Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-11-Speech-1-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061211.16.1-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα και με δικές μου τροπολογίες ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@cs1
"Hr. formand! For otte år siden havde jeg den ære at være ordfører for et program for forebyggelse af personskader i fritiden. De mange personskader, der indikerede, at vi havde et alvorligt problem, gjorde dengang indtryk på mig. Jeg vil gerne understrege, at fru Sinnotts betænkning er fremragende. Jeg bidrog også hertil med mine egne ændringsforslag om en fremtidig indførelse af en fællesskabsordning, et system til "registrering af personskader", der kan bidrage til udformningen af nationale politikker til forebyggelse af personskader, da den systematiske dataindsamling vil afsløre årsagerne til disse personskader, dvs. de såkaldte skadefaktorer. Jeg mener, at de hovedårsager, som ordføreren angiver, udelukkende bør ses i sammenhæng med en effektiv forebyggelse af personskader. Jeg foreslår, at vi især ser på problemet med de ældre, hvoriblandt vi finde de fleste ofre, og personskader som følge af vold mod kvinder, som jeg mener, udgør en stor gruppe, og naturligvis trafikulykker, bilulykker, sportsulykker samt ulykker forårsaget af varer og tjenesteydelser. For at øge effektiviteten og reducere omkostningerne, mener jeg, at det er nødvendigt at integrere de eksisterende programmer og infrastrukturer (databanker osv.), da Kommissionen allerede har programmer, der dækker dette område. Kommissionen bør således tage højde for visse data i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Parlamentet. Med denne ordning kan der indsamles nærmere oplysninger fra medlemsstaterne på grundlag af deres nationale systemer til overvågning af personskader, således at der bliver let adgang til oplysninger og bedste praksis. Jeg vil afslutningsvis påpege, at de tusinder af dødsfald og de økonomiske tab forbundet med personskader er et åbent sår for EU. Det vil ikke hele nemt, men vi kan på et senere tidspunkt indføre en fællesskabsordning til indsamling af data, der vil hjælpe os med at forebygge sådanne personskader effektivt."@da2
"Herr Präsident! Vor acht Jahren hatte ich die Ehre, der Berichterstatter für ein Programm zur Prävention von Freizeitverletzungen zu sein. Damals war ich erstaunt über die große Zahl solcher Verletzungen, die deutlich machte, dass wir hier ein ernsthaftes Problem haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass Frau Sinnott einen ausgezeichneten Bericht vorgelegt hat. Ich habe dazu ebenfalls mit meinen eigenen Änderungsanträgen beigetragen, um zu gewährleisten, dass, wenn in Zukunft ein Gemeinschaftsmechanismus – also ein „Registrierungssystem für Verletzungen“ – geschaffen wird, dieses System die Entwicklung nationaler Präventionspolitiken unterstützen kann. Denn durch die systematische Datenerhebung werden die Ursachen dieser Verletzungen aufgedeckt, also das, was wir Verletzungsfaktoren nennen. Meiner Ansicht nach sollten die von der Berichterstatterin genannten Hauptursachen ausschließlich im Zusammenhang mit der effektiven Prävention von Verletzungen untersucht werden. Ich schlage vor, dass wir unser besonderes Augenmerk auf die Frage der älteren Menschen richten, die die Mehrzahl der Opfer ausmachen. Auch sollten wir uns auf Verletzungen konzentrieren, die von der Gewalt gegen Frauen herrühren und die es meines Erachtens in ziemlich großer Zahl gibt. Darüber hinaus sollten wir uns natürlich auch mit Straßenverkehrsunfällen, Sportunfällen und Unfällen, die durch Produkte und Dienstleistungen hervorgerufen werden, befassen. Um die Effektivität zu erhöhen und die Kosten zu senken, ist es meiner Ansicht nach notwendig, die bestehenden Programme und Infrastrukturen (Datenbanken und so weiter) einzubeziehen, denn die Kommission führt bereits einige Programme zu dieser Thematik durch. Es liegen also Daten vor, die sie berücksichtigen muss, wenn sie ihren Vorschlag für das Parlament ausarbeitet. Mithilfe dieses Mechanismus werden detaillierte Informationen gesammelt, die von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer nationalen Verletzungsüberwachungssysteme bereitgestellt werden, wodurch ein leichter Zugang zu Informationen und bewährten Praktiken ermöglicht wird. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich sagen, dass der Tod tausender Menschen und die finanziellen Schäden, die ursächlich auf Verletzungen zurückzuführen sind, eine offene Wunde für die Europäischen Gemeinschaften darstellen. Sie wird nicht leicht verheilen. Wir haben jedoch nach wie vor die Option, in Zukunft einen Gemeinschaftsmechanismus zur Datenerhebung einzurichten, der uns bei der effektiven Prävention solcher Verletzungen behilflich sein wird."@de9
"Mr President, eight years ago I had the honour of being the rapporteur of a programme for the prevention of injuries during recreational hours; at that time I had been impressed by the large number of such injuries, which indicated that we have a serious problem. I would like to state that the report submitted by Mrs Sinnott is very good; I also helped in that direction with my own amendments, so that if in the future a community mechanism is created, that is ‘injury registration operation’ it assists in the development of national prevention policies, because the systematic collection of data will reveal the causes of these injuries, namely what we call determinants of injury. I consider that the primary causes mentioned by the rapporteur, must be linked, to the effectiveness of injury prevention exclusively; in particular I suggest that we look into the issue of the elderly, who make up for the majority of the victims and the injuries that originate from violence against women, which I believe is quite a large number, and of course road accidents, car accidents and also sports accidents as well as accidents that are caused by products and services. In order to increase efficiency and reduce cost, I consider it necessary to integrate the existing programmes and infrastructures (data banks and so on), because the Commission already has programmes covering this subject; therefore there is data that must be taken into consideration when it prepares its proposal to Parliament. This mechanism will gather details provided from Member States based on their national injury supervision systems, allowing easy access to information and correct practices. Ladies and gentlemen, I conclude by saying that the thousands of deaths along with the financial damage created by injuries is an open wound for the European communities. It will not heal easily, but we can still create in the future a community mechanism for gathering data that will assist us in the effective prevention of such injuries."@en4
". Señor Presidente, hace ocho años tuve el honor de ser el ponente de un programa para la prevención de lesiones durante las horas de recreo; en esa época me impresionó el gran número de lesiones de este tipo, lo que indica que tenemos un grave problema. Me gustaría señalar que el informe presentado por la señora Sinnott es muy bueno; yo también he aportado mis propias enmiendas, de forma que si en el futuro se crea un mecanismo comunitario, que sea una «operación de registro de lesiones», contribuya al desarrollo de políticas de prevención nacional, porque la recopilación sistemática de datos revelará las causas de dichas lesiones, a saber, lo que llamamos factores de lesiones. Me parece que las principales causas mencionadas por la ponente deben vincularse exclusivamente a la efectividad de la prevención de las lesiones; en particular, propongo que examinemos a fondo la cuestión de las personas mayores, que constituyen la mayoría de las víctimas, así como las lesiones que provoca la violencia contra las mujeres, que considero numerosas y, por supuesto, las de los accidentes de circulación, los accidentes de coche y también los accidentes deportivos, así como los accidentes causados por productos y servicios. A fin de aumentar la eficiencia y reducir el coste, me parece necesario integrar los programas y las infraestructuras existentes (bases de datos y otras), porque la Comisión ya tiene programas que tratan este tema; por tanto, hay datos que deben tenerse en cuenta cuando prepare su propuesta al Parlamento. Este mecanismo recopilará datos de los Estados miembros basados en sus sistemas nacionales de supervisión de lesiones, lo que permitirá acceder con facilidad a información y corregir prácticas. Señorías, quiero concluir diciendo que las miles de muertes sumadas a los daños financieros producidos por las lesiones constituyen una herida abierta para las comunidades europeas. No se curará fácilmente, pero todavía podemos crear en el futuro un mecanismo comunitario para recopilar datos que nos ayuden a prevenir con eficacia dichas lesiones."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@et5
"Arvoisa puhemies, kahdeksan vuotta sitten minulla oli kunnia esitellä ohjelma välitunnilla syntyvien vammojen ehkäisystä. Tuolloin minuun teki vaikutuksen tällaisten vammojen suuri määrä, joka oli osoitus ongelman vakavuudesta. Totean, että jäsen Sinnottin esittämä mietintö on erinomainen, ja vaikutin tähän lopputulokseen myös omilla tarkistuksillani. Näin ollen tulevaisuudessa saatetaan perustaa yhteisön laajuinen "vammojen rekisteröintijärjestelmä", jolla edistetään kansallisten ennaltaehkäisevien toimien suunnittelua, sillä järjestelmällisellä tietojenkeruulla saadaan selville vammojen syyt, eli niin kutsutut vammoja määrittävät tekijät. Mielestäni esittelijän mainitsemat tärkeimmät syyt on sovitettava yhteen yksinomaan vammojen ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. Ehdotan, että paneudumme vanhuksia koskeviin kysymyksiin, sillä valtaosa uhreista on vanhuksia, ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta johtuviin vammoihin, joiden määrä on mielestäni melko suuri. Huomiota vaativat tietenkin myös liikenne- ja auto-onnettomuudet, urheilutapaturmat sekä tuotteista ja palveluista johtuvat onnettomuudet. Nykyiset ohjelmat ja infrastruktuurit, kuten tietopankit, on mielestäni yhdistettävä tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannusten karsimiseksi, koska komissio on jo laatinut tätä aihetta koskevia ohjelmia. Laatiessaan ehdotusta parlamentille komission on siis otettava huomioon saatavilla oleva tieto. Tämän järjestelmän avulla kerätään jäsenvaltioilta tietoja, jotka ovat peräisin niiden kansallisista vammojen seurantajärjestelmistä. joiden ansiosta tiedot ja asianmukaiset käytännöt ovat helposti saatavilla. Hyvät kollegat, lopuksi totean, että vammojen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen ohella tuhannet kuolemantapaukset ovat arka paikka Euroopan yhteisöille. Tilannetta ei ole helppo korjata, mutta voimme silti perustaa tulevaisuudessa yhteisön järjestelmän sellaisen tiedon keräämiseksi, jonka avulla tällaisia vammoja voidaan tehokkaasti ehkäistä."@fi7
"Monsieur le Président, il y a 8 ans, j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur d’un programme de prévention des blessures survenant pendant les loisirs; à l’époque, j’avais été impressionné par le nombre élevé de blessures de ce genre, ce qui dénotait la gravité du problème. Permettez-moi de dire que le rapport soumis par Mme Sinnott est de très bonne qualité; j’y ai personnellement contribué en déposant mes amendements, de telle sorte que si, à l’avenir, un mécanisme communautaire d’enregistrement des blessures était créé, il viendrait en renfort pour l’élaboration de politiques nationales de prévention, car le recueil systématique des données révélera les causes de ces blessures, que nous appelons «déterminants des blessures». Je pense que les causes principales mentionnées par le rapporteur doivent être liées à l’efficacité de la prévention des blessures exclusivement; je propose notamment que nous nous penchions sur la question des personnes âgées - qui représentent la majorité des victimes - et sur les blessures, à mon avis très nombreuses, occasionnées par les violences à l’encontre des femmes ainsi que, naturellement, sur les accidents de la route, les accidents de voiture, les blessures sportives et les accidents causés par les produits et services. Pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts, je pense qu’il est nécessaire de procéder à l’intégration des programmes et des infrastructures existants (bases de données, etc.), parce que la Commission met déjà en œuvre des programmes dans ce domaine; par conséquent, il y a des données dont elle doit tenir compte lorsqu’elle élabore sa proposition au Parlement. Ce mécanisme rassemblera les données fournies par les États membres sur la base de leur système national de supervision des blessures, donnant un accès aisé aux informations et aux bonnes pratiques. Mesdames et Messieurs, je conclurai en disant que les milliers de morts et le coût financier dus aux blessures sont une plaie ouverte pour les Communautés européennes. Il ne sera pas facile de la refermer, mais il n’est pas trop tard pour créer à l’avenir un mécanisme européen de collecte de données qui nous permettra d’organiser efficacement la prévention de ces blessures."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@hu11
". Signor Presidente, otto anni fa ebbi l’onore di fungere da relatore per un programma sulla prevenzione degli infortuni durante il tempo libero; in quell’occasione rimasi impressionato dal gran numero di tali infortuni, palese sintomo della gravità del problema. Osservo subito che la relazione dell’onorevole Sinnott è veramente di alto livello; anch’io ho contribuito con i miei emendamenti, e se in futuro verrà creato un meccanismo comunitario, ossia un “sistema di controllo e notifica degli infortuni”, esso potrà contribuire all’elaborazione di politiche nazionali di prevenzione, poiché la raccolta sistematica dei dati rivelerà le cause degli infortuni, cioè quelli che definiamo i determinanti degli infortuni. Ritengo che le cause principali menzionate dalla relatrice si debbano collegare esclusivamente all’efficacia della prevenzione degli infortuni; suggerisco in particolare di esaminare la situazione degli anziani, che costituiscono la maggioranza delle vittime, e gli infortuni provocati dalla violenza contro le donne, che a mio avviso sono moltissimi; e poi naturalmente gli incidenti stradali e automobilistici e gli infortuni sportivi, oltre agli infortuni causati da prodotti e servizi. Per migliorare l’efficienza e ridurre i costi, stimo necessario integrare programmi e infrastrutture esistenti (banche dati e così via), in quanto la Commissione dispone già di programmi che trattano questo problema; vi sono quindi dati che occorrerà prendere in considerazione, quando essa preparerà la sua proposta per il Parlamento. Questo meccanismo raccoglierà i dettagli forniti dagli Stati membri sulla base dei propri sistemi nazionali di sorveglianza sugli infortuni, consentendo di accedere facilmente alle informazioni e di ricorrere alle prassi corrette. Onorevoli colleghi, concludo osservando che le migliaia di morti e i danni finanziari provocati dagli incidenti costituiscono una ferita aperta per le Comunità europee. Questa ferita non guarirà facilmente, ma possiamo ancora creare in futuro un meccanismo comunitario per la raccolta di dati, che ci aiuti a prevenire efficacemente questi incidenti."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ongeveer acht jaar geleden had ik de eer rapporteur te zijn voor het programma ter voorkoming van letsels tijdens de vrijetijdsbesteding en ik was toen echt onder de indruk van het enorme aantal van dergelijke verwondingen, wat bewees dat we met een enorm probleem zitten. Ik wil zeggen dat het verslag van collega Sinnott erg goed is; ik heb daaraan bijgedragen met mijn eigen amendementen, zodat een toekomstig Gemeenschapsmechanisme, een letselregistratiesysteem, kan meewerken aan het ontwikkelen van nationaal preventiebeleid. De stelselmatige vergaring van gegevens zal namelijk ook de oorzaken van ongevallen aan het licht brengen, die we de letseldeterminanten noemen. Ik vind dat de primaire oorzaken – die de rapporteur vermeldt – uitsluitend moeten worden gekoppeld aan de efficiëntie van de letselpreventie. We zouden ons zelfs specifiek moeten concentreren op het probleem van ouderen, die het grootste deel van de slachtoffers vormen, en op letsels die het gevolg zijn van geweld tegen vrouwen, dat zijn er nogal wat volgens mij, en natuurlijk verkeersongevallen, sportongevallen en ongevallen die worden veroorzaakt door producten en diensten. Om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verminderen vind ik het noodzakelijk dat de bestaande programma’s en infrastructuur (gegevensbanken enz.) worden geïntegreerd, want de Commissie heeft al programma’s voor dit onderwerp. Er zijn dus al gegevens waarmee zij rekening moet houden bij het voorbereiden van haar voorstel voor het Parlement. Dit mechanisme zal gegevens verzamelen die worden verstrekt door de lidstaten op basis van hun nationale letselmonitoringsystemen, met gemakkelijke toegang tot informatie en goede praktijken als resultaat. Collega’s, ik besluit met de opmerking dat de duizenden doden en de financiële aderlating die het gevolg zijn van letsels een open wonde vormen in de Europese samenlevingen. Die geneest niet gemakkelijk, maar we kunnen in de toekomst een Gemeenschapsmechanisme creëren voor het vergaren van gegevens dat ons zal helpen deze letsels op efficiënte wijze te voorkomen."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@pl16
"Senhor Presidente, faz oito anos que tive a honra de ser relator sobre um programa para a prevenção de lesões durante os tempos de lazer; nessa altura, fiquei impressionado com o grande número de lesões que indiciava a existência de um problema muito grave. Gostaria de dizer que o relatório apresentado pela senhora deputada Sinnott é muito bom; também dei o meu contributo para esse resultado com as alterações que propus, de modo a que futuramente seja criado um mecanismo comunitário, ou seja uma “operação de registo de lesões”, que contribua para o desenvolvimento de políticas de prevenção nacionais, porque a recolha sistemática de dados revelará as causas das lesões, nomeadamente aquilo que designamos por factores determinantes das lesões. Considero que as principais causas mencionadas pela relatora devem ser associadas exclusivamente à eficácia da prevenção de acidentes; nomeadamente, sugiro que analisemos o problema dos idosos, que constituem a maioria das vítimas, e que estudemos as lesões provocadas pela violência contra as mulheres, que julgo serem em número muito elevado, e evidentemente os acidentes rodoviários, os acidentes de automóvel, e também os acidentes no desporto e os acidentes causados por produtos e serviços. Com vista a aumentar a eficácia e reduzir os custos, considero necessário integrar os programas e infra-estruturas existentes (bases de dados, etc.), porque a Comissão já dispõe de programas que cobrem esta questão; logo, há dados que deve ter em consideração quando proceder à elaboração das propostas a apresentar ao Parlamento. Este mecanismo reunirá os dados pormenorizados fornecidos pelos Estados-Membros com base nos seus sistemas nacionais de vigilância das lesões e permitirá um acesso fácil às informações e às boas práticas. Senhoras e Senhores Deputados, para concluir, gostaria de dizer que os milhares de mortes, juntamente os prejuízos causados pelas lesões, são uma ferida aberta nas sociedades europeias. Essa ferida não vai sarar facilmente, mas ainda podemos criar no futuro um mecanismo comunitário de recolha de dados que nos para nos ajudar a prevenir eficazmente essas lesões."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα - και με δικές μου τροπολογίες - ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς - τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια - πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών - πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός - και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες. Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών."@sl19
"Herr talman! För åtta år sedan hade jag äran att vara föredragande för ett program för att förhindra skador på fritiden. Det stora antalet sådana skador hade gjort intryck på mig, och visade på att vi har ett allvarligt problem. Jag anser att det betänkande som lagts fram av Kathy Sinnott är mycket bra. Jag har också bidragit med mina egna ändringsförslag, så att om man i framtiden inrättar en gemenskapsmekanism, dvs. en skaderegistrering, kommer den att bidra till utarbetandet av nationella förebyggande åtgärder, eftersom det systematiska insamlandet av uppgifter kommer att avslöja anledningarna till dessa skador, nämligen det som vi kallar skadefaktorer. Jag anser att de primära orsaker som föredraganden nämner enbart ska kopplas till effektiviteten i förebyggandet av skador. Jag föreslår att vi särskilt tittar på skador bland äldre personer, som utgör den största delen av de drabbade, och skador som beror på våld mot kvinnor, vilket jag anser är ett mycket stort antal, och naturligtvis trafikolyckor, bilolyckor och även idrottsolyckor samt olyckor som orsakas av produkter och tjänster. För att öka effektiviteten och minska kostnaderna anser jag att man måste integrera de befintliga programmen och infrastrukturerna (databaser etc.), eftersom kommissionen redan har program som täcker detta område. Därför finns det uppgifter som måste beaktas när kommissionen sammanställer sitt förslag till parlamentet. Med hjälp av denna mekanism kommer man att sammanställa uppgifter som medlemsstaterna har lämnat, som grundar sig på deras nationella skadeövervakningssystem, och den kommer att medge enkel tillgång till information och korrekt användning. Avslutningsvis vill jag säga att de tusentals dödsfallen tillsammans med de ekonomiska förluster som orsakas av skador är ett öppet sår för EU:s samhällen. Det kommer inte att läka snabbt, men inför framtiden kan vi fortfarande skapa en gemenskapsmekanism för att samla in uppgifter som hjälper oss att effektivt förebygga sådana skador."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph