Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-072"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil også gerne komplimentere ordføreren, fru Hieronymi, for hendes arbejde, og fru Reding for hendes, til støtte for dette program. Jeg støtter fortsættelsen af Media-programmet for perioden 2007-2013. Vi må huske, at efterhånden som Europa bliver tættere integreret, er det meget vigtigt, at vi søger at beskytte og fremme vores kulturelle og sproglige mangfoldighed inden for selve EU. Vi må altid huske, at Europas mangfoldighed er dets største styrke. Det væsentlige ved Media-programmet er, at det vil hjælpe med til at udvikle den audiovisuelle sektor i Europa i de kommende seks år. Ændringsforslag fra Parlamentet har sikret, at man erkender betydningen af europæisk film under Media-programmet, når det gælder dialog mellem kulturerne, sproglig og kulturel mangfoldighed og ikkediskrimination."@da2
lpv:translated text
". Herr talman! Jag skulle också vilja gratulera föredraganden, Ruth Hieronymi, till hennes arbete och kommissionsledamot Viviane Reding till hennes arbete med att stödja detta program. Jag stöder fortsättningen av programmet Media för perioden 2007–2013. Samtidigt som EU integreras närmare måste vi komma ihåg att det är mycket viktigt att vi försöker skydda och främja våra olika kulturella och språkliga skillnader inom själva EU. Vi måste alltid komma ihåg att EU:s mångfald är dess största tillgång. I själva verket kommer Mediaprogrammet att bidra till utvecklingen av den audiovisuella sektorn inom EU under de kommande sex åren. I ändringsförslag från Europaparlamentet har vi sett till att den europeiska filmen erkänns inom ramen för Mediaprogrammet med tanke på interkulturell dialog, språklig och kulturell mångfald samt icke-diskriminering."@sv21
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijä Hieronymiä hänen työstään ja komission jäsentä Redingiä tämän työstä ohjelman tukemiseksi. Kannatan Media-ohjelman jatkamista kaudella 2007–2013. Euroopan yhdentymisen tiivistyessä on muistettava, että meidän on hyvin tärkeää pyrkiä suojelemaan ja edistämään kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta EU:n sisällä. Emme saa koskaan unohtaa, että EU:n monimuotoisuus on sen suurin vahvuus. Media-ohjelma auttaa pohjimmiltaan kehittämään Euroopan audiovisuaalialaa seuraavien kuuden vuoden aikana. Euroopan parlamentin tarkistuksilla on varmistettu, että Media-ohjelmassa tunnustetaan eurooppalaisen elokuvan merkitys kulttuurien väliselle vuoropuhelulle, kielelliselle ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle sekä syrjimättömyydelle."@fi7
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil graag de rapporteur, mevrouw Hieronymi, complimenteren met haar werk en commissaris Reding met haar inspanningen ten behoeve van dit programma. Ik steun de voortzetting van het Media-programma voor de periode 2007-2013. We mogen niet vergeten hoe belangrijk het is dat we, naarmate Europa verder integreert, onze specifieke culturele en taalkundige verschillen binnen de EU als geheel proberen te beschermen en te bevorderen. We mogen nooit vergeten dat de diversiteit van Europa zijn grootste kracht is. Het Media-programma zal in de komende zes jaar een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de audiovisuele sector in Europa. Het Europees Parlement heeft via amendementen bereikt dat in het Media-programma de grote betekenis van de Europese film voor de interculturele dialoog, voor de taalkundige en culturele diversiteit en voor niet-discriminatie is opgenomen."@nl3
lpv:translated text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Hieronymi, για την εργασία της και την Επίτροπο Reding που εργάστηκε για την υποστήριξη αυτού του προγράμματος. Υποστηρίζω τη συνέχιση του προγράμματος MEDIA για την περίοδο 2007-2013. Πρέπει να θυμόμαστε ότι, με την ολοένα και στενότερη ολοκλήρωση της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό να επιδιώκουμε την προστασία και την προαγωγή των διαφόρων πολιτιστικών και γλωσσικών διαφοροποιήσεων εντός της ίδιας της ΕΕ. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η πολυμορφία της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερή της δύναμη. Ουσιαστικά, το πρόγραμμα MEDIA θα συμβάλει στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη κατά τα επόμενα έξι χρόνια. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν διασφαλίσει ότι η σημασία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα MEDIA με σκοπό τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία και την εξάλειψη των διακρίσεων."@el10
lpv:translated text
". Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente, la señora Hieronymi, por su trabajo y a la Comisaria Reding por su apoyo a este programa. Apoyo la continuación del programa MEDIA para el periodo 2007-2013. Debemos recordar, conforme Europa avanza en su integración, que es muy importante que intentemos proteger y fomentar nuestra diversidad cultural y lingüística en la propia UE. No debemos olvidar nunca que la diversidad de Europa es su mayor fortaleza. En esencia, el programa MEDIA ayudará a desarrollar el sector audiovisual en Europa durante los próximos seis años. Las enmiendas del Parlamento Europeo aseguran el reconocimiento de la importancia del cine europeo en el marco del programa MEDIA con el fin de fomentar el diálogo intercultural, la diversidad lingüística y cultural y la no discriminación."@es20
lpv:translated text
". Herr Präsident! Auch ich möchte der Berichterstatterin, Frau Hieronymi, zur ihrer Arbeit und Kommissarin Reding zur ihrer Arbeit zur Unterstützung dieses Programms beglückwünschen. Ich befürworte die Fortsetzung des Programms MEDIA für den Zeitraum 2007-2013. Wir müssen bedenken, dass Europa näher zusammenrückt und es im Zuge dessen sehr wichtig ist, dass wir unsere verschiedenen kulturellen und sprachlichen Unterschiede innerhalb der EU schützen und fördern. Wir müssen stets daran denken, dass die Vielfalt Europas seine größte Stärke ist. Im Wesentlichen wird das Programm MEDIA den Ausbau des audiovisuellen Sektors in Europa in den kommenden sechs Jahren unterstützen. Durch die Abänderungen des Europäischen Parlaments ist sichergestellt, dass die Bedeutung des europäischen Kinos für den Dialog zwischen den Kulturen, für die sprachliche und kulturelle Vielfalt und die Nichtdiskriminierung im Rahmen des MEDIA-Programms nun anerkannt wird."@de9
lpv:spoken text
"Mr President, I also would like to congratulate the rapporteur, Mrs Hieronymi, on her work and Commissioner Reding on her work in support of this programme. I support the continuation of the MEDIA programme for the period 2007-2013. We must remember, as Europe integrates more closely, that it is very important that we seek to protect and promote our different cultural and linguistic diversities within the EU itself. We must always remember that the diversity of Europe is its greatest strength. In essence, the MEDIA programme will help to develop the audiovisual sector in Europe during the coming six years. Amendments by the European Parliament have ensured that the importance of European cinema is being recognised under the MEDIA programme for the purpose of intercultural dialogue, linguistic and cultural diversity and non-discrimination."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Seán Ó Neachtain,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, também eu gostaria de felicitar a relatora, a senhora deputada Hieronymi, pelo seu trabalho, e a Senhora Comissária Reding pelo trabalho desenvolvido em prol deste programa. Dou o meu apoio à continuação do programa MEDIA durante o período 2007-2013. Temos de ter em conta que, à medida que a Europa tem uma mais estreita integração, é muito importante que procuremos proteger e promover a nossa diversidade cultural e linguística específica no seio da própria UE. Temos de ter sempre presente que a diversidade da Europa é a sua maior força. No essencial, o programa MEDIA vai ajudar a desenvolver o sector audiovisual na Europa, durante os próximos seis anos. As alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu garantiram que a importância do cinema europeu seja reconhecida pelo programa MEDIA para fins de diálogo intercultural, diversidade linguística e cultural e não discriminação."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, mi congratulo anch’io con la relatrice, onorevole Hieronymi, e con il Commissario Reding per il lavoro svolto a sostegno di questo programma. Sono favorevole a proseguire il programma MEDIA nel periodo 2007-2013. Dobbiamo ricordare, mentre l’Europa procede verso una maggiore integrazione, che è molto importante cercare di proteggere e promuovere le nostre diversità culturali e linguistiche all’interno dell’Unione stessa. Dobbiamo sempre ricordare che la più grande forza dell’Europa è la sua diversità. In sostanza, il programma MEDIA contribuirà allo sviluppo del settore audiovisivo in Europa durante i prossimi sei anni. Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo hanno assicurato che nel quadro del programma MEDIA si riconosca l’importanza del cinema europeo, ai fini del dialogo interculturale, della diversità linguistica e culturale e della non discriminazione."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais également féliciter le rapporteur, Mme Hieronymi, pour le travail qu’elle a réalisé, et la commissaire Reding pour tout ce qu’elle a fait pour soutenir ce programme. Je suis en faveur de la poursuite du programme MEDIA pour la période 2007-2013. Nous devons nous rappeler, vu que l’intégration européenne se renforce, qu’il est très important que nous cherchions à protéger et à promouvoir notre diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union européenne elle-même. Nous devons toujours nous rappeler que la diversité de l’Europe est sa plus grande force. Le programme MEDIA contribuera essentiellement à développer le secteur audiovisuel au cours des six années à venir. Les amendements déposés par le Parlement européen ont veillé à ce que le programme MEDIA reconnaisse l’importance du cinéma européen pour le dialogue interculturel, la diversité linguistique et culturelle et la non-discrimination."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.6.2-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph