Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-29-Speech-3-091"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@pl16
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Den 12 oktober välkomnade rådet kommissionens uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU. Enligt kommissionen har Bulgarien och Rumänien genom sina framsteg visat att de är beredda att godta medlemskapets rättigheter och skyldigheter den 1 januari 2007. Rådet har gått igenom uppföljningsrapporten noggrant och kommit fram till samma slutsats som kommissionen. Vi har också godkänt de reformer som båda länderna har genomfört och uppmanat dem att avsluta de återstående förberedelserna inför medlemskapet. Rådet har uttryckt sitt stöd till samarbets- och kontrollmekanismen för att reformera rättsväsendet och åtgärderna för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption. Denna mekanism gör det också möjligt att garantera att åtgärder antas vid behov. Rådet stöder också de övriga åtgärder som kommissionen nämner för att se till att EU:s politik genomförs på rätt sätt och att institutionernas arbete fortgår utan problem efter det att Bulgarien och Rumänien har anslutit sig till unionen. Rådet betonar att båda länderna måste fortsätta sitt politiska engagemang för att lösa ännu olösta frågor. Bulgarien och Rumänien måste regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts för att uppfylla riktmärkena. Den första rapporten ska lämnas till kommissionen i slutet av mars nästa år. Senast i juni 2007 ska kommissionen sedan rapportera till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts när det gäller riktmärkena. Rådet ska på nytt undersöka situationen i juni 2007 när den har fått kommissionens rapport. Europaparlamentets åsikter har beaktats under hela anslutningsprocessen för Bulgarien och Rumänien. Eftersom jag företräder ordförandeskapet vill jag tacka ledamöterna i delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU–Bulgarien och ledamöterna i delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU–Rumänien samt alla ledamöter i Europaparlamentet för deras viktiga bidrag till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. Vi kommer att ta vederbörlig hänsyn till de betänkanden som har diskuterats här idag. Ratificeringsprocessen för anslutningsfördraget i medlemsstaterna är nästan avslutad. Vi förväntar oss att kunna välkomna Bulgarien och Rumänien som medlemsstater i unionen den 1 januari 2007. Deras anslutning till Europeiska unionen kommer att avsluta denna historiska femte EU-utvidgning, som hittills har visat sig vara en klar framgång."@sv21
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@fi7
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο χαιρέτισε την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής σχετικά με τον βαθμό προετοιμασίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν αποδείξει με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ότι είναι έτοιμες να αναλάβουν το βάρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους στην Ένωση από 1ης Ιανουαρίου 2007. Το Συμβούλιο εξέτασε λεπτομερώς την έκθεση παρακολούθησης και κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα με την Επιτροπή. Αναγνωρίσαμε επίσης τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιήσει οι δύο χώρες, και τις καλέσαμε να ολοκληρώσουν τις εναπομένουσες προετοιμασίες για την προσχώρηση. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι στηρίζει τον μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει επίσης τη λήψη μέτρων διασφάλισης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το Συμβούλιο στηρίζει επίσης τα υπόλοιπα μέτρα που αναφέρει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των θεσμικών οργάνων μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι και οι δύο χώρες πρέπει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την ίδια πολιτική δέσμευση για την επίλυση των εκκρεμοτήτων. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία οφείλουν να παρουσιάζουν τακτικά εκθέσεις προόδου σχετικά με την εκπλήρωση των ειδικών στόχων αναφοράς. Η πρώτη έκθεση πρέπει να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή μέχρι τα τέλη Μαρτίου του προσεχούς έτους. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στη συνέχεια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τους ειδικούς στόχους αναφοράς έως τον Ιούνιο του προσεχούς έτους. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει την κατάσταση τον Ιούνιο του 2007, αφού λάβει την έκθεση της Επιτροπής. Οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθησαν υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ως εκπρόσωπος της Προεδρίας, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βουλγαρίας και της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ρουμανίας, καθώς και όλες και όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη σημαντική συμβολή τους στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, θα λάβουμε επίσης δεόντως υπόψη τις εκθέσεις που αποτελούν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Η διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης Προσχώρησης στα κράτη μέλη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να καλωσορίσουμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ως μέλη της Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007. Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορική πέμπτη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto pani 12. lokakuuta tyytyväisenä merkille komission seurantakertomuksen Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen. Komission mukaan Bulgaria ja Romania ovat edistymisensä perusteella valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Neuvosto tarkasteli seurantakertomusta perusteellisesti ja päätyi komission kanssa samaan lopputulokseen. Annoimme myös tunnustusta Bulgarialle ja Romanialle niiden tekemistä uudistuksista ja kehotimme maita viemään jäljellä olevat jäsenyysvalmistelunsa päätökseen. Neuvosto on ilmaissut tukensa oikeuslaitosuudistusta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia koskevalle yhteistyö- ja tarkastusmekanismille. Tämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia. Neuvosto tukee myös muita komission mainitsemia toimenpiteitä EU:n politiikkojen ja toimielinten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. Neuvosto korostaa sitä, että molempien maiden on jatkettava poliittista sitoutumistaan avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Bulgarian ja Romanian on raportoitava säännöllisesti siitä, miten ne ovat edistyneet yhteistyö- ja tarkastusmekanismiin sisältyvien arviointiperusteiden täyttämisessä. Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna. Komissio puolestaan raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensi vuoden kesäkuuhun mennessä maiden edistymisestä arviointiperusteiden suhteen. Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuussa 2007 komission raportin saatuaan. Euroopan parlamentin näkemykset on otettu huomioon koko Bulgarian ja Romanian liittymisprosessin ajan. Puheenjohtajavaltion edustajana haluan kiittää erityisesti EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa sekä EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa olevia valtuuskunnan jäseniä kuten myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä merkittävästä panoksesta Bulgarian ja Romanian liittymisessä Euroopan unioniin. Otamme tietenkin asianmukaisesti huomioon myös tänään keskusteltavina olevat mietinnöt. Liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa jo lähes viety loppuun. Odotamme sitä, että voimme toivottaa Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. tammikuuta 2007. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vie päätökseen EU:n historiallisen viidennen laajentumisen, joka on jo tähän mennessä osoittautunut menestykseksi."@lv13
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Den 12. oktober bifaldt Rådet Kommissionens overvågningsrapport vedrørende status for Bulgariens og Rumæniens parathed til medlemskab af EU. Ifølge Kommissionen har Bulgarien og Rumænien i kraft af deres fremskridt vist, at de vil være parate til at acceptere medlemskabets rettigheder og forpligtelser den 1. januar 2007. Rådet har gennemgået overvågningsrapporten meget grundigt og er nået til samme konklusion som Kommissionen. Vi har også anerkendt de reformer, som begge lande har gennemført, og opfordret dem indtrængende til at afslutte de sidste forberedelser til medlemskabet. Rådet har udtrykt sin støtte til samarbejds- og verifikationsmekanismen for retsreformen og til kampen mod organiseret kriminalitet og korruption. Ved hjælp af denne mekanisme bliver det også muligt at vedtage eventuelt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Rådet støtter også de andre foranstaltninger, Kommissionen har nævnt som metoder til sikring af, at EU's politikker gennemføres på rette måde, og at institutionernes arbejde skrider frem uden mangler, efter at Bulgarien og Rumænien har tiltrådt Unionen. Rådet understreger, at begge lande skal fortsætte deres politiske forpligtelse for at løse udestående spørgsmål. Bulgarien og Rumænien skal aflægge regelmæssige rapporter om de fremskridt, de gør med hensyn til at overholde kriterierne. Den første rapport skal indgives til Kommissionen inden udgangen af marts næste år. Kommissionen vil derefter inden juni næste år rapportere til Parlamentet og Rådet om fremskridtene set i relation til kriterierne. Rådet vil igen undersøge situationen i juni 2007, når det har modtaget Kommissionens rapport. Man har taget Parlamentets synspunkter i betragtning under hele tiltrædelsesforløbet for Bulgarien og Rumænien. Som fungerende formand ønsker jeg at takke medlemmerne af Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien og af Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Rumænien, såvel som alle parlamentsmedlemmerne, for deres vigtige bidrag til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU. Vi vil naturligvis også tage skyldigt hensyn til de betænkninger, der drøftes her i dag. Ratifikationsproceduren i medlemslandene i forbindelse med tiltrædelsestraktaten er næsten tilendebragt. Vi forventer at kunne byde Bulgarien og Rumænien velkommen som medlemmer af Unionen den 1. januar 2007. Med deres tiltrædelse af EU vil denne historiske, femte udvidelse af EU blive afsluttet, og indtil nu har den været en stor succes."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Raad heeft op 12 oktober met tevredenheid kennisgenomen van het voortgangsverslag van de Commissie over de voorbereidingen van Bulgarije en Roemenië op het EU-lidmaatschap. Volgens de Commissie hebben Bulgarije en Roemenië met hun vorderingen aangetoond klaar te zijn om de rechten en plichten die het lidmaatschap met zich meebrengt op 1 januari 2007, op zich te nemen. De Raad heeft het voortgangsverslag grondig bestudeerd en is tot dezelfde conclusie gekomen als de Commissie. Wij hebben eveneens de hervormingen erkend die beide landen hebben doorgevoerd en hen ertoe aangespoord de nog resterende voorbereidingen op het lidmaatschap te voltooien. De Raad heeft zijn steun uitgesproken voor het mechanisme voor samenwerking en controle met betrekking tot de hervorming van het gerechtelijk systeem en de maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie. Dit mechanisme maakt het ook mogelijk zo nodig vrijwaringsmaatregelen te nemen. De Raad steunt ook de andere maatregelen die de Commissie heeft genoemd en die tot doel hebben te waarborgen dat ook na de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie de communautaire beleidsvormen goed worden uitgevoerd en de instellingen vlekkeloos kunnen werken. De Raad onderstreept dat beide landen zich politiek moeten blijven inzetten om de nog openstaande kwesties op te lossen. Bulgarije en Roemenië moeten regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen die zij hebben gemaakt bij het voldoen aan de toetsingscriteria van het mechanisme voor samenwerking en controle. Het eerste verslag moet uiterlijk eind maart volgend jaar aan de Commissie worden voorgelegd. De Commissie brengt van haar kant uiterlijk in juni volgend jaar verslag uit bij het Parlement en de Raad over de vorderingen die beide landen hebben gemaakt bij het voldoen aan de toetsingscriteria. De Raad zal de situatie opnieuw bekijken in juni 2007, na het verslag van de Commissie te hebben ontvangen. Tijdens het hele toetredingsproces met Bulgarije en Roemenië is rekening gehouden met de standpunten van het Europees Parlement. Als vertegenwoordiger van het voorzitterschap wil ik vooral de leden van de delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Bulgarije en die van de delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Roemenië, en ook alle leden van het Europees Parlement bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. Wij zullen natuurlijk ook naar behoren rekening houden met de verslagen die vandaag worden behandeld. Het proces voor de ratificatie van het toetredingsverdrag is in de lidstaten al bijna afgerond. Wij verwachten dat wij Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 als leden van de Europese Unie kunnen verwelkomen. Hun toetreding tot de Europese Unie besluit de historische vijfde uitbreiding van de Europese Unie, die tot nu toe al een succes is gebleken."@nl3
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, on 12 October the Council welcomed the Commission’s monitoring report on the state of preparedness of Bulgaria and Romania for EU membership. According to the Commission, Bulgaria and Romania have shown through the progress they have made that they will be ready to accept the rights and obligations of membership on 1 January 2007. The Council examined the monitoring report thoroughly and reached the same conclusion as the Commission. We also acknowledged the reforms which both countries had carried out, and urged them to bring to a conclusion the remaining preparations for membership. The Council has expressed its support for the cooperation and verification mechanism relating to the reform of the judiciary and action to combat organised crime and corruption. This mechanism also makes it possible for safeguard measures to be adopted if necessary. The Council also supports the other measures mentioned by the Commission to ensure that EU policies are carried out properly and that the work of the institutions progresses flawlessly after Bulgaria and Romania have joined the Union. The Council stresses that both countries need to continue their political commitment in order to resolve outstanding issues. Bulgaria and Romania have to report back regularly on progress made in meeting the benchmarks. The first report should reach the Commission by the end of March next year. The Commission will then report back to the European Parliament and the Council on the progress made with regard to the benchmarks by June of next year. The Council will re-examine the situation in June 2007 when it has received the Commission’s report. The European Parliament’s views have been taken into account throughout the entire accession process for Bulgaria and Romania. Representing the Presidency as I do, I want to thank the members of the Delegation to the EU-Bulgaria Joint Parliamentary Committee and those of the Delegation to the EU-Romania Joint Parliamentary Committee, as well as all the Members of the European Parliament, for their important contribution to Bulgaria’s and Romania’s accession to the European Union. We will also obviously take due account of the reports being discussed here today. The Accession Treaty ratification process in the Member States has almost drawn to a close. We expect to be able to welcome Bulgaria and Romania as members of the Union on 1 January 2007. Their accession to the European Union will conclude this historic fifth enlargement of the EU, which so far has proven to be such a success."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, Señorías, el 12 de octubre el Consejo acogió favorablemente el informe de seguimiento sobre el estado de preparación de Bulgaria y Rumanía para su adhesión a la UE. Según la Comisión, Bulgaria y Rumanía han mostrado a través del progreso que han hecho que estarán listas para asumir los derechos y obligaciones de la adhesión el 1 de enero de 2007. El Consejo examinó minuciosamente el informe de seguimiento y llegó a la misma conclusión que la Comisión. También reconocemos las reformas que ambos países han realizado y los instamos a culminar los demás preparativos para la adhesión. El Consejo ha expresado su apoyo al mecanismo de cooperación y verificación relativo a la reforma del sistema judicial y las acciones para combatir el crimen organizado y la corrupción. Este mecanismo posibilita la adopción de medidas de salvaguardia si fuera necesario. El Consejo apoya también las otras medidas mencionadas por la Comisión para asegurar la ejecución adecuada de las políticas comunitarias y el progreso impecable del trabajo de las instituciones tras la adhesión a la Unión de Bulgaria y Rumanía. El Consejo destaca que ambos países deben seguir con su compromiso político para resolver los asuntos pendientes. Bulgaria y Rumanía deben presentar informes con regularidad sobre el progreso realizado para alcanzar los puntos de referencia. El primer informe debe llegar a la Comisión a finales de marzo del próximo año. La Comisión presentará entonces un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el progreso realizado con relación a los puntos de referencia hasta junio del año próximo. El Consejo reexaminará la situación en junio de 2007, una vez recibido el informe de la Comisión. La opinión del Parlamento Europeo se ha tenido en cuenta durante todo el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumanía. En nombre de la Presidencia quiero dar las gracias a los miembros de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria y de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumanía, así como a todos los diputados al Parlamento Europeo por su importante contribución a la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. Está claro que también tendremos en cuenta los informes que están siendo debatidos hoy aquí. El proceso de ratificación del Tratado de Adhesión en los Estados miembros casi ha llegado a su fin. Esperamos poder dar la bienvenida a Bulgaria y Rumanía como miembros de la Unión el 1 de enero de 2007. Su adhesión a la Unión Europea culminará esta histórica quinta ampliación de la UE, que hasta ahora ha demostrado ser un éxito."@es20
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dia 12 de Outubro o Conselho deu um acolhimento favorável ao relatório de acompanhamento da Comissão sobre o grau de preparação da Bulgária e da Roménia para a adesão à UE. Segundo a Comissão, pelos progressos realizados, Bulgária e Roménia demonstraram ir estar prontas para assumir os direitos e as obrigações inerentes à integração em 1 de Janeiro de 2007.O Conselho analisou exaustivamente o relatório e chegou à mesma conclusão que a Comissão. Reconhecemos igualmente as reformas levadas a cabo por ambos os países e incitámo-los a concluir os preparativos para a adesão ainda pendentes. O Conselho manifestou o seu apoio ao mecanismo de cooperação e verificação relativo à reforma do poder judiciário e à acção de combate ao crime organizado e à corrupção. O mecanismo em causa permite também a adopção de medidas de salvaguarda em caso de necessidade. O Conselho apoia ainda as demais medidas citadas pela Comissão dirigidas a assegurar uma aplicação adequada das políticas comunitárias e a garantir que o trabalho das instituições prossiga sem falhas após a adesão da Bulgária e da Roménia à União. O Conselho frisa que ambos os países precisam de manter o mesmo empenho político para resolverem as questões ainda em aberto. Bulgária e Roménia terão de prestar contas regularmente dos progressos obtidos na consecução dos objectivos fixados. O primeiro relatório deve ser entregue à Comissão até ao fim de Março do próximo ano. A Comissão comunicará, então, até Junho de 2007, os progressos realizados face aos objectivos ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O Conselho reexaminará a situação em Junho de 2007, depois de receber o relatório da Comissão. Os pontos de vista do Parlamento Europeu foram tidos em consideração ao longo de todo o processo de adesão da Bulgária e da Roménia. Em nome da Presidência que represento, quero agradecer aos membros da Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Bulgária e da Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Roménia, bem como a todos os Membros do Parlamento Europeu, o importante contributo que deram para a adesão da Bulgária e da Roménia à União Europeia. Naturalmente, tomaremos em devida conta também os relatórios que estão hoje a ser aqui debatidos. O processo de ratificação do Tratado de Adesão nos Estados-Membros está praticamente concluído. Contamos poder acolher a Bulgária e a Roménia como membros da União no dia 1 de Janeiro de 2007. Com a sua adesão à União Europeia, consumar-se-á este histórico quinto alargamento da UE, que até à data se tem revelado um grande sucesso."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 12. Oktober konnte der Rat mit Freude den Monitoring-Bericht der Kommission über den Stand der Beitrittsvorbereitungen Bulgariens und Rumäniens entgegennehmen. Nach Auffassung der Kommission haben Bulgarien und Rumänien durch die in beiden Ländern erzielten Fortschritte gezeigt, dass sie bereit sind, die sich aus der Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Verpflichtungen am 1. Januar 2007 zu übernehmen. Der Rat hat den Monitoring-Bericht gründlich geprüft, und er ist zu denselben Schlussfolgerungen gelangt wie die Kommission. Wir haben ebenfalls die Reformen, die beide Länder durchgeführt haben, anerkennend zur Kenntnis genommen und beide Länder aufgefordert, die noch ausstehenden Vorbereitungen für die Mitgliedschaft zum Abschluss zu bringen. Der Rat hat seine Unterstützung für den Kooperations- und Kontrollmechanismus bei der Justizreform und den Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Korruption erklärt. Dieser Mechanismus macht es auch möglich, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, falls dies erforderlich werden sollte. Der Rat befürwortet auch die anderen von der Kommission genannten Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die EU-Politiken ordnungsgemäß umgesetzt werden und dass die Arbeit der Organe nach dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens reibungslos vonstatten gehen kann. Der Rat betont, dass beide Länder ihre politischen Anstrengungen fortsetzen müssen, um die noch ungelösten Fragen zum Abschluss zu bringen. Bulgarien und Rumänien müssen regelmäßig über ihre Fortschritte in Bezug auf die Vorgaben, die so genannten berichten. Der erste Bericht soll Ende März kommenden Jahres bei der Kommission eingehen. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat bis spätestens Juni kommenden Jahres über die Fortschritte in Bezug auf die Vorgaben berichten. Der Rat wird die Situation wiederum im Juni 2007 prüfen, wenn ihm der Bericht der Kommission vorliegen wird. Die Auffassungen des Europäischen Parlaments sind während des gesamten Beitrittsprozesses Bulgariens und Rumäniens berücksichtigt worden. Als Vertreterin des Vorsitzes möchte ich den Mitgliedern der Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Bulgarien und denen der Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Rumänien sowie allen Mitgliedern des Europäischen Parlaments für ihren wichtigen Beitrag zum Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union danken. Wir werden selbstverständlich auch die heute hier erörterten Berichte angemessen berücksichtigen. Der Ratifizierungsprozess zu den Beitrittsverträgen ist in den Mitgliedstaaten nahezu abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 als Mitglieder der Union begrüßen können. Ihr Beitritt zur Europäischen Union bildet den Abschluss dieser historischen fünften Erweiterung der EU, die sich bislang als großer Erfolg erwiesen hat."@de9
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli deputati, il 12 ottobre il Consiglio ha accolto favorevolmente la relazione di verifica della Commissione sullo stato di preparazione di Bulgaria e Romania per l’adesione all’Unione europea. Secondo la Commissione, attraverso i progressi compiuti Bulgaria e Romania hanno dimostrato che saranno pronte ad accettare i diritti e i doveri dell’adesione il 1° gennaio 2007. Il Consiglio ha esaminato approfonditamente la relazione di verifica ed è giunto alla stessa conclusione della Commissione. Abbiamo anche riconosciuto le riforme attuate da entrambi i paesi, e li abbiamo esortati a portare a conclusione i rimanenti preparativi per l’adesione. Il Consiglio ha espresso il suo appoggio per il meccanismo di cooperazione e di verifica relativo alla riforma dell’ordinamento giudiziario e all’azione per combattere la criminalità organizzata e la corruzione. Questo meccanismo rende anche possibile, se necessario, l’adozione di misure di salvaguardia. Il Consiglio sostiene anche le altre misure menzionate dalla Commissione volte a garantire che le politiche comunitarie siano attuate correttamente e che il lavoro delle Istituzioni proceda senza problemi dopo l’adesione di Bulgaria e Romania. Il Consiglio sottolinea che entrambi i paesi devono continuare il loro impegno politico per risolvere le questioni rimaste in sospeso. Bulgaria e Romania devono riferire periodicamente sui progressi compiuti nell’adempimento dei parametri. La prima relazione dovrebbe giungere alla Commissione entro la fine di marzo dell’anno prossimo. La Commissione riferirà poi al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in merito ai parametri entro giugno del prossimo anno. Il Consiglio riesaminerà la situazione a giugno 2007 dopo aver ricevuto la relazione della Commissione. I pareri del Parlamento europeo sono stati tenuti in considerazione durante l’intero processo di adesione per la Bulgaria e la Romania. Nella mia veste di rappresentante della Presidenza, voglio ringraziare i membri della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Bulgaria e della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania, nonché tutti i deputati al Parlamento europeo, per il loro importante contributo all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. Terremo altresì in debito conto, ovviamente, le relazioni oggi in discussione. Il processo di ratifica dei trattati di adesione negli Stati membri è quasi terminato. Ci attendiamo di poter accogliere Bulgaria e Romania come membri dell’Unione il 1° gennaio 2007. La loro adesione all’Unione europea concluderà questo storico quinto allargamento dell’UE, che finora si è dimostrato un grande successo."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 12 octobre dernier, le Conseil a reçu le rapport de suivi de la Commission sur le degré de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’adhésion à l’UE. D’après la Commission, la Bulgarie et la Roumanie ont prouvé, au travers des progrès réalisés, qu’elles seraient prêtes à accepter les droits et les obligations liés à l’adhésion au 1er janvier 2007. Le Conseil a examiné attentivement le rapport de suivi et est parvenu à la même conclusion que la Commission. Nous avons également salué les réformes entreprises par les deux pays et les invitons instamment à mener à leur terme les préparatifs restants en vue de l’adhésion. Le Conseil a exprimé son soutien vis-à-vis du mécanisme de coopération et de vérification lié à la réforme de l’appareil judiciaire et aux mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Ce mécanisme offre également la possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde, le cas échéant. Le Conseil soutient en outre les autres mesures mentionnées par la Commission en vue de garantir la mise en œuvre correcte des politiques européennes et la poursuite sans entrave des travaux des institutions après l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Le Conseil insiste sur le fait que les deux pays doivent continuer à endosser leurs responsabilités politiques afin de résoudre les problèmes en suspens. La Bulgarie et la Roumanie doivent présenter des rapports réguliers sur les progrès faits en vue de respecter les critères de référence. Le premier rapport doit parvenir d’ici fin mars 2007 à la Commission, laquelle fera ensuite un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès faits par rapport à ces critères avant le mois de juin de l’année prochaine. Le Conseil réexaminera alors la situation en juin 2007, lorsqu’il aura reçu le rapport de la Commission. Les avis du Parlement européen ont été pris en considération tout au long du processus d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. En tant que représentante du Conseil, je voudrais remercier les membres des délégations à la commission parlementaire mixte UE-Bulgarie et UE-Roumanie, de même que l’ensemble des députés du Parlement européen, pour leur contribution majeure à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. Il va de soi que nous accorderons toute l’attention nécessaire aux rapports examinés aujourd’hui. Le processus de ratification du traité d’adhésion dans les États membres est presque arrivé à son terme. Nous espérons être en mesure d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie en tant que membres de l’Union le 1er janvier 2007. Leur entrée dans l’Union européenne clôturera ce cinquième élargissement historique de l’UE, qui s’est jusqu’à présent avéré un succès."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061129.14.3-091"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph