Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@cs1
"Hr. formand, fru minister, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det er to fremragende betænkninger, de to ordførere har fremlagt i dag. Jeg vil gerne rose dem, fordi de har sat tingene på plads præcist og grundigt og med substans. Der er et spørgsmål, som svæver i luften i EU: Quo vadis Europa? Og spørgsmålet indeholder selv andre spørgsmål: Hvilken form for EU vil vi have? Hvor stort skal EU være? Fungerer EU effektivt i dag? Det er pinefulde spørgsmål, som skal besvares, og svarene ligger i den vision, vi gerne vil arbejde for. Hvad er vores vision? Vi har den samme vision. Vi ønsker et EU, der er demokratisk, et EU med velfærd og menneskelighed. Vi ønsker et EU, som spiller en regulerende rolle i den globale sammenhæng. Derfor er udvidelsen ikke et mål i sig selv. Udvidelsen er en del af visionen, og følgelig kan vi ikke spænde vognen foran hesten, de to ting er nødt til at følges ad. Ud fra denne betragtning har hr. Rehn ret, når han siger, at udvidelse og uddybning er to sider af den samme mønt. Vi kan imidlertid ikke tale om udvidelse, hvis det går ud over kvaliteten til fordel for ekspansion - Europas mål er ikke ekspansion - uden at vi tager højde for de vilkår, vi lever under. Det er ikke EU, der skal tilpasses til udvidelsen. Det er det enkelte land, som vil være medlem af EU, der må tilpasse sig. Og hvad Kroatien og Tyrkiet angår, er det selvfølgelig godt, at vi gerne vil have Tyrkiet med i EU, men Kroatien stoppede vi, da landet ikke overholdt de betingelser, vi havde opstillet. Jeg vil ikke sige, at det var nødvendigt at nå til det punkt. Til sidst vil jeg sige, at vi bør gå videre med forfatningen, ellers vil udvidelsen ikke have nogen mening historisk set."@da2
"Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Die beiden Berichterstatter haben heute zwei hervorragende Berichte vorgelegt. Ich gratuliere ihnen, denn sie haben die Dinge kurz, prägnant und fundiert beim Namen genannt. Es gibt eine Frage, die ständig über der Europäischen Union schwebt: Quo vadis Europa? Diese Frage kann in zwei weitere Fragen unterteilt werden: Welche Form soll die Europäische Union haben? Welche Größe soll Europa haben? Funktioniert die Europäische Union heute effizient? Das sind quälende Fragen, die beantwortet werden müssen, und die Antworten sind in der Vision enthalten, der wir uns verschrieben haben. Worin besteht unsere Vision? Wir haben eine gemeinsame Vision. Wir wollen eine Europäische Union, die demokratisch ist, die prosperiert und die human ist. Wir wollen eine Europäische Union, die auf der internationalen Bühne eine regulative Rolle spielt. Deshalb erfüllt die Erweiterung keinen Selbstzweck. Sie ist Teil der Vision, und darum dürfen wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen; da muss alles ineinander passen. So gesehen hat Herr Rehn Recht, wenn er sagt, dass die Erweiterung und die Vertiefung zwei – so möchte ich hinzufügen – Seiten einer Medaille sind. Wir können aber nicht über eine Erweiterung reden, die auf Kosten der Qualität geht und der Expansion dient – das Ziel Europas ist kein expansionistisches –, ohne dabei die Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen wir leben. Es ist nicht die Europäische Union, die sich der Erweiterung anpassen muss. Das ist Sache eines jeden Landes, das der Europäischen Union beizutreten wünscht. Und was Kroatien und die Türkei betrifft, so ist es sicherlich eine gute Sache, dass wir für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union sind; Kroatien aber haben wir ausgesperrt, als es gegen die Bedingungen verstieß, die wir festgelegt haben. Ich möchte nicht sagen, dass wir es soweit hätten kommen lassen müssen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir mit der Verfassung vorankommen müssen, andernfalls wird die Erweiterung ihre historische Bedeutung verlieren."@de9
"Mr President, Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, the two rapporteurs have presented two exceptional reports today. I congratulate them, because they have put things in their place succinctly, comprehensively and with substance. There is one question constantly floating round the European Union: Quo vadis Europa? This question can be broken down into other questions: what type of European Union do they want? What size European Union do they want? Is the European Union functioning efficiently today? These are tormenting questions, which must be answered and the answers are in the vision that we want to serve. What is our vision? Our vision is common. We want a European Union which is democratic, which prospers, which is humane. We want a European Union which will play a regulatory role on the global stage. That is why enlargement is a self-serving objective. Enlargement is part of the vision; consequently we cannot put the cart before the horse; they need to move forward together. From this point of view, Mr Rehn is right to say that enlargement and deepening are two – I would add – sides of the same coin. However, we cannot talk about enlargement at the expense of quality and for the benefit of expansion – the objective of Europe is not expansionist – without taking account of the conditions in which we live. It is not the European Union which has to adapt to enlargement. It is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt. Talking of Croatia and Turkey, it is certainly a good thing that we want Turkey to accede to the European Union; however, we stopped Croatia when it infringed the terms we had set it. I do not want to say that we had to reach that point. To close, I would say that we must proceed with the Constitution; otherwise enlargement will have no historical meaning."@en4
"Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, Señorías, los dos ponentes han presentado hoy dos informes excepcionales. Les felicito, porque han enumerado las cosas de forma sucinta, completa y con sustancia. Hay una pregunta que flota constantemente en torno a la Unión Europea: ¿ Europa? Esta pregunta puede dividirse en otras preguntas: ¿qué tipo de Unión Europea quieren? ¿Qué tamaño de Unión Europea quieren? ¿La Unión Europea de hoy en día funciona adecuadamente? Se trata de preguntas martirizantes que necesitan una respuesta, y las respuestas están en la visión que queremos cumplir. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es común. Queremos una Unión Europea que sea democrática, que prospere, y que sea humana. Queremos una Unión Europea que tenga un papel regulador en la escena mundial. Por ello, la ampliación es un objetivo que se sirve a sí mismo. La ampliación es parte de la visión; por consiguiente no podemos poner el carro delante del burro; tienen que avanzar juntos. Desde este punto de vista, el señor Rehn tiene razón cuando dice que la ampliación y la profundización son dos –quisiera añadir yo– caras de la misma moneda. Sin embargo, no podemos hablar de ampliación a expensas de la calidad y en beneficio de la expansión –el objetivo de Europa no es expansionista–, sin tener en cuenta las condiciones en que vivimos. La Unión Europea no es la que ha de adaptarse a la ampliación. Los países que quieran acceder a la Unión Europea son los que han de adaptarse. Hablando de Croacia y Turquía, sin duda es bueno que queramos que Turquía se adhiera a la Unión Europea; sin embargo, paramos a Croacia cuando infringió los términos que habíamos establecido. No pretendo decir que tuviéramos que alcanzar ese punto. Para acabar, quiero decir que hemos de seguir adelante con la Constitución; de lo contrario, la ampliación no tendrá significado histórico."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, esittelijät ovat esitelleet tänään kaksi poikkeuksellista mietintöä. Onnittelen esittelijöitä, koska he ovat onnistuneet esittämään asiat ytimekkäästi, ymmärrettävästi ja olennaisessa pitäytyen. Euroopan unionin yhteydessä nousee jatkuvasti esiin kysymys: Quo vadis Europa? Tämä kysymys voidaan jakaa seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen Euroopan unioni halutaan? Minkä kokoinen Euroopan unioni halutaan? Toimiiko nykyinen Euroopan unioni tehokkaasti? Nämä ovat hankalia kysymyksiä, joihin on vastattava, ja vastaukset sisältyvät näkemykseen, jonka haluamme omaksua. Mikä on näkemyksemme? Näkemyksemme on yhteinen. Haluamme Euroopan unionin, joka on demokraattinen, vauras ja inhimillinen. Haluamme Euroopan unionin, jolla on kansainvälistä sananvaltaa. Tämän vuoksi laajentuminen on itseään ruokkiva tavoite. Laajentuminen on osa näkemystämme, minkä vuoksi emme voi panna kärryä hevosen eteen, koska niiden molempien on liikuttava eteenpäin yhdessä. Tältä kannalta katsottuna komission jäsen Rehn on oikeassa todetessaan, että laajentuminen ja syventyminen ovat saman kolikon kaksi puolta. Emme voi kuitenkaan puhua laajentumisesta laadun kustannuksella ja vaikutusvallan laajentamisen hyväksi – Euroopan unionin tavoite ei ole ekspansiivinen – ellemme ota huomioon oloja, joissa elämme. Euroopan unionin tehtävänä ei ole mukautua laajentumiseen. Kaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava. Kroatiasta ja Turkista puhuttaessa on luonnollisesti hyvä asia, että haluamme Turkinkin liittyvän Euroopan unioniin. Keskeytimme kuitenkin neuvottelut Kroatian kanssa, kun se ei noudattanut asettamiamme ehtoja. En halua sanoa, että meidän oli annettava asioiden mennä siihen pisteeseen saakka. Lopuksi haluan todeta, että meidän on edettävä perustuslakiasiassa, koska muussa tapauksessa laajentumisella ei ole historiallista merkitystä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, les deux rapporteurs ont présenté deux rapports exceptionnels aujourd’hui. Je les félicite, car ils ont exposé les choses de manière succincte, complète et consistante. Une question circule en permanence sur l’Union européenne: Quo vadis Europa? Elle peut être divisée en plusieurs autres questions: quel est le type d’Union européenne que nous souhaitons? Quelle taille doit-elle avoir? L’Union fonctionne-t-elle de manière efficace aujourd’hui? Ces questions sont angoissantes et nous devons leur apporter des réponses. Or, les réponses se trouvent dans la vision que nous souhaitons soutenir. Quelle est notre vision? Notre vision est commune. Nous voulons une Union européenne démocratique, prospère et humaine. Nous voulons qu’elle joue un rôle de réglementation sur la scène mondiale. C’est pourquoi l’élargissement est un objectif intéressé. Il fait partie de cette vision. Par conséquent, nous ne pouvons mettre la charrue avant les bœufs, l’un et l’autre doivent avancer ensemble. Dans cette perspective, Monsieur Rehn a raison de dire que l’élargissement et l’approfondissement sont deux choses différentes. J’ajouterais qu’elles sont les deux facettes d’un même problème. Toutefois, nous ne pouvons envisager l’élargissement aux dépens de la qualité et penser aux avantages de l’expansion (l’objectif de l’Europe n’est pas expansionniste) sans tenir compte des conditions dans lesquelles nous vivons. L’Union européenne n’a pas à s’adapter à l’élargissement. Il appartient en revanche à chacun des pays qui souhaitent la rejoindre de s’adapter. Au sujet de la Croatie et de la Turquie, la volonté d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne est assurément une bonne chose. Toutefois, nous avons bloqué la Croatie lorsqu’elle a enfreint les conditions que nous lui avions fixées. Je ne veux pas dire que nous devions en arriver là. Pour conclure, je dirai que nous devons poursuivre le projet de Constitution, sans quoi l’élargissement n’aura aucun sens historique."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@hu11
"Signor Presidente, signora Ministro, signor Commissario, onorevoli colleghi, oggi i relatori hanno presentato due relazioni eccezionali. Mi congratulo con loro perché hanno espresso i concetti in modo sintetico, completo e sostanziale. Un interrogativo continua a circolare nell’Unione europea: Europa? Il quesito si può suddividere in altre questioni: che tipo di Unione europea vogliono? Quali dimensioni vogliono che l’Unione europea abbia? L’Unione europea oggi funziona in modo efficiente? Sono interrogativi tormentosi cui occorre rispondere, e le risposte si trovano nella visione cui intendiamo aspirare. Qual è la nostra visione? La nostra visione è comune. Vogliamo un’Unione europea democratica, prospera e umana. Vogliamo un’Unione europea che svolga un ruolo di regolazione sulla scena globale. Questo è il motivo per cui l’allargamento è un obiettivo interessato. L’allargamento fa parte della visione. Di conseguenza, non possiamo mettere il carro davanti ai buoi: devono procedere insieme. Da questo punto di vista, il Commissario Rehn ha ragione a dire che l’allargamento e l’approfondimento sono due – aggiungerei – facce della stessa medaglia. Tuttavia, non si può parlare di allargamento a scapito della qualità e nell’interesse dell’espansione – l’obiettivo dell’Europa non è espansionistico – senza tenere conto delle condizioni in cui viviamo. Non è l’Unione europea a doversi adattare all’allargamento; a doversi adattare è ciascun paese che desidera aderire all’Unione europea. Riguardo alla Croazia e alla Turchia, di sicuro è positivo auspicare l’adesione della Turchia all’Unione europea; tuttavia, abbiamo fermato la Croazia quando non ha rispettato le condizioni. Non voglio dire che fosse necessario giungere a quel punto. Per concludere, occorre procedere con la Costituzione, altrimenti l’allargamento non avrà alcun significato storico."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de minister, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, beide rapporteurs hebben vandaag een uitstekend verslag voorgelegd. Ik wil hen gelukwensen met de korte, bondige en essentiële manier waarop zij de zaken op een rijtje hebben gezet. Telkens weer duikt in de Europese Unie de vraag op: Quo vadis Europa? Die vraag bestaat zelf echter uit andere vragen: wat voor soort Europese Unie wil men? Tot hoever moet de Unie zich uitstrekken? Werkt de Europese Unie nu efficiënt? Dat zijn vragen die telkens weer naar boven komen en waarop een antwoord moet worden gegeven. De antwoorden daarop hangen echter af van het ideaal dat ons voor ogen staat. Wat is ons ideaal? Ons ideaal is het ideaal dat iedereen heeft: wij willen een democratische, welvarende en menselijke Europese Unie, wij willen een Europese Unie met een regulerende rol op het wereldtoneel! Daarom is uitbreiding geen doel op zich. Uitbreiding maakt juist deel uit van dit ideaal, en daarom mogen wij het paard niet achter de wagen spannen. Het een moet met het ander samengaan. Daarom heeft de heer Rehn gelijk als hij zegt dat uitbreiding en uitdieping twee kanten van dezelfde - dat voeg ik toe - medaille zijn. Er zal van uitbreiding echter geen sprake kunnen zijn als deze ten koste gaat van de kwaliteit, als deze enkel een kwestie is van expansie - het oogmerk van Europa heeft niets te maken met expansionisme - en als daarin geen rekening wordt gehouden met de situatie waarin wij leven. Niet de Europese Unie moet zich aanpassen aan de uitbreiding, maar het land dat wil toetreden moet zich aanpassen aan de Europese Unie. Wat Kroatië en Turkije betreft, is het zeer zeker een goede zaak dat wij Turkije willen zien toetreden tot de Europese Unie, maar wij hebben Kroatië tegengehouden toen het zich niet hield aan de door ons gestelde voorwaarden. Ik bedoel niet te zeggen dat wij zover moesten gaan. Ik sluit af, mijnheer de Voorzitter, met de opmerking dat wij vorderingen moeten maken met de Grondwet. Anders zal de uitbreiding historisch gezien onbeduidend zijn."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, os dois relatores apresentaram hoje dois relatórios excepcionais. Dou-lhes os meus parabéns, porque colocaram as coisas no seu lugar de forma sucinta, abrangente e substancial. Há uma pergunta que paira constantemente em torno da União Europeia: Europa? Podemos dividir esta pergunta noutras perguntas: que tipo de União Europeia querem eles? Que tamanho querem eles para a União Europeia? Hoje a União Europeia funciona eficazmente? É preciso responder a estas perguntas tormentosas e as respostas estão na visão que queremos servir. Qual é a nossa visão? É uma visão comum. Queremos uma União Europeia democrática, próspera e humana. Queremos uma União Europeia que desempenhe uma função reguladora no palco global. É por isso que o alargamento é um objectivo egoísta. O alargamento é parte da visão; logo, não podemos pôr a carroça à frente dos bois; eles têm de avançar juntos. Deste ponto de vista, o Senhor Comissário Rehn tem razão quando diz que alargamento e aprofundamento são duas – eu acrescentaria – duas faces da mesma moeda. Não podemos, contudo, falar de um alargamento que prejudique a qualidade e beneficie a expansão – o objectivo da Europa não é expansionista –, sem ter em conta as condições em que vivemos. Não é a União Europeia que tem de se adaptar ao alargamento. Cada país que deseja aderir à União Europeia é que tem de se adaptar. Falando da Croácia e da Turquia, certamente que é positivo querermos que a Turquia adira à União Europeia; no entanto, impedimos a adesão da Croácia quando esta infringiu as condições que lhe impusemos. Não quero dizer que tenhamos de chegar a esse ponto. Para finalizar, diria que devemos avançar com a Constituição; caso contrário, o alargamento não terá qualquer significado histórico."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές έχουν παρουσιάσει δύο εξαιρετικές εκθέσεις σήμερα. Τους συγχαίρω, διότι με συντομία, με περιεκτικότητα και με ουσιαστικότητα έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει συνεχώς ένα ερώτημα που πλανάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Quo vadis Europa? Και το ερώτημα αυτό αναλύεται σε άλλα ερωτήματα: Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Ποιας έκτασης Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν; Λειτουργεί σήμερα αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτά είναι βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, και οι απαντήσεις βρίσκονται στο όραμα το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όραμά μας είναι κοινό. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι δημοκρατική, να είναι ευημερούσα, να είναι ανθρώπινη! Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι! Γι’ αυτό η διεύρυνση δεν είναι αυτοσκοπός. Η διεύρυνση είναι μέρος του οράματος, συνεπώς δεν μπορούμε να βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο, πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο! Από αυτή την άποψη έχει δίκιο ο κ. Rehn που δηλώνει ότι διεύρυνση και εμβάθυνση είναι δύο – προσθέτω εγώ - δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για τη διεύρυνση εις βάρος της ποιότητας και υπέρ της επέκτασης – δεν είναι επεκτατικός ο στόχος της Ευρώπης -, χωρίς να λαμβάνουμε μάλιστα υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί στη διεύρυνση. Είναι η κάθε χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προσαρμοστεί! Και μιλώντας για την Κροατία και την Τουρκία, είναι καλό σίγουρα που θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως την Κροατία την σταματήσαμε, όταν παρέβη τους όρους που της θέσαμε. Δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το Σύνταγμα, διαφορετικά η διεύρυνση θα είναι χωρίς ιστορικό νόημα."@sl19
"Herr talman, fru minister, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! De båda föredragandena har lagt fram två utmärkta betänkanden i dag. Jag gratulerar dem till att de på ett koncist, utförligt och konkret sätt har placerat saker och ting på rätt plats. Det finns en ständigt återkommande fråga: Vart är EU på väg? Denna fråga rymmer flera underfrågor: Vilket sorts EU vill man ha? Hur stort EU vill man ha? Fungerar EU effektivt i dag? Detta är besvärliga frågor som måste få ett svar och dessa svar är en del av den vision vi vill arbeta för. Vad är vår vision? Vår vision är gemensam. Vi vill ha ett demokratiskt, blomstrande och humant EU. Vi vill ha ett EU som kan ha en ledande global roll. Därför är utvidgningen ett självändamål. Utvidgningen är en del av visionen. Därför kan vi inte börja i galen ände – var sak har sin tid. Olli Rehn har därför rätt i att utvidgning och fördjupning är två – skulle jag vilja tillägga – sidor av ett och samma mynt. Vi får dock inte tala om utvidgningen som något som sker på bekostnad av kvaliteten och gynnar expansionen – EU:s mål är inte expansion – utan att ta hänsyn till de förhållanden vi lever under. Det är inte EU som måste anpassa sig efter utvidgningen. Det är varje land som vill ansluta sig till EU som måste anpassa sig. På tal om Kroatien och Turkiet är det verkligen bra att vi vill ha med Turkiet i EU. Däremot stoppade vi Kroatien när landet inte uppfyllde våra villkor. Jag tycker inte att vi hade behövt gå så långt. Avslutningsvis vill jag säga att vi måste gå vidare med konstitutionen. Annars förlorar utvidgningen sin historiska betydelse."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph