Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-069"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne endnu en gang lykønske ordføreren fru Hieronymi, som så dygtigt har gjort Media 2007 til et fremragende dokument til støtte for den europæiske filmindustri. Jeg er glad, men også bekymret - glad for, at støtten til digitalisering er blevet en central del af Media 2007, men bekymret over, at den europæiske filmindustri med det nuværende finansieringsniveau ikke vil være konkurrencedygtig. Digitalisering er en udfordring, som den europæiske audiovisuelle sektor har brug for for at udvikle sin innovationsevne. Digitalisering kunne blive et effektivt middel til at overvinde opdelingen af det europæiske marked. Jeg vil gerne takke Kommissionen, Rådet og alle de medlemmer, som støttede mine holdninger som skyggeordfører. Med hensyn til den aktuelle situation har andelen af amerikanske produktioner på europæiske tv-stationer endnu en gang nået rekordhøje niveauer. Hollywood regerer også i vores biografer. Der var engang, hvor biograferne tilhørte Fassbinder og den nye franske bølge. Senere tilhørte de Kaurismäki og Dogme-gruppen. Nu vil det intelligente europæiske publikum se asiatiske filmproduktioner. Jeg ved, at fremkomsten af fremragende filmskabere i høj grad afhænger af tilfældighedernes spil. Den aktuelle underfinansiering betyder, at det næste europæiske filmgeni måske rejser til Amerika for at arbejde eller måske vælger en helt anden branche. Medier er ikke kun en industri. Medier er et middel til at skabe identitet, og fordi EU ikke kan fungere uden europæisk identitet, vil jeg gerne endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er, at vi støtter vores filmindustri. Jeg vil gerne takke Dem alle for Deres arbejde, men jeg må slutte med at sige, at det, der er opnået på finansieringsområdet er under det niveau, det var på, da vi indledte arbejdet. Derfor synes jeg, det er synd for Europa."@da2,2
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne endnu en gang lykønske ordføreren fru Hieronymi, som så dygtigt har gjort Media 2007 til et fremragende dokument til støtte for den europæiske filmindustri. Jeg er glad, men også bekymret - glad for, at støtten til digitalisering er blevet en central del af Media 2007, men bekymret over, at den europæiske filmindustri med det nuværende finansieringsniveau ikke vil være konkurrencedygtig. Digitalisering er en udfordring, som den europæiske audiovisuelle sektor har brug for for at udvikle sin innovationsevne. Digitalisering kunne blive et effektivt middel til at overvinde opdelingen af det europæiske marked. Jeg vil gerne takke Kommissionen, Rådet og alle de medlemmer, som støttede mine holdninger som skyggeordfører. Med hensyn til den aktuelle situation har andelen af amerikanske produktioner på europæiske tv-stationer endnu en gang nået rekordhøje niveauer. Hollywood regerer også i vores biografer. Der var engang, hvor biograferne tilhørte Fassbinder og den nye franske bølge. Senere tilhørte de Kaurismäki og Dogme-gruppen. Nu vil det intelligente europæiske publikum se asiatiske filmproduktioner. Jeg ved, at fremkomsten af fremragende filmskabere i høj grad afhænger af tilfældighedernes spil. Den aktuelle underfinansiering betyder, at det næste europæiske filmgeni måske rejser til Amerika for at arbejde eller måske vælger en helt anden branche. Medier er ikke kun en industri. Medier er et middel til at skabe identitet, og fordi EU ikke kan fungere uden europæisk identitet, vil jeg gerne endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er, at vi støtter vores filmindustri. Jeg vil gerne takke Dem alle for Deres arbejde, men jeg må slutte med at sige, at det, der er opnået på finansieringsområdet er under det niveau, det var på, da vi indledte arbejdet. Derfor synes jeg, det er synd for Europa."@da2,2
lpv:translated text
". Mina damer och herrar! Först och främst vill jag återigen gratulera Ruth Hieronymi, föredraganden, som skickligt har gjort Media 2007 till ett utmärkt dokument i syfte att stödja den europeiska filmindustrin. Jag är glad, men samtidigt orolig. Jag är glad över att stödet för digitalisering har blivit en central del av programmet Media 2007, men jag är orolig för att den europeiska filmindustrin inte kommer att kunna bli konkurrenskraftig i och med den nuvarande finansieringsnivån. Digitalisering är en utmaning som är nödvändig inom den europeiska audiovisuella sektorn för att man ska kunna utveckla dess innovationsförmåga. Digitaliseringen skulle kunna bli ett effektivt medel för att överbrygga den europeiska marknadens delning. Jag vill tacka kommissionen, rådet och alla mina kolleger som har stött mina ståndpunkter i egenskap av skuggföredragande. Vad gäller den befintliga situationen har andelen produktioner från USA på europeiska tv-kanaler återigen nått en rekordnivå. Hollywood regerar också våra biografer. Det fanns en tid då biografen tillhörde Fassbinder och den franska nya vågen. Mer nyligen tillhörde den Kaurismäki och Dogmagruppen. Nu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion. Jag vet att uppkomsten av begåvade filmskapare huvudsakligen beror på tillfälligheter. Den nuvarande bristande finansieringen innebär att nästa europeiska filmgeni kanske åker och arbetar i USA eller övergår helt och hållet till ett annat arbetsområde. Medier är inte bara en industri. Medier utgör en möjlighet att skapa en identitet, och eftersom Europeiska unionen inte kan fungera utan en europeisk identitet vill jag återigen betona hur viktigt det är att vi stöder vår filmindustri. Jag vill tacka er alla för det arbete ni har utfört, men jag måste avsluta med att säga att det som har uppnåtts på området för finansiering är på en lägre nivå än det var när vi inledde arbetet. Detta är beklagligt för Europa."@sv21
lpv:translated text
"Hyvät kuulijat, ensinnäkin haluan vielä kerran kiittää esittelijä Hieronymiä, joka on laatinut erinomaisen Media 2007 -ohjelmaa käsittelevän asiakirjan, jolla tuetaan Euroopan elokuvateollisuutta. Olen iloinen mutta myös huolestunut. Olen iloinen siitä, että digitalisoinnin tukemisesta on tullut keskeinen osa Media 2007 -ohjelmaa, mutta huolestunut siitä, ettei eurooppalaisen elokuvateollisuuden tulevaa kilpailukykyä pystytä turvaamaan nykyisellä rahoituksella. Digitalisointi on haaste, jota Euroopan audiovisuaaliala tarvitsee kehittääkseen innovointikykyään. Digitalisointi voisi muodostua tehokkaaksi välineeksi eurooppalaisten markkinoiden yhdentämisessä. Kiitän komissiota, neuvostoa ja kaikkia kollegojani, jotka tukivat varjoesittelijän ominaisuudessa esittämiäni näkemyksiä. Nykytilanteesta totean, että amerikkalaistuotantojen osuus eurooppalaisilla televisioasemilla on jälleen kerran noussut uuteen ennätykseen. Hollywood hallitsee myös elokuvateattereitamme. Aikanaan elokuva kuului Fassbinderille ja ranskalaiselle uudelle aallolle. Viime aikoina se on kuulunut Kaurismäelle ja Dogma-ryhmälle. Nyt älykäs eurooppalainen yleisö haluaa nähdä aasialaista elokuvatuotantoa. Tiedän, että loistavien elokuvantekijöiden nousu on paljolti sattuman kauppaa. Nykyinen rahoitusvaje merkitsee sitä, että seuraava eurooppalainen elokuvanero saattaa siirtyä työskentelemään Yhdysvaltoihin tai vaihtaa kokonaan alaa. Media ei ole pelkästään teollisuudenala. Se on myös väline identiteetin luomiseen. Euroopan unioni ei voi toimia ilman eurooppalaista identiteettiä, minkä vuoksi haluan korostaa vielä kerran, miten ehdottoman tärkeää meidän on tukea elokuvateollisuuttamme. Haluan kiittää teitä kaikkia työstänne, mutta minun on päätettävä puheenvuoroni toteamalla, että nyt sovitut ohjelman määrärahat ovat pienemmät kuin aloittaessamme työn. Tästä syystä olen pahoillani Euroopan unionin puolesta."@fi7
lpv:translated text
"Dames en heren, ik wil om te beginnen nogmaals mevrouw Hieronymi feliciteren, de rapporteur, die van Media 2007 op kundige wijze een uitstekend document heeft gemaakt waarmee de Europese filmindustrie kan worden ondersteund. Ik ben blij, maar ook bezorgd; blij dat de steun voor digitalisering een centraal onderdeel van het programma Media 2007 is geworden, maar bezorgd dat met het huidige niveau van financiering de Europese filmindustrie niet concurrerend zal zijn. Digitalisering is een uitdaging die de Europese audiovisuele sector nodig heeft om zijn innovatieve vermogen te ontwikkelen. Digitalisering kan een effectief middel worden om de versplintering van de Europese markt te boven te komen. Mijn dank aan de Commissie, de Raad en al mijn collega’s die het standpunt hebben gesteund dat ik als schaduwrapporteur heb ingenomen. Wat betreft de huidige situatie, het aandeel van Amerikaanse producties op de Europese televisiekanalen heeft opnieuw een recordniveau bereikt. En Hollywood regeert ook in onze bioscopen. Er is een tijd geweest dat de cinema van Fassbinder en van de Franse ‘nouvelle vague’ was. Meer recent was hij van Kaurismäki en de Dogma-groep. Nu wil het intelligente Europese filmpubliek Aziatische filmproducties zien. Ik weet dat de opkomst van briljante filmmakers grotendeels een zaak van toeval is. De huidige gebrekkige financiering betekent echter dat het volgende Europese filmgenie misschien in Amerika gaat werken of helemaal een ander beroep kiest. De media vormen geen gewone bedrijfstak. De media zijn een middel om een identiteit te creëren, en omdat de Europese Unie niet kan functioneren zonder een Europese identiteit wil ik hier nogmaals benadrukken hoe essentieel het is dat we onze filmindustrie ondersteunen. Ik wil u allen bedanken voor al het werk dat u heeft gedaan, maar ik moet eindigen met de conclusie dat wat er is bereikt op het gebied van de financiering onder het niveau ligt waarmee we zijn begonnen. Daarom heb ik medelijden met Europa."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Mikko,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα ακόμη μια φορά να συγχαρώ την κ. Hieronymi, την εισηγήτρια, η οποία επιδέξια κατέστησε το MEDIA 2007 ένα εξαιρετικό έγγραφο με το οποίο θα υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία. Είμαι ευτυχής αλλά και ανήσυχη· ευτυχής που η υποστήριξη για την ψηφιοποίηση έχει καταστεί κεντρικό τμήμα του προγράμματος MEDIA 2007, αλλά ανήσυχη διότι, στο σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης, η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία δεν θα είναι ανταγωνιστική. H ψηφιοποίηση είναι μια πρόκληση την οποία ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας έχει ανάγκη προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητά του για καινοτομία. Η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να καταστεί ένα αποτελεσματικό μέσο υπέρβασης του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλους τους συναδέλφους μου οι οποίοι στήριξαν τις θέσεις μου ως σκιώδους εισηγήτριας. Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, η αναλογία ταινιών αμερικανικής παραγωγής στους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς έχει ακόμη μια φορά φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Το Χόλυγουντ επίσης κυριαρχεί στις κινηματογραφικές μας αίθουσες. Υπήρξε εποχή όπου ο κινηματογράφος ανήκε στον Φασμπίντερ και στο γαλλικό νέο κύμα. Πιο πρόσφατα ανήκε στον Kaurismäki και στην ομάδα Dogma. Τώρα το ευφυές ευρωπαϊκό κοινό θέλει να βλέπει ταινίες ασιατικής παραγωγής. Γνωρίζω ότι η ανάδειξη λαμπρών κινηματογραφιστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τύχη. Η παρούσα υποχρηματοδότηση σημαίνει ότι η επόμενη κινηματογραφική ιδιοφυία ενδέχεται να πάει να εργαστεί στην Αμερική ή να εργαστεί σε εντελώς άλλο τομέα εργασίας. Ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων δεν είναι μόνον η βιομηχανία. Τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν μέσο για τη δημιουργία ταυτότητας, και ο λόγος που θα ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά πόσο ουσιώδες είναι να στηρίξουμε την κινηματογραφική μας βιομηχανία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το έργο που έχετε επιτελέσει, όμως πρέπει να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό που έχει επιτευχθεί στον τομέα της χρηματοδότησης είναι κάτω από το επίπεδο που ήταν όταν αρχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα. Για τον λόγο αυτόν, λυπάμαι για την Ευρώπη."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"fraktsiooni PSE nimel"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kallid kolleegid, kõigepealt taas kord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymile, kes on oskuslikult teinud MEDIA 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi MEDIA 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja prantsuse uuele lainele. Uuemal ajal Kaurismäkile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus. Meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veelkord – meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast."@lv13
lpv:translated text
"Ladies and gentlemen, first of all I would like once again to congratulate Mrs Hieronymi, the rapporteur, who has skilfully made MEDIA 2007 into an excellent document with which to support the European film industry. I am glad but also concerned; glad that support for digitalisation has become a central part of the MEDIA 2007 programme, but concerned that, at the present level of funding, the European film industry will not be competitive. Digitalisation is a challenge that the European audio-visual sector needs in order to develop its ability for innovation. Digitalisation could become an effective means of overcoming the division of the European market. I would like to thank the Commission, the Council and all of my colleagues who supported my positions as shadow rapporteur. As regards the present situation, the proportion of US production on European television stations has once again reached a record level. Hollywood also rules our cinemas. There was a time when the cinema belonged to Fassbinder and the French new wave. More recently it belonged to Kaurismäki and the Dogma group. Now the intelligent European audience wants to see Asian film production. I know that the rise of brilliant filmmakers depends largely on chance. The present underfunding means that the next European film genius may go to work in America or go into another field of work altogether. The media is not just an industry. The media is a means for the creation of identity, and it is because the European Union cannot function without European identity that I would like to emphasise once again how essential it is that we support our film industry. I would like to thank you all for the work you have done, but I must conclude by saying that what has been achieved in the area of financing is below the level it was at when we began work. For that reason, I feel sorry for Europe."@en4
lpv:translated text
". Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin, Frau Hieronymi, nochmals gratulieren. Sie hat MEDIA 2007 mit großem Geschick zu einem hervorragenden Dokument zur Förderung der europäischen Filmindustrie entwickelt. Ich freue mich, bin gleichzeitig jedoch besorgt. Ich freue mich, dass sich die Digitalisierung zu einem zentralen Bestandteil des Programms MEDIA 2007 entwickelt hat, aber Sorge bereitet mir die Tatsache, dass die europäische Filmindustrie mit der derzeitigen Finanzierung nicht konkurrenzfähig ist. Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, der sich der europäische audiovisuelle Sektor stellen muss, um seine Innovationsfähigkeit zu entwickeln. Sie sollte helfen, die Zersplitterung des europäischen Marktes zu überwinden. Ich möchte der Kommission, dem Rat sowie allen meinen Kollegen danken, die meine Standpunkte als Schattenberichterstatterin unterstützt haben. Was die aktuelle Situation betrifft, so können US-Produktionen auf den europäischen Fernsehbildschirmen erneut Rekordanteile verbuchen. Hollywood beherrscht auch unsere Kinos. Es gab eine Zeit, da gehörte das Kino Fassbinder und der französischen neuen Welle. In jüngerer Vergangenheit gehörte es Kaurismäki und der Dogma-Gruppe. Heute will das intelligente europäische Filmpublikum asiatische Filmproduktionen sehen. Ich weiß, dass der Aufstieg brillanter Filmemacher weitgehend vom Zufall abhängt. Die derzeitige Unterfinanzierung bedeutet, dass das nächste europäische Filmgenie in Amerika oder in einer ganz anderen Branche arbeiten wird. Die Medien sind nicht nur eine Industrie. Sie sind ein Mittel zur Gestaltung einer Identität, und weil die Europäische Union nicht ohne europäische Identität funktionieren kann, möchte ich nochmals darauf verweisen, wie ungemein wichtig es ist, dass wir unsere Filmindustrie unterstützen. Ich möchte mich bei Ihnen allen für die geleistete Arbeit bedanken, aber ich muss abschließend feststellen, dass das im Bereich der Finanzierung Erreichte hinter dem Stand zu Beginn unserer Arbeit zurückbleibt. Aus diesem Grund tut Europa mir Leid."@de9
lpv:translated text
"Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais gostaria de voltar a felicitar a relatora, a senhora deputada Hieronymi, pela forma hábil como fez do MEDIA 2007 um excelente documento de apoio à indústria audiovisual europeia. Sinto-me satisfeita e, ao mesmo tempo, preocupada. Satisfeita, porque o apoio à digitalização passou a ser um elemento central do programa MEDIA 2007, mas preocupada, porque com os actuais limites de financiamento, a indústria audiovisual europeia não será competitiva. A digitalização é um desafio que o sector audiovisual europeu necessita abraçar, a fim de desenvolver a sua capacidade de inovação, e pode até tornar-se um instrumento eficaz para superar a fragmentação do mercado europeu. Gostaria de agradecer à Comissão, ao Conselho e a todos os colegas que apoiaram as minhas posições enquanto relatora-sombra. Presentemente, o volume de produções oriundas dos EUA emitidas pelas estações de televisão europeias voltou a atingir níveis-recorde. Hollywood domina também as nossas salas de cinema. Houve uma época em que o cinema pertencia a Fassbinder e aos franceses da Nova Vaga. Mais recentemente, foi pertença de Kaurismäki e dos cineastas do Dogma 95. Hoje, o público europeu culto quer ver cinema asiático. Estou ciente de que a ascensão de cineastas brilhantes é, em grande parte, obra do acaso. A actual escassez de financiamento indica que o próximo génio do cinema europeu poderá ir trabalhar para a América, ou muito simplesmente mudar de profissão. Os meios de comunicação não são apenas uma indústria, são um meio de criação de identidade, e dado que a União Europeia não pode funcionar sem uma identidade europeia gostaria de voltar a frisar quão importante é apoiar o cinema europeu. Quero agradecer a todos pelo trabalho desenvolvido, mas não posso concluir sem referir que as metas alcançadas na área do financiamento ficam aquém dos limites existentes quando iniciámos o nosso trabalho. É por essa razão que tenho pena da Europa."@pt17
lpv:translated text
". Señorías, ante todo quiero felicitar de nuevo a la señora Hieronymi, la ponente, quien ha tenido la habilidad de convertir MEDIA 2007 en un documento excelente con el que respaldar al sector cinematográfico europeo. Me complace, pero también estoy preocupada; me complace que la ayuda a la digitalización haya pasado a ser una parte fundamental del programa MEDIA 2007, pero me preocupa porque, con el nivel actual de financiación, el sector cinematográfico europeo no será competitivo. La digitalización es un reto que el sector audiovisual europeo necesita para desarrollar su capacidad de innovación. La digitalización podría convertirse en un medio eficaz de superar la compartimentación del mercado europeo. Quiero dar las gracias a la Comisión, al Consejo y a todos mis colegas que han respaldado mis posiciones como ponente alternativa. Con respecto a la situación actual, la proporción de la producción estadounidense en las cadenas de televisión europeas ha batido de nuevo un récord. Hollywood también gobierna nuestras salas de cine. Hubo un tiempo en que el cine pertenecía a Fassbinder y la nueva ola francesa. Más recientemente pertenecía a Kaurismäki y al grupo Dogma. Ahora, la audiencia europea inteligente quiere ver la producción cinematográfica asiática. Sé muy bien que el aumento de realizadores brillantes depende en gran parte de la suerte. La escasa financiación actual supone que el próximo genio del cine europeo podría irse a trabajar a los Estados Unidos o a otro sector laboral completamente diferente. Los medios de comunicación no son un mero sector económico. Los medios de comunicación son un medio para la creación de identidad, y puesto que la Unión Europea no puede funcionar sin una identidad europea, quiero volver a subrayar cuán esencial es que apoyemos a nuestro sector cinematográfico. Quiero darle las gracias por todo el trabajo realizado, pero he de concluir diciendo que lo que se ha logrado en el ámbito de la financiación está por debajo del nivel que estaba cuando empezamos a trabajar. Por esta razón, lo siento por Europa."@es20
lpv:unclassifiedMetadata
"Dogma"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Onorevoli colleghi, innanzi tutto vorrei ribadire le mie congratulazioni alla relatrice, onorevole Hieronymi, per l’abilità con cui ha elaborato un ottimo documento sul programma MEDIA 2007, destinato a sostenere l’industria cinematografica europea. Sono soddisfatta, ma anche preoccupata; soddisfatta, perché il sostegno alla digitalizzazione è diventato un elemento centrale del programma MEDIA 2007, ma preoccupata perché, con il livello attuale di finanziamenti, l’industria cinematografica europea non sarà competitiva. La digitalizzazione è una sfida che il settore audiovisivo europeo deve cogliere per sviluppare la sua capacità di innovazione. La digitalizzazione può diventare uno strumento efficace per superare la divisione del mercato europeo. Vorrei ringraziare la Commissione, il Consiglio e tutti i colleghi che hanno sostenuto le mie posizioni in veste di relatrice ombra. Per quanto riguarda la situazione attuale, la quota di produzioni statunitensi trasmesse dalle emittenti televisive europee ha di nuovo raggiunto un livello . Hollywood impera anche nei nostri cinema. Vi è stato un tempo in cui il cinema apparteneva a Fassbinder e alla francese. Più di recente, apparteneva a Kaurismäki e al gruppo . Ora l’intelligente pubblico europeo vuole vedere la produzione cinematografica asiatica. So che l’emergere di cineasti brillanti dipende in larga misura dal caso. L’attuale carenza di finanziamenti significa che il prossimo genio cinematografico europeo potrebbe andare a lavorare in America o scegliere un campo professionale completamente diverso. Gli audiovisivi non sono solo un settore: sono uno strumento per la creazione di identità e, proprio perché l’Unione europea non può funzionare senza un’identità europea, vorrei sottolineare ancora una volta che è essenziale sostenere la nostra industria cinematografica. Vorrei ringraziare tutti per il lavoro svolto, ma devo concludere dicendo che i risultati ottenuti in termini di finanziamenti sono inferiori ai livelli previsti all’inizio dei lavori. Per questo motivo, provo pena per l’Europa."@it12
lpv:translated text
"Mesdames et Messieurs, je tiens tout d’abord à féliciter une fois de plus le rapporteur Mme Hieronymi, qui a très habilement fait de MEDIA 2007 un document remarquable au service de l’industrie cinématographique européenne. Je suis partagée entre satisfaction et inquiétude. Satisfaite de voir que le soutien à la numérisation occupe une place centrale dans le programme MEDIA 2007, mais inquiète de constater que le niveau de financement actuel ne permettra pas à l’industrie cinématographique européenne de rivaliser avec ses concurrentes. La numérisation constitue un défi que le secteur audiovisuel européen doit relever pour gagner en innovation. Elle pourrait devenir un moyen efficace de réduire la fracture du marché européen. Je voudrais remercier la Commission, le Conseil et tous mes collègues qui ont soutenu mes avis en tant que rapporteur fictif. En ce qui concerne la situation actuelle, la part des productions américaines diffusées sur les stations de télévision européennes a atteint un nouveau record. Hollywood a également envahi nos cinémas. Il fut un temps où l’industrie cinématographique appartenait à Fassbinder et à la nouvelle vague française. Plus récemment, elle était associée à Kaurismäki et au groupe Dogma. Et aujourd’hui, les cinéphiles européens avertis veulent voir des productions asiatiques. Je n’ignore pas que l’ascension de réalisateurs brillants est en grande partie une question de chance. Le sous-financement actuel obligera peut-être le prochain génie du cinéma européen à s’exporter aux États-Unis, voire à se reconvertir dans un domaine totalement différent. Les médias sont plus qu’un simple secteur. Il s’agit d’un instrument de création d’identité, et c’est parce que l’Union européenne ne peut pas fonctionner sans identité européenne que je voudrais répéter combien il est crucial que nous soutenions notre secteur cinématographique. Je tiens à vous remercier tous pour le travail que vous avez accompli. Néanmoins, je conclurai en disant que les résultats obtenus en termes de financement sont en deçà du niveau qui prévalait lorsque nous avons entamé notre travail, ce que je trouve très regrettable pour l’Europe."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.6.2-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph