Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-05-Speech-2-176"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@fi7
lpv:translated text
". Herr talman, mina damer och herrar! Först vill jag säga att jag är tacksam över detta tillfälle att diskutera Europas sociala framtid tillsammans med er. Det är utan tvekan en viktig fråga för EU:s medborgare. EU:s statschefer har vid flera tillfällen slagit fast att de värnar om de europeiska värdena och vill utveckla europeiska sociala modeller. Den europeiska sociala modellen klarar att kombinera ekonomisk tillväxt med låg arbetslöshet och social sammanhållning, och ger en stabil grund. Utifrån den grunden kan vi sedan söka vägar för att anta utmaningarna med globaliseringen och vår åldrande befolkning. Den europeiska sociala modellen måste också kontinuerligt ses över. Vi måste underlätta för medborgarna att anpassa sig till förändringar. Vi måste visa vårt stöd för EU:s konkurrenskraft och högre sysselsättningsnivåer och dessutom bekämpa fattigdom och utslagning. Vi måste se till att de sociala trygghetssystemen är långsiktigt hållbara och ligger på en rimlig nivå. Alla dessa delmål samverkar sinsemellan. För det framtida sociala Europa är det av avgörande betydelse att Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning oförtröttligt sätts i verket. Ska de europeiska välfärdssamhällena kunna bestå måste konkurrenskraften förbättras, arbetslösheten minska och produktiviteten höjas. Ett av det finländska ordförandeskapets mål är att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i Europa. Under de närmaste veckorna förväntar vi oss att kommissionen ska lägga fram ett meddelande om den demografiska utvecklingen i Europa. Dessa frågor diskuterades vid ett informellt möte mellan EU:s ministrar inom området sysselsättning, socialpolitik samt hälso- och sjukvård i Helsingfors i juli. En av det finländska ordförandeskapets slutsatser från dessa samtal var att den förändrade åldersstrukturen hos befolkningen nu inte enbart bör ses som en utmaning. Den är också ett tecken på hur väl de europeiska välfärdssystemen fungerar. Stora befolkningsgrupper har fått förmånen att njuta ett längre och friskare liv. Även om slutsatserna rörande utrymmet för ekonomisk tillväxt och hållbara offentliga finanser mycket väl kan bli mindre positiva, är ändå en långsiktig och proaktiv reformpolitik av största vikt. Diskussionen om arbetsmarknaden är en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Finlands premiärminister Matti Vanhanen och kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommer att hålla ett extra socialt trepartstoppmöte i Lahtis den 20 oktober. Syftet är att fortsätta diskussionen om hur vi ska hantera de strukturella förändringarna i Europa. Vi behöver hitta en balans mellan flexibilitet och trygghet och göra stora satsningar på kunskap och spetskompetens. Genom att underlätta för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv kommer vi samtidigt att skapa en modell för att mer effektivt anta globaliseringens och den åldrande befolkningens utmaningar. Att på detta sätt förena arbete och familjeliv hänger också nära samman med genomförandet av Lissabonstrategin. Det betonades vid Europeiska rådets toppmöte under våren 2006 i samband med att rådet antog den europeiska jämställdhetspakten. Unionen är en tongivande internationell aktör som strävar efter att främja demokrati, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Kommissionen har just presenterat ett meddelande om ”anständigt arbete”. Det är mycket viktigt för EU och Internationella arbetsorganisationen (ILO) att samarbeta inom detta område. Ett världsomfattande arbete för att främja anständiga arbetsvillkor kommer också att öka produktiviteten i utvecklingsländerna. Under sitt ordförandeskap vill Finland stärka EU:s förmåga att anpassa sig till det globala konkurrenstrycket. Ökad konkurrenskraft inom EU är nära kopplat till värnandet om de europeiska välfärdssamhällena. Europa kan vara både konkurrenskraftigt och socialt utvecklat, men då krävs det att vi kontinuerligt anstränger oss och är beredda på förändringar. Som premiärminister Matti Vanhanen sa här i kammaren i juli har vi också tagit fasta på EU-medborgarnas rädsla för globaliseringen. Gemensamma värden och social rättvisa kommer att spela en central roll för att dämpa den rädslan."@sv21
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil indlede med at sige, at jeg er glad for at få denne mulighed for at drøfte Europas sociale fremtid med Dem. Dette er tydeligvis et meget vigtigt spørgsmål for Europas borgere. EU's statschefer har gentagne gange bekræftet deres engagement i europæiske værdier og udviklingen af europæiske sociale modeller. Den europæiske sociale model, som er i stand til at kombinere økonomisk vækst, lav arbejdsløshed og social samhørighed, skaber et solidt grundlag for at klare udfordringerne i form af globalisering og en aldrende befolkning. Den europæiske sociale model skal også revideres løbende. Vi må gøre det lettere for vores borgere at tilpasse sig til forandringer. Vi må støtte europæisk konkurrenceevne og øget beskæftigelse og desuden bekæmpe fattigdom og udstødelse. Vi må sikre os, at de sociale sikringsordninger er bæredygtige på lang sigt og på et passende niveau. Alle disse mål støtter hinanden. Det er afgørende for et socialt Europas fremtid, at Lissabon-strategien om vækst og beskæftigelse følges nøje. Hvis de europæiske velfærdssamfund skal overleve, må vi have bedre konkurrenceevne, lavere arbejdsløshed og større produktivitet. Et af det finske formandskabs mål er at styrke grundlaget for økonomisk vækst i Europa. I løbet af de kommende uger forventer vi, at Kommissionen forelægger en meddelelse om demografiske ændringer i Europa. Disse problemer blev drøftet under et uformelt møde mellem EU's ministre for beskæftigelse, sociale anliggender og sundhed i Helsinki i juli. Et af det finske formandskabs konklusioner af disse drøftelser var, at ændringen af befolkningens aldersstruktur ikke udelukkende skal betragtes som en udfordring. Den er også et bevis på, at den europæiske velfærdsmodel fungerer godt. Store dele af befolkningen har mulighed for et længere og sundere liv. Selv om konklusionerne om mulighederne for økonomisk vækst og de offentlige finansers holdbarhed nok er mindre positive, er en langsigtet, proaktiv reformpolitik afgørende. Debatten om arbejdsmarkedet er et grundlæggende element i den europæiske sociale model. Den finske statsminister, Matti Vanhanen, og Kommissionens formand, hr. Barroso, vil være værter for et ekstraordinært socialt trepartstopmøde i Lahti den 20. oktober. Formålet er at fortsætte debatten om forvaltning af strukturelle ændringer i Europa. Vi må finde en balance mellem fleksibilitet og sikkerhed og investere stærkt i færdigheder og ekspertise. Ved at gøre det lettere for mænd og kvinder at forene arbejdsliv og familieliv vil vi samtidig sørge for, at Europa reagerer mere effektivt på udfordringerne i form af globalisering og en aldrende befolkning. Forening af arbejdsliv og familieliv hænger også uløseligt sammen med gennemførelsen af Lissabon-strategien. Dette blev fremhævet på Det Europæiske Råd i foråret 2006, da det vedtog den europæiske ligestillingspagt. Unionen er en vigtig global aktør, som ønsker at fremme demokrati, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Kommissionen har netop forelagt en meddelelse om anstændigt arbejde. Det er meget vigtigt, at EU og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) samarbejder om dette. Fremme af anstændigt arbejde verden over vil også fremme produktiviteten i de mindst udviklede lande. Under sit formandskab ønsker Finland at styrke EU's evne til at tilpasse sig til den globale konkurrences pres. En forbedring af den europæiske konkurrenceevne hænger snævert sammen med bevarelsen af de europæiske velfærdssamfund. Europa kan være både konkurrencedygtigt og socialt stærkt, men det kræver, at vi gør en løbende indsats og er forberedte på forandringer. Som statsminister Vanhanen sagde på Europa-Parlamentets plenarmøde i juli, må vi også tage den frygt, som europæerne nærer for global konkurrence, alvorligt. Fælles værdier og social retfærdighed vil få stor betydning for at dæmpe denne frygt."@da2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να πω πως είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να συζητήσω μαζί σας το κοινωνικό μέλλον της Ευρώπης. Πρόκειται προφανώς για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τους πολίτες της Ευρώπης. Οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν επανειλημμένα τη δέσμευσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, το οποίο είναι ικανό να συνδυάσει οικονομική ανάπτυξη, χαμηλά επίπεδα ανεργίας και κοινωνική συνοχή, παρέχει μια στέρεη βάση αναζήτησης απαντήσεων στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της γήρανσης του πληθυσμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο πρέπει επίσης να αναθεωρείται συνεχώς. Πρέπει να διευκολύνουμε τους πολίτες μας να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Πρέπει να παράσχουμε τη στήριξή μας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης και, επιπλέον, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα και βρίσκονται σε ένα επαρκές επίπεδο. Όλοι αυτοί οι στόχοι στηρίζουν αμοιβαία ο ένας τον άλλον. Είναι σημαντικό για το μέλλον μιας κοινωνικής Ευρώπης, να εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αν θέλουμε να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, χαμηλότεροι συντελεστές ανεργίας και υψηλή παραγωγικότητα. Ένας από τους στόχους της φινλανδικής Προεδρίας είναι να ενισχυθεί η βάση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε από την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση για τη δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν σε μια άτυπη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγεία;, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον Ιούλιο. Ένα από τα συμπεράσματα της φινλανδικής Προεδρίας από αυτές τις συζητήσεις ήταν ότι η αλλαγή στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς μια πρόκληση: είναι επίσης μια ένδειξη του πόσο καλά λειτουργεί το ευρωπαϊκό μοντέλο πρόνοιας. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν την ευκαιρία να ζήσουν περισσότερα χρόνια, μια υγιέστερη ζωή. Παρόλο που τα συμπεράσματα που σχετίζονται με τη δυναμική για οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μπορεί να είναι λιγότερο θετικά, είναι απαραίτητη μια μακροπρόθεσμη, προληπτική μεταρρυθμιστική πολιτική. Η συζήτηση για την αγορά εργασίας είναι ένα ουσιώδες μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, κ. Matti Vanhanen και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso, θα λάβουν μέρος σε μια εξαιρετική τριμερή κοινωνική διάσκεψη κορυφής στο Λάτι στις 20 Οκτωβρίου. Σκοπός της είναι να συνεχιστεί η συζήτηση για τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρώπη. Πρέπει να αναζητήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια και να επενδύσουμε σημαντικά στις δεξιότητες και την εμπειρία. Διευκολύνοντας τους άνδρες και τις γυναίκες να συνδυάσουν αρμονικά την εργασία με την οικογενειακή ζωή, θα βοηθήσουμε συγχρόνως την Ευρώπη να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτή η εναρμόνιση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής συνδέεται επίσης θεμελιωδώς με την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτό επισημάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2006, όταν εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. Η Ένωση είναι ένας βασικός παγκόσμιος παράγοντας, του οποίου στόχος είναι η προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Επιτροπή μόλις εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα της «αξιοπρεπούς» εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούν για αυτό το θέμα η ΕΕ και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η παγκόσμια προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας θα αποτελέσει ώθηση για την παραγωγικότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Φινλανδία επιθυμεί να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμόζεται στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Η βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας συνδέεται στενά με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας. Η Ευρώπη μπορεί να γίνει εξίσου ανταγωνιστική και ισχυρή κοινωνικά, αυτό όμως απαιτεί να καταβληθούν συνεχείς προσπάθειες και να είμαστε προετοιμασμένοι για αλλαγές. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Vanhanen στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, πρέπει επίσης να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον φόβο των Ευρωπαίων για τον διεθνή ανταγωνισμό. Οι κοινές αξίες και η κοινωνική δικαιοσύνη θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο να καθησυχαστούν παρόμοιοι φόβοι."@el10
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst mijn dank voor de geboden gelegenheid om hier met u te debatteren over de sociale toekomst van Europa. Het is duidelijk dat dit voor de Europese burgers een zeer belangrijk onderwerp is. De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben herhaaldelijk hun verbondenheid met de Europese waarden en de ontwikkeling van Europese sociale modellen bevestigd. Het Europees sociaal model, dat in staat is economische groei, een lage werkloosheid en sociale cohesie met elkaar te verbinden, biedt een stevige basis voor het vinden van antwoorden op de uitdagingen van de mondialisering en vergrijzing. Het Europees sociaal model moet ook voortdurend worden herzien. Wij moeten het vermogen van onze burgers vergroten om zich aan veranderingen aan te passen. Wij moeten het Europese concurrentievermogen en de toename van de werkgelegenheid steunen en armoede en uitsluiting bestrijden. Wij moeten waarborgen dat de socialezekerheidsstelsels op de lange termijn duurzaam en toereikend zijn. Al deze doelstellingen kunnen elkaar onderling steunen. Een continue uitvoering van de strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid is noodzakelijk voor de toekomst van een sociaal Europa. Het in stand houden van de Europese verzorgingsstaat vereist een beter concurrentievermogen, lagere werkloosheid en hogere arbeidsproductiviteit. Een van de doelstellingen van het Finse voorzitterschap is het versterken van het fundament voor economische groei in Europa. Wij verwachten dat de Commissie in de komende weken een mededeling indient over de demografische veranderingen in Europa. De ministers van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Volksgezondheid behandelden deze vraagstukken in juli tijdens een informele bijeenkomst in Helsinki. Een van de conclusies van het Finse voorzitterschap met betrekking tot deze debatten was dat de verandering in de leeftijdsopbouw van de bevolking niet alleen een uitdaging is, maar ook een bewijs van het succes van het Europese welvaartsmodel. Grote bevolkingsgroepen hebben de mogelijkheid een langer en gezonder leven te leiden. Hoewel de conclusies met het oog op het economisch groeipotentieel en de duurzaamheid van de overheidsfinanciën ook minder positief kunnen zijn, is een proactief hervormingsbeleid voor de lange termijn van wezenlijk belang. Het debat over de arbeidsmarkt is een essentieel onderdeel van het Europees sociaal model. De Finse premier Matti Vanhanen en Commissievoorzitter Barroso zitten op 20 oktober de Buitengewone Tripartiete Sociale Top in Lahti voor. Het is de bedoeling daar het debat voort te zetten over de beheersing van de structurele veranderingen in Europa. Er moet een evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid worden gevonden en er moet flink in kennis worden geïnvesteerd. Door voor mannen en vrouwen betere mogelijkheden te creëren om het arbeids- en gezinsleven te combineren, scheppen wij tegelijkertijd voor Europa een beter antwoord op de uitdagingen van de mondialisering en vergrijzing. Het combineren van het arbeids- en gezinsleven heeft ook in grote mate betrekking op de tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon. Dit benadrukte de Europese Raad in het voorjaar van 2006 bij het aannemen van het Europees Pact voor gendergelijkheid. De Europese Unie is een belangrijke mondiale medespeler, die als doel heeft democratie, mensenrechten en duurzame ontwikkeling te bevorderen. De Commissie heeft zojuist een mededeling gepresenteerd over “menswaardig” werk. Het is van groot belang dat de Europese Unie en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op dit gebied samenwerken. Het wereldwijd bevorderen van menswaardig werk vergroot ook de arbeidsproductiviteit in de minder ontwikkelde landen. Het Finse voorzitterschap wil het vermogen van de Europese Unie versterken om de druk van de mondiale concurrentie te weerstaan. Verbetering van het Europese concurrentievermogen is nauw verbonden met het in stand houden van de Europese verzorgingsstaat. Europa kan zowel concurrerend als sociaal sterk zijn, maar dit vereist dat wij ons voortdurend inspannen en voorbereid zijn op veranderingen. Zoals premier Vanhanen hier in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in juli zei, moeten wij ook de angst serieus nemen die de Europeanen hebben voor de wereldwijde concurrentie. Gezamenlijke waarden en sociale rechtvaardigheid spelen een belangrijke rol bij het verminderen van deze angsten."@nl3
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitän mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan sosiaalisesta tulevaisuudesta. On selvää, että tämä on kansalaisten kannalta hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat toistuvasti vahvistaneet sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja Euroopan sosiaalisten mallien kehittämiseen. Eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka pystyy yhdistämään taloudellisen kasvun, korkean työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, tarjoaa kestävän pohjan etsiä vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Euroopan sosiaalista mallia on jatkuvasti myös uudistettava. Meidän on lisättävä kansalaisten kykyä sopeutua muutokseen. Meidän on tuettava Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyden kehitystä ja myös taisteltava köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Meidän on taattava sosiaalisen suojelun järjestelmien pitkän aikavälin kestävyys ja riittävä taso. Nämä tavoitteet voivat tukea vastavuoroisesti toisiaan. Kasvuun ja työllisyyteen liittyvän Lissabonin strategian väsymätön toimeenpano on välttämätön sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle. Eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen edellyttää nykyistä parempaa kilpailukykyä, korkeampaa työllisyysastetta ja parempaa työn tuottavuutta. Suomen puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloudellisen kasvun perustaa. Odotamme komission antavan lähiviikkoina tiedonannon Euroopan väestörakenteen muutoksista. EU-maiden työ-, sosiaali- ja terveysministerit käsittelivät näitä kysymyksiä epävirallisessa tapaamisessaan Helsingissä heinäkuussa. Yksi puheenjohtajavaltion johtopäätös keskusteluista oli, että väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkästään haaste vaan myös osoitus eurooppalaisen hyvinvointimallin toimivuudesta. Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään. Vaikka johtopäätökset talouden kasvupotentiaalin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta voivat olla vähemmän positiivisiakin, oleellista on pitkäjänteinen ja proaktiivinen uudistuspolitiikka. Työmarkkinavuoropuhelu on olennainen osa eurooppalaista sosiaalista mallia. Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja komission puheenjohtaja Barroso isännöivät ylimääräistä kolmikantaista sosiaalihuippukokousta Lahdessa lokakuun 20. päivä. Sosiaalihuippukokouksessa on tarkoitus jatkaa keskustelua rakennemuutosten hallinnasta Euroopassa. On etsittävä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoa ja on panostettava vahvasti osaamiseen. Luomalla miehille ja naisille entistä parempia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen luomme samalla Euroopalle parempia vastauksia globalisaation ja ikääntymisen haasteisiin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen liittyy olennaisesti myös Lissabonin strategian toteuttamiseen. Tätä korosti kevään 2006 Eurooppa-neuvosto hyväksyessään Euroopan tasa-arvosopimuksen. Unioni on keskeinen globaali toimija, jonka tavoitteena on demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen. Komissio on juuri antanut tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. EU:n ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhteistyö tässä asiassa on erittäin tärkeää. Ihmisarvoisen työn edistäminen maailmanlaajuisesti nostaa työn tuottavuutta myös vähemmän kehittyneissä maissa. Suomi haluaa puheenjohtajavaltiona vahvistaa Euroopan unionin kykyä sopeutua globaalin kilpailun paineisiin. Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa on kysymys eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttämisestä. Eurooppa voi olla sekä kilpailukykyinen että sosiaalisesti vahva, mutta se edellyttää meiltä jatkuvaa ponnistelua ja valmiutta muutoksiin. Kuten pääministeri Vanhanen totesi täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuussa, meidän on otettava vakavasti myös se pelko, jota eurooppalaiset tuntevat globaalia kilpailua kohtaan. Näiden pelkojen lievittämisessä yhteisillä arvoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on keskeinen rooli."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Mr President, ladies and gentlemen, firstly I wish to say that I am grateful for the opportunity to discuss Europe’s social future with you. This is obviously a very important subject as far as the citizens of Europe are concerned. The Heads of State of the European Union have repeatedly confirmed their commitment to European values and the development of European social models. The European social model, which is capable of combining economic growth, low levels of unemployment and social cohesion, provides a solid base on which to look for answers to the challenges of globalisation and an ageing population. The European social model also needs to be reviewed constantly. We have to make it easier for our citizens to adapt to change. We have to show our support for European competitiveness and higher levels of employment and, furthermore, combat poverty and exclusion. We have to make sure that the systems for social protection are sustainable in the long term and at an adequate level. All these aims support one another reciprocally. It is vital to the future of a social Europe that the Lisbon Strategy for growth and employment is assiduously put into effect. If the European welfare societies are to remain, there need to be better competitiveness, lower rates of unemployment and higher productivity. One of the objectives of the Finnish Presidency is to reinforce the basis for economic growth in Europe. Over the coming weeks we are expecting the Commission to present a communication on demographic change in Europe. These issues were discussed at an informal meeting of EU Ministers for Employment, Social Affairs and Health in Helsinki in July. One of the Finnish Presidency’s conclusions from these talks was that the change in the population’s age structure should not be regarded as merely a challenge: it is also an indication of how well the European welfare model works. Large sections of the population have the chance of a longer, healthier life. Although the conclusions relating to the potential for economic growth and the sustainability of public finances may well be less positive, a long-term, proactive policy of reform is essential. The job market debate is a fundamental part of the European social model. The Finnish Prime Minister, Matti Vanhanen, and the Commission President, Mr Barroso, will host an extraordinary tripartite Social Summit in Lahti on 20 October. Its purpose is to continue the debate on managing structural change in Europe. We need to find a balance between flexibility and security and invest heavily in skills and expertise. By making it easier for men and women to harmonise work with family life we will be creating at the same time a more effective response for Europe to the challenges of globalisation and an ageing population. This harmonisation of work and family life is also fundamentally linked to the implementation of the Lisbon Strategy. This was highlighted at the European Council in spring 2006 when it adopted the European Pact for Gender Equality. The Union is a key global player whose aim is the promotion of democracy, human rights and sustainable development. The Commission has just presented a communication on the subject of ‘decent’ work. It is very important for the EU and the International Labour Organisation (ILO) to cooperate on this matter. The worldwide promotion of decent work will also boost productivity in the less developed countries. During its Presidency, Finland wants to strengthen the European Union’s ability to adapt to the pressures of global competition. Improving European competitiveness is closely linked to the preservation of the European welfare societies. Europe can be both competitive and strong socially, but this will require us to make continued efforts and be prepared for change. As Prime Minister Vanhanen said here in the European Parliament plenary in July, we also have to take seriously the fear that Europeans have of global competition. Common values and social justice will play a central role in allaying such fears."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda de debatir con esta Cámara el futuro social de Europa. Obviamente, se trata de una cuestión muy importante para los ciudadanos de Europa. Los Jefes de Estado de la Unión Europea han confirmado en repetidas ocasiones su compromiso con los valores europeos y con el desarrollo de los modelos sociales europeos. El modelo social europeo, que es capaz de combinar crecimiento económico, bajos niveles de desempleo y cohesión social, ofrece una base sólida sobre la que buscar respuestas a los retos de la globalización y del envejecimiento de la población. El modelo social europeo también requiere una revisión constante. Tenemos que facilitar el cambio para nuestros ciudadanos. Tenemos que demostrar nuestro apoyo a la competitividad europea y a unos niveles más elevados de empleo y, asimismo, luchar contra la pobreza y la exclusión. Tenemos que estar seguros de que los sistemas de protección social son sostenibles a largo plazo y de forma adecuada. Todos estos objetivos se respaldan de modo recíproco. Resulta vital para el futuro de una Europa social que la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo se ponga en práctica asiduamente. Si queremos mantener las sociedades europeas del bienestar, es necesario mejorar la competitividad, reducir los índices de desempleo y aumentar la productividad. Uno de los objetivos de la Presidencia finlandesa es reforzar la base para el crecimiento económico en Europa. En las próximas semanas, esperamos que la Comisión presente una comunicación sobre el cambio demográfico en Europa. Estas cuestiones fueron abordadas en la reunión informal de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Sanidad de la UE en Helsinki en julio. Una de las conclusiones de la Presidencia finlandesa extraída de estas negociaciones fue que el cambio en la estructura de edad de la población no debería ser considerado como un mero reto: también constituye un indicador de lo bien que funciona el modelo del bienestar europeo. Una gran parte de la población tiene la oportunidad de vivir más tiempo y de forma más saludable. Aunque las conclusiones relativas al potencial de crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas pueden ser menos positivas, es esencial contar con una política de reforma activa a largo plazo. El debate sobre el mercado de trabajo constituye una parte fundamental del modelo social europeo. El Primer Ministro finlandés, el señor Vanhanen, y el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, acogerán una cumbre social extraordinaria a tres bandas en Lahti el 20 de octubre. Su objetivo es continuar el debate sobre la gestión del cambio estructural en Europa. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad e invertir abundantemente en aptitudes y conocimiento. Al facilitar a hombres y mujeres la conciliación de la vida familiar y laboral, estaremos dando al mismo tiempo una respuesta europea más eficaz a los retos planteados por la globalización y el envejecimiento de la población. Esta conciliación de la vida laboral y familiar también está básicamente vinculada a la implementación de la Estrategia de Lisboa. Esto se destacó en el Consejo Europeo de primavera de 2006, cuando se adoptó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género. La Unión es un agente mundial fundamental, cuyo objetivo es el fomento de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La Comisión acaba de presentar una comunicación sobre el tema del «trabajo decente». Es muy importante que la UE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cooperen en esta materia. El fomento mundial del trabajo decente también impulsará la productividad en los países menos desarrollados. Durante su Presidencia, Finlandia quiere fortalecer la capacidad de la Unión Europea de adaptarse a las presiones de la competencia mundial. La mejora de la competitividad europea está estrechamente vinculada a la conservación de las sociedades europeas del bienestar. Europa puede ser competitiva y sólida desde el punto de vista social, pero para ello es necesario que sigamos esforzándonos y que nos preparemos para el cambio. Como dijo el Primer Ministro Vanhanen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en julio, también tenemos que tomarnos en serio el temor que los europeos tienen a la competencia mundial. Los valores comunes y la justicia social desempeñarán un papel central a la hora de aplacar estos temores."@es20
lpv:translated text
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich für die Gelegenheit bedanken, die soziale Zukunft Europas gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren. Für die Bürgerinnen und Bürger der EU ist dies zweifellos ein sehr wichtiges Thema. Die Staatsoberhäupter der Europäischen Union haben wiederholt ihr Bekenntnis zur europäischen Werteordnung und zur Entwicklung der europäischen Sozialmodelle bekräftigt. Das Europäische Sozialmodell vereint wirtschaftliches Wachstum, niedrige Arbeitslosigkeit und sozialen Zusammenhalt und bildet ein stabiles Fundament, um auf die Herausforderungen der Globalisierung und einer alternden Bevölkerung zu reagieren. Das Europäische Sozialmodell bedarf jedoch auch der ständigen Überprüfung. Wir müssen es für die Bürger leichter machen, sich Veränderungen anzupassen. Wir müssen die europäische Wettbewerbsfähigkeit und höhere Beschäftigungsquoten unterstützen und darüber hinaus Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen. Wir müssen gewährleisten, dass die sozialen Schutzsysteme auf lange Sicht nachhaltig und ausreichend sind. All diese Ziele bauen aufeinander auf. Für die Zukunft eines sozialen Europas kommt es entscheidend darauf an, die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung gewissenhaft umzusetzen. Wenn die europäischen Wohlfahrtsstaaten fortbestehen sollen, muss die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, die Arbeitslosigkeit gesenkt und die Produktivität erhöht werden. Ziel der finnischen Ratspräsidentschaft ist es unter anderem, die Basis des wirtschaftlichen Wachstums in Europa zu stärken. In den kommenden Wochen erwarten wir eine Mitteilung der Kommission zum demografischen Wandel in Europa. Dieses Themenfeld wurde auf einem informellen Treffen der EU-Minister für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Gesundheit im Juli in Helsinki erörtert. Im Ergebnis dieser Gespräche kam die finnische Präsidentschaft unter anderem zu dem Schluss, die Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung sollten nicht nur als Herausforderung betrachtet werden, sondern auch als Zeichen dafür, wie gut das europäische Wohlfahrtsmodell funktioniert. Große Teile der Bevölkerung haben die Chance, ein längeres und gesünderes Leben zu führen. Auch wenn die Schlussfolgerungen im Hinblick auf das Wachstumspotenzial der Wirtschaft und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen vielleicht nicht so positiv ausfallen, bedarf es einer langfristigen, proaktiven Reformpolitik. Die Arbeitsmarktdebatte ist Grundbestandteil des Europäischen Sozialmodells. Der finnische Ministerpräsident Matti Vanhanen und der Präsident der Kommission Barroso werden Gastgeber eines außerordentlichen dreigliedrigen Sozialgipfels am 20. Oktober in Lahti sein, bei dem die Diskussion über den Umgang mit den Strukturveränderungen in Europa fortgesetzt wird. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Sicherheit finden und massiv in Schlüsselqualifikationen und Fachwissen investieren. Indem wir Männern und Frauen helfen, Beruf und Familie zu vereinbaren, reagieren wir in Europa gleichzeitig wirksam auf die Herausforderungen der Globalisierung und der alternden Bevölkerung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch grundlegend mit der Lissabon-Strategie verknüpft, wie die Verabschiedung des Europäischen Paktes für die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen des Europäischen Rates im Frühjahr 2006 unterstrich. Die Europäische Union ist ein einflussreicher Akteur auf der Weltbühne, der sich für die Förderung von Demokratie, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung einsetzt. Die Kommission hat gerade eine Mitteilung zur menschenwürdigen Arbeit vorgelegt. Die EU muss in dieser Frage unbedingt mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zusammenarbeiten. Die weltweite Förderung menschenwürdiger Arbeit wird auch die Produktivität in den weniger entwickelten Ländern steigern helfen. Finnland will während seiner Präsidentschaft die Fähigkeit der Europäischen Union stärken, auf den Druck des globalen Wettbewerbs zu reagieren. Die Verbesserung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit ist eng mit dem Erhalt der europäischen Wohlfahrtsstaaten verbunden. Europa kann wettbewerbsfähig und gleichzeitig sozial stark sein, aber dazu bedarf es unserer kontinuierlichen Anstrengungen und der Bereitschaft zur Veränderung. Ministerpräsident Vanhanen wies in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im Juli darauf hin, dass wir auch die Furcht der Europäerinnen und Europäer vor dem weltweiten Wettbewerb ernst nehmen müssen. Gemeinsame Werte und soziale Gerechtigkeit spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, diese Bedenken auszuräumen."@de9
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começo por agradecer a oportunidade de discutir convosco o futuro social da Europa. Trata-se, obviamente, de um tema muito importante, porque diz respeito aos cidadãos da Europa. Os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia confirmaram repetidamente o seu compromisso com os valores europeus e com o desenvolvimento de modelos sociais europeus. O modelo social europeu, que é capaz de combinar crescimento económico, baixas taxas de desemprego e coesão social, constitui uma base sólida na procura de respostas para os desafios da globalização e de uma população em envelhecimento. O modelo social europeu também precisa de ser constantemente revisto. Temos de tornar mais fácil para os nossos concidadãos adaptarem-se à mudança. Temos de mostrar o nosso apoio à competitividade europeia e a níveis mais elevados de emprego e, além disso, temos de combater a pobreza e a exclusão. Temos de assegurar que os sistemas de protecção social são sustentáveis a longo prazo e a um nível adequado. Todos estes objectivos se apoiam reciprocamente. É vital para o futuro de uma Europa social que a Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego seja verdadeiramente posta em prática. Para que continuemos a ter sociedades europeias de bem-estar, é necessário que haja melhor competitividade, taxas de desemprego mais baixas e maior produtividade. Um dos objectivos da Presidência finlandesa é reforçar a base do crescimento económico na Europa. Esperamos que a Comissão apresente nas próximas semanas uma comunicação sobre as alterações demográficas na Europa. Estas questões foram discutidas numa reunião informal dos ministros da UE do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Saúde em Helsínquia, em Julho. Uma das conclusões da Presidência finlandesa sobre essas discussões foi a de que as alterações na estrutura etária da população não devem ser vistas como um mero desafio: são também uma indicação de que o modelo europeu de bem-estar funciona bem. Vastos sectores da população têm a possibilidade de uma vida mais longa e mais saudável. Embora as conclusões relativas ao potencial de crescimento económico e à sustentabilidade das finanças públicas possam ser menos positivas, é essencial uma política pró-activa, a longo prazo, de reforma. O debate sobre o mercado do trabalho é uma parte fundamental do modelo social europeu. O Primeiro-Ministro finlandês, Matti Vanhanen, e o Presidente da Comissão, Barroso, serão os anfitriões de uma cimeira social tripartida extraordinária em Lahti, em 20 de Outubro. A sua finalidade é continuar o debate sobre a gestão das mudanças estruturais na Europa. Precisamos de encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e segurança e de investir fortemente na qualificação e no conhecimento. Ao tornarmos mais fácil para homens e mulheres conciliarem o trabalho com a vida familiar, estaremos a criar, ao mesmo tempo, uma resposta mais eficaz da Europa aos desafios da globalização e do envelhecimento da população. Esta conciliação do trabalho com a vida familiar está também profundamente ligada à aplicação da Estratégia de Lisboa. Este aspecto foi salientado pelo Conselho Europeu na Primavera de 2006, quando aprovou o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres. A União é um actor global essencial, cujo objectivo é a promoção da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. A Comissão acaba de apresentar uma comunicação sobre o tema do trabalho “digno”. É muito importante que a UE e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) cooperem nesta matéria. A promoção do trabalho digno à escala mundial fomentará também a produtividade nos países menos desenvolvidos. Durante a sua Presidência, a Finlândia pretende reforçar a capacidade da União Europeia de se adaptar às pressões da concorrência global. A melhoria da competitividade europeia está estreitamente ligada à preservação das sociedades de bem-estar europeias. A Europa pode ser competitiva e socialmente forte, mas isso exigir-nos-á esforços continuados e que estejamos preparados para a mudança. Como o Primeiro-Ministro Vanhanen afirmou aqui, em Julho, no plenário do Parlamento Europeu, temos também de encarar seriamente o receio que os europeus têm da concorrência global. Os valores comuns e a justiça social serão fundamentais para dissipar estes receios."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei esprimere innanzi tutto la mia gratitudine per l’opportunità offertami di trattare con voi il tema del futuro sociale europeo. Si tratta indubbiamente di un argomento molto importante per i cittadini d’Europa. I capi di Stato dell’Unione europea hanno ribadito ripetutamente il loro impegno nei confronti dei valori europei e dello sviluppo dei modelli sociali europei. Il modello sociale europeo, in grado di conciliare crescita economica, elevata occupazione e coesione sociale, fornisce una base solida da cui partire per cercare risposte alle sfide della globalizzazione e dell’invecchiamento della popolazione. Il modello sociale europeo dev’essere inoltre sottoposto a regolari revisioni. Dobbiamo agevolare i nostri cittadini nel loro processo di adeguamento al cambiamento. Dobbiamo manifestare il nostro sostegno alla competitività europea e a livelli più elevati di occupazione, nonché combattere la povertà e l’esclusione. Dobbiamo far sì che i sistemi di protezione sociale siano sostenibili nel lungo termine e raggiungano un livello adeguato. I suddetti obiettivi si sostengono vicendevolmente. Il futuro dell’Europa sociale presuppone essenzialmente un’attuazione assidua della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Se vogliamo che le società europee del benessere continuino ad esistere, necessitiamo di una maggiore competitività, di minori tassi di disoccupazione e di una produttività più elevata. Uno degli obiettivi della Presidenza finlandese è il rafforzamento della base per la crescita economica europea. Nelle prossime settimane ci attendiamo che la Commissione presenti una comunicazione sui cambiamenti demografici in Europa. Tali questioni sono state discusse in una riunione informale dei ministri UE dell’Occupazione, degli Affari sociali e della Sanità tenutasi a Helsinki in luglio. Una delle conclusioni che la Presidenza finlandese ha tratto da tali colloqui è stata che il cambiamento della struttura dell’età della popolazione non va considerato alla stregua di una semplice sfida: rappresenta anche un’indicazione del funzionamento efficace del modello sociale europeo. Strati sempre più ampi di popolazione hanno la possibilità di condurre una vita più lunga e sana. Benché le conclusioni sul potenziale di crescita economica e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche siano meno rosee, a lungo termine è essenziale una politica di riforma proattiva. Il dibattito sul mercato del lavoro costituisce parte integrante del modello sociale europeo. Il Primo Ministro finlandese Matti Vanhanen e il Presidente della Commissione Barroso ospiteranno un vertice sociale tripartito straordinario a Lahti il 20 ottobre. Lo scopo è proseguire la discussione sulla gestione del cambiamento sociale in Europa. Dobbiamo trovare un equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza e investire massicciamente nelle competenze e nelle qualifiche. Permettendo ai cittadini e alle cittadine di conciliare più agevolmente il lavoro con la vita privata creeremo nel contempo una risposta europea più efficace alle sfide della globalizzazione e dell’invecchiamento della popolazione. Tale armonizzazione di lavoro e vita familiare è inoltre fondamentalmente correlata all’attuazione della strategia di Lisbona, un concetto sottolineato in occasione del Consiglio europeo della primavera 2006, quando è stato adottato il Patto europeo per l’uguaglianza tra i sessi. L’Unione è un attore globale chiave, il cui obiettivo consiste nella promozione della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. La Commissione ha appena presentato una comunicazione sul tema del lavoro “dignitoso”. E’ importante che l’UE e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) collaborino sul tema. La promozione globale del lavoro dignitosa promuoverà anche la produttività nei paesi meno sviluppati. Durante la propria Presidenza, la Finlandia si propone di rafforzare la capacità dell’UE di adeguarsi alle pressioni della concorrenza globale. Il miglioramento della competitività europea è strettamente correlato al mantenimento di società europee fondate sulla tutela sociale. L’Europa può essere nel contempo competitiva e socialmente forte, ma ciò presupporrà sforzi continui e disponibilità al cambiamento. Come ha dichiarato il Primo Ministro Vanhanen in questa sede durante la seduta plenaria del Parlamento europeo di luglio, anche noi dobbiamo prendere sul serio il timore degli europei per la concorrenza globale. I valori comuni e la giustizia sociale svolgeranno un ruolo primario nel contenimento di tali paure."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance pour L’Union européenne est un acteur mondial incontournable, dont l’objectif est la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et du développement durable. La Commission vient à cet égard de présenter une communication sur le sujet du «travail décent». Il est très important pour l’Union européenne et l’Organisation internationale du travail (OIT) de coopérer en cette matière précise. La promotion internationale du travail décent donnera à n’en pas douter un coup de fouet à la productivité dans les pays les moins développés. Pendant sa Présidence, la Finlande désire renforcer la capacité d’adaptation de l’Union européenne aux pressions de la concurrence mondiale. L’amélioration de la compétitivité européenne est étroitement liée à la préservation de la garantie de bien-être social dans nos sociétés européennes. L’Europe peut ainsi être à la fois compétitive et forte socialement, mais cette volonté exigera de nous des efforts continus et une disposition certaine au changement. Comme l’a dit ici même le Monsieur le Premier ministre Vanhanen, lors de la session plénière du Parlement européen du mois de juillet, nous devons prendre au sérieux les craintes que ressentent les Européens envers la concurrence internationale. Les valeurs communes et la justice sociale joueront un rôle central dans l’apaisement de telles craintes. l’occasion qui m’est offerte ici de discuter avec vous de l’avenir social de l’Europe. Il s’agit là manifestement d’un sujet très important pour les citoyens de l’Europe. Les chefs d’État de l’Union européenne ont confirmé à plusieurs reprises leur engagement en faveur des valeurs européennes et du développement des modèles sociaux européens. Le modèle social européen, qui est capable de combiner la croissance économique avec de faibles niveaux de chômage et une cohésion sociale forte, fournit une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour chercher des réponses aux défis de la mondialisation et du vieillissement de la population. Le modèle social européen a cependant besoin d’être constamment réexaminé. Car nous devons aider nos citoyens à s’adapter aux changements. D’une part, il nous faut soutenir la compétitivité européenne et le niveau de l’emploi et, par ailleurs, nous devons lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Et il faut encore nous assurer que tous les systèmes de protection sociale soient viables à long terme et à un niveau approprié. Tous ces objectifs viennent réciproquement les uns à l’appui des autres. Il est crucial pour l’avenir de l’Europe sociale que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi soit appliquée de manière assidue. Si nous voulons que nos sociétés de bien-être social subsistent en Europe, une meilleure compétitivité, de meilleurs taux d’emploi et une productivité plus élevée sont nécessaires. Un des objectifs de la Présidence finlandaise est précisément de renforcer la base de la croissance économique en Europe. Au cours des semaines qui viennent, nous attendons de la Commission qu’elle présente une communication sur les changements démographiques en Europe. Ces questions ont été discutées lors d’une réunion informelle des ministres de l’Union européenne de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé à Helsinki au mois de juillet. L’une des conclusions que la Présidence finlandaise a tirées de ces débats a été que le changement de la pyramide des âges de la population ne doit pas être considéré comme autre chose qu’un défi; il s’agit également d’une indication montrant avec quel succès fonctionne le modèle européen d’État-providence. De larges pans de la population ont la chance de profiter d’une vie plus longue et plus saine. Même si les conclusions relatives au potentiel de croissance économique et de durabilité des finances publiques s’avéraient positives, une politique de réformes à long terme et pro-actives est essentielle. XX Le débat sur le marché du travail est un élément fondamental du modèle social européen. Le premier ministre finlandais, Matti Vanhanen, et M. Barroso, président de la Commission, accueilleront un sommet social tripartite extraordinaire à Lahti le 20 octobre prochain. La finalité de ce sommet est de poursuivre le débat sur la réussite des changements structurels en Europe. L’objectif étant de trouver la formule équilibrée alliant flexibilité et sécurité, et d’investir massivement dans les compétences et l’expérience. En aidant les citoyennes et les citoyens de l’UE à réussir l’harmonisation de leur vie professionnelle et familiale, nous nous donnerons les moyens d’une réponse plus efficace aux défis de la mondialisation et du vieillissement de la population. Cette harmonisation de la vie familiale et de la vie professionnelle est également liée organiquement à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Ce qui a été bien souligné lors du Conseil européen du printemps 2006, lorsque celui-ci a adopté le Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060905.23.2-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph