Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-29-Speech-3-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061129.13.3-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det 18. topmøde mellem Rusland og EU blev afholdt i sidste uge i Helsinki. I overensstemmelse med hidtidig praksis drøftede parterne de "fire fælles rum" samt internationale spørgsmål generelt. Topmødet om den nordlige dimension mellem EU, Rusland, Norge og Island blev afholdt samtidig. Politikken for EU's nordlige dimension dækker et stort geografisk område, herunder Østersøområdet, det nordvestlige Rusland og det arktiske område. Den understøtter gennemførelsen af de fire fælles rum mellem EU og Rusland inden for dette geografiske område. Den nordlige dimension fokuserer desuden på særlige spørgsmål i de nordlige regioner såsom det sårbare miljø, oprindelige befolkningsgrupper og sundhed. Parterne skal etablere en fælles styregruppe for den nordlige dimension med henblik på at fremskynde det praktiske samarbejde. Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle de eksisterende partnerskaber i den nordlige dimension, dvs. miljøpartnerskabet og partnerskabet for folkesundhed og social velfærd. Vi ønsker også at undersøge mulighederne for at anvende partnerskabsmodellen inden for transport- og logistiksektoren og at styrke samarbejdet på området for energieffektivitet. Vores omfattende drøftelser af spørgsmål af afgørende betydning for EU og Rusland blev gennemført i en konstruktiv atmosfære. Med hensyn til den nye traktat mellem EU og Rusland kunne det konstateres, at der i ugerne forinden havde pågået en intensiv proces med henblik på at fastlægge forhandlingsmandatet. EU vil arbejde videre med forhandlingsmandatet, således at forhandlingerne kan indledes hurtigst muligt. Der er blevet afholdt fire møder i Det Permanente Partnerskabsråd i efteråret med henblik på at forbedre det konkrete samarbejde. Disse møder er blevet afholdt mellem EU og de russiske ministre for transport, miljø, retlige og indre anliggender og udenrigsanliggender. Med hensyn til det fælles økonomiske rum var der sket en positiv udvikling på mange samarbejdsområder. Parterne blev under topmødet enige om at afskaffe afgiften på overflyvninger af Sibirien. De europæiske og russiske stats- og regeringschefer anerkendte desuden, at de havde en meget stor fælles interesse, og at begge parter var afhængige af hinanden på energiområdet. EU understregede vigtigheden af principperne om gennemsigtighed, forudsigelighed, gensidighed og åbenhed på energimarkeder og med hensyn til investeringer og infrastruktur. Disse principper bør også indarbejdes i den nye traktat mellem EU og Rusland. Unionen insisterede på, at parterne skal garantere, at de forpligter sig til at overholde energichartret. Derudover drøftede parterne væksten i samhandelen og investeringerne mellem EU og Rusland, trafikbelastning og udvikling af et elektronisk toldbehandlingssystem, hvor der blev gjort tydelige fremskridt. Vi understregede, at fremskridt med hensyn til forhandlingerne om Ruslands medlemskab af Verdenshandelsorganisationen vil have en meget positiv indvirkning på EU's og Ruslands fælles økonomiske rum. Når Rusland er blevet medlem af WTO, kan vi påbegynde forhandlingerne om en omfattende frihandel mellem EU og Rusland. Dialogen om miljøet, som Det Permanente Partnerskabsråd (miljø) gav sin tilslutning til under mødet i oktober, vil skabe basis for et omfattende samarbejde. Der er sket fremskridt med hensyn til samarbejdet på området for retlige og indre anliggender på en række områder. Vi mente, at det var vigtigt, at aftalerne om lempelse af visumreglerne og tilbagetagelse af ulovlige indvandrere, der blev underskrevet i maj, træder i kraft hurtigst muligt. Med hensyn til menneskerettigheder udtrykte EU sin bekymring over situationen i Tjetjenien og var af den opfattelse, at det var vigtigt, at alle krænkelser af menneskerettighederne undersøges nøje, og at de ansvarlige enkeltpersoner drages til ansvar. EU kom også ind på forudsætningerne for udvikling af retsstatsprincippet, for ytringsfrihed og for uafhængige medier, herunder undersøgelsen af mordet på Anna Politkovskaja og Mikhail Khodorkovski-sagen. EU henviste til de gennemførte konsultationer om menneskerettighederne i starten af november, hvor man gik mere i dybden med disse spørgsmål, og hvor menneskerettighedssituationen i Rusland blev undersøgt mere indgående. EU påpegede, at den lagde stor vægt på et nærmere samarbejde om menneskerettigheder og gennemførelse af konsultationer om dette spørgsmål. EU og Rusland understregede vigtigheden af direkte kontakt mellem deres borgere som grundlag for et strategisk partnerskab. Partnerskabet kan forbedres, navnlig på uddannelses- og kulturområdet. Samarbejdet mellem universiteter såvel som studenterudvekslingsprogrammer mellem Unionen og Rusland har stået højt på dagsordenen dette efterår, og vi ønsker også fremover at gøre en indsats på dette område. Vi påpegede, at et samarbejde om internationale spørgsmål er vigtigt for hele Europas sikkerhed og velstand. Vi anerkendte, at samarbejdet om en række internationale spørgsmål har udviklet sig positivt. Det er ikke desto mindre nødvendigt at styrke samarbejdet mellem Unionen og Rusland. De internationale spørgsmål, som parterne drøftede, omfattede bl.a. det vestlige Balkan, fredsprocessen i Mellemøsten, situationen i Nordkorea, Georgien, Belarus og Moldova. Der blev afholdt et topmøde om den nordlige dimension sideløbende med topmødet mellem EU og Rusland. På dette topmøde vedtog parterne nye basisdokumenter, den politiske erklæring og rammedokumentet. Den nordlige dimension vil blive fornyet fra begyndelsen af det nye år på grundlag af vedtagelsen af disse beslutninger. Den fornyede nordlige dimension er udtryk for en fælles politik udarbejdet af fire lige partnere, nemlig EU, Rusland, Norge og Island."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der vergangenen Woche hat in Helsinki das achtzehnte Gipfeltreffen EU-Russland stattgefunden. Gemäß der gängigen Praxis hat sich der Gipfel sowohl mit den „vier gemeinsamen Räumen“ zwischen der EU und Russland als auch mit internationalen Fragen im weiteren Sinne befasst. Zur gleichen Zeit fand auch das Gipfeltreffen der Nördlichen Dimension zwischen der EU, Russland, Norwegen und Island statt. Die Politik der Nördlichen Dimension umfasst einen beträchtlichen geografischen Bereich, einschließlich der Ostsee, Nordwestrusslands und der arktischen Regionen. Sie unterstützt die Umsetzung der vier gemeinsamen Räume zwischen der EU und Russland in diesem geografischen Gebiet. Darüber hinaus richtet die Nördliche Dimension ihr besonderes Augenmerk auf spezielle Angelegenheiten der nördlichen Regionen wie die empfindliche Umwelt, die einheimischen Völker und die Gesundheit. Zur Beschleunigung der praktischen Zusammenarbeit soll eine gemeinsame Lenkungsgruppe für die Nördliche Dimension ins Leben gerufen werden. Die vorhandenen Partnerschaften der Nördlichen Dimension, das heißt, die Umweltpartnerschaft und die Partnerschaft für öffentliche Gesundheit und soziales Wohlergehen, sollen fortgesetzt und ausgebaut werden. Wir wollen außerdem das Potenzial für die Anwendung des Partnerschaftsmodells auf den Verkehrs- und Logistiksektor prüfen und die Zusammenarbeit im Bereich der Energieeffizienz verstärken. Unsere weit reichende Aussprache zu wichtigen Fragen der Beziehungen zwischen der EU und Russland fanden in einer konstruktiven Atmosphäre statt. Was das neue Abkommen EU-Russland angeht, konnten wir feststellen, dass der Prozess zur Ausarbeitung des Verhandlungsmandats in den vorangegangenen Wochen sehr intensiv gewesen ist. Die EU wird sich auch weiterhin mit der Frage dieses Mandats beschäftigen, um die Gespräche so bald wie möglich aufnehmen zu können. Zur Förderung der konkreten Zusammenarbeit wurden im Verlaufe des Herbstes vier Tagungen des Ständigen Partnerschaftsrates auf Ministerebene durchgeführt. Diese fanden zwischen der EU und den russischen Ministern für Verkehr, Umwelt, Justiz und Inneres sowie Auswärtige Angelegenheiten statt. Im Hinblick auf den Gemeinsamen Wirtschaftsraum konnten wir feststellen, dass es positive Entwicklungen in vielen Bereichen der Zusammenarbeit gegeben hat. Eine Einigung wurde beim Gipfeltreffen hinsichtlich der Gebühren für Überflüge über Sibirien und deren Abschaffung erzielt. Darüber hinaus haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Russlands das enorme gegenseitige Interesse und die Abhängigkeit beider Seiten in den Energiebeziehungen festgestellt. Die Europäische Union hob die Bedeutung der Grundsätze der Transparenz, der Verlässlichkeit, der Gegenseitigkeit und der Offenheit bei den Energiemärkten, bei Investitionen und in der Transitinfrastruktur hervor. Diese Grundsätze sollten auch in das neue Abkommen zwischen der EU und Russland aufgenommen werden. Die Union hat darauf bestanden, dass beide Seiten sich zur Einhaltung der Energie-Charta verpflichten. Weitere Themen in der Diskussion waren der Zuwachs im Handel und bei den Investitionen zwischen der Europäischen Union und Russland, die Verkehrsstaus und die Entwicklung eines Systems zur elektronischen Zollabfertigung, bei dem wir ganz offensichtlich vorangekommen sind. Wir haben erklärt, dass Fortschritte bei den Gesprächen über eine Mitgliedschaft Russlands in der Welthandelsorganisation sehr positive Auswirkungen auf den gemeinsamen Wirtschaftsraum zwischen der EU und Russland hätten. Verhandlungen über einen umfassenden und weit reichenden Freihandel zwischen der EU und Russland könnten aufgenommen werden, sobald Russland der WTO beigetreten ist. Der Dialog in Umweltfragen, der bei der Tagung des Ständigen Partnerschaftsrates (Umwelt) im Oktober begonnen wurde, bildet die Grundlage für eine umfassende Zusammenarbeit. Bei der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres sind wir in vielen Fragen vorangekommen. Wir waren der Auffassung, dass es enorm wichtig wäre, die im Mai abgeschlossenen Abkommen über Visaerleichterungen und die Rückübernahme illegaler Einwanderer schnellstmöglich in Kraft treten zu lassen. Bei den Menschenrechten hat die Europäische Union ihre Besorgnis im Hinblick auf die Lage in Tschetschenien geäußert und den Standpunkt vertreten, dass es wichtig ist, alle Menschenrechtsverbrechen sorgfältig aufzuklären und die Schuldigen vor Gericht zu stellen. Die EU hat auch die Frage der Voraussetzungen für Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit und der Freiheit der Medien angesprochen, einschließlich der Untersuchungen zum Mord an Anna Politkowskaja und im Fall Michail Chodorkowski. Die EU verwies dabei auf die Menschenrechtskonsultationen, die Anfang November stattgefunden hatten und bei denen diese Angelegenheiten vertieft angesprochen und die Menschenrechtslage in Russland umfassender erörtert worden waren. Die EU hat erklärt, dass sie zu einer engeren Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte und bei der Entwicklung von Konsultationen zu diesem Thema entschlossen sei. Die Europäische Union und Russland betonten den Wert direkter Kontakte zwischen ihren Bürgerinnen und Bürgern als Grundlage für eine strategische Partnerschaft. Diese Partnerschaft kann speziell auf den Gebieten der Bildung und der Kultur ausgebaut werden. Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten wie auch Studentenaustauschprogramme zwischen der Union und Russland standen diesen Herbst ganz oben auf der Tagesordnung, und wir möchten künftig in diesem Bereich weitere Anstrengungen unternehmen. Wir haben die Auffassung vertreten, dass die Zusammenarbeit in internationalen Fragen für die Sicherheit und den Wohlstand in ganz Europa wichtig ist. Wir haben festgestellt, wie positiv sich die Beziehungen im Rahmen einiger internationaler Angelegenheiten entwickelt hatten. Dennoch gilt es, die Zusammenarbeit zwischen der Union und Russland in eine konkretere Richtung zu lenken. Einige der angesprochenen internationalen Themen waren der Westbalkan, der Friedensprozess im Nahen Osten und die Lage in Nordkorea, Georgien, Weißrussland und Moldawien. Parallel zum Gipfel EU-Russland fand ein Gipfeltreffen der Nördlichen Dimension statt. Bei diesem Gipfeltreffen wurden neue Grundlagendokumente, die Politische Erklärung und das Rahmendokument, angenommen. Mit diesen Beschlüssen wird die Nördliche Dimension von Beginn des kommenden Jahres an reformiert werden. Die erneuerte Nördliche Dimension stellt die gemeinsame Politik von vier gleichberechtigten Partnern dar: der Europäischen Union, Russlands, Norwegens und Islands."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δέκατη όγδοη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ελσίνκι. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, τη διάσκεψη κορυφής απασχόλησαν οι «τέσσερις κοινοί χώροι» τους οποίους μοιράζονται οι δύο πλευρές, καθώς και τα γενικότερα διεθνή θέματα. Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κορυφής για τη Βόρεια Διάσταση μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Η πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική έκταση, η οποία περιλαμβάνει τη Βαλτική, τη Βορειοδυτική Ρωσία και τις περιοχές της Αρκτικής. Υποστηρίζει την υλοποίηση των τεσσάρων κοινών χώρων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Επιπλέον, η Βόρεια Διάσταση εστιάζεται σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τις βόρειες περιοχές, όπως το ευάλωτο περιβάλλον, οι αυτόχθονες λαοί και η υγεία. Πρόκειται να συσταθεί μια κοινή διευθύνουσα ομάδα εταίρων για τη Βόρεια Διάσταση με στόχο να επιταχυνθεί η πρακτική συνεργασία. Οι υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης –ήτοι η περιβαλλοντική εταιρική σχέση και η εταιρική σχέση για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία– θέλουμε να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Θα επιδιώξουμε επίσης να εξετάσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής του προτύπου της εταιρικής σχέσης στους τομείς των μεταφορών και επιμελητείας και ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Η ευρείας θεματολογίας συζήτησή μας για θέματα κρίσιμης σημασίας για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας ολοκληρώθηκε σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Όσον αφορά τη νέα συνθήκη ΕΕ-Ρωσίας, διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία κατάρτισης της διαπραγματευτικής εντολής κατά τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν εντατική. Η ΕΕ θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το θέμα της εντολής, με στόχο την έναρξη συνομιλιών το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό το φθινόπωρο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις υπουργικές διασκέψεις του Μονίμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης για την ενίσχυση της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς. Στις εν λόγω διασκέψεις μετείχαν οι Υπουργοί Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και της Ρωσίας. Ως προς τον κοινό οικονομικό χώρο, διαπιστώσαμε θετικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς συνεργασίας. Στη διάσκεψη κορυφής επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις χρεώσεις για τις υπερπτήσεις της Σιβηρίας και τον τερματισμό τους. Επιπλέον, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας αναγνώρισαν τα τεράστια κοινά συμφέροντα και την αμοιβαία εξάρτηση των δύο πλευρών στο πλαίσιο των ενεργειακών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι αρχές της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας, της αμοιβαιότητας και του ανοικτού χαρακτήρα για τις ενεργειακές αγορές, τις επενδύσεις και τις υποδομές διαμετακόμισης. Οι αρχές αυτές πρέπει να ενσωματωθούν επίσης στη νέα συνθήκη ΕΕ-Ρωσίας. Η Ένωση επέμεινε ότι τα δύο μέρη πρέπει να εγγυηθούν την προσήλωσή τους στη συμμόρφωση με τον Ενεργειακό Χάρτη. Άλλα θέματα της συζήτησης ήταν η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, η συγκοινωνιακή συμφόρηση και η κατάρτιση ενός ηλεκτρονικού συστήματος εκτελωνισμού, ως προς τα οποία σημειώσαμε εμφανέστατη πρόοδο. Δηλώσαμε ότι η πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο για τον κοινό οικονομικό χώρο της ΕΕ και της Ρωσίας. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη εκτεταμένου και ολοκληρωμένου ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας μπορούν να ξεκινήσουν όταν η Ρωσία ενταχθεί στον ΠΟΕ. Ο διάλογος σχετικά με το περιβάλλον που εγκρίθηκε στο Μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης (Περιβάλλον) ΕΕ-Ρωσίας τον Οκτώβριο θα δημιουργήσει μια βάση ευρείας συνεργασίας. Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, σημειώθηκε πρόοδος σε πολλούς τομείς. Θεωρήσαμε υψίστης σημασίας την εφαρμογή, το ταχύτερο δυνατόν, των συμφωνιών για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και την επανεισδοχή παρανόμων μεταναστών, που υπογράφηκαν τον Μάιο. Ως προς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και επεσήμανε ότι θεωρεί αναγκαία την πλήρη διερεύνηση όλων των εγκλημάτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη. Η ΕΕ έθιξε επίσης το θέμα των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του κράτους δικαίου, της ελευθερίας έκφρασης και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένης της διερεύνησης της δολοφονίας της Anna Politkovskaya και της υπόθεσης του Mikhail Khodorkovski. Η ΕΕ αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου και στις οποίες εξετάστηκαν λεπτομερέστερα αυτά τα θέματα, καθώς και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Η ΕΕ δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συνέχιση των διαβουλεύσεων επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία υπογράμμισαν τη σημασία των απευθείας επαφών μεταξύ των πολιτών τους ως βάση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να ενισχυθεί ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας, βρέθηκαν στην κορυφή των συνομιλιών μας αυτό το φθινόπωρο, ενώ επιθυμούμε να καταβάλουμε και στο μέλλον περαιτέρω προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Εκφράσαμε την άποψη ότι η συνεργασία σε διεθνή θέματα είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη συνολικά. Αναγνωρίσαμε τις ιδιαιτέρως θετικές εξελίξεις στις σχέσεις μας σχετικά με διάφορα διεθνή θέματα. Εντούτοις, η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας πρέπει να προχωρήσει προς μια πιο προφανή κατεύθυνση. Ορισμένα από τα διεθνή θέματα που εθίγησαν αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση σχετικά με τη Βόρεια Κορέα, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία. Παράλληλα με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε διάσκεψη κορυφής για τη Βόρεια Διάσταση. Στην εν λόγω διάσκεψη κορυφής, εγκρίθηκαν νέα βασικά έγγραφα, όπως η πολιτική δήλωση και το έγγραφο πλαίσιο. Με τη βοήθεια αυτών των αποφάσεων, η Βόρεια Διάσταση θα ανανεωθεί από τις αρχές του προσεχούς έτους. Η ανανεωμένη Βόρεια Διάσταση αντιπροσωπεύει την κοινή πολιτική τεσσάρων ισότιμων εταίρων: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the eighteenth EU-Russia Summit was held last week in Helsinki. In accordance with established practice, the Summit dealt with the ‘four common spaces’ the two sides share, as well as international issues more widely. The Northern Dimension Summit between the EU, Russia, Norway and Iceland was held at the same time. The Northern Dimension policy covers a vast geographical area, including the Baltic Sea, Northwest Russia, and the Arctic regions. It supports the implementation of the four common spaces between the EU and Russia in this geographical area. Moreover, the Northern Dimension focuses on special issues in northern regions, such as the vulnerable environment, indigenous peoples and health. A joint steering group of partners is to be set up for the Northern Dimension to speed up practical cooperation. The existing Northern Dimension partnerships – that is, the Environmental Partnership and the Partnership in Public Health and Well-being – we want to continue and develop further. We shall also aim to examine the potential for applying the partnership model in the transport and logistics sector and strengthen cooperation in the area of energy efficiency. Our wide-ranging discussion on matters crucial to relations between the EU and Russia was conducted in a constructive atmosphere. With regard to the new EU-Russia treaty, we saw that the process of establishing a negotiating mandate had been an intensive one over the previous few weeks. The EU will continue to deal with the issue of the mandate, with the aim of commencing talks as soon as possible. Four Permanent Partnership Council ministerial meetings have been held this autumn to enhance concrete cooperation. These have been between the EU and Russian Ministers for Transport, the Environment, Justice and Home Affairs and Foreign Affairs. With regard to the Common Economic Space, we found that there had been positive developments in many sectors of cooperation. Agreement was reached at the Summit on charges for Siberian overflights and putting an end to them. Furthermore, European Union and Russian Heads of State or Government recognised the enormous common interest that they had and the dependence on both sides in energy relations. The European Union highlighted the importance of the principles of transparency, predictability, reciprocity and openness in energy markets, investment and the transit infrastructure. These principles should also be incorporated in the new EU-Russia treaty. The Union insisted that the parties must guarantee their commitment to comply with the Energy Charter. Other themes of the discussion were the growth in trade and investment between the European Union and Russia, traffic congestion and the development of an electronic customs clearance system, on which we made very obvious headway. We said that progress in the talks on Russia’s membership of the World Trade Organisation will have a very positive effect on the economic space shared by the EU and Russia. Negotiations on extensive and comprehensive free trade between the EU and Russia can be started when Russia has joined the WTO. The dialogue on the environment endorsed at the EU-Russia Permanent Partnership Council (Environment) in October will create a basis for wide-ranging cooperation. Cooperation in the area of justice and home affairs has made progress in many sectors. We considered it of major importance that the agreements on visa facilitation and the readmission of illegal immigrants signed in May should come into force as quickly as possible. On human rights, the European Union voiced its concern regarding the situation in Chechnya, and was of the opinion that it was important that all human rights crimes should be investigated thoroughly and individuals guilty of them brought to justice. The EU also mentioned the matter of preconditions for developments in the rule of law, for freedom of expression and for an independent media, including investigations into the murder of Anna Politkovskaya and the Mikhail Khodorkovski case. The EU referred to the human rights consultations organised at the start of November, which went more deeply into these issues and examined the human rights situation in Russia more exhaustively. The EU said that it was committed to closer cooperation on human rights and developing consultations on the subject. The European Union and Russia stressed the importance of direct contact between their citizens as a basis for a strategic partnership. This partnership can be enhanced in particular in the domains of education and culture. Cooperation between universities, as well as student exchange programmes between the Union and Russia, have been high up on the agenda this autumn, and we want to put effort into this in the future too. Our view was that cooperation in international matters is important for security and prosperity in Europe as a whole. We recognised how positively relations had developed in the context of several international matters. Cooperation between the Union and Russia must nevertheless be made to move in a more obvious direction. Some of the international issues raised were the Western Balkans, the Middle East peace process, the situation regarding North Korea, Georgia, Belarus and Moldova. A Northern Dimension Summit was held to run alongside the EU-Russia Summit. At this summit, new basic documents, the Political Declaration and the Framework Document, were approved. With these decisions in place, the Northern Dimension will be renewed from the start of next year. The renewed Northern Dimension represents the common policy of four equal partners: the European Union, Russia, Norway and Iceland."@en4
". Señor Presidente, Señorías, la semana pasada se celebró en Helsinki la decimoctava Cumbre UE-Rusia. De acuerdo con la práctica establecida, la Cumbre versó sobre los «cuatro espacios comunes» que comparten las dos partes, así como sobre cuestiones internacionales más generales. La Cumbre de la Dimensión Septentrional entre la UE, Rusia, Noruega e Islandia se celebró en paralelo. La política de la Dimensión Septentrional abarca una extensa zona geográfica, que incluye el mar Báltico, el noroeste de Rusia y las regiones árticas. Respalda la creación de los cuatro espacios comunes entre la UE y Rusia en esta región geográfica. Además, la Dimensión Septentrional se centra en problemas especiales que afectan a las regiones septentrionales, como la vulnerabilidad del medio ambiente, los pueblos indígenas y la salud. Está prevista la creación de un grupo director común para la Dimensión Septentrional con el fin de intensificar la cooperación en el terreno práctico. Queremos que sigan existiendo y se desarrollen aún más las asociaciones actuales de la Dimensión Septentrional, es decir, la Asociación Medioambiental y la Asociación en Sanidad Pública y Bienestar. Trataremos también de examinar la posibilidad de aplicar el modelo de asociación en el sector del transporte y la logística y de reforzar la cooperación en el ámbito de la eficiencia energética. Nuestros extensos debates sobre asuntos cruciales para las relaciones entre la UE y Rusia tuvieron lugar en un clima constructivo. Con respecto al nuevo Tratado UE-Rusia, vimos que el proceso de establecer un mandato de negociación se había intensificado en las semanas previas. La UE seguirá ocupándose de la cuestión del mandato, con el propósito de iniciar conversaciones lo antes posible. Este otoño se han celebrado cuatro reuniones ministeriales del Consejo Permanente de Asociación para favorecer una cooperación concreta. Dichas reuniones se han mantenido entre la UE y los Ministerios rusos de Transporte, Medio Ambiente, Justicia y Asuntos de Interior y Asuntos Exteriores. Con respecto al Espacio Económico Común, constatamos que se han producido avances positivos en muchos sectores de cooperación. En la Cumbre se alcanzó un acuerdo sobre las tarifas de sobrevuelo de Siberia y su eliminación. Además, los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea y de Rusia reconocieron los enormes intereses comunes que tenían y la dependencia de ambas partes en las relaciones energéticas. La Unión Europea insistió en la importancia de los principios de transparencia, previsibilidad, reciprocidad y apertura en los mercados energéticos, las inversiones y las infraestructuras de tránsito. Esos principios deben incorporarse también al nuevo Tratado UE-Rusia. La Unión insistió en que las partes garanticen su compromiso de respetar la Carta de la Energía. Otros temas de debate fueron el crecimiento del comercio y las inversiones entre la Unión Europea y Rusia, la congestión del tráfico y el desarrollo de un sistema electrónico de despacho aduanero, respecto al cual hemos hecho progresos muy evidentes. Dijimos que el progreso en las conversiones para la entrada de Rusia en la Organización Mundial de Comercio tendrá un efecto muy positivo en el espacio económico compartido por la UE y Rusia. Las negociaciones de un régimen amplio y completo de libre comercio entre la UE y Rusia podrán comenzar cuando Rusia haya entrado en la OMC. El diálogo sobre el medio ambiente aprobado en el Consejo Permanente de Asociación (Medio Ambiente) de octubre sentará las bases para una cooperación de largo alcance. La cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior ha progresado en muchos sectores. Pensamos que era muy importante que los acuerdos sobre la concesión de visados y la readmisión de inmigrantes ilegales que se firmaron en mayo entraran en vigor a la mayor brevedad posible. En materia de derechos humanos, la Unión Europea manifestó su preocupación por la situación en Chechenia, y consideró importante que se investigaran a fondo todos los delitos cometidos contra los derechos humanos y que se llevaran ante la justicia a todas las personas responsables de ellos. La UE mencionó también el tema de las condiciones previas para avanzar en el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, como las investigaciones del asesinato de Anna Politkóvskaya y el caso de Mijaíl Jodorkovski. La UE se refirió a las consultas sobre derechos humanos organizadas a principios de noviembre, que profundizaron más en esas cuestiones y examinaron con más detenimiento la situación de los derechos humanos en Rusia. La UE reiteró su compromiso con una cooperación reforzada en materia de derechos humanos y con la realización de consultas sobre el particular. La Unión Europea y Rusia insistieron en la importancia del contacto directo entre sus ciudadanos como base para una asociación estratégica. Dicha asociación puede reforzarse sobre todo en las esferas de la educación y la cultura. La cooperación entre universidades, así como los programas de intercambio de estudiantes entre la Unión y Rusia, han ocupado un lugar importante en la agenda de este otoño, y nosotros queremos seguir dedicando a eso un esfuerzo en el futuro. Nuestra opinión fue que la cooperación en asuntos internacionales es importante para la seguridad y prosperidad del conjunto de Europa. Reconocimos que se han establecido relaciones positivas en el contexto de algunos asuntos internacionales. La cooperación entre la Unión y Rusia tiene, no obstante, que avanzar en una dirección más obvia. Algunas de las cuestiones internacionales planteadas fueron los Balcanes Occidentales, el proceso de paz en Oriente Próximo, la situación con respecto a Corea del Norte, Georgia, Belarús y Moldova. En paralelo a la Cumbre UE-Rusia, se celebró una Cumbre de la Dimensión Septentrional. En ella se aprobaron nuevos documentos básicos, la Declaración Política y el Documento marco. Tras haber tomado estas decisiones, la Dimensión Septentrional se renovará a principios del año que viene. La Dimensión Septentrional renovada representará la política común de cuatro socios iguales: la Unión Europea, Rusia, Noruega e Islandia."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 18e sommet UE-Russie a eu lieu la semaine dernière à Helsinki. Conformément aux pratiques établies, il a abordé les «quatre espaces communs» que les deux parties partagent, ainsi que des questions internationales plus vastes. Le sommet Dimension septentrionale entre l’UE, la Russie, la Norvège et l’Islande s’est déroulé simultanément. La politique Dimension septentrionale couvre une vaste zone géographique, dont la mer Baltique, le nord-ouest de la Russie et les régions de l’Arctique. Elle soutient la mise en œuvre de quatre espaces communs entre l’UE et la Russie dans cette région géographique. En outre, la dimension septentrionale se concentre sur les cas particuliers dans les régions septentrionales, tels que la vulnérabilité de l’environnement, les peuples autochtones et la santé. Un groupe de pilotage conjoint composé de partenaires va être mis en place pour permettre à la dimension septentrionale d’accélérer la coopération concrète. Nous souhaitons continuer à développer les partenariats existants de la dimension septentrionale - c’est-à-dire, le partenariat pour l’environnement et le partenariat pour la santé publique et le bien-être. Nous avons également l’intention d’examiner la possibilité d’appliquer ce type de partenariat au secteur des transports et de la logistique et de renforcer la coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique. Nos discussions variées sur des questions cruciales pour les relations entre l’UE et la Russie se sont déroulées dans une atmosphère constructive. En ce qui concerne le nouveau traité UE-Russie, nous avons constaté que le processus de mise en place d’un mandat de négociation avait été intensif au cours des semaines passées. L’UE continuera à se charger de la question du mandat avec pour objectif d’entamer les pourparlers aussi rapidement que possible. Quatre réunions ministérielles du Conseil de partenariat permanent ont été organisées cet automne afin d’améliorer la coopération concrète. Elles ont eu lieu entre l’UE et les ministres russes des transports, de l’environnement, de la justice et des affaires intérieures et étrangères. En ce qui concerne l’Espace économique commun, nous pensons que de nombreux secteurs de coopération ont connu des développements positifs. Un accord a été conclu lors du sommet sur les paiements pour le survol de la Sibérie et leur suppression. En outre, les chefs d’État ou de gouvernement russes et de l’Union européenne ont reconnu leur considérable intérêt commun et leur interdépendance en matière de relations énergétiques. L’Union européenne a souligné l’importance des principes de transparence, de prévisibilité, de réciprocité et d’ouverture dans les marchés de l’énergie, de l’investissement et des infrastructures de transit. Ces principes doivent également être intégrés dans le nouveau traité UE-Russie. L’Union insiste sur le fait que les parties doivent garantir leur engagement afin d’observer la Charte de l’énergie. Les questions de l’accroissement des relations commerciales et des investissements entre l’Union européenne et la Russie, de la congestion du trafic et du développement d’un système électronique de dédouanement ont également été abordées et ont incontestablement progressé. Nous avons déclaré que les progrès réalisés dans les pourparlers relatifs à l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce auraient un effet très positif sur l’espace économique que partagent l’UE et la Russie. Les négociations relatives à un libre-échange vaste et global entre l’UE et la Russie pourront débuter lorsque la Russie aura rejoint l’OMC. Le dialogue sur l’environnement, approuvé au Conseil de partenariat permanent UE-Russie (Environnement) en octobre, créera la base d’une vaste coopération. La coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a progressé dans de nombreux secteurs. Il nous a semblé essentiel que les accords signés en mai en matière de visas et de réadmission des immigrants illégaux entrent en vigueur aussi rapidement que possible. En ce qui concerne les droits de l’homme, l’Union européenne s’est dite inquiète quant à la situation en Tchétchénie, estimant qu’il importe que tous les cas de violation des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête complète et que les personnes coupables de tels actes soient jugées. L’UE a également mentionné la question des conditions préalables au développement dans l’État de droit, à la liberté d’expression et à l’indépendance des médias, y compris les enquêtes relatives aux assassinats d’Anna Politkovskaïa et de Mikhaïl Khodorkovski. L’UE a fait référence aux consultations sur les droits de l’homme organisées début novembre, qui ont analysé ces questions plus en profondeur et examiné de façon plus exhaustive la situation des droits de l’homme en Russie. L’UE a déclaré s’engager à poursuivre une coopération plus étroite dans le domaine des droits de l’homme et à organiser des consultations en la matière. L’Union européenne et la Russie ont souligné l’importance d’un contact direct entre leurs citoyens en tant que base d’un partenariat stratégique. Ce partenariat peut notamment être amélioré dans les domaines de l’éducation et de la culture. Une coopération inter-universités, ainsi que des programmes d’échanges d’étudiants entre l’Union et la Russie, sont considérés comme prioritaires dans le programme de cet automne et nous désirons également consacrer nos efforts à ces questions à l’avenir. Nous pensons qu’une coopération sur les questions internationales est importante pour la sécurité et la prospérité de toute l’Europe. Nous avons reconnu combien les relations avaient évolué positivement dans le cadre de plusieurs affaires internationales. La coopération entre l’Union et la Russie doit néanmoins évoluer vers une direction plus prévisible. Les questions internationales des Balkans occidentaux, du processus de paix au Moyen-Orient et de la situation en Corée du Nord, en Géorgie, au Belarus et en Moldavie ont notamment été abordées. Un sommet Dimension septentrionale concomitant au sommet UE-Russie a été organisé. De nouveaux documents fondamentaux, la déclaration politique et le document-cadre ont été approuvés au cours de ce sommet. La mise en place de ces décisions permettra le renouvellement de la dimension septentrionale dès le début de l’année prochaine. La dimension septentrionale renouvelée représente la politique commune de quatre partenaires égaux: l’Union européenne, la Russie, la Norvège et l’Islande."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli parlamentari, questa settimana a Helsinki si è tenuto il diciottesimo Vertice UE-Russia. Com’è prassi consolidata, al Vertice si è discusso dei “quattro spazi comuni” condivisi dalle due parti, nonché di questioni internazionali più generali. Nel contempo si è tenuto il Vertice sulla dimensione settentrionale tra UE, Russia, Norvegia e Islanda. La politica della dimensione settentrionale copre una vasta area geografica, che comprende Mar Baltico, Russia nordoccidentale e regioni dell’Artico e sostiene l’attuazione dei quattro spazi comuni tra l’UE e la Russia in tale area geografica. Inoltre, la dimensione settentrionale si concentra su problematiche specifiche delle regioni settentrionali, quali la vulnerabilità dell’ambiente, le popolazioni indigene e la salute. Occorre istituire un gruppo direttivo congiunto dei per accelerare la cooperazione pratica nell’ambito della dimensione settentrionale. I partenariati esistenti nel quadro della dimensione settentrionale – ossia il partenariato ambientale e quelli nei settori della sanità pubblica e del benessere sociale – dovranno essere portati avanti e ulteriormente sviluppati. Inoltre, si prevede di valutare il potenziale per l’applicazione del modello del partenariato nei settori dei trasporti e della logistica, nonché di rafforzare la cooperazione nel campo dell’efficienza energetica. La discussione di ampio respiro su questioni cruciali per le relazioni tra l’UE e la Russia si è svolta in un’atmosfera costruttiva. Per quanto concerne il nuovo trattato UE-Russia, si è rilevato che il processo per la definizione di un mandato di negoziazione era proseguito a ritmi serrati nelle settimane precedenti. L’UE continuerà a trattare la questione del mandato, nell’intento di avviare i colloqui al più presto. Quest’autunno si sono tenute quattro riunioni ministeriali del Consiglio di partenariato permanente, intese a promuovere una cooperazione concreta. Gli incontri si sono tenuti tra l’UE e i ministri russi di Trasporti, Ambiente, Giustizia e Affari Interni e Affari Esteri. Per quanto concerne lo Spazio economico comune, abbiamo riscontrato sviluppi positivi in molti settori di cooperazione. Al Vertice si è raggiunto un accordo sulle tasse di sorvolo della Siberia e sulla loro abolizione. Inoltre, i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e della Russia hanno riconosciuto l’enorme interesse comune e la dipendenza reciproca nelle relazioni energetiche. L’Unione europea ha sottolineato l’importanza dei principi di trasparenza, prevedibilità, reciprocità e apertura dei mercati energetici, degli investimenti e delle infrastrutture di transito. Questi principi dovrebbero anche essere integrati nel nuovo trattato UE-Russia. L’Unione ha insistito affinché le parti garantiscano il proprio impegno a rispettare la Carta dell’energia. Altri argomenti di discussione sono stati la crescita del commercio e degli investimenti tra Unione europea e Russia, la congestione del traffico e la creazione di un sistema di sdoganamento elettronico, nei quali si sono fatti evidenti progressi. Si è detto che i progressi nei colloqui sull’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio avranno un effetto molto positivo sullo spazio economico condiviso da UE e Russia. Dopo l’adesione della Russia all’OMC, si potranno avviare negoziati su un accordo di libero scambio ampio ed esaustivo tra l’UE e la Russia. Il dialogo sull’ambiente avviato in occasione del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia (Ambiente) in ottobre creerà la base per una cooperazione di ampia portata. La cooperazione in materia di giustizia e affari interni ha evidenziato progressi in molti settori. Si è attribuita la massima priorità all’entrata in vigore in tempi il più possibile rapidi degli accordi stipulati a maggio sulla semplificazione dei visti e la riammissione degli immigrati clandestini. In materia di diritti umani, l’Unione europea ha espresso la sua preoccupazione in merito alla situazione in Cecenia, e ha sottolineato la necessità di effettuare indagini approfondite su tutti i crimini contro i diritti umani, assicurando alla giustizia i relativi colpevoli. Inoltre, l’UE ha menzionato i requisiti essenziali per i progressi in materia di Stato di diritto, libertà di espressione e indipendenza dei mezzi di comunicazione, tra cui le indagini sull’assassinio di Anna Politkovskaja e il caso di Mikhail Khodorkovski. L’UE ha fatto riferimento alle consultazioni sui diritti umani organizzate all’inizio di novembre, dove questi temi sono stati trattati in modo più approfondito e la situazione dei diritti umani in Russia è stata esaminata in maggior dettaglio. L’UE ha confermato il suo impegno a una più stretta cooperazione sui diritti umani e a promuovere consultazioni sull’argomento. L’Unione europea e la Russia hanno sottolineato l’importanza di un contatto diretto tra i rispettivi cittadini come base per un partenariato strategico, che può essere potenziato in particolare nei settori dell’istruzione e della cultura. La cooperazione tra università, nonché i programmi di scambio di studenti tra l’Unione e la Russia erano ai primi posti nell’agenda di quest’autunno ed è nostro intento impegnarci anche in futuro in questo senso. A nostro parere, la cooperazione nelle questioni internazionali è importante per la sicurezza e la prosperità dell’Europa nel suo complesso. Abbiamo preso atto di come, nel contesto di numerose questioni internazionali, si fossero sviluppate relazioni positive. La cooperazione tra l’Unione e la Russia deve comunque essere indirizzata in una direzione più ovvia. Alcune delle questioni internazionali sollevate sono i Balcani occidentali, il processo di pace in Medio Oriente, la situazione di Corea del Nord, Georgia, Bielorussia e Moldova. A margine del Vertice UE-Russia si è tenuto un Vertice sulla dimensione settentrionale, nel corso del quale sono stati approvati nuovi documenti fondamentali, quali la dichiarazione politica e il documento quadro. A seguito di queste decisioni, la dimensione settentrionale sarà rinnovata dall’inizio del prossimo anno. La nuova dimensione settentrionale rappresenta la politica comune di quattro di livello paritario: Unione europea, Russia, Norvegia e Islanda."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@lv13,13
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, vorige week werd in Helsinki de achttiende Top Rusland/Europese Unie gehouden. Overeenkomstig vaste gewoonten werd er op de Top zowel gesproken over de ‘vier gemeenschappelijke ruimten’ van de Europese Unie en Rusland als over internationale kwesties in bredere zin. Tegelijkertijd werd de Top van de Noordelijke Dimensie tussen de Europese Unie, Rusland, Noorwegen en IJsland gehouden. Het beleid in het kader van de Noordelijke Dimensie dekt een groot geografisch gebied. Daaronder valt ook de Oostzee, Noordwest-Rusland en de Arctische gebieden. Met de Noordelijke Dimensie wordt steun gegeven aan de implementatie van de vier gemeenschappelijke ruimten tussen de Europese Unie en Rusland in dit geografische gebied. Bovendien richt de Noordelijke Dimensie zich op specifieke zaken in de noordelijke gebieden, zoals het kwetsbare milieu, de inheemse volkeren en de volksgezondheid. Voor de Noordelijke Dimensie wordt een gezamenlijke stuurgroep van partners opgericht om vaart te zetten achter de praktische samenwerking. Wij willen de bestaande partnerschappen voor de Noordelijke Dimensie, namelijk het milieupartnerschap en het partnerschap op het gebied van volksgezondheid en welzijn, voortzetten en verder ontwikkelen. Wij willen bovendien de mogelijkheden bekijken om het partnerschapsmodel op de sector vervoer en logistiek toe te passen en de samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie te versterken. Onze uitvoerige gesprekken over de zaken die van cruciaal belang zijn voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland, verliepen in een constructieve sfeer. Wat het nieuwe verdrag tussen de Europese Unie en Rusland betreft, hebben wij geconstateerd dat er in de Europese Unie de afgelopen weken een intensief proces heeft plaatsgevonden voor het vaststellen van het onderhandelingsmandaat. De Europese Unie zal de kwestie van het mandaat blijven behandelen, teneinde zo snel mogelijk met de onderhandelingen te kunnen beginnen. Dit najaar hebben vier ministeriële bijeenkomsten van de Permanente Partnerschapsraad plaatsgevonden die tot doel hadden concrete samenwerking te ontwikkelen. Daarbij waren de ministers van Verkeer, Milieu, Justitie en Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken van de EU en Rusland betrokken. Wat de gemeenschappelijke economische ruimte betreft hebben wij positieve ontwikkelingen in veel sectoren van samenwerking kunnen waarnemen. Op de Top werd overeenstemming bereikt over de stopzetting van de heffingen op het overvliegen van Siberië. Bovendien hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en Rusland het grote gemeenschappelijke belang en de wederzijdse afhankelijkheid in energiezaken erkend. De Europese Unie heeft het belang benadrukt van de beginselen van transparantie, voorspelbaarheid, wederkerigheid en openheid op de energiemarkt bij investeringen en in de transitinfrastructuur. Deze beginselen moeten ook worden opgenomen in het nieuwe verdrag tussen de Europese Unie en Rusland. De Europese Unie heeft benadrukt dat de partijen naleving van in het Energiehandvest opgenomen beginselen moeten waarborgen. Er is ook gesproken over de toename van de handel en de investeringen tussen de Europese Unie en Rusland, over het oplossen van verkeersopstoppingen en de ontwikkeling van een elektronisch inklaringssysteem, waarbij wij concrete resultaten konden bereiken. Wij hebben gezegd dat vooruitgang in de onderhandelingen over het Russische lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie een zeer positieve invloed zal hebben op de gemeenschappelijke economische ruimte van de Europese Unie en Rusland. De onderhandelingen over een vergaande en alomvattende vrijhandel tussen de Europese Unie en Rusland kunnen beginnen zodra Rusland tot de WHO is toegetreden. De milieudialoog, die in oktober, op de Permanente Partnerschapsraad, is goedgekeurd door de ministers van Milieu van de EU en Rusland, schept een basis voor uitgebreide samenwerking. De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken heeft in veel sectoren vooruitgang geboekt. Wij vonden het van groot belang dat de in mei ondertekende overeenkomsten inzake visumfacilitering en de terugkeer en overname van illegale immigranten zo snel mogelijk van kracht werden. Wat de mensenrechten betreft, heeft de Europese Unie haar zorg geuit over de situatie in Tsjetsjenië en duidelijk gemaakt dat het voor haar belangrijk is dat alle schendingen van de mensenrechten zorgvuldig worden onderzocht en dat degenen die zich aan deze schendingen schuldig hebben gemaakt, worden berecht. De Europese Unie heeft gezegd wat de voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke media. Daaronder valt ook het onderzoek naar de moord op Anna Politkovskaja en naar de zaak van Michail Chodorkovski. De Europese Unie heeft verwezen naar het begin november gehouden mensenrechtenoverleg, toen dieper op deze zaken is ingegaan en de mensenrechtensituatie in Rusland grondiger zijn onderzocht. De Europese Unie heeft gezegd zich te willen inzetten voor een intensievere samenwerking op het gebied van de mensenrechten en voor de ontwikkeling van het mensenrechtenoverleg. De Europese Unie en Rusland hebben het belang onderstreept van rechtstreekse contacten tussen de burgers, als basis voor een strategisch partnerschap. Deze samenwerking kan vooral op het gebied van onderwijs en cultuur worden bevorderd. Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen en studentenuitwisseling tussen de Europese Unie en Rusland stonden dit najaar hoog op de agenda en hierin willen wij ook in de toekomst investeren. Wij waren van mening dat samenwerking in internationale zaken belangrijk is voor de veiligheid en welvaart in heel Europa. Wij hebben vastgesteld dat de betrekkingen zich in een aantal internationale kwesties positief hebben ontwikkeld. De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland moet echter concreter worden. De internationale zaken die ter sprake zijn gekomen, waren de Westelijke Balkan, het vredesproces in het Midden-Oosten, de situatie in Noord-Korea, Georgië, Wit-Rusland en Moldavië. Tegelijkertijd met de Top tussen de Europese Unie en Rusland is ook een Top van de Noordelijke Dimensie gehouden. Op deze Top werden de nieuwe basisdocumenten voor de Noordelijke Dimensie, de politieke verklaring en het kaderdocument goedgekeurd. Met deze besluiten wordt de Noordelijke Dimensie vanaf begin volgend jaar vernieuwd. De vernieuwde Noordelijke Dimensie omvat het gemeenschappelijk beleid van vier gelijkwaardige partners: de Europese Unie, Rusland, Noorwegen en IJsland."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a 18.ª Cimeira UE-Rússia realizou-se a semana passada em Helsínquia. De acordo com a prática estabelecida, os trabalhos da Cimeira incidiram sobre os "quatro espaços comuns" que as duas partes partilham e sobre questões internacionais de âmbito mais lato. Simultaneamente, teve lugar a Cimeira da Dimensão Setentrional entre a UE, a Rússia, a Noruega e a Islândia. A política da Dimensão Setentrional abrange uma vasta área geográfica que engloba o mar Báltico, o Noroeste da Rússia e as regiões do Árctico. Dá apoio à implementação dos quatro espaços comuns entre a UE e a Rússia nessa área geográfica. A par disso, a Dimensão Setentrional aborda questões específicas das regiões nórdicas, como as fragilidades ambientais da região, as populações autóctones e a saúde. Para intensificar a cooperação concreta no quadro da Dimensão Setentrional, os parceiros deverão criar um grupo director. As actuais parcerias da Dimensão Setentrional – ou seja, a Parceria ambiental e a Parceria no domínio da saúde e do bem-estar social –, desejamos mantê-las e aprofundá-las. Procuraremos ainda estudar o potencial de aplicação da fórmula de parceria ao sector dos transportes e da logística e reforçar a cooperação na área da eficiência energética. A nossa discussão alargada de matérias cruciais para as relações entre a UE e a Rússia processou-se numa atmosfera construtiva. No tocante ao novo Tratado UE-Rússia, registámos o intenso labor que caracterizou o processo de definição de um mandato negocial nas semanas que precederam a reunião. A UE continuará a tratar a questão do mandato, com o objectivo de dar início às conversações logo que seja possível. Este outono, realizaram-se quatro reuniões do Conselho Permanente de Parceria a nível ministerial destinadas a reforçar a cooperação. Foram elas as dos ministros dos Transportes, do Ambiente, da Justiça e dos Assuntos Internos, e dos Negócios Estrangeiros da UE e da Rússia. No que se refere ao Espaço Económico Comum, concluímos ter havido desenvolvimentos positivos em numerosas áreas da cooperação. Chegou-se a acordo na questão da extinção das taxas de sobrevoo da Sibéria. Além disso, os chefes de Estado e de governo da União Europeia e da Rússia reconheceram a enorme identidade de interesses existente de parte a parte e a dependência recíproca de ambos os lados no domínio da energia. A União Europeia realçou a importância dos princípios da transparência, da previsibilidade, da reciprocidade e da abertura nos campos dos mercados de energia, do investimento e das infra-estruturas de trânsito. Estes princípios devem ser igualmente incorporados no novo Tratado UE-Rússia. A União insistiu na necessidade de as partes reiterarem o compromisso de cumprir a Carta da Energia. Outros tópicos de discussão foram o crescimento do comércio e do investimento entre a União Europeia e a Rússia, o congestionamento de tráfico e o desenvolvimento de um sistema electrónico de controlo aduaneiro, em que lográmos avanços evidentes. Pela nossa parte afirmámos que o progresso nas conversações com vista à adesão da Rússia à Organização Mundial de Comércio terá um efeito muito positivo no espaço económico partilhado pela UE e pela Rússia. Assim que a Rússia adira à OMC, poderão ser encetadas negociações conducentes a um acordo de comércio livre extensivo e alargado entre a UE e a Rússia. O diálogo em matéria de ambiente sancionado em Outubro no Conselho Permanente de Parceria UE-Rússia (Ambiente) proporcionará uma base para uma cooperação de âmbito alargado. A cooperação na área da justiça e dos assuntos internos avançou em muitos sectores. Considerámos ser da maior importância a entrada em vigor no mais curto espaço de tempo possível dos acordos assinados em Maio em matéria de simplificação da emissão de vistos e de readmissão de imigrantes ilegais já assinados. No atinente a direitos humanos, a União Europeia exprimiu a sua preocupação relativamente à situação vigente na Chechénia e manifestou a opinião de que era importante que todas as violações de direitos humanos fossem investigadas de forma exaustiva e que os indivíduos responsáveis respondessem perante a justiça. A UE abordou ainda a questão das condições prévias para o desenvolvimento do Estado de direito, a liberdade de expressão e a independência dos meios de comunicação social, incluindo as investigações relativas ao assassínio de Anna Politkovskaya e o caso Mikhail Khodorkovski. A UE aludiu às consultas em matéria de direitos humanos organizadas no princípio de Novembro, que trataram mais em profundidade estas questões e analisaram de modo mais exaustivo a situação que se vive na Rússia em matéria de direitos do Homem. A UE declarou o seu empenho em estreitar a cooperação no domínio dos direitos humanos e em desenvolver as consultas sobre a matéria. União Europeia e Rússia frisaram a importância do contacto directo entre cidadãos como base de uma parceria estratégica. Essa parceria pode ser reforçada de modo particular nos campos da educação e da cultura. A cooperação entre universidades e os programas de intercâmbio de estudantes entre a União e a Rússia ocuparam um lugar de topo nos trabalhos deste Outono, e queremos empenhar-nos neles também no futuro. Manifestámos a opinião de que a cooperação no campo das questões internacionais era importante para a segurança e a prosperidade da Europa no seu todo. Reconhecemos a evolução francamente positiva das nossas relações no contexto de diversas questões internacionais. Não obstante, é imperioso imprimir um sentido mais claro à cooperação entre a UE e a Rússia. Foram suscitadas, entre outras questões internacionais, as dos Balcãs Ocidentais, o processo de paz do Médio Oriente, e a situação na Coreia do Norte, Geórgia, Bielorrússia e Moldávia. Paralelamente à Cimeira UE-Rússia realizou-se uma Cimeira da Dimensão Setentrional. Nesta última, foram aprovados novos documentos fundamentais, a Declaração Política e o Documento-Quadro. Adoptadas que foram estas decisões, a Dimensão Setentrional sofrerá uma renovação a partir do início do próximo ano. A Dimensão Setentrional renovada representará a política comum de quatro parceiros em plano de igualdade: União Europeia, Rússia, Noruega e Islândia."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Venäjän kahdeksastoista huippukokous järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti huippukokouksessa keskusteltiin sekä EU:n ja Venäjän neljästä yhteisestä alueesta että kansainvälisistä kysymyksistä laajemminkin. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka kattaa laajan maantieteellisen alueen mukaan lukien Itämeri, Luoteis-Venäjä ja arktiset alueet. Pohjoinen ulottuvuus tukee EU:n ja Venäjän välisten neljän yhteisen alueen toimeenpanoa tällä maantieteellisellä alueella. Lisäksi pohjoinen ulottuvuus kiinnittää huomiota pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin, kuten haavoittuva ympäristö, alkuperäiskansat ja terveys. Pohjoiselle ulottuvuudelle perustetaan kumppanien yhteinen ohjausryhmä vauhdittamaan käytännön yhteistyötä. Pohjoisen ulottuvuuden olemassa olevia kumppanuuksia, nimittäin ympäristökumppanuutta ja sosiaali- ja terveyskumppanuutta, halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksia soveltaa kumppanuusmallia liikenne- ja logistiikkasektorilla ja vahvistaa yhteistyötä energiatehokkuuden alalla. Keskustelimme rakentavassa hengessä ja laaja-alaisesti EU:n ja Venäjän suhteiden keskeisistä kysymyksistä. Uuden EU–Venäjä-perussopimuksen tulevien neuvottelujen osalta totesimme, että EU:n sisäinen prosessi neuvottelumandaatin aikaansaamiseksi on jatkunut intensiivisenä viimeisten viikkojen aikana. EU jatkaa mandaatin käsittelyä tavoitteenaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Konkreettisen yhteistyön kehittämiseksi syksyn aikana on järjestetty neljä ministeritason pysyvän kumppanuusneuvoston kokousta EU:n ja Venäjän välillä liikenne-, ympäristö-, oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä ulkoministerikokoonpanossa. Yhteisen talousalueen osalta totesimme myönteisen kehityksen useilla yhteistyösektoreilla. Huippukokouksessa sovittiin Siperian ylilentoihin liittyvistä maksuista ja niistä luopumisesta. Lisäksi Euroopan unionin ja Venäjän päämiehet huomioivat voimakkaan yhteisen intressin ja molemminpuolisen riippuvuuden energiasuhteissa. Euroopan unioni korosti läpinäkyvyyden, ennustettavuuden, vastavuoroisuuden ja avoimuuden periaatteita energiamarkkinoilla, investoinneissa ja kauttakulkuinfrastruktuurin osalta. Nämä periaatteet tulisi sisällyttää myös EU:n ja Venäjän uuteen perussopimukseen. Unioni painotti, että osapuolten tulee varmistaa sitoutumisensa energiaperuskirjan periaatteiden noudattamiseen. Keskustelun aiheena oli myös Euroopan unionin ja Venäjän kaupan ja investointien kasvu sekä liikenneruuhkien ratkaisu ja sähköisen tullausjärjestelmän kehittäminen, jonka osalta saavutimme konkreettisia edistysaskelia. Totesimme, että Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen etenemisellä on huomattava positiivinen vaikutus EU:n ja Venäjän yhteiseen talousalueeseen. Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä syvästä ja kattavasta vapaakaupasta voidaan käynnistää, kun Venäjä on liittynyt WTO:n jäseneksi. Lokakuussa pidetyn EU:n ja Venäjän ympäristöministereiden kumppanuusneuvoston yhteydessä vahvistettu ympäristödialogi luo pohjan laajalle yhteistyölle. Oikeus- ja sisäasioiden alueella yhteistyö on edennyt useilla sektoreilla. Pidimme ensisijaisen tärkeänä toukokuussa allekirjoitettujen viisumihelpotuksien ja laittomasti maahan tulleiden ihmisten takaisinottoa koskevien sopimusten mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja piti tärkeänä sitä, että kaikki ihmisoikeusrikokset tutkitaan huolellisesti ja niihin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuteen. EU nosti esille myös Venäjän oikeusvaltiokehityksen ja ilmaisuvapauden sekä riippumattoman median toimintaedellytykset, mukaan lukien Anna Politkovskajan murhan tutkimukset ja Mihail Hodorkovskin tapauksen. EU viittasi marraskuun alussa järjestettyihin ihmisoikeuskonsultaatioihin, joissa keskusteltiin syvällisemmin näistä aiheista ja laajemmin Venäjän ihmisoikeustilanteesta. EU ilmaisi sitoutumisensa yhteistyön syventämiseen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuskonsultaatioiden kehittämisessä. Euroopan unioni ja Venäjä korostivat kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä strategisen kumppanuuden pohjana. Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja opiskelijavaihto unionin ja Venäjän välillä on ollut vahvasti esillä syksyn aikana, ja tähän halutaan panostaa myös tulevaisuudessa. Katsoimme yhteistyön kansainvälisissä kysymyksissä olevan koko Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Totesimme suhteiden myönteisen kehityksen useissa kansainvälisissä kysymyksissä. Yhteistyötä unionin ja Venäjän välillä tulee kehittää aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Kansainvälisistä asioista olivat esillä Länsi-Balkan, Lähi-idän rauhanprosessi, Pohjois-Korean tilanne, Georgia, Valko-Venäjä ja Moldova. EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoisen ulottuvuuden huippukokous. Tässä pohjoisen ulottuvuuden huippukokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat, poliittinen julistus ja kehysasiakirja. Näiden päätösten myötä pohjoinen ulottuvuus uudistuu ensi vuoden alusta lähtien. Uudistunut pohjoinen ulottuvuus on neljän tasa-arvoisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin, yhteistä politiikkaa."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Det artonde toppmötet mellan EU och Ryssland hölls i förra veckan i Helsingfors. Som vanligt hanterades vid toppmötet de ”fyra gemensamma områden” som de två sidorna delar, men även internationella frågor mer allmänt. Toppmötet inom den nordliga dimensionen mellan EU, Ryssland, Norge och Island hölls samtidigt. Den nordliga dimensionen omfattar ett stort geografiskt område, inbegripet Östersjön, nordvästra Ryssland och de arktiska områdena. Politiken stöder genomförandet av de fyra gemensamma områdena mellan EU och Ryssland inom detta geografiska område. Den nordliga dimensionen fokuserar dessutom på särskilda frågor i de nordliga regionerna, såsom sårbar miljö, urbefolkning och hälsa. En gemensam styrgrupp av samarbetspartner ska inrättas för att skynda på det praktiska arbetet. De befintliga partnerskapen inom den nordliga dimensionen – dvs. miljöpartnerskapet och partnerskapet för folkhälsa och social välfärd – vill vi fortsätta att utveckla ytterligare. Vi ska också granska möjligheten att tillämpa partnerskapsmodellen inom transport- och logistiksektorn och stärka samarbetet inom energieffektivitetsområdet. Vår vittomfattande diskussion om frågor som är avgörande för förbindelserna mellan EU och Ryssland bedrevs i en konstruktiv anda. När det gäller det nya avtalet mellan EU och Ryssland noterade vi att processen med att upprätta ett förhandlingsmandat hade varit intensiv under de senaste veckorna. EU kommer att fortsätta att hantera frågan om mandat, för att så snart som möjligt inleda samtal. Fyra ministermöten med det ständiga partnerskapsrådet har hållits under hösten för att förbättra det konkreta samarbetet. Vid dessa möten närvarade europeiska och ryska ministrar för transport, miljö, rättsliga och inrikes frågor samt utrikesfrågor. När det gäller det gemensamma ekonomiska området upptäckte vi att det hade skett en positiv utveckling inom många samarbetssektorer. En överenskommelse nåddes vid toppmötet om avgifter för överflygning av Sibirien och om att sätta stopp för dem. Stats- och regeringscheferna från EU och Ryssland tillstod dessutom att de har omfattande gemensamma intressen och att båda sidor är beroende av energiförbindelserna. Europeiska unionen betonade betydelsen av principerna om insyn, förutsägbarhet, ömsesidighet och öppenhet på energimarknader, investeringar samt infrastruktur och transittrafik. Dessa principer bör också införlivas i det nya avtalet mellan EU och Ryssland. Unionen insisterade också på att parterna skulle garantera sitt åtagande att uppfylla energistadgan. Andra punkter som diskuterades var handelsutveckling och investeringar mellan Europeiska unionen och Ryssland, trafikstockningar samt utveckling av ett elektroniskt system för tullklarering, där vi gjorde mycket tydliga framsteg. Vi ansåg att framsteg i diskussionerna om Rysslands medlemskap i WTO kommer att få en mycket positiv inverkan på det ekonomiska område som EU och Ryssland delar. Förhandlingar om en bred och omfattande frihandel mellan EU och Ryssland kan inledas när Ryssland har blivit medlem i WTO. Den miljödialog som undertecknades vid det ständiga partnerskapsrådet (miljö) mellan EU och Ryssland i oktober kommer att ligga till grund för ett omfattande samarbete. Samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor har gått framåt inom många sektorer. Vi ansåg att det var mycket viktigt att de avtal om underlättande av viseringar och återtagande av olagliga invandrare som undertecknades i maj skulle träda i kraft så snart som möjligt. När det gäller mänskliga rättigheter uttryckte Europeiska unionen sin oro över situationen i Tjetjenien och ansåg att det var viktigt att alla brott mot de mänskliga rättigheterna undersöks noga och att de som är skyldiga till brotten ställs inför rätta. EU nämnde också frågan om förhandsvillkor för utveckling av rättsstaten, yttrandefrihet och fria medier, inbegripet undersökningar av mordet på Anna Politkovskaja och av fallet Michail Chodorkovskij. EU hänvisade till de samråd om mänskliga rättigheter som arrangerades i början av november då man studerade dessa frågor mer ingående och genomförde en mer omfattande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland. EU sa att man var redo för ett närmare samarbete om de mänskliga rättigheterna och att utveckla samråd i frågan. Europeiska unionen och Ryssland betonade betydelsen av direktkontakt mellan sina medborgare som en grund för ett strategiskt partnerskap. Detta partnerskap kan framför allt förbättras inom områdena utbildning och kultur. Samarbete mellan universitet och mellan utbytesprogram för studenter i unionen och Ryssland har stått högt upp på dagordningen under hösten, och vi vill även i framtiden satsa på detta. Vår uppfattning var att samarbete om internationella frågor är viktigt för säkerheten och välståndet i Europa som helhet. Vi noterade hur positivt relationerna hade utvecklats inom flera internationella frågor. Det krävs emellertid samarbete mellan unionen och Ryssland om vi ska röra oss i en tydligare riktning. Vissa av de internationella frågor som togs upp gällde västra Balkan, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Nordkorea, Georgien, Vitryssland och Moldavien. Ett toppmöte om den nordiska dimensionen hölls parallellt med toppmötet mellan EU och Ryssland. Vid detta möte godkändes nya grundläggande dokument, det politiska uttalandet samt ramdokumentet. Tack vare dessa beslut kommer den nordliga dimensionen att förnyas från och med nästa år, och denna förnyade nordliga dimension kommer att utgöra den gemensamma politiken för fyra jämlika partner: Europeiska unionen, Ryssland, Norge och Island."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph