Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-04-Speech-1-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060904.17.1-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@cs1
"Hr. formand! Visse sårbare dele af verden tiltrækker mere opmærksomhed fra det internationale samfund end andre. Der er også i stigende grad forskellige enkeltpersoner med et udtalt humanitært kald, der forsøger at sætte fokus på verdens rædsler og uretfærdigheder. En sådan enkeltperson er Tomo Križnar, der er borger i Republikken Slovenien og EU, og som rejste til Tchad og senere Sudan som særlig udsending for Republikken Sloveniens præsident. Han ønskede at hjælpe den sudanske befolkning og lindre den humanitære krise i Darfur. Under hans besøg i Sudan fulgte Tomo Križnar flygtningene i Darfur og fortalte verden om situationen i Sudan. Den 19. juli i år tilbageholdt de sudanske myndigheder Tomo Križnar på grund af beskyldninger om spionage og ulovlig indrejse i landet. Han blev idømt to års fængsel, en bøde og deportation. Ifølge de seneste og endnu uofficielle rapporter er han blevet benådet. Dette opmuntrende resultat skyldes slovenske diplomaters indsats og engagement samt international støtte. Jeg vil rette en særlig tak til EU for dets medvirken til hans frigivelse. Trods det faktum, at Tomo Križnar er blevet benådet, vil jeg opfordre de europæiske politikere til fortsat at være opmærksomme på Darfur - i særdeleshed hvad angår menneskerettighedskrænkelser og den alvorlige humanitære krise i regionen."@da2
"Bestimmte gefährdete Teile der Welt ziehen die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft stärker auf sich als andere. Es gibt auch immer mehr Menschen mit einer ausgeprägten humanitären Berufung, die versuchen, auf die Schrecken und Ungerechtigkeiten der Welt aufmerksam zu machen. Zu ihnen gehört Tomo Križnar, ein Bürger der Republik Slowenien und der Europäischen Union, der als Sondergesandter des Präsidenten der Republik Slowenien in den Tschad und später in den Sudan reiste. Seine Absicht war, dem sudanesischen Volk zu helfen und die humanitäre Krise im Sudan zu lindern. Während seines Besuchs im Sudan begleitete Tomo Križnar die Flüchtlinge in Darfur und berichtete der Welt über die Lage im Sudan. Am 19. Juli dieses Jahres verhafteten die sudanesischen Behörden Tomo Križnar unter dem Vorwurf der angeblichen Spionage und illegalen Einreise in das Land. Er wurde zu zwei Jahren Haft, einem Bußgeld und der Verweisung aus dem Land verurteilt. Den letzten, noch nicht bestätigten Meldungen zufolge hat man ihn begnadigt. Dieses ermutigende Ergebnis war möglich dank der Bemühungen und des Einsatzes slowenischer Diplomaten und internationaler Unterstützung. Ich möchte insbesondere der Europäischen Union danken, die sich für seine Freilassung eingesetzt hat. Tomo Križnar ist zwar begnadigt worden, aber ich rufe die europäischen Politiker auf, Darfur weiter Beachtung zu schenken, vor allem in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und die schwere humanitäre Krise in der Region."@de9
"Ορισμένα ευάλωτα μέρη του κόσμου προσελκύουν περισσότερη προσοχή από τη διεθνή κοινότητα έναντι άλλων. Επίσης, αυξάνονται τα μεμονωμένα άτομα με έντονες ανθρωπιστικές ανησυχίες που προσπαθούν να επιστήσουν την προσοχή στα δεινά και τις αδικίες του κόσμου. Ένα τέτοιο άτομο είναι ο Tomo Križnar, ένας πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ταξίδεψε στο Τσαντ και κατόπιν στο Σουδάν ως ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Σκοπός του ήταν να βοηθήσει τον σουδανικό λαό και να συμβάλει στην εξάλειψη της ανθρωπιστικής κρίσης στο Νταρφούρ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Σουδάν, ο Tomo Križnar ακολούθησε τους πρόσφυγες στο Νταρφούρ και έδωσε αναφορά στον κόσμο για την κατάσταση στο Σουδάν. Στις 19 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, οι σουδανικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Tomo Križnar με την ψευδή κατηγορία της κατασκοπίας και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη δύο ετών, σε πρόστιμο και σε απέλαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες, ανεπίσημες μέχρι στιγμής, αναφορές, του απονεμήθηκε χάρη. Αυτό το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα οφείλεται στις προσπάθειες και στην αφοσίωση των σλοβένων διπλωματών και της διεθνούς υποστήριξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμβολή της στην απελευθέρωσή του. Παρά το γεγονός ότι ο Tomo Križnar έλαβε χάρη, ζητώ από τους ευρωπαίους πολιτικούς να συνεχίσουν να εστιάζουν την προσοχή τους στο Νταρφούρ, ειδικά όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή."@el10
"Certain vulnerable parts of the world attract more attention from the international community than others. Increasingly, there are also various individuals with a pronounced humanitarian calling who are attempting to draw attention to the horrors and injustices of the world. One such individual is Tomo Križnar, a citizen of the Republic of Slovenia and the European Union, who travelled to Chad and later Sudan as the Special Envoy of the President of the Republic of Slovenia. His intention was to help the Sudanese people and alleviate the humanitarian crisis in Darfur. During his visit to Sudan, Tomo Križnar followed the refugees in Darfur and reported the situation in Sudan to the world. On 19 July of this year the Sudanese authorities detained Tomo Križnar on alleged charges of espionage and illegal entry to the country. He was sentenced to two years’ imprisonment, a fine and deportation. According to the latest, as yet unofficial reports, he has been pardoned. This encouraging result is due to the efforts and commitment of Slovene diplomats and international support. I should like to thank the European Union in particular for its help in securing his release. Despite the fact that Tomo Križnar has been pardoned, I call on European politicians to continue to pay attention to Darfur, especially as regards of human rights violations and the severe humanitarian crisis in the region."@en4
"Determinadas partes vulnerables del mundo atraen más atención de la comunidad internacional que otras. Cada vez más, hay también personas con una gran vocación humanitaria que intentan llamar nuestra atención sobre los horrores y las injusticias del mundo. Una de esas personas es Tomo Križnar, un ciudadano de la República de Eslovenia y de la Unión Europea, que viajó a Chad y posteriormente a Sudán como Enviado Especial del Presidente de la República de Eslovenia. Su intención era ayudar al pueblo sudanés y aliviar la crisis humanitaria en Darfur. Durante su visita a Sudán, Tomo Križnar realizó un seguimiento de los refugiados en Darfur e informó al mundo de la situación de Sudán. El 19 de julio de este año, las autoridades sudanesas detuvieron a Tomo Križnar acusándole de espionaje y entrada ilegal en el país. Le condenaron a dos años de cárcel, una multa y a ser deportado. Según los últimos informes, de momento no oficiales, ha sido indultado. Este alentador resultado se debe a los esfuerzos y el compromiso de los diplomáticos eslovenos y al apoyo internacional. Quiero dar las gracias a la Unión Europea en particular por su ayuda para conseguir su liberación. A pesar de que Tomo Križnar ha sido indultado, ruego a los políticos europeos que continúen prestando atención a Darfur, sobre todo en lo tocante a las violaciones de los derechos humanos y la grave crisis humanitaria de la región."@es20
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@et5
"Jotkin maailman haavoittuvista alueista saavat enemmän kansainvälisen yhteisön huomiota kuin toiset. Yhä useammin tapaamme myös henkilöitä, joilla on palava humanitaarinen kutsumus ja jotka pyrkivät kiinnittämään huomiomme maailman kauhuihin ja epäoikeudenmukaisuuksiin. Eräs näistä henkilöistä on Slovenian tasavallan ja Euroopan unionin kansalainen Tomo Križnar, joka matkusti Slovenian tasavallan presidentin erityslähettiläänä Tšadiin ja myöhemmin Sudaniin. Hänen tarkoituksenaan oli auttaa Sudanin kansalaisia ja lieventää Darfurin humanitaarista kriisiä. Hän seurasi vierailunsa aikana Darfurin pakolaisia ja raportoi Sudanin tilanteesta maailmalle. Sudanin viranomaiset vangitsivat Tomo Križnarin 19. heinäkuuta 2006 syytettynä vakoilusta ja laittomasta maahantulosta. Hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen, sakkoihin ja karkotettavaksi. Viimeisimpien, toistaiseksi epävirallisten tietojen mukaan hänet on armahdettu. Tämä rohkaiseva käänne on seurausta slovenialaisten diplomaattien toimista ja sitoutumisesta sekä kansainvälisestä tuesta. Haluan osoittaa erityiskiitokset Euroopan unionille avusta Križnarin vapauttamisen varmistamisessa. Tomo Križnarin vapauttamisesta huolimatta kehotan eurooppalaisia poliitikkoja kiinnittämään jatkossakin huomiota Darfuriin ja eritoten sen ihmisoikeusrikkomuksiin sekä alueen vakavaan humanitaariseen kriisiin."@fi7
"Certaines régions vulnérables du monde attirent davantage l’attention de la communauté internationale que d’autres. De plus en plus, différentes personnes ayant une vocation humanitaire prononcée tentent d’attirer l’attention sur les horreurs et les injustices de ce monde. L’une de ces personnes est Tomo Križnar, un citoyen de la République de Slovénie et de l’Union européenne, qui s’est rendu au Tchad puis au Soudan en tant qu’envoyé spécial du président de la République de Slovénie. Son objectif était d’aider le peuple soudanais et de soulager la crise humanitaire au Darfour. Lors de sa visite au Soudan, Tomo Križnar a suivi les réfugiés au Darfour et informé le monde de la situation au Soudan. Le 19 juillet de cette année, les autorités soudanaises ont arrêté Tomo Križnar en l’accusant d’espionnage et d’entrée illégale dans le pays. Il a été condamné à deux ans de prison, à une amende et à l’expulsion. Selon des sources, à ce jour encore officieuses, il a été gracié. Ce résultat encourageant est dû aux efforts et à l’engagement des diplomates slovènes et au soutien international. Je voudrais remercier l’Union européenne en particulier pour son aide dans l’obtention de sa libération. Bien que Tomo Križnar ait été gracié, j’exhorte les responsables politiques européens à continuer de porter attention au Darfour, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l’homme et la crise humanitaire sévère dans la région."@fr8
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@hu11
"Tra le regioni vulnerabili del mondo, alcune attraggono l’attenzione della comunità internazionale più di altre. Ma allo stesso tempo, un numero sempre maggiore di persone dalla spiccata vocazione umanitaria si adopera per richiamare l’attenzione sugli orrori e le ingiustizie del mondo. Una di queste persone è Tomo Križnar, cittadino della Repubblica slovena e dell’Unione europea, che si è recato in Ciad e poi in Sudan come inviato speciale del Presidente della Repubblica di Slovenia. Egli intendeva recare aiuto al popolo del Sudan e alleviare le crisi umanitaria nel Darfur. Durante la sua visita in Sudan, Tomo Križnar ha seguito i rifugiati nel Darfur e ha narrato al mondo la situazione del Sudan. Il 19 luglio di quest’anno le autorità sudanesi hanno arrestato Tomo Križnar, accusandolo di spionaggio e di ingresso illegale nel paese; è stato condannato a due anni di carcere, a una multa e all’espulsione. Secondo le notizie più recenti e ancora ufficiose, sarebbe stato graziato. A questo confortante risultato si è giunti grazie agli sforzi e all’impegno dei diplomatici sloveni e al sostegno internazionale. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento all’Unione europea, che ha contribuito al rilascio di Tomo Križnar. Nonostante la grazia concessa a Križnar, esorto la classe politica europea a seguire ancora da vicino la situazione del Darfur, soprattutto per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani e la grave crisi umanitaria della regione."@it12
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@lt14
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@lv13
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@mt15
"Sommige gevarenzones op deze wereld krijgen meer, andere minder aandacht van de internationale gemeenschap. Verschillende individuen met een sterk uitgesproken gevoel voor menselijkheid proberen ook steeds vaker te wijzen op gruwel en onrecht. Een van hen is Tomo Križnar, burger van de Republiek Slovenië en van de Europese Unie, die naar Tsjaad en later naar Sudan gereisd is als persoonlijke afgezant van de president van de Republiek Slovenië. Hij wilde het Sudanese volk helpen en de humanitaire crisis in Darfur verzachten. Tijdens zijn bezoek aan Sudan heeft Tomo Križnar vluchtelingen in Darfur begeleid en de wereld verslag uitgebracht over het gebeuren in Sudan. Op 19 juli van dit jaar hebben de Sudanese autoriteiten Tomo Križnar aangehouden op verdenking van spionage en het overschrijden van de grens zonder geldig visum. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, een geldboete en uitzetting uit het land. Volgens de laatste, voorlopig nog niet officiële berichten kreeg hij gratie. Die positieve ontwikkeling is te danken aan de inspanningen en het toegewijde werk van de Sloveense diplomatie alsmede aan de internationale steun. Ik wil hier vooral de Europese Unie bedanken voor haar hulp. Ondanks het feit dat Tomo Križnar gratie verleend werd, roep ik de Europese politici op om Darfur nog steeds onze aandacht te schenken, vooral wat betreft de schending van de mensenrechten en de enorme humanitaire nood in de regio."@nl3
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@pl16
"Certas zonas vulneráveis do mundo atraem mais atenção por parte da comunidade internacional do que outras. E cada vez mais, há também diversas pessoas com uma clara vocação humanitária que tentam chamar a atenção para os horrores e as injustiças do mundo. Uma dessas pessoas é Tomo Križnar, um cidadão da República da Eslovénia e da União Europeia, que viajou até ao Chade e posteriormente até ao Sudão como Enviado Especial do Presidente da República da Eslovénia. A sua intenção era ajudar o povo sudanês e atenuar a crise humanitária em Darfur. Durante a sua visita ao Sudão, Tomo Križnar acompanhou os refugiados em Darfur e relatou ao mundo a situação neste país. A 19 de Julho deste ano, as autoridades sudanesas detiveram Tomo Križnar sob alegadas acusações de espionagem e entrada ilegal no país. Foi condenado a dois anos de prisão, a uma multa e a deportação. Segundo os mais recentes relatórios, ainda não oficiais, ele terá sido absolvido. Este resultado animador deve-se aos esforços e ao empenhamento dos diplomatas eslovenos, assim como ao apoio internacional. Gostaria de agradecer à União Europeia, em particular, a ajuda que deu para se conseguir a sua libertação. Embora Tomo Križnar tenha sido absolvido, apelo aos políticos europeus para que continuem a prestar atenção a Darfur, especialmente no que diz respeito às violações dos direitos humanos e à grave crise humanitária na região."@pt17
"Nekateri ogroženi predeli sveta so deležni večje, drugi manjše pozornosti mednarodne skupnosti. Vse pogosteje skušajo na grozote in krivice opozoriti tudi razni posamezniki z močnim humanitarnim čutom. Eden takšnih je Tomo Križnar, državljan Republike Slovenije in Evropske unije, ki se je v Čad in kasneje v Sudan podal kot posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije. Njegov namen je bil pomagati sudanskemu ljudstvu in omiliti humanitarno krizo v Darfurju. Med svojim obiskom Sudana je Tomo Križnar spremljal begunce v Darfurju ter svetu poročal o dogajanju v Sudanu. 19. julija letos so Toma Križnarja sudanske oblasti priprle zaradi domnevnega vohunjenja in vstopa v državo brez veljavnega vizuma. Obsodile so ga na dve leti zapora, denarno kazen in izgon iz države. Po zadnjih, zaenkrat še neuradnih podatkih, je pomiloščen. Pozitiven razplet je rezultat vloženega truda in predanega dela slovenske diplomacije ter mednarodne podpore. Še posebej se želim tu zahvaliti za pomoč Evropski uniji. Kljub temu, da je Tomo Križnar pomiloščen, pa evropske politike pozivam, naj Darfur še naprej ostane deležen naše pozornosti, še posebej z vidika kršenja človekovih pravic in hude humanitarne stiske v regiji."@sk18
"Vissa utsatta delar av världen får mer uppmärksamhet än andra från världssamfundet. Det finns också allt fler personer med ett uttalat humanitärt kall som försöker rikta vår uppmärksamhet mot världens fasor och orättvisor. En sådan person är Tomo Križnar, en medborgare i Republiken Slovenien och i EU, som reste till Tchad och sedan till Sudan som den slovenska presidentens särskilda sändebud. Hans avsikt var att bistå det sudanesiska folket och att lindra den humanitära krisen i Darfur. Under sitt besök i Sudan följde Tomo Križnar flyktingarna i Darfur och berättade för världen om situationen i Sudan. Den 19 juli i år tillfångatogs Tomo Križnar av de sudanesiska myndigheterna för påstådda anklagelser om spionage och olaglig inresa i landet. Han dömdes till två års fängelse, böter och deportering. Enligt de senaste, ännu inofficiella, rapporterna har han benådats. Denna glädjande nyhet är ett resultat av internationellt stöd och av slovenska diplomaters arbete och engagemang. Jag vill framför allt tacka Europeiska unionen för dess medverkan i hans frigivning. Trots att Tomo Križnar har benådats uppmanar jag europeiska politiker att även fortsättningsvis uppmärksamma Darfur, särskilt när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna och den mycket allvarliga humanitära krisen i området."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph