Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-020"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Hr. formand! Vi mindes i dag i Europa-Parlamentet en dramatisk politisk begivenhed, som fandt sted for 50 år siden i Ungarn. Den opstand, som dengang brød ud og nogle dage senere grusomt blev slået ned af Sovjetunionens tropper, åbnede i Vesteuropa mange menneskers øjne for farerne ved den kommunistiske ideologi, således som Moskva dikterede den. Dermed overstiger den historiske betydning af Budapest i 1956 i høj grad det lokale og det nationale plan. Som 13-årig skoledreng var jeg kun klar over, at min mors elskede fødeland kæmpede en heroisk kamp for den frihed, som man så inderligt længtes efter. Billederne af premierminister Imre Nagy og general Pál Maléter og kampen mod de russiske tanks står prentet på min nethinde. Vi håbede inderligt på støtte fra Vesten, mod bedrevidende. Vi havde stor sympati for ofrene og flygtningene. Allerede dengang lærte jeg af mine forældre, at Ungarn ikke er et østeuropæisk, men et centraleuropæisk land med stærke religiøse og kulturelle bånd med Vesteuropa. Nu, 50 år senere, er Sovjetblokken ophævet, og 8 og snart 10 tidligere satellitstater er medlem af EU. Hvad har vi gjort med denne genvundne frihed? Den nationalsocialistiske ideologi blev overvundet i 1945 og den kommunistiske ideologi 45 år senere. Men kom der noget godt i stedet? Er vi i stand til på disse ideologiers ruiner at bygge et samfund med tolerance, ansvar og næstekærlighed? Vi er nødt til at være tålmodige og udholdende. Fem års besættelse i Nederlandene krævede mindst 15 års genopbygning. En periode på 50 års undertrykkelse kræver måske nogle generationer, førend alle sår er helet. Jeg håber, at det ungarske folk har mod og kræfter til sammen at overvinde fortiden og i fællesskab arbejde på en fremtid i fred og frihed."@da2
lpv:translated text
". Herr talman! I dag hedrar vi i kammaren en tragisk politisk händelse som ägde rum i Ungern för 50 år sedan. Det uppror som bröt ut vid den tidpunkten, och som brutalt krossades av sovjetiska trupper, har öppnat mångas ögon i Västeuropa för farorna i den kommunistiska ideologi som Moskva dikterade. Den historiska betydelse som Budapest 1956 har är mycket större än att bara vara lokal eller nationell. Som 13-årig skolpojke begrep jag bara att min mors så högt älskade hemland utkämpade en heroisk strid för en frihet som det önskade sig med lidelse. Bilderna av premiärminister Imre Nagy och general Pál Maléter och kampen mot de ryska stridsvagnarna har etsat sig fast på min näthinna. Vi hoppades desperat – helt klart mot bättre vetande – att väst skulle sända stöd. Vi ömmade så för offren och för flyktingarna. Mina föräldrar lärde mig då att Ungern inte är ett östeuropeiskt, utan centraleuropeiskt land, med starka religiösa och kulturella band till Västeuropa. Nu, 50 år senare, är sovjetblocket raserat, och åtta, snart tio, av de tidigare satellitstaterna är en del av Europeiska unionen. Vad har vi gjort med denna återvunna frihet? Nationalsocialismen besegrades 1945 och kommunismen 45 år senare. Ersattes de med något positivt? Är vi, i ruinerna av dessa ideologier, kapabla att bygga ett samhälle av tolerans, ansvarsskyldighet och kärlek till ens grannar? Det krävs tålamod och uthållighet för att uppnå detta. Eftersom det tog femton år för Nederländerna att återuppbyggas efter fem års ockupation är det troligt att det kommer att krävas några generationer innan alla sår från det förtryck som upprätthölls i 50 år har läkt. Må det ungerska folket uppvisa det mod och den styrka som krävs för att besegra det förflutna tillsammans och kollektivt arbeta för en framtid i fred och frihet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:spoken text
". Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Boedapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaalsocialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@nl3
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, tänään Euroopan parlamentissa vietetään Unkarin 50 vuoden takaisen järkyttävän poliittisen tapauksen muistopäivää. Tuolloin puhjennut kapina, jonka neuvostojoukot raa'asti murskasivat, on avannut monien länsieurooppalaisten silmät Moskovan hallituksen saneleman kommunistisen ideologian vaaroille. Budapestin vuoden 1956 tapahtumien historiallinen merkitys ylittää suuresti niiden paikallisen tai kansallisen merkityksen. Pystyin 13-vuotiaana koulupoikana käsittämään vain sen, että äitini rakas kotimaa taisteli sankarillisesti kiihkeän vapaudenkaipuunsa innoittamana. Kuvat pääministeri Imre Nagysta ja kenraali Pál Maléterista sekä taistelusta venäläisiä panssarivaunuja vastaan ovat syöpyneet mieleeni. Vastoin parempaa tietoa toivoimme kiihkeästi, että länsimaat lähettäisivät apua. Tunsimme hyvin suurta myötätuntoa uhreja ja pakolaisia kohtaan. Vanhempani opettivat minulle tuolloin, että Unkari ei ole itäeurooppalainen vaan keskieurooppalainen maa, jolla on vahvat uskonnolliset siteet ja kulttuurisiteet Länsi-Eurooppaan. Nyt, 50 vuotta myöhemmin, neuvostoblokki on purettu ja kahdeksan – pian jopa kymmenen – entistä satelliittivaltiota kuuluu Euroopan unioniin. Miten olemme käyttäneet tätä takaisin saatua vapautta? Kansallissosialismi kukistettiin vuonna 1945 ja kommunismi 45 vuotta myöhemmin. Tuliko niiden tilalle mitään myönteistä? Pystymmekö rakentamaan noiden ideologioiden raunioille suvaitsevaisuuteen, vastuuseen ja lähimmäisenrakkauteen perustuvan yhteiskunnan? Tämän saavuttamiseen tarvitaan kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Koska Alankomaiden jälleenrakentaminen viisivuotisen miehityksen jälkeen kesti 15 vuotta, 50-vuotisen sorron haavojen paraneminen kestää todennäköisesti muutaman sukupolven ajan. Saakoon Unkarin kansa osoittaa rohkeutta ja voimaa voittaakseen yhdessä menneet ja tehdäkseen yhteistyötä rauhallisen ja vapaan tulevaisuuden puolesta."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα στο Σώμα τιμούμε τη μνήμη ενός τραγικού πολιτικού γεγονότος που έλαβε χώρα στην Ουγγαρία πριν από 50 χρόνια. Η εξέγερση που ξέσπασε τότε, και την οποία συνέτριψαν βίαια τα σοβιετικά στρατεύματα, άνοιξε τα μάτια πολλών στη Δυτική Ευρώπη για τους κινδύνους της κομουνιστικής ιδεολογίας όπως αυτή υπαγορευόταν από τη Μόσχα. Η ιστορική σημασία των γεγονότων της Βουδαπέστης του 1956 δεν μπορεί να περιοριστεί σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο. Εγώ, 13άχρονος μαθητής τότε, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι η αγαπημένη πατρίδα της μητέρας μου έδινε ηρωικό αγώνα για την ελευθερία που διακαώς επιθυμούσε. Οι εικόνες του πρωθυπουργού Imre Nagy και του στρατηγού Pál Maléter και η μάχη με τα ρωσικά άρματα μάχης έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Εμείς απεγνωσμένα παρά τις αμφιβολίες, βεβαίως ελπίζαμε ότι η Δύση θα έστελνε βοήθεια. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ τόσο για τα θύματα όσο και για τους πρόσφυγες. Οι γονείς μου με δίδαξαν τότε ότι η Ουγγαρία δεν είναι μια ανατολικοευρωπαϊκή χώρα, αλλά μια κεντροευρωπαϊκή χώρα, με ισχυρούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Δυτική Ευρώπη. Τώρα, μετά από 50 χρόνια, το σοβιετικό μπλοκ έχει διαλυθεί και οκτώ, και οσονούπω δέκα, από τα πρώην κράτη δορυφόρους, αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, τι έχουμε κάνει με αυτή την ανακτημένη ελευθερία; Ο εθνικοσοσιαλισμός ηττήθηκε το 1945 και ο κομουνισμός 45 χρόνια αργότερα. Υπήρξε οτιδήποτε το θετικό για να αντικαταστήσει αυτές τις ιδεολογίες; Είμαστε ικανοί, πάνω στα ερείπια αυτών των ιδεολογιών, να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ανοχής, λογοδοσίας και αγάπης για τον γείτονά μας; Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε υπομονή και επιμονή. Δεδομένου ότι μετά από πέντε χρόνια κατοχής, οι Κάτω Χώρες χρειάστηκαν δεκαπέντε χρόνια για την ανοικοδόμησή τους, το πιθανότερο είναι να χρειαστούν μερικές γενεές προτού κλείσουν όλες οι πληγές της καταπίεσης, που οι λαοί αυτοί υπέστησαν για περισσότερα από 50 χρόνια. Είθε ο ουγγρικός λαός να επιδείξει το σθένος και τη δύναμη να κατακτήσει μαζί το παρελθόν και να εργαστεί συλλογικά για ένα μέλλον με ειρήνη και ελευθερία."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Blokland,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:unclassifiedMetadata
"namens de IND/DEM-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Voorzitter, we herdenken vandaag in het Europees Parlement een dramatische politieke gebeurtenis die 50 jaar geleden plaatsvond in Hongarije. De opstand die toen uitbrak en enkele dagen later wreed werd neergeslagen door troepen van de Sovjet-Unie heeft in West-Europa de ogen van velen geopend voor de gevaren van de communistische ideologie, zoals door Moskou gedicteerd. Daarmee gaat de historische betekenis van Budapest 1956 het lokale of het nationale niveau verre te boven. Als 13-jarige schooljongen besefte ik slechts dat het geliefde geboorteland van mijn moeder een heroïsche strijd beleefde voor de vrijheid, waarnaar zo hartstochtelijk werd verlangd. De beelden van premier Imre Nagy en generaal Pál Maléter en de strijd tegen de Russische tanks staan op mijn netvlies gegriefd. Wat hoopten we vurig op steun uit het Westen tegen beter weten in. Wat leefden we mee met de slachtoffers en met de vluchtelingen. Toen al leerde ik van mijn ouders dat Hongarije geen Oost-Europees maar een Midden-Europees land was met sterke religieuze en culturele banden met West-Europa. Nu 50 jaar later is het Sovjetblok ontmanteld en zijn 8 en binnenkort 10 voormalige satellietstaten deel van de Europese Unie. Wat hebben we gedaan met die herwonnen vrijheid? De nationaal-socialistische ideologie werd overwonnen in 1945 en de communistische ideologie 45 jaar later. Maar kwam er wat goeds voor in de plaats? Zijn we in staat op de puinhopen van die ideologieën een samenleving te bouwen van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde? Geduld en doorzettingsvermogen zijn daarvoor noodzakelijk. 5 jaar bezetting in Nederland vergde minstens 15 jaar van wederopbouw. Een periode van 50 jaar onderdrukking vergt wellicht enkele generaties, voordat alle geslagen wonden geheeld zijn. Moge het Hongaarse volk de moed en de kracht opbrengen om samen het verleden te overwinnen en eensgezind te werken aan een toekomst in vrede en vrijheid."@lv13
lpv:translated text
". Herr Präsident! Im Europäischen Parlament gedenken wir heute eines tragischen politischen Ereignisses, das sich vor 50 Jahren in Ungarn abspielte. Der Aufstand, der damals ausbrach und einige Tage später von sowjetischen Truppen brutal niedergeschlagen wurde, hat vielen in Westeuropa die Augen für die Gefahren der kommunistischen Ideologie unter dem Diktat von Moskau geöffnet. Die historische Bedeutung von Budapest 1956 geht weit über die lokale oder nationale Ebene hinaus. Als 13-jähriger Schuljunge begriff ich nur, dass das geliebte Heimatland meiner Mutter einen heldenhaften Kampf um die leidenschaftlich ersehnte Freiheit führte. Die Bilder von Ministerpräsident Imre Nagy und General Pál Maléter sowie der Kampf gegen die russischen Panzer haben sich mir ins Gedächtnis eingegraben. Verzweifelt hofften wir – wider besseren Wissens – auf Unterstützung aus dem Westen. Wie fühlten wir mit den Opfern und den Flüchtlingen. Schon damals lehrten mich meine Eltern, dass Ungarn kein osteuropäisches, sondern ein mitteleuropäisches Land mit starken religiösen und kulturellen Banden zu Westeuropa ist. Heute, 50 Jahre später, ist der Sowjetblock zusammengebrochen und gehören acht und bald schon zehn ehemalige Satellitenstaaten der Europäischen Union an. Was haben wir aus dieser wiedergewonnenen Freiheit gemacht? Der Nationalsozialismus wurde 1945 besiegt, der Kommunismus 45 Jahre später. Ist an deren Stelle etwas Positives getreten? Sind wir imstande, auf den Trümmern dieser Ideologien eine Gesellschaft der Toleranz, Verantwortlichkeit und Nächstenliebe aufzubauen? Geduld und Beharrlichkeit sind dazu vonnöten. Da sich der Wiederaufbau in den Niederlanden nach fünf Jahren Besatzung über fünfzehn Jahre erstreckte, wird es möglicherweise einige Generationen dauern, bis alle Wunden einer 50-jährigen Unterdrückung geheilt sind. Möge das ungarische Volk den Mut und die Kraft aufbringen, um gemeinsam die Vergangenheit zu überwinden und geeint an einer Zukunft in Frieden und Freiheit zu arbeiten."@de9
lpv:translated text
". Mr President, today, we in this House are commemorating a tragic political event that took place in Hungary 50 years ago. The insurrection that broke out at that time, and that was brutally crushed by Soviet troops, has opened the eyes of many in Western Europe to the dangers of the Communist ideology as dictated by Moscow. The historical significance of Budapest 1956 is much more than local or national. As a 13-year-old schoolboy, all that I grasped was that my mother’s beloved home country fought a heroic battle for a freedom that it passionately desired. The images of Prime Minister Imre Nagy and General Pál Maléter and the fight against the Russian tanks are etched on my mind. We desperately – against better judgment, indeed – hoped that the West would send support. We felt so much for the victims and for the refugees. My parents taught me back then that Hungary is not an Eastern European, but a Central European, country, with strong, religious and cultural ties with Western Europe. Now, 50 years down the line, the Soviet bloc has been dismantled and eight, and soon ten, of the former satellite states, are part of the European Union. What have we done with this regained freedom? National Socialism was defeated in 1945 and Communism 45 years later. Did anything positive come to replace them? Are we able, on the ruins of those ideologies, to build a society of tolerance, accountability and love of one’s neighbour? We need patience and perseverance to achieve this. Since it took fifteen years for the Netherlands to be reconstructed after five years of occupation, it is likely that a few generations will be needed before all the wounds of oppression, sustained over a 50-year period, are healed. May the Hungarian people display the courage and strength to conquer the past together and to collectively work on a future in peace and freedom."@en4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, recordamos hoje nesta Assembleia um trágico acontecimento político que teve lugar há 50 anos na Hungria. A revolta que então rebentou, e que foi brutalmente esmagada por tropas soviéticas, abriu os olhos de muitas pessoas na Europa Ocidental para os perigos da ideologia comunista, tal como ditada por Moscovo. A importância histórica do levantamento de Budapeste de 1956 ultrapassa em larga medida a escala local ou nacional Enquanto jovem estudante de 13 anos, compreendi apenas que a amada terra natal da minha mãe travava uma batalha heróica por uma liberdade que ardentemente desejava. As imagens do Primeiro-Ministro Imre Nagy e do General Pál Maléter e a luta contra os tanques russos permanecem gravadas na minha memória. Esperávamos ardentemente – contrariamente a toda a lógica, na realidade – que o Ocidente enviasse ajuda. O nosso coração estava com as vítimas e os refugiados. Na altura, os meus pais ensinaram-me que a Hungria não era um país da Europa de Leste, mas um país da Europa Central, com fortes laços religiosos e culturais com a Europa Ocidental. Hoje, passado meio século, o bloco soviético foi desmantelado, e oito – e em breve dez – dos seus antigos Estados satélites fazem parte da União Europeia. O que fizemos nós com essa liberdade recuperada? O nacional-socialismo foi derrotado em 1945 e o regime comunista caiu 45 anos mais tarde. Será que algo de positivo veio substitui-los? Seremos nós capazes de construir uma sociedade de tolerância, de responsabilidade e de amor sobre as ruínas dessas ideologias? Precisamos de paciência e de perseverança para o conseguirmos. Considerando que a reconstrução dos Países Baixos, na sequência de cinco anos de ocupação, demorou quinze anos, é bem provável que venham a ser necessárias diversas gerações para sarar todas as feridas causadas por 50 anos de opressão. Oxalá o povo húngaro dê mostras da coragem e da força necessárias para vencer o passado e para se empenhar colectivamente num futuro de paz e liberdade."@pt17
lpv:translated text
"Señor Presidente, hoy conmemoramos en esta Cámara un acontecimiento político trágico que se produjo en Hungría hace 50 años. La insurrección que estalló en ese momento y que fue brutalmente aplastada por las tropas soviéticas abrió los ojos a muchas personas de Europa Occidental con respecto a los peligros de la ideología comunista dictada por Moscú. El significado histórico de Budapest de 1956 va más allá del ámbito local y del nacional. Siendo colegial de 13 años de edad, lo único que entendí es que el amado país de mi madre libraba una batalla heroica por la libertad que deseaba con tanta pasión. Las imágenes del Primer Ministro Imre Nagy y el General Pál Maléter y la lucha contra los tanques rusos siguen indelebles en mi memoria. Esperábamos con desesperación –a falta de un juicio mejor, desde luego– que Occidente enviara ayuda. Lo pasamos muy mal por las víctimas y los refugiados. Mis padres me enseñaron entonces que Hungría no es un país de Europa del Este, sino un país de Europa Central que tiene fuertes vínculos religiosos y culturales con Europa Occidental. Ahora, 50 años más tarde, el bloque soviético ha sido desmantelado, y ocho, pronto diez, antiguos países satélite forman parte de la Unión Europea. ¿Qué hemos hecho con esta libertad recuperada? El nacionalsocialismo fue derrotado en 1945, y lo mismo ocurrió con el comunismo 45 años más tarde. ¿Ha surgido algo positivo para sustituirlos? ¿Somos capaces de construir, sobre las ruinas de dichas ideologías, una sociedad tolerante, responsable y que respete al prójimo? Necesitamos paciencia y perseverancia para lograrlo. Dado que hicieron falta quince años para reconstruir los Países Bajos tras cinco años de ocupación, es posible que hagan falta varias generaciones para curar todas las heridas sufridas a causa de la opresión sostenida durante 50 años. Que el pueblo húngaro demuestre la valentía y la fuerza para conquistar juntos el pasado y para trabajar de manera colectiva por un futuro en paz y libertad."@es20
lpv:translated text
". Signor Presidente, oggi, in Aula, commemoriamo un tragico evento politico che ha avuto luogo in Ungheria 50 anni fa. L’insurrezione scoppiata all’epoca, brutalmente repressa dall’esercito sovietico, ha aperto gli occhi a molti nell’Europa occidentale sui pericoli dell’ideologia comunista dettata da Mosca. Il significato storico di Budapest 1956 va ben al di là della sfera locale o nazionale. Da studente di 13 anni, tutto ciò che compresi fu che l’amato paese natale di mia madre combatteva un’eroica battaglia per una libertà ardentemente desiderata. Le immagini del Primo Ministro Imre Nagy e del generale Pál Maléter e la lotta contro i carri armati russi sono scolpite nella mia memoria. Speravamo disperatamente – di fatto avventatamente – che l’Occidente avrebbe offerto sostegno. Avevamo grande compassione per le vittime e per i profughi. I miei genitori mi insegnarono allora che l’Ungheria non è un paese dell’Europa orientale, ma dell’Europa centrale, con forti legami religiosi e culturali con l’Europa occidentale. Ora, a 50 anni di distanza, il blocco sovietico è stato smantellato e otto – presto dieci – degli ex Stati satelliti fanno parte dell’Unione europea. Che cosa abbiamo fatto con questa libertà riconquistata? Il nazionalsocialismo è stato sconfitto nel 1945 e il comunismo 45 anni dopo. Sono stati sostituiti da qualcosa di positivo? Siamo in grado, sulle rovine di tali ideologie, di costruire una società di tolleranza, responsabilità e amore per il proprio vicino? Abbiamo bisogno di pazienza e perseveranza per conseguire questo obiettivo. Poiché ci sono voluti 15 anni per ricostruire i Paesi Bassi dopo cinque anni di occupazione, è probabile che saranno necessarie alcune generazioni prima che tutte le ferite dell’oppressione, subita per oltre 50 anni, si rimarginino. Possa il popolo ungherese mostrare il coraggio e la forza di superare insieme il passato e lavorare collettivamente per un futuro di pace e libertà."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, nous commémorons aujourd’hui au sein du Parlement européen un événement politique tragique qui s’est déroulé en Hongrie il y a 50 ans. L’insurrection qui a éclaté à l’époque, et qui a été réprimée dans la brutalité par les troupes soviétiques, a ouvert les yeux de nombreux Européens occidentaux sur les dangers de l’idéologie communiste telle que dictée par Moscou. L’importance historique du soulèvement de Budapest en 1956 va bien au-delà du niveau local ou national. Alors âgé de 13 ans, tout ce que j’ai compris c’est que le pays natal bien-aimé de ma mère avait entamé une bataille héroïque pour une liberté à laquelle il aspirait ardemment. Les images du Premier ministre Imre Nagy et du général Pál Maléter ainsi que du combat contre les chars russes sont ancrées dans ma mémoire. Nous espérions désespérément - tout en sachant que c’était une erreur - un soutien de la part de l’Occident. Nous compatissions tellement pour les victimes et les réfugiés. Mes parents m’ont appris alors que la Hongrie n’était pas un pays d’Europe de l’Est, mais bien d’Europe centrale, ayant des liens religieux et culturels forts avec l’Europe occidentale. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, le bloc soviétique a été démantelé et huit, bientôt dix, des anciens États satellites, ont rejoint l’Union européenne. Qu’avons-nous fait de cette liberté retrouvée? Le national-socialisme a été renversé en 1945 et le communisme 45 ans plus tard. Quelque chose de positif est-il venu les remplacer? Sommes-nous capables de bâtir, sur les ruines de ces idéologies, une société faite de tolérance, de responsabilité et d’amour du prochain? Nous devons faire preuve de patience et de persévérance pour y parvenir. Dans la mesure où il a fallu quinze ans aux Pays-Bas pour se reconstruire après cinq années d’occupation, il est probable qu’il faudra plusieurs générations avant que toutes les blessures laissées par 50 années d’oppression ne soient cicatrisées. Puissent les citoyens hongrois avoir le courage et la force de surmonter ensemble le passé et de se créer ensemble un avenir dans la paix et la liberté."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.4.2-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph