εμπιστοσύνης, και γι’ αυτό βγήκαν ή βγαίνουν στη δημοσιότητα πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτές, διότι ο σκοπός είναι η γερμανική Προεδρία να μπορέσει να συνεχίσει το έργο, βάσει της ανάλυσής μας, και στη συνέχεια να εκπονήσει μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως έγινε εμφανές από τη συζήτηση αυτή, όλοι φαίνεται να έχουν κάποια ιδέα σχετικά με τις απόψεις των άλλων. Φαίνεται πως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι σκέφτονται οι άνθρωποι σε διάφορες χώρες. Ο γύρος των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήσαμε ήταν μια προσπάθεια να συζητήσουμε άμεσα και συγκεκριμένα με τις κυβερνήσεις το πώς βλέπουν την κατάσταση και να αναζητήσουμε πιθανούς τρόπους για να προχωρήσουμε. Ωστόσο, δεν είναι καιρός για μια απόφαση, ούτε καν καιρός για διαπραγματεύσεις. Ήταν απλώς μια ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των ανθρώπων, και μόνο κάποια πολύ προκαταρκτικά συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν. Αν έπρεπε να περιγράψουμε την κατάσταση με μια λέξη, όπως πρότεινε κάποιος από τους βουλευτές, θα την περιέγραφα χρησιμοποιώντας τη λέξη «μεταρρύθμιση». Έχουμε ευρεία συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη μεταρρύθμισης, και τώρα εξετάζουμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και τι είδους μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, καθώς αυτή είναι η τελευταία μου εμφάνιση στην Ολομέλεια, πέρα από την Ώρα των Ερωτήσεων που θα ακολουθήσει σε λίγο, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσωπικά και εξ ονόματος της Προεδρίας για την πολυποίκιλη, έως και πολύχρωμη, αλλά πάντα εξαίσια συνεργασία."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, first of all, thank you for this excellent debate and the comments and counsel the Presidency has received during the discussions. In my opening speech I did not go any deeper into the enlargement debate, nor will I now, because we discussed this in the House very thoroughly this morning. It is one of the European Council’s main concerns, but we debated the details in our sitting earlier today. In several speeches, questions about a social Europe arose. Let me remind you, however, that at the informal summit at Lahti there was also a social summit, and as President Barroso mentioned, this autumn a decision on the Globalisation Adjustment Fund was reached. We in Finland are in the habit of reminding ourselves that you first have to create prosperity for it to be shared, and that is why there was so much attention paid to innovation and competitiveness policy during the Finnish presidential term. Regarding immigration, the Union is specifically aiming at a comprehensive debate on immigration issues, and this the European Council intends to confirm in its discussions at the weekend. It is comprehensive in the sense that it will not be exclusively about border control or just about illegal immigration. It will also be a tremendous opportunity to discuss legal immigration. In the summer and this autumn we organised two conferences with our African partners on this, so that we might examine the root causes of illegal immigration in particular and get to grips with them over the long term. It is well worth endorsing the work of Frontex, but that is just a small slice of the whole issue of immigration policy. As for Galileo, there is no decision on its location in sight in the European Council, and there are no plans to discuss it. I would remind members from the new Member States that we sometimes need painstaking effort to establish EU agencies. Finland has been a Member State since 1995, and with the adoption today of the Chemicals Regulation by the European Parliament, Finland now is to have its first European Union agency, after more than 10 years of membership. I would like to thank Parliament for that. Finally, I would like to return to the debate on the Constitutional Treaty. We have to remember that the bilateral consultations engaged in by the Finnish Presidency are due to the conclusions of the June European Council, which gave Germany the task of reporting on the situation regarding the Constitution for the European Council next spring. The report, however, needs to be based on very intensive consultations with the Member States. We have now got through the first round of consultations. It was done in a spirit of trust, which is why very little information on it was or is being made public, because the intention is for the German Presidency to be able to continue the work, based on our analysis, and then produce a report for the European Council. As has appeared evident from this debate, everyone seems to have an idea about what others think. We all seem to know very well what people think in different countries. Our round of consultations was an attempt to discuss directly and specifically with governments how they see the situation, and to look for possible ways to proceed. It is still not the time for a decision, however, and not even the time for negotiations. This has simply been an opportunity to hear people’s opinions, and there are only very tentative conclusions to be drawn. If the situation had to be described in one word, as one of the Members of Parliament suggested, I would describe it using the word ‘reform’. We have broad consensus on the need for reform, and now we are deliberating on how we can proceed and what sort of reform there should be. Mr President, as this is my last appearance in plenary, apart from question time which follows soon, I would like to thank the European Parliament personally and on behalf of the Presidency for its very diverse, even kaleidoscopic, but always excellent cooperation."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero darles las gracias por este excelente debate y por los comentarios y consejos que la Presidencia ha recibido durante el mismo. En mi discurso de apertura no he profundizado más en el debate sobre la ampliación, ni voy a hacerlo ahora, porque esta mañana lo hemos debatido en esta Cámara con bastante detalle. Es una de las preocupaciones principales del Consejo Europeo, pero ya hemos debatido los detalles antes. En varias intervenciones se han planteado preguntas sobre una Europa social. Permítanme recordarles en todo caso que en la cumbre informal de Lahti también hubo una cumbre social, y como ha señalado el Presidente Barroso, este otoño se ha tomado decisión sobre el Fondo de Adaptación a la Globalización. En Finlandia tenemos la costumbre de recordarnos que primero hay que crear prosperidad para poder compartirla, y por ese motivo se prestó tanta atención a la política de innovación y competitividad durante el mandato presidencial finlandés. En cuanto a la inmigración, la Unión tiene el objetivo específico de lanzar un debate amplio sobre cuestiones de inmigración y el Consejo Europeo tiene previsto confirmarlo en los debates que celebrará durante el fin de semana. Es amplio en el sentido de que no tratará exclusivamente sobre el control de fronteras o la inmigración ilegal. También será una magnífica oportunidad para debatir la inmigración legal. Durante el verano y el otoño organizamos dos conferencias con nuestros socios africanos sobre este asunto para poder examinar las raíces de la inmigración ilegal en particular y atajarlas a largo plazo. Bien merece la pena apoyar el trabajo de Frontex, pero eso solo es una parte de toda la cuestión de la política de inmigración. En cuanto a Galileo, no hay ninguna decisión prevista con respecto a su emplazamiento en el Consejo Europeo, y no hay planes para debatirla. Recuerdo a los diputados de los nuevos Estados miembros que a veces necesitamos realizar un esfuerzo concienzudo para crear agencias de la UE. Finlandia es Estado miembro desde 1995 y con la aprobación hoy del Reglamento sobre productos y sustancias químicas por parte del Parlamento Europeo, Finlandia va a contar ahora con su primera agencia de la Unión Europea, después de más de 10 años de pertenencia a ella. Quisiera dar las gracias al Parlamento por ello. Por último, permítanme regresar al debate sobre el Tratado Constitucional. Tenemos que recordar que las consultas bilaterales celebradas por la Presidencia finlandesa se deben a las conclusiones del Consejo Europeo de junio, que otorgó a Alemania la tarea de informar de la situación con respecto a la Constitución en el Consejo Europeo de la próxima primavera. No obstante, el informe ha de basarse en consultas muy intensas con los Estados miembros. Hemos finalizado ahora la primera ronda de consultas. Se ha realizado en un espíritu de confianza, motivo por el cual se hizo y se hace pública muy poca información, porque la intención es que la Presidencia alemana pueda continuar el trabajo, basándose en nuestro análisis, y después elaborar un informe para el Consejo Europeo. Como se ha visto en este debate, todo el mundo parece tener una idea de lo que piensan los demás. Todos parecemos saber muy bien lo que piensan los ciudadanos de los distintos países. Nuestra ronda de consultas fue un intento de debatir directa y específicamente con los Gobiernos cómo veían la situación y buscar posibles modos de proceder. No obstante, todavía no es hora de tomar una decisión, ni siquiera lo es para celebrar negociaciones. Esta ha sido simplemente una oportunidad para escuchar las opiniones de las personas, y solo pueden sacarse conclusiones muy aproximativas. Si hubiera que describir la situación con una palabra, como ha sugerido uno de los diputados, yo utilizaría la palabra «reforma». Tenemos un amplio consenso sobre la necesidad de reforma, y ahora estamos deliberando sobre el modo en que podemos proceder y qué tipo de reforma debería existir. Señor Presidente, puesto que se trata de mi última comparecencia en el Pleno, al margen del turno de preguntas que tendrá lugar en breve, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo a título personal y en nombre de la Presidencia por su muy diversa, incluso caleidoscópica, pero siempre excelente cooperación."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord vous remercier pour cet excellent débat et pour les commentaires et conseils formulés à l’attention de la présidence au cours de celui-ci. Dans mon discours d’ouverture, je ne suis pas allée plus loin dans le débat sur l’élargissement, et je ne le ferai pas maintenant parce que nous en avons copieusement discuté ce matin. L’élargissement est une des principales préoccupations du Conseil européen, mais nous en avons abordé les détails plus tôt dans la journée. Plusieurs orateurs ont abordé la question de l’Europe sociale. Je vous rappellerai qu’au sommet informel de Lahti, il y a également eu un sommet social et, comme le président Barroso l’a mentionné, une décision sur le Fonds d’ajustement à la mondialisation a été prise cet automne. En Finlande, nous avons l’habitude de dire qu’il faut d’abord créer la prospérité avant de la partager, et c’est pourquoi tant d’attention a été accordée à la politique d’innovation et de compétitivité sous la présidence finlandaise. Pour ce qui est de l’immigration, l’Union souhaite spécifiquement mener un débat global sur cette question et le Conseil européen entend le confirmer lors de ses discussions de cette fin de semaine. Il est global dans le sens où il ne traitera pas exclusivement du contrôle aux frontières ou de l’immigration clandestine. Ce sera aussi une excellente occasion de parler d’immigration clandestine. Nous avons organisé à l’été et à l’automne deux conférences avec nos partenaires africains afin d’examiner les causes fondamentales de l’immigration illégale et de lutter à long terme contre celles-ci. Il est logique de louer le travail de Frontex, mais ce n’est que la partie visible de la politique d’immigration. En ce qui concerne Galileo, aucune décision n’a été prise sur son implantation dans l’optique du Conseil européen, et il n’est pas prévu d’en parler. Je rappellerai aux honorables membres des nouveaux États membres que l’établissement des agences communautaires requiert parfois des efforts douloureux. La Finlande est membre de l’Union depuis 1995, et elle n’a reçu sa première agence qu’avec l’adoption aujourd’hui par le Parlement européen du règlement sur les produits chimiques, après plus de dix ans d’adhésion! J’en profite pour remercier le Parlement à ce sujet. Enfin, je voudrais revenir sur le débat sur le traité constitutionnel. Nous devons nous rappeler que les consultations bilatérales engagées par la présidence finlandaise sont le prolongement des conclusions du Conseil européen de juin, qui a assigné à l’Allemagne la tâche de rapporter de la situation au sujet de la Constitution pour le Conseil européen du printemps prochain. Le rapport doit toutefois reposer sur des consultations très intensives avec les États membres. Nous avons terminé le premier tour de consultations. Cela a été fait dans un esprit de confiance, ce qui explique pourquoi très peu d’informations ont été rendues publiques, parce que l’intention est que la présidence allemande puisse continuer le travail sur la base de notre analyse et présenter ensuite un rapport au Conseil européen. Comme il est ressorti de ce débat, tout le monde semble avoir une idée de ce que les autres pensent. Nous semblons tous savoir très bien ce que les gens pensent dans les différents pays. Notre cycle de consultations se voulait une tentative de discuter directement et spécifiquement avec les gouvernements de leur vision de la situation et d’explorer les pistes d’avenir possibles. Il n’est toutefois pas encore question de prendre une décision, ni même de négocier. Cela n’a été qu’une occasion d’entendre l’opinion des autres, et seules des conclusions préliminaires doivent en être tirées. Pour résumer la situation en un mot, comme un des honorables députés l’a suggéré, j’utiliserais le terme «réforme». Un large consensus se dégage sur la nécessité d’une réforme, et nous étudions maintenant la façon d’aller de l’avant et le type de réforme à mettre en œuvre. Monsieur le Président, puisqu’il s’agit de ma dernière apparition en plénière, en dehors de l’heure des questions qui va suivre, je voudrais, en mon nom et en celui de la présidence, remercier le Parlement européen pour sa coopération très diversifiée, voire kaléidoscopique, mais toujours excellente."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzi tutto grazie per l’eccellente dibattito e per i commenti e i consigli all’indirizzo della Presidenza nel corso della discussione. Nell’intervento di apertura non ho approfondito ulteriormente il dibattito sull’allargamento, né lo farò adesso, perché stamani ne abbiamo discusso in Aula con dovizia di particolari. Si tratta di uno dei principali temi del Consiglio europeo, ma abbiamo già discusso dei dettagli nel corso dell’odierna seduta. In numerosi interventi sono sorte questioni circa l’Europa sociale. Vorrei tuttavia ricordarvi che in seno alla riunione informale di Lahti si è tenuto anche un Vertice sociale e, come ha asserito il Presidente Barroso, quest’autunno si è raggiunta una decisione sul Fondo di adeguamento alla globalizzazione. In Finlandia abbiamo l’abitudine di ricordare a noi stessi che per condividere la prosperità prima bisogna crearla, ed è per questo motivo che tanta attenzione è stata prestata alla politica d’innovazione e concorrenza nel corso del mandato della Presidenza finlandese. Per quanto concerne l’immigrazione, l’Unione mira specificamente a un ampio dibattito in materia d’immigrazione, cosa che il Consiglio europeo intende ribadire nel corso delle discussioni che si terranno nel fine settimana. Sarà ampio nel senso che non si limiterà esclusivamente al controllo delle frontiere o all’immigrazione illegale. Sarà anche un’occasione eccezionale per discutere dell’immigrazione legale. In estate e in autunno abbiamo organizzato due Conferenze con i africani al riguardo, al fine di analizzare le cause alla radice dell’immigrazione illegale in particolare e di affrontarle nel lungo periodo. Val bene la pena di sostenere l’attività di FRONTEX, ma si tratta solo di una piccola porzione della questione complessiva della politica per l’immigrazione. Per quanto concerne Galileo, non si prevede una decisione riguardo alla collocazione della sua sede in occasione del Consiglio europeo, né vi è in programma di discuterne. Vorrei ricordare ai deputati dei nuovi Stati membri che talvolta occorre un impegno accurato per istituire le agenzie comunitarie. La Finlandia è Stato membro dal 1995, e con l’odierna adozione del regolamento sulle sostanze chimiche da parte del Parlamento europeo, la Finlandia ora avrà la sua prima agenzia comunitaria, a più di dieci anni dall’adesione. Di questo vorrei ringraziare il Parlamento. In conclusione, vorrei ritornare alla discussione sul Trattato costituzionale. Dobbiamo ricordare che le consultazioni bilaterali intraprese dalla Presidenza del Consiglio si devono alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno, che hanno assegnato alla Germania il compito di riferire sulla situazione della Costituzione per il Consiglio europeo di primavera. La relazione, tuttavia, deve fondarsi su consultazioni molto intense con gli Stati membri. Ora abbiamo terminato il primo turno di consultazioni. Lo si è fatto con spirito di fiducia, ed è per questo che sono state e sono rese pubbliche pochissime informazioni al riguardo, perché l’intenzione è che la Presidenza tedesca possa proseguire i lavori, basandosi sulla nostra analisi, per poi produrre una relazione per il Consiglio europeo. Com’è parso evidente da questo dibattito, tutti sembrano avere un’idea di ciò che pensano gli altri. Pare che tutti sappiamo benissimo che cosa pensa la gente nei vari paesi. Il nostro giro di consultazioni è stato un tentativo di discutere direttamente e concretamente con i governi di come vedono la situazione, cercando eventuali modi di procedere. Non è ancora ora di decidere, tuttavia, e neppure di negoziare. E’ stata semplicemente un’occasione di sentire le opinioni dei cittadini, e vi sono solo conclusioni molto approssimative da trarre. Se si dovesse descrivere la situazione con una parola, come ha suggerito uno dei deputati, la descriverei con il termine “riforma”. Abbiamo un ampio consenso circa la necessità di una riforma, e ora deliberiamo su come procedere e sul tipo di riforma da attuare. Signor Presidente, essendo questa la mia ultima apparizione in plenaria, a parte il Tempo delle interrogazioni che seguirà tra poco, vorrei ringraziare il Parlamento europeo a titolo personale e a nome della Presidenza per la sua cooperazione molto varia, persino caleidoscopica, ma sempre eccellente."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil u allereerst bedanken voor het uitstekende debat en de respons die het voorzitterschap tijdens de gesprekken heeft gekregen. In mijn openingstoespraak ben ik niet dieper ingegaan op het debat over de uitbreiding en dat zal ik ook nu niet doen, omdat wij hier in het Parlement vanmorgen al zeer grondig over hebben gesproken. Het is een van de belangrijkste onderwerpen van de Europese Raad, maar wij hebben de details op de vergadering van vanmorgen al behandeld. In verscheidene interventies zijn kwesties met betrekking tot een sociaal Europa ter sprake gekomen. Ik wijs erop dat er naast de informele Top in Lahti ook een sociale top is gehouden en, zoals voorzitter Barroso al zei, is dit najaar het besluit over het Fonds voor aanpassing aan de globalisering genomen. Wij in Finland hebben de gewoonte onszelf eraan te herinneren dat wij eerst welvaart moeten creëren, voordat wij het kunnen delen, en daarom is tijdens het Finse voorzitterschap zoveel aandacht besteed aan het innovatie- en mededingingsbeleid. Wat immigratie betreft streeft de Europese Unie vooral naar een alomvattende behandeling van immigratiekwesties en de Europese Raad is van plan dit te bevestigen in de debatten die eind deze week plaatsvinden. Deze behandeling is alomvattend, omdat het niet alleen gaat om grenscontrole of alleen om illegale immigratie. Het gaat ook om de enorme mogelijkheid die legale immigratie ons biedt. Wij hebben over dit onderwerp afgelopen zomer en najaar twee conferenties met onze Afrikaanse partners georganiseerd om de oorzaken van vooral illegale immigratie te onderzoeken en hier op de lange termijn iets aan te doen. Het is goed om het werk van Frontex te versterken, maar het is slechts een klein onderdeel van het alomvattende immigratiebeleid. Wat Galileo betreft ziet het er niet naar uit dat in de Europese Raad een besluit over de vestigingsplaats wordt genomen, en er zijn ook geen plannen om hierover te spreken. Ik wijs de afgevaardigden van de nieuwe lidstaten erop dat wij soms lange tijd nodig hebben om Europese agentschappen op te richten. Finland is een EU-lidstaat sinds 1995 en met de aanneming vandaag van de richtlijn inzake chemische stoffen door het Europees Parlement krijgt Finland nu zijn eerste Europees Agentschap, dus na meer dan tien jaar lidmaatschap. Hiervoor wil ik het Parlement bedanken. Ik wil tot slot terugkomen op het debat over het Grondwettelijk Verdrag. Wij moeten beseffen dat het bilaterale overleg dat het Finse voorzitterschap heeft gevoerd, was gebaseerd op de conclusies van de Europese Raad van juni, waarin Duitsland de opdracht had gekregen om komend voorjaar de Europese Raad verslag uit te brengen over de situatie met betrekking tot het Grondwettelijk Verdrag. Dit verslag moet echter gebaseerd zijn op zeer intensief overleg met de lidstaten. Wij hebben nu de eerste overlegronde beëindigd. Dit overleg vond plaats in een geest van vertrouwen, en daarom is - en wordt - er zeer weinig informatie openbaar gemaakt. Het is namelijk de bedoeling dat het Duitse voorzitterschap in staat wordt gesteld het werk op basis van onze analyse voort te zetten en vervolgens een verslag voor de Europese Raad op te stellen. Zoals in dit debat naar voren is gekomen, lijkt iedereen een idee te hebben van wat de anderen denken. Wij denken allemaal te weten wat in de verschillende landen wordt gedacht. Een van de doelstellingen van onze overlegronde was om vooral rechtstreeks met de regeringen te bespreken hoe zij tegen deze situatie aankijken en te zoeken naar mogelijkheden om vooruit te komen. Het is echter nog geen tijd om besluiten te nemen en zelfs niet om te onderhandelen. Dit was slechts een raadplegingsronde, en daaruit kunnen slechts zeer voorzichtige conclusies getrokken worden. Als de situatie in één woord beschreven zou moeten worden, zoals een van de leden van het Parlement vroeg, zou ik dat doen met het woord 'hervorming'. Wij hebben een brede consensus over de noodzaak van hervorming en nu overwegen wij op welke wijze wij vooruitgang kunnen boeken en welke hervorming er nodig is. Mijnheer de Voorzitter, aangezien dit mijn laatste optreden in de plenaire vergadering is, afgezien van het vragenuur hierna, wil ik het Europees Parlement persoonlijk en namens het voorzitterschap bedanken voor zijn veelzijdige, zelfs kleurrijke, en uitstekende samenwerking."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, obrigada por este excelente debate e pelos comentários e aconselhamento que a Presidência recebeu ao longo da discussão. Na minha intervenção de abertura não tratei mais a fundo a questão do alargamento, nem o farei agora, pelo facto de o termos debatido exaustivamente aqui esta manhã. É um dos grandes temas do Conselho Europeu, mas já o debatemos em pormenor hoje. Em várias intervenções, foram levantadas questões atinentes a uma Europa social. Permitam-me que lhes recorde, todavia, que, na cimeira informal de Lahti se realizou também uma cimeira social e que, conforme observou o Presidente Barroso, este outono se chegou uma decisão quanto ao Fundo de Ajustamento à Globalização. Na Finlândia, temos por hábito mentalizar-nos que, para distribuir riqueza, é preciso criá-la primeiro, e é isso que explica a grande atenção que foi dada à política de inovação e competitividade no decurso do mandato presidencial finlandês. No que se refere à imigração, é objectivo específico da União promover um amplo debate sobre as questões da imigração, cuja realização o Conselho Europeu tenciona confirmar este fim-de-semana nas suas discussões. Será amplo no sentido de não se cingir exclusivamente aos problemas do controlo das fronteiras ou da imigração ilegal. Constituirá também uma fantástica oportunidade para debater a imigração ilegal. No verão e este outono organizámos duas conferências sobre a matéria com os nossos parceiros africanos, para examinarmos em particular as causas primordiais da imigração e as enfrentarmos num horizonte de longo prazo. O trabalho do Frontex é digno de ser apoiado, mas é apenas uma pequena parcela no cômputo geral da questão da política de imigração. Quanto ao Galileo, não há qualquer perspectiva de decisão sobre a respectiva localização no Conselho Europeu, nem planos para a discutir. Recordaria aos senhores deputados dos novos Estados-Membros que a criação de novas agências comunitárias continua a ser, por vezes, um processo repleto de dificuldades. A Finlândia integra a UE desde 1995 e só agora, com a adopção hoje do regulamento relativo aos químicos pelo Parlamento Europeu, vai ter a sua primeira agência da União Europeia, passados mais de 10 anos sobre a adesão. Queria agradecer ao Parlamento por isso. Finalmente, queria voltar à questão do debate sobre o Tratado Constitucional. Importa lembrar que as consultas bilaterais a que a Presidência finlandesa meteu ombros decorrem das conclusões do Conselho Europeu de Junho, que encarregou a Alemanha de fazer o ponto da situação no que respeita à Constituição no Conselho Europeu da próxima primavera. O relatório em causa tem, porém, de se basear em consultas muito intensivas com os Estados-Membros. Acabamos de concluir a primeira ronda de consultas. Ela processou-se num clima de confiança e é por isso que foi divulgada muito pouca informação relativa a ela, porque o que se pretende é que a Presidência alemã possa continuar o trabalho, com base na nossa análise, para produzir um relatório destinado ao Conselho Europeu. Como pareceu evidente neste debate, toda a gente parece ter uma noção do que os outros pensam. Todos parecemos saber perfeitamente o que as pessoas pensam nos diferentes países. A nossa ronda de consultas foi uma tentativa de discutir directa e especificamente com os governos o modo como eles vêem a situação, e de buscar possíveis vias a seguir. Contudo, ainda não é altura de tomar uma decisão, nem mesmo altura de negociar. Tratou-se simplesmente de uma oportunidade de auscultar as opiniões das pessoas, e as ilacções a retirar são ainda muito incipientes. A ter de definir a situação numa palavra só, como sugeriu um membro do Parlamento, defini-la-iam usando o termo ‘reforma’. Existe amplo consenso quanto à necessidade de reformas e agora estamos a deliberar sobre o procedimento a adoptar e o tipo de reforma a fazer. Senhor Presidente, como esta é a minha última intervenção no plenário, exceptuando o período de perguntas que terá início daqui a pouco, queria agradecer ao Parlamento Europeu, pessoalmente e em nome da Presidência, a sua tão heterogénea, caleidóscopica até, mas sempre excelente cooperação."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksikin kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta ja niistä kommenteista ja evästyksistä, joita myös puheenjohtajavaltio on tämän keskustelun kuluessa saanut. Avauspuheenvuorossani en mennyt enkä nytkään mene syvemmälle laajentumiskeskusteluun sen vuoksi, että keskustelimme siitä tässä salissa varsin perusteellisesti aamupäivällä. Se on eräs Eurooppa-neuvoston pääaiheista, mutta käsittelimme yksityiskohtia jo aiemmin aamupäivän istunnossamme. Useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin sosiaalisen Euroopan kysymykset. Muistutan, että Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös sosiaalihuippukokous, ja kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi, tänä syksynä on saatu aikaan myös päätös globalisaatiorahastosta. Meillä on tapana Suomessa aina muistuttaa itseämme siitä, että hyvinvointia pitää ensin luoda, jotta sitä voidaan jakaa, ja sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella on niin voimakkaasti keskitytty innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaan. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, unioni nimenomaan pyrkii, ja loppuviikon Eurooppa-neuvoston keskustelussa on tarkoitus vahvistaa, että pyrimme kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Kokonaisvaltaiseen siinä mielessä, että se ei ole yksinomaan rajavalvonta-asia eikä yksinomaan laittoman maahanmuuton kysymys, vaan se on myös valtava laillisen maahanmuuton mahdollisuus. Olemme kesällä ja tänä syksynä järjestäneet tämän asian tiimoilta afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa kaksi konferenssia, jotta voimme tarkastella eritoten laittoman maahanmuuton lähtösyitä ja pureutua niihin pitkällä aikavälillä. Frontexin toiminnan vahvistaminen on hyvä asia, mutta se on vain pieni siivu kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun on kyse Galileosta, Eurooppa-neuvostossa ei ole näköpiirissä päätöstä sijaintipaikasta eikä siitä ole tarkoitus keskustella. Muistutan uusien jäsenvaltioiden edustajia siitä, että EU:n virastojen saamisessa tarvitaan joskus pitkäjänteisyyttä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1995, ja Euroopan parlamentin tänään hyväksymän kemikaaliasetuksen myötä ensimmäinen Euroopan unionin virasto on nyt tulossa Suomeen – yli kymmenen vuotta jäsenyyden jälkeen. Kiitos siitäkin parlamentille. Arvoisa puhemies, palaan lopuksi perustuslailliseen sopimukseen liittyvään keskusteluun. On muistettava, että Suomen puheenjohtajavaltiona käymät kahdenväliset konsultaatiot pohjautuvat viime kesäkuussa tehtyihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka antoivat Saksalle tehtävän raportoida perustuslaillisen sopimuksen tilanteesta ensi kevään Eurooppa-neuvostolle, mutta raportin on perustuttava hyvin tiiviisiin konsultaatioihin jäsenvaltioiden kanssa. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisen konsultaatiokierroksen. Se on tapahtunut hyvin luottamuksellisessa hengessä, minkä vuoksi siitä on annettu ja annetaan jatkossakaan kovin vähän tietoja julkisuuteen, koska on tarkoitus, että perusteellisen analyysimme pohjalta Saksa puheenjohtajavaltiona voi jatkaa työskentelyä ja antaa sitten raportin Eurooppa-neuvostolle. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, kaikilla tuntuu olevan käsitys siitä, mitä mieltä muut ovat. Kaikki me tunnumme tietävän hyvin, mitä eri maissa ajatellaan. Meidän konsultaatiokierroksemme yhtenä tarkoituksena on ollut keskustella nimenomaan hallitusten kanssa suoraan siitä, miten he näkevät tämän tilanteen, ja etsiä mahdollisia etenemistapoja. Mutta vielä ei ole päätöksenteon aika, ei edes neuvottelujen aika. Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä. Jos tätä tilannetta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kuten joku arvoisista edustajista mainitsi, kuvaisin sitä yhdellä sanalla: reformi. Meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että reformi on tarpeen, ja nyt pohditaan, millä tavoin ja millaiseen reformiin voimme edetä. Arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen esiintymiseni täysistunnossa lukuun ottamatta pian seuraavaa kyselytuntia, kiitän omasta ja puheenjohtajavaltion puolesta arvoisaa Euroopan parlamenttia erittäin vivahteikkaasta, moni-ilmeisestä ja hyvästä yhteistyöstä."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Först vill jag tacka er för denna utmärkta debatt och de kommentarer och råd som ordförandeskapet har fått under diskussionerna. I mitt inledningsanförande fördjupade jag mig inte i utvidgningsdiskussionen, och det tänker jag inte göra nu heller eftersom vi diskuterade detta mycket ingående här i parlamentet i morse. Detta är ett av Europeiska rådets största bekymmer, men vi diskuterade detaljerna under vårt sammanträde tidigare i dag. I flera tal togs frågan om ett socialt EU upp. Men låt mig påminna er om att vid det informella toppmötet i Lahtis hölls det också ett socialt toppmöte och, som José Manuel Barroso nämnde, fattades ett beslut om fonden för justering för globaliseringseffekter. I Finland har vi för vana att påminna oss om att vi först måste skapa välstånd om vi ska kunna dela det, och detta är anledningen till att så stor uppmärksamhet ägnades åt politiken för innovation och konkurrenskraft under Finlands ordförandeskap. När det gäller invandringen vill EU framför allt ha en omfattande diskussion om invandringsfrågorna, och detta tänker Europeiska rådet bekräfta under sina överläggningar i helgen. Diskussionen om invandringen blir omfattande i den meningen att den inte enbart kommer att handla om gränskontroll eller olaglig invandring. Den kommer också att ge enorma möjligheter att diskutera laglig invandring. Under sommaren och i höstas anordnade vi två konferenser med våra afrikanska partner om detta, så att vi skulle kunna undersöka de bakomliggande orsakerna till framför allt den olagliga invandringen och hantera dem på lång sikt. Det är bra att vi stöder Frontex arbete, men detta är bara en liten del av hela frågan med invandringspolitiken. När det gäller Galileo finns det inget beslut i sikte inom Europeiska rådet om dess placering och det finns inga planer på att diskutera frågan. Jag vill påminna ledamöterna från de nya medlemsstaterna att ibland krävs det mödosamma insatser för att inrätta EU-organ. Finland har varit medlem i EU sedan 1995, och i och med att kemikalieförordningen antogs i dag av Europaparlamentet kommer Finland att få sitt första EU-organ efter över tio års medlemskap. Jag vill tacka parlamentet för det. Slutligen vill jag återvända till diskussionen om konstitutionsfördraget. Vi måste komma ihåg att de bilaterala samråd som det finländska ordförandeskapet har hållit beror på slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni, då Tyskland fick i uppgift att rapportera om läget för konstitutionen vid Europeiska rådets möte nästa vår. Men den rapporten måste bygga på mycket intensiva samråd med medlemsstaterna. Nu är vi klara med den första samrådsrundan. Den hölls i en förtroendefull anda, och därför har väldigt lite information offentliggjorts eller kommer att offentliggöras, eftersom avsikten är att det tyska ordförandeskapet ska kunna fortsätta arbetet med utgångspunkt i vår analys och sedan utarbeta en rapport till Europeiska rådet. Det som framgått tydligt av denna diskussion är att alla verkar ha en åsikt om vad andra tycker. Vi verkar alla känna mycket väl till vad människor tycker i olika länder. Vår samrådsrunda var ett försök att föra direkta och konkreta diskussioner med regeringarna om hur de ser på situationen och leta efter möjliga vägar framåt. Tiden är ännu inte inne för ett beslut, inte ens för förhandlingar. Det här har helt enkelt varit en möjlighet att lyssna till människors åsikter, och det går bara att dra mycket försiktiga slutsatser. Om läget skulle beskrivas med ett ord, som en av parlamentsledamöterna föreslog, skulle jag beskriva det med ordet ”reformer”. Vi har ett brett samförstånd om behovet av reformer, och nu överväger vi hur vi kan gå vidare och vilka slags reformer som behövs. Herr talman! Eftersom detta är mitt sista framträdande i plenum, bortsett från frågestunden som börjar strax, vill jag tacka Europaparlamentet personligen och på ordförandeskapets vägnar för dess mycket mångskiftande, rentav brokiga, men alltid utmärkta samarbete."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph