Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.21.3-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis knytte en kommentar til den sidste tale. Gad vide, hvad muslimer i Storbritannien og i resten af Europa tænker, når britiske konservative siger, at vi ikke kan stole på, at tropper fra muslimske lande vil udføre deres opgaver i en FN-styrke? I lighed med andre talere under denne debat mener jeg, at yderligere kriser i Libanon og andre steder i regionen kun kan undgås ved at fokusere debatten på en retfærdig fred mellem Israel og det palæstinensiske folk. Mens konflikten fortsatte i Libanon, ignorerede det internationale samfund de raketter, der blev affyret fra Gaza og de 250 luftangreb, 1.000 artillerigranater og over 200 drab på befolkningen. Var det berettiget at afskære halvdelen af Gazas indbyggere fra adgangen til strøm, at lukke næsten alle skoler og at hindre fiskere i at sejle ud med deres både? FN har beskrevet Gaza som en tidsindstillet bombe, hvor befolkningen lever i et bur. Det hænder, at en krisesituation skaber en ny udvikling. Hizbollahs indrømmelse af, at den hverken havde planlagt eller forudset konflikten, fangernes initiativ, muligheden for en national palæstinensisk samlingsregering og såvel israelske politikeres som dele af den israelske offentligheds anerkendelse af unilateralismens svagheder må være forvarsler om et diplomatisk fremstød for at vende tilbage til en forhandlingsløsning. Vi har i dag en køreplan, men ingen passagerer i bilen. Europa, der har gjort en stor indsats både gennem humanitær bistand til Libanon og evakuering af uskyldige mennesker og ved at give tilsagn om fredsbevarende styrker, må nu satse hårdt på denne politiske dialog. Vi har brug for en ny dialog med den arabiske verden som led i vores støtte til FN's resolutioner og anerkendelse af valgresultater såvel som af deres konsekvenser. Vi skal samarbejde med andre lande som f.eks. Tyrkiet, der kan bidrage til denne dialog og fremskynde den midlertidige hjælp til det palæstinensiske folk."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte zunächst etwas zum letzten Redebeitrag sagen. Ich frage mich, was Muslime in Großbritannien und überall in Europa wohl denken, wenn die britischen Konservativen erklären, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Streitkräfte aus islamischen Ländern ihre Aufgabe in einer UNO-Truppe erfüllen? Wie andere Redner in dieser Aussprache glaube auch ich, dass weitere Krisen im Libanon und anderswo in der Region nur abgewendet werden können, wenn man die Debatte wieder auf einen gerechten Frieden zwischen Israel und dem palästinensischen Volk lenkt. Während der Konflikt im Libanon weiterging, blieben die aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen und die 250 Luftangriffe, 1000 Artilleriegeschosse und über 200 Toten, mit denen die Menschen dort fertig werden mussten, von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbeachtet. War es denn gerechtfertigt, die Stromversorgung für die Hälfte der Einwohner von Gaza zu unterbrechen, fast alle Schulen zu schließen und sogar die Fischer daran zu hindern, zu ihren Booten zu gelangen? Die UNO nannte den Gazastreifen eine Zeitbombe, wo die Menschen wie in einem Käfig leben. Hin und wieder sorgt ein Moment der Krise für neue Bewegung: das Bekenntnis der Hisbollah, sie habe den Konflikt weder geplant noch vorhergesehen, die Häftlings-Initiative, die mögliche Regierung der nationalen Einheit für Palästina und das Eingeständnis der Politiker und Öffentlichkeit Israels, dass seine unilaterale Strategie versagt hat, müssen einem diplomatischen Druck hin zur Rückkehr an den Verhandlungstisch vorausgehen. Heute haben wir einen „Plan“ für diese „Fahrt“, aber es sitzt niemand im Auto. Europa, das so viel getan hat, sowohl mit humanitärer Hilfe für den Libanon als auch mit der Evakuierung Unschuldiger und der Zusage von Friedenstruppen, muss jetzt unerbittlich diesen politischen Dialog verfolgen. Wir brauchen einen neuen Dialog mit der arabischen Welt zur Unterstützung der UNO-Resolutionen und zur Anerkennung nicht nur von Wahlergebnissen, sondern auch von deren Folgen. Wir müssen Vermittler einsetzen, wie etwa die Türkei, die Hilfestellung bei diesem Dialog leisten und die befristete Hilfe für das palästinensische Volk ankurbeln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να απαντήσω στην προηγούμενη ομιλία. Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτούν οι μουσουλμάνοι στη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη όταν οι βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα από μουσουλμανικές χώρες δεν μπορούν να εκτελέσουν με φερεγγυότητα τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο μιας δύναμης των Ηνωμένων Εθνών; Όπως και άλλοι ομιλητές στη σημερινή συζήτηση, θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος αποφυγής νέων κρίσεων στον Λίβανο και σε άλλες χώρες της περιοχής είναι η εκ νέου εστίαση της συζήτησης σε μια δίκαιη ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η σύγκρουση στον Λίβανο, η διεθνής κοινότητα αγνοούσε τις ρουκέτες που εκτοξεύονταν από τη Γάζα και τις 250 αεροπορικές επιδρομές, τα 1 000 βλήματα πυροβολικού και τους περισσότερους από 200 νεκρούς στην Παλαιστίνη. Ήταν μήπως δικαιολογημένη η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής στους μισούς κατοίκους της Γάζας, το κλείσιμο σχεδόν όλων των σχολείων, ακόμη και η απαγόρευση στους αλιείς να χρησιμοποιήσουν τα σκάφη τους; Ο ΟΗΕ έχει περιγράψει τη Γάζα ως ωρολογιακή βόμβα ο λαός της οποίας ζει σε μια μεγάλη φυλακή. Ορισμένες φορές οι καταστάσεις κρίσης δημιουργούν νέα ρευστότητα: η δήλωση της Χεζμπολάχ στην οποία παραδέχεται ότι δεν είχε σχεδιάσει και δεν περίμενε αυτή τη σύγκρουση, η πρωτοβουλία των κρατουμένων, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην Παλαιστίνη και η αναγνώριση από πολιτικούς και πολίτες του Ισραήλ των προβλημάτων που παρουσιάζει η μονομέρεια πρέπει να προμηνύουν μια διπλωματική στροφή στην αναζήτηση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Σήμερα διαθέτουμε έναν οδικό χάρτη, αλλά κανείς δεν βρίσκεται στο αυτοκίνητο. Η Ευρώπη, η οποία έχει προσφέρει τόσα πολλά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο και την εκκένωση των αθώων από την περιοχή, καθώς και με την αποστολή ειρηνευτικών στρατευμάτων, πρέπει τώρα να αφοσιωθεί με όλες της τις δυνάμεις στον πολιτικό διάλογο. Πρέπει να ξεκινήσουμε έναν νέο γύρο διαλόγου με τον αραβικό κόσμο για την υποστήριξη των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και την αναγνώριση όχι μόνον των εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και των συνεπειών τους. Πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια μεσαζόντων, όπως η Τουρκία, για την επιτυχία αυτού του διαλόγου και την επιτάχυνση της έκτακτης βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό."@el10
"Señor Presidente, quiero comenzar respondiendo a la última intervención. Me pregunto qué pensarán los musulmanes de Gran Bretaña y de toda Europa cuando los conservadores británicos dicen que no podemos fiarnos de que las tropas de los países musulmanes hagan su trabajo dentro de una fuerza de las Naciones Unidas. Al igual que otros oradores que han intervenido en este debate, creo que solo pueden evitarse nuevas crisis en el Líbano y en otros países de la región si el debate se centra de nuevo en una paz justa entre Israel y el pueblo palestino. Mientras proseguía el conflicto en el Líbano, la atención internacional hacía caso omiso de los cohetes que se disparaban desde Gaza y los 250 ataques aéreos, los 1 000 proyectiles de artillería y los 200 homicidios perpetrados entre sus habitantes. ¿Estaba justificado cortar el suministro eléctrico a la mitad de la población de Gaza, cerrar prácticamente todas las escuelas e incluso impedir que los pescadores salieran a la mar? Las Naciones Unidas han calificado Gaza de bomba de relojería cuya población vive en una jaula. A veces un momento de crisis pone las cosas en movimiento: la declaración de Hezbolá en que admite que no había planeado ni previsto el conflicto, la iniciativa de los prisioneros, el posible Gobierno de unidad nacional en Palestina y el reconocimiento por parte de los políticos y de la opinión pública de Israel de los fracasos del unilateralismo presagian un intento diplomático de volver a una solución negociada. Hoy tenemos un mapa de carreteras pero no hay nadie en el coche. Europa, que ha hecho tanto en el ámbito de la ayuda humanitaria al Líbano, de la evacuación de personas inocentes y del envío de tropas de mantenimiento de la paz, tiene que buscar ahora sin descanso este diálogo político. Necesitamos renovar el diálogo con el mundo árabe para apoyar las resoluciones de las Naciones Unidas y reconocer no solo los resultados electorales, sino también sus consecuencias. Tenemos que recurrir a intermediarios, como Turquía, para facilitar ese diálogo y acelerar la ayuda temporal al pueblo palestino."@es20
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kommentoida edellistä puheenvuoroa. Mitähän Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla Euroopassa asuvat muslimit ajattelevat, kun brittiläiset konservatiiviedustajat sanovat, ettei islaminuskoisten maiden joukkojen luoteta hoitavan tehtäväänsä Yhdistyneiden Kansakuntien joukoissa? Kuten muutkin keskusteluun osallistuneet, katson, että uudet kriisit Libanonissa ja muualla tämän alueen sisällä voidaan torjua ainoastaan, jos palataan keskustelemaan Israelin ja Palestiinan kansan välisestä oikeutetusta rauhasta. Vaikka Libanonin konflikti oli käynnissä, kansainväliset tahot eivät panneet merkille Gazasta ammuttuja raketteja, 250:tä ilmaiskua tai 1000:ta tykistökranaattia eikä yli 200 libanonilaisen surmaamista. Oliko perusteltua katkaista sähköt puolelta Gazan asukkaista, sulkea lähes jokainen koulu ja jopa kieltää kalastajia menemästä aluksilleen? YK on kuvaillut Gazaa aikapommiksi, johon ihmiset on suljettu. Joskus asiat lähtevät uudella tavalla rullaamaan hetkellisen kriisin jälkeen. Hizbollahin lausunto, jossa se myönsi, ettei se ollut suunnitellut tai odottanut konfliktia, vankien aloite, Palestiinalle mahdollisesti muodostettava kansallisen yhtenäisyyden hallitus sekä israelilaisten poliitikkojen samoin kuin kansalaisten tunnustus yksipuolisen toiminnan epäonnistumisesta ovat varmasti enteitä diplomaattisen tahon halukkuudesta palata neuvottelemaan ratkaisusta. Meillä on nyt tiekartta, mutta autossa ei ole ketään. Euroopan unionin, joka on antanut niin paljon humanitaarista apua Libanonille sekä avustanut viattomien ihmisten evakuoinnissa ja toimittanut rauhanturvajoukkoja, on nyt jatkettava hellittämättä poliittista vuoropuhelua. YK:n päätöslauselmia on tuettava uudenlaisella vuoropuhelulla arabimaailman kanssa, ja meidän on tunnustettava paitsi vaalitulokset myös niiden seuraukset. Tarvitsemme Turkin kaltaisia välittäjiä auttamaan tässä vuoropuhelussa ja tilapäisen tuen toimittamisessa Palestiinan kansalle."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord réagir à l’intervention précédente. Je me demande quelle est la réaction des Musulmans vivant en Grande-Bretagne et en Europe lorsqu’ils entendent les conservateurs britanniques déclarer qu’on ne peut pas compter sur les armées des pays musulmans au sein d’une force des Nations unies? Comme plusieurs orateurs précédents, je pense que la seule façon d’éviter les conflits ultérieurs au Liban et dans la région est de recentrer le débat sur une paix équitable entre Israël et le peuple palestinien. Pendant que le conflit faisait rage au Liban, l’opinion publique internationale a ignoré les missiles lancés depuis Gaza et les 20 attaques aériennes, 1000 obus d’artillerie et plus de 200 victimes palestiniennes. Peut-on justifier la coupure d’électricité subie par la moitié des habitants de Gaza, la fermeture de la quasi-totalité des écoles, ou encore l’interdiction imposée aux pêcheurs de rejoindre leurs bateaux? L’ONU a décrit Gaza comme une bombe à retardement dont la population vit dans une cage. Il arrive qu’une période de crise soit à l’origine d’une nouvelle fluidité. La déclaration du Hezbollah selon laquelle il n’aurait pas planifié ni anticipé le conflit, l’initiative des prisonniers, l’éventuel gouvernement d’unité nationale pour la Palestine et la reconnaissance par des hommes politiques israéliens et des personnalités publiques des échecs de l’unilatéralisme doivent augurer d’une volonté diplomatique de résoudre le conflit par la négociation. Aujourd’hui, nous avons une feuille de route, mais personne dans la voiture. L’Europe, qui a tant fait en termes d’aide humanitaire au Liban en évacuant les civils innocents et en engageant des forces de maintien de la paix, doit aujourd’hui promouvoir sans relâche ce dialogue politique. Nous devons rouvrir le dialogue avec le monde arabe pour qu’il soutienne les résolutions de l’ONU et qu’il reconnaisse non seulement les résultats des élections, mais aussi leurs conséquences. Nous devons utiliser des intermédiaires, comme la Turquie, pour consolider ce dialogue et accélérer l’assistance temporaire au peuple palestinien."@fr8
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@hu11
"Signor Presidente, vorrei cominciare rispondendo all’ultimo intervento. Mi chiedo che cosa pensino i musulmani nel Regno Unito e in tutta Europa quando i conservatori britannici affermano che non si può fare assegnamento sul fatto che le forze militari dei paesi musulmani facciano il loro dovere in una forza delle Nazioni Unite. Come altri deputati intervenuti nella discussione, ritengo si possano prevenire nuove crisi in Libano e altrove nella regione soltanto riportando il dibattito su una pace giusta tra Israele e il popolo palestinese. Mentre il conflitto proseguiva in Libano, l’attenzione internazionale ignorava i razzi lanciati da Gaza e i 250 attacchi aerei, i 1 000 colpi di artiglieria e le oltre 200 uccisioni inflitti alla sua popolazione. Era giustificato interrompere la fornitura di energia elettrica a metà degli abitanti di Gaza, chiudere quasi tutte le scuole e addirittura vietare ai pescatori di uscire in barca? Le Nazioni Unite hanno descritto Gaza come una bomba a tempo, la cui popolazione vive chiusa in una gabbia. A volte, un momento di crisi porta nuova fluidità: la dichiarazione con cui ammette di non aver mai pianificato né previsto il conflitto, l’iniziativa dei prigionieri, il possibile governo di unità nazionale in Palestina e il riconoscimento da parte dei politici e dell’opinione pubblica israeliani dei difetti dell’unilateralismo devono far presagire una spinta diplomatica al ritorno a una soluzione negoziata. Oggi abbiamo una mappa che ci indica la strada da seguire, ma nessuno disposto a mettersi in cammino. L’Europa, che ha fatto tantissimo in termini di aiuti umanitari al Libano, di evacuazione di civili e impegno di forze di pace, deve ora perseguire senza posa il dialogo politico. E’ necessario un nuovo dialogo con il mondo arabo per sostenere le risoluzioni delle Nazioni Unite e riconoscere non solo i risultati delle elezioni, ma anche le loro conseguenze. Dobbiamo ricorrere a intermediari, come la Turchia, per favorire tale dialogo e accelerare l’assistenza temporanea ai palestinesi."@it12
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@lt14
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@lv13
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag in de eerste plaats reageren op wat mijn voorganger heeft gezegd. Ik vraag me af wat moslims in Groot-Brittannië en de rest van Europa zullen denken als de Britse conservatieven zeggen dat troepen uit moslimlanden die deel uitmaken van een VN-macht niet te vertrouwen zijn in het uitoefenen van hun taak? Net zoals andere sprekers ben ik van mening dat nieuwe crises in Libanon en elders in de regio alleen kunnen worden afgewend als het debat zich richt op een rechtvaardige vrede tussen Israël en het Palestijnse volk. Toen het conflict in Libanon woedde, had de internationale gemeenschap geen oog voor de raketten die werden afgevuurd vanuit de Gazastrook en de 250 luchtaanvallen, de 1 000 artilleriebeschietingen en de meer dan 200 doden die er vielen. Was het gerechtvaardigd dat de helft van de inwoners van de Gazastrook zonder elektriciteit kwam te zitten, dat bijna alle scholen dicht moesten en dat vissers zelfs niet mochten uitvaren? De VN heeft de Gazastrook een tijdbom genoemd en een plek waar de bewoners in een kooi wonen. Soms geeft een crisis juist een nieuwe impuls: de verklaring van Hezbollah dat het dit conflict nooit had willen uitlokken of had voorzien, het initiatief van de gevangenen, de mogelijke regering van nationale eenheid voor Palestina en de erkenning door Israëlische politici én burgers dat de strategie van eenzijdige terugtrekking is mislukt, moeten de voorboden zijn van een diplomatieke drang om via onderhandelingen tot een oplossing te komen. We hebben wel een routekaart, maar hij ligt niet in de auto. Europa, dat zoveel heeft gedaan op het gebied van humanitaire hulp aan Libanon en ten aanzien van de evacuatie van onschuldige mensen en het toezeggen van militairen voor een vredesmacht, moet nu stug doorgaan met die politieke dialoog. We moeten een nieuwe dialoog aangaan met de Arabische wereld om de VN-resoluties te steunen en niet alleen verkiezingsuitslagen erkennen maar ook de gevolgen daarvan. We moeten bemiddelaars, zoals Turkije, inschakelen om met die dialoog te helpen en haast maken met de tijdelijke hulp aan het Palestijnse volk."@nl3
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por responder à última intervenção. Pergunto, o que pensarão os muçulmanos que vivem na Grã-Bretanha e por toda a Europa quando ouvem os Conservadores britânicos afirmar que as tropas de países muçulmanos não são de confiança para desempenhar a sua missão no âmbito de uma força das Nações Unidas? Tal como outros que intervieram neste debate, creio que a ocorrência de outras crises no Líbano ou noutro ponto qualquer da região apenas poderão ser evitadas se houver um reposicionamento do debate no estabelecimento de uma paz justa entre Israel e o povo palestiniano. Ao mesmo tempo que o conflito prosseguia no Líbano, a atenção internacional ignorava os roquetes lançados a partir de Gaza, os 250 ataques aéreos, 1000 ogivas de artilharia e mais de 200 mortos infligidos à sua população. Justificou-se cortar a electricidade a metade dos habitantes de Gaza, fechar praticamente todas as escolas e até impedir os pescadores de usar os seus barcos? As Nações Unidas descreveram Gaza como uma bomba-de-relógio cujo povo vive enjaulado. Por vezes, um momento de crise traz consigo nova fluidez: as declarações do Hezbollah, reconhecendo que não tinha planeado nem previsto a extensão do conflito, a iniciativa em relação aos prisioneiros, o possível governo de unidade nacional para a Palestina e o reconhecimento pelos políticos israelitas e pela opinião pública das falhas do unilateralismo poderão ser o presságio de uma viragem diplomática no sentido de retomar uma solução negociada. Neste momento, temos um roteiro, mas não está ninguém ao volante. A Europa, que tanto fez em termos quer de ajuda humanitária ao Líbano, tendo evacuado pessoas inocentes e enviado forças de manutenção da paz, esta Europa tem agora, sem descanso, de prosseguir o diálogo político. Precisamos de um novo diálogo com o mundo árabe para apoiar as resoluções das Nações Unidas e para reconhecer não apenas os resultados das eleições, mas também as suas consequências. Temos de utilizar intermediários, como a Turquia, para ajudarem nesse diálogo e aceleraram a ajuda temporária ao povo palestiniano."@pt17
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@sk18
"Mr President, I should like to begin by responding to the last speech. I wonder what Muslims in Britain and across Europe think when the British Conservatives say that troops from Muslim countries cannot be relied upon to do their job in a United Nations force? Like others speaking in this debate, I believe that further crises in Lebanon and elsewhere in the region can only be averted by refocusing the debate on a just peace between Israel and the Palestinian people. Whilst the conflict was continuing in Lebanon, international attention ignored the rockets fired from Gaza and the 250 air strikes, 1000 artillery shells and over 200 killings inflicted on its people. Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats? The UN has described Gaza as a time bomb whose people are living in a cage. Sometimes a moment of crisis brings new fluidity: Hizbollah’s statement conceding it had neither planned nor anticipated the conflict, the prisoners’ initiative, the possible national unity government for Palestine and the recognition by Israeli politicians and public alike of the failings of unilateralism must presage a diplomatic drive to return to a negotiated solution. Today we have a map for the road but no one in the car. Europe, which has done so much in terms both of humanitarian aid to Lebanon and in evacuating innocent people and committing peacekeeping troops, must now relentlessly pursue that political dialogue. We need new dialogue with the Arab world to support UN resolutions and recognise not just election results but also their consequences. We need to use intermediaries, such as Turkey, to help with that dialogue and speed up temporary assistance to the Palestinian people."@sl19
"Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att svara på föregående anförande. Jag undrar vad muslimerna i Storbritannien och i hela Europa tänker när det brittiska konservativa partiet säger att man inte kan lita på att trupper från muslimska länder gör sitt jobb i en FN-styrka. Liksom andra talare i debatten är jag övertygad om att fortsatta kriser i Libanon och andra platser i regionen bara kan avstyras genom att åter fokusera på debatten om en rättvis fred mellan Israel och det palestinska folket. Så länge konflikten fortsatte i Libanon vändes den internationella uppmärksamheten bort från de raketer som avfyrades från Gaza och de 250 flyganfallen, de 1 000 artillerigranaterna och de över 200 dödsfall som drabbat befolkningen. Var det rätt att stänga av elen till halva Gazas befolkning, att stänga nästan varje skola och att även hindra fiskarna från att ta sig till sina båtar? FN har beskrivit Gaza som en tidsinställd bomb där folket lever i en bur. Ibland leder kriser till ny flexibilitet: Hizbollahs medgivande att man varken hade planerat eller räknat med konflikten, fångarnas utspel, den möjliga nationella samregeringen för Palestina och de israeliska politikernas och allmänhetens erkännande av ensidighetens misslyckande måste förebåda en diplomatisk offensiv för att förhandla om en lösning. Idag har vi en färdplan, men ingen karta i bilen. EU har gjort så mycket i form av både humanitär hjälp till Libanon och evakuering av oskyldiga människor samt skickat fredsbevarande trupper. Nu måste EU obevekligen fullfölja denna politiska dialog. Vi behöver en ny dialog med arabvärlden för att stödja FN:s resolutioner och inte bara godkänna valresultaten utan även konsekvenserna. Vi behöver använda mellanhänder, som Turkiet, för att få hjälp med dialogen och snabba på det tillfälliga biståndet till det palestinska folket."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph