Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-224"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:translated text
". Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka parlamentsledamoten för hans intresse för framstegen i samband med översynen av arbetstidsdirektivet och direktivet om personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Efter de mycket goda insatserna av det österrikiska ordförandeskapet som föregick oss är det ett av det finska ordförandeskapets huvudsyften att nå en överenskommelse om arbetstidsdirektivet. Inom ramen för detta direktiv behöver vi en gemensamt överenskommen lösning för att uppfylla EG-domstolens domar i målen SIMAP och Jager. Ordförandeskapet avser således också att göra allt det kan för att se till att rådet når en kompromiss så snart som möjligt om den hittills olösta frågan om ”undantaget”. Direktivet om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag är en annan komplicerad och politiskt känslig fråga. Som ni vet har skillnader i arbetsmarknadsstrukturer och arbetssätt lett till skilda åsikter mellan medlemsstaterna, och problemet har varit att hitta en lämplig balans där arbetstagare vid personaluthyrningsföretag får lämpliga skyddsnivåer samtidigt som marknaden för företag som tillhandahåller tillfällig arbetskraft får utvecklas och växa. Nyligen förnyade medlemsstaterna sitt åtagande för Lissabonmålen, inklusive ökade sysselsättningsnivåer och tillgång till bättre jobb, vilket är tydligt i deras nationella reformprogram. Rådet anser att dessa mål kan uppnås på ett sådant sätt att de olika metoder och traditioner som finns på de nationella arbetsmarknaderna respekteras. Frågan diskuterades senast av rådet i juni 2003. Sedan dess har olika ordförandeskap haft diskussioner på olika nivåer för att fastställa om åsikterna har ändrats. Fram tills nu har det funnits två olika uppfattningar om frågan, så det har inte varit värt att ta upp frågan på dagordningen för framtida möten för rådet. Det finska ordförandeskapet kommer att undersöka frågan och förväntar sig också viss information från kommissionen, som i sitt meddelande om granskning av aktuella förslag till lagstiftning sa att den skulle förbehålla sig rätten att se över förslaget baserat på vad som kommer fram i andra diskussioner om framtida förslag. Ordförandeskapet förstår mycket väl att det är viktigt för Europaparlamentet att framsteg görs på detta område. Vi kommer att vara medvetna om den allmänna uppfattningen om detta när omröstning sker vid första behandlingen av tjänstedirektivet. Om kommissionen ger sin viktiga information om denna fråga under vårt ordförandeskap, är vi redo att göra en del konstruktivt arbete för att hitta en lösning som är acceptabel för alla medlemsstater."@sv21
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή για το ενδιαφέρον του αναφορικά με την πρόοδο της αναθεώρησης της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας και της οδηγίας για τους προσωρινά απασχολούμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Μετά τις τεράστιες προσπάθειες της αυστριακής Προεδρίας που προηγήθηκε ημών, ένας από τους κύριους στόχους της φινλανδικής Προεδρίας είναι να επιτύχει μια συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Πρέπει να υπάρξει άμεσα μια κοινά συμπεφωνημένη λύση αναφορικά με την οδηγία, προκειμένου αυτή να συνάδει με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις υποθέσεις SIMAP και Jager. Ως εκ τούτου, η Προεδρία σκοπεύει επίσης να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να εξασφαλίσει ότι το Συμβούλιο θα επιτύχει όσο το δυνατόν συντομότερα μια συμβιβαστική διευθέτηση σχετικά με το έως σήμερα ανεπίλυτο θέμα της «εξαίρεσης». Η οδηγία για τους προσωρινά απασχολούμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης είναι ένα ακόμη περίπλοκο και πολιτικά ευαίσθητο θέμα. Όπως γνωρίζετε, οι διαφορές στις δομές της αγοράς εργασίας και στις πρακτικές έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών, και το πρόβλημα είναι η εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας, όπου οι προσωρινά απασχολούμενοι μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης θα είχαν επαρκή προστασία, ενώ ταυτόχρονα η αγορά εταιρειών που παρέχουν προσωρινά απασχολούμενους θα είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Πρόσφατα, τα κράτη μέλη ανανέωσαν τη δέσμευσή τους στους στόχους της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων επιπέδων απασχόλησης και της διαθεσιμότητας καλύτερων θέσεων εργασίας, πράγματα που είναι προφανή στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές πρακτικές και παραδόσεις που επικρατούν στις αγορές εργασίας. Το θέμα συζητήθηκε για τελευταία φορά από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2003. Έκτοτε, διάφορες Προεδρίες διεξήγαγαν συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα για να εξακριβώσουν εάν είχαν αλλάξει οι επιλογές. Έως σήμερα, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις επί του θέματος, και έτσι δεν άξιζε να τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη μελλοντικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Η φινλανδική Προεδρία θα εξετάσει το θέμα και, επίσης, αναμένει τη συμβολή της Επιτροπής, η οποία ανέφερε στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εξέταση των νομοθετικών προτάσεων του εκκρεμούν ότι θα διατηρούσε το δικαίωμα επανεξέτασης της πρότασης βάσει των όσων θα προκύψουν από άλλες συζητήσεις σχετικά με μελλοντικές προτάσεις. Η Προεδρία κατανοεί πλήρως ότι είναι σημαντικό να σημειώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Θα μάθουμε τη γνώμη που επικρατεί επ’ αυτού μετά την ψηφοφορία για την πρώτη ανάγνωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Εάν η Επιτροπή συμβάλει σημαντικά αναφορικά με αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε εποικοδομητικό έργο για την εξεύρεση μιας λύσης που θα είναι αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη."@el10
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil de geachte afgevaardigde bedanken voor de belangstelling die hij koestert voor de vooruitgang bij de herziening van de arbeidstijdenrichtlijn en de uitzendkrachtenrichtlijn. Na de enorme inspanningen van het vorige, Oostenrijkse voorzitterschap is het een van de belangrijkste doelstellingen van het Finse voorzitterschap om overeenstemming te bereiken over de arbeidstijdenrichtlijn. Er moet snel een gezamenlijk overeengekomen oplossing voor de richtlijn komen om gevolg te kunnen geven aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken SIMAP en Jager. Het voorzitterschap is zodoende van plan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Raad zo snel mogelijk een compromis bereikt over de tot nu toe onopgeloste kwestie. De uitzendkrachtenrichtlijn is een andere gecompliceerde en politiek gevoelige zaak. Zoals u weet, lopen door de verschillen in de arbeidsmarktstructuren en -praktijken de standpunten van de lidstaten uiteen. Het probleem is om een passend evenwicht te vinden, waarmee enerzijds uitzendkrachten voldoende kunnen worden beschermd en anderzijds de markt van ondernemingen die uitzendkrachten aanbieden zich kan ontwikkelen en kan groeien. De lidstaten hebben onlangs opnieuw verklaard zich te willen inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon, waaronder meer werkgelegenheid en betere banen. Deze doelen staan ook in hun nationale hervormingsprogramma's. De Raad is van mening dat de doelen kunnen worden bereikt met respect voor de uiteenlopende praktijken en tradities op de nationale arbeidsmarkten. De Raad heeft deze kwestie voor het laatst in juni 2003 besproken. Daarna zijn er door verschillende voorzitterschappen op verschillende niveaus discussies gevoerd om na te gaan of de standpunten waren gewijzigd. Tot nu toe waren er twee verschillende meningen, waardoor het niet de moeite waard was om deze kwestie op de agenda van komende Raadsbijeenkomsten te plaatsen. Het Finse voorzitterschap zal de kwestie bestuderen en verwacht ook een bijdrage van de Commissie, die in haar mededeling over de screening van lopende wetsvoorstellen zei dat zij zichzelf het recht voorbehoudt om het voorstel te heroverwegen op basis van de uitkomst van andere debatten over toekomstige voorstellen. Het voorzitterschap begrijpt heel goed dat het voor de Europese Unie belangrijk is vooruitgang op dit gebied te boeken. Wij zullen bij de stemming over de eerste lezing van de dienstenrichtlijn het algemene standpunt hierover voor ogen houden. Als de Commissie tijdens ons voorzitterschap haar belangrijke bijdrage hieraan levert, zijn wij bereid op constructieve wijze te werken aan een voor alle lidstaten aanvaardbare oplossing."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"opt out"5,19,15,1,18,18,14,14,16,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa kysymyksessä. Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä. Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi. Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank the honourable Member for his interest in the progress on the revision of the Working Time Directive and the Temporary Agency Workers Directive. Following the tremendous efforts of the Austrian Presidency preceding us, it is one of the main aims of the Finnish Presidency to reach agreement on the Working Time Directive. The directive quickly needs to find a jointly agreed solution in order to comply with the judgments of the Court of Justice of the European Communities in the SIMAP and Jager cases. The Presidency thus also intends to do all it can to ensure that the Council reaches a compromise settlement as soon as possible regarding the as yet unresolved ‘opt out’ issue. The Temporary Agency Workers Directive is another complex and politically delicate issue. As you know, differences in labour market structures and practices have led to differing views between Member States, and the problem has been to find an appropriate balance, where temporary agency employees would be given adequate levels of protection while at the same time the market in companies that provide a temporary workforce would be allowed to develop and grow. Recently, the Member States have renewed their commitment to the Lisbon objectives, including increased levels of employment and the availability of better jobs, which are evident in their national reform programmes. The Council believes that these objectives can be achieved in such a way that the different practices and traditions that obtain in national labour markets are respected. The matter was last discussed by the Council in June 2003. Since then, different Presidencies have had discussions at various levels to ascertain whether opinions had altered. Up till now there have been two distinct views on the matter, so it has not been worth putting this issue on the agenda of future meetings of the Council. The Finnish Presidency will examine the issue and is also expecting some input from the Commission, which said in its communication on the screening of pending legislative proposals that it would reserve the right to reconsider the proposal based on what emerges in other discussions on future proposals. The Presidency understands very well that it is important for the European Parliament to make progress in this area. We will be aware of the general opinion on this when the vote on the first reading of the Services Directive is voted on. If the Commission delivers its vital input with regard to this matter during our Presidency, we will be ready to undertake some constructive work to find a solution that is acceptable to all the Member States."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a su Señoría por su interés en el progreso de la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva sobre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal. Después de los tremendos esfuerzos de la Presidencia austriaca, que nos precedió, uno de los principales objetivos de la Presidencia finlandesa es llegar a un acuerdo sobre la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. En relación con esa Directiva, hay que encontrar sin demora una solución acordada conjuntamente, con el fin de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los casos SIMAP y Jager. La Presidencia también tiene intención de hacer todo lo que pueda para asegurar que el Consejo llegue a una liquidación de compromiso lo antes posible en cuanto a la cuestión aun no resuelta de la cláusula de exclusión. La Directiva relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal es otro tema complejo y políticamente delicado. Como Sus Señorías saben, las diferencias en las diversas prácticas y estructuras del mercado laboral han provocado puntos de vista divergentes entre Estados miembros, y ha sido un problema encontrar un equilibrio adecuado, con el que los empleados de las empresas de trabajo temporal reciban un nivel de protección adecuado y a la vez pueda desarrollarse y crecer el mercado de las empresas que ofrecen mano de obra temporal. Recientemente, los Estados miembros han renovado su compromiso respecto a los objetivos de Lisboa, incluyendo un mayor nivel de empleo y la disponibilidad de mejores puestos de trabajo, lo que es evidente en sus programas de reforma nacional. El Consejo cree que esos objetivos se pueden conseguir de tal forma que se respeten las diversas prácticas y tradiciones de los mercados laborales nacionales. El tema se discutió por última vez en el Consejo de junio de 2003. Desde entonces, las diversas Presidencias han hablado del tema a diversas escalas para averiguar si las opiniones han cambiado. Hasta ahora ha habido dos posturas distintas sobre la cuestión, por lo que no valía la pena incluir ese tema en el orden del día de las futuras reuniones del Consejo. La Presidencia finlandesa examinará la cuestión, y se espera también alguna aportación de la Comisión, que dijo en su comunicación sobre la revisión de las propuestas legislativas pendientes que se reservaría el derecho a reconsiderar la propuesta basándose en lo que surja de otras discusiones sobre futuras propuestas. La Presidencia entiende muy bien que es importante para el Parlamento Europeo progresar en este ámbito. Nos informaremos de cuál es la opinión general al respecto cuando tenga lugar la votación en primera lectura sobre la Directiva de Servicios. Si la Comisión realiza su aportación vital en relación con este tema durante la Presidencia, estaremos dispuestos a iniciar un trabajo constructivo para encontrar una solución que sea aceptable para todos los Estados miembros."@es20
lpv:translated text
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke dem Fragesteller für sein Interesse an den Fortschritten bei der Überprüfung der Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung sowie der Richtlinie über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern. Nach den beträchtlichen Anstrengungen des österreichischen Vorsitzes vor uns, ist es eines der vorrangigen Ziele der finnischen Ratspräsidentschaft, zu einer Einigung über die Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu gelangen. Was diese Richtlinie angeht, ist es wichtig, dass wir möglichst schnell zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen, die der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in den Urteilen zu den Rechtssachen SIMAP und Jaeger entspricht. Der Ratsvorsitz ist in diesem Sinne auch bestrebt, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln darauf hinzuwirken, dass der Rat in der nach wie vor ungelösten ‚ Frage schnellstmöglich eine Kompromisslösung findet. Die Richtlinie über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern ist eine weitere schwierige und politisch sensible Angelegenheit. Bekanntlich haben Unterschiede in den Arbeitsmarktstrukturen und -praktiken zu abweichenden Ansichten unter Mitgliedstaaten geführt. Die Schwierigkeit besteht darin, eine Ausgewogenheit zu finden, um einerseits Leiharbeitnehmern einen ausreichenden Schutz zu bieten und andererseits zuzulassen, dass sich die Märkte, auf denen Unternehmen Leiharbeit vermitteln, entwickeln und wachsen können. Die Mitgliedstaaten haben erst vor kurzem ihr Festhalten an den Lissabon-Zielen bekräftigt, darin eingeschlossen das Wachstum der Beschäftigung und des Angebots an besseren Arbeitsplätzen, was in ihren nationalen Reformprogrammen deutlich wird. Der Rat ist davon überzeugt, dass diese Ziele erreicht und gleichzeitig die unterschiedlichen Methoden und Traditionen der nationalen Arbeitsmärkte respektiert werden können. Im Rat wurde diese Frage zuletzt im Juni 2003 erörtert. Seitdem haben die verschiedenen Ratsvorsitze auf den unterschiedlichen Ebenen jeweils sondiert, ob sich die Haltungen geändert haben. Bis heute sind die Meinungen zweigeteilt, weswegen es bislang nicht aussichtsreich erschien, die Angelegenheit auf die Agenden künftiger Ratstagungen zu setzen. Der finnische Vorsitz wird die Angelegenheit prüfen und erwartet auch gewisse Zuarbeiten seitens der Kommission, die in ihrer Mitteilung zur Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden, erklärt hat, dass sie sich das Recht vorbehält, den Vorschlag in Abhängigkeit vom Verlauf der weiteren Diskussionen zu künftigen Vorschlägen erneut aufzugreifen. Der Vorsitz versteht sehr gut, dass es dem Europäischen Parlament wichtig ist, Fortschritte auf diesem Gebiet zu erzielen. Wir werden diese grundsätzliche Auffassung berücksichtigen, wenn wir in erster Lesung über die Dienstleistungsrichtlinie abstimmen. Vorausgesetzt, die Kommission leistet hier im Verlaufe des finnischen Ratsvorsitzes ihren entscheidenden Beitrag, dann sind wir zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit, um zu einer für alle Mitgliedstaaten annehmbaren Lösung zu gelangen."@de9
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao senhor deputado o seu interesse pelos progressos na revisão da Directiva relativa ao tempo de trabalho e da Directiva relativa aos trabalhadores temporários. Na sequência do enorme esforço da Presidência austríaca, que nos precedeu, um dos principais objectivos da Presidência finlandesa é chegar a acordo sobre a Directiva relativa ao tempo de trabalho. Há que encontrar, a muito curto prazo, uma solução com que todas as partes concordem, a fim de dar cumprimento aos acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias nos processos SIMAP e Jäger. Consequentemente, é intenção da Presidência fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o Conselho chega o mais brevemente possível a um acordo de compromisso quanto à questão, ainda por resolver, da auto-exclusão (“ ”). Outra questão complexa e delicada do ponto de vista político é a Directiva relativa aos trabalhadores temporários. Como sabem, diferenças na estrutura e na prática dos mercados de trabalho produziram opiniões diferentes entre Estados-Membros, e foi difícil encontrar uma plataforma de equilíbrio que assegurasse aos trabalhadores por conta de empresas de trabalho temporário os níveis de protecção adequados e, ao mesmo tempo, permitisse o crescimento e desenvolvimento do mercado das empresas que fornecem força de trabalho temporário. Recentemente, os Estados-Membros reiteraram o seu empenhamento nos objectivos de Lisboa, que incluem níveis acrescidos de emprego e disponibilidade de melhores postos de trabalho, que estão inscritos nos seus programas nacionais de reforma. O Conselho acredita que será possível atingir esses objectivos respeitando as diferentes práticas e tradições dos mercados de trabalho nacionais. O assunto foi discutido pela última vez em Conselho em Junho de 2003. Desde então, diversas Presidências promoveram conversações a vários níveis para verificar se as opiniões sofreram alteração. Até agora mantêm-se duas perspectivas diferentes sobre o assunto, pelo que ainda não foi considerado útil incluir o tema na ordem de trabalhos das reuniões do Conselho. A Presidência finlandesa irá examinar a questão e aguarda, também, a reacção da Comissão, que afirmou na sua comunicação sobre o resultado do exame das propostas legislativas pendentes que se reservaria o direito de reconsiderar a proposta com base em sugestões que surjam de outras discussões sobre propostas futuras. A Presidência compreende perfeitamente que é importante que o Parlamento Europeu obtenha progressos nesta área. Saberemos qual a opinião geral sobre o assunto quando se realizar a votação em primeira leitura da Directiva relativa aos serviços. Estaremos dispostos, se a Comissão der o seu contributo fundamental sobre o assunto durante a nossa Presidência, a desenvolver trabalho construtivo com o objectivo de encontrar uma solução que possa ser aceite por todos os Estados-Membros."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ringraziare l’onorevole parlamentare per il suo interesse nei confronti dei progressi compiuti nell’ambito della revisione della direttiva sull’orario di lavoro e della direttiva sui lavoratori temporanei. Dopo il grandissimo impegno profuso dalla precedente Presidenza austriaca, uno degli obiettivi principali dell’attuale Presidenza finlandese è quello di giungere a un’intesa sulla direttiva sull’orario di lavoro. E’ urgente trovare una soluzione congiunta e concordata sulla direttiva per ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause SIMAP e Jager. La Presidenza intende pertanto fare tutto quanto in suo potere per garantire che il Consiglio definisca al più presto un compromesso sulla questione, tuttora irrisolta, dell’ . La direttiva sui lavoratori interinali è un’altra questione complessa e delicata dal punto di vista politico. Come sapete, le differenze strutturali e di prassi dei mercati del lavoro hanno portato gli Stati membri su posizioni differenti. Il problema è stato quello di trovare un giusto punto di equilibrio, tale da garantire ai lavoratori temporanei adeguati livelli di tutela e, nello stesso tempo, alle agenzie di lavoro interinale condizioni di mercato favorevoli alla loro crescita e al loro sviluppo. Di recente, gli Stati membri hanno ribadito l’impegno a favore degli obiettivi di Lisbona, che prevedono tra l’altro un aumento dei tassi di occupazione e la disponibilità di posti di lavoro migliori, come emerge chiaramente dai rispettivi programmi nazionali di riforma. Il Consiglio ritiene possibile raggiungere tali obiettivi rispettando le differenti pratiche e tradizioni che caratterizzano i mercati del lavoro nazionali. Questa materia è stata affrontata da ultimo durante la riunione del Consiglio nel giugno 2003. Le presidenze che si sono succedute da allora hanno discusso a livelli diversi per verificare se le posizioni erano cambiate. A tutt’oggi sussistono due posizioni nettamente distinte tra loro, motivo per cui si è ritenuto che non valesse la pena di mettere il tema all’ordine del giorno delle prossime riunioni del Consiglio. La Presidenza finlandese si occuperà della questione e si attende anche qualche contributo da parte della Commissione, che, nella sua comunicazione sullo delle proposte legislative in sospeso, si è riservata il diritto di riconsiderare la proposta alla luce delle risultanze di altre discussioni su proposte future. La Presidenza comprende molto bene quanto sia importante per il Parlamento europeo compiere passi avanti in questo campo. Potremo avere un quadro generale delle posizioni al riguardo durante la votazione in prima lettura della direttiva sui servizi. Se la Commissione darà il suo fondamentale contributo durante la nostra Presidenza, saremo pronti ad agire in modo costruttivo per trovare una soluzione accettabile per tutti gli Stati membri."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le député pour l’intérêt qu’il porte à l’avancement de la révision des directives sur le temps de travail et sur les travailleurs intérimaires. Après les énormes efforts qu’a déployés la présidence autrichienne avant nous, l’un des principaux objectifs de la présidence finlandaise est qu’un accord soit atteint concernant la directive sur le temps de travail. Il doit rapidement y avoir une solution commune afin de se conformer aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires SIMAP et Jaeger. La présidence fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour qu’un compromis soit atteint le plus rapidement possible au Conseil concernant le problème en suspens de l’«opt-out». La directive sur les travailleurs intérimaires est un autre sujet complexe et politiquement délicat. Comme vous le savez, les États membres avaient un avis différent sur ce point, ayant des structures et des pratiques différentes au niveau de leur marché du travail, et le problème consistait donc à parvenir à une situation équilibrée, où les travailleurs intérimaires bénéficieraient d’un niveau de protection adéquat tout en permettant le développement et la croissance du marché des agences d’emploi temporaire. Récemment, les États membres ont réitéré leur engagement dans les objectifs de Lisbonne, y compris au niveau des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, qui apparaissent clairement dans les programmes de réforme nationaux. Le Conseil estime que ces objectifs peuvent être atteints tout en respectant les différentes pratiques et traditions des marchés du travail nationaux. Le Conseil a abordé cette question pour la dernière fois en juin 2003. Depuis lors, les différentes présidences ont organisé des discussions à différents niveaux afin de savoir si les États membres avaient changé d’avis. Jusqu’à présent, ces avis étaient au nombre de deux, bien différents, de sorte qu’il était inutile d’inscrire ce point à l’ordre du jour de futures réunions du Conseil. La présidence finlandaise se penchera sur la question et attend également des idées de la Commission, qui a déclaré dans sa communication sur l’examen des propositions législatives en instance qu’elle se réservait le droit de réexaminer la proposition sur la base des éléments survenant dans d’autres discussions relatives à des propositions futures. La présidence comprend très bien qu’il est important aux yeux du Parlement de progresser dans ce domaine. Nous connaîtrons l’opinion générale sur ce sujet après le vote sur la première lecture de la directive sur les services. Si la Commission donne ses principales idées sur cette question au cours de notre présidence, nous sommes prêts à entamer un travail constructif en vue de parvenir à une solution acceptable aux yeux de tous les États membres."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.22.3-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker at takke hr. Moraes for hans interesse i arbejdet med revisionen af arbejdstidsdirektivet og direktivet om vikaransattes arbejdsforhold. Efter det østrigske formandskabs fantastiske indsats er det et af det finske formandskabs vigtigste målsætninger at indgå en aftale om arbejdstidsdirektivet. I forbindelse med direktivet skal der hurtigst muligt fastlægges en fælles løsning for at opfylde betingelserne i Domstolens afgørelser om SIMAP- og Jager-sagerne. Formandskabet har således også i sinde at gøre sit bedste for at sikre, at Rådet når frem til en kompromisløsning hurtigst muligt om det endnu uløste spørgsmål om opt out-bestemmelsen. Direktivet om vikaransattes arbejdsforhold er et andet kompliceret og politisk følsomt spørgsmål. Som alle ved, har forskellene i arbejdsmarkedsstruktur og -praksis medført, at holdningerne er forskellige i medlemsstaterne, og problemet har været at finde en rimelig balance, hvor vikaransatte ydes et rimeligt beskyttelsesniveau, samtidig med at markedet for virksomheder, der tilbyder vikarydelser, kan opnå udvikling og vækst. Medlemsstaterne har for kort tid siden fornyet deres forpligtelse til at opfylde Lissabon-målsætningerne, herunder øget beskæftigelse og bedre arbejdspladser, og det fremgår tydeligt af deres nationale reformprogrammer. Rådet er af den opfattelse, at målsætningerne kan opfyldes således, at de forskellige former for praksis og traditioner i de nationale arbejdsmarkeder respekteres. Spørgsmålet blev senest drøftet af Rådet i juni 2003. Siden da har forskellige formandskaber drøftet spørgsmålet på forskellige planer for at vurdere, om holdningerne har ændret sig. Der har indtil nu været to markante holdninger til spørgsmålet, så det har ikke kunnet betale sig at sætte spørgsmålet på dagsordenen for fremtidige møder i Rådet. Det finske formandskab vil undersøge spørgsmålet og forventer også input fra Kommissionen, som i meddelelsen om screening af verserende lovforslag har fastlagt, at den vil forbeholde sig ret til at tage forslaget op til fornyet overvejelse på grundlag af de resultater, der opnås under andre drøftelser om fremtidige forslag. Formandskabet forstår udmærket, at det er vigtigt for Europa-Parlamentet at opnå fremskridt på området. Vi vil være opmærksom på den generelle holdning til spørgsmålet, når der stemmes om førstebehandlingen af tjenesteydelsesdirektivet. Hvis Kommissionen fremlægger sit væsentlige input om spørgsmålet under vores formandskab, er vi rede til at yde en konstruktiv indsats for at finde en løsning, som er acceptabel for alle medlemsstaterne."@da2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph