Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@cs1
"Fru formand! Vi har hørt en opregning af alle de ting, vi har brug for, og hvad Parlamentet siger, er, at vi må have handling for at nå disse ting. Beslutningsforslaget giver en af de sjældne muligheder, hvor vi har total enighed overalt i salen, enighed på tværs af udvalgene, enighed i de politiske grupper. Det er en enighed om en sjælden sygdom. Det er en af de sjældne sygdomme, der ikke skyldes fattigdom. Den skyldes øget velstand. Det er grunden til, at det i så høj grad er en europæisk sygdom, som bliver mere og mere almindelig. Den mest almindelige kræftform hos kvinder er brystkræft. Vi kender tallene: 275.000 tilfælde om året og 88.000 døde hvert år. Det er derfor, vi forlanger adgang til bedre ydelser, bedre forskning. Men lægevidenskaben giver håb om tidlig diagnosticering, nye medikamenter, specialiserede sygeplejersker, nye behandlingsmetoder og viden, der fører til forebyggelse. Alle disse ting betyder, at vi ikke behøver at acceptere dette forfærdende dødstal blandt kvinder. Men det er også et spørgsmål, der vedrører mænd. 1.000 mænd i EU dør hvert år af brystkræft. Fyld salen med mænd - hver eneste plads og tilhørerlogerne og tolkekabinerne og talerstolen - og udslet dem så. Det er det antal mænd, vi mister hvert år på grund af brystkræft. Mænd har også behov for adgang til specialiserede tjenesteydelser. De har også et problem, for selv om det er lettere at få øje på hos mænd, sker der ikke noget, før det er for sent, og kræftknuderne for store. Så de behøver screening. Alt for mange mænd kan ikke klare det. De kan ikke klare det, ikke bare sygdommen, men også at skulle gå hjem til deres familier og fortælle dem, at de har brystkræft. De kan ikke klare at gå ind på pubben og fortælle kammeraterne, at de har brystkræft. Nogle - og "nogle" er for mange - tager livet af sig frem for at se konsekvenserne af diagnosen i øjnene. Det er vores fejl. Vi sætter dem ikke i stand til at klare sig. Det må vi gøre. Til mænd såvel som kvinder er vores budskab, at vi har en fælles beslutning, og vi forlanger enig handling fra Kommissionen."@da2
". Frau Präsidentin! Wir haben eine Liste all der Dinge gehört, die wir brauchen, und das Hohe Haus sagt dazu, dass wir Maßnahmen brauchen, um diese Dinge zu erreichen. Diese Entschließung bietet eine dieser seltenen Gelegenheiten, wo in diesem Parlament völlige Einmütigkeit herrscht: Einmütigkeit zwischen den Ausschüssen, Einmütigkeit zwischen den Fraktionen. Es ist Einmütigkeit über eine seltene Krankheit. Es ist eine der seltenen Krankheiten, die nicht auf Armut zurückzuführen sind; sie ist auf zunehmenden Wohlstand zurückzuführen. Deshalb handelt es sich mehr oder minder um eine europäische Krankheit, die sich auf dem Vormarsch befindet. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Wir kennen die Zahlen: 275 000 jedes Jahr; 88 000 sterben jedes Jahr. Darum fordern wir Zugang zu besseren Leistungen und besserer Forschung. Aber die medizinische Wissenschaft gibt der Hoffnung Nahrung: eine frühzeitige Diagnose, neue Arzneimittel, Fachkrankenschwestern, neue Therapien und Kenntnisse zur Vorbeugung. All dies bedeutet, dass wir nicht mit dieser schrecklichen Opferzahl bei den Frauen leben müssen. Doch auch Männer sind betroffen. Eintausend Männer sterben jedes Jahr in Europa an Brustkrebs. Man fülle diesen Saal mit Männern – besetze jeden Platz, auch die Galerien und die Dolmetscherkabinen, und das Podium – und lösche sie aus. So viele Männer verlieren wir jedes Jahr an den Brustkrebs. Auch Männer brauchen spezielle Leistungen. Auch sie haben Probleme, denn obwohl es bei Männern leichter auszumachen ist, lässt man sich oft zu viel Zeit und dann sind die Tumore zu groß. Sie brauchen also ein Screening. Zu viele Männer können damit nicht umgehen. Sie können nicht nur mit der Krankheit nicht umgehen, sondern auch damit, nach Hause zu ihren Familien zu gehen und ihnen zu sagen, dass sie Brustkrebs haben. Sie können nicht damit umgehen, in die Kneipe zu gehen und ihren Kumpeln zu sagen, dass sie Brustkrebs haben. Manche – und „manche“ sind schon zu viel – bringen sich lieber um, als sich mit den Folgen dieser Diagnose auseinanderzusetzen. Das ist unsere Schuld. Wir helfen ihnen nicht, damit umzugehen; wir müssen es tun. Für Männer und Frauen lautet unsere Botschaft, dass wir eine einmütige Entschließung haben und wir von der Kommission einmütiges Handeln fordern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε έναν κατάλογο όλων όσων χρειαζόμαστε, και αυτό που λέει το Κοινοβούλιο είναι ότι χρειαζόμαστε δράση για να τα επιτύχουμε. Το παρόν ψήφισμα παρέχει μία από τις σπάνιες εκείνες ευκαιρίες, όπου έχουμε απόλυτη ενότητα στο Κοινοβούλιο: ενότητα μεταξύ των επιτροπών, ενότητα μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ενότητα για μια σπάνια ασθένεια. Πρόκειται για μία από εκείνες τις σπάνιες ασθένειες που δεν αποτελεί προϊόν της φτώχειας αλλά της αυξανόμενης ευημερίας. Για τον λόγο αυτόν, αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ευρωπαϊκή ασθένεια που εμφανίζεται όλο και συχνότερα. Η συνηθέστερη μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών είναι ο καρκίνος του μαστού. Γνωρίζουμε τα αριθμητικά στοιχεία: 275 000 κρούσματα ετησίως, 88 000 θάνατοι ετησίως. Γι’ αυτό απαιτούμε πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη έρευνα. Αλλά η ιατρική επιστήμη μάς δίνει ελπίδες: έγκαιρη διάγνωση, νέα φάρμακα, εξειδικευμένοι νοσηλευτές, νέες θεραπείες και γνώση που οδηγεί στην πρόληψη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε αυτόν τον φοβερό φόρο αίματος που πλήττει τις γυναίκες. Είναι όμως επίσης ένα ζήτημα που αφορά τους άνδρες. Χίλιοι άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του μαστού. Γεμίστε την αίθουσα αυτή με άνδρες –γεμίστε όλες τις θέσεις, τα θεωρεία, τις καμπίνες των διερμηνέων και το βήμα– και αδειάστε την. Αυτός είναι ο αριθμός των ανδρών που χάνουμε κάθε χρόνο από καρκίνο του μαστού. Και οι άνδρες χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες. Και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα, διότι, αν και είναι ευκολότερος ο εντοπισμός της ασθένειας στους άνδρες, γίνεται πολύ αργά, όταν πια οι όγκοι είναι πολύ μεγάλοι. Γι’ αυτό πρέπει και αυτοί να υποβάλλονται σε έλεγχο. Πάρα πολλοί άνδρες αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν. Αδυνατούν όχι μόνον να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αλλά και να επιστρέψουν στο σπίτι και στις οικογένειές τους για να τους ανακοινώσουν ότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Αδυνατούν να πάνε στην παμπ και να πουν στους φίλους τους ότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Ορισμένοι –και ωστόσο πάρα πολλοί– καταφεύγουν στην αυτοκτονία για να μην αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της διάγνωσής τους. Και γι’ αυτό φταίμε εμείς. Δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουν, αλλά πρέπει. Το μήνυμά μας προς τους άνδρες και τις γυναίκες είναι ότι διαθέτουμε ένα συλλογικό ψήφισμα και απαιτούμε συλλογική δράση από την Επιτροπή."@el10
". Señora Presidenta, hemos oído una lista de todo lo que necesitamos y lo que dice la Cámara es que hemos de tomar medidas para conseguirlo. Esta resolución constituye una de esas raras ocasiones en las que en esta Cámara hay unanimidad total: unanimidad entre las comisiones parlamentarias y entre los Grupos políticos. Hay unanimidad en torno a lo que constituye una enfermedad infrecuente. Es una de las escasas enfermedades que no son consecuencia de la pobreza, sino del aumento de la prosperidad. Por eso precisamente se trata de una enfermedad europea cuya prevalencia aumenta. El cáncer más habitual entre las mujeres es el cáncer de mama. Conocemos las cifras: 275 000 casos al año; 88 000 muertes al año. Por eso exigimos el acceso a mejores servicios y más investigación. Pero la ciencia médica abre las puertas a la esperanza: detección precoz, nuevos medicamentos, enfermeras especializadas, nuevas terapias y el conocimiento que conduce a la prevención. Todo eso significa que no tenemos por qué aceptar este terrible peaje para las mujeres. Pero también es un problema para los hombres. Cada año mueren de cáncer de mama un millar de varones en la Unión Europea. Para hacernos una idea, sería como llenar esta Cámara de hombres –todos los asientos, las tribunas y las cabinas de los intérpretes, y también el estrado– y borrarla del mapa. Ese es el número de varones que perdemos cada año a causa del cáncer de mama. Los hombres también necesitan servicios especializados. También tienen problemas, porque a pesar de que la enfermedad es más fácil de detectar en los hombres, suele dejarse desarrollar hasta que es demasiado tarde y los tumores son demasiado grandes. Así que es necesario realizar cribados. Demasiados hombres no pueden soportarlo. No pueden hacer frente, no solo a la enfermedad, sino también a la perspectiva de volver a casa y decir a la familia que tienen cáncer de mama. No pueden soportar ir al bar y decir a sus amigos que tienen cáncer de mama. Algunos –y «algunos» es demasiados– se suicidan con tal de no enfrentarse a las consecuencias de su diagnóstico. Eso es culpa nuestra. No les capacitamos para soportarlo y es nuestra obligación hacerlo. Nuestro mensaje tanto para los hombres como para las mujeres es que tenemos una resolución común y exigimos acción común por parte de la Comisión."@es20
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@et5,5
"Arvoisa puhemies, olemme kuulleet luettelon kaikista tarvitsemistamme asioista, ja parlamentissa todetaan, että noiden asioiden saavuttamiseksi on toimittava. Tämä päätöslauselma tarjoaa yhden harvoista tilaisuuksista parlamentin täydelliseen yksimielisyyteen niin valiokunnissa kuin poliittisissa ryhmissäkin. Yksimielisyys koskee harvinaisen sairauden määritelmää. Tämä on yksi niistä harvoista sairauksista, joka ei johdu köyhyydestä vaan hyvinvoinnin lisääntymisestä. Siksi tämä sairaus yleistyy varsinkin Euroopassa. Rintasyöpä on naisten kaikkein yleisin syöpäsairaus. Luvut ovat meille tuttuja: naisia sairastuu vuosittain 275 000 ja kuolee 88 000. Siksi vaadimme, että käytettävissä on parempia palveluja ja parempaa tutkimusta. Lääketiede antaa kuitenkin toivoa ennaltaehkäisyn edistämisestä varhaisen diagnosoinnin, uusien lääkkeiden, erikoissairaanhoidon, uusien hoitokeinojen ja tiedon avulla. Kaikki nämä seikat tarkoittavat, ettei naisten tarvitse sietää tätä hirvittävää kärsimystä. Asia koskee kuitenkin myös miehiä. Rintasyöpään kuolee joka vuosi Euroopan unionissa tuhat miestä. Määrä vastaa sitä, että koko istuntosali – jokainen istumapaikka, lehteri, tulkkien kopit ja puhujakoroke – täytettäisiin miehillä ja pyyhkäistäisiin olemattomiin. Näin paljon miehiä menehtyy vuosittain rintasyöpään. Miehetkin tarvitsevat erityispalveluja. Heilläkin on ongelmia, sillä vaikka tauti on miehillä helpompi havaita, se tapahtuu liian myöhään, ja niinpä kasvaimet ovat liian isoja. Miehetkin tarvitsevat siis seulontaa. Liian monet miehet eivät selviä. Kyse ei ole vain taudista, vaan siitä, että he eivät pysty kertomaan perheilleen rintasyövästään. He eivät pysty kertomaan pubissa kavereilleen rintasyövästään. Jotkut – ja sekin on liikaa – tekevät mieluummin itsemurhan kuin kohtaavat diagnoosinsa seuraukset. Se on meidän vikamme, sillä emme anna heille selviämisen mahdollisuutta. Velvollisuutemme on kuitenkin tehdä se. Osoittakaamme miehille ja naisille, että olemme yksimielisesti päättäneet vaatia yhtenäisiä toimia komissiolta."@fi7
"Madame la Présidente, nous avons entendu une liste de toutes les choses dont nous avons besoin, et le Parlement dit que nous devons agir pour les obtenir. Cette résolution est l’une des rares occasions où cette Assemblée présente un front uni, rassemblant les commissions et les groupes politiques. Il s’agit d’un front uni devant ce qui est une maladie rare, dans la mesure où elle ne résulte pas de la pauvreté, mais de la prospérité de plus en plus grande, raison pour laquelle il s’agit d’une maladie européenne dont la prévalence augmente. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Nous connaissons les chiffres: chaque année, l’Europe accumule 275 000 nouveaux cas et 88 000 décès, raison pour laquelle nous demandons un accès à de meilleurs services, à une meilleure recherche. Toutefois, la médecine est prometteuse: le diagnostic précoce, les nouveaux médicaments, des infirmières spécialisées, de nouveaux traitements et des connaissances en vue d’une prévention. C’est pour toutes ces raisons que nous ne devons pas accepter que les femmes paient un si lourd tribut au cancer du sein. Le cancer du sein frappe toutefois également les hommes, et fait 1 000 victimes parmi ces derniers chaque année en Europe. Remplissez ce Parlement d’hommes - les sièges, les galeries, les cabines d’interprétation et la plateforme - et effacer le tout, c’est le nombre d’hommes emportés chaque année par le cancer du sein. Les hommes ont également besoin de services spécialisés. Ils ont également des problèmes, car si le cancer est plus facilement détecté chez l’homme, il l’est plus tardivement et les tumeurs sont alors trop grandes. Les hommes ont donc besoin d’un dépistage. Trop d’hommes ne peuvent l’affronter, non seulement la maladie, mais aussi le fait de rentrer chez eux et de dire à leur famille qu’ils souffrent d’un cancer du sein. Ils n’arrivent pas à aller au café du coin et à dire à leurs copains qu’ils ont un cancer du sein. Certains - et ils sont encore trop nombreux - préfèrent se suicider plutôt que d’affronter les conséquences de ce diagnostic. C’est de notre faute. Nous ne leur donnons pas les moyens de tenir le coup; nous devrions. Pour les hommes et les femmes, notre message est que nous avons une résolution unie et que nous demandons une action unie de la Commission."@fr8
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@hu11
". Signora Presidente, abbiamo sentito elencare tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno, e il Parlamento sostiene che, per realizzare tutti questi obiettivi, occorre agire. La risoluzione ci offre una delle rare occasioni in cui assistiamo, in Aula, alla più completa unità: unità trasversalmente alle commissioni, unità trasversalmente ai gruppi politici. Una posizione unitaria sul concetto di malattia rara. E questa è una delle rare malattie che non sono causate dalla povertà, ma piuttosto dalla crescente prosperità. Per questo si tratta proprio di una malattia europea, la cui incidenza è in crescita. La patologia tumorale più comune tra le donne è il carcinoma della mammella. Conosciamo le cifre: 275 000 casi all’anno; 88 000 decessi all’anno. Per questo chiediamo la possibilità di accedere a servizi migliori, a una ricerca migliore. Ma la scienza medica ci dà la possibilità di sperare: diagnosi precoce, nuovi farmaci, personale infermieristico specializzato, nuove terapie e la conoscenza che porta alla prevenzione. Tutto questo significa che non dobbiamo accettare questo terribile tributo di sangue tra le donne. Ma è un problema che riguarda anche gli uomini. Nell’Unione europea, mille uomini muoiono ogni anno di carcinoma della mammella. Riempite quest’Aula di uomini – occupando ogni posto, comprese le tribune, le cabine degli interpreti, e il banco della Presidenza – e cancellateli tutti. Sono gli uomini che perdiamo ogni anno a causa del carcinoma della mammella. Anche gli uomini hanno bisogno di servizi specializzati. Anche gli uomini hanno problemi perché, sebbene negli uomini sia più semplice diagnosticare il carcinoma della mammella, spesso si interviene troppo tardi, quanto il tumore è troppo esteso. Hanno quindi bisogno di . Troppi uomini non ce la fanno. Non ce la fanno, e non solo ad affrontare la malattia, ma ad affrontare la difficoltà di andare a casa dalle loro famiglie e dire loro che hanno un carcinoma della mammella. Non riescono ad andare al e raccontare ai loro amici che hanno un carcinoma della mammella. Alcuni – e “alcuni” sono troppi – preferiscono suicidarsi piuttosto che affrontare le conseguenze della diagnosi. E’ colpa nostra. Non diamo loro i mezzi per affrontare la malattia; è nostro dovere farlo. Per gli uomini e le donne, il nostro messaggio è questo: abbiamo una risoluzione comune e chiediamo un’azione comune e unita da parte della Commissione."@it12
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@lt14
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@lv13
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, we hebben een opsomming gehoord van alle dingen die nodig zijn en het Parlement zegt dat er actie moet worden ondernomen om deze dingen te verwezenlijken. Deze resolutie zet de deur open voor een van die zeldzame momenten van totale eensgezindheid in dit Parlement: eensgezindheid in alle commissies en alle politieke fracties. Deze eensgezindheid betreft een ziekte die onder de zeldzame ziekten valt. Het is een van de zeldzame ziekten die niet het gevolg zijn van armoede; deze ziekte is het gevolg van toenemende welvaart. Daarom is het in belangrijke mate een Europese ziekte, die zich steeds meer verbreidt. De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker. We kennen de cijfers: 275 000 nieuwe gevallen per jaar en 88 000 sterfgevallen per jaar. Daarom dringen we aan op een betere hulpverlening en beter onderzoek. De medische wetenschap biedt echter reden tot hoop: een vroege diagnosticering, nieuwe medicijnen, gespecialiseerde verpleegkundigen, nieuwe behandelingen en kennis die kan leiden tot preventie. Al deze dingen betekenen dat we de vreselijke tol die deze ziekte onder vrouwen eist, niet hoeven te accepteren. Het is echter ook een ziekte die mannen treft. Elk jaar sterven er duizend mannen in de Europese Unie aan borstkanker. Dat aantal is te vergelijken met een volledig gevulde vergaderzaal hier, waarbij alle parlementszetels, de tribunes en de tolkencabines zijn bezet. Zoveel mannen overlijden er elk jaar aan borstkanker. Ook voor mannen is er behoefte aan gespecialiseerde zorg. Zij hebben ook problemen, want de ziekte is bij mannen weliswaar gemakkelijker te ontdekken, maar dit gebeurt vaak pas in een laat stadium, waardoor de tumoren al te groot zijn. Dus ook zij moeten worden gescreend. Te veel mannen kunnen het niet aan. Ze zitten niet alleen met het feit van de ziekte, maar hebben er ook moeite mee om naar huis te gaan en hun familieleden te vertellen dat ze borstkanker hebben. Ze hebben er moeite mee om naar het café te gaan en hun vrienden te vertellen dat ze borstkanker hebben. Sommigen – en dat zijn er te veel – plegen liever zelfmoord dan dat ze de consequenties van de diagnose onder ogen zien. Dat is onze schuld. We helpen ze niet om het aan te kunnen, maar dat is wel onze plicht. Onze boodschap aan mannen en vrouwen is dat we een eensgezinde resolutie hebben en we dringen bij de Commissie aan op eensgezinde maatregelen."@nl3
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@pl16
". Senhora Presidente, ouvimos a enumeração de tudo o que precisamos, e esta Câmara diz que para o obtermos é preciso agir. A presente resolução oferece uma daquelas raras ocasiões em que existe uma completa unidade em toda a Câmara: unidade nas comissões especializadas, unidade nos grupos políticos. Trata-se de unidade em torno daquilo que é uma doença rara. Trata-se de uma das raras doenças que não é o resultado da pobreza, mas sim do aumento da riqueza. É por isso que se trata de uma doença europeia com crescente prevalência. A forma mais comum de cancro entre as mulheres é o cancro da mama. Conhecemos os números: 275 000 por ano, 88 000 mortes por ano. É por isso que exigimos o aceso a melhores serviços, melhor investigação. Mas a ciência médica está a tornar possível a esperança: o diagnóstico precoce, novos fármacos, enfermeiras especializadas, novas terapias e conhecimentos conducentes à prevenção. Todos estes aspectos significam que não temos de aceitar esta terrível mortandade entre as mulheres. Mas este também é um problema que afecta os homens. Um milhar de homens na União Europeia morre em cada ano que passa, vítima de cancro da mama. Enchemos esta Câmara com homens – todos os lugares preenchidos, nas tribunas, nas cabinas dos intérpretes, na plataforma – e eliminamo-los todos. É este o número de homens que o cancro da mama nos leva todos os anos. Também os homens precisam de serviços especializados. Também eles têm problemas, pois, apesar de a doença ser mais fácil de detectar num homem, é deixada progredir até ser demasiado tarde e os tumores já terem uma dimensão excessiva. Os homens necessitam, portanto, de rastreio. E muitos deles não conseguem enfrentar o problema. Não conseguem, e não é apenas por causa da doença em si, mas porque não conseguem chegar a casa e dizer à família que têm cancro da mama. Alguns – e “alguns” já é demais – preferem matar-se a encarar as consequências do seu diagnóstico. A culpa é nossa, pois não lhes damos possibilidades para enfrentarem o problema, e é preciso que o façamos. Para homens e mulheres, a nossa mensagem é de que temos aqui uma resolução de unidade e exigirmos que haja uma actuação de unidade por parte da Comissão."@pt17
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@sk18
"Madam President, we have heard a list of all the things we need, and what the House is saying is that we need action to achieve those things. This resolution offers one of those rare occasions where we have total unity round this Chamber: unity across committees, unity across political groups. It is unity on what is a rare disease. It is one of the rare diseases that is not the result of poverty; it is the result of increasing prosperity. That is why it is very much a European disease growing in prevalence. The most common cancer among women is breast cancer. We know the figures: 275 000 a year; 88 000 dying a year. That is why we demand access to better services, better research. But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention. All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women. But it is also an issue for men. One thousand men in the European Union die each year from breast cancer. Fill this Chamber with men – every seat filled, and the galleries and the interpreters’ booths, and the platform – and wipe it out. That is the number of men we are losing each year to breast cancer. Men need specialist services too. They also have problems because although it is easier to spot in men, it is left too late and so the tumours are too large. So they need screening. Too many men cannot cope. They cannot cope, not just with the disease, but with going home to their families and telling them they have got breast cancer. They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer. Some – and ‘some’ is too many – kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis. That is our fault. We do not enable them to cope; we must. For men and women, our message is that we have a united resolution and we demand united action from the Commission."@sl19
". Fru talman! Vi har hört en förteckning över alla de saker som vi behöver, och det som parlamentet säger är att vi behöver åtgärder för att uppnå dessa saker. Denna resolution utgör ett av de fåtal tillfällen när det råder total enighet i kammaren: enighet mellan utskott, enighet mellan politiska grupper. Det råder enighet om det som är en sällsynt sjukdom. Det är en av de sällsynta sjukdomar som inte orsakas av fattigdom. Den är resultatet av växande rikedom. Det är därför som det i hög grad är en europeisk sjukdom som breder ut sig. Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer. Vi känner till siffrorna: 275 000 per år, 88 000 dödsfall per år. Det är därför som vi kräver tillgång till bättre tjänster, bättre forskning. Men läkarvetenskapen gör det möjligt att hysa hopp: tidiga diagnoser, nya mediciner, specialistsköterskor, nya terapier och kunskap som leder till förebyggande. Allt detta innebär att vi inte behöver godta denna fruktansvärda dödssiffra bland kvinnor. Men det är också en fråga för män. Ettusen män inom Europeiska unionen dör i bröstcancer varje år. Fyll denna kammare med män – varje stol, samt åskådarläktaren, tolkbåsen och plattformen – och utplåna den. Detta är det antal män som vi årligen förlorar i bröstcancer. Män behöver också specialisttjänster. De lider också av problem, för trots att det är lättare att upptäcka på män tillåts cancern att utvecklas fram tills det är alldeles för sent, och tumörerna är alldeles för stora. Så de behöver undersökning. Alltför många män klarar det inte. De klarar inte av det, inte bara sjukdomen, utan inte heller att gå hem till sina familjer och berätta för dem att de har fått bröstcancer. De klarar inte av att gå ned på puben och berätta för sina kamrater att de har fått bröstcancer. Vissa – och ”vissa” är alltför många – begår självmord hellre än möta följderna av sin diagnos. Det är vårt fel. Vi ser inte till att de klarar det. Det måste vi. Vårt budskap till män och kvinnor är att vi har en enad resolution, och vi kräver enade åtgärder från kommissionen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the PPE-DE Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph