Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@cs1
"Fru formand! Min tak går til fru Jöns for at bringe dette spørgsmål op i Parlamentet igen. Denne sygdom er ikke kun en kvindesygdom, som hr. Bowis og fru Záborská har sagt. Hundredetusinder af mænd, hundredetusinder af familier bliver ramt af sygdommen hvert år. Min svigermor døde af brystkræft, og min kones ældste søster fik diagnosticeret brystkræft for 10 år siden, men takket være en hurtig og succesrig behandling lever hun og er rask i dag. Jeg er sikker på, at De kan forstå den skygge, som denne sygdom kaster over mig og min familie. Men som vi har hørt, er det en særlig prøvelse for de 275.000 kvinder, der hvert år får denne sygdom, og de 88.000 kvinder i EU, der på tragisk vis hvert år dør af sygdommen, og for deres familier. Disse tal kan og skal reduceres drastisk. Vi har brug for yderligere forskning i forebyggelse. Men det er særlig chokerende for mig, at dødelighedsraten varierer med så meget som 50 % i medlemsstaterne, og at tallene for fjernelse af brystet kan variere med op til 60 %. Det er også uacceptabelt. Der er klart et presserende behov for, at bedste praksis skal udbredes jævnt i hele Unionen, i hver eneste region, og at bedste praksis skal bygge på de europæiske retningslinjer for kvalitetskontrol med hensyn til brystkræftscreening og diagnose af brystkræft. Et andet presserende spørgsmål er, at et voksende antal unge kvinder udvikler brystkræft - 47 % under 55 år. Læg hertil, at op til 20 %, en femtedel af tidligere brystkræftpatienter, ikke vender tilbage til arbejdet, så bliver det klart, at der må gøres noget, hvis vi skal opfylde Lissabon-målet for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Jeg anbefaler derfor helt opfordringen i beslutningsforslaget - og det glæder mig at høre, at hr. Špidla har reageret positivt på den i dag - til at formulere et charter til at beskytte de rettigheder, brystkræftpatienter og sygemeldte har på arbejdspladsen, for at lette deres reintegration i arbejdslivet. Det er nødvendigt, at deres arbejdstid bliver tilpasset mønstret for behandling, og deres genoptagelse på arbejdspladsen må bygges omkring deres genoptræning. Fem kvinder om dagen får diagnosen brystkræft i min egen region. Jeg håber, at dette tal kan nedbringes med ordentlig forskning i forebyggelse. Jeg håber også, at vores arbejde kan komme til at indebære, at disse diagnoser ikke vil repræsentere en dødsdom. Snarere bør diagnosen blive en udløser af hurtig, sensitiv og human indgriben, succesrig behandling og genoptagelse i arbejdslivet og et fuldt og tilfredsstillende liv."@da2
". Frau Präsidentin! Ich danke Frau Jöns dafür, dass sie dieses Thema wieder vor dieses Hohe Haus gebracht hat. Wie Herr Bowis und Frau Záborská festgestellt haben, tritt diese Erkrankung nicht nur bei Frauen auf. Jedes Jahr sind hunderttausende Männer, hunderttausende Familien von dieser Erkrankung betroffen. Meine Schwiegermutter ist an Brustkrebs gestorben, und bei der ältesten Schwester meiner Frau wurde vor zehn Jahren Brustkrebs diagnostiziert, aber dank einer frühzeitigen und erfolgreichen Behandlung ist sie heute am Leben und es geht ihr gut. Sie können sich sicher vorstellen, welchen Schatten diese Erkrankung über meine Familie und mich wirft. Doch wie wir gehört haben, ist sie eine besondere Katastrophe für die 275 000 Frauen, bei denen diese Krankheit jährlich festgestellt wird, und tragischerweise die 88 000 Frauen, die in der Europäischen Union jährlich daran sterben, und ihre Familien. Diese Zahlen können und müssen drastisch gesenkt werden. Wir müssen weiter zur Prävention forschen. Besonders schockierend finde ich jedoch, dass die Mortalitätsrate zwischen den Mitgliedstaaten um bis zu 50 % schwankt und die Mastektomierate zwischen den Mitgliedstaaten um bis zu 60 % differiert. Auch das kann man nicht hinnehmen. Es ist eindeutig dringend notwendig, dass bewährte Praktiken im gesamten Raum der Union in jeder Region Verbreitung finden und dass bewährte Praktiken unter Berücksichtigung der „European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis“ entwickelt werden. Ein anderes drängendes Problem ist der Umstand, dass eine wachsende Zahl junger Frauen an Brustkrebs erkranken: 47 % im Alter bis 55 Jahre. Wenn man dann noch bedenkt, dass bis zu 20 %, ein Fünftel der ehemaligen Brustkrebspatienten, nicht mehr ins Berufsleben zurückkehren, dann wird klar, dass etwas getan werden muss, wenn wir das Ziel von Lissabon für die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt verwirklichen wollen. Deshalb begrüße ich voll und ganz die Forderung der Entschließung – und es hat mich gefreut zu hören, dass Kommissar Špidla heute darauf positiv reagiert hat –, eine Charta zum Schutz der Rechte von Brustkrebspatienten und –patientinnen sowie akut Kranker am Arbeitsplatz auszuarbeiten, um deren Wiedereingliederung in die Arbeitswelt zu erleichtern. Ihre Arbeitszeit muss auf ihre Behandlungspläne abgestimmt werden, und ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz muss unter Rücksichtnahme auf ihre Nachsorge erfolgen. In meiner Region wird täglich bei fünf Frauen Brustkrebs diagnostiziert. Ich hoffe, dass mit entsprechender Forschung zur Vorbeugung diese Zahl sinkt. Ich hoffe auch, dass unsere Arbeit letzten Endes dazu führt, dass diese Diagnosen kein Todesurteil darstellen; eine Diagnose muss vielmehr der Auslöser für eine frühzeitige, einfühlsame und humane Intervention, erfolgreiche Behandlung und einen Wiedereintritt in die Arbeitswelt und ein ausgefülltes und erfüllendes Leben bedeuten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την κ. Jöns που επανέφερε το ζήτημα αυτό ενώπιον του Κοινοβουλίου. Αυτή η ασθένεια δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικείο ζήτημα, όπως ανέφεραν ο κ. Bowis και η κ. Záborská. Εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες πλήττονται κάθε χρόνο από αυτήν την ασθένεια. Η πεθερά μου πέθανε από καρκίνο του μαστού και η μεγαλύτερη αδερφή της συζύγου μου ανακάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού πριν από δέκα χρόνια, αλλά χάρη στην έγκαιρη και επιτυχή θεραπεία είναι σήμερα ζωντανή και υγιής. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει επηρεάσει η ασθένεια αυτή την οικογένειά μου και εμένα. Αλλά, όπως ακούσαμε, πρόκειται για μια δοκιμασία που αφορά ιδίως τις 275 000 γυναίκες που εμφανίζουν την ασθένεια κάθε χρόνο και, κατά τραγικό τρόπο, τις 88 000 γυναίκες που πεθαίνουν από την ασθένεια κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις οικογένειές τους. Οι αριθμοί αυτοί μπορούν και πρέπει να μειωθούν δραστικά. Χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνα στον τομέα της πρόληψης. Μου προκαλεί όμως ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι οι δείκτες θνησιμότητας ποικίλλουν έως και κατά 50% μεταξύ των κρατών μελών και τα ποσοστά μαστεκτομών ποικίλλουν έως και κατά 60%. Αυτό είναι επίσης απαράδεκτο. Είναι σαφές ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη για ομοιόμορφη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να βασισθούν στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανίχνευση και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Άλλο ένα επιτακτικό ζήτημα είναι το ότι ο αριθμός των νεότερων γυναικών που αναπτύσσουν καρκίνο του μαστού αυξάνεται ολοένα και περισσότερο – 47% κάτω από την ηλικία των 55 ετών. Αν προσθέσουμε στο γεγονός αυτό ότι σε ποσοστό έως και 20%, το ένα πέμπτο των πρώην ασθενών με καρκίνο του μαστού, δεν επιστρέφουν στην εργασία τους, καθίσταται σαφές ότι κάτι πρέπει να γίνει εάν θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο της Λισαβόνας για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, επιδοκιμάζω πλήρως τις εκκλήσεις του ψηφίσματος –και χαίρομαι για τη θετική απάντηση που έδωσε σήμερα ο Επίτροπος Špidla επ’ αυτού– σχετικά με την εκπόνηση ενός χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων, στον χώρο εργασίας, όσων πάσχουν από καρκίνο του μαστού και όσων επί του παρόντος νοσούν προκειμένου να διευκολυνθεί η επανένταξή τους σε αυτόν. Οι ώρες εργασίας τους πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με το θεραπευτικό μοντέλο το οποίο ακολουθούν και η εκ νέου απορρόφησή τους στον χώρο εργασίας πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της επανένταξής τους. Στην περιφέρειά μου πέντε γυναίκες την ημέρα ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Ευελπιστώ ότι, με την κατάλληλη έρευνα στον τομέα της πρόληψης, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί. Ευελπιστώ επίσης ότι το έργο μας θα σηματοδοτήσει ότι οι διαγνώσεις αυτές δεν θα ισοδυναμούν με καταδίκη σε θάνατο· αντίθετα, η διάγνωση πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για έγκαιρη και ανθρώπινη παρέμβαση με ευαισθησία, για επιτυχή θεραπεία και επανένταξη στον κόσμο της εργασίας και σε μια πλήρη και ικανοποιητική ζωή."@el10
". Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la señora Jöns por volver a plantear este tema en la Cámara. Esta enfermedad no es solo un problema de las mujeres, como han dicho el señor Bowis y la señora Záborská. Cientos de miles de hombres y cientos de miles de familias se ven afectadas por la enfermedad cada año. Mi suegra murió de cáncer de mama y a la hermana mayor de mi mujer le diagnosticaron cáncer de mama hace diez años, pero gracias al tratamiento temprano y a su eficacia hoy vive y está sana. Estoy seguro de que pueden imaginar cómo esta enfermedad ensombrece mi vida y la de mi familia. Pero como hemos oído, se trata de un trance especialmente duro para las 275 000 mujeres que contraen la enfermedad cada año y, desgraciadamente, para las 88 000 mujeres que mueren de ella cada año en la Unión Europea, así como para sus familias. Estas son cifras que podemos y debemos reducir de forma radical. Necesitamos más investigación en el ámbito de la prevención. Pero me sorprende especialmente que las tasas de mortalidad varíen tanto como un 50 % entre los distintos Estados miembros y que las tasas de mastectomía varíen hasta un 60 %, lo que también es inadmisible. Es urgente que las buenas prácticas se extiendan uniformemente por toda la Unión y todas las regiones de la misma. Además, esas buenas prácticas deben elaborarse en torno a las directrices europeas de aseguramiento de la calidad en el cribado y diagnóstico del cáncer de mama. Otra cuestión urgente es el hecho de que un número creciente de mujeres más jóvenes están desarrollando cáncer de mama: el 47 % son menores de 55 años. Si a eso se añade que hasta el 20 %, una quinta parte de las mujeres que han tenido cáncer de mama, no retoman su actividad laboral, es evidente que hay que hacer algo si queremos alcanzar el objetivo de Lisboa en lo que respecta a la participación de la mujer en el mercado laboral. Por lo tanto, apoyo plenamente la exigencia de la resolución –y me alegro de ver que el Comisario Špidla ha respondido hoy positivamente a la misma– de que se elabore una carta de protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama y de las personas enfermas en el lugar de trabajo para facilitar su reintegración en el mundo laboral. Sus horarios de trabajo deben adaptarse a sus tratamientos y su reintegración en el lugar de trabajo debe adaptarse a su rehabilitación. Cada día se diagnostica cáncer de mama a cinco mujeres en mi región. Espero que, con una adecuada investigación en torno a la prevención, esa cifra se reduzca. También espero que nuestro trabajo permita que esos diagnósticos no representen una sentencia de muerte, sino que se conviertan en el punto de partida de una intervención temprana, sensible y humana, un tratamiento eficaz y la reintegración en el mundo laboral y a una vida plena y satisfactoria."@es20
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@et5
"Arvoisa puhemies, esitän kiitokset jäsen Jönsille, joka toi tämän asian uudelleen parlamentin käsittelyyn. Tämä sairaus ei kosketa vain naisia, kuten jäsen Bowis ja jäsen Záborská totesivat. Sadattuhannet miehet ja sadattuhannet perheet kärsivät joka vuosi tästä sairaudesta. Anoppini kuoli rintasyöpään ja vaimoni vanhimmalla sisarella todettiin rintasyöpä kymmenen vuotta sitten, mutta varhaisen ja onnistuneen hoidon ansiosta hän on nykyään elossa ja terve. Voitte varmasti kuvitella, miten tämä sairaus varjostaa minua ja perhettäni. Kuulimme kuitenkin, että erityisesti se koettelee niitä 275 000:tta naista, jotka vuosittain sairastuvat siihen, ja niitä 88 000:tta naista, jotka vuosittain valitettavasti menehtyvät siihen Euroopan unionissa, sekä heidän perheitään. Näitä lukuja voidaan – ja täytyykin – alentaa ratkaisevasti. Ennaltaehkäisyä on tutkittava perusteellisemmin. Erityisen järkyttynyt olen kuitenkin siitä, että jäsenvaltioissa kuolleisuus vaihtelee jopa 50 prosenttia ja rinnanpoistoleikkausten määrä jopa 60 prosenttia. Tämäkin on kohtuutonta. On selvästi kiireesti tarpeen ulottaa parhaat käytännöt tasaisesti unionin kaikille alueille, ja nämä käytännöt on perustettava rintasyöpäseulonnan ja -diagnoosin laadunvarmistusta koskeviin eurooppalaisiin ohjeisiin. Toinen pikaista ratkaisua vaativa ongelma on, että yhä useammin rintasyöpään sairastuvat nuoret naiset: 47 prosenttia heistä on alle 55-vuotiaita. Pahinta on, että jopa 20 prosenttia eli viidesosa entisistä rintasyöpäpotilaista ei palaa työelämään, ja on selvää, että jotakin on tehtävä, jos aiomme saavuttaa Lissabonin tavoitteen naisten osallistumisesta työmarkkinoille. Siksi kannatan varauksetta päätöslauselmassa esitettyä vaatimusta rintasyöpäpotilaiden oikeuksien suojelemista työpaikalla koskevan peruskirjan laatimiseksi, jotta helpotetaan heidän uudelleenintegroimistaan työelämään. Heidän työaikansa on sovitettava joustavasti hoito-ohjelmaan ja heidän palaamisensa työpaikalle on suunniteltava heidän kuntoutuksensa pohjalta. Omalla alueellani diagnosoidaan päivittäin rintasyöpä viidellä naisella. Toivon, että määrää voidaan vähentää sopivalla ennaltaehkäisyä koskevalla tutkimuksella. Toivon työmme merkitsevän myös sitä, etteivät nuo diagnoosit ole yhtä kuin kuolemantuomio. Pikemminkin diagnoosilla on edistettävä varhaisia, hienovaraisia ja inhimillisiä toimia, onnistunutta hoitoa ja työhön palaamista sekä rikasta ja tyydyttävää elämää."@fi7
"Madame la Présidente, je remercie Mme Jöns d’avoir présenté à nouveau ce problème à cette Assemblée. Cette maladie ne concerne pas seulement les femmes, comme l’ont dit M. Bowis et Mme Záborská. Elle frappe des centaines de milliers d’hommes, des centaines de milliers de familles chaque année. Elle a emporté ma belle-mère, et elle a été diagnostiquée il y a dix ans chez la sœur aînée de ma femme, qui, grâce à un traitement précoce et efficace, est encore vivante, et en bonne santé. Je suis sûr que vous pouvez imaginer l’ombre que cette maladie a jetée sur ma famille et moi-même. Pourtant, comme nous l’avons entendu, il s’agit d’une terrible épreuve pour les 275 000 femmes qui contractent cette maladie chaque année et, tragiquement, pour les 88 000 femmes qui en meurent chaque année sur le territoire européen, ainsi que pour leur famille. Ces chiffres peuvent et doivent être drastiquement réduits. Nous devons renforcer la recherche relative à la prévention. Toutefois, ce qui me choque surtout, c’est que le taux de mortalité varie de 50 % entre les États membres, et le taux des mastectomies accuse des variations allant jusqu’à 60 % d’un État membre à un autre. C’est inacceptable aussi. Il faut clairement diffuser de toute urgence les meilleures pratiques de manière uniforme sur l’ensemble du territoire européen, dans chaque région, et baser ces meilleures pratiques sur les lignes directrices européennes pour garantir la qualité du dépistage et du diagnostic de cancer du sein. Un autre problème urgent est les fait qu’un nombre croissant de femmes plus jeunes développe un cancer du sein - 47 % d’entre elles ont moins de 55 ans. Si l’on ajoute le fait qu’un ex-malade du cancer sur cinq ne réintègre pas la vie professionnelle, il est clair qu’il faut faire quelque chose si nous voulons réaliser l’objectif de Lisbonne concernant la participation des femmes au marché du travail. Je soutiens donc pleinement l’appel que lance la résolution - et je suis heureux d’entendre le commissaire Špidla y répondre positivement aujourd’hui - pour élaborer une charte pour la protection des droits, sur le lieu de travail, des malades ayant souffert ou souffrant d’un cancer du sein afin de faciliter leur réinsertion dans la vie professionnelle. Leur horaire de travail doit être adapté à leur traitement, et leur réinsertion professionnelle doit se baser sur leur rééducation. Ma région compte cinq nouveaux cas de cancer du sein chaque jour. J’espère que ce chiffre sera réduit, grâce à une recherche adéquate en matière de prévention. J’espère également qu’un jour, grâce à notre travail, ce diagnostic ne sera plus une condamnation à mort, mais devienne le déclic pour une action humaine sensible et précoce, un traitement efficace, une réinsertion professionnelle et une longue vie pleinement satisfaisante."@fr8
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Jöns per aver riportato questo tema in Aula. Questa malattia non riguarda solo le donne, come hanno ricordato gli onorevoli Bowis e Záborská. Centinaia di migliaia di uomini, centinaia di migliaia di famiglie, ogni anno, sono colpiti dalla malattia. Mia suocera è deceduta a causa di un tumore al seno e alla sorella maggiore di mia moglie dieci anni fa è stato diagnosticato un carcinoma mammario, ma grazie a un trattamento precoce ed efficace oggi è viva e sta bene. Sono certo che possiate immaginare quale ombra questa malattia getta su di me e sulla mia famiglia. Ma, come abbiamo sentito, è una prova particolarmente ardua per le 275 000 donne che ogni anno si ammalano di cancro al seno e, una tragedia, per le 88 000 donne che muoiono ogni anno di cancro al seno nell’Unione europea, e per le loro famiglie. Sono cifre che possono e devono essere drasticamente ridotte. E’ necessario incrementare la ricerca sulla prevenzione. Ma i dati che mi colpiscono di più sono l’oscillazione, superiore al 50 per cento, dei tassi di mortalità tra gli Stati membri e l’oscillazione della frequenza di ricorso alla mastectomia, con variazioni fino al 60 per cento. Anche questo è inaccettabile. E’ evidentemente della massima urgenza che le migliori pratiche siano diffuse in modo uniforme in ogni regione dell’Unione e che si istituiscano migliori pratiche sulla base delle linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello e nella diagnosi del tumore della mammella. Un altro problema che occorre affrontare con urgenza è la crescente incidenza del carcinoma mammario tra le donne giovani – 47 per cento al di sotto dei 55 anni. Aggiungete a questo il fatto che fino al 20 per cento, un quinto delle pazienti colpite da tumore della mammella non riprende a lavorare ed è chiaro che occorre fare qualcosa, se vogliamo realizzare l’obiettivo di Lisbona, relativo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Appoggio pertanto in tutto e per tutto l’appello contenuto nella risoluzione – e mi fa piacere che oggi la reazione del Commissario Špidla sia stata positiva – ad elaborare una Carta per la tutela dei diritti dei malati di cancro al seno nonché dei malati cronici sul posto di lavoro per facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Il loro orario di lavoro deve essere personalizzato in funzione del programma terapeutico seguito e il loro reinserimento nel luogo di lavoro deve essere articolato attorno alle loro esigenze di rieducazione. Nella mia regione, ogni giorno a cinque donne viene diagnosticato un carcinoma della mammella. Spero che, grazie a un’adeguata ricerca sulla prevenzione, tale cifra possa essere ridotta. Spero anche che il nostro lavoro possa fare sì che queste diagnosi non siano sempre percepite come condanne a morte. La diagnosi deve invece diventare il punto di partenza per un intervento precoce, sensibile e umano, per un trattamento efficace e per il reinserimento nel mondo del lavoro e per una vita piena e gratificante."@it12
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@lt14
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@lv13
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag mevrouw Jöns bedanken dat zij deze kwestie opnieuw in het Parlement aan de orde heeft gesteld. Borstkanker is niet alleen een vrouwenziekte, zoals de heer Bowis en mevrouw Záborská ook al opmerkten. Honderdduizenden mannen, honderdduizenden families worden elk jaar door de ziekte getroffen. Mijn schoonmoeder is aan borstkanker overleden en de oudste zuster van mijn vrouw kreeg tien jaar geleden te horen dat ze borstkanker had, maar zij is er weer bovenop gekomen dankzij een tijdige en succesvolle behandeling. U kunt zich dus wel voorstellen dat deze ziekte een schaduw op mij en mijn familie heeft geworpen. Zoals we al hebben gehoord, is het echter vooral een beproeving voor de 275 000 vrouwen per jaar in de EU die deze ziekte krijgen en de 88 000 vrouwen per jaar in de EU die, triest genoeg, aan de ziekte overlijden, en uiteraard ook voor hun naaste familie. Dit zijn cijfers die drastisch kunnen en moeten worden verlaagd. Er is verder onderzoek nodig naar preventie. Wat ik echter vooral schokkend vind, is dat de sterftecijfers in de diverse lidstaten tot maar liefst 50 procent variëren en de cijfers van borstamputaties tot wel 60 procent. Ook dat is onaanvaardbaar. Het is duidelijk dringend nodig dat de beste praktijken gelijk worden verdeeld over alle regio's in de gehele Unie. Die beste praktijken moeten worden gebaseerd op de Europese richtsnoeren voor de kwaliteitsbewaking ten aanzien van de screening en diagnosticering van borstkanker. Een andere dringende kwestie is het feit dat een toenemend aantal relatief jonge vrouwen borstkanker ontwikkelt: 47 procent is jonger dan 55 jaar. Als we hieraan toevoegen dat zo'n 20 procent, een vijfde van alle ex-borstkankerpatiënten, niet meer aan het werk gaat, wordt het wel duidelijk dat er iets moet gebeuren, willen we het in Lissabon gestelde doel van de arbeidsparticipatie van vrouwen halen. Daarom sluit ik mij van harte aan bij de oproep in de resolutie – en ik ben blij dat commissaris Špidla daar vandaag positief op heeft gereageerd – om een handvest op te stellen ter bescherming van de rechten van borstkankerpatiënten en chronisch zieke werknemers om hun re-integratie te vergemakkelijken. Hun werkuren moeten worden afgestemd op hun behandelingsschema en hun terugkeer naar de werkplek moet aansluiten bij hun revalidatie. In mijn eigen regio krijgen vijf vrouwen per dag te horen dat ze borstkanker hebben. Ik hoop dat gedegen preventieonderzoek ertoe zal leiden dat dit aantal daalt. Ik hoop ook dat onze inspanningen ertoe zullen leiden dat de diagnose borstkanker geen doodvonnis hoeft te betekenen; een diagnose moet de aanzet vormen voor een tijdig, behoedzaam, menswaardig ingrijpen, een succesvolle behandeling en een terugkeer naar het werkende leven en een actief, voldoening schenkend bestaan."@nl3
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@pl16
"Senhora Presidente, os meus agradecimentos vão para a senhora deputada Jöns por ter trazido de novo esta questão perante esta Câmara. Esta doença não é apenas um problema das mulheres, tal como foi referido pelo senhor deputado Bowis e pela senhora deputada Záborská. Centenas de milhar de homens, centenas de milhar de famílias são afectadas por esta doença em cada ano. A minha sogra morreu de cancro da mama e à minha cunhada mais velha foi diagnosticado cancro da mama há dez anos, mas, graças ao tratamento precoce e bem sucedido, temo-la viva e de boa saúde. Estou certo de que imaginam a sombra que esta doença lança sobre mim e sobre a minha família. Mas, como já escutámos, este é o tormento das 275 000 mulheres que, todos os anos, contraem esta doença e das 88 000 que dela vêm a morrer anualmente na União Europeia, bem como das suas famílias. Estes são números que podem e devem ser drasticamente reduzidos. Precisamos de mais investigação na área da prevenção. Mas, para mim, é particularmente chocante que as taxas de mortalidade variem em mais de 50% entre os Estados-Membros e que as taxas de mastectomia apresentem uma variação de praticamente 60%. Também estes valores são inaceitáveis. É claro que existe uma necessidade premente de as boas práticas serem difundidas homogeneamente pela União Europeia, de modo a chegarem a todas as regiões, havendo igualmente necessidade de associar as melhores práticas às directrizes europeias com vista à segurança da qualidade no rastreio e diagnóstico do cancro da mama. Outra questão premente é o facto de um número cada vez maior de mulheres jovens estar a contrair cancro da mama – 47% abaixo dos 55 anos de idade. Se juntarmos a isto o facto de 20%, um quinto dessas doentes, não regressarem ao seu trabalho, torna-se claro que algo tem de ser feito para podermos cumprir os objectivos de Lisboa no que se refere à participação das mulheres no mercado de trabalho. Nesta perspectiva, subscrevo inteiramente o convite feito na resolução – e congratulo-me pela resposta positiva, dada hoje pelo Senhor Comissário Špidla – no sentido de ser elaborada uma Carta sobre a Protecção dos Direitos dos Doentes de Cancro da Mama e dos Doentes Crónicos no Local de Trabalho, como forma de promover a sua reintegração no mundo do trabalho. O horário de trabalho destas pessoas necessita de ser adaptado ao seu esquema de tratamentos e o seu retorno ao local de trabalho necessita de ser realizado em sintonia com a sua reabilitação. Na minha própria região, há cinco mulheres por dia a quem é diagnosticado cancro da mama. Espero que, com a adequada investigação no sentido da prevenção, este valor possa ser reduzido. Espero igualmente que o nosso trabalho possa chegar a significar que tais diagnósticos não vão representar uma sentença de morte, mas sim que um diagnóstico precisa de se transformar num impulsionador para uma intervenção precoce, sensível e humana, para um tratamento bem sucedido e para a reintegração no mundo do trabalho e numa vida plena e gratificante."@pt17
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@sk18
"Madam President, my thanks go to Mrs Jöns for bringing this issue back before the House. This disease is not only a women’s issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said. Hundreds of thousands of men, hundreds of thousands of families, are affected by the disease each year. My mother-in-law died of breast cancer and my wife’s eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today. I am sure you can imagine the shadow this disease casts over me and my family. But, as we have heard, it is a particular ordeal for the 275 000 women who contract the disease each year and, tragically, the 88 000 women who die of the disease each year in the European Union, and their families. These are figures which can and must be radically reduced. We need further research into prevention. But it is particularly shocking to me that mortality rates vary by as much as 50% across the Member States and that mastectomy rates vary by up to 60%. That too is unacceptable. There is clearly a pressing need for best practice to be spread evenly across the Union into every region and that best practice needs to be built around the European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Another pressing issue is the fact that an increasing number of younger women are developing breast cancer – 47% under 55 years of age. Add to that the fact that up to 20%, a fifth of former breast cancer patients, do not return to work and it becomes clear that something needs to be done if we are to meet the Lisbon target for women’s participation in the labour market. I therefore fully commend the resolution’s call – and I am pleased to hear Commissioner Špidla respond positively to it today – to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and currently sick people in the workplace to facilitate their reintegration into the world of work. Their working hours need to be tailored to their treatment pattern and their reabsorption into the workplace needs to be built around their rehabilitation. Five women per day are diagnosed with breast cancer in my own region. I hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced. I also hope that our work can come to mean that those diagnoses will not represent a death sentence; rather a diagnosis needs to become a trigger for early, sensitive, humane intervention, successful treatment and re-entry into the world of work and a full and fulfilling life."@sl19
". Fru talman! Jag vill tacka Karin Jöns för att hon åter har lagt fram denna fråga inför parlamentet. Detta är inte bara en kvinnosjukdom, som John Bowis och Anna Záborská har påpekat. Hundratusentals män, hundratusentals familjer, drabbas av denna sjukdom varje år. Min svärmor dog i bröstcancer och min frus äldsta syster fick diagnosen bröstcancer för tio år sedan, men tack vare tidigt ingripande och framgångsrik behandling lever hon och mår bra i dag. Jag är säker på att ni kan föreställa er den skugga som denna sjukdom kastar över mig och min familj. Men, som vi har hört, är det en särskild påfrestning för de 275 000 kvinnor som drabbas av sjukdomen varje år, för de 88 000 kvinnor som tragiskt avlider i sjukdomen inom Europeiska unionen varje år, och för deras familjer. Detta är siffror som kan och måste minskas radikalt. Vi behöver ytterligare forskning om förebyggande. Men något som särskilt chockar mig är att dödligheten varierar med så mycket som 50 procent mellan medlemsstaterna och att mastektomibehandlingar varierar med upp till 60 procent. Även detta är oacceptabelt. Det finns uppenbarligen ett akut behov av att sprida bästa metoder till varje region inom unionen och att bästa metoder måste byggas ut runt de europeiska riktlinjerna för att garantera kvalitet inom bröstcancerscreening och diagnostisering. En annan överhängande fråga är att ett ökande antal unga kvinnor utvecklar bröstcancer – 47 procent under 55 år. Lägg till detta det faktum att uppemot 20 procent, en femtedel av före detta bröstcancerpatienter, inte återvänder till arbetet, och det står klart att något måste göras om vi ska uppfylla målen i Lissabonstrategin för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Jag berömmer därför uppmaningen i resolutionen att utarbeta en stadga för att skydda rättigheterna för bröstcancerpatienter och för dem som för närvarande är sjukskriva, för att förenkla deras återintegrering in i arbetsvärlden, till fullo – och det gläder mig att höra kommissionsledamot Vladimír Špidla ger ett positivt svar på detta i dag. Deras arbetstimmar måste skräddarsys efter deras behandlingsmönster, och deras återupptagande på arbetsplatsen måste byggas kring deras rehabilitering. Fem kvinnor får diagnosen bröstcancer i min egen region per dag. Jag hoppas att denna siffra kommer att minska i takt med ordentlig forskning om förebyggande. Jag hoppas också att vårt arbete kan komma att innebära att dessa diagnoser inte är detsamma som en dödsdom, utan snarare en diagnos som måste bli en väckarklocka för tidigare, förståndigare och humanare ingrepp, mer framgångsrik behandling och återinträde i arbetsvärlden samt ett helt och meningsfullt liv."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Stephen Hughes,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the PSE Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph