Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det er en ære for mig at være her til Parlamentets forhandling om budgettet for 2007. Jeg kan forsikre Dem, at vi med interesse vil notere os de spørgsmål, der bliver taget op under forhandlingen, og give dem videre til alle vores kolleger. Som vi alle ved, er budgettet for 2007 det første, der er omfattet af den nye interinstitutionelle aftale. Det er meget vigtigt, at alle de velkendte aspekter i aftalen, f.eks. lofter og passende marginer, bliver respekteret lige fra begyndelsen. Den nye aftale indeholder også nye bestemmelser om f.eks. pilotprojekter og forberedende operationer. Jeg vil gerne fremhæve disse bestemmelser, som klart fastslår, at pilotprojekter og forberedende operationer ikke er en enkelt budgetmyndigheds eneret. Både Parlamentet og Rådet må også respektere dette aspekt af indholdet i den nye interinstitutionelle aftale. Budgettet for 2007 er en pakke. Det er vigtigt, at budgetmyndigheden etablerer denne i fællesskab vedtagne pakke inden for budgetprocedurens rammer. De afgørende elementer i den samlede pakke er indbyrdes forbundne. Endelig vil jeg gerne vende tilbage til revisionen af finansforordningen. Det er et emne, som Parlamentet og Kommissionen har været ivrige for, og de har opfordret Rådet til at skynde sig. Hr. formand Borrell tog senest sagen op i sine drøftelser med premierminister Vanhanen den 17. oktober. Det glæder mig, at jeg nu kan fortælle, at Rådet vedtog en fælles holdning om revisionen af finansforordningen den 19. oktober. Vi kan derfor holde forhandlinger med Parlamentet om finansforordningen den 21. november. Jeg er ked af, at vi ikke har kunnet overholde den tidsplan, som budgetkommissæren foreslog i sit brev i juni. Kommissionen havde håbet, at mødet kunne holdes i sidste uge. Jeg mener dog, at den tidsplan, som jeg henviste til, vil give alle tilstrækkelig tid til at formulere en omfattende generel løsning. Jeg håber, at disse korte kommentarer har bidraget til at belyse Rådets meninger. Jeg tror fuldt og fast på, at Parlamentet og Rådet kan nå frem til en god fælles løsning for budgettet for 2007 under forhandlingerne i de kommende uger. Det er en lang proces at udarbejde budgettet. Jeg påskønner den åbne tone, som har hersket hele året mellem Rådets medlemmer og Parlamentet. Sidste gang, vi diskuterede emnet, var på budgettrilogen den 18. oktober. Jeg havde ved den lejlighed mulighed for at komme med et par foreløbige reaktioner til Budgetudvalgets ændringsforslag, som skal til afstemning i plenum på torsdag. Før jeg præsenterer visse ting, som er vigtige for Rådet, vil jeg gerne kommentere nogle kvalitetsspørgsmål, som er vigtige for EU's arbejde generelt. Jeg har tænkt mig at tale rent ud af posen og kalde en spade for en spade. Jeg mener, at Budgetudvalget under hr. Elles' og hr. Grechs ledelse har arbejdet upartisk og også fokuseret på, hvad man kan opnå med vores borgeres og skatteyderes penge. Forhåbentlig vil Kommissionen også blive involveret i dette arbejde. Værdi for pengene for EU's skattemidler skal gøres til en regulær proces. Værdi for pengene-konceptet skal blive noget, som gennemsyrer hele budgetproceduren. Efter min mening bør førstebehandlingen af budgettet koncentreres om fakta og tal. Jeg mener ikke, at budgetmyndigheden bør komme med politiske udtalelser ved førstebehandlingen. Jeg sagde ved Rådets præsentation af budgetforslaget den 5. september 2006, at EU's budgetprocedure trænger til fornyelse. Uden innovative budgetløsninger kan vi ikke fremme EU's konkurrenceevne eller gøre institutionernes forvaltning mere effektiv. budgetmyndigheden skal tage konkrete skridt til at nå deres mål i dette 2007-budget. Set fra Rådets synspunkt er Parlamentets ønske om at øge betalingsbevillingerne betydeligt, når der ikke er noget bevist behov for at gøre det, ikke den rette måde at bygge bro mellem EU og offentligheden på. En forhøjelse i denne størrelsesorden ville blot resultere i et enormt overskud det første år. Budgettet for 2007 bør bygge på realistiske og begrundede bevillingsbehov. Det er simpelthen ikke acceptabelt at halvere budgettet til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. I den interinstitutionelle aftale, der blev indgået for fem måneder siden, godkendte Parlamentet et gennemsnitligt beløb på 250 millioner euro årligt. Derfor mener jeg, at de 159 millioner euro, som Kommissionen og Rådet går ind for, er et fornuftigt tal. Jeg vil derfor gerne spørge, hvad begrundelsen for Parlamentets forslag om 73 millioner euro er. Jeg håber, at plenarforsamlingen vil handle ansvarligt med hensyn til disse to områder. budgetmyndigheden må udvikle en procedure for brugen af reserver i meget nær fremtid. Bevillinger bør ikke sættes til side alene af taktiske grunde. Også her skal bestemmelserne i finansforordningen opfyldes til punkt og prikke."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine Ehre für mich, hier an der Aussprache des Parlaments zum Haushalt 2007 teilnehmen zu dürfen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die Dinge, die hier während der Debatte angesprochen werden, mit Interesse verfolgen und an alle unsere Kollegen weiterleiten werden. Wie wir alle gut wissen, ist der Haushalt 2007 der erste nach der neuen interinstitutionellen Vereinbarung. Es ist sehr wichtig, dass alle ihre altbekannten und vertrauten Bestandteile wie die Obergrenzen und Spielräume von Anfang an respektiert werden. Die neue Vereinbarung enthält auch neue Bestimmungen, beispielsweise in Bezug auf Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen. Ich hebe die Bedeutung dieser Bestimmungen deshalb hervor, weil sie deutlich werden lassen, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen nicht das ausschließliche Recht einer Haushaltsbehörde allein sind. Sowohl das Parlament als auch der Rat müssen diesen inhaltlichen Aspekt der neuen interinstitutionellen Vereinbarung anerkennen. Der Haushalt 2007 ist ein Gesamtpaket. Es kommt jetzt darauf an, dass die Haushaltsbehörden das gemeinsam vereinbarte Paket im Rahmen des Haushaltsverfahrens umsetzen. Die Kernbestandteile dieses Gesamtpakets hängen eng miteinander zusammen. Abschließend möchte ich noch einmal auf die Neufassung der Haushaltsordnung zurückkommen. Dies ist ein Thema, das dem Parlament und der Kommission gleichermaßen am Herzen lag und bei dem sie den Rat zur Eile drängten. Präsident Borrell hat diese Angelegenheit zuletzt am 17. Oktober in seinen Gesprächen mit Ministerpräsident Vanhanen angesprochen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Rat am 19. Oktober einen Gemeinsamen Standpunkt zur Neufassung der Haushaltsordnung verabschiedet hat. Wir können die Verhandlungen mit dem Parlament über die Haushaltsordnung daher am 21. November aufnehmen. Ich bedauere, dass wir nicht in der Lage gewesen sind, den von der Haushaltskommissarin in ihrem Schreiben vom Juni vorgeschlagenen Zeitplan einzuhalten. Die Kommission hatte gehofft, dass das Treffen bereits in der letzten Woche stattfindet. Ich bin jedoch überzeugt, dass der von mir angesprochene Zeitplan allen Seiten ausreichend Zeit lässt, eine umfassende Gesamtlösung zu formulieren. Ich hoffe, dass diese kurzen Anmerkungen meinerseits etwas dazu beigetragen haben, die Auffassungen des Rates zu verdeutlichen. Ich bin aufrichtig davon überzeugt, dass das Parlament und der Rat in den Debatten der kommenden Wochen zu einer guten gemeinsamen Lösung für den Haushalt 2007 gelangen werden. Der Prozess der Haushaltsaufstellung ist langwierig. Ich schätze die offene Gesprächsatmosphäre, die das ganze Jahr über zwischen den Mitgliedern des Rates und dem Parlament geherrscht hat. Wir haben diese Angelegenheit zuletzt im Rahmen des Haushaltstrilogs am 18. Oktober erörtert. Dabei hatte ich bereits Gelegenheit, einige erste Anmerkungen zu den Änderungsvorschlägen des Haushaltsausschusses zu machen, über die am Donnerstag im Plenum abgestimmt werden soll. Bevor ich dem Rat einige wichtige Angelegenheiten vortrage, möchte ich auf gewisse Fragen der Qualität eingehen, die für die Arbeit der gesamten Union wichtig sind. Ich möchte an dieser Stelle offen sein und die Dinge beim Namen nennen. Ich glaube, dass der Haushaltsausschuss unter der Führung von Herrn Elles und Herrn Grech vorurteilsfrei gearbeitet hat, indem er sich auch darauf konzentriert hat, was mit dem Geld unserer Bürger und Steuerzahler geleistet werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch die Kommission an dieser Arbeit beteiligt. Die Frage nach dem Gegenwert für die Steuergelder der Union, also das Kosten-Nutzen-Denken, muss zu einem regelmäßigen Prozess werden. Der Kosten-Nutzen-Ansatz muss das gesamte Haushaltsverfahren durchdringen. Die erste Lesung des Haushalts sollte sich meiner Meinung nach auf Tatsachen und Zahlen konzentrieren. Ich denke nicht, dass die Haushaltsbehörden bei der ersten Lesung politische Erklärungen abgeben sollten. Bereits bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Rat am 5. September 2006 habe ich erklärt, dass das Haushaltsverfahren der EU dringend erneuerungsbedürftig ist. Ohne innovative Haushaltslösungen können wir weder die Wettbewerbsfähigkeit der Union stärken noch die Verwaltung ihrer Institutionen effektiver gestalten. Die Haushaltsbehörden müssen konkrete Maßnahmen ergreifen, um bereits mit diesem Haushalt 2007 ihre Ziele zu verwirklichen. Aus Sicht des Rates ist die Absicht des Parlaments, den Umfang der Zahlungsmittel deutlich zu erhöhen, ohne dass es nachgewiesene Notwendigkeiten dafür gibt, nicht der richtige Weg, um eine Brücke zwischen der EU und ihren Bürgern zu bauen. Eine solche Steigerung würde nur zu einem enormen Überschuss im ersten Jahr führen. Der Haushalt 2007 sollte auf einem realistischen und begründeten Mittelbedarf basieren. Den Haushalt für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu halbieren, ist einfach nicht hinnehmbar. In der vor fünf Monaten abgeschlossenen interinstitutionellen Vereinbarung hat das Parlament einem Betrag von durchschnittlich 250 Millionen Euro pro Jahr zugestimmt. Vor diesem Hintergrund bin ich der Überzeugung, dass die 159 Millionen Euro, wie sie von der Kommission und dem Rat befürwortet werden, angemessen sind. Ich frage mich daher, wie sich die vom Parlament vorgeschlagenen 73 Millionen Euro rechtfertigen lassen. Ich hoffe doch, dass das Plenum verantwortungsvoll mit diesen beiden Bereichen umgeht. Die Haushaltsbehörden müssen in allernächster Zukunft ein Verfahren für den Umgang mit den Reserven entwickeln. Haushaltsmittel sollten nicht aus rein taktischen Gründen bereitgehalten werden. Auch hier müssen die Bestimmungen der Haushaltsordnung buchstabengetreu eingehalten werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για εμένα να παρίσταμαι εδώ στη συζήτηση του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2007. Σας βεβαιώνω ότι θα ακούσω με ενδιαφέρον τα θέματα που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ότι θα τα μεταβιβάσω σε όλους τους συναδέλφους μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, ο προϋπολογισμός του 2007 είναι ο πρώτος που καλύπτεται από τη νέα διοργανική συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν σεβαστές όλες οι παλιές γνωστές πτυχές του, όπως τα ανώτατα όρια και τα επαρκή περιθώρια, ευθύς εξαρχής. Η νέα συμφωνία περιέχει επίσης νέες διατάξεις, για παράδειγμα, σχετικά με τα πιλοτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτών των διατάξεων, οι οποίες αναφέρουν με σαφήνεια ότι τα πιλοτικά έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις δεν αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα μίας αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο πρέπει επίσης να σεβαστούν αυτή την πτυχή του περιεχομένου της νέας διοργανικής συμφωνίας. Ο προϋπολογισμός του 2007 είναι ένα πακέτο. Είναι σημαντικό οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να θεσπίσουν το από κοινού συμφωνημένου πακέτο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας. Τα καίρια στοιχεία του συνολικού πακέτου είναι αλληλένδετα. Τέλος, θα ήθελα να επιστρέψω στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αγωνιούν και πιέζουν το Συμβούλιο να βιαστεί. Ο Πρόεδρος Borrel έθεσε το θέμα πρόσφατα στις συζητήσεις του με τον πρωθυπουργό Vanhanen στις 17 Οκτωβρίου. Με χαρά μπορώ τώρα να δηλώσω ότι το Συμβούλιο ενέκρινε μια κοινή θέση σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού στις 19 Οκτωβρίου. Μπορούμε λοιπόν να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό στις 21 Νοεμβρίου. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο πρότεινε η Επίτροπος αρμόδια για τον προϋπολογισμό στην επιστολή της τον Ιούνιο. Η Επιτροπή ήλπιζε ότι η συνέλευση θα πραγματοποιούνταν την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναφέρθηκα θα δώσει σε όλους επαρκή χρόνο για να διατυπώσουν μια συνολική ολοκληρωμένη λύση. Ελπίζω ότι αυτά τα σύντομα σχόλιά μου συνέβαλαν κατά τι στην αποσαφήνιση των απόψεων του Συμβουλίου. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επιτύχουν μια καλή κοινή λύση σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2007 στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν τις προσεχείς εβδομάδες. Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι μακρά. Εκτιμώ την ειλικρινή ατμόσφαιρα της συζήτησης που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάμεσα στα μέλη του Συμβουλίου και στο Κοινοβούλιο. Τελευταία φορά συζητήσαμε το θέμα στον τριμερή διάλογο στις 18 Οκτωβρίου. Είχα την ευκαιρία τότε να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις για το σχέδιο τροπολογιών της Επιτροπής Προϋπολογισμών, επί του οποίου θα ψηφίσει η ολομέλεια την Πέμπτη. Πριν παρουσιάσω ορισμένα σημαντικά θέματα στο Συμβούλιο, θα ήθελα να ασχοληθώ με ορισμένα θέματα ποιότητας, τα οποία είναι σημαντικά για το έργο της Ένωσης εν γένει. Πρόθεσή μου τώρα είναι να μιλήσω ανοιχτά και ειλικρινά. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, υπό την ηγεσία των κ. Elles και κ. Grech, εργάστηκε χωρίς προκατάληψη, εστιάζοντας επίσης σε αυτά που μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας τα χρήματα των πολιτών και των φορολογουμένων μας. Ελπίζω ότι και η Επιτροπή θα συμμετάσχει σε αυτό το έργο. Η αξιοποίηση των πόρων από τους φόρους της Ένωσης πρέπει να γίνει τακτική διαδικασία. Η έννοια της αξιοποίησης των πόρων πρέπει να διέπει όλη τη δημοσιονομική διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, η πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού πρέπει να επικεντρωθεί στα στοιχεία και στους αριθμούς. Δεν πιστεύω ότι οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να κάνουν πολιτικές δηλώσεις κατά την πρώτη ανάγνωση. Είπα στην παρουσίαση του σχεδίου του προϋπολογισμού στο Συμβούλιο στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 ότι η δημοσιονομική διαδικασία της ΕΕ απαιτεί καινοτομία. Χωρίς καινοτόμες δημοσιονομικές λύσεις δεν μπορούμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης ή να καταστήσουμε τη διοίκηση των θεσμικών οργάνων πιο αποδοτική. Οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να επιτύχουν τους στόχους τους σε αυτόν τον προϋπολογισμό για το 2007. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η πρόθεση του Κοινοβουλίου να αυξήσει σημαντικά τις πιστώσεις, ενώ δεν υπάρχει εύλογη ανάγκη γι’ αυτό, δεν είναι ο σωστός τρόπος για τη δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στην ΕΕ και στο ευρύ κοινό. Μια αύξηση αυτής της κλίμακας θα οδηγούσε μόνο σε τεράστιο πλεόνασμα το πρώτο έτος. Ο προϋπολογισμός του 2007 πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές και αιτιολογημένες ανάγκες για πιστώσεις. Η μείωση του προϋπολογισμού της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας στο μισό είναι απλώς μη αποδεκτή. Στη διοργανική συμφωνία που ολοκληρώθηκε πριν από πέντε μήνες, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα μέσο ποσό 250 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμώ ότι τα 159 εκατ. ευρώ που υποστήριξε η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι λογικό ποσό. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να αιτιολογηθεί η πρόταση του Κοινοβουλίου για 73 εκατ. ευρώ. Ελπίζω ότι η σύνοδος της ολομέλειας θα ενεργήσει υπεύθυνα όσον αφορά αυτούς τους δύο τομείς. Οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να αναπτύξουν μια διαδικασία για τη χρήση των αποθεμάτων στο εγγύς μέλλον. Οι πιστώσεις δεν πρέπει να προβλέπονται μόνο για λόγους τακτικής. Και εδώ, οι προβλέψεις του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, it is an honour for me to be here at Parliament’s debate on the 2007 budget. I can assure you that we will note with interest the issues raised during the discussion and pass them on to all our colleagues. As we all know well, the 2007 budget is the first to be covered by the new interinstitutional agreement. It is very important that all of its old familiar aspects, such as ceilings and adequate margins, are respected right from the start. The new agreement also has new provisions on, for example, pilot projects and preparatory operations. I would highlight the importance of these provisions, which clearly state that pilot projects and preparatory operations are not the exclusive right of one budgetary authority. Both Parliament and the Council must also respect this aspect of the content of the new interinstitutional agreement. The 2007 budget is a package. It is important that the budgetary authorities establish the jointly agreed package within the framework of the budgetary procedure. The crucial elements of the overall package are interlinked. Finally, I would like to return to the revision of the Financial Regulation. This is a subject that Parliament and the Commission have been anxious about, and they have been urging the Council to make haste. President Borrel last raised the matter in his discussions with Prime Minister Vanhanen on 17 October. It is with pleasure that I can now state that the Council adopted a common position on the revision of the Financial Regulation on 19 October. We can therefore hold negotiations with Parliament on the Financial Regulation on 21 November. I am sorry that we have not been able to keep to the timetable proposed by the Commissioner responsible for the budget in her letter in June. The Commission had hoped that the meeting would be held last week. I believe, however, that the timetable that I have referred to will give everyone sufficient time to formulate a comprehensive overall solution. I hope that these brief comments of mine have done something to clarify the Council’s opinions. I earnestly believe that Parliament and the Council can reach a good common solution on the budget for 2007 in the discussions in the weeks ahead. The budget’s drafting process is a long one. I appreciate the frank atmosphere of debate that has reigned all year long between Members of the Council and Parliament. We last discussed the issue at the budget trilogue on 18 October. I had an opportunity then to give a few tentative reactions to the draft amendments by the Committee on Budgets, to be voted on in plenary on Thursday. Before I present certain important matters to the Council, I would like to deal with certain issues of quality, which are of importance for the work of the Union as a whole. It is my intention now to speak frankly and call a spade a spade. I believe that the Committee on Budgets, under the leadership of Mr Elles and Mr Grech, has worked without bias, by also focusing on what can be accomplished using our citizens’ and taxpayers’ money. Hopefully, the Commission too will become involved in this work. The value for money from Union taxes must be made a regular process. The value for money concept must become something that pervades the entire budgetary procedure. In my opinion, the first reading of the budget should concentrate on facts and figures. I do not think that the budgetary authorities should make political statements at first reading. I said at the Council presentation of the draft budget on 5 September 2006 that the EU’s budgetary procedure is in need of innovation. Without innovative budgetary solutions we cannot promote the Union’s competitiveness or make the institutions’ administration more efficient. The budgetary authorities must take concrete action to achieve their objectives in this 2007 budget. From the Council’s viewpoint, Parliament’s intention to increase payment appropriations significantly, when there is no proven need to do so, is not the right way to build a bridge between the EU and the general public. An increase on this scale would only result in an enormous surplus in the first year. The 2007 budget should be based on realistic and justified appropriation needs. Halving the common foreign and security policy budget is simply not acceptable. In the interinstitutional agreement concluded five months ago, Parliament approved an average sum of EUR 250 million per annum. That being the case, I believe that the EUR 159 million advocated by the Commission and the Council is a reasonable figure. I would therefore ask how Parliament’s suggestion of EUR 73 million can be justified. I would hope that the plenary session will act responsibly with regard to these two whole areas. The budgetary authorities need to develop a procedure for the use of reserves in the very near future. Appropriations should not be set aside merely for tactical reasons. Here too, the provisions of the Financial Regulation must be complied with to the letter."@en4
". Señor Presidente, Señorías, es un honor para mí estar presente en el debate del Parlamento sobre el presupuesto para 2007. Puedo asegurarles que tomaremos nota con interés de las cuestiones planteadas durante el mismo y las transmitiremos a nuestros colegas. Como todos sabemos, el presupuesto para 2007 es el primero que estará cubierto por el nuevo acuerdo interinstitucional. Es muy importante que todos sus antiguos aspectos que todos conocemos, como los límites y los márgenes adecuados, se respeten desde un principio. El nuevo acuerdo también contiene nuevas disposiciones sobre, por ejemplo, proyectos piloto y acciones preparatorias. Me gustaría destacar la importancia de estas disposiciones, que ponen claramente de manifiesto que los proyectos piloto y las acciones preparatorias no son un derecho exclusivo de una autoridad presupuestaria. Tanto el Parlamento como el Consejo deben respetar este aspecto del contenido del nuevo acuerdo interinstitucional. El presupuesto para 2007 es un paquete. Es importante que las autoridades presupuestarias establezcan el paquete acordado de forma conjunta dentro del marco del procedimiento presupuestario. Los elementos cruciales del paquete general están interrelacionados. Por último, me gustaría regresar a la revisión del Reglamento financiero. Se trata de una cuestión por la que el Parlamento y la Comisión están preocupados y han instado al Consejo a que se apresure. El Presidente Borrell abordó este asunto en su reunión con el Primer Ministro Vanhanen el 17 de octubre. Es un placer poder decir que el Consejo adoptó una posición común sobre la revisión del Reglamento financiero el 19 de octubre. Por tanto, podemos emprender las negociaciones con el Parlamento en relación con el Reglamento financiero el 21 de noviembre. Lamento que no hayamos podido mantener el calendario propuesto por la Comisaria encargada del presupuesto en su carta de junio. La Comisión esperaba que la reunión se celebrara la semana pasada. Sin embargo, creo que el calendario al que me he referido ofrecerá a todo el mundo el tiempo necesario para formular una solución general amplia. Espero que estos breves comentarios hayan contribuido a aclarar los puntos de vista del Consejo. Sinceramente creo que el Parlamento y el Consejo pueden alcanzar una buena solución común sobre el presupuesto para 2007 en las negociaciones de las próximas semanas. El proceso de elaboración del presupuesto es largo. Aprecio el clima franco en que tiene lugar todos los años el debate entre los miembros del Consejo y el Parlamento. Abordamos esta cuestión por última vez en el diálogo presupuestario a tres bandas del 18 de octubre. Tuve la oportunidad de ofrecer algunas respuestas provisionales a las propuestas de enmiendas de la Comisión de Presupuestos, que se votarán el jueves en el Pleno. Antes de presentar algunos puntos que para el Consejo revisten importancia, me gustaría abordar determinadas cuestiones de calidad, que son importantes para el funcionamiento de la Unión en su conjunto. Tengo la intención de hablar con franqueza y llamar a cada cosa por su nombre. Creo que la Comisión de Presupuestos, liderada por los señores Elles y Grech, ha trabajado de forma imparcial y se ha centrado en lo que se puede lograr con el dinero de nuestros ciudadanos y contribuyentes. Esperamos que la Comisión también participe en esta labor. La rentabilidad obtenida de los impuestos de la Unión debe convertirse en un proceso regular. El concepto de rentabilidad debe impregnar el procedimiento presupuestario en su conjunto. En mi opinión, la primera lectura del presupuesto debería centrarse en hechos y cifras. No creo que las autoridades presupuestarias deban hacer declaraciones políticas en primera lectura. Cuando el Consejo presentó el proyecto de presupuesto el 5 de septiembre de 2006, dije que el procedimiento presupuestario de la UE necesita innovación. Sin soluciones presupuestarias innovadoras no podemos fomentar la competitividad de la Unión ni hacer que la administración de las instituciones sea más eficiente. Las autoridades presupuestarias deben adoptar medidas concretas para lograr sus objetivos en el presupuesto para 2007. Desde el punto de vista del Consejo, la intención del Parlamento de aumentar los créditos de pago significativamente, cuando no existe una necesidad probada para ello, no es la forma adecuada de tender puentes entre la UE y el público en general. Un aumento de este tipo solo se traduciría en un superávit enorme en el primer año. El presupuesto para 2007 debería basarse en necesidades de créditos realistas y justificadas. Reducir a la mitad el presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común es sencillamente inaceptable. En el Acuerdo Interinstitucional concluido hace cinco meses, el Parlamento aprobó una cantidad media de 250 millones de euros anuales. Siendo así, creo que los 159 millones de euros defendidos por la Comisión y el Consejo constituyen una cifra razonable. Por tanto, me gustaría preguntar cómo se justifica la propuesta de 73 millones de euros del Parlamento. Espero que el Pleno actúe de forma responsable con respecto a estos dos ámbitos. Las autoridades presupuestarias tienen que desarrollar un procedimiento para el uso de las reservas en un futuro próximo. No hay que apartar créditos por meros motivos tácticos. También en este punto hay que cumplir al pie de la letra lo establecido en el Reglamento financiero."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c’est un honneur pour moi de participer ici à ce débat sur le budget pour l’exercice 2007. Je puis vous assurer que c’est non sans intérêt que nous prendrons note des questions qui seront soulevées au cours de la discussion et que nous les transmettrons à nos collègues. Comme nous le savons tous très bien, le budget 2007 est le premier à être couvert par l’accord interinstitutionnel. Il est capital que tous ses vieux aspects familiers, tels que les plafonds et les marges appropriées, soient respectés dès le début. Le nouvel accord renferme aussi de nouvelles dispositions, par exemple sur les projets pilotes et les opérations préparatoires. Je tiens à souligner l’importance de ces dispositions, qui déclarent sans ambiguïté que les projets pilotes et les opérations préparatoires ne sont pas l’exclusivité d’une seule autorité budgétaire. Tant le Parlement que le Conseil doivent également respecter cet aspect du contenu du nouvel accord interinstitutionnel. Le budget 2007 est un paquet. Il faut que les autorités budgétaires définissent un paquet convenu de commun accord dans le cadre de la procédure budgétaire. Les éléments essentiels du paquet global sont liés entre eux. Pour terminer, je voudrais revenir à la révision du règlement financier. C’est là un sujet qui préoccupe le Parlement et la Commission, qui prient le Conseil de se hâter. Le président Borrel a soulevé cette question lors de la discussion qu’il a eue avec le Premier ministre Vanhanen le 17 octobre. C’est avec plaisir que je suis en mesure de vous annoncer à présent que le Conseil a adopté une position commune sur la révision du règlement financier le 19 octobre. Nous pourrons donc négocier avec le Parlement sur le règlement financier le 21 novembre. Je regrette que n’ayons pas pu nous en tenir au calendrier proposé par la commissaire en charge du budget dans sa lettre du mois de juin. La Commission avait espéré que la réunion aurait lieu la semaine dernière. Je pense toutefois que le calendrier que je viens de mentionner laissera à tout le monde suffisamment de temps pour formuler une solution globale complète. J’espère que ces quelques brefs commentaires ont permis de clarifier les points de vue du Conseil. Je suis sincèrement persuadée que le Parlement et le Conseil sont capables de parvenir à une bonne solution commune sur le budget pour l’exercice 2007 au cours des discussions des semaines à venir. C’est un long processus que celui de l’élaboration du budget. J’apprécie le climat de franchise qui a caractérisé le débat toute cette année entre les membres du Conseil et le Parlement. La dernière fois que nous avons discuté du sujet, c’était lors du trilogue budgétaire le 18 octobre. À cette occasion, j’ai pu avancer quelques tentatives de réaction à propos des amendements de la commission des budgets, lesquels seront mis aux voix en plénière ce jeudi. Avant de soumettre certaines questions fondamentales au Conseil, je voudrais aborder certains aspects relatifs à la qualité qui revêtent une importance toute particulière pour le travail de l’Union dans son ensemble. J’ai l’intention de parler en toute franchise et d’appeler un chat un chat. Je pense que la commission des budgets, guidée par MM. Elles et Grech, a œuvré sans parti pris et s’est concentrée sur ce qu’il y avait moyen de faire avec l’argent de nos concitoyens et contribuables. Heureusement, la Commission sera elle aussi impliquée dans ce processus. La rentabilisation des taxes de l’Union doit être un processus régulier. Ce concept doit transparaître dans l’intégralité de la procédure budgétaire. À mon sens, la première lecture du budget devrait se concentrer sur les faits et les chiffres. Je ne crois pas que les autorités budgétaires devraient se livrer à des déclarations politiques en première lecture. À l’occasion de la présentation du projet de budget au Conseil le 5 septembre 2006, j’ai déclaré que la procédure budgétaire de l’Union européenne avait besoin d’innovation. Sans des solutions budgétaires novatrices, nous ne pourrons pas promouvoir la compétitivité de l’Union ou rendre l’administration des institutions plus efficace. Les autorités budgétaires doivent prendre des actions concrètes pour réaliser leurs objectifs dans le cadre de ce budget 2007. Du point de vue du Conseil, l’intention du Parlement d’accroître sensiblement les crédits de paiement, sans que la nécessité en soit prouvée, ne constitue pas une bonne façon de combler le fossé entre l’Union européenne et la population. Une augmentation de cette ampleur ne ferait que générer un surplus colossal la première année. Le budget pour l’exercice 2007 doit reposer sur des besoins de crédit réalistes et justifiés. Réduire de moitié le budget alloué à la politique étrangère et de sécurité commune est tout simplement inacceptable. Dans l’accord interinstitutionnel conclu il y a cinq mois, le Parlement a approuvé une somme moyenne de 250 millions d’euros par an. Cela étant, je pense que les 159 millions d’euros préconisés par la Commission et le Conseil représentent un montant raisonnable. La question que je pose est donc la suivante: comment justifiez-vous les 73 millions d’euros suggérés par le Parlement? J’espère que la plénière agira de façon responsable en ce qui concerne ces deux questions générales. Les autorités budgétaires doivent sans tarder mettre au point une procédure pour l’utilisation des réserves. Des crédits ne doivent pas être mis de côté pour des raisons purement tactiques. Ici aussi, il convient de respecter à la lettre les dispositions du règlement financier."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, è un onore per me presenziare alla discussione sul bilancio 2007 in Parlamento. Posso assicurarvi che prenderemo nota con interesse delle questioni emerse durante la discussione e le riferiremo a tutti i nostri colleghi. Come ben sappiamo, il bilancio 2007 è il primo a essere interessato dal nuovo accordo interistituzionale. E’ molto importante che tutti i suoi vecchi aspetti familiari, come i margini adeguati e i massimali, siano rispettati fin dal principio. Il nuovo accordo contiene anche nuove disposizioni, ad esempio in materia di progetti pilota e azioni preparatorie. Desidero sottolineare quanto siano importanti tali regole, che affermano chiaramente che i progetti pilota e le azioni preparatorie non devono essere diritto esclusivo di un’autorità di bilancio. Tanto il Parlamento quanto il Consiglio devono rispettare questo aspetto del contenuto del nuovo accordo interistituzionale. Il bilancio 2007 è un pacchetto. E’ importante che le autorità di bilancio stabiliscano il pacchetto concordato congiuntamente nel contesto della procedura di bilancio. Gli elementi cruciali del pacchetto complessivo sono intercorrelati. Infine, vorrei tornare alla revisione del regolamento finanziario. Si tratta di un tema che ha suscitato forte ansietà nel Parlamento e nella Commissione, che hanno invitato il Consiglio ad accelerare i tempi. Il Presidente Borrell ha sollevato da ultimo la questione il 17 ottobre nelle sue discussioni con il Primo Ministro Vanhanen. E’ un piacere per me poter dichiarare che il 19 ottobre il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla revisione del regolamento finanziario. Pertanto potremo tenere un negoziato con il Parlamento sul regolamento finanziario il 21 novembre. Mi rammarico che non sia stato possibile mantenere la tabella di marcia proposta dal Commissario competente per il bilancio nella sua lettera di giugno. La Commissione aveva sperato che la riunione si tenesse la settimana scorsa. Penso, tuttavia, che il calendario cui ho fatto riferimento garantirà a tutti il tempo sufficiente per formulare una soluzione complessiva generale. Spero che questi miei brevi commenti siano serviti a chiarire le opinioni del Consiglio. Credo onestamente che il Parlamento e il Consiglio possano addivenire a una buona soluzione comune sul bilancio 2007 nelle discussioni che si svolgeranno nelle settimane a venire. La procedura di elaborazione del bilancio è lunga. Apprezzo l’atmosfera di franchezza che ha regnato durante tutto l’anno nelle discussioni tra i membri del Consiglio e il Parlamento. Abbiamo discusso l’ultima volta di questa materia in occasione del trilogo sul bilancio del 18 ottobre. In tale occasione ho avuto modo di fornire alcune reazioni preliminari sui progetti di emendamento della commissione per i bilanci che saranno votati in plenaria, giovedì. Prima di presentare alcune questioni importanti per il Consiglio, desidero trattare di taluni aspetti relativi alla qualità, che sono rilevanti per l’operato dell’Unione europea nel suo insieme. E’ mia intenzione parlare francamente e senza giri di parole. Ritengo che la commissione per i bilanci, sotto la guida degli onorevoli Elles e Grech, abbia lavorato senza pregiudizi, concentrandosi anche su quanto si può realizzare con il denaro dei cittadini e dei contribuenti. Speriamo che anche la Commissione sarà coinvolta in questo processo. L’ottimizzazione delle risorse derivanti dalle tasse dell’Unione europea deve diventare una prassi sistematica. Questo concetto dell’ottimizzazione delle risorse deve arrivare a informare l’intera procedura di bilancio. Dal mio punto di vista, la prima lettura del bilancio dovrebbe concentrarsi su fatti e cifre. Non penso che le autorità di bilancio debbano formulare dichiarazioni politiche in prima lettura. Quando il progetto di bilancio è stato presentato al Consiglio il 5 settembre 2006, ho dichiarato che la procedura di bilancio dell’UE deve essere rinnovata. Senza soluzioni di bilancio innovative non possiamo promuovere la competitività dell’Unione europea né rendere più efficiente l’amministrazione delle Istituzioni. Le autorità di bilancio devono adottare azioni concrete per realizzare i propri obiettivi nel bilancio 2007. Dal punto di vista del Consiglio, l’intenzione del Parlamento di aumentare in modo significativo gli stanziamenti di pagamento, quando questa esigenza non è dimostrata, non è il modo migliore di gettare un ponte tra l’UE e l’opinione pubblica. Un aumento di una simile scala produrrebbe soltanto un’enorme eccedenza nel primo anno. Il bilancio 2007 dovrebbe basarsi su un fabbisogno realistico e giustificato in termini di stanziamenti. Dimezzare il bilancio per la politica estera e di sicurezza comune è semplicemente inaccettabile. Nell’accordo interistituzionale concluso cinque mesi or sono, il Parlamento ha approvato un importo medio annuo di 250 milioni di euro. Così stando le cose, ritengo che i 159 milioni di euro richiesti dal Consiglio e dalla Commissione siano una cifra ragionevole. Pertanto desidero chiedere come possa essere giustificato il suggerimento del Parlamento di 73 milioni di euro. Spero che la sessione plenaria agirà in modo responsabile rispetto a questi due ambiti. Le autorità di bilancio devono mettere a punto una procedura per l’utilizzo delle riserve nell’immediato futuro. Gli stanziamenti non devono essere collocati nella riserva puramente per motivi tattici. Anche in questo senso le disposizioni del regolamento finanziario devono essere rispettate alla lettera."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is voor mij een eer hier aanwezig te zijn bij het parlementaire debat over de begroting voor 2007. Ik kan u verzekeren dat wij met belangstelling kennis zullen nemen van de zaken die in dit debat naar voren komen en deze aan al onze collega's zullen doorgeven. Zoals wij allemaal goed weten, is de begroting voor 2007 de eerste begroting die door het nieuwe interinstitutioneel akkoord wordt gedekt. Het is van groot belang dat alle oude bekende aspecten ervan, zoals de plafonds en toereikende marges, van meet af aan worden geëerbiedigd. Het nieuwe akkoord bevat ook nieuwe bepalingen over bijvoorbeeld proefprojecten en voorbereidende maatregelen. Ik wil het belang benadrukken van deze bepalingen, waarin duidelijk staat dat proefprojecten en voorbereidende maatregelen niet het alleenrecht zijn van één begrotingsautoriteit. Zowel het Parlement als de Raad moet ook in dit opzicht de inhoud van het nieuwe interinstitutioneel akkoord eerbiedigen. De begroting voor 2007 is een pakket. Het is belangrijk dat de begrotingsautoriteiten in het kader van de begrotingsprocedure het gezamenlijk overeengekomen pakket realiseren. De centrale delen van het totale pakket zijn met elkaar verbonden. Tot slot wil ik terugkomen op de herziening van het Financieel Reglement. Hierover maken het Parlement en de Commissie zich grote zorgen en zij hebben de Raad opgeroepen haast te maken. Recentelijk bracht Voorzitter Borrell deze zaak ter sprake in een gesprek met premier Vanhanen op 17 oktober. Ik kan nu verheugd mededelen dat de Raad op 19 oktober een gemeenschappelijk standpunt heeft aangenomen over de herziening van het Financieel Reglement. Op die manier kunnen wij op 21 november met het Parlement onderhandelen over het Financieel Reglement. Het spijt mij dat het ons niet helemaal is gelukt ons aan het tijdschema te houden dat de commissaris voor begrotingszaken in juni in haar brief heeft voorgesteld. De Commissie had gewenst dat de vergadering vorige week al had plaatsgevonden. Ik denk echter dat het door mij genoemde tijdschema iedereen voldoende tijd biedt om met een alomvattende oplossing te komen. Ik hoop dat deze korte opmerkingen van mij u meer duidelijkheid geven over de standpunten van de Raad. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het Parlement en de Raad in de debatten van de komende weken een goede gemeenschappelijke oplossing voor de begroting voor 2007 kunnen vinden. De voorbereiding van de begroting is een langdurig proces. Ik waardeer de directe sfeer van het debat, die dit hele jaar onder de leden van de Raad en het Parlement heeft geheerst. De laatste keer bespraken wij dit onderwerp op 18 oktober in de triloog. Ik was toen in de gelegenheid enkele eerste reacties te geven op de ontwerpamendementen van de Begrotingscommissie, waar de plenaire vergadering donderdag over stemt. Voordat ik enkele zaken presenteer die voor de Raad belangrijk zijn, wil ik enkele zaken op het gebied van kwaliteit behandelen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden van de Europese Unie als geheel. Het is nu mijn bedoeling duidelijke taal te spreken en de dingen bij hun naam te noemen. Naar mijn mening is de Begrotingscommissie onder leiding van de heer Elles en de heer Grech onbevooroordeeld te werk gegaan door zich onder andere te richten op de vraag wat er met het geld van de burgers en de belastingbetalers kan worden bereikt. Hopelijk wordt ook de Commissie bij dit werk betrokken. Het waarborgen van kwaliteit in ruil voor de bestede middelen uit het belastinggeld van de Europese Unie, moet een regelmatig proces worden. ‘Waar voor ons geld’ moet het concept zijn waarvan de hele begrotingsprocedure doortrokken moet zijn. Naar mijn mening moet men zich in de eerste lezing van de begroting op de feiten richten. Ik vind niet dat de begrotingsautoriteiten hun eerste lezing moeten gebruiken om politieke uitspraken te doen. Ik zei al op 5 september 2006 bij de presentatie van de ontwerpbegroting door de Raad, dat de begrotingsprocedure van de Europese Unie behoefte heeft aan innovatie. Zonder innovatieve begrotingsoplossingen kunnen wij het concurrentievermogen van de Europese Unie niet verbeteren en de administratie van de instellingen niet doeltreffender maken. De begrotingsautoriteiten moeten concrete maatregelen nemen om deze doelen al in de begroting voor 2007 te bereiken. Vanuit het perspectief van de Raad is het plan van het Parlement om zonder aanwijsbare noodzaak de betalingskredieten aanzienlijk te verhogen niet de juiste manier om een brug te slaan tussen de Europese Unie en de burgers. Zo'n grote verhoging zorgt alleen maar voor een enorm overschot in het eerste jaar. De begroting voor 2007 moet gebaseerd zijn op een realistische en goed gemotiveerde behoefte aan kredieten. Een halvering van de begroting voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid is onaanvaardbaar. In het vijf maanden geleden gesloten interinstitutioneel akkoord keurde het Parlement een gemiddeld bedrag van 250 miljoen euro per jaar goed. Hiermee vergeleken vind ik het door de Commissie voorgestelde en door de Raad gesteunde bedrag van 159 miljoen euro redelijk. Ik wil daarom vragen hoe het voorstel van het Parlement van 73 miljoen euro te verdedigen is. Ik hoop dat de plenaire vergadering op deze twee gebieden op verantwoordelijke wijze te werk gaat. De begrotingsautoriteiten moeten in de nabije toekomst een procedure met betrekking tot het gebruik van de reserves ontwikkelen. Kredieten moeten niet alleen om tactische redenen in de reserve worden geplaatst. De bepalingen van het Financieel Reglement moeten ook hierbij letterlijk worden genomen."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é para mim uma honra participar neste debate do Parlamento sobre o orçamento para 2007. Podemos assegurar-lhes que será com interesse que tomaremos nota das questões suscitadas durante o debate e que as transmitiremos a todos os nossos colegas. Como todos bem sabemos, o orçamento para 2007 é o primeiro orçamento a ser abrangido pelo novo acordo interinstitucional. É muito importante que todos os seus antigos aspectos familiares, como os limites máximos e as margens adequadas, sejam respeitados desde o início. O novo acordo também tem novas disposições, por exemplo, sobre projectos-piloto e acções preparatórias. Saliento a importância destas disposições, que estipulam claramente que os projectos-piloto e as acções preparatórias não são um direito exclusivo de uma das autoridades orçamentais. Tanto o Parlamento como o Conselho devem também respeitar este aspecto contido no novo acordo interinstitucional. O orçamento para 2007 é um pacote. É importante que as autoridades orçamentais estabeleçam o pacote acordado conjuntamente no quadro do processo orçamental. Os elementos cruciais de todo o pacote estão interligados. Por último, gostaria de voltar a abordar a revisão do Regulamento Financeiro. Trata-se de um tema que tem preocupado o Parlamento e a Comissão, e estas duas instituições têm instado o Conselho a acelerar o seu trabalho. O Presidente Borrel suscitou a questão nas conversações que teve com o Primeiro-Ministro Vanhanen, em 17 de Outubro. Congratulo-me por poder dizer agora que o Conselho adoptou uma posição comum sobre a revisão do Regulamento Financeiro em 19 de Outubro. Podemos, por conseguinte, encetar negociações com o Parlamento sobre o Regulamento Financeiro a 21 de Novembro. Lamento que não tenhamos podido cumprir o calendário proposto pela Comissária responsável pelo orçamento na sua carta datada de Junho. A Comissão esperava que a reunião se realizasse na semana passada. Penso, no entanto, que o calendário que referi permite a todos ter tempo suficiente para formular uma solução global abrangente. Espero que estas minhas breves observações tenham permitido clarificar a posição do Conselho. Penso sinceramente que o Parlamento e o Conselho podem chegar a uma boa solução comum sobre o orçamento para 2007 nas conversações que terão lugar nas próximas semanas. O processo de projecto de orçamento é um processo moroso. Congratulo-me pela atmosfera de debate franco que predominou ao longo de todo o ano entre os membros do Conselho e o Parlamento. A última vez que debatemos a questão foi na reunião do trílogo sobre o orçamento a 18 de Outubro. Tive então oportunidade de avançar algumas reacções tímidas sobre as alterações da Comissão dos Orçamentos, que serão submetidas à votação na sessão de quinta-feira. Antes de apresentar algumas questões importantes ao Conselho, gostaria de abordar determinadas questões de qualidade, que são importantes para o trabalho da União no seu conjunto. Pretendo que este meu discurso seja franco e directo. Penso que a Comissão dos Orçamentos, encabeçada pelos senhores deputados Elles e Grech, realizou um trabalho isento, centrando-se também no que pode ser alcançado com o dinheiro dos cidadãos e dos contribuintes europeus. Esperamos que a Comissão também venha a envolver-se neste trabalho. A boa aplicação do dinheiro dos impostos cobrados na União deve tornar-se um processo habitual. O conceito de boa aplicação do dinheiro deverá estar presente em todo o processo orçamental. Em meu entender, a primeira leitura do orçamento deve concentrar-se em factos e números. Penso que as autoridades orçamentais não devem fazer declarações políticas em primeira leitura. Afirmei na apresentação do Conselho do projecto de orçamento, em 5 de Setembro de 2006, que o processo orçamental da União Europeia tem necessidade de inovação. Sem soluções orçamentais inovadoras não podemos promover a competitividade da União nem tornar mais eficiente a administração das instituições. As autoridades orçamentais devem empreender acções concretas para alcançar os seus objectivos no orçamento de 2007. Do ponto de vista do Conselho, a pretensão do Parlamento de aumentar significativamente as dotações para pagamentos, quando não existe uma necessidade comprovada para o fazer, não é o meio correcto para construir uma ponte entre a União Europeia e os cidadãos. Um aumento desta dimensão só originaria um enorme excedente no primeiro ano. O orçamento 2007 deve basear-se em necessidades para dotações realistas e justificadas. Reduzir para metade o orçamento da política externa e de segurança comum não é aceitável. No acordo interinstitucional concluído há cinco meses, o Parlamento aprovou um montante médio de 250 milhões de euros anuais. Neste caso, penso que o montante de 159 milhões de euros preconizado pela Comissão e pelo Conselho é um montante razoável. Pergunto, pois, como pode justificar-se a sugestão do Parlamento de 73 milhões de euros. Espero que o Parlamento, reunido em sessão plenária, actue de forma responsável no que respeita a estas duas áreas. As autoridades orçamentais necessitam de desenvolver um processo para a utilização de reservas num futuro muito próximo. Não se deve colocar de lado dotações por meras razões tácticas. Também aqui, as disposições do Regulamento Financeiro devem ser cumpridas à letra."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentin keskustelussa vuoden 2007 budjetista. Voin vakuuttaa teille, että otamme suurella mielenkiinnolla huomioon keskustelun aikana esiin nousevat asiat ja välitämme ne kaikkien kollegojemme tiedoksi. Kuten kaikki hyvin tiedämme, vuoden 2007 budjetti on ensimmäinen uuden toimielinten välisen sopimuksen kattama budjetti. Onkin erittäin tärkeätä, että kaikkia sen vanhoja tuttuja osia – kuten ylärajoja ja riittäviä marginaaleja – kunnioitetaan heti alusta lähtien. Uudessa sopimuksessa on myös uudenlaisia määräyksiä esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Korostan näitä määräyksiä, joissa todetaan selvästi, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet eivät ole vain toisen budjettivallan käyttäjän yksinoikeutta. Sekä parlamentin että neuvoston tulee kunnioittaa tuoreen toimielinten välisen sopimuksen sisältöä myös tältä osin. Vuoden 2007 budjetti on kokonaisuus. On tärkeää, että budjettivallan käyttäjät saavuttavat talousarviomenettelyn puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Kokonaispaketin keskeisimmät osat nivoutuvat toisiinsa. Aivan lopuksi haluaisin palata varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Tämä on aihe, josta parlamentti ja komissio ovat kantaneet suurta huolta, ja ne ovat kehottaneet neuvostoa kiirehtimään. Viimeksi puhemies Borrel nosti asian esille keskustellessaan pääministeri Vanhasen kanssa 17. lokakuuta. Ilolla voin nyt ilmoittaa, että neuvosto saavutti 19. lokakuuta yhteisen kannan varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Näin voimme pitää varainhoitoasetuksesta neuvottelukokouksen parlamentin kanssa 21. marraskuuta. Valitan, ettemme aivan kyenneet pitämään sitä aikataulua, mitä budjettikomissaari kesäkuisessa kirjeessään esitti. Komission toiveen mukaan neuvottelukokouksen olisi pitänyt olla jo viime viikolla. Uskon kuitenkin, että mainitsemani aikataulu antaa riittävästi aikaa kattavan kokonaisratkaisun luomiseksi. Toivon, että nämä tiiviit kommenttini antavat teille lisäselvyyttä neuvoston kannoista. Uskon vakaasti, että parlamentti ja neuvosto kykenevät saavuttamaan hyvän yhteisen budjettiratkaisun vuodelle 2007 tulevien viikkojen keskusteluissa. Budjetin valmisteluprosessi on pitkäkestoinen. Arvostan sitä välitöntä keskusteluilmapiiriä, joka on vallinnut neuvoston ja parlamentin edustajien kesken koko tämän vuoden. Viimeksi keskustelimme 18. lokakuuta budjettitrilogissa. Minulla oli jo silloin mahdollisuus antaa muutamia alustavia reaktioita budjettivaliokunnan tarkistusluonnoksiin, joista täysistunto torstaina äänestää. Ennen kuin esittelen eräitä neuvostolle tärkeitä asioita, käsittelen koko unionin toiminnan kannalta merkityksellisiä laadullisia asioita. Tarkoituksenani on puhua nyt suoraan ja asioiden oikeilla nimillä. Katson, että budjettivaliokunta on tehnyt esittelijöiden Elles ja Grech johdolla ennakkoluulotonta työtä keskittymällä myös siihen, mitä kansalaisten ja veronmaksajien rahoilla saadaan aikaan. Toivottavasti myös komissio saadaan työhön mukaan. Unionin varoilla tuotettava lisäarvo tulee saada säännölliseksi prosessiksi. ajattelu tulee saada läpitunkevaksi asiaksi koko talousarviomenettelyssä. Mielestäni myös budjetin ensimmäisessä käsittelyssä tulisi keskittyä asia-argumentteihin. En pidä hyvänä sitä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät ensimmäistä käsittelyään poliittisten lausumien tekemiseen. Totesin jo neuvoston talousarvioesityksen esittelytilaisuudessa 5. syyskuuta 2006, että EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Budjettivallan käyttäjien tulee toimia konkreettisesti näiden päämäärien saavuttamiseksi jo vuoden 2007 budjetissa. Neuvoston näkökulmasta parlamentin aikomus lisätä merkittävästi maksumäärärahoja ilman todennettuja tarpeita ei ole oikea tapa rakentaa siltaa EU:n ja kansalaisten välille. Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle. Vuoden 2007 budjetin tulee perustua realistisiin ja hyvin perusteltuihin määrärahatarpeisiin. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetin puolittaminen ei ole hyväksyttävissä. Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi. Tähän nähden katson, että komission esittämä ja neuvoston puoltama 159 miljoonaa euroa on perusteltu summa. Kysynkin, miten on puolusteltavissa parlamentin kanta 73 miljoonaa euroa? Toivoisin, että myös näissä kahdessa asiakokonaisuudessa täysistunto toimii vastuullisesti. Budjettivallan käyttäjien tulee lähitulevaisuudessa kehittää varausten käyttöä koskevaa menettelyä. Määrärahoja ei tule ottaa varaukseen pelkästään taktisista syistä. Varainhoitoasetuksen määräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti tässäkin asiassa."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Det är en ära för mig att vara här och delta i parlamentets debatt om 2007 års budget. Jag kan försäkra er om att vi med intresse kommer att notera de frågor som tagits upp under diskussionen och föra dem vidare till alla våra kolleger. Som vi alla mycket väl vet är 2007 års budget den första som omfattas av det nya interinstitutionella avtalet. Det är mycket viktigt att alla dess gamla bekanta aspekter, såsom tak och tillräckliga marginaler, respekteras redan från början. Det nya avtalet har också nya bestämmelser om till exempel pilotprojekt och förberedande åtgärder. Jag skulle vilja framhäva betydelsen av dessa bestämmelser, där det tydligt anges att pilotprojekt och förberedande åtgärder inte är en budgetmyndighets exklusiva rättighet. Både parlamentet och rådet måste också respektera denna aspekt av innehållet i det nya interinstitutionella avtalet. 2007 års budget är ett paket. Det är viktigt att budgetmyndigheterna inrättar ett paket som man gemensamt kommit överens om inom ramen för budgetförfarandet. De centrala elementen i det kompletta paketet är sammanlänkade. Slutligen skulle jag vilja återkomma till översynen av budgetförordningen. Detta är ett ämne som parlamentet och kommissionen har varit angelägna om, och de har uppmanat rådet att snabba på arbetet. Talmannen Josep Borrell Fontelles tog senast upp frågan i sina diskussioner med statsminister Matti Vanhanen den 17 oktober. Det är med nöje som jag nu kan uppge att rådet antog en gemensam ståndpunkt om översynen av budgetförordningen den 19 oktober. Vi kan därför hålla förhandlingar med parlamentet om budgetförordningen den 21 november. Jag beklagar att vi inte har kunnat hålla den tidsram som föreslogs av kommissionsledamoten med ansvar för budgeten i hennes brev i juni. Kommissionen hade hoppats att mötet skulle hållas förra veckan. Jag tror dock att den tidsram som jag har hänvisat till kommer att ge alla tillräcklig tid för att formulera en omfattande helhetslösning. Jag hoppas att dessa korta kommentarer som jag har kommit med har varit till någon nytta för att tydliggöra rådets åsikter. Jag tror verkligen att parlamentet och rådet kan nå en bra gemensam lösning om 2007 års budget under de kommande veckornas diskussioner. Utarbetandet av budgeten är en lång process. Jag uppskattar den uppriktiga debattatmosfär som har varit rådande hela året mellan rådsmedlemmarna och parlamentsledamöterna. Vi diskuterade senast frågan vid trepartsmötet om budgeten den 18 oktober. Jag hade då en möjlighet att komma med några inledande reaktioner på ändringsförslagen från budgetutskottet, som man ska rösta om i plenum på torsdag. Innan jag presenterar vissa viktiga frågor för rådet skulle jag vilja arbeta med några frågor som gäller kvalitet och som är viktiga för hela EU:s arbete. Det är nu min avsikt att tala uppriktigt och säga som det är. Jag tror att budgetutskottet under ledning av James Elles och Louis Grech har arbetat utan förutfattade meningar, genom att också fokusera på vad som kan uppnås med medborgarnas och skattebetalarnas pengar. Förhoppningsvis kommer även kommissionen att delta i detta arbete. Att se till att man får valuta för pengarna från unionens skatter måste göras till en reguljär process. Begreppet valuta för pengarna måste bli något som genomsyrar hela budgetförfarandet. Enligt min åsikt bör man vid den första behandlingen av budgeten koncentrera sig på fakta och siffror. Jag anser inte att budgetmyndigheterna bör göra politiska uttalanden vid första behandlingen. Jag sa vid rådets presentation av budgetförslaget den 5 september 2006 att EU:s budgetförfarande är i behov av nytänkande. Utan innovativa budgetlösningar kan vi inte främja unionens konkurrenskraft eller effektivisera institutionernas administration. Budgetmyndigheterna måste vidta konkreta åtgärder för att uppnå sina mål i 2007 års budget. Rådet anser att parlamentets avsikt att öka betalningsbemyndigandena betydligt, när det inte finns några belägg för att detta behöver göras, inte är rätt väg för att bygga en bro mellan EU och allmänheten. En ökning på denna skala skulle bara leda till ett enormt överskott under det första året. 2007 års budget bör grundas på realistiska och berättigade anslagsbehov. Att halvera budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är helt enkelt oacceptabelt. I det interinstitutionella avtalet som slöts för fem månader sedan godkände parlamentet ett genomsnittligt belopp på 250 miljoner euro per år. Med tanke på detta tror jag att de 159 miljoner euro som förespråkats av kommissionen och rådet är ett rimligt belopp. Jag skulle därför vilja fråga hur parlamentets förslag på 73 miljoner euro kan vara berättigat. Jag hoppas att man under plenarsammanträdet kommer att agera ansvarsfullt i allt som gäller dessa två områden. Budgetmyndigheterna behöver inom en mycket snar framtid utveckla ett förfarande för utnyttjande av reserver. Anslag bör inte sättas åt sidan bara av taktiska skäl. Även här måste bestämmelserna i budgetförordningen följas till punkt och pricka."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulla-Maj Wideroos,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"Value-for-money"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"value-for-money"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph