Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι απλώς ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@cs1
"Hr. formand! EU er historiens mest ambitiøse projekt. Og det projekt finansierer vi med en så minimal procentdel som 1 % af BNP. Og det er ikke bare det, at vi giver så lidt, men Kommissionen og Rådet vil ikke engang opbruge de sparsomme midler, de afsætter. I det foreløbige forslag afsatte Kommissionen kun 1 %. Rådet skar det endnu mere ned, til 0,98 %, og vi forhøjede det til 1,04 %. Rådet gør, hvad det kan for at reducere finansieringen af EU, Kommissionen gør ikke, hvad den kan, for at forsvare finansieringen, og der er således kun Europa-Parlamentet til at gøre det. Der er også mange, der har foreslået, at vi lægger udgifterne til landbruget i reserven. Dette forslag har vi forkastet. Ødelæggelsen af de europæiske landmænd er hverken udviklingspolitik eller europæisk samlingspolitik, det er ren og skær elendig politik. Nu til et følsomt politisk emne: Vi har genfremsat ændringsforslaget om genopførelsen af de kristne kirker i den nordlige del af Cypern. En vedtagelse af dette forslag vil vise, at Europa respekterer sin kulturarv, og vil styrke gennemførelsen af de europæiske principper om fredelig sameksistens mellem forskellige religiøse og etniske grupper. Til sidst vil jeg sige, at vi indtil nu først er blevet underrettet bagefter om Rådets beslutninger om FUSP. Det kan ikke blive ved med at gå. Vi er nødt til at drøfte alle de grundlæggende valg med Rådet på forhånd, før der træffes beslutninger, som vi bagefter bliver bedt om at finansiere. For at viderebringe dette budskab til Rådet har vi reduceret FUSP-bevillingerne for 2007 med 50 %. Hvad dette angår, vil jeg sige, at hr. Elles har fuldstændig ret i, at ministeren tager fejl, hvis hun virkelig tror, at det, vi har gjort, skyldes det, hun kalder "taktiske ord". Jeg håber, at Rådet nu vil tage sin hidtidige holdning op til revision."@da2
"Herr Präsident! Die Europäische Union ist das ehrgeizigste Unterfangen aller Zeiten. Doch wir finanzieren es mit einem Minimum von 1 % des BIP. Das Problem ist ja nicht nur, dass wir so wenig geben, sondern auch, dass die Kommission und der Rat noch nicht einmal die zugesagten Mindestbeträge aufnehmen wollen. Die Kommission hatte im Vorentwurf nur 1 % vorgesehen. Der Rat hat eine noch weitere Reduzierung auf 0,98 % vorgenommen, und wir haben den Satz auf 1,04 % angehoben. Der Rat tut was er kann, um die Finanzmittel der Union zu kürzen, die Kommission tut nicht was sie kann, um sie zu verteidigen, und somit fällt dem Europäischen Parlament allein diese Rolle zu. Es wurde auch vielfach vorgeschlagen, die Agrarausgaben in die Reserve einzustellen. Das haben wir abgelehnt. Die Vernichtung der europäischen Landwirte ist keine Entwicklungs- oder Einigungspolitik Europas, sondern schlicht und einfach eine katastrophale Politik. Ich komme nun zu einem heiklen politischen Thema: Wir haben den Änderungsantrag zum Wiederaufbau der christlichen Kirchen in Nordzypern erneut vorgelegt. Eine Abstimmung zugunsten dieses Änderungsantrags wird ein Beweis dafür sein, dass Europa sein kulturelles Erbe achtet, und die Einhaltung der europäischen Grundsätze des friedlichen Miteinanders der verschiedenen Religionen und ethnischen Gruppen stärken. Abschließend sei gesagt, dass wir bisher immer erst im Nachhinein über die Entscheidungen des Rates zur GASP informiert wurden. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen alle grundlegenden Möglichkeiten mit dem Rat im Vorfeld erörtern, bevor die Entscheidungen fallen, die wir dann finanzieren sollen. Um dem Rat unseren Standpunkt klarzumachen, haben wir die Ausgaben für die GASP im Jahr 2007 um 50 % reduziert. An diesem Stelle muss ich sagen, dass ich Herrn Elles zustimme, der offensichtlich Recht hatte, dass die Ministerin falsch liegt, wenn er wirklich glaubt, dass das, was wir gemacht haben, „taktische Worte“ waren, wie sie selbst sie bezeichnete. Ich hoffe, dass der Rat seinen bisherigen Standpunkt nun überdenken wird."@de9
"Mr President, the European Union is the most ambitious endeavour in history. Yet we are funding this endeavour with a minimum 1% of GDP. It is not only that we are giving so little; it is that the Commission and the Council do not even want the minimum amounts committed to be taken up. The Commission made provision in the preliminary draft for just 1%. The Council reduced it still further to 0.98% and we increased it to 1.04%. The Council is doing its best to reduce funding for the Union, the Commission is not doing its best to defend it and thus this role falls to the European Parliament alone. Many also proposed that we should put spending on agriculture in reserve. We rejected that proposal. The destruction of European farmers is not a development policy or a unification policy of Europe; it is – quite simply – a disastrous policy. Now to a sensitive political issue: we reinstated the amendment for the restoration of Christian churches in northern Cyprus. A vote in favour of this amendment will demonstrate Europe's respect for its cultural heritage and will strengthen the application of European principles for peaceful coexistence between different religious and ethnic groups. Lastly, so far we have been informed after the event about the Council's decisions on the CFSP. This cannot continue. We need to debate in advance with the Council all the basic options, before the decisions are taken which we are then called on to fund. In order to send our message to the Council, we reduced spending on the CFSP in 2007 by 50%. I should like at this point to say, while agreeing that Mr Elles was obviously right, that the Minister will be making a mistake if he truly believes that what we did was what she herself called 'tactical words'. I hope that the Council will now rethink its stand to date."@en4
"Señor Presidente, la Unión Europea es el esfuerzo más ambicioso de la historia. Sin embargo, financiamos este esfuerzo con un mínimo del 1 % del PIB. No es solo que estamos dando muy poco; es que la Comisión y el Consejo ni siquiera quieren que se suscriban las cantidades mínimas comprometidas. La Comisión ha previsto en el anteproyecto apenas el 1 %. El Consejo ha reducido la cifra aún más, hasta el 0,98 %, y nosotros la aumentamos al 1,04 %. El Consejo hace lo posible por reducir la financiación para la Unión, la Comisión no hace todo lo que puede por defenderla y así esta función recae exclusivamente en el Parlamento Europeo. Muchos han propuesto también que deberíamos poner el gasto agrícola en la reserva. Hemos rechazado esa propuesta. La destrucción de los agricultores europeos no es una política de desarrollo o una política de unificación de Europa; es, dicho lisa y llanamente, una política desastrosa. Comentaré ahora una cuestión política delicada: hemos planteado de nuevo la enmienda para la restauración de las iglesias cristianas en el norte de Chipre. Un voto a favor de esta enmienda demostrará el respeto europeo por su patrimonio cultural y fortalecerá la aplicación de los principios europeos sobre coexistencia pacífica entre diferentes grupos religiosos y étnicos. Por último, hasta ahora nos han informado siempre a toro pasado de las decisiones del Consejo sobre la PESC. Esto no puede seguir así. Tenemos que debatir por adelantado con el Consejo todas las opciones básicas, antes de tomar las decisiones que luego se nos pedirá financiar. A fin de enviar nuestro mensaje al Consejo, hemos reducido un 50 % el gasto de 2007 en la PESC. En este punto quiero decir que mientras estoy de acuerdo en que por supuesto el señor Elles tenía razón, el Ministro cometerá un error si realmente cree que lo que hicimos fue lo que ella misma ha llamado «palabras tácticas». Espero que el Consejo recapacite ahora sobre la postura que ha mantenido hasta la fecha."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on historian kunnianhimoisin hanke. Tätä hanketta kuitenkin rahoitetaan rahamäärällä, joka on enintään 1 prosentti BKT:sta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että me annamme niin vähän. Komissio ja neuvosto eivät nimittäin halua edes vähimmäismääriä, jotka talousarvioon on luvattu käyttää. Komissio määritti alustavassa talousarvioesityksessä maksujen enimmäismääräksi vain 1 prosentin BKT:sta. Neuvosto pienensi määrää vielä 0,98 prosenttiin, ja me lisäsimme sitä 1,04 prosenttiin. Neuvosto tekee parhaansa pienentääkseen EU:n talousarviota, eikä komissio tee parastaan puolustaakseen sitä, joten tämä tehtävä jää Euroopan parlamentille. Monet ehdottivat lisäksi, että maatalousmenoja laitetaan varaukseen. Hylkäsimme kyseisen ehdotuksen. Eurooppalaisten maanviljelijöiden tuhoaminen ei ole Euroopan kehittämis- eikä yhdistämispolitiikkaa vaan yksinkertaisesti tuhoamispolitiikkaa. Siirryn nyt erääseen arkaluonteiseen poliittiseen kysymykseen. Esitimme uudelleen tarkistuksen, jossa kehotetaan palauttamaan kristilliset kirkot Pohjois-Kyprokseen. Äänestäminen tämän tarkistuksen puolesta osoittaa, että Euroopan unioni kunnioittaa kulttuuriperintöään sekä tehostaa eri uskontojen ja etnisten ryhmien rauhanomaista rinnakkaiseloa koskevien eurooppalaisten periaatteiden soveltamista. Lopuksi totean siltä osin kuin meille on tiedotettu YUTP:ta koskevista neuvoston päätöksistä, että tämä ei voi jatkua. Meidän on keskusteltava neuvoston kanssa etukäteen kaikista perusvaihtoehdoista, ennen kuin tehdään päätöksiä, joita meitä kehotetaan rahoittamaan. Viestittääksemme asiasta neuvostolle vähensimme YUTP:n menoja 50 prosenttia vuoden 2007 talousarviossa. Myönnän esittelijä Ellesin olleen täysin oikeassa ja haluan tässä yhteydessä todeta, että ministeri on väärässä, jos hän todellakin luulee meidän toimineen "taktisista syistä", kuten hän totesi. Toivon, että neuvosto pohtii uudelleen kantaansa ja saattaa sen ajan tasalle."@fi7
"Monsieur le Président, l’Union européenne est l’entreprise la plus ambitieuse de l’Histoire. Pourtant, nous finançons cette entreprise avec un seul malheureux pour cent du PIB. Non seulement nous donnons peu, mais la Commission et le Conseil ne veulent même pas que soient repris les montants minimums engagés. Dans l’avant-projet, la Commission avait prévu un budget de tout juste 1%. Le Conseil l’a encore réduit à 0,98% et nous l’avons relevé à 1,04%. Le Conseil fait de son mieux pour réduire le financement de l’Union, la Commission ne fait pas de son mieux pour le défendre et ce rôle revient donc au seul Parlement européen. D’aucuns ont aussi proposé de mettre en réserve les dépenses en faveur de l’agriculture. Nous avons rejeté cette proposition. La destruction des agriculteurs européens n’est pas une politique de développement ni une politique d’unification de l’Europe; c’est - tout simplement - une politique désastreuse. Venons-en à présent à un délicat problème politique: nous avons rétabli l’amendement en faveur de la restauration d’églises chrétiennes dans la partie septentrionale de Chypre. Un vote en faveur de cet amendement illustrera le respect de l’Europe envers son héritage culturel et renforcera l’application des principes européens pour la coexistence pacifique entre différents groupes religieux et ethniques. Pour terminer, nous avons jusqu’ici été informés après coup des décisions du Conseil en matière de PESC. Cette façon de faire ne peut pas continuer. Nous devons débattre à l’avance avec le Conseil de toutes les options de base avant que des décisions ne soient prises, des décisions que nous sommes ensuite invités à financer. Afin de faire passer notre message au Conseil, nous avons réduit de 50% les dépenses relatives à la PESC. Je tiens à présent à dire que, si je reconnais que M. Elles avait de toute évidence raison, la ministre se tromperait si elle estimait vraiment que notre attitude était ce qu’elle-même a appelé des «tactiques verbales». J’espère que le Conseil reviendra sur sa position actuelle."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@hu11
"Signor Presidente, l’Unione europea è l’impresa più ambiziosa della storia. Tuttavia stiamo finanziando questa impresa con appena l’1 per cento del PIL. Il problema non è soltanto l’esiguità delle risorse stanziate, ma anche che il Consiglio e la Commissione non vogliono nemmeno che gli importi minimi impegnati siano utilizzati. Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione ha previsto soltanto l’1 per cento. Il Consiglio ha ulteriormente ridotto questa cifra allo 0,98 per cento e noi l’abbiamo portata all’1,04 per cento. Il Consiglio sta facendo del suo meglio per ridurre i finanziamenti per l’Unione europea, la Commissione non sta facendo del suo meglio per difenderli e dunque questo ruolo ricade esclusivamente sul Parlamento europeo. Molti hanno proposto anche di iscrivere la spesa agricola nella riserva. Abbiamo respinto tale proposta. Distruggere gli agricoltori europei non è una politica di sviluppo o di unificazione dell’Europa: è soltanto una politica disastrosa. Passo ora a un tema politico sensibile: abbiamo ripristinato l’emendamento per il restauro delle chiese cristiane nella parte settentrionale di Cipro. Un voto a favore di tale emendamento sarà una dimostrazione di rispetto da parte dell’Europa verso il suo patrimonio culturale e rafforzerà l’applicazione dei principi europei per la coesistenza pacifica tra diverse religioni e gruppi etnici. Infine, finora siamo stati informati a posteriori delle decisioni del Consiglio in materia di PESC. Non si può continuare così. E’ necessario un previo dibattito con il Consiglio su tutte le opzioni basilari, prima che siano adottate le decisioni che poi noi siamo chiamati a finanziare. Allo scopo di inviare il nostro messaggio al Consiglio, abbiamo decurtato del 50 per cento la spesa per la PESC nel 2007. A questo punto vorrei dire che, pur convenendo in merito al fatto che ovviamente l’onorevole Elles ha ragione, la signora Ministro commetterebbe un errore se credesse davvero che la nostra mossa sia stata solo “tattica”, come l’ha definita. Spero che adesso il Consiglio riveda la posizione che ha sostenuto fino ad oggi."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Unie is het meest ambitieuze project van de geschiedenis. Dit project financieren wij echter met een minimaal bedrag: 1 procent van het bbp. Het probleem is echter niet alleen dat wij heel weinig beschikbaar stellen: de Commissie en de Raad willen zelfs die minimale bedragen niet helemaal uitgeven. De Commissie was in haar voorontwerp uitgegaan van slechts 1 procent. De Raad heeft dat nog eens verminderd tot 0,98 procent, en wij hebben het verhoogd tot 1,04 procent. De Raad wringt zich in alle bochten om de financiële middelen voor de Unie te verminderen, de Commissie wringt zich in alle bochten om de Unie te verdedigen en dus kan alleen het Europees Parlement die rol vervullen. Ook hebben velen voorgesteld om een deel van de kredieten voor de landbouwuitgaven in de reserve te stoppen. Wij hebben dit voorstel verworpen. Als men de Europese landbouwers kapot maakt, voert men geen ontwikkelingsbeleid en evenmin een eenmakingsbeleid; dan voert men gewoon een rampzalig beleid. Dan nu een politiek gevoelig punt. Wij hebben het amendement voor de restauratie van christelijke kerken in Noord-Cyprus opnieuw ingediend. Met de aanneming van dit amendement kunnen wij uiting geven aan het respect van Europa voor het culturele erfgoed en de toepassing van de Europese beginselen inzake een vreedzame samenleving van verschillende religieuze en etnische groepen versterken. Dan nog een laatste opmerking, mijnheer de Voorzitter. Tot nu toe werden wij achteraf geïnformeerd over de besluiten van de Raad over het GBVB. Dat mag zo niet doorgaan. Wij moeten de Raad vragen ons van tevoren te informeren over alle fundamentele keuzes, voordat er besluiten worden genomen, die wij dan later moeten medefinancieren. Om ervoor te zorgen dat deze boodschap aankomt bij de Raad, hebben wij de kredieten voor het GBVB met 50 procent verminderd. Ik wil hier dan ook zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat de heer Elles absoluut gelijk heeft als hij zegt dat mevrouw de minister zich vergist als zij van mening is dat wat wij zo hebben gehandeld om wat zijzelf ‘tactische redenen’ noemde. Ik hoop dat de Raad nu nog eens nadenkt over de houding die hij tot nu toe heeft ingenomen."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@pl16
"Senhor Presidente, a União Europeia é o empreendimento mais ambicioso da história. No entanto, estamos a financiar este empreendimento com a percentagem mínima de 1% do PIB, e, para além do dinheiro que estamos a dar ser tão pouco, tanto a Comissão como o Conselho pretendem ainda que os montantes mínimos inscritos não sejam gastos. A Comissão apenas previu 1% no anteprojecto. O Conselho reduziu esse valor para 0,98% e nós aumentámo-lo para 1,04%. O Conselho está a esforçar-se ao máximo para reduzir o financiamento da União, a Comissão não está fazer tudo ao seu alcance para o defender e esse papel recai, assim, exclusivamente sobre o Parlamento Europeu. Muitos oradores também propuseram que se inscrevam as despesas para a agricultura na reserva. Rejeitamos essa proposta. A destruição dos agricultores europeus não é uma política de desenvolvimento nem uma política de unificação da Europa; é – muito simplesmente – uma política desastrosa. Passo agora a uma questão política delicada: voltámos a apresentar a alteração relativa à restauração de igrejas cristãs no norte de Chipre. Uma votação a favor desta alteração irá demonstrar o respeito que a Europa nutre pelo seu património cultural e reforçar a aplicação dos princípios europeus em prol da coexistência pacífica entre diferentes grupos religiosos e étnicos. Por último, gostaria de chamar a atenção para o facto de que, até agora, temos sido informados sobre as decisões do Conselho relacionadas com a PESC. Isto não pode continuar. Temos de debater previamente com o Conselho todas as opções básicas, antes de serem tomadas as decisões que depois somos chamados a financiar. A fim de enviarmos a nossa mensagem ao Conselho, reduzimos em 50% as despesas da PESC para 2007. Neste ponto, gostaria de assinalar que, apesar de reconhecer que obviamente o senhor deputado Elles tinha razão, considero que a Senhora Ministra estará a cometer um erro se efectivamente acreditar que estivemos a fazer “discursos tácticos”, como ela própria designou as nossas intervenções. Espero que agora o Conselho repense na posição que assumiu até esta data."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ιστορίας. Όμως αυτό το εγχείρημα το χρηματοδοτούμε με το ελάχιστο ποσοστό 1% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνον ότι δίνουμε ελάχιστα, είναι ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλουν ούτε καν να εξαντλήσουν τα ελάχιστα ποσά που δεσμεύουν. Η Επιτροπή στο προσχέδιο προέβλεπε μόλις 1%. Το Συμβούλιο το μείωσε ακόμη περισσότερο στο 0,98%, εμείς το αυξήσαμε στο 1,04%. Το Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί για να συρρικνώσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης, η Επιτροπή δεν κάνει ότι μπορεί για να την υπερασπιστεί και έτσι στο ρόλο αυτό έχει μείνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτάθηκε επίσης από πολλούς να βάλουμε στο αποθεματικό μέρος των κονδυλίων για τις αγροτικές δαπάνες. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Η καταστροφή των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι πολιτική ανάπτυξης ούτε πολιτική ενοποίησης της Ευρώπης, είναι -απλώς- ολέθρια πολιτική. Ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα τώρα: επαναφέραμε την τροπολογία για την αναστήλωση και των χριστιανικών ναών στη βόρεια Κύπρο. Η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας θα αποδείξει το σεβασμό της Ευρώπης στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν εκ των υστέρων για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να συζητάμε εκ των προτέρων με το Συμβούλιο όλες τις βασικές επιλογές, πριν ληφθούν οι αποφάσεις τις οποίες εμείς καλούμαστε μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για να περάσει το μήνυμά μας στο Συμβούλιο μειώσαμε κατά 50% τα κονδύλια του 2007 για την ΚΕΠΠΑ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Σέλες είχε σαφώς δίκαιο, να πω ότι θα κάνει λάθος η κ. Υπουργός αν πραγματικά πιστέψει ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που ονόμασε η ίδια «λόγοι τακτικής». Ελπίζω ότι τώρα το Συμβούλιο θα ξανασκεφθεί τη μέχρι στιγμής στάση του."@sl19
"Herr talman! Europeiska unionen är historiens mest ambitiösa projekt. Ändå finansierar vi detta projekt med minimala 1 procent av BNP. Det är inte bara det att vi ger så lite, utan också att kommissionen och rådet inte ens vill att de minimibelopp som har avsatts ska utnyttjas. I det preliminära förslaget avsatte kommissionen bara 1 procent. Rådet sänkte detta ytterligare till 0,98 procent, och vi ökade det till 1,04 procent. Rådet gör sitt bästa för att minska unionens finansiering, kommissionen gör inte sitt bästa för att försvara den och därmed får Europaparlamentet ensamt denna roll. Många har också föreslagit att vi ska lägga jordbruksutgifterna i reserven. Vi har tillbakavisat det förslaget. Att förgöra europeiska jordbrukare är inte en europeisk utvecklings- eller enhetspolitik, det är helt enkel en katastrofal politik. För att övergå till en känslig politisk fråga: vi lade fram ändringsförslaget om restaurering av kristna kyrkor i norra Cypern igen. En röst för detta ändringsförslag visar att Europa respekterar sitt kulturarv och förstärker tillämpningen av europeiska principer för fredlig samexistens för olika religiösa och etniska grupper. Slutligen har vi hittills fått information om rådets beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i efterhand. Detta kan inte fortgå. Vi måste diskutera alla grundläggande alternativ med rådet i förväg, innan de beslut som vi sedan förväntas finansiera fattas. För att skicka vårt budskap till rådet sänkte vi utgifterna för GUSP med 50 procent 2007. I det här läget vill jag, samtidigt som jag tillstår att James Elles uppenbarligen hade rätt, säga att ministern kommer att begå ett misstag om hon verkligen tror att det vi gjorde var vad hon själv kallade att yttra sig ”taktiskt”. Jag hoppas att rådet nu kommer att överväga sin hittillsvarande ståndpunkt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph