Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-273"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
". Herr talman! Vi behöver ett oförminskat samarbete med avreseländerna och transitländerna, så att vi kan förbättra villkoren i dessa länder och därmed på lång sikt lätta det tryck som hänger samman med framför allt olaglig invandring. Denna del av de yttre förbindelserna måste givetvis också få de resurser och verktyg som krävs för att ge effekt."@sv21
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@fi7
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε πολύ σταθερή συνεργασία με τις χώρες αναχώρησης και τις χώρες διέλευσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες σε αυτές τις χώρες και, ως εκ τούτου, να αμβλύνουμε τις πιέσεις που συνδέονται, ιδιαίτερα, με την παράνομη μετανάστευση μακροπρόθεσμα. Είναι προφανές, ότι αυτός ο τομέας των εξωτερικών σχέσεων χρειάζεται επίσης τους αναγκαίους πόρους και μέσα για να μπορεί να έχει τον κατάλληλο αντίκτυπο."@el10
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me tarvitsemme hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme parantaa näiden maiden olosuhteita ja sillä tavalla helpottaa varsinkin laittomaan maahanmuuttoon liittyviä paineita pitkällä aikavälillä. On selvää, että tällä ulkosuhdepolitiikan alalla tarvitaan myös riittävät resurssit ja välineet, jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti."@lv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, wij moeten zeer duurzaam samenwerken met de landen van herkomst en doorgang, zodat wij de omstandigheden in deze landen kunnen verbeteren en op die manier op de lange termijn de druk kunnen verlichten die vooral betrekking heeft op illegale immigratie. Het is duidelijk dat er op dit terrein van het extern beleid ook toereikende middelen en instrumenten nodig zijn om doeltreffend invloed te kunnen uitoefenen."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Hr. formand! Vi har brug for et meget vedvarende samarbejde med afsendelses- og transitlandene, så vi kan forbedre forholdene i disse lande og dermed lette det pres, der specielt knytter sig til ulovlig indvandring på lang sigt. Dette område af eksterne forbindelser har naturligvis også behov for de nødvendige ressourcer og redskaber til at kunne få en ordentlig effekt."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Mr President, we need very sustained cooperation with the countries of departure and transit countries so that we can improve conditions in these countries and thus ease the pressures associated, in particular, with illegal immigration in the long term. Obviously, this area of external relations also needs the resources and tools necessary to be able to have a proper impact."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, necesitamos una cooperación muy sostenida con los países de origen y los países de tránsito que nos permita mejorar las condiciones en dichos países y aliviar, así, las presiones asociadas a la inmigración ilegal a largo plazo, en particular. Evidentemente, este ámbito de las relaciones exteriores también precisa los recursos y herramientas necesarias para poder lograr un efecto adecuado."@es20
lpv:translated text
". Senhor Presidente, precisamos de uma cooperação muito sustentada com os países de partida e de trânsito, de modo a podermos melhorar as condições nesses países e, desse modo, facilitar as pressões associadas, em especial, à imigração ilegal, a longo prazo. Obviamente, este domínio das relações externas precisa também dos recursos e dos instrumentos necessários, para poder ter um impacto apropriado."@pt17
lpv:translated text
lpv:translated text
lpv:translated text
"Signor Presidente, è necessaria una solida cooperazione con i paesi d’origine e di transito per migliorare le condizioni in tali paesi e dunque allentare nel lungo termine le pressioni associate, in particolare, all’immigrazione illegale. Ovviamente anche questo ambito delle relazioni esterne richiede risorse e strumenti idonei per poter produrre un impatto adeguato."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, nous devons mettre en place une coopération soutenue avec les pays d’origine et de transit si nous voulons améliorer les conditions de vie dans ces pays et par conséquent atténuer les pressions associées en particulier à l’immigration clandestine à long terme. Évidemment, ce domaine des relations extérieures a besoin des moyens et des outils nécessaires pour avoir un impact correct."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.19.3-273"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph