Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-12-Speech-2-256"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061212.42.2-256"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, fru kommissær, fru formand for Rådet! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 milliarder euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU's administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser - det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@cs1
"Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Kommissarin! Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin! Das aktuelle Haushaltsverfahren verlief im Wesentlichen komplikationslos. Vor weniger als einem Jahr haben wir uns auf den Haushalt für die kommenden sieben Jahre geeinigt. Der am kommenden Dienstag zu verabschiedende Haushaltsplan passt wunderbar in den vorgegebenen Rahmen. Die Einigung über den EU-Haushalt hat einige wichtige Ergebnisse gebracht. So ist es uns gelungen, eine Haushaltsordnung zu verabschieden, die weniger Bürokratie und mehr Transparenz aufweist, was die Vergabe landwirtschaftlicher Beihilfen betrifft. Außerdem umfasst sie eine schwarze Liste der Firmen, die EU-Mittel missbräuchlich verwendet haben. Wir haben einen Haushalt erstellt, der innerhalb des gesteckten Rahmens unseren politischen Vorstellungen entspricht. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 bildet den Auftakt innerhalb des Sieben-Jahres-Rahmens. Er ist durch den Start einer Vielzahl neuer Programme, beispielsweise für Strukturfonds, Forschung, Ausbildung und Bildung, gekennzeichnet. Erstmals fallen Ausgaben für landwirtschaftliche Beihilfen geringer aus als die Fördermittel für die Entwicklung strukturarmer Regionen. Landwirtschaftliche Beihilfen machen etwa ein Drittel der fast 126 Milliarden Euro des Gesamthaushalts aus. Ein Großteil des Haushalts 2007 wird folglich für Wachstum und Solidarität innerhalb der EU verwendet. Es ist uns gelungen, weitere Mittel für die Gemeinsame Flüchtlingspolitik und die Außenpolitik zur Verfügung zu stellen und mehr Transparenz im Hinblick auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu schaffen. Was die Verwaltung betrifft, war das Parlament sogar eher als der Rat gewillt, die notwendigen Mittel bereitzustellen. Selbstverständlich herrscht Einigkeit darüber, dass die Verwaltung der EU flexibel und effizienter gestaltet und besser auf neue Erfordernisse abgestimmt werden muss. Bedauerlicherweise sind uns Rat und Kommission noch immer eine Erklärung schuldig, damit die Mittelbindung für die Entwicklung von Landkreisen abgeschafft werden kann. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die freiwillige Modulation keinesfalls die Haushaltsbefugnisse des EU-Parlaments beschneiden darf. Abschließend möchte ich den Berichterstattern James Elles, Louis Grech, Giovanni Pittella und Ingeborg Gräßle für die von ihnen geleistete solide, konstruktive und umfangreiche Arbeit danken, die nach meinem Dafürhalten von positiven Ergebnissen gekrönt ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, αυτή η διαδικασία του προϋπολογισμού ήταν βασικά απλή χωρίς περιπλοκές. Έχει περάσει λιγότερο από ένας χρόνος από τη στιγμή που καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά χρόνια, και ο προϋπολογισμός για τον οποίο θα ψηφίσουμε την Πέμπτη ταιριάζει απόλυτα στο συμφωνημένο πλαίσιο. Μέσω αυτής της συμφωνίας του προϋπολογισμού έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα. Έχουμε εξασφαλίσει έναν Δημοσιονομικό Κανονισμό με λιγότερη γραφειοκρατία, με περισσότερη διαφάνεια για το ποιος λαμβάνει αγροτικές ενισχύσεις και με κοινή μαύρη λίστα των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν καταχραστεί πόρους της ΕΕ. Έχουμε εξασφαλίσει έναν προϋπολογισμό που εκπληρώνει τις πολιτικές μας επιθυμίες στο σχεδιασμένο πλαίσιο. Ο προϋπολογισμός του 2007 είναι ο πρώτος σε αυτό το νέο επταετές πλαίσιο και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πολλά νέα προγράμματα, για παράδειγμα, για τα διαρθρωτικά ταμεία, την έρευνα και την κατάρτιση και την εκπαίδευση πρόκειται να ξεκινήσουν. Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός στον οποίο οι αγροτικές ενισχύσεις είναι χαμηλότερες από τις πιστώσεις για την ανάπτυξη φτωχών περιοχών. Οι αγροτικές ενισχύσεις ισοδυναμούν περίπου με το ένα τρίτο των σχεδόν 126 δισεκατομμυρίων ευρώ του προϋπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του 2007 δαπανάται επομένως για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης στην ΕΕ. Έχουμε εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την Κοινή Πολιτική για τους Πρόσφυγες και για την εξωτερική πολιτική και έχουμε διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Όσον αφορά την διοίκηση, το Κοινοβούλιο ήταν πιο πρόθυμο από το Συμβούλιο να χορηγήσει τους απαραίτητους πόρους, αλλά, φυσικά, συμφωνούμε ότι η διοίκηση της ΕΕ πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες. Θεωρώ ότι είναι λυπηρό που δεν είχαμε ακόμη καμία δήλωση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή που να καθιστά δυνατή την κατάργηση του αποθεματικού των πιστώσεων για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η προαιρετική διαφοροποίηση δεν πρέπει να σφετερίζεται τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τον κ. Elles, τον κ. Grech, τον κ. Pittella και την κ. Gräßle για το ουσιαστικό, εποικοδομητικό και σοβαρό έργο που έχουν επιτελέσει – έργο που πιστεύω ότι έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα."@el10
"Mr President, Commissioner, Madam President-in-Office of the Council, this budget process has been essentially uncomplicated. It is less than a year since we reached agreement on the budget for the next seven years, and the budget on which we will be voting on Thursday sticks within the agreed framework beautifully. Through this budget agreement we have achieved sound results. We have ensured a Financial Regulation with less bureaucracy, with more transparency about who receives agricultural aid and with a common blacklist of those companies that have fiddled EU funds. We have ensured a budget that fulfils our political desires within the framework drawn up. The 2007 budget is the first within the new seven-year framework and it is characterised by the fact that many new programmes for, for example, structural funds, research and training and education are to get under way. This is the first budget where actual agricultural aid amounts to less than appropriations for the development of poor regions. Agricultural aid accounts for approximately one third of the nearly EUR 126 billion of the budget. Most of the 2007 budget is thus being spent on ensuring growth and solidarity within the EU. We have secured more resources for the Common Refugee Policy and for foreign policy and ensured more transparency in relation to the Common Foreign and Security Policy. As regards administration, Parliament was more willing to grant the necessary resources than the Council was, but we do, of course, agree that the administration of the EU needs to be flexible, more efficient and tailored to meet new needs. I find it regrettable that we still have not had any statement from the Council and the Commission making it possible to remove the reserve on the appropriation for the development of rural districts. It must be stressed that voluntary modulation must not impinge on Parliament’s budgetary powers. Finally, I would like to thank the rapporteurs, Mr Elles, Mr Grech, Mr Pittella and Mrs Gräßle for the substantial, constructive and serious work they have done - work that, I believe, has been topped off with positive results."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, este proceso presupuestario ha resultado esencialmente sencillo. Hace menos de un año que llegamos a un acuerdo sobre el presupuesto para los próximos siete años y el presupuesto sobre el que votaremos el jueves se ajusta a la perfección al marco acordado. Con este acuerdo presupuestario hemos obtenido resultados importantes. Hemos asegurado un Reglamento financiero menos burocrático, más transparente con respecto a los perceptores de las ayudas agrícolas y con una lista negra común de las compañías que hayan malversado los fondos comunitarios. Hemos asegurado un presupuesto capaz de cumplir nuestros deseos políticos dentro del marco establecido. El presupuesto para el ejercicio 2007 es el primero del próximo marco de siete años y se caracteriza por el hecho de que se van a poner en marcha un gran número de nuevos programas, por ejemplo, en materia de fondos estructurales e investigación, así como en formación y educación. Este es el primer presupuesto en el que el importe consignado a las ayudas agrícolas es inferior al correspondiente a los créditos para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas. Las ayudas agrícolas representan aproximadamente un tercio de los casi 126 mil millones de euros del presupuesto. Por tanto, la mayoría del presupuesto de 2007 se va a destinar a garantizar el crecimiento y la solidaridad en la Unión Europea. Hemos reservado más recursos para la política común sobre refugiados y la política exterior, al tiempo que hemos asegurado una mayor transparencia en relación con la política exterior y de seguridad común. En lo que respecta a la administración, el Parlamento se ha mostrado más dispuesto que el Consejo a otorgar los recursos necesarios. Por supuesto, nosotros creemos que la administración de la Unión Europea debe ser flexible, más eficiente y debe adaptarse a las nuevas necesidades. Considero lamentable que el Consejo y la Comisión aún no hayan emitido ninguna declaración que permita eliminar la reserva del crédito para el desarrollo de las zonas rurales. Hay que resaltar que la modulación voluntaria no debe incidir en los poderes presupuestarios del Parlamento. Por último, doy las gracias a los ponentes, el señor Elles, el señor Grech, el señor Pittella y la señora Gräßle, por el trabajo importante, constructivo y concienzudo que han realizado, que en mi opinión ha concluido con resultados positivos."@es20
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tämä talousarviomenettely on ollut olennaisilta osiltaan mutkaton. Alle vuosi sitten teimme sopimuksen seitsemän seuraavan vuoden talousarviosta, ja talousarvio, josta äänestämme torstaina, mahtuu upeasti sovittuihin kehyksiin. Tällä talousarviosopimuksella olemme saavuttaneet järkeviä tuloksia. Olemme varmistaneet varainhoitoasetuksen, joka on hieman vähemmän byrokraattinen ja hieman avoimempi maataloustuensaajien osalta ja johon on lisätty yleinen musta lista niistä yrityksistä, jotka ovat huijanneet EU:lta varoja. Olemme varmistaneet talousarvion, joka täyttää poliittiset toiveemme määritettyjen kehysten rajoissa. Varainhoitovuoden 2007 talousarvio on ensimmäinen uuden seitsenvuotisen rahoituskehyksen talousarvio, jolle on ominaista se, että sen aikana on määrä käynnistää monia uusia ohjelmia esimerkiksi rakennerahastojen, tutkimuksen ja koulutuksen sekä opetuksen alalla. Se on ensimmäinen talousarvio, jossa maataloustuen todellinen määrä on vähemmän kuin köyhien alueiden kehittämiseen osoitettujen määrärahojen määrä. Maataloustuen osuus on noin kolmannes lähes 126 miljardin euron talousarviosta. Valtaosa varainhoitovuoden 2007 talousarviosta käytetään siis EU:n sisäisen kasvun ja solidaarisuuden varmistamiseen. Olemme taanneet lisävaroja yhteiselle pakolaispolitiikalle ja ulkopolitiikalle ja varmistaneet, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan avoimuutta parannetaan. Hallinnon osalta parlamentti oli neuvostoa halukkaampi myöntämään välttämättömät varat, mutta olemme tietenkin samaa mieltä siitä, että EU:n hallinnon on oltava joustava, entistä tehokkaampi ja räätälöity vastaamaan uusia tarpeita. Minusta on valitettavaa, ettemme ole vieläkään saaneet neuvostolta tai komissiolta minkäänlaista lausumaa, joka mahdollistaisi maaseutualueiden kehittämismäärärahojen varauksen poistamisen. On korostettava, että varojen vapaaehtoisella mukauttamisella ei saa rajoittaa parlamentin budjettivaltuuksia. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijöitä eli jäseniä Elles, Grech, Pittella ja Gräßle heidän tekemästään merkittävästä, rakentavasta ja ankarasta työstä. Uskon, että tämä työ palkitaan myönteisillä tuloksilla."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Madame la Présidente en exercice du Conseil, pour l’essentiel, ce processus budgétaire s’est déroulé sans difficulté. Cela fait moins d’un an que nous sommes parvenus à un accord pour le budget des sept prochaines années et le budget pour lequel nous voterons jeudi vient s’inscrire à merveille dans le cadre convenu. Cet accord budgétaire nous a permis d’obtenir des résultats solides. Nous avons produit un règlement financier moins bureaucratique et plus transparent par rapport aux personnes qui perçoivent des subventions dans le secteur agricole ainsi qu’une liste noire commune des entreprises qui ont utilisé frauduleusement les fonds communautaires. Nous avons établi un budget qui satisfait à nos désirs politiques au sein du cadre établi. Le budget 2007 est le premier à s’inscrire dans le nouveau cadre des sept ans. Il se caractérise par le fait que de nombreux nouveaux programmes, par exemple pour les Fonds structurels, la recherche, la formation et l’éducation, vont être mis en œuvre. Il s’agit du premier budget où l’aide réelle au secteur agricole est inférieure aux crédits budgétaires alloués au développement des régions pauvres. L’aide apportée au secteur agricole représente presque un tiers du budget d’environ 126 milliards d’euros. Une grande partie du budget 2007 est donc consacrée à garantir la croissance et la solidarité au sein de l’UE. Nous avons obtenu davantage de ressources pour la politique commune d’asile et pour la politique étrangère commune et avons veillé à accroître la transparence en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. Concernant l’administration, le Parlement était plus disposé que le Conseil à accorder les ressources nécessaires mais, bien entendu, nous convenons également que l’administration de l’UE doit être flexible, plus efficace et adaptée aux nouveaux besoins. Je trouve regrettable que nous n’ayons toujours pas reçu de la part du Conseil et de la Commission de déclaration permettant la suppression de la réserve sur le crédit budgétaire alloué au développement des régions rurales. Il convient de souligner que la modulation volontaire ne doit pas affecter les pouvoirs budgétaires du Parlement. Enfin, je voudrais remercier les rapporteurs, MM. Elles, Grech et Pittella et Mme Gräßle, pour les travaux considérables, constructifs et sérieux qu’ils ont réalisés - des travaux, qui je pense, ont donné des résultats positifs."@fr8
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, signora Presidente in carica del Consiglio, questa procedura di bilancio sostanzialmente non è stata complicata. Meno di un anno fa abbiamo raggiunto un accordo sul quadro finanziario per i prossimi sette anni e il bilancio che voteremo giovedì si inserisce perfettamente nel quadro concordato. Con questo accordo sul bilancio abbiamo raggiunto validi risultati. Abbiamo garantito un regolamento finanziario con meno burocrazia ma maggiore trasparenza in merito ai beneficiari degli aiuti agricoli e con una lista nera comune delle aziende che hanno commesso malversazioni con i fondi UE. Abbiamo garantito un bilancio che realizza le nostre aspirazioni politiche nell’ambito del quadro vigente. Il bilancio 2007 è il primo esercizio finanziario del nuovo quadro settennale ed è caratterizzato dal fatto che dovranno essere lanciati molti nuovi programmi, ad esempio per i Fondi strutturali, la ricerca, l’istruzione e così via. Questo è il primo bilancio in cui le sovvenzioni agricole reali sono inferiori agli stanziamenti per lo sviluppo delle regioni povere. Le sovvenzioni agricole rappresentano approssimativamente un terzo del bilancio, che ammonta a circa 126 miliardi di euro. La quota maggiore del bilancio 2007, perciò, è destinata a garantire la crescita e la solidarietà nell’UE. Abbiamo assicurato un aumento delle risorse per la politica comune in materia di asilo e per la politica estera, e maggiore trasparenza in merito alla politica estera e di sicurezza comune. Sul versante dell’amministrazione, il Parlamento è stato più disponibile del Consiglio ad accordare le risorse necessarie, ma ovviamente conveniamo che l’amministrazione UE deve essere resa più efficace, deve essere flessibile e adattarsi alle nuove esigenze. Mi rammarico che non sia stato ancora possibile ottenere una dichiarazione dal Consiglio e dalla Commissione che consenta di eliminare la riserva per gli stanziamenti destinati allo sviluppo delle zone rurali. La modulazione volontaria non deve interferire con le competenze di bilancio del Parlamento, questo è un punto che va sottolineato. Per concludere desidero ringraziare i relatori, gli onorevoli Elles, Grech, Pittella e Gräßle per il lavoro enorme, costruttivo e serio che hanno svolto e che penso sia stato coronato da buoni risultati."@it12
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@lt14
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@lv13
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, dit begrotingsproces was in beginsel ongecompliceerd. Het is minder dan een jaar geleden dat we een akkoord hebben bereikt over het begrotingskader voor de komende zeven jaar, en de begroting waarover we donderdag stemmen, blijft keurig binnen het afgesproken kader. We hebben goede resultaten bereikt met deze begrotingsovereenkomst. We hebben voor een financiële verordening gezorgd met minder bureaucratie, meer transparantie ten aanzien van de ontvangers van landbouwsteun en met een gemeenschappelijke zwarte lijst van fraudeurs die misbruik hebben gemaakt van EU-middelen. We hebben gezorgd voor een begroting die binnen het gegeven kader aan onze politieke wensen voldoet. De begroting voor het jaar 2007 is de eerste begroting in het nieuwe zevenjarige kader, en wordt gekenmerkt door het feit dat de vele nieuwe programma's voor structuurfondsen, wetenschappelijk onderzoek, scholing enzovoort snel van start zullen gaan. Dit is de eerste begroting waarin de eigenlijke landbouwsteun lager is dan de kredieten voor de ontwikkeling van arme regio's. De landbouwsteun maakt circa een derde deel uit van de bijna 126 miljard van de begroting. Het grootste deel van de begroting voor 2007 is daarom bedoeld voor het zeker stellen van de groei en de solidariteit in de EU. Wij hebben meer middelen zeker gesteld voor het gemeenschappelijke vluchtelingenbeleid en het buitenlands beleid en voor meer openheid rond het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Op administratief gebied waren we in het Parlement meer bereid om de benodigde middelen toe te kennen dan de Raad, maar we zijn het er natuurlijk over eens dat de administratie van de EU effectiever moet worden gemaakt, flexibel moet zijn en op nieuwe behoeften moet worden afgestemd. Ik betreur het dat we nog geen verklaring van de Raad en de Commissie hebben gekregen, waarmee we het voorbehoud voor de toekenning van geld voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden kunnen verwijderen. Er moet met klem op worden gewezen dat de vrijwillige aanpassing niet mag ingrijpen in de begrotingsbevoegdheden van het Parlement. Tot slot wil ik de rapporteurs, de heren Elles, Grech en Pittella en mevrouw Gräßle, bedanken voor hun omvangrijke, constructieve en serieuze werk, dat naar mijn mening met een goed resultaat is bekroond."@nl3
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhora Presidente em exercício do Conselho, este processo orçamental decorreu, no essencial, sem complicações. Passou menos de um ano desde que chegámos a acordo relativamente ao quadro orçamental para os próximos sete anos e o orçamento sobre o qual iremos votar na quinta-feira encaixa perfeitamente no quadro acordado. Este acordo relativo ao orçamento permitiu alcançar resultados positivos. Conseguimos um Regulamento Financeiro menos burocrático, mais transparente no que diz respeito aos que recebem ajudas agrícolas e com uma lista negra comum sobre as empresas que cometeram fraudes com fundos comunitários. Assegurámos ainda um orçamento que, dentro do quadro estabelecido, satisfaz as nossas ambições políticas. O orçamento para 2007 é o primeiro orçamento no âmbito do novo quadro de sete anos e caracteriza-se pela necessidade de arrancarem muitos novos programas relativos, por exemplo, aos fundos estruturais, à investigação e à formação e educação. Este é o primeiro orçamento em que o apoio à agricultura é inferior às dotações para o desenvolvimento das regiões mais pobres. O apoio à agricultura representa cerca de um terço dos quase 126 mil milhões de euros inscritos no orçamento. Assim, a maior parte do orçamento de 2007 será aplicado em garantir o crescimento e a solidariedade na UE. Garantimos mais recursos para a Política Comum em matéria de Refugiados e para a política externa, assim como uma maior transparência em relação à Política Externa e de Segurança Comum. Em termos da administração, o Parlamento mostrou-se mais disposto do que o Conselho a garantir os recursos necessários, mas concordamos, naturalmente, que a administração da UE precisa de ser mais flexível e eficiente e de adaptar-se às novas necessidades. Lamento que não tenhamos ainda obtido qualquer declaração por parte do Conselho e da Comissão que permita levantar a reserva relativa às dotações destinadas ao desenvolvimento dos distritos rurais. Deve ser sublinhado que a modulação voluntária não poderá interferir nas competências orçamentais do Parlamento. Por último, gostaria de agradecer aos relatores, senhores deputados Elles, Grech, Pittella e à senhora deputada Gräßle pelo trabalho substancial, construtivo e sério que realizaram, trabalho esse que, na minha opinião, foi coroado com um resultado positivo."@pt17
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@sk18
"Hr. formand, fru kommissær, fru rådsformand! Denne budgetproces har som udgangspunkt været ukompliceret. Det er mindre end et år siden, at vi blev enige om aftalen for budgettet for de kommende syv år. Og det budget, som vi stemmer om på torsdag, holder sig smukt inden for de aftalte rammer. Vi har nået gode resultater med denne budgetaftale. Vi har fået sikret en finansforordning med mindre bureaukrati, med mere åbenhed om, hvem der modtager landbrugsstøtte, og med en fælles sortlistning af de virksomheder, der har svindlet med EU-midler. Og vi har sikret et budget, der inden for de givne rammer opfylder vores politiske ønsker. Budgettet 2007 er det første budget i den nye syvårige ramme, og det præges af, at de mange nye programmer for strukturfonde, forskning, uddannelse osv. skal løbes i gang. Dette er det første budget, hvor den egentlige landbrugsstøtte er lavere end bevillingerne til udvikling af fattige regioner. Landbrugsstøtten udgør ca. en tredjedel af budgettets knap 126 mia euro. Hovedparten af 2007-budgettet går dermed til at sikre vækst og solidaritet i EU. Vi har sikret flere midler til den fælles flygtningepolitik og til udenrigspolitikken og mere åbenhed omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det administrative område var vi i Parlamentet mere villige til at bevilge de fornødne midler, end Rådet var, men vi er selvfølgelig enige i, at EU’s administration skal effektiviseres, være fleksibel og tilpasses nye behov. Jeg beklager, at vi endnu ikke har fået en forklaring fra Rådet og Kommissionen, der gør det muligt at fjerne reserven på bevillingen til udvikling af landdistrikter. Den frivillige modulation må ikke gribe ind i Parlamentets budgetmæssige beføjelser – det skal understreges. Til sidst vil jeg takke ordførerne, hr. James Elles, hr. Louis Grech, hr. Giovanni Pittella og fru Ingeborg Gräßle for et stort, godt og seriøst arbejde, som jeg synes er kronet med et godt resultat."@sl19
"Herr talman, fru kommissionsledamot, fru rådsordförande! Den här budgetprocessen har i allt väsentligt varit okomplicerad. För mindre än ett år sedan nådde vi en överenskommelse om budgeten för de kommande sju åren, och den budget som vi ska rösta om på torsdag håller sig på ett förträffligt sätt inom den överenskomna ramen. Genom budgetöverenskommelsen har vi nått sunda resultat. Vi har uppnått en budgetförordning med mindre byråkrati, med mer öppenhet om vem som får jordbruksstöd och med en gemensam svart lista över de företag som har fifflat med EU:s medel. Vi har sett till att få en budget som uppfyller våra politiska önskemål inom den utarbetade ramen. Budgeten för 2007 är den första inom den sjuåriga ramen, och den kännetecknas av många nya program för exempelvis strukturfonder, forskning och utbildning samt undervisning. Detta är den första budget där det verkliga jordbruksstödet är lägre än anslagen till utveckling av fattiga regioner. Jordbruksstödet står för ca en tredjedel av budgetens närmare 126 miljarder euro. Större delen av 2007 års budget används därmed för att säkerställa tillväxt och solidaritet inom EU. Vi har säkrat mer resurser för den gemensamma flyktingpolitiken och utrikespolitiken och bidragit till större öppenhet när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. På administrationsområdet var parlamentet mer villigt att bevilja de nödvändiga resurserna än vad rådet var, men vi instämmer naturligtvis i att EU:s administration behöver vara flexibel, effektivare och utformad för att bemöta nya behov. Jag tycker det är beklagligt att vi fortfarande inte har fått något uttalande från rådet och kommissionen som gör att vi kan ta bort reserven för anslag till utveckling av landsbygdsområden. Det måste betonas att frivillig ändring inte får påverka parlamentets budgetbefogenheter. Avslutningsvis vill jag tacka föredragandena, James Elles, Louis Grech, Giovanni Pittella och Ingeborg Gräßle, för det avgörande, konstruktiva och seriösa arbete de har utfört – ett arbete som jag tror har gett positiva resultat."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"5,19,15,1,18,14,11,16,2,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph