Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-214"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.17.3-214"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@sk18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg glædede mig meget over Europa-Parlamentets beslutning om at nedsætte et midlertidigt udvalg, der skulle undersøge de påståede bortførelser af fanger og krænkelser af deres menneskerettigheder. Jeg tilsluttede mig undersøgelsen med stor interesse og entusiasme. Jeg har deltaget i langt de fleste af de høringer, som udvalget hidtil har afholdt, og jeg har med interesse lyttet til alt, hvad de relevante inviterede gæster har haft at sige. Selv om det var vores opgave at finde ud af, om CIA havde brugt ulovlige midler til bekæmpelsen af terrorismen, kunne vi ikke afhøre vidner under edsansvar på samme måde som i en retssal. Vi skulle forvisse os om, hvorvidt de tilfangetagne personer havde været udsat for tortur under afhøringerne, og om de var blevet flyttet til tredjelande mod deres vilje. Jeg må imidlertid pointere, at vidnernes forklaringer ikke var særligt overbevisende. Nogle gange afgav de direkte vidneudsagn, og andre gange var det en advokat, der udtalte sig. Ved en anden lejlighed var det en britisk diplomat, der afgav vidneudsagn, og han lagde ikke skjul på sin vrede på den britiske regering over at være blevet afskediget fra den diplomatiske tjeneste. Senator Marty overbeviste mig heller ikke, da hans svar ikke var bedre end nyhedsrapporterne, og da han ikke præsenterede beviser, men udelukkende mistanker. Jeg mener, at han gik for vidt med sit angreb på den polske regering trods det faktum, at de polske myndigheder flere gange har tilkendegivet, at de ikke kunne bevise eksistensen af detentionsfaciliteter i deres land. Som medlem af Europa-Parlamentet fra en af de nye medlemsstater er jeg primært interesseret i menneskerettighedsdimensionen og den juridiske dimension. Derfor ville jeg gerne vide, om mit land har været vært for et sådan ulovligt anlæg. Jeg var derfor glad for at høre fra de relevante myndigheder inklusive regeringen, justitsministeren og direktøren for efterretningstjenesten, at de ikke kunne bekræfte oprettelsen af sådanne anlæg i Slovakiet eller forekomsten af hemmelige CIA-flyvninger til eller over Slovakiet. I Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater har vi en kritisk holdning til ordførerens fremgangsmåde med at fortolke mistanker som solide beviser. Man kan ikke undgå at få indtryk af - og jeg er ved at afslutte mit indlæg - at de venstreorienterede medlemmer af Europa-Parlamentet i forbindelse med udvalgets overvejelser har opgivet at finde faktiske oplysninger og i stedet har valgt at bagtale USA, der har taget teten i terrorbekæmpelsen. Hvis ikke venstrefløjen accepterer realistiske ændringsforslag, der i væsentlig grad bidrager til at få sandheden frem, vil jeg være nødt til at overveje, hvorvidt jeg kan støtte betænkningen i dens nuværende form."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße die Entscheidung des Europäischen Parlaments nachdrücklich, einen Nichtständigen Ausschuss zur Untersuchung der angeblichen Entführung von Gefangenen und der Verletzung ihrer Menschenrechte einzurichten. Ich habe an der Untersuchung mit großem Interesse und Begeisterung teilgenommen. Bislang habe ich der überwiegenden Zahl der Anhörungen des Ausschusses beigewohnt und mit Interesse verfolgt, was die betreffenden eingeladenen Gäste zu sagen hatten. Unser Ziel war es festzustellen, ob die CIA rechtswidrige Mittel im Kampf gegen den Terrorismus eingesetzt hat. Im Gegensatz zu einem Gericht war es uns allerdings verwehrt, Zeugen unter Eid zu vernehmen. In erster Linie war zu ermitteln, ob festgehaltene Personen während der Vernehmungen gefoltert und gegen ihren Willen in Drittländer verbracht wurden. Ich muss jedoch darauf hinweisen, dass die Aussagen der Zeugen wenig überzeugend waren. In einigen Fällen sagten sie nur indirekt aus, in anderen sprachen sie über einen Anwalt. In einem weiteren Fall sagte ein britischer Diplomat aus, der seinen Groll gegen die britische Regierung wegen seiner Entlassung aus dem diplomatischen Dienst kaum verbergen konnte. Auch Senator Marty überzeugte mich nicht, da seine Aussagen nicht aussagekräftiger als Nachrichtenberichte waren und außer Verdachtsmomenten nichts beweisen konnten. Meiner Ansicht nach ging er mit seinem Angriff auf die polnische Regierung zu weit, obwohl die polnischen Behörden wiederholt darauf verwiesen haben, dass sie die Existenz von Gefängnissen in ihrem Land nicht nachweisen können. Als Parlamentsabgeordneter aus einem der neuen Mitgliedstaaten interessieren mich in erster Linie die Menschenrechte und die Frage der Gerechtigkeit. Darum wollte ich wissen, ob es in meinem Heimatland ein solches illegales Gefangenenlager gab. Es freute mich daher, von den entsprechenden Behörden, einschließlich der Regierung, des Justizministers und des Chefs des Geheimdienstes, zu erfahren, dass sie die Errichtung der betreffenden Einrichtungen in der Slowakei nicht bestätigen könnten. Auch geheime Flüge der CIA in bzw. über die Slowakei soll es nicht gegeben haben. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten sieht den Ansatz des Berichterstatters kritisch, der einen Verdacht gern als handfesten Beweis interpretiert. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren (und damit möchte ich meine Rede beenden), linke Parlamentsabgeordnete wären im Zuge der Arbeit des Ausschusses dazu übergegangen, statt die Faktenlage zu ermitteln, die USA zu verleumden, die die Führung im Kampf gegen den Terrorismus übernommen hat. Wenn die Linke realistische Änderungen nicht akzeptiert, die in entscheidendem Maße zur Wahrheitsfindung beitragen, muss ich mir überlegen, ob ich den Bericht in seiner vorliegenden Form unterstützen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρέτισα θερμά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συστήσει προσωρινή επιτροπή για να ερευνήσει τις εικαζόμενες απαγωγές ατόμων και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Συμμετείχα στην έρευνα με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Συμμετείχα στις περισσότερες από τις ακροάσεις που διεξήγαγε η επιτροπή έως σήμερα και άκουσα με ενδιαφέρον όλα όσα οι κληθέντες είχαν να καταθέσουν. Ενώ ο σκοπός μας ήταν να προσδιορίσουμε αν η CIA χρησιμοποιούσε παράνομα μέσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε αντίθετη με ένα δικαστήριο, δεν είχαμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις σε μάρτυρες που θα κατέθεταν ενόρκως. Το κρίσιμο θέμα ήταν να εξακριβωθεί αν τα πρόσωπα που κρατούνταν είχαν υποστεί βασανιστήρια κατά τη διάρκεια ανακρίσεων και μεταφέρθηκαν σε τρίτες χώρες παρά τη θέλησή τους. Πρέπει να τονίσω, ωστόσο, ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων ήσαν ελάχιστα πειστικές. Ορισμένες φορές κατέθεταν ακόμη και έμμεσα, και ορισμένες φορές μιλούσε κάποιος δικηγόρος. Σε μια άλλη ακόμη περίπτωση κατέθεσε βρετανός διπλωμάτης, ο οποίος μετά δυσκολίας έκρυβε τον θυμό του κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της απόλυσής του από το διπλωματικό σώμα. Ούτε ο γερουσιαστής Marty με έπεισε, καθώς οι απαντήσεις του δεν ήσαν τίποτε περισσότερο από τις αναφορές στον Τύπο και αδυνατούσε να αποδείξει οτιδήποτε πέρα από παραθέσεις υπονοιών. Πιστεύω ότι υπερέβη τα όρια διατυπώνοντας κατηγορίες κατά της πολωνικής κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι οι πολωνικές αρχές επανειλημμένα δήλωσαν ότι αδυνατούσαν να αποδείξουν την ύπαρξη εγκαταστάσεων κράτησης στη χώρα τους. Ως βουλευτής του ΕΚ προερχόμενος από ένα από τα νέα κράτη μέλη, ενδιαφέρομαι πρωτίστως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάσταση της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτόν, ήθελα να γνωρίζω αν η χώρα μου είχε φιλοξενήσει οιεσδήποτε τέτοιες παράνομες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, χάρηκα που έμαθα από τις οικείες αρχές, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης, του υπουργείου Δικαιοσύνης και του διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι οιεσδήποτε τέτοιες εγκαταστάσεις είχαν δημιουργηθεί στη Σλοβακία ή ότι υπήρξαν οιεσδήποτε μυστικές πτήσεις της CIA πάνω από τη Σλοβακία. Στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αντιμετωπίζουμε με κριτικό πνεύμα την προσέγγιση που υιοθέτησε ο εισηγητής, ο οποίος αρέσκεται να ερμηνεύει τις υπόνοιες ως αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να αποφύγει κανείς να σχηματίσει την εντύπωση (και ολοκληρώνω εδώ την ομιλία μου) ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής τα μέλη του ΕΚ που ανήκουν στην αριστερά έχουν εγκαταλείψει τη διερεύνηση προς όφελος του διασυρμού των Ηνωμένων Πολιτειών, της χώρας που ανέλαβε να ηγηθεί της μάχης κατά της τρομοκρατίας. Αν η αριστερά δεν αποδεχθεί ρεαλιστικές τροπολογίες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην κατεύθυνση της απόδειξης της αλήθειας, θα είμαι υποχρεωμένος να εξετάσω αν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση στην τρέχουσα μορφή της."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I very much welcomed the European Parliament's decision to set up a temporary committee to look into alleged abductions of prisoners and violations of their human rights. I joined the inquiry with great interest and enthusiasm. I have participated in the vast majority of hearings held by the committee to date, and I have listened with interest to everything the relevant invited guests had to say. While it was our objective to establish whether the CIA had been using unlawful means in fighting terrorism, unlike a court of law we were not able to interview witnesses under oath. The key was to ascertain whether the persons detained had been subjected to torture during interrogations and moved to third countries against their will. I must point out, however, that the testimony given by the witnesses was fairly unconvincing. Sometimes they would even testify indirectly, and sometimes it would be a lawyer speaking. On yet another occasion a British diplomat testified, barely concealing his resentment against the UK Government for dismissing him from the diplomatic service. Nor did Senator Marty persuade me, as his replies were no better than news reports and unable to prove anything apart from suspicions. I believe that he went too far in attacking the Polish Government despite the fact the Polish authorities have repeatedly indicated that they were unable to prove the existence of detention facilities in their country. As an MEP from one of the new Member States, I am primarily interested in the human rights and justice dimension; hence, I wanted to know whether my country has hosted any such illegal facility. I was therefore pleased to learn from the relevant authorities, including the government, justice minister and director of the intelligence service that they could not confirm that any such facilities had been set up in Slovakia or that there had been any secret CIA flights to or over Slovakia. In the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats we take a critical view of the approach adopted by the rapporteur, who likes to interpret suspicions as hard evidence. One cannot avoid forming the impression (and I am about to wind up my speech) that in the course of committee deliberations the left-wing MEPs have abandoned fact-finding in favour of maligning the United States, the country that has taken the lead in fighting terrorism. Unless the left accepts realistic amendments that contribute significantly towards establishing the truth, I will have to consider whether I can support the report in its current form."@en4
"Señor Presidente, Señorías, por mi parte acogí con gran satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de constituir una comisión temporal para estudiar los supuestos secuestros de prisioneros y la violación de sus derechos humanos. Me sumé a la investigación con gran interés y entusiasmo. He participado en la mayoría de las audiencias que ha celebrado hasta ahora la comisión y he escuchado con interés cuanto han podido decirnos los correspondientes invitados. Aunque nuestro objetivo era establecer si la CIA había estado utilizando medios ilícitos en la lucha contra el terrorismo, a diferencia de un tribunal, no hemos podido entrevistar a los testigos bajo juramento. El tema fundamental era verificar si las personas detenidas habían estado sometidas a tortura durante los interrogatorios y si se las había trasladado a terceros países en contra de su voluntad. He de señalar, no obstante, que las declaraciones de los testigos han resultado poco convincentes. Algunos incluso testificaron indirectamente y, otras veces, quien habló fue un abogado. En otra ocasión, presentó su testimonio un diplomático británico que a duras penas ocultaba su resentimiento contra el Gobierno del Reino Unido por haberle despedido del servicio diplomático. Tampoco el senador Marty me ha convencido, ya que sus respuestas no pasaban de repetir las noticias de prensa, sin poder probar nada aparte de sospechas. Creo que se extralimitó al atacar al Gobierno polaco, a pesar de que las autoridades polacas han indicado reiteradamente que no han podido probar la existencia de centros de detención en su país. En mi calidad de diputado al Parlamento Europeo de uno de los nuevos Estados miembros, me interesa sobre todo la dimensión de los derechos humanos y la justicia; por eso, deseaba averiguar si mi país ha albergado alguno de esos centros de detención ilegales. Por consiguiente, me alegró oírles decir a las autoridades competentes, incluido el Gobierno, el Ministro de Justicia y el Director del Servicio de Investigación que no podían confirmar que en Eslovaquia se hubiese establecido ningún centro de ese tipo ni que ningún vuelo secreto de la CIA hubiera tenido como destino Eslovaquia o hubiera sobrevolado su territorio. En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos mantenemos una posición crítica con respecto al enfoque adoptado por el ponente, que es aficionado a interpretar las sospechas como pruebas de cargo. Resulta inevitable tener la impresión (y enseguida acabo mi intervención) de que, durante las deliberaciones de la comisión, los diputados de la izquierda dejaron de lado la investigación de los hechos para dedicarse a difamar a los Estados Unidos, el país que se ha puesto al frente de la lucha contra el terrorismo. Si la izquierda no acepta algunas enmiendas realistas que contribuyan de modo significativo a dejar clara la verdad, voy a tener que plantearme si puedo apoyar el informe en su forma actual."@es20
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen hyvin tyytyväinen Euroopan parlamentin päätökseen väliaikaisen valiokunnan perustamisesta tutkimaan vankien väitettyjä kuljetuksia ja heidän ihmisoikeuksiensa loukkauksia. Osallistuin tutkimuksiin suurella mielenkiinnolla ja innolla. Olen osallistunut suurimpaan osaan valiokunnassa toistaiseksi pidetyistä kuulemistilaisuuksista, ja olen kuunnellut mielenkiinnolla kaikkea, minkä paikalle kutsutut asianosaiset ovat kertoneet. Vaikka tavoitteenamme oli selvittää, oliko CIA käyttänyt lainvastaisia keinoja terrorismin torjunnassa, meillä ei ollut mahdollisuutta tuomioistuimen tavoin haastatella todistajia valan nojalla. Tärkeintä oli selvittää, oliko pidätettyjä henkilöitä kidutettu kuulusteluissa ja oliko heidät kuljetettu kolmansiin maihin vastoin tahtoaan. Minun on kuitenkin todettava, etteivät todistajien antamat lausunnot olleet kovinkaan vakuuttavia. Joskus he todistivat jopa epäsuorasti, ja joskus puhujana oli asianajaja. Eräässä toisessa tilanteessa todistajana oli brittidiplomaatti, joka pystyi hädin tuskin kätkemään Yhdysvaltojen hallitusta kohtaan tuntemansa kaunan diplomaattipalveluksesta erottamisen vuoksi. Myöskään senaattori Marty ei vakuuttanut minua, koska hänen vastauksensa eivät olleet uutisselostuksia parempia eikä hän pystynyt epäilyjen esittämisen lisäksi näyttämään mitään toteen. Mielestäni hän meni liian pitkälle hyökätessään Puolan hallitusta vastaan välittämättä siitä, että Puolan viranomaiset ovat koko ajan ilmoittaneet, etteivät ne ole pystyneet osoittamaan, että Puolassa olisi ollut säilöönottopaikkoja. Koska edustan yhtä uusista jäsenvaltioista, minua kiinnostavat ennen kaikkea ihmisoikeus- ja oikeudenmukaisuuskysymykset. Näin ollen halusin tietää, onko omassa maassani sijainnut tällaista laitonta säilöönottopaikkaa. Tämän vuoksi minua ilahdutti kuulla asianomaisilta viranomaisilta, muun muassa hallitukselta, oikeusministeriltä ja tiedustelupalvelun johtajalta, etteivät he voineet vahvistaa sitä, että Slovakiaan olisi perustettu tällaisia paikkoja tai että CIA:n salaisia lentoja olisi suuntautunut Slovakiaan tai sen yli. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmämme suhtautuu kriittisesti esittelijän omaksumaan lähestymistapaan. Esittelijä haluaa tulkita epäilyt pitäväksi näytöksi. On vaikeaa olla saamatta sellaista käsitystä – ja aion kohta päättää puheeni – että valiokuntakäsittelyn aikana vasemmistoa edustavat parlamentin jäsenet ovat hylänneet tiedonkeruun mustamaalatakseen Yhdysvaltoja – maata, joka on ottanut ohjakset käsiinsä terrorismin torjunnassa. Ellei vasemmisto hyväksy realistisia tarkistuksia, joilla edistetään merkittävästi totuuden selvittämistä, minun on harkittava, voinko tukea mietintöä sen nykyisessä muodossa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me suis largement félicité de la décision du Parlement européen d’instituer une commission temporaire destinée à enquêter sur des enlèvements présumés de prisonniers et des violations de leurs droits humains. Je me suis impliqué dans l’enquête avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme. J’ai pris part à la plupart des auditions tenues par la commission à ce jour, et j’ai écouté avec intérêt tout ce que les invités concernés avaient à dire. Alors que notre objectif était de déterminer si la CIA avait eu recours à des moyens illégaux dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, nous n’étions pas habilités, contrairement aux tribunaux, à faire prêter serment aux témoins auditionnés. L’essentiel consistait à déterminer si les personnes détenues avaient été torturées au cours d’interrogatoires et avaient été transférées dans des pays tiers contre leur volonté. Je dois toutefois dire que les témoignages entendus étaient assez peu convaincants. Dans certains cas, il s’agissait même de témoignages indirects et parfois, c’était un avocat qui prenait la parole. À une autre occasion, un diplomate britannique a témoigné, cachant à peine son ressentiment à l’encontre du gouvernement britannique, qui l’avait exclu de son corps diplomatique. Le sénateur Marty ne m’a pas davantage convaincu dans la mesure où ses réponses ne valaient pas mieux qu’un article de presse et n’ont pas pu démontrer quoi que ce soit, mais seulement émettre des soupçons. Je crois qu’il a été trop loin en attaquant le gouvernement polonais, en dépit du fait que les autorités polonaises ont répété à plusieurs reprises qu’elles ne pouvaient pas prouver l’existence de camps de détention dans leur pays. En ma qualité de député d’un des nouveaux pays membres, j’accorde une attention essentielle à la dimension des droits de l’homme et de la justice. J’ai donc voulu savoir si mon pays avait accueilli un tel camp de détention. J’ai appris avec plaisir que les autorités compétentes, en ce compris le gouvernement, le ministre de la justice et le directeur du service de renseignement, n’avaient pas pu confirmer l’aménagement de telles installations en Slovaquie, ni l’existence de vols secrets de la CIA à destination du pays ou en transit sur son territoire. Au sein du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens, nous avons une position critique sur l’approche adoptée par le rapporteur, qui se plaît à interpréter des soupçons comme des preuves tangibles. On ne peut s’empêcher de croire - et je conclurai sur ces mots - que les députés de gauche, au cours des travaux de la commission, ont abandonné leur mission d’enquête pour diaboliser les États-Unis, le pays qui a pris la direction de la lutte contre le terrorisme. Si la gauche n’accepte pas des amendements réalistes qui contribueront grandement à établir la vérité, je devrai considérer s’il m’est possible de soutenir le rapport sous sa forme actuelle."@fr8
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho accolto con grande favore la decisione del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea per indagare sui presunti sequestri di prigionieri e violazioni dei diritti umani. Ho partecipato all’indagine con grande interesse ed entusiasmo. Ho assistito alla maggior parte delle audizioni tenute dalla commissione sino ad oggi e ho ascoltato con interesse tutto quello che gli ospiti convocati avevano da dire. Il nostro obiettivo era stabilire se la CIA avesse utilizzato mezzi illegali nella lotta contro il terrorismo, ma diversamente da un tribunale non abbiamo potuto interrogare i testimoni sotto giuramento. Il punto centrale era accertare se le persone detenute fossero state sottoposte a tortura durante gli interrogatori e trasportate in paesi terzi contro la loro volontà. Devo dire, comunque, che la testimonianza resa dai testimoni era davvero poco convincente. In certi casi hanno anche testimoniato indirettamente e talvolta per il tramite di un avvocato. In un’altra occasione un diplomatico britannico ha testimoniato celando a malapena il suo risentimento contro il governo del Regno Unito per averlo congedato dal servizio diplomatico. Né mi ha convinto il Senatore Marty, le cui risposte non sono state migliori delle notizie riportate dalla stampa né hanno saputo confermare nulla se non i sospetti. Ritengo che si sia spinto troppo lontano nell’attaccare il governo polacco, in barba al fatto che le autorità polacche abbiano ripetutamente indicato di non poter provare l’esistenza di strutture di detenzione nel loro paese. Come deputato di uno dei nuovi Stati membri, sono interessato principalmente ai diritti umani e alla dimensione della giustizia; volevo quindi sapere se il mio paese avesse ospitato simili strutture illegali. Mi ha fatto quindi piacere apprendere dalle autorità competenti, compreso il governo, il ministro della Giustizia e il direttore del servizio di che non potevano confermare che simili strutture siano state create in Slovacchia o che siano stati effettuati voli segreti della CIA con destinazione o transito in Slovacchia. Nel gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei siamo critici nei confronti dell’approccio adottato dal relatore, al quale piace interpretare i sospetti come prove concrete. Non si può evitare di avere l’impressione – e concludo – che nel corso delle discussioni in seno alla commissione i deputati di sinistra abbiano abbandonato la ricerca dei fatti preferendo calunniare gli Stati Uniti, il paese che ha assunto la direzione nella lotta contro il terrorismo. Se la sinistra non accetta emendamenti realistici che contribuiscano significativamente a stabilire la verità, dovrò verificare se posso sostenere la relazione nella sua forma attuale."@it12
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@lt14
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@lv13
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik was erg verheugd over het besluit van het Europees Parlement om een tijdelijke commissie in het leven te roepen om de vermeende ontvoeringen van gevangenen en de schendingen van hun mensenrechten te onderzoeken. Ik heb met grote belangstelling en enthousiasme aan het onderzoek meegewerkt. Ik heb de meeste hoorzittingen van de commissie tot op heden bijgewoond en heb met belangstelling geluisterd naar wat de uitgenodigde gast in kwestie te zeggen had. Hoewel onze doelstelling bestond in het vaststellen of de CIA onwettige methoden heeft gehanteerd in het bestrijden van terrorisme, konden wij, in tegenstelling tot een rechtbank, de getuigen niet onder ede verhoren. Waar het om ging was na te gaan of de gevangenen tijdens de ondervragingen aan foltering waren onderworpen en of zij tegen hun wil naar derde landen waren vervoerd. Ik moet evenwel zeggen dat de getuigenverklaringen niet bijster overtuigend waren. Soms legden zij zelfs een indirecte getuigenis af of werd het woord gevoerd door een advocaat. Nog een ander geval betrof een getuigenis van een Britse diplomaat die zijn wrokgevoelens jegens de Britse regering vanwege zijn ontslag uit de diplomatieke dienst, nauwelijks verheelde. Senator Marty kon mij evenmin overtuigen, daar zijn antwoorden niet beter waren dan nieuwsberichten. Ze bewezen niets; het bleef bij verdenkingen. Naar mijn mening schoot hij door in zijn aanvallen op de Poolse regering, terwijl de Poolse autoriteiten herhaaldelijk hebben aangegeven dat zij het bestaan van detentiefaciliteiten in hun land niet konden aantonen. Als afgevaardigde uit een van de nieuwe lidstaten ben ik in de eerste plaats geïnteresseerd in de mensenrechten en de juridische dimensie, en daarom wilde ik weten of mijn land dergelijke illegale faciliteiten heeft gehuisvest. Ik was dan ook blij van de betreffende autoriteiten, waaronder de regering, de minister van Justitie en de directeur van de inlichtingendienst, te vernemen dat zij niet konden bevestigen dat dergelijke faciliteiten in Slowakije waren opgezet of dat er geheime CIA-vluchten naar of boven Slowakije hadden plaatsgevonden. In de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten staan wij kritisch tegenover de door de rapporteur gekozen benadering. Hij heeft de neiging verdenkingen als hard bewijs te interpreteren. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, ik sta op het punt mijn betoog af te ronden, dat de linkse afgevaardigden in de loop van de beraadslagingen in de commissie het onderzoek naar de feiten hebben losgelaten voor het belasteren van de Verenigde Staten, het land dat het voortouw heeft genomen in het bestrijden van terrorisme. Tenzij links instemt met realistische amendementen die aanzienlijk bijdragen tot het vaststellen van de waarheid, zal ik moeten overwegen of ik het verslag in zijn huidige vorm wel kan steunen."@nl3
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, saúdo vivamente a decisão do Parlamento Europeu de constituir uma comissão temporária para analisar alegados raptos de prisioneiros e violações dos seus direitos humanos. Acompanhei o inquérito com grande interesse e entusiasmo. Participei na grande maioria das audições realizadas até agora pela comissão, e escutei com interesse tudo o que de relevante os convidados tinham para dizer. Embora o nosso objectivo fosse apurar se a CIA tinha usado meios ilegais na luta contra o terrorismo, ao contrário de um tribunal, não pudemos interrogar testemunhas sob juramento. O essencial era determinar se as pessoas detidas tinham sido sujeitas a tortura durante os interrogatórios e transportadas para países terceiros contra a sua vontade. Devo dizer, no entanto, que os depoimentos das testemunhas foram pouco convincentes. Por vezes, testemunharam mesmo de forma indirecta, e algumas vezes era um advogado que falava. Noutra ocasião, testemunhou um diplomata britânico, mal escondendo o seu ressentimento contra o Governo do Reino Unido por o ter despedido do serviço diplomático. O Senador Marty também não me convenceu, porque as suas respostas não passaram da repetição de notícias dos jornais e não foi capaz de provar o que quer que fosse, limitando-se a formular suspeitas. Penso que fomos longe demais ao atacar o Governo polaco, apesar de as autoridades polacas terem afirmado repetidamente que não podiam provar a existência de centros de detenção no seu país. Como deputado ao PE de um dos novos Estados-Membros, estou principalmente interessado na dimensão dos direitos humanos e da justiça, e quis saber se o meu país tinha acolhido instalações ilegais. Foi, portanto, com agrado que soube junto das autoridades competentes, incluindo o Governo, o ministro da Justiça e o director do serviço de informações de segurança, que não podiam confirmar que tivessem sido criadas na Eslováquia tais instalações ou que tivesse havido quaisquer voos secretos da CIA para ou sobre a Eslováquia. No Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, a que pertenço, temos uma visão crítica da posição assumida pelo relator, que gosta de interpretar suspeitas como se se tratasse de provas claras. Não se pode evitar a impressão (e estou quase a terminar a minha intervenção) de que, durante as deliberações da comissão, os deputados de esquerda deixaram de lado o apuramento dos factos para se dedicarem a demonizar os Estados Unidos, o país que tomou a liderança da luta contra o terrorismo. A menos que a esquerda aceite alterações realistas que contribuam significativamente para o estabelecimento da verdade, terei de ponderar se poderei apoiar o relatório na sua forma actual."@pt17
"Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Veľmi som privítal skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor na zisťovanie údajného zavlečenia väzňov a porušenia ich ľudských práv. S veľkou chuťou a záujmom som sa do tejto práce zapojil. Zúčastnil som sa drvivej väčšiny doterajších zasadnutí tohto výboru. So záujmom som si vypočul všetkých pozvaných relevantných hostí. Nemáme možnosť svedkov vypočúvať pod prísahou ako na súde a našim cieľom bolo získať istotu, že CIA v boji proti terorizmu skutočne používala nezákonné postupy. Kľúčovým malo byť presvedčenie, že zadržaní boli pri vypočúvaní mučení a že boli premiestnení do tretích krajín proti svojej vôli. Musím však konštatovať, že svedkovia vypovedali veľmi nepresvedčivo, niekedy dokonca ani nie priamo, niekedy hovoril skôr právny zástupca, advokát, inokedy britský diplomat skôr vykazoval známky zle skrývanej zlosti na britskú vládu, že ho prepustila z diplomatických služieb. Ani senátor Marty ma nepresvedčil a jeho odpovede boli na úrovni novinových správ, ktoré nič okrem podozrení nedokázali záväzne preukázať. Myslím, že až opovážlivo osočoval napríklad vládu Poľska, hoci vláda tejto krajiny opakovane nepotvrdila existenciu zadržiavacich táborov na svojom území. Mňa ako poslanca z novej krajiny zaujíma v prvom rade dimenzia ľudských práv, spravodlivosti, a preto ma zaujímalo, či sa na území mojej krajiny nachádza nejaké nezákonné zariadenie. Preto ma veľmi potešilo, keď mi najvyššie miesta, vláda a minister spravodlivosti, ani riaditeľ tajných služieb nepotvrdili, žeby sa na Slovensku takéto tábory nachádzali, ani žeby boli tajné lety CIA na Slovensko, alebo ponad územie Slovenska vykonávané. V Európskej ľudovej strane kriticky posudzujeme prístup spravodajcu, ktorý by rád videl za podozreniami hotové dôkazy. Nemožno sa zbaviť dojmu, že pri práci výboru si najmä ľavicoví poslanci (už budem končiť) zamenili hľadanie preukázateľnej pravdy s osočovaním Spojených štátov, ktoré sú hlavným aktérom v boji proti terorizmu. V prípade, ak ľavica neprijme realistické pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom poslúžia pravde, zvážim, či budem môcť takúto správu podporiť."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag välkomnade varmt Europaparlamentets beslut att inrätta ett tillfälligt utskott för att undersöka de påstådda bortförandena av fångar och kränkningarna av deras mänskliga rättigheter. Jag deltog i utredningen med stort intresse och stor entusiasm. Jag deltog i de allra flesta utfrågningar som utskottet anordnat hittills, och jag har lyssnat med stort intresse på allt de inbjudna gästerna haft att säga. Vårt mål var att fastställa om CIA använt otillåtna metoder i kampen mot terrorismen, men till skillnad från en domstol kunde vi inte ställa frågor till vittnen under ed. Det viktiga var att ta reda på om personerna som kvarhållits hade torterats under förhör och flyttats till tredjeländer mot sin vilja. Men jag måste betona att vittnenas utsagor inte var så övertygande. Ibland vittnade de i förtäckta ordalag, och ibland var det ett ombud som talade. Vid ett annat tillfälle vittnade en brittisk diplomat som hade svårigheter att dölja sin ovilja mot den brittiska regeringen för att han friställts från sin diplomatiska tjänstgöring. Senator Dick Marty övertygade inte heller eftersom hans svar inte var bättre än nyheternas rapportering och inte lyckades bevisa något annat än misstankar. Jag anser att han gick för långt när han angrep den polska regeringen, trots att de polska myndigheterna vid flera tillfällen angett att de inte kunnat bevisa att det fanns interneringsläger i landet. Som ledamot av Europaparlamentet från en av de nya medlemsstaterna är jag främst intresserad av dimensionen mänskliga rättigheter och rättvisa. Därför ville jag veta om mitt land hade hyst något sådant olagligt interneringsläger. Därför var jag glad att höra av de relevanta myndigheterna, inklusive regeringen, justitieministern och chefen för underrättelsetjänsten att de inte kunde bekräfta att några sådana interneringsläger inrättats i Slovakien eller att några hemliga CIA-flygningar ägt rum till eller över Slovakien. I gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater ser vi kritiskt på föredragandens tillvägagångssätt och att han gärna tolkar misstankar som konkreta bevis. Man kan inte låta bli att få intrycket (jag ska snart avsluta mitt inlägg) att ledamöterna på vänsterflanken har slutat söka fakta och i stället baktalat Förenta staterna under överläggningarna i utskottet, det land som gått i bräschen i kampen mot terrorismen. Om man inte antar realistiska ändringsförslag på vänsterkanten som bidrar starkt till att fastställa sanningen måste jag överväga om jag kan stödja betänkandet i dess nuvarande form."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph