Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-15-Speech-3-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061115.14.3-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@cs1
"Hr. formand! Det internationale samfund har glemt at holde øjnene på bolden i forbindelsen med den igangværende krise i Gaza. Det er blevet distraheret af andre begivenheder i Mellemøsten såsom krigen i Libanon, Irak og Iran. Vi må alle forny vores indsats for at finde og fremme en fredsproces i Gaza. Såvel palæstinensere som israelere er nødt til at acceptere kompromiser for at få afsluttet konflikten, som ødelægger så mange liv på begge sider. Jeg glæder mig over Hamas' og Fatahs indsats for at danne en samlingsregering i et forsøg på at bringe den internationale embargo mod Palæstina til ophør. Jeg opfordrer indtrængende Hamas under den nye ledelse til at anerkende Israel eller acceptere en levedygtig tostatsløsning på konflikten i Mellemøsten. Det tror jeg er den eneste vej frem. Jeg fordømmer militante palæstinenseres raketangreb fra Gaza her til morgen, der dræbte en ældre kvinde og sårede en anden person i den israelske by Sderot. Jeg fordømmer også de 18 civile dødsfald ved de israelske væbnede styrkers beskydning af Beit Hanoun sidste uge. Men øje for øje gør alle blinde. Jeg anerkender Israels ret til at forsvare sig mod angreb, men mange af os så dokumentarprogrammet om Gaza i går og lyttede til vores kolleger, der besøgte området for nylig. Jeg blev chokeret over det, jeg hørte og så: den rene og skære brutalitet, civile palæstinensere udsættes for. Begge sider er nødt til at forstå, at den eneste løsning er at sætte sig ned og tale sammen. Dialog er den eneste vej frem. Der er behov for modigt lederskab på begge sider. I Irland kender vi kun alt for godt den voldsspiral, sådanne konflikter medfører. Vi kender også kun alt for vel til de enorme fordele, der kan tilflyde alle, når volden stopper, og reelle forhandlinger og dialog indledes. Vi må alle arbejde for at skabe optimisme. EU har forøget sin hjælp til det palæstinensiske folk i år og har opfordret Israel til øjeblikkeligt at udbetale tilbageholdte skatter og toldindtægter. EU fortsætter også sine bestræbelser på at få frigivet den tilfangetagne israelske soldat og de medlemmer af den palæstinensiske lovgivende forsamling, der tilbageholdes i Israel, og på at få genåbnet grænseovergangene til Gaza. EU er forpligtet til at beskytte civiles liv. I øjeblikket befinder EU sig i en bedre position til at fungere som ærlig mægler end Storbritannien eller USA. Fornuftige mennesker må rejse sig og gøre noget ved det, der foregår. Ondskaben vil fortsat være fremherskende, hvis vi ikke gør noget."@da2
". Herr Präsident! Die internationale Gemeinschaft hat die anhaltende Krise im Gazastreifen aus den Augen verloren. Sie wurde von anderen Ereignissen im Nahen und Mittleren Osten wie dem Krieg im Libanon, Irak und Iran abgelenkt. Wir müssen uns alle wieder verstärkt darum bemühen, einen Friedensprozess im Gazastreifen auf den Weg zu bringen und zu unterstützen. Um diesen Konflikt zu beenden, der das Leben so vieler Menschen auf beiden Seiten zerstört, müssen sowohl die Palästinenser als auch die Israelis Kompromisse eingehen. Ich begrüße die Anstrengungen seitens der Hamas und der Fatah, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, damit das internationale Embargo gegen Palästina aufgehoben wird. Ich fordere die Hamas eindringlich auf, im Rahmen dieser neuen Regierung den Staat Israel anzuerkennen bzw. eine tragfähige Zwei-Staaten-Lösung für den Nahostkonflikt zu akzeptieren, die meines Erachtens den einzigen Ausweg darstellt. Ich verurteile den Raketenangriff, der heute Vormittag von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen auf die israelische Stadt Sderot verübt wurde, wodurch eine ältere Frau getötet und eine andere Person verwundet wurde. Des Weiteren verurteile ich den Bombenangriff der israelischen Armee auf die Stadt Beit Hanoun, bei dem in der vergangenen Woche 18 Zivilisten ums Leben kamen. Wenn man nach dem Motto „Auge um Auge“ verfährt, dann wird am Ende die ganze Welt blind sein. Ich möchte Israel keineswegs das Recht absprechen, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Viele von uns haben jedoch gestern den Dokumentarfilm über den Gazastreifen gesehen und die Berichte unserer Kollegen gehört, die diese Region gerade erst besucht hatten. Und ich muss sagen, ich war wirklich schockiert von dem, was wir zu hören und zu sehen bekamen: die schiere Brutalität, mit der gegen die palästinensische Zivilbevölkerung vorgegangen wird. Beide Seiten müssen endlich einsehen, dass die einzige Lösung darin besteht, sich zu einem Dialog zusammenzusetzen. Ein solcher Dialog ist der einzige Ausweg. Auf beiden Seiten ist entschlossene Führungskraft vonnöten. Wir Iren kennen den Teufelskreis der Gewalt nur zu gut, der durch derartige Konflikte ausgelöst wird. Aber wir wissen auch um die gewaltigen Vorteile, die für alle entstehen, wenn die Gewalt aufhört und echte Verhandlungen und ein echter Dialog stattfinden. Wir müssen uns alle darum bemühen, Vertrauen aufzubauen. Die EU hat in diesem Jahr ihre Hilfsgelder für die palästinensische Bevölkerung aufgestockt und Israel aufgefordert, die einbehaltenen Steuer- und Zolleinnahmen sofort freizugeben. Zudem setzt sich die EU weiterhin für die Freilassung des gefangenen israelischen Soldaten und der in Israel festgehaltenen palästinensischen Abgeordneten sowie für die Öffnung der Grenzübergänge im Gazastreifen ein. Die EU hat die Pflicht, das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen. Derzeit befindet sich die Union in einer besseren Position, um als ehrliche Maklerin aufzutreten, als Großbritannien oder die USA. Jeder vernünftige Mensch muss jetzt seine Stimme erheben und gegen diese Situation ankämpfen. Wenn wir nichts tun, wird das Böse weiterhin die Oberhand behalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η διεθνής κοινότητα ξεκόλλησε το βλέμμα της από την μπάλα σε σχέση με τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα. Η προσοχή της αποσπάστηκε από άλλα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, όπως ο πόλεμος στον Λίβανο, στο Ιράκ και το Ιράν. Πρέπει όλοι να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας για να βρούμε και να ενθαρρύνουμε μια ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα. Πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί τόσο από τους Παλαιστίνιους όσο και από τους Ισραηλινούς για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση, που καταστρέφει τόσες πολλές ζωές και από τις δύο πλευρές. Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Χαμάς και της Φατάχ να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ενότητας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το διεθνές εμπάργκο επί της Παλαιστίνης. Καλώ τη Χαμάς, υπό τη νέα διοίκηση, να αναγνωρίσει το Ισραήλ ή να δεχτεί μια βιώσιμη λύση δύο κρατών στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, η οποία πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να βγούμε από το αδιέξοδο. Καταδικάζω την επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσαν παλαιστίνιοι μαχητές σήμερα το πρωί, κατά την οποία σκοτώθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα και τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο στην ισραηλινή πόλη Sderot. Καταδικάζω επίσης τους θανάτους των 18 αμάχων στον βομβαρδισμό της Beit Hanoun από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα. Όμως, η τακτική του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» αφήνει τους πάντες τυφλούς. Ενώ αναγνωρίζω ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμύνεται ενάντια στις επιθέσεις, πολλοί από εμάς είδαν χθες το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα και άκουσαν τους συναδέλφους μας που επισκέφτηκαν πρόσφατα την περιοχή. Συγκλονίστηκα από τα όσα άκουσα και είδα: την άγρια ωμότητα εναντίον των παλαιστίνιων αμάχων. Και οι δύο πλευρές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η μόνη λύση είναι να καθίσουν και να μιλήσουν. Ο διάλογος είναι η μόνη λύση για να βγούμε από το αδιέξοδο. Χρειάζεται θαρραλέα ηγεσία και από τις δύο πλευρές. Εμείς, στην Ιρλανδία, γνωρίζουμε πολύ καλά τον φαύλο κύκλο της βίας που γεννούν τέτοιου είδους συγκρούσεις. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τα τεράστια οφέλη που μπορούν να προκύψουν για όλους με τον τερματισμό της βίας και τη διεξαγωγή αληθινών διαπραγματεύσεων και διαλόγου. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η ΕΕ αύξησε τη βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό φέτος και απηύθυνε έκκληση για την άμεση καταβολή από το Ισραήλ των φορολογικών και δασμολογικών εσόδων που έχει παρακρατήσει. Εξακολουθεί επίσης να ζητά την απελευθέρωση του αιχμάλωτου ισραηλινού στρατιώτη και των παλαιστίνιων νομοθετών που κρατούνται στο Ισραήλ, καθώς και το άνοιγμα των σημείων συνοριακής διέλευσης στη Γάζα. Η ΕΕ έχει υποχρέωση να προστατεύσει τις ζωές των αμάχων. Αυτήν τη στιγμή, είναι σε καλύτερη θέση από τη Βρετανία ή την Αμερική για να ενεργήσει ως έντιμος μεσολαβητής. Οι λογικοί άνθρωποι πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους και να δραστηριοποιηθούν σε σχέση με αυτήν την κατάσταση. Το κακό θα συνεχίσει να επικρατεί αν δεν κάνουμε τίποτα."@el10
". Señor Presidente, la comunidad internacional ha dejado de prestar atención a la crisis que está teniendo lugar en Gaza. Se ha dejado distraer por otros acontecimientos de Oriente Próximo, como la guerra en el Líbano, Iraq e Irán. Todos tenemos que renovar nuestros esfuerzos por encontrar y alentar un proceso de paz en Gaza. Tanto palestinos como israelíes tienen que adquirir compromisos para poner fin a un conflicto que se está cobrando tantas vidas en las dos partes. Celebro los esfuerzos de Hamás y Al Fatah por formar un Gobierno de unidad y poner fin al embargo internacional sobre Palestina. Pido a Hamás que con el nuevo Gobierno reconozca a Israel o acepte una solución factible de dos Estados para el conflicto de Oriente Próximo, que yo creo que es la única vía posible. Condeno el ataque con cohetes perpetrado por militares palestinos desde Gaza esta mañana, en el que ha muerto una mujer de edad avanzada y resultado herida otra persona en la ciudad israelí de Sderot. Condeno también la muerte de 18 civiles en el bombardeo de Beit Hanun por las Fuerzas de Defensa de Israel la semana pasada. Cuando se aplica la ley del ojo por ojo, todos se quedan ciegos. Aunque reconozco que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques, muchos de nosotros vimos ayer el documental sobre Gaza y escuchamos a nuestros colegas que habían visitado recientemente la región. Me impresionó lo que escuché y vi: la terrible brutalidad que se ha infligido a los civiles palestinos. Ambas partes tienen que darse cuenta de que la única solución es sentarse y hablar. El diálogo es la única vía posible. Se necesita un liderazgo valiente por ambas partes. En Irlanda conocemos muy bien la espiral de violencia que causa este tipo de conflictos. Sabemos también demasiado bien cuáles son los enormes beneficios que todos podrían obtener si se pusiera fin a la violencia y hubiera una negociación y un diálogo verdaderos. Todos tenemos que tratar de generar confianza. La UE ha aumentado la ayuda a los palestinos este año y ha solicitado a Israel el pago inmediato de los ingresos fiscales y arancelarios retenidos. Además, sigue tratando de conseguir la liberación del soldado israelí capturado y de los legisladores palestinos detenidos en Israel, así como la reapertura de los puestos fronterizos de Gaza. La UE tiene la obligación de proteger las vidas de los civiles. En este momento se encuentra en una posición más fuerte que Gran Bretaña o los Estados Unidos para actuar como intermediario neutral. Personas razonables tienen que intervenir y hacer algo ante lo que está sucediendo. El mal seguirá prevaleciendo si no hacemos nada."@es20
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@et5
". Arvoisa puhemies, kansainvälisen yhteisön keskittyminen on herpaantunut Gazan kriisin suhteen. Muut Lähi-idän tapahtumat, kuten sota Libanonissa, Irakissa ja Iranissa, ovat häirinneet sitä. Meidän on ryhdyttävä uudelleen toimiin Gazan rauhanprosessin käynnistämiseksi ja edistämiseksi. Sekä palestiinalaisten että israelilaisten on tehtävä kompromisseja, jotta tämä konflikti, joka tuhoaa niin monen ihmisen elämän molemmilla puolilla, saataisiin lopetettua. Mielestäni Hamasin ja Fatahin pyrkimykset kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiseksi ja siten Palestiinan kansainvälisen kauppasaarron purkamiseksi ovat myönteisiä. Kehotan Hamasia uuden hallinnon aikana tunnustamaan Israelin tai hyväksymään toteuttamiskelpoisen kahden valtion suunnitelman Lähi-idän konfliktiin, sillä uskon sen olevan ainoa ratkaisu. Tuomitsen palestiinalaistaistelijoiden tämänaamuisen rakettien laukaisun Gazasta, jonka seurauksena iäkäs nainen kuoli ja toinen henkilö loukkaantui israelilaisessa Sderotin kaupungissa. Tuomitsen myös Israelin puolustusvoimien viimeviikkoisen tykistöiskun Beit Hanouniin, jossa 18 siviiliä kuoli. Kuitenkin "silmä silmästä" -periaatetta noudatettaessa kaikki ovat pian sokeita. Tunnustan kyllä, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään hyökkäyksiltä. Monet meistä näkivät kuitenkin eilen Gazaa koskevan dokumentin ja kuuntelivat alueella äskettäin vierailleiden kollegojemme kertomuksia. Olin järkyttynyt näkemästäni ja kuulemastani – siitä, kuinka suoranaisen julmasti palestiinalaisia siviilejä on kohdeltu. Molempien osapuolten on ymmärrettävä, että ainoa ratkaisu on aloittaa neuvottelut. Vuoropuhelu on ainoa tapa edetä. Molemmilla puolilla tarvitaan rohkeaa johtamista. Irlannissa me tunnemme liiankin hyvin tällaisten konfliktien aiheuttaman väkivallan kierteen. Tiedämme erittäin hyvin myös, kuinka valtavasti kaikki voivat hyötyä, kun väkivalta loppuu ja todellinen neuvottelu sekä vuoropuhelu alkavat. Meidän on kaikkien pyrittävä rakentamaan luottamusta. EU on tänä vuonna lisännyt Palestiinan kansalle antamaansa apua ja vaatinut, että Israel maksaa pidättämänsä vero- ja tullimaksutulot välittömästi. EU pyrkii edelleen myös siihen, että kaapattu israelilaissotilas ja Israelissa pidätetyt palestiinalaiset lainsäätäjät vapautetaan, sekä siihen, että Gazan rajanylityspaikat avataan jälleen. EU:lla on velvollisuus suojella siviilien henkeä. Tällä hetkellä sillä on Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja parempi mahdollisuus toimia puolueettomana välittäjänä. Järkevien ihmisten on ryhdyttävä toimiin nykyisten tapahtumien lopettamiseksi. Paha saa edelleen vallita, jos emme tee mitään."@fi7
". Monsieur le Président, la communauté internationale n’a pas suivi les événements liés à la crise en cours à Gaza. Elle a été distraite par d’autres événements au Moyen-Orient, tels la guerre au Liban, en Irak et en Iran. Nous devons tous reprendre nos efforts afin d’enclencher et d’encourager un processus de paix à Gaza. Des compromis doivent être faits par les Palestiniens et les Israéliens afin de mettre un terme à un conflit qui détruit tant de vies des deux côtés. Je salue les efforts mis en œuvre par le Hamas et le Fatah afin de former un gouvernement d’unité et de mettre ainsi fin à l’embargo international sur la Palestine. J’appelle le Hamas, au sein de la nouvelle administration, à reconnaître Israël ou à accepter une solution viable à deux États au conflit du Moyen-Orient, ce qui me paraît être la seule issue. Je condamne le tir de roquettes effectué ce matin à Gaza par des militants palestiniens, lequel a tué une femme âgée et blessé une autre personne dans la ville israélienne de Sderot. Je condamne par ailleurs la mort de ces 18 civils lors du bombardement de Beit Hanoun par les forces de défense israéliennes la semaine dernière. Le principe «œil pour œil» ne laisse que des aveugles. Si je reconnais à Israël le droit de se défendre contre des attaques, nombre d’entre nous ont vu le documentaire sur Gaza hier et ont écouté nos collègues ayant récemment visité la région. J’ai été choqué par ce que j’ai vu et entendu: la brutalité pure infligée aux civils palestiniens. Les deux parties doivent comprendre que la seule solution consiste à s’asseoir à la table des négociations. Le dialogue est la seule issue. Le courage des dirigeants est nécessaire de part et d’autre. Nous, Irlandais, ne connaissons que trop bien le cycle de violence provoqué par ces conflits. Nous ne connaissons que trop bien également les avantages considérables dont chacun peut bénéficier lorsque la violence prend fin et que des négociations et un dialogue véritables se mettent en place. Nous devons tous tendre vers l’instauration de la confiance. L’Union européenne a augmenté son assistance au peuple palestinien cette année et a réclamé le versement immédiat, par Israël, des recettes fiscales et douanières retenues. Elle poursuit par ailleurs ses démarches visant à obtenir la libération du soldat israélien capturé et des législateurs palestiniens détenus en Israël, ainsi que la réouverture des points de passage de Gaza. L’Union européenne a l’obligation de protéger les vies civiles. Pour l’instant, elle se trouve en position plus favorable que la Grande-Bretagne ou les États-Unis pour officier en tant qu’intermédiaire honnête. Les esprits raisonnables doivent s’élever et réagir face à ces événements. Le mal continuera à l’emporter si nous ne faisons rien."@fr8
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@hu11
"Signor Presidente, la comunità internazionale ha distolto lo sguardo dalla continua crisi di Gaza. E’ stata distratta da altri accadimenti in Medio Oriente, quali la guerra in Libano, Iraq e Iran. Noi tutti dobbiamo rinnovare i nostri sforzi per cercare di incoraggiare un processo di pace a Gaza. Per porre fine al conflitto, che sta distruggendo così tante vite da entrambe le parti, devono scendere a compromessi sia i palestinesi che gli israeliani. Accolgo con favore gli sforzi compiuti da e per formare un governo unitario nel tentativo di porre fine all’ internazionale contro la Palestina. Invito sotto la nuova amministrazione, a riconoscere Israele o ad accettare una soluzione al conflitto mediorientale che sia praticabile per due Stati, perché credo sia l’unica via percorribile. Condanno il lancio di razzi da Gaza compiuto stamani dai militanti palestinesi, che ha ucciso una donna anziana e ferito un’altra persona nella città israeliana di Sderot. Condanno inoltre l’uccisione dei 18 civili nel bombardamento di Beit Hanoun da parte dell’esercito israeliano della settimana scorsa. Il principio “occhio per occhio”, tuttavia, lascia tutti ciechi. Pur riconoscendo a Israele il diritto di difendersi dagli attacchi, molti di noi ieri hanno visto il documentario su Gaza e hanno ascoltato i colleghi che di recente hanno visitato la regione. Sono rimasto sconvolto da quello che ho udito e visto: la pura brutalità inflitta ai civili palestinesi. Entrambe le parti devono comprendere che l’unica soluzione è sedersi a un tavolo a parlare. Il dialogo è l’unica via percorribile. Occorre una coraggiosa su entrambi i fronti. In Irlanda conosciamo fin troppo bene il vortice di violenza generato da simili conflitti. Conosciamo altresì fin troppo bene gli enormi benefici che ciascuno può trarre quando la violenza finisce e si hanno negoziati effettivi e un autentico dialogo. Tutti dobbiamo sforzarci di costruire la fiducia. Quest’anno l’Unione europea ha incrementato l’assistenza al popolo palestinese e ha chiesto a Israele il pagamento immediato delle tasse e dei tributi doganali riscossi. Continua inoltre a perseguire il rilascio del soldato israeliano catturato e dei legislatori palestinesi detenuti in Israele, nonché la riapertura dei punti di attraversamento della frontiera di Gaza. L’Unione europea ha l’obbligo di proteggere la vita dei civili. In questo momento, si trova in una posizione più forte per agire da intermediario onesto rispetto a Regno Unito e America. Le persone ragionevoli devono farsi sentire e porre rimedio a quanto sta accadendo. Se non facciamo nulla, il male avrà la meglio."@it12
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@lt14
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@lv13
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de internationale gemeenschap heeft haar aandacht voor de aanhoudende crisis in Gaza laten verslappen. Ze werd afgeleid door andere gebeurtenissen in het Midden Oosten, zoals de oorlog in Libanon en de situatie in Irak en Iran. We moeten ons er allemaal weer voor inzetten een opening voor een vredesproces in Gaza te vinden en te stimuleren dat dat proces weer op gang komt. Om een einde te maken aan het conflict, dat aan beide zijden zoveel levens eist, moeten zowel de Palestijnen als de Israëli’s water bij de wijn doen. Ik juich de moeite toe die Hamas en Fatah zich getroosten om een eenheidsregering te vormen in een poging een einde te maken aan het internationale embargo tegen Palestina. Ik doe een dringend beroep op Hamas om, wanneer de nieuwe regering is gevormd, Israël te erkennen of een levensvatbare tweestatenoplossing voor het conflict in het Midden-Oosten te aanvaarden. Naar mijn mening is dat de enige manier waarop we verder kunnen komen. Ik veroordeel de raketbeschieting die Palestijnse militanten vanmorgen vanuit Gaza hebben uitgevoerd, waarbij in de Israëlische stad Sderot een oudere vrouw om het leven kwam en iemand anders gewond raakte. Ik veroordeel eveneens de beschieting van Beit Hanoun die vorige week werd uitgevoerd door de Israëlische defensiemacht, waardoor achttien burgers gedood werden. Maar wanneer ‘oog om oog’ het uitgangspunt is, zal uiteindelijk iedereen blind zijn. Ik erken dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen als het aangevallen wordt. Velen van ons hebben gisteren echter de documentaire over Gaza gezien en geluisterd naar onze collega’s die de regio onlangs hebben bezocht. Ik was geschokt door wat ik hoorde en zag: de volslagen onmenselijkheid waaronder Palestijnse burgers te lijden hebben. Beide partijen moeten zich realiseren dat praten de enige oplossing is. Alleen een dialoog biedt een uitweg uit deze situatie. Aan beide zijden is moedig leiderschap vereist. In Ierland kennen we de geweldsspiraal die door dergelijke conflicten wordt veroorzaakt maar al te goed. We weten daarentegen ook maar al te goed wat een enorme voordelen het iedereen kan opleveren als er een einde komt aan het geweld en er echte onderhandelingen en een echte dialoog kunnen plaatsvinden. We moeten er allemaal naar streven dat er vertrouwen groeit. De EU heeft haar hulp aan het Palestijnse volk dit jaar geïntensiveerd en Israël opgeroepen de ingehouden belasting- en douane-inkomsten onmiddellijk uit te betalen. Zij blijft zich er ook voor inspannen dat de gevangengenomen Israëlische soldaat en de Palestijnse wetgevers die in Israël worden vastgehouden, vrijgelaten worden en dat de grensovergangen in Gaza weer worden opengesteld. De EU heeft de plicht het leven van burgers te beschermen. Zij bevindt zich op dit moment meer dan het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten in de positie om als bemiddelaar op te treden. Er moeten redelijke mensen opstaan en iets doen aan wat er gaande is. Als we niets doen, zal het kwaad blijven overheersen."@nl3
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@pl16
"Senhor Presidente, a comunidade internacional desviou o olhar da bola em relação à crise que assola a região de Gaza. Distraiu-se com outros acontecimentos no Médio Oriente, como a guerra no Líbano, no Iraque e no Irão. Cumpre-nos a todos renovar os nossos esforços para encontrar e promover uma forma de levar a paz à região de Gaza. Tanto os Palestinianos como os Israelitas têm de assumir compromissos para pôr termo ao conflito, que tantas vidas tem cobrado de ambos os lados. São de saudar os esforços por parte do Hamas e da Fatah para formar um governo de unidade nacional, numa tentativa de pôr cobro ao embargo internacional imposto à Palestina. Exorto o Hamas, sob a nova Administração, a reconhecer Israel e a aceitar, como forma de resolver o conflito no Médio Oriente, a solução de dois Estados viáveis, que se me afigura o único caminho em frente possível. Condeno os disparos de mísseis efectuados por militantes palestinianos a partir de Gaza, esta manhã, que mataram uma idosa e causaram ferimentos a outra pessoa, na cidade israelita de Sderot. Condeno igualmente a morte de dezoito civis provocada pelo bombardeamento de Beit Hanoun pelas Forças de Defesa Israelitas, a semana passada. A política de "olho por olho" leva à cegueira generalizada. Embora eu reconheça o direito de Israel à autodefesa contra os ataques, a verdade é que muitos de entre nós vimos o documentário de ontem sobre Gaza e escutámos os relatos dos colegas que recentemente se deslocaram à região. Fiquei chocada com o que vi e ouvi, com a enorme brutalidade infligida a civis palestinianos. Ambas as partes têm de compreender que a única solução é sentarem-se à mesa das negociações. O caminho em frente terá necessariamente de passar pelo diálogo. Impõe-se uma liderança corajosa de ambos os lados. Na Irlanda, conhecemos bem demais o ciclo de violência que este tipo de conflitos gera. Mas também conhecemos bem os enormes benefícios que todos podem colher a partir do momento em que a violência acaba, dando lugar à negociação e ao diálogo verdadeiros. Todos temos de nos empenhar no estabelecimento de um clima de confiança. A União Europeia, este ano, aumentou a ajuda à população palestiniana, e exortou as autoridades israelitas ao pagamento imediato das receitas fiscais e aduaneiras retidas. De igual modo, a UE prossegue os seus esforços com vista à libertação do soldado israelita sequestrado e dos parlamentares palestinianos detidos em Israel, bem como à reabertura dos postos fronteiriços de Gaza. A União Europeia tem a obrigação de proteger a vida dos civis. Neste momento, encontra-se numa posição mais forte para actuar como intermediário do que o Reino Unido ou os Estados Unidos. Impõe-se que pessoas razoáveis se ergam e façam alguma coisa a respeito do que se está a passar. Se nada fizermos, o mal continuará a levar a melhor."@pt17
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@sk18
"Mr President, the international community has taken its eye off the ball in relation to the ongoing crisis in Gaza. It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran. We must all renew our efforts to find and encourage a peace process in Gaza. Compromises have to be made by both the Palestinians and the Israelis to end the conflict, which is destroying so many lives on both sides. I welcome efforts from Hamas and Fatah to form a unity government in an effort to end the international embargo on Palestine. I urge Hamas, under the new Administration, to recognise Israel or accept a viable two-state solution to the Middle East conflict, which I believe is the only way forward. I condemn the rocket fire by Palestinian militants from Gaza this morning, which killed an elderly woman and wounded another person in the Israeli town of Sderot. I also condemn the deaths of the 18 civilians in the shelling of Beit Hanoun by the Israeli defence forces last week. But an eye for an eye leaves everyone blind. While I recognise that Israel has the right to defend itself against attack, many of us saw the documentary on Gaza yesterday and listened to our colleagues who had recently visited the region. I was shocked by what I heard and saw: the sheer brutality that has been inflicted on Palestinian civilians. Both sides have to realise that the only solution is to sit down and talk. Dialogue is the only way forward. Courageous leadership is needed on both sides. We are only too aware in Ireland of the cycle of violence caused by such conflicts. We also know only too well the enormous benefits that can accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place. We must all strive to build confidence. The EU has increased assistance to the Palestinian people this year and has called for the immediate payment by Israel of withheld tax and customs revenue. It also continues to seek the release of the captured Israeli soldier and of Palestinian legislators detained in Israel, as well as the reopening of the Gaza crossing points. The EU has an obligation to protect civilian lives. At this time, it is in a stronger position to act as an honest broker than Britain or America. Reasonable people must stand up and do something about what is going on. Evil will continue to prevail if we do nothing."@sl19
"Herr talman! Världssamfundets intresse för den pågående krisen i Gaza har avtagit. Man har distraherats av andra händelser i Mellanöstern som kriget i Libanon, Irak och Iran. Vi måste alla förnya våra ansträngningar i att finna och uppmuntra till en fredsprocess i Gaza. Såväl palestinierna som israelerna måste kompromissa och israelerna måste avsluta konflikten som förintar så många liv på båda sidor. Jag välkomnar ansträngningarna från Hamas och Fatah att bilda en samlingsregering i ett försök att få ett slut på det internationella embargot mot Palestina. Jag uppmanar Hamas att under den nya ledningen erkänna Israel eller acceptera en hållbar tvåstatslösning på konflikten i Mellanöstern, som jag tror är enda vägen framåt. Jag fördömer raketbeskjutningen från militanta palestinier från Gaza i morse som dödade en äldre kvinna och skadade en annan person i den israeliska staden Sderot. Jag fördömer också 18 civila personers död vid bombningen av Beit Hanoun av israeliska försvarsstyrkor förra veckan. Men öga för öga gör att alla blir blinda. Även om jag erkänner Israels rätt att försvara sig mot anfall var det många av oss som såg dokumentären om Gaza igår och lyssnade till våra kolleger som nyligen besökt området. Jag var chockad över vad jag hörde och såg – den rena brutalitet som använts mot palestinska civilpersoner. Båda sidor måste inse att den enda lösningen är att sätta sig ner och diskutera. Dialog är den enda vägen framåt. Modigt ledarskap är nödvändigt på båda sidor. På Irland vet vi bara alltför väl att sådana konflikter leder till en våldsspiral. Vi är också väl medvetna de enorma fördelar som kan komma var och en till godo när våldet upphör och verklig förhandling och dialog äger rum. Vi måste alla sträva efter att skapa förtroende. EU har i år ökat hjälpen till det palestinska folket och har begärt omedelbar utbetalning av de skatter och tullavgifter som Israel undanhåller. EU fortsätter också att verka för att få den tillfångatagne israeliske soldaten frigiven och likaså de palestinska lagstiftare som hålls häktade i Israel, och för att Gazas gränsövergångar ska öppnas på nytt. EU har skyldighet att skydda civila liv. EU har för närvarande större möjligheter än Storbritannien eller Förenta staterna att agera som ärlig medlare. Förnuftiga människor måste ställa sig upp och göra någonting åt det som pågår. Gör vi ingenting så kommer ondskan att bibehålla sitt övertag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Eoin Ryan,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph