Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
lpv:translated text
". Herr talman! Vi förmodar att kommissionens rapport om systemet med handel med utsläppsrätter kommer att finnas tillgänglig någon gång under det finländska ordförandeskapet, och i samband med debatten om den kommer Finland naturligtvis också att ha möjlighet att ta upp frågan om sina egna erfarenheter på nationell nivå. Låt mig återigen precis som statsminister Matti Vanhanen gjorde här tidigare i dag säga att frågorna om klimatförändring kommer att stå högt på dagordningen, inte bara för det transatlantiska samarbetet utan även för samarbetet med de asiatiska länderna, under det finländska ordförandeskapet och förhoppningsvis därefter."@sv21
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, wij gaan ervan uit dat het verslag van de Commissie over het systeem van emissiehandel al tijdens het Finse voorzitterschap beschikbaar komt en in het debat hierover heeft Finland natuurlijk de mogelijkheid ook zijn eigen nationale ervaringen naar voren te brengen. Ik wil herhalen wat premier Vanhanen hier eerder vandaag heeft gezegd, namelijk dat de kwesties van de klimaatverandering hoog op de agenda zullen staan, niet alleen bij de transatlantische samenwerking maar ook bij die met de Aziatische landen, tijdens het Finse voorzitterschap en hopelijk ook daarna."@nl3
lpv:translated text
"Hr. formand! Vi forventer, at Kommissionens rapport om ordningen for handel med emissionsrettigheder foreligger en gang i løbet af det finske formandskab, og under forhandlingen herom vil Finland naturligvis få mulighed for også at komme ind på sine egne nationale erfaringer. Her vil jeg atter gentage premiereminister Vanhanens bemærkninger tidligere på dagen om, at klimaændringsspørgsmål vil stå højt på dagsordenen ikke alene i forbindelse med det transatlantiske samarbejde, men også i samarbejdet med de asiatiske lande under og forhåbentlig også efter det finske formandskab."@da2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε δεδομένο ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών θα είναι διαθέσιμη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας της φινλανδικής Προεδρίας και, φυσικά, στη συζήτησή της, η Φινλανδία θα έχει την ευκαιρία να εγείρει το θέμα των δικών της εμπειριών σε εθνικό πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να πω και να επαναλάβω τα λόγια που είπε ο πρωθυπουργός εδώ σήμερα, ότι τα θέματα κλιματικών αλλαγών θα είναι ψηλά στην ατζέντα, όχι μόνον στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας, αλλά και όσον αφορά τη συνεργασία και με τις ασιατικές χώρες κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας και, ελπίζω, μετά από αυτή."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me oletamme, että komission raportti päästökauppajärjestelmästä saadaan jo Suomen puheenjohtajakaudella, ja luonnollisesti sitä koskevassa keskustelussa Suomella on hyvä mahdollisuus tuoda esille myös omia kansallisia kokemuksiaan. Todettakoon vielä, että niin kuin pääministeri Vanhanen tänään täällä aikaisemmin totesi, ilmastonmuutoskysymykset tulevat olemaan hyvin keskeisellä sijalla paitsi transatlanttisessa myös Aasian maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Suomen puheenjohtajakaudella ja toivottavasti senkin jälkeen."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
". Mr President, we presume that the Commission’s report on the emissions trading scheme will be available sometime during the term of the Finnish Presidency, and, naturally, in the debate on it, Finland will have the opportunity also to raise the issue of its own experiences in the national context. May I say again and echo the words of Prime Minister Vanhanen here today that questions of climate change will be high on the agenda, not only in transatlantic cooperation but in that with Asian countries too, during the Finnish Presidency and, hopefully, afterwards."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, suponemos que el informe de la Comisión sobre el régimen del comercio de derechos de emisión estará disponible durante el mandato de la Presidencia finlandesa, y, por supuesto, cuando se debata Finlandia tendrá la oportunidad de plantear también la cuestión de sus propias experiencias en el contexto nacional. Permítanme que vuelva a repetir las palabras que ha pronunciado el Primer Ministro Vanhanen hoy aquí en el sentido de que las cuestiones relativas al cambio climático van a ocupar un lugar prioritario en la agenda, no solo de la cooperación transatlántica sino también de la cooperación con los países asiáticos, durante la Presidencia finlandesa y esperamos que también después."@es20
lpv:translated text
". Herr Präsident! Wir gehen davon aus, dass der Bericht der Kommission über das System des Emissionshandels noch während der Amtszeit der finnischen Präsidentschaft vorliegen wird, und natürlich wird Finnland bei der Debatte darüber die Gelegenheit haben, auch seine eigenen Erfahrungen im nationalen Kontext zur Sprache zu bringen. Ich möchte noch einmal die Worte von Ministerpräsident Vanhanen von heute Morgen wiederholen, dass Fragen des Klimawandels während der finnischen Präsidentschaft und hoffentlich auch darüber hinaus auf der Agenda weit oben stehen werden, und das nicht nur bei der transatlantischen Kooperation, sondern auch bei der Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern."@de9
lpv:translated text
". Senhor Presidente, supomos que o relatório da Comissão sobre o regime do comércio de emissões estará disponível durante o período da Presidência finlandesa, e, obviamente, no debate sobre esse relatório, a Finlândia também terá oportunidade de evocar a questão da sua experiência específica no contexto nacional. Permitam-me que diga mais uma vez, fazendo eco às palavras do Senhor Primeiro-Ministro Vanhanen hoje nesta Assembleia, que as questões das alterações climáticas ocuparão uma posição destacada na agenda, não só na da cooperação transatlântica, como também na da cooperação com os países asiáticos, durante a Presidência finlandesa e, esperamos, depois desta."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, supponiamo che la relazione della Commissione sul regime del commercio delle emissioni sarà disponibile durante il semestre di Presidenza finlandese e naturalmente, quando sarà posta in discussione, la Finlandia avrà modo di sollevare la questione della propria esperienza nel contesto nazionale. Vorrei riprendere e fare mie le parole pronunciate oggi in quest’Aula dal Primo Ministro Vanhanen in merito al fatto che i cambiamenti climatici saranno una priorità non soltanto nell’agenda della cooperazione transatlantica, ma anche nelle relazioni con i paesi asiatici, durante la Presidenza finlandese e, speriamo, anche oltre."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, nous présumons que le rapport de la Commission sur le programme d’échange de droits d’émission sera disponible sous la présidence finlandaise. Bien entendu, lors du débat à ce sujet, la Finlande aura l’occasion d’évoquer son expérience dans le contexte national. Je voudrais répéter ce que le Premier ministre Vanhanen a dit ici aujourd’hui, à savoir que la question du changement climatique figurera en bonne place à l’ordre du jour - au niveau de la coopération transatlantique mais aussi de celle avec les pays asiatiques - sous la présidence finlandaise et, espérons-le, par la suite également."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.19.3-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph