Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-275"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg kan svare bekræftende på begge spørgsmål. Det første svar er meget klart. Jeg vil ikke tillade tilsynsmæssige ferier - ikke engang i de store lande - fordi tilsynsmæssige ferier er i strid med interessen hos borgerne, der kun har adgang til en enkelt udbyder og ingen konkurrence, hvilket giver høje priser, og hvilket ikke er i industriens interesse i almindelighed. Jeg vil derfor kæmpe imod tilsynsmæssige ferier. Det andet svar er også et ja. Jeg tager til Athen i næste uge for at deltage i den internationale konference om administration af internettet. Jeg vil mødes med parlamentarikere, og det glæder mig, at Europa-Parlamentet sender en delegation til denne meget vigtige konference, fordi den europæiske befolknings stemme skal høres der."@da2
lpv:translated text
". Jag har ett positivt svar på båda frågorna. Det första svaret är mycket tydligt. Jag kommer inte att tillåta regleringsuppehåll, inte ens i stora länder. Anledningen är att det inte är intressant för de medborgare som endast har tillgång till en ensam leverantör utan konkurrens, något som kommer att leda till höga priser, och det är inte heller intressant för industrin i allmänhet. Följaktligen kommer jag att motsätta mig ett regleringsuppehåll. Det andra svaret är också ett ja. Nästa vecka kommer jag att vara i Aten på konferensen om förvaltning av Internet. Där kommer jag att träffa parlamentariker, och jag välkomnar att Europaparlamentet sänder en delegation till denna mycket viktiga konferens, för EU:s medborgare måste göra sin röst hörd där."@sv21
lpv:translated text
"Voin antaa myönteisen vastauksen molempiin kysymyksiin. Ensimmäinen vastaus on hyvin selkeä. En aio sallia sääntelytaukoa edes suurissa valtioissa, sillä sääntelytauot eivät ole niiden kansalaistemme etujen mukaisia, jotka voivat käyttää vain yhden palveluntarjoajan palveluja ilman kilpailua, koska se johtaa korkeampiin hintoihin eikä se ole ylipäätään teollisuudenalan edun mukaista. Aion siis vastustaa sääntelytaukoa. Myös toinen vastaukseni on myöntävä. Osallistun Ateenassa ensi viikolla järjestettävään Internetin hallinnointia koskevaan maailmanlaajuiseen konferenssiin. Tapaan siellä parlamentin jäseniä, ja olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti lähettää tähän tärkeään konferenssiin oman valtuuskunnan, sillä Euroopan unionin kansalaisten ääni on saatava siellä kuuluviin."@fi7
lpv:translated text
"Μπορώ να δώσω μια θετική απάντηση και στις δύο ερωτήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι πολύ σαφής. Δεν θα επιτρέψω παρεκκλίσεις, ούτε καν σε μεγάλες χώρες, επειδή οι παρεκκλίσεις είναι εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών μας που έχουν πρόσβαση μόνο σε έναν πάροχο και δεν υπάρχει ανταγωνισμός, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλές τιμές και δεν είναι προς όφελος της βιομηχανίας γενικά. Συνεπώς, θα αντιταχθώ στις παρεκκλίσεις. Η δεύτερη απάντηση είναι επίσης «ναι». Θα είμαι στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα στην παγκόσμια διάσκεψη για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Θα συναντηθώ εκεί με βουλευτές, και επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει μια αντιπροσωπεία στην πολύ σημαντική αυτή διάσκεψη, επειδή η φωνή του λαού της Ευρώπης πρέπει να ακουστεί εκεί."@el10
lpv:translated text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@lv13
lpv:translated text
"Ik kan op beide vragen een positief antwoord geven. Het eerste antwoord is heel duidelijk. Ik zal geen reguleringsvakanties toestaan, ook niet in grote landen, omdat dergelijke vakanties indruisen tegen de belangen van onze burgers die slechts toegang hebben tot één enkele provider omdat er geen concurrentie is. Een dergelijke situatie leidt tot hoge prijzen en is niet in het belang van de sector in het algemeen. Ik ben dus tegen reguleringsvakanties. Het antwoord op uw tweede vraag luidt eveneens “ja”. Ik zal volgende week inderdaad de wereldconferentie over internetgovernance bijwonen. Ik zal daar ook gesprekken met parlementariërs voeren en ik juich het toe dat het Europees Parlement een delegatie naar deze zeer belangrijke conferentie stuurt, omdat de stem van de burgers van Europa gehoord moet worden."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Puedo dar una respuesta positiva a ambas preguntas. La primera respuesta es muy clara. No permitiré vacaciones en el ámbito de la regulación, ni siquiera en los grandes países, porque van en contra de los intereses de nuestros ciudadanos que solamente tienen acceso a un único proveedor y no hay competencia, lo que se traducirá en unos precios elevados y no beneficia a la industria en general. Por lo tanto, lucharé contra este tipo de vacaciones. La segunda respuesta es también sí. Estaré en Atenas la próxima semana en la conferencia mundial sobre la gobernanza de Internet. Me reuniré allí con parlamentarios y agradezco el hecho de que el Parlamento Europeo vaya a enviar una delegación a esa conferencia tan importante, porque allí debe escucharse la voz de los ciudadanos de Europa."@es20
lpv:translated text
". Ich kann beide Fragen positiv beantworten. Die erste Antwort ist vollkommen klar: Ich werde keine Regulierungsferien zulassen, auch nicht in großen Ländern, weil Regulierungsferien gegen die Interessen unserer Bürger sind, die nur Zugang zu einem einzigen Anbieter und keinen Wettbewerb haben. Das hätte hohe Preise zur Folge und ist nicht im Interesse der Branche insgesamt. Ich werde mich also gegen Regulierungsferien stellen. Auch die zweite Frage kann ich bejahen. Ich werde nächste Woche an der Konferenz zur Internetverwaltung in Athen teilnehmen. Ich werde dort mit Parlamentariern zusammentreffen, und ich begrüße es, dass das Europäische Parlament eine Delegation zu dieser sehr wichtigen Konferenz entsendet, denn die Stimme der Menschen in Europa muss dort Gehör finden."@de9
lpv:spoken text
"I can give a positive answer to both questions. The first answer is very clear. I will not permit regulatory holidays, not even in big countries, because regulatory holidays are against the interests of our citizens who only have access to a single provider and no competition, which will lead to high prices and is not in the interest of the industry in general. So I will fight regulatory holidays. The second answer is also yes. I will be in Athens next week at the world internet governance conference. I will meet there with parliamentarians, and I applaud the fact that the European Parliament is sending a delegation to that very important conference, because the voice of the people of Europe has to be heard there."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Posso dar-lhe uma resposta positiva a ambas as perguntas. A primeira resposta é muito clara. Não permitirei férias regulamentares, nem sequer em países grandes, porque as férias regulamentares são contra os interesses dos nossos cidadãos que apenas têm acesso a um único servidor e sem concorrência, o que gera preços elevados e não é do interesse do sector em geral. Por conseguinte, combaterei a férias regulamentares. A segunda resposta é também um “sim”. Estarei em Atenas na próxima semana, na conferência mundial sobre governação da Internet. Encontrar-me-ei com parlamentares, e aplaudo o facto de o Parlamento Europeu enviar uma delegação a esta conferência tão importante, pois a voz dos cidadãos da Europa tem de ser ouvida lá."@pt17
lpv:translated text
"Posso rispondere in modo affermativo a entrambe le domande. La prima risposta è molto chiara. Non permetterò tolleranze normative, nemmeno nei grandi paesi, perché queste vanno contro gli interessi dei nostri cittadini, che hanno accesso a un solo senza concorrenza. Ciò porterebbe a prezzi elevati e non è nell’interesse del settore in generale. Quindi mi batterò contro le tolleranze normative. Anche la seconda risposta è affermativa. La settimana prossima sarò ad Atene alla conferenza mondiale sulla di . Mi incontrerò con parlamentari e sono lieta che il Parlamento europeo invii una delegazione a questa importante conferenza, perché lì si dovrà sentire la voce dei cittadini europei."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Je suis en mesure de répondre par l’affirmative aux deux questions. La première réponse est très claire. Je n’autoriserai en aucun cas des vacances législatives, pas même dans les grands pays, parce que cela irait à l’encontre des intérêts de nos concitoyens qui n’ont accès qu’à un seul fournisseur et à aucune concurrence, entraînant ainsi des tarifs élevés, sans pour autant servir les intérêts de l’industrie en général. Je m’opposerai donc aux vacances législatives. La deuxième réponse est elle aussi positive. Je serai à Athènes la semaine prochaine à la conférence mondiale sur la gouvernance de l’internet. Là-bas, je rencontrerai des députés et j’applaudis le fait que le Parlement envoie une délégation à cette conférence très importante, parce que la voix des peuples de l’Europe doit s’y faire entendre."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.33.2-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph