Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.2.3-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@cs1
"Hr. formand! Efter at have lyttet til hr. Vanhanens tale oplevede jeg et øjebliks vi har oplevet det før, det er den samme tale ved starten af hvert eneste formandskab. Jeg begyndte at spekulere på, hvem De egentlig repræsenterer, hr. Vanhanen? Repræsenterer De mon holdningen hos Deres egen nation i dag? Jeg spørger, fordi den seneste omfattende undersøgelse fra Eurobarometer, der blev foretaget i efteråret 2005, viste, at kun 38 % af Deres landsmænd mener, at medlemskabet af EU har været positivt. Budskabet fra borgerne i Finland er derfor klart og tydeligt. De ønsker ikke en udvidelse af Europa. Og alligevel står De her i dag og fortæller, at vi alle har brug for et udvidet Europa, og at vi alle har brug for forfatningen, og at vi skal fortsætte bestræbelserne på at nå disse mål. De repræsenterer i virkeligheden den professionelle politiske klasse i Europa, som naturligvis alle er fortalere for EU. Men det er efter min opfattelse en absolut skandale ud fra en demokratisk synsvinkel, at alle 25 stats- og regeringschefer på topmødet i Bruxelles for nylig enedes om at afslutte tænkepausen og iværksætte gennemførelsen af forfatningen på trods af den modstand, som den hollandske og franske befolkning gav udtryk for i folkeafstemningerne sidste år. Har den offentlige opinion virkelig ingen betydning? Der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer, og De fortsætter arbejdet med udvidelsen, De presser på for at fastsætte en fælles asylpolitik til trods for den omstændighed, at hverken Deres landsmænd eller andre ønsker denne politik, og jeg hørte Dem udtale, at De vil fortsætte bestræbelserne på at opnå bedre lovgivning. Det er lige før, at det er morsomt! Faktum er, at der allerede nu er tale om en bureaukratisk overreguleret model, og vi vil ikke opnå nogen reel økonomisk vækst, før vi deregulerer og frigør vores virksomheder. Hvis De var en ægte demokrat og ikke en EU-nationalist, ville De være fortaler for frie og retfærdige folkeafstemninger, så Europas borgere kunne give udtryk for deres ønsker. Men jeg regner ikke med noget."@da2
"Herr Präsident! Als ich die Rede von Herrn Vanhanen verfolgt habe, kam mir das alles so bekannt vor – all das haben wir schon gehört, denn jedes Mal, wenn ein anderes Land den Ratsvorsitz übernimmt, hören wir dieselbe Rede. Ich habe mich gefragt, Herr Vanhanen, wen Sie eigentlich vertreten. Ist das, was Sie uns erläutern, der erklärte Wille Ihres eigenen Landes? Wenn dem so ist, dann erstaunt mich das, denn nach der letzten großen Eurobarometer-Umfrage vom Herbst 2005 sind nur 38 % Ihrer Landsleute der Meinung, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine gute Sache ist. Damit ist die Botschaft Ihrer Bürger eindeutig: Sie wollen nicht noch mehr Europa. Trotzdem stehen Sie heute hier und erklären uns, dass das, was die übrigen Mitgliedstaaten brauchen, mehr Europa ist, dass wir die Verfassung brauchen und dass wir diesen Weg zügig weiterverfolgen müssen. Sie vertreten die professionalisierte politische Klasse Europas, deren Angehörige natürlich alle für die Europäische Union sind. In meinen Augen ist es eine absolut skandalöse Blamage für die Demokratie, dass sich alle 25 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kürzlich auf dem Gipfel in Brüssel darauf geeinigt haben, die Phase der Reflexion zu beenden und gegen den Willen der Bürger in den Niederlanden und in Frankreich, den diese bei den jeweiligen Volksabstimmungen im letzten Jahr zum Ausdruck gebracht haben, mit der Umsetzung der Verfassung zu beginnen. Die öffentliche Meinung interessiert also niemanden, ist es nicht so? Es läuft alles so weiter wie bisher und Sie werden die Erweiterung weiter vorantreiben; Sie werden eine gemeinsame Asylpolitik vorantreiben, obwohl weder Ihre eigenen Landsleute noch sonst irgendjemand diese Politik will, und wie ich Ihren Ausführungen entnommen habe, werden Sie sich für „bessere Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ einsetzen. Dass ich nicht lache! Tatsache ist, dass dies schon heute ein bürokratisches, überreguliertes Modell ist und dass es kein echtes Wirtschaftwachstum geben wird, solange wir keine Deregulierung vornehmen und unsere Unternehmen entlasten. Wenn Sie Demokrat und nicht EU-Nationalist wären, würden Sie sich für freie, faire und offene Volksabstimmungen einsetzen, damit die Völker Europas ihren Willen zum Ausdruck bringen können. Ich werde auch künftig kein Blatt vor den Mund nehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας την ομιλία του κ. Vanhanen είχα μια αίσθηση το έχουμε ξαναζήσει αυτό, διότι κάθε νέα Προεδρία κάνει την ίδια ομιλία. Αναρωτήθηκα, κύριε Vanhanen, ποιους εκπροσωπείτε αλήθεια; Μας μεταφέρετε σήμερα εδώ τη ρητή βούληση του έθνους σας; Λοιπόν, αμφιβάλλω, διότι η τελευταία εκτεταμένη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου που διενεργήθηκε το φθινόπωρο του 2005 έδειξε ότι μόνο το 38% των συμπατριωτών σας πιστεύει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καλή. Το μήνυμά τους επομένως είναι απολύτως σαφές: δεν θέλουν περισσότερη Ευρώπη. Και όμως, μας λέτε σήμερα εδώ ότι το φάρμακο που χρειαζόμαστε εμείς οι υπόλοιποι είναι η περισσότερη Ευρώπη, το Σύνταγμα, η επίτευξη προόδου προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που εκπροσωπείτε είναι η τάξη των επαγγελματιών πολιτικών στην Ευρώπη, οι οποίοι φυσικά τάσσονται αναφανδόν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άποψή μου είναι ότι ήταν πραγματικά ντροπή για τη δημοκρατία το γεγονός ότι, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, και οι 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να λήξει η περίοδος προβληματισμού και να ξεκινήσει η εφαρμογή του Συντάγματος παρά την επιθυμία που εξέφρασαν ο ολλανδικός και ο γαλλικός λαός στα δημοψηφίσματά τους πέρυσι. Άρα η κοινή γνώμη δεν μετρά καθόλου, έτσι δεν είναι; Συνεχίζουμε κανονικά και θα προωθήσετε τη διεύρυνση· θα προωθήσετε την κοινή πολιτική για το άσυλο, παρά το γεγονός ότι δεν την επιθυμούν ούτε οι ίδιοι οι συμπατριώτες σας ούτε και κανένας άλλος ουσιαστικά· και σας άκουσα να λέτε ότι θα προωθήσετε την «βελτίωση της νομοθεσίας». Ας γελάσω! Είναι γεγονός ότι πρόκειται ήδη για ένα γραφειοκρατικό, υπερβολικά ρυθμισμένο μοντέλο και ότι δεν θα υπάρξει πραγματική οικονομική ανάπτυξη αν δεν προχωρήσουμε σε απορρύθμιση και ελευθέρωση των επιχειρήσεών μας. Αν ήσασταν δημοκράτης και όχι εθνικιστής της ΕΕ, θα υποστηρίζατε τα ελεύθερα και δίκαια ανοικτά δημοψηφίσματα, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τη βούλησή τους οι λαοί της Ευρώπης. Δεν το περιμένω."@el10
". Señor Presidente, al escuchar la intervención el señor Vanhanen he tenido un pues ya hemos oído estas palabras: el mismo discurso cada vez que se inicia una nueva Presidencia. He comenzado a preguntarme, señor Vanhanen, a quién representa usted realmente. ¿Está usted aquí para trasladarnos la voluntad expresa de su país? Se lo pregunto porque la última encuesta del Eurobarómetro, realizada en el otoño de 2005, mostraba que tan solo un 38 % de sus compatriotas creen que la pertenencia a la Unión Europea ha sido una cosa buena. Así pues, el mensaje que transmiten es muy claro: no quieren más Europa. No obstante, usted viene aquí a decirnos que el remedio que necesitamos todos los demás es más Europa, que debemos tener la Constitución, que debemos seguir adelante. A quien usted representa es a la clase política profesional de Europa que, desde luego, está a favor de la Unión Europea. Me parece una auténtica vergüenza democrática que en la reciente cumbre de Bruselas los 25 Jefes de Estado y de Gobierno hayan acordado poner fin al período de reflexión y comenzar a aplicar la Constitución en contra de los deseos que los neerlandeses y franceses expresaron en sus referendos del año pasado. De modo que la opinión pública le importa un bledo, ¿no es así? Hace como si no hubiera pasado nada y proseguirá con la ampliación, continuará con la política común de asilo a pesar de que sus propios compatriotas y casi todos los demás no la quieren, y acabo de oírle decir que seguirá adelante con eso de «legislar mejor». ¡No me haga reír! Lo cierto es que este es un modelo burocrático excesivamente regulado y no habrá un verdadero crecimiento económico hasta que procedamos a una desregulación y demos libertad a nuestras empresas. Si usted fuera un demócrata y no un europeísta, abogaría por referendos libres y equitativos, para que los pueblos de Europa pudieran expresar su voluntad. Pero no espero que lo haga."@es20
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@et5
". Arvoisa puhemies, kuunnellessani neuvoston puheenjohtajan Vanhasen puhetta koin déjà vu -ilmiön – olemme olleet aiemmin samassa tilanteessa, koska jokainen puheenjohtajakautensa aloittava valtio pitää saman puheen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Vanhanen, aloin miettiä, ketä oikeastaan edustatte. Oletteko täällä tänään esittämässä meille kansakuntanne nimenomaisen tahdon? Ihmettelen vain, koska viimeksi syksyllä 2005 tehdyn kattavan Eurobarometri-mielipidetutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia maanmiehistänne pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana. Heidän viestinsä on siis varsin selvä: he eivät halua enempää Eurooppaa, ja toteatte nyt kuitenkin, että lääke, jota me muut tarvitsemme, on enemmän Eurooppaa, perustuslaki ja asioissa eteneminen. Edustatte Euroopan ammattimaista poliittista luokkaa, jonka kaikki edustajat kannattavat tietenkin Euroopan unionia. Minusta on todella häpeällistä demokratian kannalta, että taannoisessa Brysselin huippukokouksessa kaikki 25 valtioiden ja hallitusten päämiestä kannattivat pohdintavaiheen päättämistä ja perustuslain täytäntöönpanon aloittamista Alankomaiden ja Ranskan kansalaisten viime vuonna järjestetyissä kansanäänestyksissä ilmaisemien toiveiden vastaisesti. Kansalaismielipiteellä ei siis näytä olevan mitään väliä. Toimitte entiseen tapaan ja aiotte jatkaa sinnikkäästi laajentumista. Jatkatte yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, vaikkeivät omat maanmiehenne eivätkä käytännössä ketkään muutkaan halua sitä, ja kuulin teidän toteavan, että aiotte edistää "parempaa sääntelyä". Älkää naurattako! Meillä on tosiasiassa jo byrokraattinen järjestelmä, johon sisältyy liikaa sääntelyä, eikä todellista talouskasvua tapahdu, ennen kuin puramme sääntelyä ja vapautamme yrityksemme. Jos olisitte demokraatti ettekä EU-nationalisti, järjestäisitte vapaat ja täysin avoimet kansanäänestykset, jotta Euroopan kansat voisivat ilmaista tahtonsa. Odotukseni eivät ole todellakaan korkealla."@fi7
". Monsieur le Président, en écoutant l’intervention de M. Vanhanen, j’ai éprouvé une impression de déjà-vu - nous avons déjà connu ça, car chaque présidence entrante tient le même discours. J’ai commencé à me demander, Monsieur Vanhanen, qui vous représentiez réellement. Êtes-vous ici aujourd’hui pour représenter la volonté expressément formulée par votre propre nation? Je dois dire que je me pose des questions, car le dernier sondage Eurobaromètre, particulièrement détaillé, effectué à l’automne 2005, montrait que seulement 38% de vos concitoyens estimaient que le statut d’État membre de l’Union européenne était une bonne chose. Par conséquent, leur message est très clair: ils ne souhaitent pas plus d’Europe. Pourtant, vous nous dites aujourd’hui que la solution à nos problèmes est d’avoir plus d’Europe, d’avoir la Constitution, qu’il nous faut poursuivre sur cette voie. Vous représentez en fait la classe politique professionnelle d’Europe dont les membres sont tous, bien entendu, favorables à l’Union européenne. À mon avis, le récent sommet de Bruxelles a été le théâtre d’une véritable honte sur le plan démocratique, en ce sens que tous les chefs d’État ou de gouvernement des 25 États membres ont convenu de mettre un terme à la période de réflexion et de commencer à mettre en œuvre la Constitution en dépit de la volonté exprimée par les citoyens néerlandais et français lors des référendums de l’an dernier. L’opinion publique n’a donc aucune importance, n’est-ce pas? Ce qui prévaut, c’est donc la routine, et vous allez poursuivre sur la voie de l’élargissement; vous allez poursuivre sur la voie d’une politique commune d’asile en dépit du fait que vos compatriotes la souhaitent et pratiquement personne d’autre; et je vous ai entendu dire que vous alliez poursuivre sur la voie d’une «meilleure réglementation». Ne me faites pas rire! Le fait est qu’il s’agit déjà d’un modèle bureaucratique et surréglementé et aucune croissance économique réelle ne sera possible tant que nous ne procéderons pas à une déréglementation et à une libéralisation de nos entreprises. Si vous étiez un démocrate et non un nationaliste de l’UE, vous mettriez en avant la nécessité de référendums ouverts à tous, libres et équitables, pour que les populations d’Europe puissent exprimer leur volonté. Je ne retiendrai pas mon souffle."@fr8
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@hu11
"Signor Presidente, ascoltando il discorso del Primo Ministro Vanhanen ho sperimentato un fenomeno di : abbiamo già vissuto quest’esperienza, perché è lo stesso discorso pronunciato da ogni presidenza entrante. Ho cominciato a chiedermi, Primo Ministro Vanhanen, chi rappresenta lei veramente? E’ qui oggi per illustrare la volontà espressa della sua nazione? Me lo chiedo perché, secondo l’ultimo sondaggio completo dell’eurobarometro, svolto nell’autunno 2005, solo il 38 per cento dei suoi connazionali si ritiene soddisfatto dell’appartenenza all’Unione europea. Il loro messaggio è quindi molto chiaro: non vogliono più Europa. Tuttavia, oggi lei qui ci dice che la medicina di cui il resto di noi ha bisogno è avere più Europa, avere la Costituzione e procedere in questa direzione. Ciò che lei rappresenta è la classe dei politici europei di professione, che naturalmente sono tutti a favore dell’Unione europea. A mio parere, è una vera e propria disgrazia per la democrazia che, al recente Vertice di Bruxelles, tutti i 25 capi di Stato e di governo abbiano deciso di porre fine al periodo di riflessione e cominciare ad attuare la Costituzione contro la volontà espressa dai cittadini olandesi e francesi nei dell’anno scorso. L’opinione pubblica non conta un accidente, quindi? E’ tutto nella norma, e lei intende insistere sull’allargamento e su una politica di asilo comune, sebbene i suoi stessi connazionali la respingano e praticamente nessun altro la voglia. Le ho persino sentito affermare che intende insistere su una “migliore regolamentazione”. Non mi faccia ridere! Il fatto è che questo è già un modello burocratico ed eccessivamente regolamentato e non vi sarà alcuna crescita economica reale finché non deregolamenteremo e liberalizzeremo le attività delle nostre imprese. Se lei fosse un democratico e non un nazionalista dell’Unione europea, lei sosterrebbe l’indizione di aperti, liberi ed equi, per permettere ai cittadini d’Europa di esprimere la loro volontà. Non starò col fiato sospeso."@it12
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@lt14
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@lv13
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, toen ik naar het betoog van de heer Vanhanen zat te luisteren, kreeg ik een gevoel van een déjà-vu – dit hebben we al beleefd, want met elk nieuw voorzitterschap is het betoog hetzelfde. Ik stelde mijzelf de vraag: mijnheer Vanhanen, wie vertegenwoordigt u eigenlijk? Brengt u ons hier vandaag de nadrukkelijke wil van uw eigen natie over? Nou, dat vraag ik me af, want uit de laatste grootschalige opiniepeiling van Eurobarometer van het najaar van 2005 blijkt dat slechts 38 procent van uw landgenoten het lidmaatschap van de Europese Unie positief beoordeelt. Hun boodschap is dan ook heel duidelijk: ze willen niet méér Europa. En toch zegt u ons hier vandaag dat het medicijn dat wij, overige Europeanen, nodig hebben, méér Europa is, we moeten die Grondwet hebben, we moeten de dingen erdoor drukken. Wie u hier vertegenwoordigt, is de klasse van beroepspolitici in Europa, die natuurlijk allemaal voorstander van de Europese Unie zijn. Naar mijn mening was het een absolute aanfluiting voor de democratie dat de vijfentwintig staatshoofden en regeringsleiders onlangs op de Top van Brussel overeen zijn gekomen de denkpauze af te sluiten en een begin te maken met de implementatie van de Grondwet, tegen de wil van het Nederlandse en het Franse volk die vorig jaar in hun referenda tot uitdrukking is gebracht. De publieke opinie zal ons dus een rotzorg zijn? Zaken zijn zaken, en u drukt de uitbreiding er gewoon door, en u drukt het gemeenschappelijk asielbeleid er door,ook al wijzen uw landgenoten en vrijwel iedereen dat beleid af. Ik hoorde u zeggen dat u zich sterk gaat maken voor “een betere regelgeving”, laat me niet lachen! Feit is dat we al met een bureaucratisch en overgereguleerd model zitten, en van enige echte economische groei zal geen sprake zijn totdat we dereguleren en ons bedrijfsleven meer ruimte geven. Als u een democraat was en geen EU-nationalist, dan zou u zich sterk maken voor vrije, eerlijke open referenda, zodat de volkeren van Europa hun wil tot uitdrukking konden brengen. Ik zal mijn adem niet inhouden in afwachting daarvan."@nl3
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@pl16
"Senhor Presidente, ao ouvir o discurso do Senhor Presidente Vanhanen, experimentei aquela sensação de de já termos estado aqui antes, porque, a cada nova Presidência, o discurso é o mesmo. Comecei por perguntar a mim próprio, Senhor Presidente Vanhanen, quem é que V. Exa. verdadeiramente representa. Está aqui hoje a apresentar-nos a vontade expressa da sua própria nação? Bem, não sei ao certo, porque a última sondagem abrangente do Eurobarómetro realizada no Outono de 2005 demonstrou que apenas 38% dos seus compatriotas consideram que a adesão à União Europeia foi positiva. Portanto, a mensagem que nos chega dos seus compatriotas é perfeitamente clara: não querem mais Europa. No entanto, aqui está V. Exa. hoje a dizer-nos que o remédio de que os restantes de nós necessitamos é termos mais Europa, termos a Constituição, continuarmos a insistir nesse sentido. O que V. Exa. representa é a classe política profissional da Europa, que, como é evidente, é toda ela a favor da União Europeia. Na minha opinião, foi absolutamente vergonhoso, do ponto de vista democrático, que na recente Cimeira de Bruxelas todos os 25 Chefes de Estado ou de Governo concordassem em pôr fim ao período de reflexão e em começar a implementar a Constituição contra os desejos que os cidadãos neerlandeses e franceses expressaram nos referendos realizados o ano passado nos respectivos países. Assim sendo, a opinião pública não interessa para coisa nenhuma, pois não? Fica tudo como dantes e V. Exa. vai continuar a insistir no alargamento; vai continuar a insistir numa política comum de asilo, apesar de os seus compatriotas não a quererem e praticamente ninguém mais a querer; e ouvi V. Exa. dizer que vai insistir numa "melhor regulamentação". Não me faça rir! A verdade é que este já é um modelo burocrático, excessivamente regulamentado, e não haverá verdadeiro crescimento económico enquanto não desregulamentarmos e libertarmos as nossas empresas. Se V. Exa. fosse um democrata e não um nacionalista da UE, defenderia a realização de referendos livres, justos e abertos, para que os cidadãos da Europa pudessem expressar a sua vontade. Por mim, não vou ficar à espera que isso aconteça, porque acho que não vai acontecer."@pt17
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@sk18
"Mr President, listening to Mr Vanhanen’s speech I experienced that déjà vu moment – we have been here before, because it is the same speech with every incoming Presidency. I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent? Are you here today giving us the express will of your own nation? Well, I wonder, because the last comprehensive Eurobarometer poll carried out in autumn 2005 showed that only 38% of your fellow countrymen think membership of the European Union has been a good thing. Therefore the message from them is pretty clear: they do not want more Europe. And yet here you are today telling us that the medicine the rest of us need is that we must have more Europe, we must have the Constitution, we must press ahead. What you represent is the professional political class in Europe, who of course are all in favour of the European Union. My view is that it was an absolute democratic disgrace that, at the recent Brussels Summit, all 25 Heads of State and Government agreed to end the period of reflection and to begin to implement the Constitution against the wishes that the Dutch and French people expressed in their referendums last year. So public opinion does not matter a damn, does it? It is business as usual and you are going to press on with enlargement; you are going to press on with a common asylum policy despite the fact that your own countrymen and virtually nobody else wants it; and I heard you say you are going to press for ‘better regulation’. Do not make me laugh! The fact is, this is already a bureaucratic, over-regulated model and there will not be any real economic growth until we deregulate and free up our businesses. If you were a democrat and not an EU nationalist, you would put a case for free and fair open referendums, so that the peoples of Europe could express their will. I will not be holding my breath."@sl19
". Herr talman! När jag lyssnar till Matti Vanhanens tal får jag en deja vu-upplevelse – vi har redan varit här tidigare, eftersom varje tillträdande ordförande ger oss samma tal. Herr Vanhanen! Jag började fråga mig själv vem ni egentligen företräder? Är ni här i dag för att uttrycka viljan i er egen nation? Ja, jag undrar, eftersom den senaste heltäckande Eurobarometerundersökningen som utfördes under hösten 2005 visade att bara 38 procent av era medborgare anser att medlemskapet i Europeiska unionen har fört med sig något gott. Därför är budskapet från dem ganska tydligt: de vill inte ha mer EU. Och ändå står ni här i dag och talar om för oss att den medicin som resten av oss behöver är att vi måste ha mer EU; vi måste ha konstitutionen; vi måste driva på. Det som ni företräder är den professionella politiska klassen inom EU, av vilka naturligtvis alla är för Europeiska unionen. Min åsikt är att det var en absolut demokratisk skandal att alla 25 stats- och regeringschefer vid det senaste toppmötet i Bryssel kom överens om att avsluta perioden av eftertanke och att inleda genomförandet av konstitutionen mot den önskan som de nederländska och franska befolkningarna uttryckte i sina folkomröstningar förra året. Så den allmänna opinionen spelar ingen som helst roll, eller hur? Man sköter sitt arbete som vanligt, och ni kommer att driva på utvidgningen. Ni kommer att driva på med en gemensam asylpolitik trots att era egna landsmän och praktiskt taget ingen annan vill ha den, och jag hörde er säga att ni kommer att sträva efter ”bättre regelverk”. Lägg av! Faktum är att detta redan är en byråkratisk, överreglerad modell, och det kommer inte att ske någon verklig ekonomisk tillväxt förrän vi har avreglerat och frigjort våra företag. Om ni var en demokratisk och inte en europeisk nationalist skulle ni ha fört talan för fria och rättvisa öppna folkomröstningar, så att EU:s folk skulle kunna uttrycka sin vilja. Jag kommer inte att tiga still."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause from the IND/DEM Group)"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4
"Nigel Farage,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph