Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.3.3-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolon oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Som vi alle ved, har der i den sidste uge været en meget dramatisk udvikling i situationen i de palæstinensiske områder. Vi har alle fulgt nøje med i nyhederne om tilfangetagelsen af en israelsk soldat og den efterfølgende israelske operation. Vi har også bekymret os over den fortsatte affyring af Kassam-raketter mod Israel fra Gaza. Da situationen i regionen fortsat er meget alvorlig, vil jeg i dette mit første indlæg i Europa-Parlamentet koncentrere mig om at give udtryk for EU's synspunkter vedrørende den aktuelle krise. Allerførst vil jeg gerne sige, at den finske udenrigsminister, Erkki Tuomioja, i går i Helsinki diskuterede situationen i regionen med den israelske udenrigsminister, hr. Livni. Hr. Tuomioja var også i telefonisk kontakt med den palæstinensiske præsident, hr. Abbas, og den egyptiske udenrigsminister, Aboul Gheit. EU's særlige repræsentant, Marc Otte, har også besøgt regionen i denne uge, og han har haft kontakt med forskellige parter. Det er vigtigt, at palæstinenserne straks frigiver den tilfangetagne israelske soldat. Den palæstinensiske regering skal også standse de fortsatte angreb med Kassam-raketter mod Israel fra Gaza. Hvad Israel angår, skal det indstille sin militære operation. EU er af den faste overbevisning, at enhver handling, der er i strid med folkeretten, skal standses. Vi skal også pointere, at vi ikke kan acceptere en proportionsløs handling eller en handling, der straffer hele befolkningen. I EU er vi særligt bekymrede over civilbefolkningens lidelser. Det er vigtigt at sige, at begge parter har en pligt til at beskytte civilbefolkningen. Vi ved også, at menneskerettighedssituationen i området allerede tidligere har været problematisk, og at den vil forværres med den aktuelle ødelæggelse af infrastrukturen som f.eks. kraftværket i Gaza. Det gav ikke kun problemer med strømforsyningen, men også med vandforsyningen og kloakeringen. Hospitalerne lider f.eks. også under følgerne efter bombningen af kraftværket. Vi fordømmer også Israels angreb på den palæstinensiske regerings infrastruktur. I denne forbindelse skal vi pointere, at EU ikke automatisk vil fungere som kasserer, når genopbygningen begynder. Vi kan heller ikke acceptere, at Israel har tilbageholdt adskillige palæstinensiske ministre og parlamentsmedlemmer. De skal frigives eller i det mindste garanteres en retfærdig rettergang. Kvartettens tidligere fremsatte krav vedrørende den Hamas-styrede palæstinensiske regering gælder fortsat. Den palæstinensiske regering skal anerkende følgende principper: ikke-vold, anerkendelsen af Israels ret til at eksistere samt overholdelse af eksisterende aftaler og forpligtelser. I denne forbindelse vil jeg gerne henvise til den aftale, som Hamas og Fatah har indgået på baggrund af "fangernes dokument". I en situation, hvor de dårlige forhold mellem Fatah og Hamas syntes at spidse til og true freden, var en sådan aftale et skridt i den rigtige retning, selv om den ikke betyder, at EU's og kvartettens betingelser er opfyldt i tilstrækkeligt omfang. Hvordan skal vi løse den aktuelle krise? EU pointerer, at krisen kun kan løses gennem diskussioner. Med hensyn til konflikten mellem Israel og palæstinenserne var det et lovende træk, at premierminister Olmert og den palæstinensiske præsident Abbas mødtes for ca. to uger siden. Det var også lovende, at de besluttede snart at mødes igen. En hastig tilbagevendelse til fortsat kontakt og fortsatte forhandlinger er meget vigtig. Det er kun forhandlinger, der kan føre til en permanent og varig fred. Selv om chancerne for at indlede en fredsproces atter synes meget små under de aktuelle omstændigheder, skal tanken om en tostatsmodel holdes i live. Våben og en ensidig indsats giver ikke fred. EU og Finland, der har formandskabet, er indstillet på at hjælpe begge parter med at finde en fredsløsning."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie uns allen hinreichend bekannt ist, vollzog sich in der letzten Woche eine dramatische Entwicklung der Lage in den palästinensischen Gebieten. Die Gefangennahme eines israelischen Soldaten und die darauf folgende israelische Militäroperation wurden und werden von uns allen aufmerksam verfolgt. Mit Sorge erfüllt uns auch der anhaltende Abschuss von Kassam-Raketen auf Israel von Gaza aus. Da die Lage in der Region weiterhin sehr ernst ist, möchte ich mich in dieser meiner ersten Rede im Europäischen Parlament darauf konzentrieren, die Auffassungen der Europäischen Union zu der anhaltenden Krise darzulegen. Zuerst möchte ich sagen, dass der finnische Außenminister Erkki Tuomioja gestern in Helsinki die Lage in der Region mit der israelischen Außenministerin Livni besprochen hat. Erkki Tuomioja stand auch in telefonischem Kontakt mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas und mit dem ägyptischen Außenminister Aboul Gheit. Darüber hinaus weilte der EU-Sonderbeauftragte Marc Otte diese Woche in der Region und steht in Kontakt mit den verschiedensten Beteiligten. Wichtig ist, dass die Palästinenser den entführten israelischen Soldaten unverzüglich freilassen. Zudem muss die palästinensische Regierung für eine Beendigung der anhaltenden Kassam-Raketenangriffe auf Israel von Gaza aus sorgen. Israel seinerseits muss seine Militäroperation einstellen. Die Union vertritt den festen Standpunkt, dass alle völkerrechtswidrigen Handlungen gestoppt werden müssen. Wir möchten auch darauf verweisen, dass wir unverhältnismäßige Maßnahmen oder Maßnahmen, die die gesamte Bevölkerung bestrafen, nicht akzeptieren können. Besonders besorgt sind wir in der Union über das Leid der Zivilbevölkerung. Es sei deutlich darauf hingewiesen, dass es die Pflicht beider Seiten ist, Zivilpersonen zu schützen. Wir wissen auch, dass die humanitäre Situation in der Region bereits vorher problematisch war, und mit der Zerstörung der Infrastruktur wie des Kraftwerks in Gaza wird sie sich noch weiter verschlimmern. Der Angriff auf das Kraftwerk führte nicht nur zu Problemen bei der Stromversorgung, sondern auch bei Wasser und Abwasser. Auch Krankenhäuser zum Beispiel leiden unter den Folgen der Bombardierung des Kraftwerks. Gleichermaßen verurteilen wir die israelischen Angriffe auf die Infrastruktur der Palästinensischen Autonomiebehörde. In diesem Zusammenhang muss klargestellt werden, dass die Europäische Union beim Beginn des Wiederaufbaus nicht automatisch als Zahlmeister fungieren wird. Ebenso wenig können wir hinnehmen, dass Israel zahlreiche palästinensische Minister und Parlamentsabgeordnete verhaftet hat. Sie müssen freigelassen werden, oder es ist ihnen zumindest ein faires Gerichtsverfahren zu garantieren. Die vom Nahost-Quartett gegenüber der palästinensischen Hamas-Regierung erhobenen Forderungen gelten auch weiterhin. Die palästinensische Regierung muss die folgenden Grundsätze anerkennen: Gewaltverzicht, Anerkennung des Existenzrechts Israels und Einhaltung bestehender Abkommen und Verpflichtungen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die zwischen Hamas und Fatah erzielte Übereinkunft auf der Grundlage des „Gefangenenpapiers“ verweisen. In einer Situation, in der die schlechten Beziehungen zwischen Fatah und Hamas ein akutes Stadium zu erreichen schienen, das den Frieden bedrohte, war diese Übereinkunft ein Schritt in die richtige Richtung, obgleich sie noch nicht bedeutet, dass die Bedingungen der EU und des Nahost-Quartetts adäquat erfüllt werden. Wie kann die aktuelle Krise überwunden werden? Die Europäische Union betont, dass die Krise nur durch Gespräche beigelegt werden kann. Was den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern betrifft, stimmte das Treffen von Ministerpräsident Olmert und Palästinenserpräsident Abbas vor etwa zwei Wochen zuversichtlich. Ebenso vielversprechend war ihre Entscheidung, sich bald wieder zu treffen. Eine schnelle Rückkehr auf diesen Weg der Kontakte und Verhandlungen ist dringend geboten. Nur der Verhandlungsweg kann zu einem beständigen und dauerhaften Frieden führen. Obwohl die Chancen auf eine erneute Initiierung eines Friedensprozesses unter den gegebenen Umständen sehr gering erscheinen, muss die Idee eines Zwei-Staaten-Modells am Leben erhalten werden. Waffen und einseitige Aktionen bringen keinen Frieden. Die Europäische Union und Finnland als Präsidentschaftsland sind entschlossen, beiden Seiten zu helfen, eine Friedensregelung zu erzielen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν πολύ δραματικές εξελίξεις στην κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη. Όλοι παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τη σύλληψη ενός ισραηλινού στρατιώτη και τη συνακόλουθη ισραηλινή επιχείρηση. Ανησυχήσαμε επίσης για τη συνεχιζόμενη εκτόξευση πυραύλων Κασάμ στο Ισραήλ από τη Γάζα. Καθώς η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή, θέλω, σε αυτή την πρώτη ομιλία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επικεντρωθώ στη διατύπωση των απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρέχουσα κρίση. Θέλω να πω ευθύς εξαρχής ότι εχθές στο Ελσίνκι ο φινλανδός υπουργός Εξωτερικών, Erkki Tuomioja, συζήτησε την κατάσταση στην περιοχή με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών κ. Livni. Ο κ. Tuomioja είχε επίσης τηλεφωνική επαφή με τον παλαιστίνιο Πρόεδρο Αμπάς και τον αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Aboul Gheit. Ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ, Marc Otte, βρέθηκε επίσης στην περιοχή αυτή την εβδομάδα και ήρθε σε επαφή με διάφορες πλευρές. Είναι σημαντικό να ελευθερώσουν οι Παλαιστίνιοι αμέσως τον ισραηλινό στρατιώτη. Η παλαιστινιακή διοίκηση πρέπει επίσης να τερματίσει τη συνεχιζόμενη εξαπόλυση πυραύλων στο Ισραήλ από τη Γάζα. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρησή του. Η σθεναρή γραμμή της Ένωσης επ’ αυτού είναι ότι πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε δράση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε δυσανάλογες ενέργειες ή ενέργειες που τιμωρούν το σύνολο του πληθυσμού. Εμείς στην Ένωση ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις δοκιμασίες των αμάχων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αποτελεί καθήκον και των δύο πλευρών να προστατεύσουν τους αμάχους. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή ήταν ήδη προβληματική παλαιότερα, και ότι θα πάσχει ακόμη περισσότερο τώρα με την καταστροφή της υποδομής, όπως ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα. Αυτό δεν είχε απλώς ως αποτέλεσμα προβλήματα στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια αλλά επίσης στην υδροδότηση και την αποχέτευση. Τα νοσοκομεία, επί παραδείγματι, υφίστανται επίσης τις συνέπειες του βομβαρδισμού του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καταδικάζουμε επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ στις υποδομές της παλαιστινιακής διοίκησης. Εν προκειμένω, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δράσει αυτόματα ως ταμίας μόλις αρχίσει η ανοικοδόμηση. Ούτε μπορούμε να δεχτούμε ότι το Ισραήλ έχει υπό κράτηση πολυάριθμους παλαιστίνιους υπουργούς και βουλευτές. Πρέπει να απελευθερωθούν, ή τουλάχιστον να τους διασφαλιστεί δίκαιη δίκη. Όσα προέβαλε η Τετραμερής παλαιότερα ως απαιτήσεις έναντι της καθοδηγούμενης από τη Χαμάς παλαιστινιακής κυβέρνησης εξακολουθούν να ισχύουν. Η παλαιστινιακή κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει τις ακόλουθες αρχές: μη βία, αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και συμμόρφωση με τις υφιστάμενες συμφωνίες και υποχρεώσεις. Θέλω εν προκειμένω να αναφερθώ στην επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ βάσει του «εγγράφου των κρατουμένων». Σε μια κατάσταση στην οποία οι κακές σχέσεις μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς φαινόταν ότι βρίσκονταν σε φάση όξυνσης, η οποία απειλούσε την ειρήνη, η επίτευξη συμφωνίας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρότι δεν σημαίνει ακόμη ότι οι όροι της ΕΕ και της Τετραμερούς πληρούνται επαρκώς. Πώς θα ξεπεράσουμε την παρούσα κρίση; Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω συζητήσεων. Όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, αποτέλεσε ελπιδοφόρα κίνηση το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Olmert και ο παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς συναντήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες. Ήταν επίσης ελπιδοφόρο ότι αποφάσισαν να συναντηθούν πάλι σύντομα. Η ταχεία επάνοδος στην οδό της διατήρησης επαφών και διαπραγματεύσεων είναι πολύ σημαντική. Μόνον η οδός των διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη και διαρκή ειρήνη. Παρότι οι ευκαιρίες εκ νέου έναρξης μιας ειρηνευτικής διαδικασίας φαίνονται μηδαμινές υπό τις επικρατούσες συνθήκες, η ιδέα ενός δικρατικού μοντέλου πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή. Τα όπλα και η μονομερής δράση δεν θα φέρουν την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φινλανδία, ως η χώρα που ασκεί την Προεδρία, έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν και τις δύο πλευρές να επιτύχουν ειρηνική επίλυση."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, as we all very well know, there have been very dramatic developments in the situation in the Palestinian territories in the last week. The capture of an Israeli soldier and the ensuing Israeli operation has been followed keenly by us all. We have also been concerned about the continuing firing of Kassam rockets at Israel from Gaza. As the situation in the region is still very serious, I would like, in this first speech of mine in the European Parliament, to focus on expressing the views of the European Union on the prevailing crisis. Right at the start I want to say that yesterday in Helsinki the Finnish Foreign Affairs Minister, Erkki Tuomioja, discussed the situation in the region with Israeli Foreign Affairs Minister Livni. Mr Tuomioja was also in telephone contact with Palestinian President Abbas and the Egyptian Foreign Affairs Minister Aboul Gheit. The EU Special Representative, Marc Otte, has also been in the region this week and he has been in contact with various parties. It is important that the Palestinians release the captured Israeli soldier immediately. The Palestinian administration must also bring to an end the continued onslaught of Kassam rockets on Israel from Gaza. Israel, for its part, must cease its military operation. The Union’s firm line on this is that any action that goes against international law must be stopped. We should also point out that we cannot accept disproportionate action or action that punishes the entire population. We in the Union are especially concerned about the suffering of civilians. It is important to say that it is the duty of both parties to protect civilians. We also know that the humanitarian situation in the region was already problematic earlier on, and that will suffer even more now with the destruction of the infrastructure, such as the power station in Gaza. This did not just result in problems of the supply of electric power but also water supply and sewerage. Hospitals, too, for example, are suffering the consequences of the bombing of the power station. We also condemn Israel’s attacks on the Palestinian administration’s infrastructure. In this connection it has to be made clear that the European Union will not automatically act as paymaster when the reconstruction starts. Neither can we accept that Israel has detained numerous Palestinian ministers and members of parliament. They must be released, or at least guaranteed a fair trial. What the Quartet formerly set out as its demands with regard to the Hamas-led Palestinian Government still holds good. The Palestinian Government must recognise the following principles: non-violence, the recognition of Israel’s right to exist, and compliance with existing agreements and obligations. In this connection I would like to refer to the understanding reached between Hamas and Fatah based on the ‘Prisoners’ Document’. In a situation in which bad relations between Fatah and Hamas seemed to be reaching an acute stage, one that threatened peace, reaching an understanding in this way was a step in the right direction, although it does not as yet mean that the EU’s conditions and those of the Quartet are adequately met. How are we to come through the present crisis? The European Union emphasises that the crisis can only be resolved through discussions. Regarding the conflict between Israel and the Palestinians, it was a promising move that Prime Minister Olmert and Palestinian President Abbas met about two weeks ago. It was also promising that they decided to meet again soon. A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important. It is only the path of negotiation that can lead to a permanent and lasting peace. Although the chances of initiating a peace process once again seem very slight in the prevailing circumstances, the idea of a two-state model must be kept alive. Weapons and unilateral action will not bring peace. The European Union and Finland, as the country to hold the Presidency, are committed to helping both sides to reach a peace settlement."@en4
"Señor Presidente, Señorías, como todos sabemos muy bien, la semana pasada se han producido acontecimientos muy dramáticos en los territorios palestinos. Todos hemos seguido con vivo interés la captura de un soldado israelí y la subsiguiente acción israelí. También nos preocupa el continuo lanzamiento de cohetes Kassam desde Gaza sobre Israel. Como la situación en la región sigue siendo muy grave, quiero, en mi primera intervención en el Parlamento Europeo, centrarme en expresar la opinión de la Unión Europea sobre la crisis reinante. Para comenzar, quiero decir que ayer en Helsinki el Ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Erkki Tuomioja, conversó sobre la situación de la región con la señora Livni, Ministra de Asuntos Exteriores israelí. El señor Tuomioja también mantuvo contactos telefónicos con el Presidente palestino Abbás y el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Abul Gheit. El Representante Especial de la UE, Marc Otte, también ha visitado la región esta semana y ha estado en contacto con varias partes. Es importante que los palestinos liberen de forma inmediata al soldado israelí capturado. La administración palestina debe poner fin asimismo al continuo lanzamiento de cohetes Kassam desde Gaza hacia Israel. Israel, por su parte, debe suspender su operación militar. La postura firme de la Unión sobre este tema es que debe detenerse toda acción que vulnere el Derecho internacional. También debemos señalar que no podemos aceptar acciones desproporcionadas o acciones que castiguen al conjunto de la población. En la Unión nos preocupa especialmente el sufrimiento de los civiles. Es importante decir que la protección de los civiles es una obligación de ambas partes. También sabemos que la situación humanitaria de la región ya era problemática antes y que se verá todavía más afectada ahora, con la destrucción de infraestructuras como la central eléctrica de Gaza. Esto no solo ocasiona problemas en el suministro de energía eléctrica, sino también en el suministro de agua y el alcantarillado. Los hospitales, por ejemplo, también están sufriendo las consecuencias del bombardeo de la central eléctrica. Nosotros también condenamos los ataques de Israel a la infraestructura de la administración palestina. En este contexto, debe quedar claro que la Unión Europea no asumirá automáticamente la función de pagadora cuando comience la reconstrucción. Tampoco podemos aceptar que Israel haya retenido a numerosos Ministros y diputados al Parlamento palestinos. Deben ser liberados, o, al menos, hay que garantizarles un juicio justo. Las peticiones que expuso anteriormente el «Cuarteto» con relación al Gobierno palestino dirigido por Hamás siguen siendo válidas. El Gobierno palestino debe reconocer los principios siguientes: el principio de no violencia, el reconocimiento del derecho a la existencia de Israel y el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones vigentes. En relación con esto quiero referirme al acuerdo alcanzado entre Hamás y Al Fatah basado en el «documento de los prisioneros». En una situación en la que las malas relaciones entre Al Fatah y Hamás parecían entrar en una fase aguda, que suponía una amenaza para la paz, el logro de un acuerdo resultó un paso en la buena dirección, aunque no significa todavía que se hayan cumplido suficientemente las condiciones de la UE y las del «Cuarteto». ¿Cómo vamos a superar la crisis actual? La Unión Europea destaca que la crisis solo podrá resolverse mediante el diálogo. En relación con el conflicto entre Israel y los palestinos, el encuentro hace dos semanas del Primer Ministro Olmert con el Presidente palestino Abbás fue un paso prometedor. También fue un buen augurio que decidieran volver a encontrarse pronto. Un rápido retorno a la vía de los contactos y las negociaciones es muy importante. La vía de la negociación es la única que puede llevar a una paz permanente y duradera. Aunque las posibilidades de iniciar otra vez un proceso de paz parecen escasas en las circunstancias imperantes, la idea de un modelo de dos Estados debe mantenerse viva. Las armas y la acción unilateral no traerán la paz. La Unión Europea y Finlandia, el país que ostenta la Presidencia, desean firmemente ayudar a ambos bandos a lograr un acuerdo de paz."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme nous le savons tous très bien, la situation dans les territoires palestiniens a évolué de manière dramatique la semaine dernière. Nous avons tous suivi attentivement la capture d’un soldat israélien et l’opération israélienne qui s’en est suivie. Nous avons également été préoccupés par les tirs continus de roquettes Kassam sur Israël au départ de Gaza. La situation dans cette région demeurant très grave, je voudrais, au cours de ce discours qui est mon premier au Parlement européen, me borner à exprimer les opinions de l’Union européenne sur la crise persistante. Tout d’abord, je voudrais dire qu’hier, à Helsinki, M. Tuomioja, le ministre finlandais des affaires étrangères, a discuté de la situation dans cette région avec son homologue israélienne, Mme Livni. M. Tuomioja a par ailleurs été en contact téléphonique avec M. Abbas, le président palestinien, et M. Gheit, le ministre égyptien des affaires étrangères. Le représentant spécial de l’UE, M. Otte, s’est en outre rendu dans la région cette semaine, et a eu des contacts avec les différentes parties. Il est important que les Palestiniens relâchent immédiatement le soldat israélien capturé. L’administration palestinienne doit aussi mettre fin aux attaques continuelles à la roquette Kassam sur Israël en provenance de Gaza. Israël, pour sa part, doit interrompre son opération militaire. La ligne de pensée de l’Union à ce propos, qui est stricte, est que toute action qui va à l’encontre du droit international doit être stoppée. Nous devrions aussi souligner que nous ne pouvons pas accepter d’actions disproportionnées ou qui punissent la population entière. Nous, Union européenne, sommes particulièrement préoccupés par la souffrance des civils. Il est important d’affirmer le devoir des deux parties de protéger les civils. Nous savons aussi que la situation humanitaire dans la région était déjà problématique auparavant et se détériorera désormais encore davantage en raison de la destruction de l’infrastructure, par exemple de la centrale électrique à Gaza. Cela a débouché sur des problèmes non seulement en électricité, mais aussi d’approvisionnement en eau et d’égouts. Les hôpitaux, par exemple, souffrent eux aussi des conséquences du bombardement de la centrale électrique. Nous condamnons en outre les attaques d’Israël contre l’infrastructure de l’administration palestinienne. À cet égard, il faut préciser que l’Union européenne ne servira pas automatiquement de trésorier lorsque la reconstruction commencera. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu’Israël ait arrêté de nombreux ministres et députés palestiniens. Ils doivent être relâchés ou, au moins, se voir garantir un procès équitable. Les exigences précédemment exposées par le Quartet en ce qui concerne le gouvernement palestinien dirigé par le Hamas sont toujours valables. Le gouvernement palestinien doit reconnaître les principes suivants: la non-violence, la reconnaissance du droit d’Israël à exister et le respect des accords et obligations existants. À ce sujet, je voudrais mentionner l’accord conclu entre le Hamas et le Fatah sur la base du «document des prisonniers». Dans un contexte où les mauvaises relations entre le Fatah et le Hamas semblaient arriver à un stade critique, qui menaçait la paix, parvenir de cette manière à une entente a constitué un pas dans la bonne direction, mais cela ne signifie pas encore que les conditions de l’UE et du Quartet sont adéquatement remplies. Comment allons-nous surmonter la crise actuelle? L’Union européenne souligne qu’elle ne peut être résolue que par la négociation. En ce qui concerne le conflit entre Israël et les Palestiniens, le fait que le Premier ministre Olmert et le président palestinien Abbas se soient rencontrés il y a environ deux semaines et qu’ils aient décidé de se rencontrer à nouveau prochainement était prometteur. Un retour rapide à cette voie de maintien des contacts et de négociation est très important. Seule la voie de la négociation peut mener à une paix permanente et durable. Bien que les chances de relancer un processus de paix semblent très minces dans les circonstances actuelles, l’idée d’un modèle à deux États doit être conservée. Les armes et l’action unilatérale n’apporteront pas la paix. L’Union européenne et la Finlande, en tant que pays exerçant la présidence, s’engagent à aider les deux parties à arriver à un accord de paix."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, come tutti ben sappiamo, la scorsa settimana vi sono stati sviluppi molto drammatici nella situazione dei territori palestinesi. La cattura di un soldato israeliano e la successiva operazione intrapresa da Israele sono state seguite con il fiato sospeso da tutti noi. Siamo preoccupati anche per il continuo lancio di missili da Gaza verso Israele. Poiché la situazione nella regione permane gravissima, vorrei dedicare il mio primo discorso al Parlamento europeo ad illustrare la posizione dell’Unione europea sull’attuale crisi. Fin da subito desidero rendere noto che ieri a Helsinki il ministro per gli Affari esteri finlandese, Erkki Tuomioja, ha parlato della situazione della regione con il ministro per gli Affari esteri israeliano Livni. Il ministro Tuomioja ha avuto contatti telefonici anche con il Presidente palestinese Abbas e con il ministro per gli Affari esteri egiziano Aboul Gheit. Anche il Rappresentante speciale dell’UE Marc Otte questa settimana si è recato nella regione e ha preso contatto con le diverse parti. E’ importante che i palestinesi rilascino immediatamente il soldato israeliano che hanno fatto prigioniero. L’amministrazione palestinese deve inoltre far cessare i continui lanci di missili da Gaza verso Israele. Israele, per parte sua, deve interrompere l’operazione militare che ha avviato. La ferma posizione dell’Unione europea esige che ogni azione in violazione del diritto internazionale sia fermata. Dobbiamo inoltre far presente che non possiamo tollerare un’azione sproporzionata e intesa a punire tutta la popolazione. L’Unione europea è particolarmente preoccupata per le sofferenze dei civili. E’ importante affermare che entrambe le parti hanno il dovere di proteggere i civili. Sappiamo inoltre che la situazione umanitaria nella regione era già problematica anche prima e che adesso diventerà ancora più penosa a seguito della distruzione di infrastrutture come la centrale elettrica di Gaza. Tale fatto non determinerà solo problemi per l’erogazione di energia elettrica, ma anche per la fornitura idrica e la rete fognaria. Anche gli ospedali, per esempio, stanno subendo le conseguenze del bombardamento della centrale elettrica. Condanniamo altresì gli attacchi di Israele alle infrastrutture dell’amministrazione palestinese. In proposito va chiarito che non è automatico che l’Unione europea si assumerà l’onere delle spese quando inizierà la ricostruzione. E’ altresì inaccettabile che Israele abbia incarcerato numerosi ministri e deputati palestinesi. Costoro devono essere rilasciati o devono almeno avere la garanzia di essere sottoposti a un processo equo. La precedente richiesta rivolta dal Quartetto al governo palestinese guidato da resta ancora valida. Il governo palestinese deve riconoscere i seguenti principi: non violenza, riconoscimento del diritto all’esistenza di Israele, rispetto degli accordi e degli obblighi esistenti. In proposito vorrei menzionare l’intesa raggiunta tra e fondata sul “documento dei prigionieri”. In una situazione in cui le tese relazioni tra sembravano in una fase fortemente negativa, e la pace era a rischio, il raggiungimento di un accordo del genere ha costituito un passo nella giusta direzione, anche se ciò non significa ancora che le condizioni dell’UE e del Quartetto siano adeguatamente soddisfatte. Come usciremo dall’attuale crisi? L’Unione europea mette in rilievo che la crisi potrà essere risolta solo attraverso il dialogo. Per il conflitto israelo-palestinese è stata una mossa promettente l’incontro avvenuto due settimane fa tra il Primo Ministro Olmert e il Presidente palestinese Abbas. Fa ben sperare anche il fatto che i due abbiano deciso di incontrarsi di nuovo a breve. Un rapido ritorno verso la ripresa dei contatti e delle trattative è di capitale importanza. Solo la via negoziale potrà condurre a una pace stabile e duratura. Anche se le possibilità di far ripartire di nuovo il processo di pace sembrano molto esili alla luce della situazione attuale, l’idea del modello a due Stati non va abbandonata. Le armi e le azioni unilaterali non porteranno la pace. L’Unione europea e la Finlandia, in quanto paese che riveste la Presidenza, sono impegnate ad aiutare entrambe le parti a raggiungere un accordo di pace."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zoals wij allen goed weten, heeft de situatie in de Palestijnse gebieden zich in de afgelopen week op zeer dramatische wijze ontwikkeld. De ontvoering van een Israëlische soldaat en de daaropvolgende Israëlische operatie worden door ons allemaal nauwgezet gevolgd. Wij maken ons ook zorgen over de voortdurende beschietingen met Qassam-raketten vanuit Gaza op Israël. Terwijl de situatie in het gebied nog steeds zeer ernstig is, wil ik mij in mijn eerste toespraak in het Europees Parlement concentreren op het naar voren brengen van de standpunten van de Europese Unie over de heersende crisis. Ik wil beginnen te zeggen dat de Finse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Erkki Tuomioja, gisteren in Helsinki met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Livni over de situatie in de regio heeft gesproken. De heer Tuomioja heeft ook telefonisch contact gehad met de Palestijnse president Abbas en de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Aboul Gheit. De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie, de heer Marc Otte, was deze week ook in het gebied en heeft met verschillende partijen contact gehad. Het is van belang dat de Palestijnen direct de Israëlische soldaat vrijlaten. Het Palestijnse bestuur moet ook een eind maken aan het voortdurend afschieten van Qassam-raketten op Israël vanuit Gaza. Israël moet op zijn beurt de militaire operatie beëindigen. Het stevige standpunt van de Europese Unie is dat men van alle acties moet afzien die in strijd zijn met het internationaal recht. Wij moeten ook benadrukken dat wij geen maatregelen kunnen aanvaarden die disproportioneel zijn of die de hele bevolking straffen. Wij maken ons in de Europese Unie vooral grote zorgen over het lijden onder de burgers. Het is van belang te zeggen dat het de plicht van beide partijen is om burgers te beschermen. Wij weten ook dat de humanitaire situatie in de regio al eerder moeilijk was en nu zal verslechteren door de vernietiging van de infrastructuur, zoals de energiecentrale in Gaza. Dit heeft niet alleen invloed op de energievoorziening maar ook op de watervoorziening en riolering. Ook bijvoorbeeld ziekenhuizen lijden onder de gevolgen van het bombardement op de energiecentrale. Wij veroordelen ook de aanvallen van Israël op de infrastructuur van het Palestijnse bestuur. In dit verband moet duidelijk worden gemaakt dat de Europese Unie niet automatisch als geldschieter optreedt wanneer de wederopbouw begint. Wij kunnen ook niet accepteren dat Israël talrijke Palestijnse ministers en parlementsleden gevangen heeft genomen. Zij moeten worden vrijgelaten of hun moet in ieder geval een rechtvaardig proces worden gegarandeerd. Voor de door Hamas geleide Palestijnse regering geldt nog steeds wat het Kwartet eerder heeft geëist. De Palestijnse regering moet de volgende beginselen erkennen: geweldloosheid, het bestaansrecht van Israël en het nakomen van bestaande verdragen en verplichtingen. In dit verband wil ik wijzen op de consensus die tussen Fatah en Hamas is bereikt over het zogeheten gevangenendocument. In een situatie waarin de slechte betrekkingen tussen Fatah en Hamas een dieptepunt bereikten en een bedreiging vormden voor de vrede, was het bereiken van deze consensus een stap in de goede richting, hoewel dit nog niet betekent dat er op toereikende wijze aan de voorwaarden van de Europese Unie en het Kwartet wordt voldaan. Hoe komen wij uit de heersende crisis? De Europese Unie benadrukt dat de crisis alleen door overleg kan worden opgelost. In het conflict tussen Israël en de Palestijnen was het een veelbelovende stap dat premier Olmert en president Abbas elkaar zo'n twee weken geleden hebben ontmoet. Het was ook bemoedigend dat zij besloten elkaar binnenkort weer te ontmoeten. Een snelle terugkeer naar dergelijke contacten en onderhandelingen is zeer belangrijk. Alleen de weg van onderhandelingen kan tot een blijvende en duurzame vrede leiden. Hoewel de mogelijkheden om het vredesproces te hervatten onder de heersende omstandigheden zeer gering lijken, moet het twee-statenmodel levend worden gehouden. Wapens en eenzijdige maatregelen brengen geen vrede. De Europese Unie en het Finse voorzitterschap hebben zich verbonden aan het helpen van beide partijen bij het bereiken van vrede."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como todos sabemos, a situação nos territórios palestinianos tem evoluído de forma extremamente dramática na última semana. A captura de um soldado israelita e a operação israelita que se lhe seguiu têm sido atentamente acompanhadas por todos nós. Temos igualmente acompanhado com preocupação a vaga contínua de mísseis Qassam disparados de Gaza contra Israel. Na medida em que a situação na região é ainda muito grave, gostaria de exprimir, neste meu primeiro discurso no Parlamento Europeu, os pontos de vista da União Europeia sobre a presente crise. Para começar, quero dizer que ontem, em Helsínquia, o ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Erkki Tuomioja, discutiu a situação na região com o seu homólogo israelita, Livni. O ministro Tuomioja esteve também em contacto telefónico com o Presidente palestiniano, Abbas, e com o ministro do Negócios Estrangeiros egípcio, Aboul Gheit. O Representante Especial da UE, Marc Otte, esteve também esta semana na região e manteve contactos com várias partes. É importante que os palestinianos libertem imediatamente o soldado israelita capturado. A administração palestiniana tem igualmente de pôr fim ao contínuo lançamento de mísseis Qassam contra Israel a partir de Gaza. Israel, por seu lado, deve cessar as suas operações militares. A posição firme da União a este respeito é a de que qualquer acção contrária ao direito internacional tem de cessar. Devemos ainda referir que não podemos aceitar acções desproporcionadas ou que punam toda a população. Estamos especialmente preocupados com o sofrimento de civis. É importante dizer que é dever de ambas as partes proteger os civis. Sabemos também que a situação humanitária na região já anteriormente era problemática e que se agravará ainda mais com a destruição de infra-estruturas, como a central eléctrica de Gaza. Esta não ocasionou apenas problemas no abastecimento de energia eléctrica, mas também no funcionamento das redes de água e saneamento. Os hospitais, por exemplo, estão a sofrer as consequências do bombardeamento da central eléctrica. Condenamos igualmente os ataques de Israel às infra-estruturas da administração palestiniana. A este respeito, é preciso que fique bem claro que a União Europeia não irá funcionar, automaticamente, como principal pagador quando começarem os trabalhos de reconstrução. Tampouco podemos aceitar que Israel tenha detido numerosos ministros e deputados palestinianos. Estes têm de ser libertados ou, pelo menos, tem de lhes ser garantido um julgamento justo. As exigências anteriormente formuladas pelo Quarteto ao Governo palestiniano liderado pelo Hamas continuam válidas. O Governo palestiniano deve reconhecer os seguintes princípios: renúncia à violência, reconhecimento do direito à existência do Estado de Israel e cumprimento dos acordos e obrigações existentes. A este respeito, gostaria de referir o entendimento alcançado entre o Hamas e a Fatah com base no "documento dos prisioneiros". Num momento em que as más relações entre a Fatah e o Hamas pareciam ter atingido uma fase crítica, que punha em risco a paz, a obtenção deste acordo constituiu um passo no bom sentido, embora não signifique ainda que as condições colocadas pela UE e pelo Quarteto estão adequadamente preenchidas. Como poderemos sair da presente crise? A União Europeia insiste em que a crise só pode ser resolvida através de conversações. Em relação ao conflito entre Israel e os palestinianos, o encontro, há duas semanas, entre o Primeiro-Ministro Olmert e o Presidente palestiniano Abbas constituiu um passo promissor. É muito importante que se regresse rapidamente ao caminho dos contactos e das negociações. Só a negociação pode conduzir a uma paz permanente e duradoura. Embora as possibilidades de se iniciar um processo de paz pareçam novamente muito ténues nas presentes circunstâncias, é preciso manter vivo o modelo de dois Estados. As armas e as acções unilaterais não trarão a paz. A União Europeia e a Finlândia, enquanto país que exerce a Presidência, estão empenhadas em ajudar ambas as partes a chegarem a um acordo de paz."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten me kaikki hyvin tiedämme, tilanne palestiinalaisalueilla on kehittynyt erityisesti viime viikon aikana hyvin dramaattisella tavalla. Israelilaisen sotilaan sieppaus ja siitä seurannut Israelin operaatio on ollut meidän kaikkien aktiivisen seurannan kohteena. Olemme myös olleet huolestuneita jatkuvasta Kassam-rakettien ampumisesta Gazasta Israeliin. Kun tilanne alueella on edelleen erittäin vakava, haluan keskittyä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani Euroopan parlamentissa Euroopan unionin näkemysten esiintuomiseen vallitsevasta kriisistä. Haluan heti alkuun todeta, että Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli eilen Helsingissä alueen tilanteesta Israelin ulkoministeri Livnin kanssa. Ulkoministeri Tuomioja oli myös puhelinyhteydessä palestiinalaisten presidentti Abbasiin sekä Egyptin ulkoministeri Aboul Gheitiin. EU:n erityisedustaja Otte on ollut myös alueella tällä viikolla ja hän on ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tärkeää on, että palestiinalaiset vapauttavat heti siepatun israelilaisen sotilaan. Palestiinalaishallinnon on myös saatava jatkuva Kassam-rakettien ampuminen Gazasta Israeliin loppumaan. Israelin on puolestaan lopetettava sotilasoperaatio. Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. On myös korostettava, että emme voi hyväksyä suhteettomia tai koko väestöä rankaisevia toimia. Olemme unionissa erityisen huolestuneita siviilien kärsimyksistä. On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä. Tiedämme myös, että humanitaarinen tilanne alueella on jo aikaisemminkin ollut vaikea, ja sitä tulee entisestään heikentämään infrastruktuurin, kuten Gazan voimalaitoksen, tuhoaminen. Tämä ei ole vaikuttanut ainoastaan sähkön saantiin, vaan myös vesihuoltoon. Myös esimerkiksi sairaalat kärsivät voimalaitoksen pommituksen seurauksista. Pahoittelemme myös Israelin iskuja, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaishallinnon infrastruktuuriin. Tässä yhteydessä on tehtävä selväksi, ettei Euroopan unioni automaattisesti toimi maksumiehenä jälleenrakennuksen alkaessa. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Israel on vanginnut lukuisia palestiinalaishallinnon ministereitä ja kansanedustajia. Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Hamas-johtoiseen palestiinalaishallitukseen pätee edelleen se, mitä kvartetti on aiemmin esittänyt vaatimuksena palestiinalaishallitukselle. Palestiinalaishallituksen on tunnustettava seuraavat periaatteet: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. Tässä yhteydessä haluaisin viitata niin sanottuun vankien julistuksen pohjalta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen Fatahin ja Hamasin välillä. Tilanteessa, jossa Fatahin ja Hamasin välit vaikuttivat kärjistyvän hyvin uhkaavalla tavalla, yhteisymmärryksen saavuttaminen vankien julistuksesta oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei vielä merkitse EU:n ja kvartetin ehtojen täyttämistä riittävällä tavalla. Miten pääsemme ulos vallitsevasta kriisistä? Euroopan unioni korostaa, että kriisin voi ratkaista ainoastaan keskusteluilla. Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa oli lupaavaa, että pääministeri Olmert ja palestiinalaisten presidentti Abbas tapasivat noin kaksi viikkoa sitten. Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina. Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää. Ainoastaan neuvottelutie voi johtaa pysyvään ja kestävään rauhaan. Vaikka mahdollisuudet käynnistää rauhanprosessi uudelleen näyttävät vallitsevissa olosuhteissa hyvin vähäisiltä, ajatus kahden valtion mallista on pidettävä elossa. Aseet ja yksipuoliset toimet eivät tuo rauhaa. Euroopan unioni ja Suomi puheenjohtajavaltiona ovat sitoutuneet avustamaan osapuolia rauhan saavuttamiseksi."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Som vi alla mycket väl känner till utvecklades situationen dramatiskt i Palestina förra veckan. Vi har alla spänt följt tillfångatagandet av en israelisk soldat och den påföljande israeliska operationen. Vi har också varit oroade över den fortsatta beskjutningen med Qassamraketer mot Israel från Gaza. Eftersom läget i regionen fortfarande är mycket allvarligt vill jag i detta första anförande i Europaparlamentet inrikta mig på att uttrycka EU:s synpunkter på den rådande krisen. Jag vill redan från början upplysa om att den finske utrikesministern Erkki Tuomioja diskuterade situationen i regionen med den israeliske utrikesministern Tzipi Livni i Helsingfors i går. Erkki Tuomioja hade också telefonkontakt med Palestinas president Mahmoud Abbas och den egyptiske utrikesministern Aboul Gheit. EU:s särskilde representant, Marc Otte, har också varit i regionen denna vecka och har varit i kontakt med flera olika parter. Det är viktigt att palestinierna släpper den tillfångatagne israeliske soldaten omedelbart. Den palestinska förvaltningen måste också stoppa det fortsatta våldsamma angreppet med Qassamraketer mot Israel från Gaza. Israel för sin del måste upphöra med sin militära operation. Unionens fasta linje är att alla aktioner som strider mot internationell rätt måste upphöra. Vi bör också påpeka att vi inte kan godta oproportionerliga åtgärder eller åtgärder som straffar hela befolkningen. Vi i unionen är särskilt oroade över civilbefolkningens lidande. Det är viktigt att påpeka att det är båda parters plikt att skydda civilbefolkningen. Vi vet också att den humanitära situationen i regionen var problematisk redan tidigare, och att civilbefolkningen kommer att lida ännu mer nu när infrastruktur förstörs, såsom kraftverket i Gaza. Detta ledde inte bara till problem med elförsörjningen, utan också med vattenförsörjningen och avloppsnäten. Även sjukhusen drabbas till exempel av konsekvenserna av bombningen av kraftverket. Vi fördömer även Israels attacker mot den palestinska förvaltningens infrastruktur. I detta sammanhang måste det klargöras att Europeiska unionen inte automatiskt kommer att agera kassör när återuppbyggandet inleds. Vi kan inte heller godta att Israel har häktat ett stort antal palestinska ministrar och parlamentsledamöter. De måste friges, eller åtminstone garanteras en rättvis rättegång. Det som kvartetten formellt har fastställt som sina krav när det gäller den Hamasledda palestinska regeringen står fortfarande fast. Den palestinska regeringen måste erkänna följande principer: icke-våld, erkännande av Israels rätt att existera, och uppfyllande av befintliga överenskommelser och skyldigheter. I samband med detta vill jag nämna den överenskommelse som har nåtts mellan Hamas och Fatah, och som bygger på ”fångdokumentet”. I en situation där de dåliga förbindelserna mellan Fatah och Hamas tycktes nå ett akut skede som hotade freden, var det ett steg i rätt riktning att de lyckades nå en överenskommelse på detta sätt, även om det än så länge inte betyder att EU:s och kvartettens villkor uppfylls på lämpligt sätt. Hur ska vi ta oss igenom den nuvarande krisen? Europeiska unionen betonar att krisen endast kan lösas genom diskussioner. När det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna var det ett lovande drag att Israels premiärminister Ehud Olmert och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas träffades för två veckor sedan. Det var också lovande att de beslutade att sammanträffa snart igen. En snabb återgång till denna väg, att hålla kontakten och förhandla, är mycket viktig. Endast en förhandlingslösning kan leda till en permanent och varaktig fred. Även om möjligheterna att inleda en fredsprocess återigen tycks vara mycket små under de rådande omständigheterna måste tanken på en tvåstatsmodell hållas levande. Vapen och ensidigt agerande kommer inte att leda till fred. Europeiska unionen och Finland, som det land som innehar ordförandeskapet, är engagerade i arbetet med att hjälpa båda sidor att nå en fredsuppgörelse."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"d’approvisionnement"8
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph