Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα «Ευρώπη κατά του καρκίνου» σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην «οικογένειά μας». Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil også takke de relevante udvalg for deres initiativ til, at vi i dag taler om brystkræft her i plenum, da det er en udbredt og konstant voksende helbredsrisiko for kvinder og mænd i en stadig yngre alder. Vi har allerede været inde på konsekvenserne for tilrettelæggelsen af det personlige liv, familielivet og det sociale og arbejdsmæssige liv. Derfor skal fællesskabsstrategien nu leve op til de gældende forhold og til de nye tendenser og udfordringer og virke til gavn for borgernes sundhed, og der skal bruges alle tilgængelige midler til at nå de mål om en mærkbar reduktion, der er opstillet. Brystkræft er en sygdom, hvor en korrekt screening spiller en vigtig rolle, som det fremgår af den statistik, vi har til rådighed, og som vi også har hørt under forhandlingen i dag. Det indebærer imidlertid, at man råder over en moderne materialemæssig og teknisk infrastruktur og et specialiseret personale. Sammen med alle de andre muligheder via strukturfondene, forskningsprogrammerne osv. bør programmet "Europa mod kræft" imødegå disse udfordringer. Som vi også hørte, er det også meget vigtigt, at der sker en korrekt medicinsk og psykologisk monitorering af patienterne. Derfor har medlemsstaterne sammen med de regionale og lokale myndigheder pligt til at sikre disse betingelser med hensyn til forebyggelse, monitorering og behandling for alle borgere i alle hjørner af landet. Dette er især vigtigt for de nye medlemsstater, især fordi vi snart kan byde to nye medlemmer velkommen i "vores familie". Jeg vil gerne fremhæve den rolle, som civilsamfundet spiller med hensyn til patientoplysning og -støtte. Der er udviklet mange interessante initiativer i forskellige lande, som endog er indgået i netværk på europæisk plan. Vi bør støtte deres indsats, især i de nye medlemsstater, og give mulighed for at udveksle bedste praksis og merværdi til gavn for borgernes sundhed."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch ich möchte den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen zu ihrer Initiative gratulieren, diese gemeinsame Aussprache über Brustkrebs auf den Weg zu bringen, der für die Gesundheit von Frauen und Männern in immer jüngerem Alter eine reelle und immer größere Gefahr darstellt. Auf ihre Auswirkungen auf die Organisation des Privat-, Familien-, gesellschaftlichen und Arbeitslebens wurde bereits hingewiesen. Darum fordern wir heute, dass bei der Strategie der Gemeinschaft sowohl die aktuellen Gegebenheiten als auch die neuen Entwicklungen und Aufgaben zur Gesundheit unserer Bürger berücksichtigt und alle Möglichkeiten genutzt werden, um die gesteckten Ziele einer spürbaren Eindämmung der Erkrankung zu erreichen. Brustkrebs ist eine Erkrankung, bei der ein richtiges Screening eine entscheidende Rolle spielt. Das wissen wir aus den uns vorliegenden Statistiken und dem, was wir heute während der Aussprache gehört haben. Das bedeutet allerdings, dass wir eine moderne Infrastruktur mit Material und Geräten sowie Fachpersonal brauchen. Das Programm „Europa gegen Krebs“ muss im Verbund mit allen anderen Möglichkeiten der Strukturfonds, Forschungsprogramme usw. diese Herausforderungen in Angriff nehmen. Wie wir bereits gehört haben, spielt auch eine angemessene medizinische und psychologische Begleitung der Patienten eine wichtige Rolle. Deshalb sind die Mitgliedstaaten ebenso wie die regionalen und lokalen Behörden verpflichtet, diese Bedingungen der Prävention, Überwachung und Therapie für alle Bürger in jedem Winkel ihrer Region zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für die neuen Mitgliedstaaten, zumal wir bald zwei weitere neue Mitglieder in „unserer Familie“ begrüßen werden. An dieser Stelle möchte ich die Funktion der Zivilgesellschaft bei der Information und Unterstützung der Patienten hervorheben. In vielen Ländern hat man interessante Initiativen entwickelt, die sogar auf europäischer Ebene miteinander vernetzt wurden. Deren Arbeit müssen wir unterstützen, vor allem in den neuen Mitgliedstaaten, und Möglichkeiten für einen Austausch bewährter Praktiken und einen Mehrwert im Sinne der Gesundheit unserer Bürger bieten."@de9
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I too should like to congratulate the competent parliamentary committees for their initiative in instigating this joint debate on breast cancer, given that it is a given and constantly increasing risk to women's and men's health, at younger and younger ages. The repercussions which it has on the organisation of personal, family, social and productive life have already been pointed out. A call is therefore being made today for the Community strategy to respond to both present circumstances and emerging trends and challenges for the health of our citizens and to use all possible means to achieve the objectives of a perceptible reduction which it has set. Breast cancer is an illness in which proper screening plays a fundamental role, as we know from the statistics at our disposal and as we have heard today during the debate. However, this means that we need a modern infrastructure in terms of materials and equipment and specialised staff. The 'Europe against Cancer' programme, in conjunction with all the other facilities offered by the Structural Funds, research programmes and so forth, must respond to these challenges. Proper medical and psychological monitoring of patients is also very important, as we have already heard. The Member States, therefore, together with the regional and local authorities, are obliged to safeguard these conditions of prevention, monitoring and therapy for all citizens in every corner of their region. This is particularly important for the new Member States, especially as we are about to welcome another two new members to 'our family'. I should like to emphasise here the role which civil society plays in informing and supporting patients. Many interesting initiatives have been developed in various countries and have even been networked at European level. We need to support their work, especially in the new Member States, and to provide the opportunity for exchanges of best practices and added value for the benefit of the health of our citizens."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también quiero felicitar a las comisiones parlamentarias competentes por su iniciativa de promover este debate conjunto sobre el cáncer de mama, dado que se trata de un riesgo conocido y cada vez mayor para la salud de las mujeres y los hombres en edades cada vez más tempranas. Las repercusiones que tiene en la organización de la vida personal, familiar, social y productiva ya se han señalado. Por consiguiente, hoy se reclama que la estrategia comunitaria responda tanto a las circunstancias actuales como a las nuevas tendencias y problemas para la salud de nuestros ciudadanos y se utilicen todos los medios posibles para alcanzar los objetivos de una reducción palpable que ha fijado. El cáncer de mama es una enfermedad en que el cribado adecuado desempeña un papel fundamental, como sabemos por las estadísticas de que disponemos y como hemos oído decir hoy durante el debate. Sin embargo, esto quiere decir que necesitamos disponer de una infraestructura moderna de materiales y equipos, así como de personal especializado. El programa «Europa contra el cáncer», junto con todos los demás mecanismos que ofrecen los Fondos Estructurales, los programas de investigación, etc., han de responder a estos desafíos. La supervisión médica y psicológica adecuada de los pacientes también es muy importante, como ya hemos oído. Por lo tanto, los Estados miembros, junto con las autoridades locales y regionales, tienen la obligación de preservar estas condiciones de prevención, control y terapia para todos los ciudadanos en cada rincón de su territorio. Esto es especialmente importante para los nuevos Estados miembros, en particular cuando estamos a punto de acoger a otros dos nuevos miembros en «nuestra familia». Quiero destacar aquí el papel que desempeña la sociedad civil en la tarea de informar y apoyar a los pacientes. Se han desarrollado muchas iniciativas interesantes en varios países, e incluso se han conectado en red a escala europea. Tenemos que apoyar su labor, en especial en los nuevos Estados miembros, y crear oportunidades de intercambio de mejores prácticas y valor añadido en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos."@es20
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin haluan kiittää asiasta vastaavia parlamentin valiokuntia niiden aloitteesta tämän rintasyöpää koskevan yhteiskeskustelun käynnistämiseksi, sillä rintasyöpä on tiedostettu ja yhä kasvava riski yhä nuorempien naisten ja miesten terveydelle. Rintasyövän vaikutukset henkilökohtaisen elämän, perhe-elämän sosiaalisen elämän ja työelämän hoitamiseen on jo tuotu esiin. Siksi tänään on vaadittu, että yhteisön strategialla puututtaisiin sekä nykyiseen tilanteeseen että kansalaisten terveyttä koskeviin uusiin suuntauksiin ja haasteisiin ja hyödynnettäisiin kaikkia mahdollisia välineitä strategiassa asetettujen huomattavien vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi. Rintasyövässä asianmukaisella seulonnalla on ratkaiseva merkitys, kuten käytettävissämme olevat tilastot osoittavat ja kuten tässä keskustelussa on tänään kuultu. Tämä edellyttää kuitenkin uudenaikaista välineistö- ja laitteistoinfrastruktuuria sekä erikoistunutta henkilöstöä. Näihin haasteisiin on vastattava sekä Eurooppa syöpää vastaan -ohjelmalla että kaikilla muilla rakennerahastojen, tutkimusohjelmien ja muiden senkaltaisten välineiden tarjoamilla mahdollisuuksilla. Myös potilaiden asianmukainen lääketieteellinen ja psykologinen seuranta on erittäin tärkeää, kuten jo kuultiin. Siksi jäsenvaltiot ovat yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa velvollisia turvaamaan ennaltaehkäisy-, seuranta- ja hoitomahdollisuudet kaikille kansalaisille alueensa kaikissa osissa. Tällä on erityisen suuri merkitys uusissa jäsenvaltioissa, etenkin kun olemme vastaanottamassa kaksi uutta jäsentä "perheeseemme". Korostan samalla kansalaisyhteiskunnan merkitystä potilaille suunnatun tiedottamisen ja heidän tukemisensa kannalta. Useissa maissa on kehitetty monia kiinnostavia aloitteita, joista on muodostettu jopa eurooppalainen verkosto. Näiden aloitteiden mukaisia toimia on tuettava etenkin uusissa jäsenvaltioissa, ja lisäksi on taattava mahdollisuus parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja kansalaisten terveyttä edistävään lisäarvoon."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais également féliciter les commissions parlementaires compétentes d’avoir pris l’initiative de lancer ce débat commun sur le cancer du sein, vu que cette maladie constitue une menace de plus en plus grande pour la santé des femmes et des hommes, à un âge de plus en plus précoce. Les répercussions de ce mal sur l’organisation de la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle ont déjà été soulignées. Un appel est donc lancé aujourd’hui pour que la stratégie communautaire soit adaptée à la situation actuelle, ainsi qu’aux nouvelles tendances et aux nouveaux défis pour la santé de nos concitoyens, et utilise tous les moyens dont elle dispose pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en termes de réduction de l’incidence de cette maladie. Dans le cas du cancer du sein, un dépistage approprié joue un rôle fondamental, comme le révèlent les statistiques dont nous disposons et les interventions prononcées aujourd’hui au cours de ce débat. Toutefois, cela signifie que nous avons besoin d’une infrastructure moderne en termes de matériaux, d’équipement et de personnel spécialisé. Le programme «L’Europe contre le cancer», en combinaison avec les autres infrastructures proposées par les Fonds structurels, les programmes de recherche, etc., doivent répondre à ces défis. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, un suivi médical et psychologique adéquat des malades est également très important. Les États membres ont donc l’obligation, en collaboration avec les autorités locales et régionales, de préserver ces conditions de prévention, de traitement et de suivi pour tous les citoyens de chaque coin de leur région. C’est particulièrement important pour les nouveaux États membres, et ce d’autant plus que nous sommes sur le point d’accueillir deux nouveaux membres dans «notre famille». Je voudrais insister ici sur le rôle que joue la société civile dans l’information et le soutien des malades. De nombreuses initiatives intéressantes ont été élaborées dans plusieurs pays et ont même été mises en réseau à l’échelle européenne. Nous devons soutenir le travail ainsi accompli, en particulier dans les nouveaux États membres, et permettre les échanges de meilleures pratiques et de valeur ajoutée au profit de la santé de nos concitoyens."@fr8
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, anch’io desidero congratularmi con le commissioni parlamentari competenti per aver preso l’iniziativa di sollecitare questa discussione congiunta sul cancro al seno, visto che rappresenta un rischio concreto e in costante diffusione per la salute di donne e uomini, in età sempre più giovane. Le ripercussioni che ha sull’organizzazione della vita personale, famigliare, sociale e produttiva sono già state ricordate. Oggi viene pertanto lanciato un appello affinché la strategia comunitaria dia una risposta sia alla situazione attuale sia alle tendenze e alle sfide emergenti per la salute dei nostri cittadini e si serva di tutti i mezzi di cui dispone per realizzare gli obiettivi che si è prefissata, in termini di riduzione sensibile del fenomeno. Il carcinoma mammario è una malattia in cui uno corretto svolge un ruolo fondamentale, come sappiamo dalle statistiche di cui disponiamo e come abbiamo anche sentito nel corso della discussione odierna. Questo significa tuttavia che abbiamo bisogno di un’infrastruttura moderna in termini di apparecchiature e macchinari e di personale specializzato. Il programma “L’Europa contro il cancro”, insieme a tutte le altre possibilità offerte dai Fondi strutturali, dai programmi di ricerca, eccetera, deve reagire a queste sfide. E’ anche molto importante un corretto monitoraggio medico e psicologico dei pazienti, come abbiamo già sentito durante la discussione. Gli Stati membri, unitamente alle autorità regionali e locali, hanno pertanto l’obbligo di assicurare queste condizioni in termini di prevenzione, monitoraggio e trattamento per tutti i cittadini in ogni angolo delle loro regioni. Questo è particolarmente importante per i nuovi Stati membri, visto soprattutto che stiamo per accogliere nella “nostra famiglia” altri due nuovi paesi. Desidero sottolineare in questa sede il ruolo che svolge la società civile in termini di informazione e sostegno ai pazienti. In vari paesi, sono state avviate molte iniziative interessanti che sono state addirittura messe in rete a livello europeo. Dobbiamo sostenere il loro lavoro, soprattutto nei nuovi Stati membri, e fornire l’opportunità di scambi di migliori pratiche e valore aggiunto a favore della salute dei nostri cittadini."@it12
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@lt14
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, ook ik wil de bevoegde parlementaire commissies van harte gelukwensen met het initiatief dat zij genomen hebben tot dit gezamenlijke debat van vandaag over borstkanker. Borstkanker is een wijd verspreid en steeds groter wordend gezondheidsrisico voor vrouwen en mannen, en treft ook steeds jongere mensen. Er is reeds gewag gemaakt van de gevolgen, die niet alleen het persoonlijk en gezinsleven maar ook het maatschappelijk en productief leven ontregelen. Daarom vragen wij dringend ervoor te zorgen dat de communautaire strategie is opgewassen is tegen de huidige situatie, tegen de nieuwe tendensen en nieuwe uitdagingen voor de gezondheid van de burgers. Ook vragen wij dat met alle mogelijke middelen wordt gestreefd naar de verwezenlijking van de gestelde streefdoelen voor een waarneembare vermindering. Borstkanker is een ziekte waarin juiste preventieve controle een grote rol speelt. Dat blijkt uit de statistische gegevens, en dat werd ook vandaag nog in het debat gezegd. Dat betekent echter dat wij moeten beschikken over moderne apparatuur en gespecialiseerd personeel. Het programma “Europa tegen kanker” moet het hoofd bieden aan deze uitdagingen, in synergie met alle andere mogelijkheden van de structuurfondsen, de onderzoekprogramma’s, enzovoort. Heel belangrijk is, zoals reeds gezegd, ook een juiste medische en psychologische observatie van patiënten. De lidstaten hebben derhalve samen met de regionale en lokale autoriteiten de plicht om ervoor te zorgen dat alle burgers, zelfs in de verste uithoeken van hun regio’s, toegang hebben tot preventie, observatie en behandeling. Dat is vooral belangrijk voor de nieuwe lidstaten, zeer zeker als wij voor ogen houden dat wij zeer binnenkort nog eens twee nieuwe leden opnemen in ‘onze familie’. Ik wilde hier eveneens wijzen op de rol die het maatschappelijk middenveld speelt bij de voorlichting en de ondersteuning van patiënten. In de verschillende landen lopen momenteel talrijke interessante initiatieven, en er is zelfs een Europees netwerk daarvan opgezet. Wij moeten deze werkzaamheden ondersteunen, met name in de nieuwe lidstaten, en de mogelijkheid bieden tot uitwisseling van goede praktijken en het creëren van toegevoegde waarde. De gezondheid van de burgers zal er alleen maar baat bij hebben."@nl3
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, também eu gostaria de felicitar as comissões parlamentares competentes pela sua iniciativa de promover esta discussão conjunta sobre o cancro da mama, visto tratar-se de um risco concreto e em constante aumento para a saúde das mulheres e dos homens, em idades cada vez mais precoces. As suas repercussões na organização da vida pessoal, familiar, social e produtiva já foram salientadas. Assim, estamos hoje a lançar aqui um apelo para que a estratégia europeia responda tanto às actuais circunstâncias como às tendências e desafios emergentes para a saúde dos nossos cidadãos e faça uso de todos os meios possíveis para alcançar os objectivos que fixou com vista a uma redução tangível. O cancro da mama é uma doença em que o rastreio adequado desempenha um papel fundamental, como sabemos pelas estatísticas ao nosso dispor e como ouvimos dizer hoje aqui durante o debate. No entanto, isto significa que precisamos de uma infra-estrutura moderna em termos de materiais, equipamento e pessoal especializado. O programa “A Europa contra o Cancro”, em conjugação com todas as outras facilidades oferecidas pelos Fundos Estruturais, programas de investigação, etc., tem de responder a estes desafios. O acompanhamento médico e psicológico adequado dos pacientes é também muito importante, como já ouvimos dizer. Assim, os Estados-Membros, juntamente com as autoridades regionais e locais, têm por obrigação assegurar essas condições de prevenção, acompanhamento e tratamento a todos os cidadãos em cada canto da sua região. Isto é particularmente importante para os novos Estados-Membros, sobretudo porque estamos prestes a acolher mais dois novos membros na “nossa família”. Gostaria de destacar aqui o papel que a sociedade civil desempenha na informação e prestação de apoio aos pacientes. Têm-se desenvolvido em diversos países muitas iniciativas interessantes que inclusivamente se ligaram em rede a nível europeu. Temos de apoiar o seu trabalho, especialmente nos novos Estados-Membros, e oferecer-lhes a oportunidade de desenvolverem intercâmbios de boas práticas e de valor acrescentado em benefício da saúde dos nossos cidadãos."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@sk18
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρωτοβουλία τους να συζητήσουμε σήμερα από κοινού το θέμα του καρκίνου του μαστού, αφού είναι ένας διαδεδομένος και συνεχώς αυξανόμενος κίνδυνος για την υγεία των γυναικών και των ανδρών και μάλιστα όλο και σε μικρότερη ηλικία. Ήδη επισημάνθηκαν και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οργάνωση της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της παραγωγικής ζωής. Γίνεται έκκληση λοιπόν σήμερα η κοινοτική στρατηγική να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες, όσο και στις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις, για την υγεία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχει τους στόχους της αισθητής μείωσης που έχει θέσει. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια στην οποία ο σωστός προληπτικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και ακούστηκε σήμερα κατά τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" σε συνεργασία και με όλες τις άλλες δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων της έρευνας κλπ., πρέπει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προκλήσεις. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή παρακολούθηση των ασθενών, ιατρική και ψυχολογική, όπως ήδη ακούσαμε. Τα κράτη μέλη λοιπόν, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνία της περιφέρειάς τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή υποδεχόμαστε άμεσα ακόμη δύο νέα μέλη στην "οικογένειά μας". Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που παίζει και η κοινωνία των πολιτών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών. Πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα έχουν δικτυωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο τους, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, και να δώσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προστιθεμένης αξίας προς όφελος της υγείας των πολιτών."@sl19
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Även jag vill gratulera de behöriga parlamentsutskotten för att ha tagit initiativet till att inleda denna gemensamma debatt om bröstcancer, med tanke på att det är en uppenbar och ständigt ökande risk för kvinnors och mäns hälsa, i allt yngre åldrar. De återverkningar som sjukdomen har på organisationen av den egna tillvaron, familjelivet, arbetslivet och det sociala livet har redan berörts. Därför kräver vi i dag en gemenskapsstrategi som svarar på såväl befintliga omständigheter som framväxande trender och utmaningar för våra medborgares hälsa och i vilken alla tänkbara medel används för att vi ska uppnå de mål för märkbar minskning som vi har fastställt. Bröstcancer är en sjukdom där välfungerande screening spelar en grundläggande roll, som vi har sett av den tillgängliga statistiken och som vi har hört i dag under debatten. Detta innebär dock att vi behöver en modern infrastruktur när det gäller material och utrustning och specialutbildad personal. Med hjälp av programmet ”Europa mot cancer” och alla andra möjligheter som strukturfonder, forskningsprogram osv. erbjuder måste vi svara på dessa utmaningar. Tillbörlig medicinsk och psykologisk övervakning av patienten är också mycket viktigt, vilket vi redan har fått höra. Därför måste medlemsstaterna trygga dessa åtgärder för förebyggande, övervakning och behandling för alla medborgare över hela deras region. Detta är särskilt viktigt för de nya medlemsstaterna, i synnerhet eftersom vi ska välkomna ytterligare två nya medlemmar till ”vår familj”. Jag vill betona den roll som det civila samhället spelar här i fråga om information och stöd till patienter. Det har utvecklats många intressanta initiativ i olika länder, och man har till och med samarbetat i ett nätverk på EU-nivå. Vi måste stödja deras arbete, i synnerhet i de nya medlemsstaterna, och ge möjlighet till utbyte av bästa metoder och mervärde till förmån för våra medborgares hälsa."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph