Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-055"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rintasyöpä on 35–50-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy, ja tästä sairaudesta selvinneiden naisten määrä vaihtelee eri jäsenvaltioissa huomattavasti. Jäsenvaltioita on kehotettava perustamaan tiedotus- ja neuvontapisteitä, jotka jakavat tietoa periytyvästä rintasyövästä, ja komissiota on kehotettava esittämään edistymiskertomus asiasta kahden vuoden välein. On tärkeää asettaa rintasyöpätutkimus etusijalle. Näin ollen myös EU:n seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa on varattava määrärahoja rintasyöpätutkimukseen. Rintasyöpään liittyvien fysiologisten ja teknisten näkökohtien sekä perinteisten hoitomuotojen vaihtoehtojen lisäksi on tutkittava rintasyövän yhteiskunnallisia vaikutuksia ja etenkin sen syitä. Meidän on voitava oppia toinen toisiltamme, ja juuri tällaiseen yhteistyöhön EU tarjoaa otolliset puitteet. EU:n on johdettava eurooppalaisia kampanjoita sairauden torjumiseksi ja rintojen omatarkkailua koskevan tiedon jakamiseksi naisille. Lisäksi hallitusten on otettava käyttöön kansallisia mammografiaseulontaohjelmia kaikissa jäsenvaltioissa, sillä rintasyövän varhainen toteaminen alentaa merkittävästi kuolleisuutta."@fi7
lpv:translated text
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldern 35–50 år, och antalet kvinnor som överlever sjukdomen skiljer sig enormt från land till land. Vi måste uppmana medlemsstaterna att upprätta center som tillhandahåller information och råd om ärftlig bröstcancer, och vi måste uppmana kommissionen att presentera en lägesrapport om frågan vartannat år. Det är viktigt att prioritera forskningen på detta område. I EU:s sjunde ramprogram för forskning bör vi därför också anslå resurser till forskning om bröstcancer: inte bara om dess fysiologiska och tekniska aspekter och om alternativ till konventionella behandlingsmetoder, utan också om de sociala följderna och, i synnerhet, om orsakerna. Vi måste kunna lära av varandra, och detta är naturligtvis precis den sortens samarbete som EU också erbjuder en konstruktiv ram för. EU bör leda en europeisk kampanj för förebyggande av sjukdomen och för att informera kvinnor om hur de kan undersöka sina bröst. Dessutom bör de enskilda regeringarna genomföra nationella program för cancerscreening i alla medlemsstater, eftersom en tidig upptäckt av sjukdomen kan bidra på ett betydande sätt till att sänka dödligheten."@sv21
lpv:spoken text
"Fru formand! Hr. kommissær, mine damer og herrer! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 35 και 59 ετών, και ο αριθμός των γυναικών που επιβιώνουν της νόσου ποικίλλει ευρέως από χώρα σε χώρα. Πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα παροχής ενημέρωσης και συμβουλών σχετικά με τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και από την Επιτροπή να παρουσιάζει ανά διετία έκθεση προόδου επί του θέματος. Αυτό που προέχει είναι να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα για τον καρκίνο του μαστού. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, επίσης να διαθέσει πόρους για την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού: όχι μόνο για τις φυσιολογικές και τεχνικές πτυχές του και για τις εναλλακτικές προς τις συμβατικές μορφές θεραπείας του, αλλά επίσης και για τις κοινωνικές συνέπειές του, και, ιδιαίτερα, τις αιτίες του. Χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, και αυτό ακριβώς είναι φυσικά το είδος συνεργασίας για το οποίο η ΕΕ προσφέρει επίσης ένα εποικοδομητικό πλαίσιο. Η ΕΕ πρέπει να ηγείται ευρωπαϊκών εκστρατειών για την πρόληψη της νόσου και για την ενημέρωση των γυναικών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελέγχουν τα στήθη τους. Επιπλέον, οι μεμονωμένες κυβερνήσεις θα πρέπει να εισαγάγουν εθνικής εμβέλειας προγράμματα προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη, διότι η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας."@el10
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, borstkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen tussen de 35 en 50 jaar, en het varieert sterk van land tot land hoeveel vrouwen deze ziekte overleven. We moeten de lidstaten aansporen om voorlichtings- en adviescentra over erfelijke borstkanker op te richten, en we moeten de Commissie aansporen om elke twee jaar een voortgangsverslag in dezen te presenteren. Het is belangrijk dat het onderzoek naar borstkanker prioriteit krijgt. Daarom moet het onderzoeksprogramma van de EU, het zevende kaderprogramma, ook middelen reserveren voor onderzoek naar borstkanker, niet alleen naar de fysiologische en technische aspecten en naar alternatieven voor de conventionele behandelingsvormen, maar ook naar de sociale gevolgen en vooral ook naar onderzoek naar de oorzaken van borstkanker. Het is noodzakelijk dat we van elkaar leren, en het is natuurlijk juist dit soort samenwerking waarvoor de EU ook een goed kader vormt. De EU moet leiding geven aan Europese campagnes voor preventie en voor voorlichting aan vrouwen hoe ze hun borsten kunnen onderzoeken. Alle lidstaten moeten nationale programma’s voor mammografie invoeren, omdat een tijdige ontdekking van borstkanker de sterfte significant kan doen dalen."@nl3
lpv:translated text
"Fru formand! Hr. kommissær, kære kolleger! Brystkræft er den hyppigste dødsårsag for kvinder mellem 35 og 50 år, og det varierer meget fra land til land, hvor mange kvinder der overlever sygdommen. Vi må opfordre medlemsstaterne til at oprette informations- og rådgivningscentre om arvelig brystkræft, og vi må opfordre Kommissionen til hvert andet år at forelægge en fremskridtsrapport herom. Det er vigtigt, at forskningen i brystkræft bliver prioriteret. Derfor bør EU's forskningsprogram, det 7. rammeprogram, også sætte midler af til forskning i brystkræft, både til de fysisk-tekniske aspekter, til alternativer, til de konventionelle behandlingsformer, men også til de sociale konsekvenser og ikke mindst til forskning i årsagerne til brystkræft. Det er nødvendigt, at vi kan lære af hinanden, og det er jo netop den slags samarbejde, EU også er en god ramme for. EU bør forestå europæiske kampagner om forebyggelse og oplysning til kvinder om, hvordan de kan undersøge deres bryster, og nationalstaterne bør indføre nationale programmer for mammografi i alle medlemslandene, fordi en tidlig opdagelse af brystkræft kan sænke dødeligheden markant."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Britta Thomsen (PSE ). –"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, breast cancer is the most frequent cause of death of women aged between 35 and 50, and the number of women who survive the disease varies greatly from country to country. We must call on the Member States to set up centres to provide information and advice on hereditary breast cancer, and we must call on the Commission to present a progress report on the matter every other year. It is important for priority to be given to breast cancer research. The EU’s Seventh Framework Research Programme should, therefore, also appropriate resources for research into breast cancer: not only into its physiological and technical aspects and into alternatives to conventional forms of treatment, but also into its social consequences and, especially, into its causes. We need to be able to learn from each other, and this is of course precisely the kind of cooperation for which the EU also offers a constructive framework. The EU should head European campaigns to prevent the disease and to inform women as to how they can examine their breasts. Moreover, the individual governments should introduce national breast-screening programmes in all the Member States, because early detection of breast cancer can significantly reduce mortality rates."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte entre las mujeres en edades comprendidas entre los 35 y los 50 años, y el número de mujeres que sobreviven a la enfermedad varía en gran medida de un país a otro. Tenemos que instar a los Estados miembros a que creen centros en los que se facilite información y se preste consejo sobre el cáncer de mama hereditario y hemos de pedir a la Comisión que presente un informe de progreso sobre el asunto cada dos años. Es importante dar prioridad a la investigación sobre el cáncer de mama. Por lo tanto, el Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE también debería destinar recursos a la investigación del cáncer de mama: no solo para dilucidar sus aspectos técnicos y fisiológicos y buscar alternativas a las formas de tratamiento convencionales, sino también sus consecuencias sociales y, en especial, sus causas. Tenemos que ser capaces de aprender unos de otros y esto es, por supuesto, precisamente la clase de cooperación para la que la UE también ofrece un marco constructivo. La UE ha de encabezar las campañas europeas de prevención de la enfermedad e informar a las mujeres sobre cómo pueden examinar sus pechos. Asimismo, los distintos Gobiernos tienen que introducir programas nacionales de detección del cáncer de mama en todos los Estados miembros, ya que la detección precoz del cáncer de mama puede reducir notablemente las tasas de mortalidad."@es20
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o cancro da mama é a principal causa de morte entre as mulheres entre os 35 e os 50 anos, e o número de mulheres que sobrevivem a esta doença varia muito de um país para outro. Temos de apelar aos Estados-Membros para que criem centros de informação e de aconselhamento sobre o cancro da mama hereditário e instar a Comissão a apresentar, de dois em dois anos, um relatório sobre os progressos alcançados neste domínio. É importante que seja atribuída prioridade à investigação do cancro da mama. Consequentemente, o 7º Programa Quadro de Investigação da UE deveria afectar recursos à investigação do cancro da mama, não apenas no que diz respeito aos aspectos fisiológicos e técnicos e às alternativas às formas de tratamento convencionais, mas também às consequências sociais e, muito em particular, às causas da doença. É necessário que possamos aprender uns com os outros, e esta é, justamente, uma forma de cooperação para a qual a UE disponibiliza um quadro construtivo. A UE deveria liderar as campanhas europeias de prevenção desta doença e de informação às mulheres sobre o modo como podem examinar os seus seios. Além disso, os governos deveriam introduzir programas nacionais de rastreio ao cancro da mama em todos os Estados-Membros, visto que a detecção precoce pode reduzir significativamente a taxa de mortalidade."@pt17
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Brustkrebs stellt die häufigste Todesursache bei Frauen zwischen 35 und 50 Jahren dar, und die Zahl der Frauen, die die Krankheit überleben, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Wir müssen die Mitgliedstaaten auffordern, Informations- und Beratungszentren für erblich bedingten Brustkrebs einzurichten, und wir müssen die Kommission auffordern, alle zwei Jahre einen Fortschrittsbericht vorzulegen. Wichtig ist, dass der Brustkrebsforschung Vorrang eingeräumt wird. Das Siebte Forschungsrahmenprogramm der EU sollte daher ebenfalls Ressourcen für die Brustkrebsforschung vorsehen, und zwar nicht nur zur Erforschung der damit verbundenen physiologisch-technischen Aspekte und Alternativen zu konventionellen Behandlungsformen, sondern auch zur Untersuchung der sozialen Folgen und vor allem der Ursachen von Brustkrebs. Wir müssen in der Lage sein, voneinander zu lernen, und das ist natürlich genau die Art der Zusammenarbeit, für die die EU auch einen konstruktiven Rahmen bietet. Die EU sollte sich an die Spitze europäischer Kampagnen zur Vermeidung dieser Krankheit stellen und Frauen über die Selbstuntersuchung der Brust informieren. Darüber hinaus sollten die Regierungen nationale Brustkrebsvorsorgeprogramme in allen Mitgliedstaaten einführen, denn eine frühzeitige Erkennung kann zu einer signifikanten Senkung der Sterblichkeitsraten beitragen."@de9
lpv:translated text
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il tumore al seno è la causa di morte più frequente tra le donne di età compresa tra i 35 e i 50 anni, e il numero di donne che sopravvivono alla malattia varia considerevolmente da un paese all’altro. Dobbiamo esortare gli Stati membri a istituire centri di informazione e consulenza sull’ereditarietà del carcinoma mammario, e dobbiamo invitare la Commissione a presentare una relazione sullo stato di avanzamento ogni due anni. E’ importante privilegiare la ricerca sul cancro al seno. Per questo, il settimo programma quadro di ricerca dell’Unione europea dovrebbe anche stanziare fondi sufficienti per la ricerca sul carcinoma mammario: non solo per quanto riguarda gli aspetti fisiologici e tecnici e le alternative alle terapie convenzionali, ma anche per quanto riguarda le conseguenze sociali e soprattutto le cause del tumore al seno. E’ necessario che impariamo gli uni dagli altri, ed è proprio questo il tipo di cooperazione che meglio si situa nel contesto offerto dall’Unione europea. L’Unione europea dovrebbe condurre campagne europee per la prevenzione della malattia che insegnino alle donne come eseguire l’autopalpazione. Inoltre, i singoli governi dovrebbero avviare programmi nazionali di mammografico in tutti gli Stati membri, perché la diagnosi precoce del tumore al seno può ridurre in misura significativa gli indici di mortalità."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 35 à 50 ans, et les taux de survie varient fortement d’un pays à l’autre. Nous devons demander aux États membres de mettre en place des centres d’information et d’orientation sur le cancer du sein héréditaire, et nous devons demander à la Commission de présenter un rapport d’étape à ce sujet tous les deux ans. Il est important d’accorder la priorité à la recherche sur le cancer du sein. Le septième programme-cadre de recherche devrait donc également allouer des ressources à la recherche dans ce domaine, pas seulement sur les aspects physiologiques et techniques de la maladie et sur les solutions alternatives aux méthodes de traitement conventionnelles, mais également sur les conséquences sociales et, en particulier, sur les causes de ce mal. Nous devons pouvoir apprendre les uns des autres, et c’est précisément pour ce type de coopération que l’Union offre également un cadre constructif. L’UE devrait diriger des campagnes européennes de prévention et informer les femmes de la manière dont elles peuvent s’examiner les seins. Par ailleurs, les gouvernements individuels devraient introduire des programmes nationaux de dépistage du cancer du sein dans tous les États membres, car une détection précoce peut fortement réduire le taux de mortalité."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph