Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.6.2-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται θα έλεγα στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@cs1
"Hr. formand! Europa-Parlamentets forslag om den fælles holdning om vedtagelse af afgørelsen om iværksættelse af et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor er resultat af mange menneskers personlige vedholdenhed og systematiske indsats, navnlig ordføreren, Ruth Hieronymi, som jeg i egenskab af ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling specielt gerne vil rose, og ligeledes primus motor bag Media-programmerne, kommissær Reding. I samarbejde med Kommissionen og Rådet er vi nået frem til den endelige udformning af teksten til Media-programmet for 2007-2013, som tilfører udviklingen af den europæiske audiovisuelle sektor en særlig merværdi. Ud over dens økonomiske fordele og betydning samt dens forventede bidrag til beskæftigelsesvæksten i EU og udviklingen af den audiovisuelle industris konkurrenceevne har denne sektor også en særlig social og kulturel værdi. Den audiovisuelle sektor har i dag store muligheder for at bekæmpe stereotype opfattelser af kønnene og skabe holdninger og adfærd i de europæiske samfund, der bygger på traditioner, uforanderlige værdier og respekt for det enkelte menneskes værdighed og særegenhed. Takket være Europa-Parlamentets bidrag til styrkelsen af før-produktionsfasen og efter-produktionsfasen hos flertallet af de europæiske audiovisuelle producenter vil det nye Media 2007 fortsætte med at bevise den betydning, de har, når det gælder fremme af den kulturelle dialog og den sproglige og kulturelle arv. Vi håber også, at vi inden for rammerne af den globaliserede konkurrenceevne og de strategiske mål fra Lissabon vil komme til at se en europæisk industri, som er respekteret og har et stærkt og differentieret indhold, hvorved den kan fremhæve og gøre de europæiske værdier tilgængelige ved at lægge større vægt på fremme af de mindre sprog …"@da2
"Herr Präsident! Den heutigen Vorschlag für die Annahme des Gemeinsamen Standpunkts zur Entscheidung über die Umsetzung eines Förderprogramms für den europäischen audiovisuellen Sektor durch das Europäische Parlament haben wir meines Erachtens der Beharrlichkeit und systematischen Arbeit sehr vieler Beteiligter, insbesondere der Berichterstatterin Ruth Hieronymi, zu verdanken, die auch ich als Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter aufrichtig beglückwünschen möchte, ebenso wie Kommissarin Reding, die federführend in der MEDIA-Programmreihe ist. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission und dem Rat haben wir die endgültige Fassung des Programms MEDIA 2007-2013 erarbeitet, das der Entwicklung des europäischen audiovisuellen Sektors einen besonderen Mehrwert verleiht, der neben seinen wirtschaftlichen Nutzen und Gewicht sowie dem erhofften Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung in der Europäischen Union und der Wettbewerbsfähigkeit der audiovisuellen Industrie auch einen besonderen sozialen und kulturellen Wert hat. Der audiovisuelle Sektor verfügt heutzutage über ein hohes Potenzial zur Überwindung von Geschlechterstereotypen und zur Weiterentwicklung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Europäischen Gemeinschaften auf der Grundlage von Traditionen, unveränderten Werten und Achtung der Würde und Einzigartigkeit des Menschen. Das Europäische Parlament hat dazu beigetragen, dass die Vorproduktions- und Postproduktionsphase bei den meisten europäischen AV-Produzenten mehr Gewicht bekommt. Dadurch wird das neue Programm MEDIA 2007 weiterhin deren Bedeutung für die Förderung des kulturellen Dialogs und des sprachlichen und kulturellen Erbes betonen. Wir hoffen auch, dass im Rahmen der Globalisierung der Wettbewerbsfähigkeit und der strategischen Ziele von Lissabon eine europäische Industrie gefördert werden wird, die respektiert wird, stark und inhaltlich vielfältig ist, um die europäischen Werte weiterzuentwickeln und zugänglich zu machen, indem der Förderung seltener gesprochener Sprachen mehr Beachtung geschenkt wird ..."@de9
"Mr President, today's proposal for the adoption by the European Parliament of the common position on the decision to implement a programme of support for the European audiovisual sector is due, I would say, to the personal persistence and systematic work of a great many people, especially the rapporteur, Mrs Ruth Hieronymi, whom I too, as draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, honestly congratulate, together with the leading person working on the MEDIA series of programmes, Commissioner Reding. In cooperation with the European Commission and the Council, we have come to the final version of the text of the MEDIA 2007-2013 programme, which gives especial added value to the development of the European audiovisual sector which, apart from its economic benefit and importance and the anticipated contribution to the development of employment in the European Union and of the competitiveness of the audiovisual industry, also has a particular social and cultural value. The audiovisual sector today has huge potential for combating gender stereotypes and cultivating the attitudes and conduct of European communities on the basis of traditions, unchanged values and respect for the dignity and uniqueness of human beings. Thanks to the contribution of the European Parliament to the strengthening of the pre-productive and post-productive stage of the majority of European audiovisual producers, the new MEDIA 2007 will continue to highlight their importance for the promotion of cultural dialogue and linguistic and cultural heritage. We also hope that, within the framework of the globalisation of competitiveness and of the strategic objectives of Lisbon, a European industry will be promoted which is respected, strong and of differentiated content, in order to develop European values and make them accessible, by giving greater attention to the promotion of the lesser spoken languages ..."@en4
"Señor Presidente, la propuesta de hoy de que el Parlamento Europeo apruebe la Posición Común sobre la Decisión relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo se debe, diría yo, a la persistencia personal y al trabajo sistemático de muchas personas, en especial de la ponente, la señora Hieronymi, a quien yo también, como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, felicito sinceramente, junto a la responsable que se ocupa de la serie de programas MEDIA, la Comisaria Reding. En cooperación con la Comisión Europea y el Consejo, hemos llegado a la versión final del texto del programa MEDIA 2007-2013, que aporta una valor añadido especial al desarrollo del sector audiovisual europeo que, además de su aportación y su importancia económica, así como la contribución prevista al desarrollo del empleo en la Unión Europea y de la competitividad del sector audiovisual, también tiene un valor social y cultural particular. Hoy en día, el sector audiovisual tiene un enorme potencial para combatir los estereotipos de género y cultivar las actitudes y la conducta de comunidades europeas sobre la base de tradiciones, valores inalterados y el respeto de la dignidad y singularidad de los seres humanos. Gracias a la contribución del Parlamento Europeo al fortalecimiento de la etapa de preproducción y posproducción de la mayoría de productores audiovisuales europeos, el nuevo MEDIA 2007 seguirá poniendo de relieve su importancia para el fomento del diálogo cultural y del patrimonio lingüístico y cultural. También esperamos que en el marco de la globalización de la competencia y de los objetivos estratégicos de Lisboa se fomente una industria europea que sea respetada, sólida y de contenido diferenciado para desarrollar los valores europeos y hacer que sean accesibles, prestando mayor atención al fomento de las lenguas menos habladas..."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen ehdotus Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanemiseksi tehtävää päätöstä koskevan yhteisen kannan hyväksymiseksi Euroopan parlamentissa on nähdäkseni erittäin monen henkilön, eritoten esittelijä Ruth Hieronymin, peräänantamattomuuden ja johdonmukaisen työn ansiota. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelijana minäkin kiitän vilpittömästi esittelijää ja komission jäsentä Redingiä, joka johtaa Media-ohjelmien parissa tehtävää työtä. Yhteistyössä Euroopan komission ja neuvoston kanssa olemme päätyneet Media 2007–2013 -ohjelman tekstin lopulliseen versioon. Ohjelmalla annetaan erityistä lisäarvoa Euroopan audiovisuaalialan kehitykselle. Sen lisäksi, että audiovisuaaliala on taloudellisesti hyödyllinen ja tärkeä ja että sen odotetaan edistävän Euroopan unionin työllisyyden ja audiovisuaaliteollisuuden kilpailukyvyn kehitystä, sillä on myös erityistä sosiaalista ja kulttuurista arvoa. Audiovisuaalialalla on tänä päivänä suunnattomat mahdollisuudet torjua sukupuolistereotypioita ja kehittää eurooppalaisten yhteisöjen asenteita ja toimintatapoja perinteiden, muuttumattomien arvojen sekä ihmisarvon ja ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittamisen pohjalta. Euroopan parlamentti on pyrkinyt vahvistamaan tuotannon valmisteluvaihetta ja jälkituotantovaihetta useimpien eurooppalaisten audiovisuaalialan tuottajien kohdalla, minkä ansiosta uudessa Media 2007 -ohjelmassa korostetaan edelleen niiden tärkeyttä kulttuurisen vuoropuhelun edistämiselle sekä kieli- ja kulttuuriperinnölle. Toivomme myös, että kilpailukyvyn globalisoitumisen ja Lissabonin strategisten tavoitteiden muodostamissa puitteissa edistetään eurooppalaista teollisuudenalaa, joka on arvostettu, vahva ja sisällöllisesti eriytynyt, jotta kehitetään eurooppalaisia arvoja ja tehdään niistä helposti lähestyttäviä kiinnittämällä enemmän huomiota vähemmän puhuttujen kielten tukemiseen..."@fi7
"Monsieur le Président, de mon point de vue, la présente proposition en vue de l’adoption par le Parlement européen de la position commune relative à la décision portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen a vu le jour grâce à l’opiniâtreté et au travail sans relâche d’un grand nombre de personnes, en particulier le rapporteur Mme Hieronymi, que je tiens à féliciter sincèrement en ma qualité de rapporteur pour avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, ainsi que Mme Reding, la principale artisane de la série de programmes MEDIA. Nous avons composé, en coopération avec la Commission européenne et le Conseil, la version définitive du texte du programme MEDIA 2007-2013, qui apporte au développement du secteur audiovisuel européen une valeur ajoutée particulière qui, hormis son intérêt et son importance du point de vue économique et la contribution qu’elle est censée apporter à la promotion de l’emploi au sein de l’Union européenne et de la compétitivité du secteur audiovisuel, comporte également une dimension sociale et culturelle. Aujourd’hui, le secteur audiovisuel constitue un outil d’une extrême efficacité pour lutter contre les stéréotypes de genre et préserver les attitudes et comportements des communautés européennes fondés sur les traditions, les valeurs inchangées et le respect de la dignité et du caractère unique de chacun. Grâce à la contribution du Parlement européen au renforcement de l’étape antérieure et ultérieure à la production pour la majorité des producteurs audiovisuels européens, le nouveau programme MEDIA 2007 ne cessera de mettre en évidence leur importance pour la promotion du dialogue culturel et du patrimoine linguistique et culturel. Nous espérons également que, dans la cadre de la mondialisation de la compétitivité et des objectifs stratégiques de Lisbonne, l’Union encouragera un secteur qui soit respecté, solide et doté d’un contenu varié, afin de prôner les valeurs européennes et de les rendre accessibles, et ceci en s’attachant davantage à la promotion de langues moins parlées ..."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@hu11
"Signor Presidente, la proposta odierna, riguardante l’adozione da parte del Parlamento europeo della posizione comune sulla decisione relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, si deve, a mio parere, alla perseveranza personale e al sistematico lavoro svolto da moltissime persone, in particolare dalla relatrice, onorevole Ruth Hieronymi, alla quale vorrei esprimere anch’io le mie sincere congratulazioni, in veste di relatrice per parere della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, e dalla principale responsabile della serie di programmi MEDIA, il Commissario Reding. In cooperazione con la Commissione europea e il Consiglio, siamo giunti alla versione definitiva del testo del programma MEDIA 2007-2013, che conferisce un valore aggiunto specifico allo sviluppo del settore audiovisivo europeo, il quale, oltre alla sua importanza e al suo valore economico e al contributo che può dare all’occupazione e alla competitività del settore audiovisivo nell’Unione europea, ha anche un particolare valore sociale e culturale. Il settore audiovisivo offre oggi enormi potenzialità per combattere gli stereotipi di genere e coltivare gli atteggiamenti e comportamenti delle comunità europee sulla base di tradizioni, valori immutati e rispetto della dignità e dell’unicità degli esseri umani. Grazie al contributo del Parlamento europeo al rafforzamento delle fasi di preproduzione e postproduzione della maggioranza dei produttori audiovisivi europei, il nuovo programma MEDIA 2007 continuerà a evidenziarne l’importanza ai fini della promozione del dialogo culturale e del patrimonio linguistico e culturale. Ci auguriamo anche che, nel quadro della globalizzazione della competitività e degli obiettivi strategici di Lisbona, sarà promosso un settore europeo rispettato, solido e con contenuti differenziati, al fine di sviluppare i valori europei e renderli accessibili, prestando maggiore attenzione alla promozione delle lingue meno diffuse..."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@lv13,13
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het feit dat het Europees Parlement vandaag een voorstel heeft ontvangen tot goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector is mijns inziens te danken aan de hardnekkige, persoonlijke inzet en het systematische werk van een groot aantal leden maar van vooral de rapporteur, mevrouw Ruth Hieronymi, die ik, als rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, oprecht wil gelukwensen. Mijn gelukwensen gaan eveneens uit naar commissaris Reding, de voortrekster in de reeks Media-programma’s. In samenwerking met de Europese Commissie en de Raad hebben wij uiteindelijk een definitieve versie van het Media-programma 2007-2013 kunnen opstellen. Dit programma geeft een bijzondere toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de Europese audiovisuele sector. Deze sector is zeer belangrijk. Hij zal niet alleen economische voordelen opleveren en naar verwachting zorgen voor meer werkgelegenheid in de Europese Unie en een sterker mededingingsvermogen van de audiovisuele industrie, maar heeft ook een bijzondere sociale en culturele waarde. De huidige audiovisuele sector biedt ons enorme mogelijkheden om stereotypen op grond van geslacht te bestrijden en om in de Europese samenlevingen een mentaliteit en gedragingen te cultiveren die wortelen in tradities, in onvergankelijke waarden en in de eerbiediging van de waardigheid en uniciteit van de mens. Dankzij de bijdrage van het Europees Parlement aan de versterking van het preproductieve en postproductieve stadium van de meeste Europese audiovisuele producenten, zal het nieuwe Media 2007 het belang van de audiovisuele sector voor de bevordering van de culturele dialoog en het taalkundig en cultureel erfgoed blijven bekrachtigen. Wij hopen eveneens dat in het kader van de mededinging op wereldschaal en de strategische doelstellingen van Lissabon een gerespecteerde, krachtige Europese industrie met een gedifferentieerde inhoud bevorderd zal worden, om Europese waarden te ontwikkelen en toegankelijk te maken, door bijzondere aandacht te schenken aan het bevorderen van de minder gesproken talen…."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@pl16
"Senhor Presidente, a proposta de hoje para que o Parlamento Europeu aprove a posição comum relativa à adopção de regulamento que institui um programa de apoio ao sector audiovisual europeu fica a dever-se, diria eu, à persistência pessoal e ao trabalho sistemático de muita gente, nomeadamente da relatora, a senhora deputada Ruth Hieronymi, a quem também eu, na minha qualidade de relatora de parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, felicito sinceramente, felicitações que são extensíveis à responsável pela orientação dos trabalhos da série de programas MEDIA, a Senhora Comissária Reding. Em cooperação com a Comissão Europeia e o Conselho, chegámos à versão final do texto do programa MEDIA 2007-2013, que oferece um valor acrescentado especial ao desenvolvimento do sector audiovisual europeu, o qual, para além do seu benefício e importância económicos e da contribuição esperada para o desenvolvimento do emprego na União Europeia e da competitividade da indústria audiovisual, possui também um valor social e cultural específico. O sector audiovisual possui actualmente um potencial enorme para combater os estereótipos de género e modelar as mentalidades e comportamentos das sociedades europeias com base em tradições, valores inalterados e respeito pela dignidade e singularidade dos seres humanos. Graças à contribuição do Parlamento Europeu para o reforço das fases pré-produtiva e pós-produtiva da maioria dos produtores audiovisuais europeus, o novo MEDIA 2007 vai continuar a pôr em evidência a sua importância para a promoção do diálogo cultural e do património linguístico e cultural. Esperamos igualmente que, no âmbito da globalização da competitividade e dos objectivos estratégicos de Lisboa, se promova uma indústria europeia que seja respeitada, forte e com um conteúdo diferenciado, de forma a desenvolver os valores europeus e a torná-los acessíveis, dando maior atenção à promoção das línguas menos faladas ..."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κοινής θέσης για την απόφαση εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα οφείλεται -θα έλεγα- στην προσωπική επιμονή και συστηματική εργασία πολλών, αλλά ιδιαίτερα, της εισηγήτριας κυρίας Ruth Hieronymi, την οποία και εγώ, ως εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, συγχαίρω ειλικρινά, όπως επίσης και την πρωτεργάτρια της σειράς προγραμμάτων MEDIA, την Επίτροπο κυρία Reding. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οδηγηθήκαμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του προγράμματος MEDIA 2007-2013 το οποίο δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος εκτός από το οικονομικό όφελος και τη σημασία του καθώς και την αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανταγωνιστικότητας των οπτικοακουστικών βιομηχανιών έχει και ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική αξία. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει σήμερα τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο και διαμόρφωσης νοοτροπιών και συμπεριφορών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με βάση τις παραδόσεις, τις αναλλοίωτες αξίες και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάρη στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του προ-παραγωγικού και του μετά-παραγωγικού σταδίου της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, το νέο MEDIA 2007 θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία τους για την προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε επίσης ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας θα αναδειχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβαστού, ισχυρού και διαφοροποιημένου περιεχομένου για να αξιοποιήσει και να καταστήσει προσβάσιμες τις ευρωπαϊκές αξίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. ..."@sl19
". Herr talman! Dagens förslag till Europaparlamentets antagande av den gemensamma ståndpunkten inför beslutet att genomföra ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn kan sägas vara resultatet av ett stort antal människors personliga uthållighet och systematiska arbete. Detta gäller i synnerhet föredraganden, Ruth Hieronymi, som också jag, i egenskap av föredragande för yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, uppriktigt vill gratulera, samt den person som haft en ledande roll i arbetet med raden av Mediaprogram, nämligen kommissionsledamot Viviane Reding. I samarbete med Europeiska kommissionen och rådet har vi fastställt slutversionen av texten i programmet Media 2007–2013, som ger särskilt mervärde till utvecklingen av den europeiska audiovisuella sektorn som, utöver den ekonomiska fördelen och betydelsen och det förestående bidraget till utveckling av sysselsättning i Europeiska unionen och av den audiovisuella industrins konkurrenskraft, också har ett särskilt socialt och kulturellt värde. Den audiovisuella sektorn har i dag en enorm potential för att bekämpa könsstereotyper och odla europeiska samhällens attityder och uppförande utifrån traditioner, oförändrade värden och respekt för människors värdighet och unika karaktär. Tack vare Europaparlamentets bidrag till förstärkningen av skedet före och efter produktion för majoriteten av Europas audiovisuella producenter kommer det nya programmet Media 2007 även i fortsättningen att belysa deras betydelse för främjandet av den kulturella dialogen och det språkliga och kulturella arvet. Vi hoppas också att en respekterad och stark europeisk industri med ett varierat innehåll kommer att främjas inom ramen för globalisering av konkurrenskraften och Lissabonstrategins mål för att de europeiska värdena ska utvecklas och göras tillgängliga genom större uppmärksamhet för främjandet av de mindre talade språken ..."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph