Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c’est d’abord, au stade du dépistage, une mammographie, l’anatomopathologie venant ensuite confirmer l’existence d’un cancer. Il faudrait un bilan d’extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu’une scintigraphie pour les os, mais pas d’IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s’il y a radiothérapie, c’est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d’irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu’en France, pour 35 millions de femmes, il n’y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d’austérité budgétaire interdit les dépenses d’équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s’appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@cs1
"Fru formand! Helt konkret er brystkræft på screeningstadiet i Frankrig først en mammografi, som følges op af en patologisk anatomi, der bekræfter, at der er tale om kræft. Der bør gøres rede for udbredelsen mod lever, hjerne og knogler, som er metastasernes tre mål. I Frankrig foretager man i bedste fald en scintigrafi af knoglerne, men ingen MRI og slet ingen Pepscan, som er et apparat til tidlig metabolisk diagnosticering. Hvis der anvendes radioterapi i behandlingen, er det en simpel tekniker, der forestår arbejdet. Resultatet er nogle gange ulykker som følge af perifer bestråling af hjertet eller skjoldbruskkirtlen. Selv om man ved undersøgelsen af en patient med rygsmerter opnår en scintigrafi med en mistænkelig plet på knoglerne, gennemføres der stadig ingen Pepscan-screening efter behandlingen. Hvorfor ikke? Fordi der i Frankrig kun findes to Pepscan-apparater til 35 millioner kvinder. Hvorfor? Fordi pagten om budgetbesparelser forbyder udgifter til hospitalsudstyr. Resultatet er, at de europæiske kvinder dør af brystkræft, men også af Kommissionens ideologiske kræft, som hedder budgetmæssig malthusianisme og ukontrolleret frihandel."@da2
"Frau Präsidentin! In Frankreich bedeutet Brustkrebs praktisch gesehen zur Diagnose zunächst eine Mammographie und dann eine anatomopathologische Untersuchung zur Bestätigung einer Krebserkrankung. Die Untersuchungen sollten sich auch auf die Leber, das Gehirn und die Knochen als den drei Bereichen, in denen sich Metastasen bilden können, erstrecken. Doch in Frankreich führt man bestenfalls eine Knochenszintigraphie durch, aber keine MRT und vor allem keinen PET-Scan, der zur metabolischen Frühdiagnose dient. Bei der Behandlung wird die Strahlentherapie von einer einfachen technischen Kraft durchgeführt. Die Folge sind vielfach periphere Verstrahlungen am Herzen oder der Schilddrüse. Wenn die Patientin schließlich nach der Behandlung über Rückenschmerzen klagt, macht man eine Szintigraphie, die einen verdächtigen Knochenschatten zeigt, doch wird immer noch keine PET-Untersuchung durchgeführt. Warum nicht? Weil es in Frankreich für 35 Millionen Frauen nur zwei PET-Scanner gibt. Warum? Weil der Pakt der Haushaltskürzungen Ausgaben für medizintechnische Ausrüstungen verbietet. Das Ergebnis ist, dass Frauen in Europa an Brustkrebs sterben, aber auch an dem ideologischen Krebs der Europäischen Kommission, der als haushaltspolitischer Malthusianismus und ungebremster Marktliberalismus bekannt ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στη Γαλλία, πρακτικά, ο καρκίνος του μαστού σημαίνει πρωτίστως, στο στάδιο του προληπτικού ελέγχου, μια μαστογραφία, ακολουθούμενη από παθολογοανατομική εξέταση που επιβεβαιώνει την παρουσία καρκίνου. Αυτή η αξιολόγηση θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει το ήπαρ, τον εγκέφαλο και τα οστά, που αποτελούν τις τρεις κατηγορίες ιστών στους οποίους εκδηλώνονται μεταστάσεις. Στην καλύτερη περίπτωση, στη Γαλλία, θα γίνει ένα σπινθηρογράφημα· η μαγνητική τομογραφία και κυρίως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη μεταβολική διάγνωση, δεν εκτελούνται. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν οι ασθενείς υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία, αυτή θα γίνει από χαμηλόβαθμους τεχνολόγους. Ως εκ τούτου, ορισμένες φορές προκαλείται ακτινοβολία γύρω από την καρδιά και τον θυρεοειδή αδένα. Τέλος, μετά τη θεραπεία, αν, κατά την εξέταση ασθενούς η οποία υποφέρει από πόνο στην πλάτη, γίνει σπινθηρογράφημα το οποίο δείχνει ύποπτη σκιά στα οστά, ο έλεγχος με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων δεν θα γίνει. Γιατί; Επειδή στη Γαλλία, για 35 εκατ. γυναίκες, υπάρχουν μόνον δύο τομογράφοι εκπομπής ποζιτρονίων. Γιατί; Επειδή το σύμφωνο δημοσιονομικής λιτότητας απαγορεύει τις δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες πεθαίνουν στην Ευρώπη εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, αλλά επίσης εξαιτίας του ιδεολογικού καρκίνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι γνωστός ως δημοσιονομικός μαλθουσιανισμός και άκρατη, ελεύθερη αγορά."@el10
"Madam President, in France, in practical terms, breast cancer means first of all, at the screening stage, a mammogram, followed by anatomical pathology confirming the presence of cancer. This assessment should be extended to include the liver, the brain and the bones, which are the three areas targeted by metastases. At best, in France, a bone scintigram will be taken; MRI and above all PET scans, used for early metabolic diagnosis, are not performed. During treatment, if patients receive radiotherapy, it will be carried out by a low-ranking technician. As a result, accidental irradiation sometimes occurs around the heart and the thyroid. Finally, after treatment, if, when a patient suffering back pain is examined, a scintigram is taken showing a suspicious shadow on the bone, screening by PET scan will still not be performed. Why? Because in France, for 35 million women, there are only two PET scanners. Why? Because the budgetary austerity pact forbids spending on hospital equipment. As a result, women are dying in Europe due to breast cancer, but also due to the ideological cancer of the European Commission known as budgetary Malthusianism and rampant free-marketism."@en4
"Señora Presidenta, en Francia el cáncer de mama significa en la práctica, ante todo, en la fase de detección, una mamografía; la anatomopatología viene después a confirmar la existencia de un cáncer. Este estudio debería extenderse al hígado, al cerebro y los huesos, que son las tres partes del cuerpo a las que apunta la metástasis. En el mejor de los casos, en Francia se hará solo un escintigrama de los huesos; no se realiza ninguna exploración mediante formación de imagen por resonancia magnética ni ninguna tomografía por emisión de positrones (PET), que suele emplearse para el diagnóstico metabólico precoz. Durante el tratamiento, si se aplica radioterapia, esta correrá a cargo de un técnico de rango inferior. A resultas de ello, a veces se producen accidentes de irradiación alrededor del corazón o la glándula tiroides. Por último, una vez concluido el tratamiento, si la paciente presenta en el control dolores de espalda y el escintigrama muestra una mancha sospechosa en el hueso, tampoco entonces se hará un cribado mediante tomografía por emisión de positrones. ¿Por qué? Porque en Francia solo hay dos escáneres PET para 35 millones de mujeres. ¿Por qué? Porque el pacto de austeridad presupuestaria impide los gastos en equipos hospitalarios. Debido a ello mueren mujeres en Europa a causa del cáncer de mama, pero también a causa del cáncer ideológico de la Comisión Europea, llamado malthusianismo presupuestario y «libremercadismo» salvaje."@es20
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@et5
"Arvoisa puhemies, Ranskassa rintasyöpä merkitsee käytännössä ensinnäkin sitä, että seulontavaiheessa tehdään mammografiatutkimus ja sen jälkeen anatomis-patologinen tutkimus syövän toteamiseksi. Tätä tutkimusta pitäisi laajentaa maksaan, aivoihin ja luustoon, sillä juuri näille alueille muodostuu etäpesäkkeitä. Parhaimmillaankin Ranskassa tehdään vain luuston isotooppikuvaus eli skintigrafia. MRI-kuvausta ja varsinkaan aineenvaihdunnan varhaisdiagnosointiin tarkoitettua PET-kuvausta ei tehdä. Jos potilaat saavat sädehoitoa, sitä antaa vähän koulutettu teknikko. Sen vuoksi sydämen alue ja kilpirauhanen voivat joskus satunnaisesti altistua säteilylle. Hoidon jälkeen selkäkivusta kärsivälle potilaalle saatetaan tutkimusten yhteydessä vihdoin tehdä luuston isotooppikuvaus, jossa löydetään epäilyttävä varjostuma, mutta PET-seulontakuvausta ei vieläkään tehdä. Tämä johtuu siitä, että Ranskassa on 35:ttä miljoonaa naista kohti vain kaksi PET-kuvauslaitetta. Tämä taas johtuu siitä, että tiukassa talousarviosopimuksessa kielletään sairaalalaitteiden hankinta. Siksi naisia kuolee Euroopassa rintasyöpään mutta myös Euroopan komission ideologiseen syöpään, jota nimitetään malthusilaiseksi finanssipolitiikaksi ja vapaasti rehottavaksi markkinataloudeksi."@fi7
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@hu11
"Signora Presidente, in Francia, concretamente, il tumore al seno, prevede innanzi tutto, nella fase dello una mammografia e, successivamente, l’esame anatomopatologico che conferma la presenza del tumore. La valutazione dovrebbe comprendere anche esami su fegato, cervello e ossa, che sono i tre bersagli delle metastasi. Nella migliore delle ipotesi, in Francia, si farà solo una scintigrafia ossea, ma non la risonanza magnetica e soprattutto non si esegue la tomografia ad emissione di positroni, PET, utilizzata per la diagnosi metabolica precoce. Durante il trattamento, se la paziente sarà sottoposta a radioterapia, il tecnico che la eseguirà sarà di livello modesto. Può quindi derivarne un’irradiazione accidentale nella regione del cuore o della tiroide. Poi, dopo il trattamento, se la paziente accusa dolori dorsali, si procede a una scintigrafia che evidenzia una macchia sospetta a livello osseo, ma non si esegue comunque uno ricorrendo alla PET. Perché? Perché in Francia, per 35 milioni di donne, ci sono solo due apparecchiature per l’esecuzione della tomografia ad emissione di positroni. Perché? Perché le politiche di austerità di bilancio non autorizzano spese per le attrezzature ospedaliere. E il risultato qual è? In Europa le donne muoiono a causa del cancro al seno, ma anche a causa del cancro ideologico della Commissione europea: maltusianismo di bilancio e libero mercato sfrenato."@it12
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@lt14
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@lv13
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in Frankrijk betekent borstkanker in de praktijk tijdens de onderzoeksfase in de eerste plaats een mammografie, gevolgd door anatomische pathologie, waarmee het bestaan van een kankergezwel wordt bevestigd. Dit onderzoek zou moeten worden uitgebreid tot de lever, de hersenen en de botten, omdat uitzaaiingen het meest voorkomen in deze organen. In het gunstigste geval wordt in Frankrijk een scan gemaakt van de botten; MRI- en vooral PET-scans, die dienen voor een vroegtijdige diagnose door het meten van metabolische processen, worden niet gemaakt. Wanneer patiëntes tijdens hun behandeling worden bestraald, gebeurt dit door een röntgenassistent. Hierdoor wordt soms per ongeluk het gebied rond het hart en de schildklier bestraald. Wanneer een patiënte na de behandeling wordt onderzocht omdat ze rugklachten heeft en het scintigram een verdachte vlek op het bot laat zien, wordt er nog steeds geen PET-scan gemaakt. Waarom niet? Omdat er in Frankrijk voor 35 miljoen vrouwen slechts twee PET-scans zijn. Waarom? Omdat het sobere begrotingspact uitgaven voor ziekenhuisapparatuur verbiedt. Hierdoor overlijden in Europa vrouwen aan borstkanker, maar ook aan de ideologische kanker van de Europese Commissie die budgettair malthusianisme en wilde vrijhandel heet."@nl3
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@pl16
"Senhora Presidente, em França, concretamente, o cancro da mama implica em primeiro lugar, na fase do rastreio, uma mamografia, seguida da anatomopatologia para confirmar a existência de um cancro. Esta avaliação deveria ser extensível ao fígado, ao cérebro e aos ossos, que são os três alvos das metástases. Na melhor das hipóteses, em França, será feita uma cintigrafia óssea; a ressonância magnética (IRM) e, sobretudo, a tomografia por emissão de positrões (PET scan), utilizadas para o diagnóstico metabólico precoce, não são realizadas. Durante o tratamento, se as pacientes forem submetidas a radioterapia, esta será realizada por um técnico pouco qualificado. Em resultado, ocorre por vezes uma irradiação acidental periférica na zona do coração ou da tiróide. Finalmente, após o tratamento, se, no exame de uma paciente que sofra de dores dorsais, for obtida uma cintigrafia que revele uma mancha óssea suspeita, continuará a não se realizar uma despistagem através de tomografia por emissão de positrões. Porquê? Porque em França, para 35 milhões de mulheres, apenas existem dois aparelhos PET scan. Porquê? Porque o pacto de austeridade orçamental proíbe as despesas em equipamento hospitalar. Resultado: mulheres morrem na Europa por causa do cancro da mama, mas também por causa do cancro ideológico que mina a Comissão Europeia, conhecido por "malthusianismo" orçamental e "livre-cambismo" desenfreado."@pt17
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@sk18
"Madame la Présidente, en France, concrètement, le cancer du sein c'est d'abord, au stade du dépistage, une mammographie, l'anatomopathologie venant ensuite confirmer l'existence d'un cancer. Il faudrait un bilan d'extension vers le foie, le cerveau et les os qui sont les trois cibles des métastases. Au mieux, en France, on ne fera qu'une scintigraphie pour les os, mais pas d'IRM et surtout pas de Pepscan, appareil de diagnostic métabolique précoce. Dans le traitement, s'il y a radiothérapie, c'est un modeste manipulateur qui fera les actes. Résultat: parfois des accidents d'irradiation périphérique au cœur ou à la thyroïde. Enfin, après traitement, si, au contrôle de la patiente présentant des douleurs dorsales, on obtient une scintigraphie qui montre une tache osseuse suspecte, on ne fera toujours pas de dépistage par Pepscan. Pourquoi? Parce qu'en France, pour 35 millions de femmes, il n'y a que deux appareils Pepscan. Pourquoi? Parce que le pacte d'austérité budgétaire interdit les dépenses d'équipement hospitalier. Résultat: des femmes meurent donc en Europe à cause du cancer du sein, mais aussi à cause du cancer idéologique de la Commission européenne qui s'appelle le malthusianisme budgétaire et le libre-échange sauvage."@sl19
"Fru talman! I Frankrike innebär bröstcancer rent praktiskt i sceeningskedet först och främst ett mammogram följt av anatomisk patologi för att bekräfta förekomst av cancer. Denna bedömning bör utvidgas till att omfatta levern, hjärnan och skelettet, som är de tre områden där metastaser bildas. I Frankrike görs i bästa fall ett skelettscintigram. MRT och i synnerhet PET-scanning, som används för att tidigt kunna diagnostisera metabolisk sjukdom, utförs inte. Om patienten får strålbehandling utförs den av en tekniker på låg nivå. Detta leder ibland till oavsiktlig irradiation runt hjärtat och sköldkörteln. Slutligen, om det görs ett scintigram efter behandlingen vid undersökning då patienten har ryggsmärtor, som visar en misstänkt skugga på skelettet, utförs fortfarande inte någon kontroll med PET-scanning. Varför? För att det bara finns två PET-scannrar på 35 miljoner kvinnor i Frankrike. Varför? För att utgifter för sjukhusutrustning är förbjudna enligt budgetåtstramningspakten. Detta leder till att kvinnor i Europa dör till följd av bröstcancer, men också till följd av Europeiska kommissionens ideologiska cancer som kallas statsfinansiell malthusianism och otyglad frihandel."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean-Claude Martinez (NI ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph