Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-088"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:spoken text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Hr. formand! En nations levestandard er en funktion af materielle aktiver, men dens identitet afgøres af dens kultur, i begrebets videste forstand. Kultur er en nations sande velstand og drivkraften bag dens eksistens og udvikling. Kultur udgør også en platform, hvor nationer kan opnå forståelse og integreres. Kultur bliver udviklet gennem en historisk proces. Den bryder sig ikke om brutale indgreb eller om at blive tvunget til at udvikle sig efter specifikke retningslinjer. Kultur kræver frihed. Kulturprogrammet 2007-2013, som vi drøfter i dag, skal organisere målene og begrænse deres antal. Det skal også støtte den transnationale mobilitet for mennesker, som arbejder i den kulturelle sektor, transnational cirkulation af kunstværker og af artistiske og kulturelle produkter og den interkulturelle dialog. Hvis man ser på det fra det forsimplede synspunkt, som hedder europæisk integration, er de foreslåede mål forståelige. Men hvis man ser på det ud fra kulturel udvikling og kulturens betydning og multifunktionalitet, er tilgangen for snæver til at kunne accepteres uden videre. Det er vigtigt at inkludere aktioner til beskyttelse og støtte af kulturens kilder, især hvor de er truet."@da2
lpv:translated text
". Herr talman! Ett lands levnadsstandard beror på dess materiella tillgångar, men dess identitet avgörs av kulturen i begreppets vidaste betydelse. Kulturen är ett lands verkliga välstånd och drivkraften bakom dess existens och utveckling. Kulturen utgör också en plattform där länder kan uppnå samförstånd och integreras. Kulturen utvecklas genom en historisk process, och den främjas inte av brutala ingrepp eller av att tvingas utvecklas i någon specifik riktning. Kulturen behöver frihet. Med programmet Kultur (2007–2013) som vi diskuterar i dag finns en avsikt att organisera målen och minska deras antal. Dess syfte är också att främja rörligheten över gränserna för personer som arbetar inom kultursektorn, transnationell rörlighet för såväl konstverk som konstnärliga och kulturella produkter, och även interkulturell dialog. Utifrån ett förenklat perspektiv på europeisk integration är de föreslagna målen förståeliga. Utifrån ett perspektiv av kulturell utveckling, och kulturens betydelse och mångfunktionalitet, är tillvägagångssättet alltför snävt för att utan vidare kunna godtas. Det är nödvändigt att inkludera insatser för att skydda och stödja kulturens källor, särskilt där dessa hotas."@sv21
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, kansakunnan elintaso riippuu aineellisesta omaisuudesta, mutta kansakunnan identiteetin määrää sen kulttuuri sanan laajimmassa merkityksessä. Kulttuuri on kansakunnan todellinen rikkaus sekä sen olemassaolon ja kehityksen liikkeellepaneva voima. Kulttuuri myös muodostaa pohjan kansakuntien yhteisymmärrykselle ja yhdentymiselle. Kulttuuri kehittyy historiallisen prosessin kautta. Häikäilemättömät toimenpiteet tai se, että kulttuuri pakotetaan kehittymään tiettyjen suuntaviivojen mukaisesti, eivät ole hyvä asia kulttuurin kannalta. Kulttuuri tarvitsee vapautta. Tänään käsiteltävän Kulttuuri-ohjelman (2007–2013) tarkoituksena on järjestää tavoitteet ja vähentää niiden määrää. Sen tarkoituksena on myös edistää kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kansalliset rajat ylittävää liikkuvuutta, kannustaa teosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää levittämistä sekä suosia kulttuurien välistä vuoropuhelua. Pelkästään Euroopan yhdentymisen näkökulmasta tarkasteltuina ehdotetut tavoitteet ovat ymmärrettäviä. Kulttuurin kehityksen sekä kulttuurin merkityksen ja monitoimisuuden näkökulmasta tarkasteltuna lähestymistapa on liian suppea hyväksyttäväksi suoraa päätä. On olennaista sisällyttää ohjelmaan toimia, joilla suojellaan ja tuetaan kulttuurin lähteitä, erityisesti jos ne ovat uhattuina."@fi7
lpv:translated text
". – Panie Przewodniczący! O poziomie życia narodów decydują dobra materialne, zaś o ich tożsamości szeroko rozumiana kultura. Kultura jest bogactwem narodów, oraz siłą ich trwania i rozwoju. Kultura jest także płaszczyzną porozumiewania się narodów i ich integracji. Kultura rozwija się w procesie dziejowym, nie lubi brutalnych interwencji i wymuszania na niej kierunków rozwoju. Kultura potrzebuje wolności. Przedłożony pod debatę Program Kultura (2007-2013) zmierza do uporządkowania i zawężania liczby celów, do wspierania ponadnarodowej mobilności ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspierania ponadnarodowego obiegu dzieł i wyrobów artystycznych, wspierania międzynarodowego dialogu. Z uproszczonego punktu widzenia integracji europejskiej zaproponowane cele są zrozumiałe. Z punktu widzenia rozwoju kultury, jej znaczenia i wielofunkcyjności, to zawężenie jest zbyt duże, by je spokojnie akceptować. Konieczne jest bowiem, działanie na rzecz ochrony i wspomagania źródeł kultury zwłaszcza tam, gdzie są one zagrożone."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Zdzisław Zbigniew Podkański"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, το επίπεδο διαβίωσης ενός έθνους είναι συνάρτηση υλικών στοιχείων, η ταυτότητά του όμως καθορίζεται από τον πολιτισμό του, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο πολιτισμός είναι ο πραγματικός πλούτος ενός έθνους, και η κινητήρια δύναμη πίσω από την ύπαρξη και την ανάπτυξή του. Ο πολιτισμός αποτελεί επίσης πλατφόρμα όπου τα έθνη μπορούν να επιτύχουν την κατανόηση και την ολοκλήρωση. Ο πολιτισμός αναπτύσσεται μέσω μιας ιστορικής διαδικασίας. Δεν του αρέσουν οι βάρβαρες επεμβάσεις ούτε να εξαναγκάζεται να αναπτυχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο πολιτισμός χρειάζεται ελευθερία. Το πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) που συζητούμε σήμερα προορίζεται να οργανώσει τους στόχους και να περιορίσει τον αριθμό τους. Σκοπεύει επίσης στην στήριξη της υπερεθνικής κινητικότητας των ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα, στην υπερεθνική κυκλοφορία των έργων τέχνης, καθώς και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προϊόντων, και επίσης τον διαπολιτισμικό διάλογο. Από την απλοϊκή άποψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι προτεινόμενοι στόχοι είναι κατανοητοί. Από την άποψη της πολιτιστικής ανάπτυξης, και της έννοιας της πολυλειτουργικότητας του πολιτισμού, η προσέγγιση είναι πάρα πολύ περιορισμένη για να είναι αποδεκτή χωρίς άλλη φασαρία. Είναι ουσιώδες να συμπεριληφθεί η δράση για την προστασία και την στήριξη των πηγών πολιτισμού, ειδικά όταν αυτές αντιμετωπίζουν κινδύνους."@el10
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, de levensstandaard van een volk hangt af van zijn materiële bezittingen. Zijn identiteit daarentegen wordt bepaald door zijn cultuur in de ruime zin van het woord. Cultuur vormt niet alleen de rijkdom van een volk, maar is tevens de drijvende kracht achter zijn voortbestaan en ontwikkeling. Daarnaast draagt cultuur bij tot de bevordering van het wederzijdse begrip tussen volkeren en tot hun onderlinge integratie. Cultuur ontwikkelt zich in de loop der geschiedenis. Cultuur houdt niet van ingrijpende veranderingen en wordt evenmin graag in een bepaalde richting gedwongen. Cultuur heeft behoefte aan vrijheid. Het programma Cultuur (2007-2013) dat we vandaag behandelen, heeft tot doel de doelstellingen te ordenen en in aantal te beperken. Het wil eveneens de transnationale mobiliteit van de culturele actoren, het transnationale verkeer van artistieke werken en producten alsmede de interculturele dialoog bevorderen. Vanuit het simplistische oogpunt van de Europese integratie zijn de voorgestelde doelstellingen begrijpelijk. Met het oog op de culturele ontplooiing, de betekenis en het multifunctionele karakter van cultuur, is de geplande aanpak echter te beperkt om in die vorm aanvaard te kunnen worden. Het is van essentieel belang om eveneens maatregelen te voorzien ter bescherming en ter ondersteuning van culturele bronnen daar waar hun voortbestaan wordt bedreigd."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"w imieniu grupy UEN"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Señor Presidente, el nivel de vida de una nación depende de sus activos materiales, pero su identidad viene determinada por su cultura, en el sentido más amplio de la palabra. La cultura es la auténtica riqueza de una nación y la fuerza motriz en la que se sustenta su existencia y desarrollo. La cultura también constituye una plataforma donde las naciones pueden entenderse e integrarse. La cultura se desarrolla a través de un proceso histórico. No se adapta demasiado bien a las intervenciones brutales o a que se la obligue a desarrollarse siguiendo unas líneas específicas. La cultura necesita libertad. El Programa Cultura 2007-2013 que estamos debatiendo hoy pretende organizar los objetivos y limitar su número. También tiene por objeto apoyar la movilidad transnacional de las personas que trabajan en el sector cultural, la circulación transnacional de obras de arte, así como de productos artísticos y culturales, y también el diálogo intercultural. Desde el punto de vista simplista de la integración europea, se entienden los objetivos propuestos. Desde el punto de vista del desarrollo cultural, y el sentido de multifuncionalidad de la cultura, el enfoque es demasiado estrecho de miras para que se pueda aceptar sin más preámbulos. Es esencial incluir medidas de protección y apoyo a las fuentes de cultura, en especial cuando están amenazadas."@es20
lpv:translated text
". Mr President, a nation’s standard of living is a function of material assets, but its identity is determined by its culture, in the broadest sense of the term. Culture is a nation’s true wealth, and the driving force behind its existence and development. Culture also constitutes a platform where nations can reach understanding and integrate. Culture develops through a historical process. It does not take kindly to brutal interventions or to being forced to develop along specific lines. Culture needs freedom. The Culture Programme (2007-2013) we are debating today is intended to organise the aims and restrict their number. It also aims to support the transnational mobility of people working in the cultural sector, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and also intercultural dialogue. From the simplistic point of view of European integration, the proposed aims are understandable. From the point of view of cultural development, and the meaning and multifunctionality of culture, the approach is too narrow to be accepted without further ado. It is essential to include action for the protection and support of the sources of culture, especially where they are under threat."@en4
lpv:translated text
". Senhor Presidente, o nível de vida de uma nação é função dos seus bens materiais, mas a sua identidade é determinada pela sua cultura, no sentido mais lato do termo. A cultura é a verdadeira riqueza de uma nação e a força motriz por detrás da sua existência e desenvolvimento. A cultura constitui também uma plataforma que possibilita às nações chegarem ao entendimento e à integração. A cultura desenvolve-se através de um processo histórico. Não é permeável a intervenções brutais, nem pode ser forçada a evoluir ao longo de orientações específicas. A cultura precisa de liberdade. O Programa Cultura (2007-2013) que hoje estamos a debater visa uma melhor organização dos seus objectivos e a redução do seu número. Visa igualmente apoiar a mobilidade transnacional dos trabalhadores do sector cultural, a circulação transnacional das obras de arte e dos produtos artísticos e culturais, assim como o diálogo intercultural. De um ponto de vista simplista da integração europeia, os objectivos propostos são compreensíveis. Do ponto de vista do desenvolvimento cultural e do significado e multifuncionalidade da cultura, a abordagem é demasiado restrita para ser aceite tal como está. É essencial incluir acções com vista à protecção e apoio às fontes de cultura, especialmente onde se encontrem ameaçadas."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, il livello di vita di una nazione è funzione del suo patrimonio materiale, ma la sua identità è determinata dalla sua cultura, nel senso più ampio del termine. La cultura è la vera ricchezza di una nazione, nonché la forza motrice della sua esistenza e del suo sviluppo. La cultura costituisce anche una piattaforma in cui le nazioni possono capirsi e integrarsi. La cultura si sviluppa attraverso un processo storico. Non cede con mitezza a interventi brutali o all’obbligo di svilupparsi lungo linee specifiche. La cultura ha bisogno di libertà. Il programma Cultura (2007-2013) di cui stiamo discutendo oggi si propone di strutturare gli obiettivi e di limitarne il numero. E’ anche teso a promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali, la circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti artistici e culturali, nonché il dialogo interculturale. Secondo la prospettiva semplicistica dell’integrazione europea, gli obiettivi proposti sono comprensibili. Dal punto di vista dello sviluppo culturale, e da quello del significato e della multifunzionalità della cultura, l’approccio è troppo angusto per essere accettato senza riserve. E’ fondamentale includere azioni per la protezione e il sostegno delle fonti culturali, soprattutto quando sono minacciate."@it12
lpv:translated text
". Herr Präsident! Der Lebensstandard einer Nation richtet sich nach deren materiellen Gütern, aber ihre Identität wird von ihrer Kultur bestimmt, und zwar im weitesten Sinn des Begriffs. Die Kultur stellt den wahren Reichtum einer Nation dar und bildet die Triebkraft ihrer Existenz und Entwicklung. Die Kultur bildet auch die Plattform, die die Verständigung und Integration der Völker ermöglicht. Die Entwicklung der Kultur ist ein historischer Prozess. Brutale Interventionen oder Zwänge in Bezug auf die von ihr einzuschlagende Entwicklungsrichtung sind ihr zuwider. Die Kultur braucht Freiheit. Das Programm KULTUR (2007-2013), über das wir heute diskutieren, soll die Ziele ordnen und ihre Anzahl beschränken. Es stellt ferner auf die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen, die im Kultursektor arbeiten, die Verbreitung von Kunstwerken und kulturellen und künstlerischen Erzeugnissen sowie den interkulturellen Dialog ab. Die vorgeschlagenen Ziele sind verständlich, wenn man die europäische Integration von einem simplistischen Standpunkt aus betrachtet. Unter dem Blickwinkel der kulturellen Entwicklung und der Bedeutung und Multifunktionalität von Kultur ist dieser Ansatz zu einseitig, als dass er ohne Weiteres akzeptiert werden könnte. Es müssen unbedingt auch Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Quellen der Kultur aufgenommen werden, insbesondere dort, wo diese gefährdet sind."@de9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, le niveau de vie d’un pays est une question de biens matériels, tandis que son identité est déterminée par sa culture, au sens le plus large du terme. La culture constitue la véritable richesse d’une nation, ainsi que le moteur de son existence et de son développement. Elle sert également de plateforme de compréhension et d’intégration entre les nations. Forgée au cours d’un long processus historique, elle abhorre les interventions brutales et déteste être aiguillée dans une direction spécifique. La culture est éprise de liberté. Le programme Culture (2007-2013) dont nous débattons aujourd’hui a pour but d’organiser les objectifs et d’en restreindre le nombre. Il vise également à soutenir la mobilité transnationale des opérateurs du secteur culturel, des œuvres d’art, ainsi que des produits artistiques et culturels, de même que le dialogue interculturel. Si nous nous plaçons sous l’angle simpliste de l’intégration européenne, les objectifs proposés se comprennent aisément. En revanche, du point de vue du développement culturel, de la signification et du caractère multifonctionnel de la culture, l’approche est trop étriquée et, dès lors, ne peut être acceptée en l’état. Il est primordial de prévoir des mesures en faveur de la protection et de la promotion des ressources culturelles, en particulier là où elles sont menacées."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.7.2-088"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph