Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-15-Speech-3-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061115.14.3-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! EU er dybt bekymret over de seneste ugers vold i Gaza. Under en israelsk militæroperation blev adskillige mennesker dræbt i Beit Hanoun den 8. november, og under et katastrofalt bombardement med artilleriild mistede næsten 20 palæstinensere livet, herunder kvinder og børn, mens de var ved at forlade området. Desuden blev adskillige mennesker såret. Militære operationer ødelagde tillige store dele af byens infrastruktur. EU beklager inderligt voldshandlingerne og de kvæstelser, de forårsagede. Samtidig har palæstinenserne fortsat med i flæng at affyre Kassam-raketter mod Israel, f.eks. mod byerne Ashkelon og Sderot. Disse angreb har nu også medført et dødsfald, adskillige sårede samt materielle skader. EU har opfordret palæstinensiske ledere til at gøre alt, hvad de kan, for at få disse angreb bragt til ophør. EU kan ikke acceptere denne brug af vold. Ethvert land har ret til at forsvare sig, men det indebærer ikke retten til overdreven, storstilet magtanvendelse eller til operationer af den slags, vi var vidner til i Beit Hanoun. Israel er nødt til at tilpasse omfanget af operationen til situationen. Israel skal overholde den humanitære folkeret. Sikkerhed gælder ikke kun for den ene part, men for alle i Mellemøsten. EU har opfordret Israel til at standse sine militære operationer i Gaza. EU har også indtrængende henstillet til den palæstinensiske ledelse om at standse raketangrebene, som har stået på med skiftende intensitet hele efteråret. Formålet med angrebene er sandsynligvis at sprede frygt og usikkerhed, hvilket man helt klart ikke må udsætte civilbefolkningen for. Israelerne burde ikke længere leve i et klima af konstant frygt. De har også ret til fred. Palæstinenserne må standse brugen af vold i politisk øjemed. Den stadig værre voldsspiral truer med at ødelægge enhver chance for at få fredsprocessen i Mellemøsten tilbage på sporet. Begivenheder som de netop beskrevne formår kun at skubbe parterne længere væk fra de tilgængelige muligheder, især netop nu hvor der er behov for en fredsproces, der sigter mod få forhandlet en tostatsmodel i stand. Målet er fortsat skabelsen af en levedygtig palæstinensisk stat i fredelig sameksistens med Israel. Det er EU's håb, at begivenhederne i Beit Hanoun ikke får parterne eller det internationale samfund til at miste modet eller opgive bestræbelserne på en varig og retfærdig fred. EU håber tillige, at angrebene ved Beit Hanoun ikke vil få palæstinenserne til at opgive den fortsatte stræben efter fælles harmoni og dannelsen af en national samlingsregering, der kan opfylde kvartettens betingelser. Hele det internationale samfund har brug for en betydningsfuld modspiller som partner. Palæstinenserne har ret til en regering, der repræsenterer alle borgeres interesser. Samtidig har den humanitære situation blandt palæstinenserne voldt EU mange bekymringer. Den økonomiske og humanitære situation i de palæstinensiske områder er utålelig. Situationen kunne forbedres betydeligt, hvis Israel holdt grænseposterne ved Rafah og Karni åbne og forbedrede palæstinensernes mobilitet. Ydermere har EU kraftigt opfordret Israel til at anerkende de toldafgifter og skatter, som de har inddrevet, og som tilhører palæstinenserne, som indtægt. Det ville lette palæstinensernes økonomiske situation betydeligt. EU har selv forsøgt at hjælpe palæstinenserne. Der er givet over 650 millioner euro i nødhjælp gennem forskellige kanaler i år, og det er omkring 25 % mere end sidste år. Den midlertidige internationale mekanisme har været en effektiv metode til at hjælpe palæstinenserne, og vi håber, at Israel og andre parter også kan få gavn af den. Situationen i Mellemøsten ser således ikke særlig lovende ud i lyset af de seneste dages begivenheder, men på trods heraf er vi nødt til fortsat at tro på en bedre fremtid. EU vil gøre alt, hvad det kan, for at støtte fredsprocessen."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Europäische Union ist tief betroffen angesichts der Gewalt in Gaza in den letzten Wochen. Während einer militärischen Operation Israels in Beit Hanoun am 8. November sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, und in einem verhängnisvollen Artilleriefeuer verloren fast zwanzig Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, ihr Leben, als sie dabei waren, die Gegend zu verlassen. Einige Menschen wurden zudem verletzt. Militärische Aktionen haben auch zur Zerstörung der Infrastruktur in der Stadt geführt. Die Europäische Union bedauert die Gewalt und die Opfer dieser Gewalttaten zutiefst. Zur gleichen Zeit feuern die Palästinenser weiter wahllos Kassam-Raketen auf Israel ab, beispielsweise auf die Städte Ashkelon und Sderot. Diese Anschläge haben jetzt auch ein Menschenleben gefordert sowie eine Reihe von Verletzungen und Sachschäden hervorgerufen. Die Union hat die palästinensischen Führer aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um diese Angriffe zu beenden. Die Europäische Union kann den Einsatz von Gewalt nicht befürworten. Jedes Land hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, aber das erlaubt ihm nicht, Gewalt in einem unverhältnismäßigen Umfang anzuwenden oder Maßnahmen zu ergreifen, wie wir sie in Beit Hanoun beobachten mussten. Israel muss das Maß seiner Handlungen an die Situation anpassen. Es muss das humanitäre Völkerrecht befolgen. Sicherheit gilt nicht nur für eine Seite, sondern für jedermann im Nahen Osten. Die Europäische Union hat Israel aufgefordert, seine militärischen Aktivitäten in Gaza einzustellen. Die Union hat auch auf die palästinensische Führung eingewirkt, die Raketenangriffe einzustellen, die es den Herbst über in unterschiedlicher Stärke gegeben hat. Sinn und Zweck der Anschläge ist es vermutlich, die Angst und Unsicherheit zu erhöhen, was ganz offensichtlich und zu Unrecht die Zivilbevölkerung trifft. Die Israelis sollten nicht länger in einem Klima der anhaltenden Furcht leben; auch sie haben ein Recht auf Frieden. Die Palästinenser müssen damit aufhören, Gewalt zur Erreichung politischer Ziele einzusetzen. Die zunehmende Spirale der Gewalt droht, alle Chancen für eine Wiederaufnahme des Friedensprozesses im Nahen Osten zu zerstören. Fälle wie die hier beschriebenen dienen nur dazu, die Parteien von den vorhandenen Möglichkeiten zu entfremden, besonders im Augenblick, da ein Friedensprozess mit dem Ziel, Verhandlungen über ein Zweistaatenmodell aufzunehmen, erforderlich ist. Ziel ist es nach wie vor, einen funktionierenden palästinensischen Staat zu errichten, einen, der friedlich neben Israel besteht. Die Europäische Union hofft, dass die Vorfälle in Beit Hanoun beide Seiten und die internationale Gemeinschaft nicht entmutigen oder sie veranlassen, ihre Bestrebungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden aufzugeben. Die Europäische Union hofft ebenfalls, dass die Anschläge von Beit Hanoun die Palästinenser nicht davon abhalten werden, die Suche nach gegenseitiger Verständigung und der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit fortzusetzen, die die vom Quartett aufgestellten Bedingungen erfüllt. Die gesamte internationale Gemeinschaft braucht als Partner eine achtbare Partei. Die Palästinenser haben ein Recht auf eine Regierung, die die Interessen aller Bürger repräsentiert. Gleichzeitig gibt die humanitäre Situation unter den Palästinensern Anlass für große Sorge aufseiten der Europäischen Union. Die wirtschaftliche und humanitäre Lage in den palästinensischen Gebieten ist untragbar. Die Lage könnte beträchtlich verbessert werden, wenn Israel die Grenzposten bei Rafah und Karni offen hielte und damit die Mobilität der Palästinenser verbessert würde. Mehr noch, die Europäische Union hat Israel gedrängt, die von ihm eingenommenen Einfuhrzölle und Steuern, die den Palästinensern zustehen, als deren Einnahmen anzuerkennen. Dies könnte die wirtschaftliche Situation der Palästinenser erheblich erleichtern. Die EU hat ihrerseits versucht, den Palästinensern zu helfen. Mehr als 650 Millionen Euro an Beihilfen sind in diesem Jahr über die verschiedenen Kanäle geflossen, das sind etwa 25 % mehr als im letzten Jahr. Der zeitlich befristete internationale Mechanismus (Temporary International Mechanism – TIM) hat sich als Hilfsmittel zur Unterstützung der Palästinenser erwiesen, und wir hoffen, dass auch Israel und die anderen Parteien davon Gebrauch machen können. Die Lage im Nahen Osten ist also angesichts der Vorfälle dieser Tage nicht allzu viel versprechend, aber trotz allem müssen wir weiter an eine bessere Zukunft glauben. Die Europäische Union tut alles in ihrer Macht Stehende, um den Friedensprozess zu unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για τη βία που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Γάζα. Στις 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, αρκετά άτομα σκοτώθηκαν στην πόλη Beit Hanoun, ενώ σε ένα καταστροφικό μπαράζ βολών πυροβολικού σχεδόν 20 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έχασαν τη ζωή τους καθώς εγκατέλειπαν την περιοχή. Επιπλέον δε, τραυματίστηκαν και αρκετά άτομα. Η στρατιωτική δράση προξένησε επίσης καταστροφές στις υποδομές της πόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τη βία και τις ζημιές που προξένησαν οι βίαιες αυτές ενέργειες. Ταυτόχρονα, οι Παλαιστίνιοι συνέχισαν να εκτοξεύουν αδιάκριτα κατά του Ισραήλ ρουκέτες Kassam, όπως στις πόλεις Ashkelon και Sderot. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό, αρκετούς τραυματίες και υλικές ζημίες. Η Ένωση ζήτησε από τους παλαιστίνιους ηγέτες να πράξουν παν το δυνατόν προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί τη χρήση βίας. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιούται να κάνει χρήση αλόγιστης ισχύος σε μεγάλη κλίμακα ή να αναλαμβάνει το είδος της δράσης που είδαμε στην Beit Hanoun. Το Ισραήλ πρέπει να προσαρμόζει την κλίμακα της δράσης του στην εκάστοτε κατάσταση. Οφείλει να συμμορφώνεται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η ασφάλεια δεν ισχύει μόνο για τη μία πλευρά αλλά για όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από το Ισραήλ να παύσει τη στρατιωτική δράση του στη Γάζα. Η Ένωση παρότρυνε επίσης την παλαιστινιακή ηγεσία να σταματήσει τις εκτοξεύσεις ρουκετών που συνεχίστηκαν με ποικίλη συχνότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου. Ο σκοπός των επιθέσεων είναι προφανώς να ενταθεί ο φόβος και η ανασφάλεια, η οποία προφανώς άδικα στοχεύει τον άμαχο πληθυσμό. Οι Ισραηλινοί δεν πρέπει να εξακολουθούν να ζουν σε κλίμα διαρκούς φόβου: έχουν δικαίωμα στην ειρήνη. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη βία για πολιτικούς σκοπούς. Η κλιμάκωση της βίας απειλεί να καταστρέψει τις ελπίδες επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Γεγονότα όπως αυτά που περιγράφονται εδώ το μόνο που εξυπηρετούν είναι να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη από τις ευκαιρίες που προσφέρονται ακριβώς τώρα που χρειάζεται μια ειρηνευτική διαδικασία που θα στοχεύει στη διαπραγμάτευση της εγκαθίδρυσης ενός μοντέλου δύο κρατών. Ο στόχος παραμένει ακόμη η δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους, ενός κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι τα γεγονότα της Beit Hanoun δεν θα αποθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους και τη διεθνή κοινότητα ούτε θα τους ωθήσουν να εγκαταλείψουν την αναζήτηση μιας μόνιμης και δίκαιης ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει επίσης ότι οι επιθέσεις στην Beit Hanoun δεν θα αποθαρρύνουν τους Παλαιστίνιους από τη συνέχιση της αναζήτησης αμοιβαίας αρμονίας και τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Κουαρτέτο. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ως εταίρο έναν αξιόπιστο συμβαλλόμενο. Οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται να έχουν μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των πολιτών. Την ίδια στιγμή η ανθρωπιστική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη αποτελεί αντικείμενο σοβαρής ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική και η ανθρωπιστική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη είναι αφόρητη. Η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά αν το Ισραήλ διατηρούσε τους συνοριακούς σταθμούς ανοικτούς στη Ράφα και στο Καρνί και βελτίωνε την παλαιστινιακή κινητικότητα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε το Ισραήλ να αναγνωρίσει ως εισόδημα τους δασμούς και τους φόρους που έχουν εισπραχθεί και οι οποίοι ανήκουν στους Παλαιστίνιους. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την οικονομική κατάσταση των Παλαιστίνιων σημαντικά ευχερέστερη. Η ίδια η ΕΕ έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους. Φέτος έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 650 εκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια μέσω διαφόρων διαύλων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο προσωρινός διεθνής μηχανισμός υπήρξε ένα λειτουργικό μέσο παροχής βοήθειας των Παλαιστινίων, και ελπίζουμε ότι το Ισραήλ και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη θα μπορέσουν να κάνουν καλή χρήση του μέσου αυτού. Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων λοιπόν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν γεννά αισιοδοξία, παρά ταύτα όμως εμείς θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the European Union is deeply concerned about the violence in Gaza in recent weeks. During a military operation by Israel, several people died in Beit Hanoun on 8 November, and in a disastrous barrage of artillery fire almost 20 Palestinians, women and children included, lost their lives as they were leaving the area. In addition, several people were injured. Military action also caused destruction to the town’s infrastructure. The European Union profoundly regrets the violence and injury that resulted from these violent acts. At the same time, the Palestinians have continued to fire Kassam rockets indiscriminately at Israel, at the cities of Ashkelon and Sderot, for example. These strikes have now also resulted in one death, several injuries and material damage. The Union has called on Palestinian leaders to do all they can to end these attacks. The European Union cannot accept the use of violence. Every country has the right to defend itself, but that does not entitle it to use unreasonable force on a large scale or take the sort of action witnessed in Beit Hanoun. Israel must adjust the scale of its action to the situation. It has to comply with international humanitarian law. Security does not just apply to one side, but to everyone in the Middle East region. The European Union has called on Israel to cease its military action in Gaza. The Union has also urged the Palestinian leadership to halt the rocket strikes that have continued to varying degrees throughout the autumn. The purpose of the strikes is probably to increase fear and insecurity, which is obviously wrongly aimed at the civil population. The Israelis should no longer be living in a climate of continued fear: they too have a right to peace. The Palestinians must stop using violence for political ends. The deepening spiral of violence is threatening to destroy any chances of restarting the Middle East peace process. Events like those described here only serve to estrange the parties from the opportunities available, especially right now when a peace process aimed at negotiating the establishment of a two-state model is needed. The aim is still the creation of a viable Palestinian state, one which exists in peace alongside Israel. The European Union hopes that the events in Beit Hanoun will not discourage the parties and the international community or prompt them to abandon the pursuit of lasting and equitable peace. The European Union also hopes that the strikes at Beit Hanoun will not discourage the Palestinians from continuing the quest for mutual harmony and the formation of a government of national unity which could fulfil the conditions set by the Quartet. The entire international community needs a noteworthy party as its partner. The Palestinians have a right to a government that represents the interests of all citizens. At the same time, the humanitarian situation among the Palestinians has been a big worry for the European Union. The economic and humanitarian situation in the Palestinian territories is intolerable. The situation would be considerably improved if Israel kept the border posts at Rafah and Karni open and improved Palestinian mobility. What is more, the European Union has urged Israel to recognise as income the customs duties and taxes which they have collected and which belong to the Palestinians. This could make the Palestinians’ economic situation considerably easier. The EU itself has tried to help the Palestinians. More than EUR 650 million has been given in aid through various channels this year, and that is around 25% more than last year. The Temporary International Mechanism has been a functional means of aiding the Palestinians, and we hope that Israel and other parties can also make good use of it. The situation in the Middle East is thus not very promising in the light of the events of recent days, but in spite of this we have to continue to believe in a better future. The European Union will do all it can to support the peace process."@en4
"Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea está profundamente preocupada por la violencia que ha tenido lugar en Gaza en las últimas semanas. Durante la operación militar realizada por Israel, varias personas murieron en Beit Hanun el 8 de noviembre, y en un desastroso bombardeo artillero casi 20 palestinos, entre ellos mujeres y niños, perdieron la vida al intentar salir de la zona. Además resultaron heridas varias personas. Esta acción militar provocó igualmente la destrucción de las infraestructuras de la localidad. La Unión Europea lamenta profundamente la violencia y las lesiones resultantes de estos actos violentos. Al mismo tiempo, los palestinos han seguido disparando indiscriminadamente cohetes Qasam contra las ciudades israelíes de Ashkelon y Sderot, por citar un ejemplo. Estos ataques también han causado la muerte de una persona, varios heridos y daños materiales. La Unión ha pedido a los dirigentes palestinos que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a estos ataques. La Unión Europea no puede aceptar el uso de la violencia. Todos los países tienen derecho a defenderse a sí mismos, pero eso no les da derecho a utilizar una fuerza desproporcionada o a llevar a cabo acciones como las que hemos presenciado en Beit Hanun. Israel debe ajustar la escala de sus acciones a la situación. Tiene que cumplir el Derecho internacional humanitario. La seguridad no es privilegio de un solo bando, sino de todos en Oriente Próximo. La Unión Europea ha pedido a Israel que ponga fin a sus acciones militares en Gaza. La Unión ha pedido igualmente a los dirigentes palestinos a que detengan los ataques con cohetes que han proseguido con diversos grados de intensidad durante todo el otoño. La finalidad de los ataques es probablemente aumentar el miedo y la inseguridad, algo que va dirigido erróneamente contra la población civil. Los israelíes no deben seguir viviendo en un clima de constante temor, pues también ellos tienen derecho a la paz. Los palestinos deben dejar de utilizar la violencia para fines políticos. Esta creciente espiral de violencia amenaza con destruir cualquier oportunidad de reanudar el proceso de paz en Oriente Próximo. Los acontecimientos que acabo de describir solo sirven para alejar a las partes de las oportunidades que se presentan, sobre todo en un momento en que se necesita un proceso de paz destinado a negociar la creación de un modelo basado en dos Estados. La meta sigue siendo la creación de un Estado palestino viable que exista en paz junto a Israel. La Unión Europea espera que los acontecimientos sucedidos en Beit Hanun no desanimen a las partes ni a la comunidad internacional, ni las lleven a abandonar la búsqueda de una paz duradera y justa. La Unión Europa espera asimismo que los ataques contra Beit Hanun no hagan que los palestinos dejen de buscar la armonía entre ellos y la formación de un Gobierno de unidad nacional que pueda cumplir las condiciones impuestas por el «Cuarteto». Toda la comunidad internacional necesita una parte fiable para negociar con ella. Los palestinos tienen derecho a un Gobierno que represente los intereses de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, la situación humanitaria entre los palestinos ha sido una gran preocupación para la Unión Europea. La situación económica y humanitaria en los territorios palestinos es intolerable. Esta situación podría mejorar considerablemente si Israel mantuviera abiertos los puestos fronterizos de Rafá y Karni, y permitiera una mayor movilidad a los palestinos. Y lo que es más, la Unión Europea ha pedido a Israel que reconozca como ingresos los derechos de aduana e impuestos que ha recaudado y que pertenecen a los palestinos. Estas medidas podrían mejorar mucho la situación económica de los palestinos. La propia UE ha intentado ayudar a los palestinos. Este año se han destinado más de 650 millones de euros en ayuda a través de varios canales, lo que representa un 25 % más que el año pasado. El Mecanismo Temporal Internacional ha sido el medio para ayudar a los palestinos, y esperamos que Israel y las otras partes hagan un buen uso de él. Así pues, la situación en Oriente Próximo no resulta muy prometedora a la vista de los sucesos de los últimos días, pero a pesar de ello debemos seguir creyendo en un futuro mejor. La Unión Europea hará todo lo posible para apoyar el proceso de paz."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’Union européenne est extrêmement préoccupée par les violences survenues à Gaza ces dernières semaines. Lors d’une opération militaire israélienne, plusieurs personnes ont été tuées à Beit Hanoun le 8 novembre et un tir d’artillerie a tourné au désastre et s’est soldé par la mort d’une vingtaine de Palestiniens, parmi lesquels des femmes et des enfants qui fuyaient la zone. De plus, plusieurs personnes ont été blessées. Les opérations militaires ont également provoqué la destruction des infrastructures de la ville. L’Union européenne déplore profondément ces actes de violence et les dommages qui en résultent. Parallèlement, les Palestiniens ont poursuivi leurs tirs indiscriminés de missiles Qassam en direction du territoire israélien, sur les villes d’Ashkelon et de Sderot, par exemple. Ces frappes ont tué une personne, en ont blessé plusieurs autres et ont provoqué des dégâts matériels. L’Union a appelé les responsables palestiniens à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire cesser ces attaques. L’Union européenne ne peut accepter le recours à la violence. Tout pays a le droit de se défendre, mais cela ne l’autorise pas à utiliser des forces disproportionnées et à grande échelle ou à lancer des actions du type de celle engagée à Beit Hanoun. Israël doit adapter l’envergure de son action à la situation. Il doit se conformer au droit humanitaire international. La sécurité n’est pas un droit applicable uniquement à l’une des parties, mais à chacune d’elles dans cette région du Moyen-Orient. L’Union européenne a appelé Israël à mettre fin à ses opérations militaires à Gaza. L’Union a aussi demandé instamment au pouvoir palestinien de mettre fin aux tirs de missiles qui se sont poursuivis avec une intensité variable pendant tout l’automne. Ces attaques, qui visent manifestement et à tort la population civile, ont probablement pour but d’augmenter le sentiment de peur et d’insécurité. Les citoyens israéliens ne doivent plus vivre dans un climat de crainte permanente: eux aussi ont droit à la paix. Les Palestiniens doivent cesser d’utiliser la violence à des fins politiques. L’emballement de la spirale de la violence menace d’anéantir toute chance de redémarrage du processus de paix au Moyen-Orient. Des événements tels que ceux que nous venons de décrire ne servent qu’à éloigner les parties des opportunités disponibles, surtout en ce moment même, alors qu’un processus de paix visant à négocier l’établissement d’un modèle à deux États est nécessaire. L’objectif reste la création d’un État palestinien viable, capable de coexister pacifiquement avec Israël. L’Union européenne espère que les événements de Beit Hanoun ne décourageront pas les parties ni la communauté internationale, ou qu’ils ne les conduiront pas à abandonner la recherche d’une paix durable et équitable. L’Union européenne espère également que les incidents de Beit Hanoun ne décourageront pas les Palestiniens de poursuivre leur quête d’une harmonie mutuelle et la formation d’un gouvernement d’unité nationale qui pourrait satisfaire aux conditions fixées par le Quartet. L’ensemble de la communauté internationale a besoin d’un partenaire valable. Les Palestiniens ont droit à un gouvernement représentant les intérêts de tous les citoyens. Parallèlement, la situation humanitaire de la population palestinienne préoccupe vivement l’Union européenne. La situation économique et humanitaire dans les territoires palestiniens est intolérable. Elle pourrait s’améliorer considérablement si Israël maintenait ouverts les postes frontaliers de Rafah et Karni, ce qui faciliterait la mobilité des Palestiniens. De plus, l’Union européenne a demandé instamment aux autorités israéliennes de reconnaître comme des revenus les droits et taxes de douane qu’elles ont perçus et qui appartiennent aux Palestiniens, ce qui pourrait soulager considérablement la situation économique de la Palestine. L’UE a elle-même essayé d’aider les Palestiniens. Cette année, plus de 650 millions d’euros ont été alloués à titre d’aide via différents canaux, soit environ 25 % de plus que l’an dernier. Le mécanisme temporaire international est un moyen fonctionnel d’aider les Palestiniens et nous espérons qu’Israël et d’autres parties pourront également en faire bon usage. À la lumière des événements de ces derniers jours, la situation au Moyen-Orient n’est donc pas très prometteuse, mais malgré cela nous devons continuer à croire en un avenir meilleur. L’Union européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le processus de paix."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, l’Unione europea nutre profonda preoccupazione per la violenza esplosa a Gaza nelle ultime settimane. Nel corso di un’operazione militare da parte d’Israele, l’8 novembre diverse persone sono morte a Beit Hanoun, e a causa di un disastroso fuoco di sbarramento quasi 20 palestinesi, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita mentre lasciavano l’area. Parecchie persone, inoltre, sono rimaste ferite. L’azione militare ha altresì distrutto le infrastrutture cittadine. L’Unione europea deplora profondamente la violenza e il danno arrecati da questi atti di brutalità. Nel contempo, i palestinesi continuano a lanciare indiscriminatamente razzi contro Israele, ad esempio contro le città di Ashkelon e Sderot. A causa di questi attacchi si sono avuti anche un morto, numerosi feriti e danni materiali. L’Unione ha invitato i palestinesi a fare tutto il possibile per porre fine a tali attacchi. L’Unione europea non può accettare l’uso della violenza. Ciascun paese ha il diritto di difendersi, ma questo non lo autorizza a fare un uso irrazionale della forza su larga scala o a intraprendere azioni simili a quelle cui si è assistito a Beit Hanoun. Israele deve adattare la portata degli interventi alla situazione. Deve rispettare il diritto umanitario internazionale. La sicurezza non vale solo per una parte, ma per tutti nella regione mediorientale. L’Unione europea si è rivolta a Israele affinché ponga fine all’azione militare a Gaza. L’Unione ha altresì invitato i palestinesi a fermare il lancio di missili che va avanti in misura variabile dall’inizio dell’autunno. Lo scopo dei lanci è probabilmente quello di accrescere timore e insicurezza, il che, com’è ovvio, si rivolge erroneamente alla popolazione civile. Gli israeliani non dovrebbero più vivere in un clima di continua paura: anche loro hanno diritto alla pace. I palestinesi devono smettere di ricorrere alla violenza per fini politici. La crescente spirale di violenza minaccia di distruggere qualunque possibilità di riavviare il processo di pace in Medio Oriente. Episodi come quelli descritti servono solo ad allontanare le parti dalle opportunità a disposizione, soprattutto ora che occorre un processo di pace che miri a negoziare l’istituzione di un modello a due Stati. Lo scopo è ancora la creazione di uno Stato palestinese autonomo, che viva in pace accanto a Israele. L’Unione europea si augura che gli episodi di Beit Hanoun non siano motivo di scoramento per le parti in causa e la comunità internazionale e che non le spingano ad abbandonare la ricerca di una pace durevole e giusta. L’Unione europea spera inoltre che gli attacchi a Beit Hanoun non dissuadano i palestinesi dal proseguire la ricerca di armonia reciproca e della formazione di un governo di unità nazionale che possa soddisfare le condizioni poste dal Quartetto. L’intera comunità internazionale necessità di un degno interlocutore quale suo . I palestinesi hanno diritto a un governo che rappresenti gli interessi di tutti i cittadini. Nel contempo, la situazione umanitaria tra i palestinesi è motivo di grande preoccupazione per l’Unione europea. Le condizioni economiche e umanitarie nei territori palestinesi sono intollerabili. La situazione verrebbe notevolmente migliorata se Israele tenesse aperti i valichi di frontiera a Rafah e Karni e se migliorasse la mobilità palestinese. L’Unione europea, inoltre, ha invitato Israele a riconoscere come entrate i dazi e i tributi doganali riscossi, che appartengono ai palestinesi. Questo potrebbe semplificare notevolmente la situazione economica dei palestinesi. La stessa Unione europea ha cercato di aiutare i palestinesi. Quest’anno, attraverso vari canali, sono stati forniti più di 650 milioni di euro di aiuti, il che corrisponde a circa il 25 per cento in più rispetto all’anno scorso. Il meccanismo internazionale temporaneo è stato uno strumento funzionale di assistenza ai palestinesi, e speriamo che di esso possano fare buon uso anche Israele e altre parti in causa. La situazione in Medio Oriente non è dunque molto promettente alla luce dei fatti degli ultimi giorni, ma ciononostante dobbiamo continuare a credere in un futuro migliore. L’Unione europea farà tutto il possibile per sostenere il processo di pace."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Europese Unie maakt zich ernstige zorgen over het geweld in Gaza in de afgelopen weken. Bij een militaire actie door Israël stierven op 8 november in Beit Hanoun verscheidene mensen en in een noodlottig artillerievuur vonden bijna twintig Palestijnen, waaronder vrouwen en kinderen, de dood toen zij het gebied wilden verlaten. Bovendien raakten verscheidene mensen gewond. De militaire actie veroorzaakte ook schade aan de infrastructuur van de stad. De Europese Unie betreurt ten zeerste de doden en gewonden als gevolg van dit geweld. Tegelijkertijd gaan de Palestijnen door met het ongericht afvuren van Qassam-raketten op Israël, onder andere op de steden Ashkelon en Sderot. Deze aanvallen hebben nu ook geresulteerd in een dodelijk slachtoffer, een aantal gewonden en materiële schade. De Europese Unie heeft de Palestijnse leiders opgeroepen er alles aan te doen om een eind te maken aan deze aanvallen. De Europese Unie kan het gebruik van geweld niet accepteren. Elk land heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar dat geeft een land nog niet het recht op het gebruik van onredelijk veel geweld of op acties zoals in Beit Hanoun. Israël moet de omvang van zijn acties aanpassen aan de situatie. Het moet zich aan het internationaal humanitair recht houden. Veiligheid heeft niet alleen betrekking op één partij, maar op alle mensen in het Midden-Oosten. De Europese Unie eist van Israël dat het zijn militaire actie in Gaza stopt. De Europese Unie heeft ook een beroep gedaan op de Palestijnse leiders om een eind te maken aan de raketaanvallen die het hele najaar in verschillende mate zijn doorgegaan. Het doel van de aanvallen is waarschijnlijk het vergroten van angst en onzekerheid, wat natuurlijk fout is ten opzichte van de burgerbevolking. De Israëliërs zouden niet langer meer moeten leven in een sfeer van voortdurende angst en hebben ook recht op vrede. De Palestijnen moeten stoppen met het gebruik van geweld voor politieke doeleinden. De neergaande spiraal van geweld dreigt de mogelijkheden teniet te doen om het vredesproces in het Midden-Oosten te hervatten. Gebeurtenissen zoals hiervoor beschreven hebben alleen maar tot gevolg dat de partijen zich afkeren van de beschikbare mogelijkheden, juist nu een vredesproces noodzakelijk is om te onderhandelen over het tot stand brengen van een tweestatenmodel. Het doel is nog steeds de creatie van een levensvatbare Palestijnse staat, een staat die vreedzaam naast Israël leeft. De Europese Unie hoopt dat de gebeurtenissen in Beit Hanoun de partijen en de internationale gemeenschap niet ontmoedigen en hen er niet van weerhouden te zoeken naar duurzame en rechtvaardige vrede. De Europese Unie hoopt ook dat de aanvallen op Beit Hanoun de Palestijnen niet ontmoedigen het streven naar onderlinge harmonie voort te zetten en een regering van nationale eenheid te vormen die aan de voorwaarden van het Kwartet kan voldoen. De hele internationale gemeenschap heeft een serieuze partij als partner nodig. De Palestijnen hebben recht op een regering die de belangen van alle burgers behartigt. Tegelijkertijd is de humanitaire situatie onder de Palestijnen een grote zorg voor de Europese Unie. De economische en humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden is onhoudbaar. De situatie zou aanzienlijk worden verbeterd als Israël de grensposten bij Rafah en Karni open zou houden en de Palestijnse mobiliteit zou verbeteren. Bovendien heeft de Europese Unie Israël opgeroepen de douanetarieven en belastinginkomsten die zij hebben geïnd en die van de Palestijnen zijn als inkomsten te beschouwen. Dit zou de economische situatie van de Palestijnen aanzienlijk verlichten. De Europese Unie heeft zelf ook geprobeerd de Palestijnen te helpen. Al met al is dit jaar via verschillende kanalen meer dan 650 miljoen euro aan hulp gegeven, wat ongeveer 25 procent meer is dan vorig jaar. Het tijdelijk internationaal mechanisme is een goed functionerend instrument om de Palestijnen te steunen en wij hopen dat ook Israël en de andere partijen hiervan gebruik kunnen maken. De situatie in het Midden-Oosten belooft dus weinig goeds in het licht van de afgelopen dagen, maar ondanks dit moeten wij in een betere toekomst blijven geloven. De Europese Unie doet al het mogelijke om het vredesproces te steunen."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a União Europeia está profundamente preocupada com a violência ocorrida em Gaza nas últimas semanas. Durante uma operação militar levada a cabo por Israel, morreram várias pessoas em Beit Hanoun, no dia 8 de Novembro, e uma infeliz barragem de fogo de artilharia tirou a vida a quase 20 Palestinianos, incluindo mulheres e crianças, quando estes tentavam abandonar a área. Além disso, várias pessoas ficaram feridas. A acção militar resultou também na destruição da infra-estrutura da cidade. A União Europeia lamenta profundamente a violência e as baixas resultantes destes actos de violência. Simultaneamente, os Palestinianos continuaram a disparar indiscriminadamente mísseis Qassam sobre Israel, por exemplo, sobre as cidades de Ascalon e Sderot. Estes ataques resultaram em um morto, vários feridos e danos materiais. A União apelou aos líderes palestinianos para fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para pôr termo a estes ataques. A União Europeia não pode aceitar o recurso à violência. Todos os países têm o direito de se defender, mas isso não os autoriza a fazerem uso de uma força desproporcionada em larga escala ou a levarem por diante o tipo de acção testemunhado em Beit Hanoun. Israel tem de ajustar a escala da sua acção à situação. Tem de respeitar o direito humanitário internacional. A segurança aplica-se não apenas a um dos lados, mas a todos quantos vivem na região do Médio Oriente. A União Europeia apelou a Israel para pôr fim à sua acção militar em Gaza. De igual modo, a União exortou os líderes palestinianos a pararem com os ataques de mísseis, que prosseguiram com diversos graus de intensidade ao longo do Outono. O propósito dos ataques será, provavelmente, aumentar o medo e a insegurança, visando obviamente, mas de forma errada, a população civil. Os Israelitas devem deixar de viver num clima de medo constante: também eles têm direito à paz. Os Palestinianos têm de parar de utilizar a violência com fins políticos. A cada vez mais profunda espiral de violência ameaça destruir quaisquer possibilidades de reatamento do processo de paz do Médio Oriente. Acontecimentos como os atrás descritos servem apenas para afastar as partes das oportunidades proporcionadas, em especial agora, quando se revela necessário um processo de paz que vise negociar o estabelecimento de um modelo de dois Estados. O objectivo continua a ser a criação de um Estado palestiniano viável e que coexista em paz com Israel. A União Europeia espera que os acontecimentos de Beit Hanoun não desincentivem as partes e a comunidade internacional, nem as induzam a deixar de procurar uma paz duradoura e equitativa. A União Europeia espera igualmente que os ataques sobre Beit Hanoun não desincentivem os Palestinianos de continuar a tentar chegar a uma harmonia mútua e à formação de um governo de unidade nacional capaz de cumprir as condições definidas pelo Quarteto. A comunidade internacional precisa de ter uma parte fidedigna como parceiro. Os Palestinianos têm direito a um governo que represente os interesses de todos os cidadãos. Paralelamente, a situação humanitária vivida pelos Palestinianos tem sido uma fonte de grande preocupação para a União Europeia. A situação económica e humanitária dos territórios palestinianos é intolerável e melhoraria consideravelmente se Israel mantivesse os postos fronteiriços de Rafah e Karni abertos e permitisse uma maior mobilidade dos Palestinianos. Adicionalmente, a União Europeia instou Israel a reconhecer como rendimentos os direitos e impostos alfandegários por si colectados, mas pertencentes aos Palestinianos, o que poderia melhorar sobremaneira a situação económica destes últimos. A própria UE tentou ajudar os Palestinianos. Este ano, foram enviados mais de 650 milhões de euros de ajuda através de vários canais, montante que supera em cerca de 25% o do ano anterior. O Mecanismo Internacional Temporário tem sido um meio funcional de ajudar os Palestinianos e esperamos que Israel e as outras partes envolvidas façam também bom uso do mesmo. Por conseguinte, à luz dos acontecimentos dos últimos dias, a situação do Médio Oriente não é muito promissora. Ainda assim, temos de continuar a acreditar num futuro melhor. A União Europeia fará tudo o que puder para apoiar o processo de paz."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi huolestunut viime viikkojen väkivaltaisuuksista Gazassa. Israelin sotilaallisissa toimissa Beit Hanounissa kuoli 8. marraskuuta useita ihmisiä ja kohtalokkaassa tykistötulessa sai surmansa liki 20 palestiinalaista, mukana naisia ja lapsia, heidän poistuessaan paikalta. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui. Sotilaalliset toimet ovat myös aiheuttaneet tuhoa kaupungin infrastruktuurille. Euroopan unioni on syvästi pahoillaan väkivaltaisuuksien aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista. Samanaikaisesti palestiinalaiset ovat jatkaneet Kassam-rakettien umpimähkäistä tulittamista Israelin puolelle muun muassa Ashkelonin ja Sderotin kaupunkeihin. Nämä iskut ovat myös nyt aiheuttaneet yhden kuolonuhrin, loukkaantuneita ja aineellista tuhoa. Unioni on vaatinut palestiinalaisten johtajia tekemään kaikkensa näiden iskujen lopettamiseksi. Euroopan unioni ei voi hyväksyä väkivallan käyttöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin. Israelin on suhteutettava toimintansa tilanteeseen. Israelin on noudettava kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Turvallisuus ei koske yhtä osapuolta, vaan kaikkia ihmisiä Lähi-idän alueella. Euroopan unioni on vaatinut Israelia lopettamaan sotilaalliset toimensa Gazassa. Unioni on myös vaatinut palestiinalaisten johtoa pysäyttämään raketti-iskut, jotka ovat jatkuneet koko syksyn vaihtelevin määrin. Iskujen tavoitteena lienee lisätä pelkoa ja epävarmuutta, mikä tietysti on väärin siviiliväestöä kohtaan. Israelilaisten ei tule enää elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä, vaan myös heillä on oikeus rauhaan. Palestiinalaisten on lopetettava väkivallan käyttö poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Väkivallan syvenevä kierre uhkaa romuttaa mahdollisuudet käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vain etäännyttävät osapuolia käsillä olevista mahdollisuuksista, etenkin juuri nyt kun tarvittaisiin rauhanprosessia, jonka tavoitteena on neuvotella kahden valtion mallin toteuttamisesta. Tavoitteena on edelleen elinkelpoisen Palestiinan valtion luominen – valtion, joka elää rauhanomaisesti rinnakkain Israelin kanssa. Euroopan unioni toivoo, etteivät Beit Hanounin tapahtumat lannista osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä ja saa niitä luopumaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan tavoittelemisesta. Euroopan unioni toivoo myös, etteivät Beit Hanounin iskut lannista palestiinalaisia jatkamasta keskinäisen sovun tavoittelua ja sellaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kokoamista, joka voisi täyttää kvartetin ehdot. Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen. Palestiinalaisilla on oikeus hallitukseen, joka edustaa kaikkien kansalaisten intressejä. Samanaikaisesti palestiinalaisten humanitäärinen tilanne on ollut suuri huolenaihe Euroopan unionille. Palestiinalaisalueiden taloudellinen ja humanitaarinen tilanne on kestämätön. Tilannetta parantaisi huomattavasti se, että Israel pitäisi Rafahin ja Karnin raja-asemat avoinna ja parantaisi palestiinalaisten liikkumista. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Israelia tulouttamaan keräämänsä palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot. Tämä voisi merkittävästi huojentaa palestiinalaisten taloudellista tilannetta. EU on omalta osaltaan pyrkinyt auttamaan palestiinalaisia. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on annettu tukea eri kanavien kautta yli 650 miljoonaa euroa, joka on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Niin sanottu väliaikainen kansainvälinen mekanismi on ollut toimiva mekanismi tukea palestiinalaisia ja me toivomme, että myös Israel ja muut osapuolet voivat hyödyntää mekanismia. Tilanne Lähi-idässä ei ole siis kovin otollinen viime päivien valossa, mutta tästä huolimatta meidän pitää jaksaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Euroopan unioni tukee rauhanprosessia kaikin keinoin."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Europeiska unionen är allvarligt oroad över våldet i Gaza de senaste veckorna. Under en av Israels militäroperationer avled flera människor i Beit Hanoun den 8 november, och i en katastrofal artillerield förlorade närmare 20 palestinier livet, även kvinnor och barn, när de lämnade området. Dessutom skadades flera personer. Militäråtgärderna förstörde också delar av stadens infrastruktur. Europeiska unionen beklagar djupt det våld och de skador som dessa våldsamma handlingar har lett till. Samtidigt har palestinierna fortsatt att använda Kassamraketer urskillningslöst, bland annat mot städerna Ashkelon och Sderot. Dessa attacker har nu också lett till ett dödsfall, flera skadade och materiell förstörelse. EU har uppmanat de palestinska ledarna att göra allt de kan för att få stopp på dessa attacker. Europeiska unionen kan inte acceptera att våld används. Varje land har rätt att försvara sig men det ger det inte rätt att använda orimlig makt i stor skala eller vidta sådana åtgärder som vi har sett i Beit Hanoun. Israels agerande måste stå i proportion till situationen. Det måste överensstämma med internationell humanitär rätt. Säkerhet gäller inte bara den ena sidan utan alla i Mellanösternregionen. Europeiska unionen har uppmanat Israel att upphöra med sina militära åtgärder i Gaza. EU har också uppmanat de palestinska ledarna att upphöra med de raketattacker som i varierande omfattning pågått under hösten. Syftet med attackerna är sannolikt att öka rädslan och osäkerheten, och detta riktas uppenbarligen felaktigt mot den civila befolkningen. Israelerna ska inte längre behöva leva i konstant rädsla: även de har rätt till fred. Palestinierna måste sluta att använda våld för politiska syften. Den allt djupare våldsspiralen hotar att förstöra varje möjlighet att på nytt inleda fredsprocessen i Mellanöstern. Händelser som den som beskrivits här bidrar bara till att fjärma parterna från de möjligheter som finns, särskilt nu när en fredsprocess behövs för att förhandla om upprättandet av en tvåstatsmodell. Målet är fortfarande att skapa en livskraftig palestinsk stat som existerar i fred vid sidan av Israel. Europeiska unionen hoppas att händelserna i Beit Hanoun inte kommer att motarbeta parterna och det internationella samfundet eller tvinga dem att ge upp strävan efter en bestående och rättvis fred. Europeiska unionen hoppas också att attackerna i Beit Hanoun inte kommer att hindra palestinierna från att fortsätta sin strävan efter ömsesidig harmoni och en regering med nationell enhet som skulle kunna uppfylla kvartettens villkor. Hela det internationella samfundet behöver en beaktansvärd partner. Palestinierna har rätt till en regering som representerar samtliga medborgares intressen. Samtidigt har den humanitära situationen bland palestinierna verkligen oroat Europeiska unionen. Den ekonomiska och humanitära situationen på det palestinska territoriet är oacceptabel. Situationen skulle förbättras avsevärt om Israel höll gränsövergångarna vid Rafah och Karni öppna och ökade rörligheten för palestinierna. Europeiska unionen har dessutom krävt att Israel ska tillstå att inkomsterna från de tullavgifter och skatter som de har debiterat är palestiniernas. Detta skulle göra palestiniernas ekonomiska situation avsevärt lättare. EU har självt försökt hjälpa palestinierna. Över 650 miljoner euro har lämnats som stöd genom olika kanaler i år och det är ungefär 25 procent mer än förra året. Den tillfälliga internationella mekanismen har varit ett praktiskt sätt att hjälpa palestinierna och vi hoppas att Israel och andra parter också kan ha god användning av det. Mot bakgrund av de senaste dagarnas händelser är situationen i Mellanöstern inte särskilt lovande, men trots detta måste vi fortsätta att tro på en bättre framtid. Europeiska unionen kommer att göra allt den kan för att stödja fredsprocessen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Temporary International Mechanism)"5,19,15,1,18,14,11,16,7,13
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph