Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-29-Speech-3-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061129.13.3-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først og fremmest takke for denne intense, men nyttige debat. Det er et tegn på godt samarbejde, at alt, selv problematiske spørgsmål, kan diskuteres. Forudsætningen for et godt samarbejde blev opfyldt på topmødet mellem EU og Rusland. Vi var tilmed i stand til at diskutere disse vanskelige spørgsmål helt konkret og ikke blot rent principielt. Det fremgik meget tydeligt af denne debat, at vi har brug for et afbalanceret samarbejde mellem EU og Rusland. I åbningstalerne på topmødet lagde begge parter stor vægt på den kendsgerning, at EU og Rusland er meget indbyrdes afhængige. Vi er afhængige af dem på mange områder, og de er afhængige af os. Denne balance indebærer bl.a., at parterne forholder sig til hinanden på lige fod, og at de udviser respekt. Desuden opnås de bedste resultater af samarbejdet med Rusland navnlig gennem dialog og tæt samarbejde. Dette vil ikke ske, hvis vores tilgang til partneren er præget af den holdning, at alt er godt hos os, og at de gør alting håbløst forkert, og at vi skal fortælle dem, hvad de skal gøre. Vi opnår de bedste resultater gennem en åben dialog om alle spørgsmål og ved at udvise respekt for partneren. Der kan ikke forhandles om EU's grundlæggende værdier i forbindelse med denne dialog. Vores værdier er ikke til salg. Menneskerettighederne er et centralt aspekt i dialogen mellem Unionen og Rusland. Det er af afgørende betydning for deres praktiske implementering, at der sker fremskridt med hensyn til retsstatsprincippet i Rusland. Unionen vil arbejde tæt sammen med Rusland på mange områder for at sikre retsstatsprincippet. Samarbejdet inden for vores fire "rum" er en god anledning til at arbejde tættere sammen, ikke blot i energisektoren, men også på mange andre områder. Nu, hvor vi er nødt til at gøre en indsats for at få et nyt mandat til en nye partnerskabsaftale, er det værd at holde sig for øje, at vi også har mulighed for at arbejde tættere og mere effektivt sammen på grundlag af den eksisterende aftale. Vi behøver således ikke afvente et nyt mandat, da vi kan gøre fremskridt på grundlag af det nuværende mandat. Debatten understregede også, at solidariteten i EU er af stor betydning. I denne forbindelse blev der tydeligvis udvist solidaritet til det sidste, idet Kommissionen og Rådets formandskab gjorde deres yderste for at finde en løsning på de områder, hvor der fortsat var uenighed, og på at indlede forhandlingerne om den nye aftale. Det lykkedes os imidlertid desværre ikke. Præsident Putin gav flere gange klart udtryk for, at Rusland gerne importerer polsk kød. Efter Ruslands opfattelse er problemet, at kød, der er produceret i andre lande med polsk mærkning, importeres til Rusland, hvilket ikke kan accepteres. Der skal fortsat gøres en indsats for at løse dette problem og nå til enighed. Lige før topmødet kom det frem, at USA og Rusland har indgået en bilateral aftale om Ruslands medlemskab af WTO. Da dette vigtige skridt hen imod Ruslands medlemskab af WTO nu er blevet taget, står det klart, at Rusland vil blive optaget i WTO i nær fremtid. Dette vil også medføre nye og virkelig positive muligheder for økonomisk samarbejde mellem EU og Rusland. Kommissær Mandelson og den russiske handelsminister Gref præsenterede også deres synspunktet på topmødet. Vi har således mange fremragende muligheder, men også en lang række problemområder, hvor vi fortsat skal samarbejde. Vi skal samarbejde på lige vilkår og udvise gensidig respekt."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Erstes möchte ich mich für diese intensive, aber lohnende Debatte bedanken. Es ist Ausdruck der guten Zusammenarbeit, dass alles, sogar problematische Fragen angesprochen werden können. Diese Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit haben wir auch beim Gipfeltreffen EU-Russland vorgefunden. Wir waren in der Lage, auch diese schwierigen Probleme ganz konkret und nicht nur prinzipiell anzusprechen. Es ist in dieser Debatte sehr deutlich geworden, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland ein Gleichgewicht brauchen. In den Eröffnungsreden des Gipfeltreffens haben beide Seiten nachdrücklich hervorgehoben, dass wir, die Europäische Union und Russland, in einem Zustand starker gegenseitiger Abhängigkeit leben. Wir sind von ihnen in vielen Dingen abhängig, und sie sind abhängig von uns. Ein Element dieses Gleichgewichts ist die Überzeugung, dass man sich dem Partner auf gleicher Augenhöhe und zudem mit Respekt nähert. Mehr noch, die besten Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit Russland werden namentlich auf dem Wege des Dialogs und einer engen Zusammenarbeit erzielt. Das wäre nicht so, wenn wir auf den Partner in dem Glauben zugehen würden, dass bei uns alles in Ordnung und bei ihnen alles hoffnungslos falsch sei und dass wir ihnen beibringen müssten, was sie zu tun hätten. Die besten Ergebnisse werden durch einen offenen Dialog zu allen Themen erzielt, während man gleichzeitig den Respekt für den Partner beibehält. Die Grundwerte der Europäischen Union sind in diesem Dialog nicht verhandelbar. Unsere Werte stehen nicht zum Verkauf. Die Frage der Menschenrechte steht im Mittelpunkt des Dialogs zwischen der Union und Russland. Absolut entscheidend für deren praktische Umsetzung sind dabei Fortschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit in Russland. Zur Durchsetzung des Rechtsstaatsprinzips wird die Union auf vielfältige Art und Weise eng mit Russland zusammenarbeiten. Unsere vier „Räume“ der Zusammenarbeit bieten eine gute Gelegenheit für eine engere Kooperation, nicht nur im Energiesektor, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Nun, da wir weiter an dem Mandat für ein neues Partnerschaftsabkommen arbeiten müssen, sei daran erinnert, dass auch das geltende Abkommen eine engere und effektivere Zusammenarbeit zulässt. So müssen wir nicht auf ein neues Mandat warten, sondern können auf der Grundlage des jetzigen Abkommens weitermachen. In der Aussprache ging es auch verstärkt um den Wert der Solidarität innerhalb der Europäischen Union. In diesem Fall wird die Solidarität ganz konkret in der Tatsache deutlich, dass die Kommission und der Vorsitz buchstäblich bis zum letzten Moment ihr Äußerstes versucht haben, um eine Lösung für die restlichen Konfliktbereiche zu finden und Gespräche über das neue Abkommen aufnehmen zu können. Das ist uns bedauerlicherweise nicht gelungen. Präsident Putin hat mehrmals sehr offen gesagt, dass polnisches Fleisch in Russland willkommen ist. Aus russischer Sicht liege das Problem darin, dass Fleisch nach Russland eingeführt wird, das irgendwo anders produziert und dann mit polnischen Etiketten versehen wird, und dass könne man nicht hinnehmen. Es bedarf anhaltender Bemühungen, um dieses Problem zu lösen und zu einer Einigung zu gelangen. Unmittelbar vor dem Gipfeltreffen ereilte uns die Nachricht, dass die USA und Russland eine bilaterale Vereinbarung über Russlands Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation abgeschlossen haben. Da dieser entscheidende Schritt auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft Russlands in der WTO jetzt getan worden ist, ist davon auszugehen, dass Russland der WTO in nächster Zukunft beitreten wird. Das wird auch neue und wirklich positive Perspektiven für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland eröffnen. Kommissar Mandelson und der russische Handelsminister Gref haben ihre Ansichten dazu auch beim Gipfeltreffen vorgetragen. Wir haben also jede Menge hervorragende Möglichkeiten, aber wir haben auch jede Menge Problembereiche, in denen die Kooperation fortgesetzt werden muss. Die Zusammenarbeit muss auf der Grundlage der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Achtung erfolgen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την έντονη αλλά αξιόλογη συζήτηση. Μια ένδειξη καλής συνεργασίας είναι το γεγονός ότι τα πάντα, ακόμη και τα προβληματικά θέματα, μπορούν να συζητηθούν. Αυτή η προϋπόθεση για την καλή συνεργασία εκπληρώθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας. Μπορέσαμε να συζητήσουμε ακόμη και αυτά τα δύσκολα θέματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, και όχι μόνο κάνοντας αναφορά σε γενικές αρχές. Είναι προφανές από αυτή τη συζήτηση ότι απαιτείται ισορροπία στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Στις εναρκτήριες ομιλίες της διάσκεψης κορυφής, και οι δύο πλευρές έδωσαν μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία συνυπάρχουμε υπό όρους βαθύτατης αμοιβαίας εξάρτησης. Εξαρτώμαστε από τους Ρώσους σε πολλούς τομείς, και οι Ρώσοι εξαρτώνται από εμάς. Μέρος αυτής της ισορροπίας είναι η αντίληψη ότι προσεγγίζει κανείς τους εταίρους του κατά τρόπο ισότιμο και, επιπλέον, με σεβασμό. Άλλωστε, τα καλύτερα αποτελέσματα στη συνεργασία με τη Ρωσία επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μέσω του διαλόγου και της κοινής προσπάθειας. Αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν προσεγγίζουμε τους εταίρους μας με την πεποίθηση ότι σε όλα έχουμε δίκιο ενώ εκείνοι έχουν άδικο σε όλα, και ότι πρέπει να τους διδάξουμε τι πρέπει να κάνουν. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του ανοικτού διαλόγου για όλα τα θέματα, επιδεικνύοντας συγχρόνως σεβασμό προς τους εταίρους μας. Οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση σε αυτόν τον διάλογο. Οι αξίες μας δεν είναι προς πώληση. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει κεντρική σημασία στον διάλογο μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας. Απολύτως αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή τους είναι η πρόοδος στον τομέα του κράτους δικαίου στη Ρωσία. Η Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τη Ρωσία με πολλούς τρόπους για να εμπεδώσει την αρχή του κράτους δικαίου. Οι τέσσερις «χώροι» συνεργασίας μας προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για στενότερη συνεργασία, όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Τώρα που πρέπει να επεξεργαστούμε τη διαμόρφωση μιας νέας διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης, αξίζει να θυμόμαστε ότι η ισχύουσα συμφωνία εξακολουθεί να μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε πιο στενά και αποτελεσματικά. Δεν είναι αναγκαίο, λοιπόν, να περιμένουμε αδρανείς την απόφαση σχετικά με τη νέα εντολή: μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο με βάση την παρούσα συμφωνία. Στη συζήτηση έγινε επίσης πολύς λόγος για την αλληλεγγύη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προκειμένη περίπτωση η αλληλεγγύη είναι εμφανέστατη δεδομένου ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή, η Επιτροπή και η Προεδρία του Συμβουλίου κατέβαλαν το μέγιστο των προσπαθειών τους για τη διευθέτηση των διαφωνιών που εκκρεμούσαν και την έναρξη συνομιλιών σχετικά με τη νέα συμφωνία. Δυστυχώς, όμως, αποτύχαμε σε αυτή την προσπάθεια. Ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε επανειλημμένα με μεγάλη σαφήνεια ότι το πολωνικό κρέας είναι ευπρόσδεκτο στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη ρωσική άποψη, το πρόβλημα δημιουργείται από κρέας που παράγεται αλλού και εισάγεται στη χώρα με πολωνικές ετικέτες, πράγμα το οποίο η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχτεί. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίλυση αυτού του προβλήματος και την επίτευξη συμφωνίας. Μόλις πριν από τη διάσκεψη κορυφής, έγινε γνωστή η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ρωσία είχαν καταλήξει σε διμερή συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Καθώς έχει πλέον πραγματοποιηθεί αυτό το σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, είναι σαφές ότι η Ρωσία θα ενταχθεί στον ΠΟΕ στο εγγύς μέλλον. Αυτό προσφέρει νέες και πραγματικά θετικές προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Ο Επίτροπος κ. Mandelson και ο ρώσος Υπουργός Εμπορίου κ. Gref εξέθεσαν επίσης τις απόψεις τους κατά τη διάσκεψη κορυφής. Έχουμε, συνεπώς, στη διάθεσή μας πολλές θαυμάσιες ευκαιρίες, αλλά και πολλούς προβληματικούς τομείς στους οποίους η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί. Η συνεργασία πρέπει να είναι ισότιμη και να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, first of all, thank you for this intense but worthwhile debate. A sign of good cooperation is that everything, even problematic issues, can be discussed. This prerequisite for good cooperation was met at the EU-Russia Summit. We were able to discuss even these difficult issues in concrete terms, and not just in terms of the principles involved. It is very obvious from this debate that we need a balance in cooperation between the EU and Russia. In the opening speeches of the Summit, both sides laid great emphasis on the fact that we, the European Union and Russia, exist in a state of great mutual dependence. We are dependent on them for many things, and they are dependent on us. Part of this balance is the notion that one approaches the partner on an equal footing and, furthermore, with respect. Moreover, the best results in cooperation with Russia are achieved specifically through dialogue and working closely together. That will not come about if we approach the partner in the belief that everything is right with us and everything with them is hopelessly wrong, and that we will teach them what they need to do. The best results are achieved through open dialogue on all issues, at the same time maintaining respect for the partner. The European Union’s basic values are not up for negotiation in this dialogue. Our values are not for sale. The matter of human rights is central to the dialogue between the Union and Russia. Absolutely crucial to their practical implementation is progress in the area of the rule of law in Russia. The Union will be working closely with Russia in many ways to establish the principle of the rule of law. Our four ‘spaces’ for cooperation are a good opportunity for closer cooperation, not just in the energy sector, but in many other areas too. Now that we have to work to achieve a new mandate for a new partnership agreement, it is worth remembering that the existing agreement also allows us to cooperate more closely and effectively. So we do not have to just wait around for a new mandate: we can move on on the basis of the present one. The debate also made much of the importance of solidarity within the European Union. In this case solidarity is very evident in the fact that, right to the last, the Commission and the Presidency of the Council did their utmost to find a solution to the remaining areas of discord and to start talks on the new agreement. In that, unfortunately, we failed, however. President Putin said very clearly several times that Polish meat is welcome in Russia. From their point of view, the problem is that meat produced elsewhere with Polish labels on it is coming into the country, and that they cannot accept. Continued efforts need to be made to resolve this problem and reach agreement. Just prior to the Summit, the news broke that the United States of America and Russia had concluded a bilateral agreement on Russia’s membership of the World Trade Organisation. As this major step on the road towards Russia’s membership of the WTO has now been taken, it is clear that Russia will be joining the WTO in the near future. That will also bring with it new and really positive prospects for economic cooperation between the European Union and Russia. Commissioner Mandelson and Russian Trade Minister Gref also put forward their views at the Summit. We therefore have plenty of excellent opportunities, but also plenty of problem areas where cooperation has to be continued. Cooperation has to be on an equal basis, and one where there is mutual respect."@en4
". Señor Presidente, Señorías, antes de nada, gracias por este intenso pero interesante debate. Una señal de buena cooperación es que pueda hablarse de todo, incluso de las cuestiones problemáticas. Este requisito previo para una buena cooperación se dio en la Cumbre UE-Rusia. Pudimos hablar incluso de los temas difíciles en términos concretos, y no solo en términos de los principios implicados. En este debate se ha hecho evidente que necesitamos un equilibrio en la cooperación entre la UE y Rusia. En los discursos inaugurales de la Cumbre, ambas partes hicieron gran hincapié en el hecho de que nosotros, la Unión Europea y Rusia, existimos en un estado de gran dependencia mutua. Nosotros dependemos de ellos para muchas cosas, y ellos dependen de nosotros. Parte de ese equilibrio depende de la noción de una relación mutua basada en la igualdad y en el respeto. Además, los mejores resultados en la cooperación con Rusia se han conseguido precisamente por medio del diálogo y el trabajo conjunto. Eso no será posible si abordamos a la otra parte con la idea de que nosotros lo hacemos todo bien y de que ellos lo hacen todo desesperadamente mal, y que nosotros les enseñaremos lo que tienen que hacer. Los mejores resultados se consiguen por medio del diálogo abierto sobre todo tipo de cuestiones, respetando en todo momento a la otra parte. Los valores fundamentales de la Unión Europea no están abiertos a la negociación en este diálogo. Nuestros valores no están en venta. La cuestión de los derechos humanos ocupa un lugar central en el diálogo entre la Unión y Rusia. Para su puesta en práctica es absolutamente necesario que se progrese en el ámbito del Estado de Derecho en Rusia. La Unión trabajará conjuntamente con Rusia de muchas formas para establecer el principio del Estado de Derecho. Nuestros cuatro «espacios» para la cooperación ofrecen una buena oportunidad para estrechar la cooperación, no solo en el sector de la energía, sino en muchos otros ámbitos también. Ahora que tenemos que trabajar para acordar el nuevo mandato para el nuevo acuerdo de asociación, debemos recordar que también el acuerdo actual nos permite cooperar de una manera más estrecha y eficaz. Así que no tenemos que limitarnos a esperar a un nuevo mandato: podemos avanzar sobre la base del mandato actual. En el debate ha quedado también clara la importancia de la solidaridad dentro de la Unión Europea. En este caso, la solidaridad se hace evidente en el hecho de que, hasta el final, la Comisión y la Presidencia del Consejo hicieron todo lo posible por encontrar una solución a las discrepancias que seguían existiendo y por iniciar conversaciones sobre el nuevo acuerdo. Pero en eso, lamentablemente, fracasamos. El Presidente Putin dijo muy claramente varias veces que la carne polaca tiene una buena acogida en Rusia. En su opinión, el problema es que está llegando al país carne producida en otros lugares con etiquetas polacas y eso es algo que no pueden aceptar. Hay que seguir tratando de resolver este problema y alcanzar un acuerdo. Justo antes de la Cumbre, se anunció en las noticias que los Estados Unidos de América y Rusia habían firmado un acuerdo bilateral sobre la pertenencia de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Ahora que se ha dado este importante paso hacia el ingreso de Rusia en la OMC, está claro que Rusia entrará a formar parte de la OMC en un futuro próximo. Eso abrirá también perspectivas nuevas y realmente positivas para la cooperación económica entre la Unión Europea y Rusia. El Comisario Mandelson y el Ministro de Comercio ruso Gref expusieron también sus opiniones en la Cumbre. Así pues, tenemos numerosas y excelentes oportunidades, pero también muchos ámbitos problemáticos en donde la cooperación tiene que continuar. La cooperación tiene que basarse en la igualdad y en el respeto mutuo."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord vous remercier pour ce débat intense, mais utile. Que nous puissions débattre de tout, même des questions problématiques, est un signe de bonne coopération. Cette condition pour une bonne coopération a été satisfaite lors du sommet UE-Russie. Nous pouvons même aborder ces questions délicates de manière concrète et non pas uniquement en termes de principes impliqués. Il ressort clairement de ce débat qu’un équilibre dans la coopération entre l’UE et la Russie est indispensable. Lors des discours d’ouverture du sommet, les deux parties ont fortement insisté sur le fait que l’Union européenne et la Russie se trouvent dans un état de grande interdépendance. Nous dépendons d’eux pour de nombreuses raisons et vice versa. Cet équilibre repose partiellement sur l’idée que l’on doit considérer le partenaire sur un pied d’égalité et avec respect. En outre, c’est grâce au dialogue et à une collaboration étroite qu’il est possible d’atteindre les meilleurs résultats en matière de coopération avec la Russie, ce qui ne sera pas le cas si partons avec l’idée que nous n’avons rien à nous reprocher, qu’au contraire, les Russes ont tout à se reprocher et que nous allons leur montrer ce qu’ils doivent faire. C’est grâce à un dialogue ouvert sur toutes les questions et au respect de l’autre que nous parviendrons aux meilleurs résultats. Les valeurs fondamentales de l’Union européenne ne sont pas négociables dans ce dialogue. Nos valeurs ne sont pas à vendre. La question des droits de l’homme est centrale dans le dialogue entre l’Union et la Russie. Des progrès dans le domaine de l’État de droit en Russie sont vitaux pour l’application concrète des droits de l’homme. L’Union collaborera étroitement avec la Russie de différentes manières afin de mettre en place le principe de l’État de droit. Nos quatre «espaces» de coopération représentent une bonne opportunité de renforcer notre coopération, non seulement dans le secteur énergétique, mais aussi dans d’autres domaines. Maintenant que nous devons travailler en vue d’obtenir un nouveau mandat pour un nouvel accord de partenariat, il est bon de rappeler que l’accord existant nous offre également la possibilité de coopérer plus étroitement et efficacement. Par conséquent, nous ne devons pas nous contenter d’attendre un nouveau mandat: nous pouvons avancer sur la base du mandat existant. Ce débat a également mis au jour l’importance de la solidarité au sein de l’Union européenne. Dans ce cas, la solidarité est vraiment évidente en ce sens que la Commission et la présidence du Conseil ont fait, jusqu’au bout, le maximum pour éliminer les domaines de mésentente restants et pour entamer les discussions relatives au nouvel accord. Toutefois, nous n’y sommes pas parvenus. Le président Poutine a déclaré plusieurs fois de manière on ne peut plus claire que la viande polonaise était la bienvenue en Russie. Du point de vue russe, le problème est que la viande est produite ailleurs et porte des étiquettes polonaises lors de son entrée en Russie, et ils ne peuvent l’accepter. Il importe de poursuivre les efforts afin de résoudre ce problème et de parvenir à un accord. Juste avant le sommet, la nouvelle s’est répandue que les États-Unis et la Russie avaient conclu un accord bilatéral sur l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce. Puisque cette avancée importante vers l’adhésion de la Russie à l’OMC a été franchie, il est clair que la Russie rejoindra l’OMC dans un futur proche. Cette adhésion amènera avec elle de nouvelles perspectives positives pour la coopération économique entre l’Union européenne et la Russie. Le commissaire Mandelson et le ministre russe du commerce, M. Gref, ont également présenté leurs opinions au cours de ce sommet. C’est pourquoi nous avons à présent de nombreuses possibilités excellentes, mais également de nombreux domaines problématiques pour lesquels il faut poursuivre la coopération. Cette coopération doit se dérouler sur un pied d’égalité et dans le respect mutuel."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli parlamentari, innanzi tutto desidero ringraziarvi per questa discussione accesa, ma proficua. Il fatto di poter discutere di tutto, anche di questioni problematiche, è segno di una collaborazione positiva. Questo presupposto essenziale per una valida collaborazione è stato soddisfatto al Vertice UE-Russia, dove abbiamo potuto discutere anche di questi temi delicati in termini concreti, e non solo in termini di principio. Dalla discussione risulta evidente che è necessario trovare un equilibrio nella cooperazione tra l’UE e la Russia. Nei discorsi di apertura del vertice, le due parti hanno posto una grande enfasi sul fatto che entrambe, Unione europea e Russia, sono in una situazione di forte dipendenza reciproca. Noi dipendiamo da loro per molti versi, così come loro dipendono da noi. In parte, l’equilibrio sta nell’idea di trattare il proprio su un piano di parità e, aggiungo, con rispetto. Inoltre, i migliori risultati nella cooperazione con la Russia si ottengono nello specifico attraverso il dialogo e una stretta collaborazione, cose impossibili se ci rivolgiamo ai nostri interlocutori nella convinzione di avere comunque ragione mentre loro hanno inevitabilmente torto, e che saremo noi a insegnare a loro che cosa devono fare. I risultati migliori si ottengono attraverso il dialogo aperto su tutti i temi, mantenendo nel contempo il rispetto per il . I valori fondamentali dell’Unione europea non sono oggetto di negoziato in questo dialogo. I nostri valori non sono in vendita. La questione dei diritti umani è centrale nel dialogo tra l’Unione e la Russia. Per la loro attuazione pratica è fondamentale il progresso dello Stato di diritto in Russia. L’Unione intende collaborare strettamente con la Russia in molti modi per stabilire il principio dello Stato di diritto. I nostri quattro “spazi comuni” sono una buona opportunità per promuovere la cooperazione non solo nel settore dell’energia, ma anche in molte altre aree. Ora che dobbiamo lavorare per ottenere un ulteriore mandato per un nuovo accordo di partenariato, vale la pena di ricordare che anche l’accordo vigente ci consente di collaborare in modo più stretto ed efficace. Quindi non dobbiamo limitarci ad aspettare un nuovo mandato: possiamo muoverci sulla base di quello attuale. Nella discussione si è dato molto peso all’importanza della solidarietà all’interno dell’Unione europea. In questo caso, la solidarietà è stata ben evidenziata dal fatto che, fino all’ultimo, la Commissione e la Presidenza del Consiglio hanno fatto il possibile per trovare una soluzione sui restanti punti di divergenza e avviare i colloqui sul nuovo accordo. Ma purtroppo in questo abbiamo fallito. Il Presidente Putin ha detto molto chiaramente più di una volta che la carne polacca è la benvenuta in Russia. Dal loro punto di vista, il problema è la carne prodotta altrove che entra nel loro paese con un’etichetta polacca, secondo una prassi che non possono accettare. Occorre impegnarsi ancora per risolvere questo problema e giungere ad un accordo. Appena prima del vertice è arrivata la notizia che gli Stati Uniti d’America e la Russia avevano concluso un accordo bilaterale in merito all’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio. Considerando questo importante passo avanti nel cammino verso l’adesione della Russia all’OMC, è chiaro che la Russia entrerà nell’OMC nel prossimo futuro. Questa novità comporterà nuove prospettive veramente positive per la cooperazione economica tra Unione europea e Russia. Anche il Commissario Mandelson e il ministro del Commercio russo Gref hanno presentato i rispettivi punti di vista al vertice. Quindi siamo di fronte a molte opportunità straordinarie, ma anche a numerose aree problematiche nelle quali occorre portare avanti la cooperazione. Una cooperazione su una base paritaria e improntata al rispetto reciproco."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik u bedanken voor dit beknopte, maar verdienstelijke debat. Het is een teken van goede samenwerking dat alle zaken, ook de lastige, kunnen worden besproken. Aan deze voorwaarde voor goede samenwerking werd op de Top EU/Rusland voldaan. Zelfs de lastige zaken konden wij concreet bespreken, en niet alleen in beginsel. In dit debat is sterk naar voren gekomen dat wij in de samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland behoefte hebben aan evenwicht. In de openingstoespraken op de Top hebben beide partijen met klem benadrukt dat wij, de Europese Unie en Rusland, sterk van elkaar afhankelijk zijn. Wij zijn in veel opzichten van hen afhankelijk en zij van ons. Deel van dit evenwicht is ook dat de partner op voet van gelijkheid en met respect wordt bejegend. Bovendien worden de beste resultaten in de samenwerking met Rusland bereikt door middel van dialoog en nauwe samenwerking. Die bereiken wij niet als wij de partner benaderen met de gedachte dat wij onze zaken keurig op orde hebben maar bij hen alles fout zit, en dat wij hen wel eens zullen leren wat ze moeten doen. De beste resultaten worden bereikt als wij over alles een open dialoog voeren en de partner respecteren. De fundamentele waarden van de Europese Unie worden in deze dialoog niet ter discussie gesteld. Onze waarden zijn niet te koop. In de dialoog tussen de Europese Unie en Rusland nemen de mensenrechten een centrale plaats in. Voor de praktische uitvoering van de mensenrechten is de manier waarop de rechtsstaat in Rusland zich ontwikkelt, van cruciaal belang. De Europese Unie werkt op veel manieren met Rusland samen om de beginselen van de rechtsstaat te realiseren. Onze vier ruimten van samenwerking bieden goede mogelijkheden voor nauwere samenwerking, niet alleen in de energiesector maar ook op veel andere gebieden. Nu wij ons werk moeten voortzetten om een nieuw mandaat voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te verkrijgen, is het goed te beseffen dat ook de bestaande overeenkomst ons de mogelijkheid biedt om nauwer en doeltreffender samen te werken. Daarom hoeven wij niet enkel te wachten tot er een nieuw mandaat is, maar kunnen wij ook op basis van de bestaande overeenkomst verder gaan. In het debat is ook sterk naar voren gekomen hoe belangrijk de solidariteit binnen de Europese Unie is. In dit geval wordt van deze solidariteit ook concrete blijk gegeven, omdat de Commissie en het voorzitterschap van de Raad er tot het eind aan toe alles aan hebben gedaan om een oplossing te vinden voor de laatste twistpunten en de opening van onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst mogelijk te maken. Daar zijn wij echter helaas niet in geslaagd. President Poetin zei enkele malen heel duidelijk dat Pools vlees welkom is in Rusland. Vanuit hun optiek is het probleem dat elders geproduceerd vlees met Poolse stempels erop hun land binnenkomt, en dat kunnen zij niet accepteren. Wij moeten ons blijven inzetten om dit probleem op te lossen en overeenstemming te bereiken. Net voor de Top kwam het bericht dat de Verenigde Staten van Amerika en Rusland een bilateraal akkoord hebben gesloten over het lidmaatschap van Rusland van de Wereldhandelsorganisatie. Nu deze belangrijke stap op weg naar het WTO-lidmaatschap van Rusland is genomen, is het duidelijk dat Rusland binnenkort tot de WTO zal toetreden. Dat brengt ook nieuwe en zeer positieve vooruitzichten met zich mee voor de samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. Commissaris Mandelson en de Russische minister van Handel Gref hebben deze vooruitzichten op de Top uiteengezet. Er zijn dus talloze, uitstekende mogelijkheden, maar er zijn ook veel probleemgebieden waarop wij de samenwerking moeten voortzetten. Er moet op voet van gelijkheid en met wederzijds respect worden samengewerkt."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, os meus agradecimentos por este debate intenso mas proveitoso. É sinal de boa cooperação o facto de tudo poder ser debatido, incluindo as questões controversas. Este requisito da boa cooperação foi preenchido na Cimeira UE-Rússia. Fomos capazes de discutir até essas questões difíceis em termos concretos, e não apenas no plano dos princípios que lhes estão subjacentes O presente debate deixou bem claro que necessitamos de um equilíbrio na cooperação entre a UE e a Rússia. Nos discursos de abertura dos trabalhos da Cimeira, ambas as partes enfatizaram sobremaneira a situação de grande dependência recíproca em que se encontram União Europeia e Rússia. Nós estamos dependentes deles em muitas coisas, como eles de nós. Parte do equilíbrio decorre da ideia de que, nas relações bilaterais, o parceiro deve ser tratado em pé de igualdade e, mais que isso, com respeito. Acresce que, na cooperação com a Rússia, é especificamente mediante o diálogo e uma colaboração estreita que se atingem os melhores resultados. É impossível alcançá-los abordando o parceiro animados da convicção de que somos exemplares em tudo e eles um caso perdido, e que nos cabe ensinar-lhes o que têm de fazer. Os melhores resultados obtêm-se por meio de diálogo franco em todas as questões, sem quebra do respeito devido ao parceiro. Nesse diálogo, os valores basilares da União Europeia não são negociáveis. Os nossos valores não estão à venda. Os direitos humanos são uma questão central no diálogo entre a União e a Rússia. Para a sua implementação prática é absolutamente crucial a realização de progressos na área do Estado de direito na Rússia. A União colaborará estreitamente com a Rússia por muitas vias com vista à implantação do princípio do primado da lei no país. Os nossos quatro "espaços" de cooperação constituem um bom ensejo de intensificação da cooperação, não só no sector da energia como em muitos outros domínios. Agora que temos de nos empenhar em obter um novo mandato para a negociação de um novo acordo de parceria, vale a pena recordar que o actual acordo nos permite igualmente cooperar de forma mais estreita e eficiente. Portanto, não temos de ficar a aguardar um novo mandato: podemos avançar no quadro do acordo vigente. O debate realçou também a importância da solidariedade no seio da União Europeia. No caso vertente, a solidariedade foi bem evidente na forma inexcedível como a Comissão e a Presidência do Conselho se empenharam até ao último instante na busca de soluções no que se refere aos pontos de divergência remanescentes, e em dar início às conversações relativas ao novo acordo. Nisso não tivemos êxito, infelizmente. O Presidente Putin declarou muito claramente por diversas vezes que a carne polaca é bem-vinda na Rússia. Do ponto de vista desta, o problema está no facto de haver carne proveniente de outras paragens que entra no país com rótulo polaco, e é essa carne que os russos não podem aceitar. É necessário desenvolver esforços continuados no sentido de se resolver este problema e chegar a um acordo. Nas vésperas da Cimeira, foi divulgada a notícia da conclusão pelos Estados Unidos da América e a Rússia de um acordo bilateral relativo à adesão desta à Organização Mundial de Comércio. Agora que esse passo de vulto na marcha da Rússia para a adesão à OMC está dado, é claro que a mesma se deverá concretizar a breve trecho. Isso abrirá também perspectivas novas e muito positivas à cooperação económica entre a União Europeia e a Rússia. O comissário Mandelson e o ministro do comércio russo, senhor Gref, expuseram igualmente os seus pontos de vista na Cimeira. Temos, pois, muitas oportunidades excelentes, mas também muitas áreas críticas em que urge prosseguir a cooperação. A cooperação tem de assentar num plano de igualdade e no respeito mútuo."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä tiiviistä, mutta ansiokkaasta keskustelusta. Hyvän yhteistyön merkki on se, että kaikkia asioita, myös vaikeita asioita voidaan käsitellä. Tämä hyvän yhteistyön edellytys täyttyi EU–Venäjä-huippukokouksessa. Näistä vaikeistakin asioista pystyttiin keskustelemaan myös konkretian tasolla, ei pelkästään periaatteiden tasolla. Tässä keskustelussa on tuotu voimakkaasti esille, että me tarvitsemme EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön tasapainoa. Huippukokouksen alkupuheenvuoroissa molemmat osapuolet korostivat voimakkaasti, että me, siis Euroopan unioni ja Venäjä, elämme hyvin vahvan keskinäisriippuvuuden tilassa. Me olemme monessa asiassa riippuvaisia heistä, ja he ovat riippuvaisia meistä. Tähän tasapainoon kuuluu myös se elementti, että lähestytään kumppania tasavertaiselta pohjalta ja myös kumppania kunnioittaen. Myös Venäjän kanssa parhaita tuloksia yhteistyössä saavutetaan nimenomaan yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. Se ei tapahdu niin, että me lähestymme kumppania ajattelemalla, että meillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on kaikki asiat pielessä ja että me tulemme opettamaan, miten teidän pitää tehdä. Parhaisiin tuloksiin päästään käymällä dialogia avoimesti kaikista asioista, myös kumppania kunnioittaen. Euroopan unionin perusarvot eivät ole tässä dialogissa kaupan. Meidän arvomme eivät ole myytävänä. Unionin ja Venäjän välisessä dialogissa ihmisoikeudet ovat hyvin keskeisellä sijalla. Niiden käytännön toteutumisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, miten oikeusvaltiokehitys Venäjällä etenee. Unioni tekee monella tavalla yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuisivat. Meidän neljä yhteistyöaluettamme antavat hyvät mahdollisuudet tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi energiasektorilla myös monilla muilla alueilla. Nyt kun joudumme jatkamaan työstöä uuden yhteistyösopimuksen mandaatin aikaansaamiseksi, on hyvä muistaa, että myös olemassa oleva sopimus antaa mahdollisuuden tiivistää ja tehostaa yhteistyötä. Näin ollen meidän ei tarvitse pelkästään odottaa uutta mandaattia vaan me voimme edetä myös olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Keskustelussa on hyvin voimakkaasti korostettu myös Euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden tärkeyttä. Tässä tapauksessa tämä solidaarisuus ilmenee hyvin konkreettisella tavalla siinä, että aivan viime hetkeen asti niin komissio kuin neuvoston puheenjohtajavaltiokin pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta viimeiset kiistakapulat olisi saatu ratkaistua ja uuden sopimuksen neuvotteluihin päästy. Siinä ei valitettavasti kuitenkaan onnistuttu. Presidentti Putin ilmaisi hyvin selkeästi useita kertoja, että puolalainen liha on Venäjälle tervetullutta. Heidän kannaltaan katsottuna ongelma on siinä, että maahan tulee muualla tuotettua lihaa, jossa on puolalaiset leimat, ja sitä he eivät voi hyväksyä. Tämän asian ratkaisemiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi on ehdottomasti jatkettava työtä. Hieman huippukokouksen alla tuli tieto USA:n ja Venäjän pääsemisestä kahdenväliseen sopimukseen Venäjän WTO-jäsenyydestä. Kun tämä merkittävä askel Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä on nyt otettu, on nähtävissä, että WTO-jäsenyys tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa. Se avaa myös Euroopan unionin ja Venäjän väliselle talousyhteistyölle aivan uudenlaiset, todella positiiviset näkymät. Komission jäsen Mandelsson ja kauppaministeri Gref esittelivät huippukokouksessa myös näitä näkymiä. Meillä on siis kosolti myönteisiä mahdollisuuksia, mutta kosolti myös sellaisia ongelmakohtia, joissa yhteistyötä pitää vielä jatkaa. Yhteistyötä on tehtävä tasavertaiselta, keskinäisen kunnioituksen pohjalta."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Först och främst vill jag tacka er för denna intensiva och givande debatt. Det är ett tecken på gott samarbete att allting, även problem, kan diskuteras. Detta kännetecken på gott samarbete visade sig också vid toppmötet mellan EU och Ryssland. Vi kunde diskutera även dessa svåra frågor i konkreta ordalag och inte bara principiellt. Det framgår mycket tydligt av debatten att vi måste ha en balans i samarbetet mellan EU och Ryssland. I öppningstalen vid toppmötet betonade båda sidor starkt att vi, EU och Ryssland, lever i ett omfattande ömsesidigt beroende. Vi är beroende av dem när det gäller många saker, och de är beroende av oss. En del av denna balans är inställningen att man närmar sig partnern på lika villkor och dessutom med respekt. Dessutom åstadkommer man de bästa resultaten i samarbetet med Ryssland via dialog och ett intimt arbete tillsammans. Det kommer inte att bli något sådant om vi närmar oss vår partner och tror att vi har rätt i allt och de har hopplöst fel i allt och att vi ska tala om för dem vad de ska göra. De bästa resultaten åstadkommer man genom en öppen dialog i alla frågor, med bibehållen respekt för sin partner. Europeiska unionens grundläggande värderingar är inte föremål för förhandling i denna dialog. Våra värderingar är inte till salu. Frågan om de mänskliga rättigheterna är central i dialogen mellan unionen och Ryssland. För den praktiska tillämpningen av de mänskliga rättigheterna är det absolut nödvändigt med framsteg på rättssäkerhetens område i Ryssland. EU kommer att arbeta intimt tillsammans med Ryssland för att uppnå rättssäkerhet. Våra fyra ”områden” för samarbete utgör goda möjligheter för närmare samarbete, inte bara på energiområdet utan även på många andra områden. När vi nu måste arbeta för ett nytt mandat för ett nytt partnerskapsavtal bör vi ha i åtanke att det befintliga avtalet också möjliggör ett närmare och effektivare samarbete. Vi behöver alltså inte bara vänta på ett nytt mandat. Vi kan gå framåt med stöd av det nuvarande. I debatten har man också talat mycket om vikten av solidaritet inom EU. Solidariteten är uppenbar i detta fall om man ser på att kommissionen och rådets ordförandeskap under hela processen gjorde sitt yttersta för att hitta en lösning på de återstående tvistefrågorna och påbörja samtal om det nya avtalet. Vi misslyckades dock med det. President Putin sa mycket tydligt flera gånger att polskt kött är välkommet i Ryssland. Från deras synpunkt är problemet att kött som produceras någon annanstans men har polsk märkning kommer in i landet, och det kan de inte acceptera. Det krävs fortsatta ansträngningar för att lösa detta problem och nå en överenskommelse. Strax före toppmötet kom nyheten att Amerikas förenta stater och Ryssland hade slutit ett bilateralt avtal om Rysslands medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO). Det är tydligt att Ryssland kommer att gå med i WTO i framtiden, när nu detta avgörande steg mot ett framtida medlemskap för Ryssland i WTO har tagits. Det kommer också att föra med sig nya och verkligt positiva utsikter för ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland. Kommissionsledamot Peter Mandelson och den ryske handelsministern German Gref lade också fram sina åsikter vid toppmötet. Vi har därmed gott om utmärkta möjligheter men också gott om problemområden där samarbetet måste fortsätta. Samarbetet måste ske på jämlik grund med ömsesidig respekt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph