Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-05-31-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060531.9.3-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@cs1
"Hr. formand! Det er helt ærligt en farce at kalde dette en forhandling om Europas fremtid. Der er snarere tale om en selvtilstrækkelig politisk elite, der taler indbyrdes. Ingen andre end hr. Verhofstadt vil kunne repræsentere dem bedre. Jeg må sige, at det forekommer mig temmelig stærkt, at den belgiske premierminister kommer her og fortæller 24 andre nationalstater, hvad de skal gøre. Jeg siger dette, fordi han måske burde se lidt nærmere på situationen i Belgien. Den seneste opinionsundersøgelse i Belgien - eller bør jeg sige Flandern - viser, at 51 % af befolkningen i Flandern ønsker løsrivelse fra den belgiske stat. Vlaams Belang er nu det største politiske parti i Flandern. Hr. Verhofstadt, er det fordi De er så forlegen og flov over, at Deres eget land er ved at falde fra hinanden, at De kommer her og opmuntrer os andre til selvdestruktion? Jeg ved det ikke. Jeg går ud fra, at De i Deres tale i det mindste til en vis grad udtrykte ærlighed, da De er en ufortrøden europæisk nationalist. De giver pokker i almindelige menneskers holdninger. De giver pokker i udfaldet af folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene sidste år. De sagde selv i dag i Deres utrolig arrogante tale, at hele den politiske integrationsproces vil fortsætte, uanset hvad folk siger. De truer rent faktisk selve grundlaget for national selvbestemmelse og demokrati. I forrige århundrede blev dette princip anset for at være så vigtigt, at De, hvis De kigger i Deres egen baggård, vil se gravene af mange britiske soldater, der tog herover for at forsvare det selv samme princip, som De nu synes at have vendt ryggen. Der kom en klar melding sidste år! Hvad er der i vejen med Dem, hr. Verhofstadt? Hvilken del af ordet "nej" kan De ikke forstå?"@da2
"Herr Präsident! Das hier als eine Aussprache über die Zukunft Europas zu bezeichnen, ist offen gesagt grotesk. Hier handelt es sich eher um die Unterhaltung einer selbstsüchtigen politischen Elite. Einen typischeren Vertreter als Herrn Verhofstadt könnte es dafür gar nicht geben. Ich muss sagen, ich finde es ein ziemlich starkes Stück, dass der belgische Premierminister zu uns kommt und 24 anderen Nationalstaaten erklärt, was sie zu tun haben. Ich sage das deshalb, weil er vielleicht besser vor seiner eigenen Haustür kehren sollte. Aus der jüngsten Meinungsumfrage in Belgien – oder sollte ich besser in Flandern sagen – geht hervor, dass sich 51 % der Befragten für die Unabhängigkeit vom belgischen Staat aussprechen. Die größte politische Partei in Flandern ist derzeit die Vlaams Belang. Kommen Sie deshalb her, Herr Verhofstadt, und ermutigen uns andere auch, uns selbst zu zerstören, weil es Ihnen so peinlich ist und Sie sich schämen, dass Ihr eigenes Land auseinander fällt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke, Ihre Rede enthielt zumindest ein Quäntchen Ehrlichkeit, denn Sie sind ein unverhohlener Euro-Nationalist. Ihnen ist es doch völlig gleichgültig, was einfache Menschen denken. Das Ergebnis der Referenden in Frankreich und in den Niederlanden im vergangenen Jahr lässt Sie doch völlig kalt. Sie haben heute selbst gesagt – in Ihrer unglaublich arroganten Rede –, dass der gesamte Prozess der politischen Integration weitergehen wird, ganz gleich was die Menschen meinen. Eigentlich gefährden Sie damit die Grundlage der nationalen Selbstbestimmung und der Demokratie. Im letzten Jahrhundert wurde dieser Grundsatz als so wichtig angesehen, dass Sie, wenn Sie vor Ihre Haustür schauen, die Gräber von vielen britischen Soldaten sehen werden, die ausgezogen sind, um eben diesen Grundsatz zu verteidigen, von dem sie sich jetzt offensichtlich abgewandt haben. Im vergangenen Jahr war doch alles klar! Was ist mit Ihnen, Herr Verhofstadt? Welchen Teil des Wörtchens „Nein“ verstehen Sie nicht?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά γελοίο να το αποκαλούμε αυτό συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό που παρακολουθούμε εδώ είναι μάλλον μια συζήτηση μεταξύ των μελών της ιδιοτελούς πολιτική ελίτ. Καλύτερη επιτομή τους δεν θα μπορούσε να αποτελεί πάρα ένα άτομο όπως ο κ. Verhofstadt. Οφείλω να πω ότι θεωρώ κάπως αστείο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός του Βελγίου έρχεται εδώ και λέει σε 24 άλλα εθνικά κράτη τι πρέπει να κάνουν. Το λέω αυτό διότι ίσως θα έπρεπε να προσέξει λίγο περισσότερο τα του οίκου του. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση στο Βέλγιο –ή μάλλον στη Φλάνδρα– δείχνει ότι το 51% των πολιτών εκεί επιθυμούν την ανεξαρτησία από το βελγικό κράτος. Το Vlaams Belang είναι τώρα το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στη Φλάνδρα. Μήπως επειδή ντρέπεστε και βρίσκεστε σε αμηχανία για το γεγονός ότι η χώρα σας καταρρέει, έρχεστε εδώ, κύριε Verhofstadt, για να ενθαρρύνετε και εμάς τους υπόλοιπους να αυτοκαταστραφούμε; Δεν είμαι βέβαιος. Φαντάζομαι ότι υπήρχε τουλάχιστον κάποιος βαθμός ειλικρίνειας στην ομιλία σας, διότι είστε ένας αναίσχυντος ευρωεθνικιστής. Δεν σας καίγεται καρφί για το τι πιστεύουν οι απλοί πολίτες. Δεν σας καιγόταν καρφί για τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες πέρυσι. Είπατε ο ίδιος σήμερα –σε αυτή την απίστευτα αλαζονική ομιλία– ότι η πρόοδος για την πολιτική ολοκλήρωση θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το τι λένε οι πολίτες. Αυτό που κάνετε απειλεί την ίδια τη βάση της εθνικής αυτοδιάθεσης και της δημοκρατίας. Τον περασμένο αιώνα, αυτή η αρχή θεωρούνταν τόσο σημαντική ώστε αν κοιτάξετε στην αυλή σας θα δείτε τους τάφους πολλών βρετανών στρατιωτών που υπερασπίστηκαν αυτήν ακριβώς την αρχή, στην οποία τώρα εσείς φαίνεται ότι γυρίζετε την πλάτη. Ήταν σαφές πέρυσι! Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κύριε Verhofstadt; Ποιο σημείο της λέξης «όχι» δεν καταλαβαίνετε;"@el10
"Señor Presidente, llamar a esto un debate sobre el futuro de Europa es francamente ridículo. Lo que tenemos aquí es más bien a los miembros de una elite política egoísta hablando entre ellos. Esa elite no puede estar mejor representada que por una persona como el señor Verhofstadt. Tengo que decir que me parece un poco osado que el Primer Ministro de Bélgica se presente aquí para decir a otros 24 Estados nacionales lo que deben hacer. Y lo digo porque posiblemente tendría que mirar un poco más dentro de su propio patio trasero. La encuesta de opinión más reciente en Bélgica –o mejor dicho, en Flandes– indica que el 51 % de los ciudadanos están a favor de independizarse del Estado belga. El Vlaams Belang es ahora el principal partido político de Flandes. ¿Se debe, señor Verhofstadt, a que se siente usted tan avergonzado y preocupado al ver cómo su propio país se rompe en pedazos por lo que viene aquí a incitarnos también a nosotros la autodestrucción? No estoy seguro. Supongo que al menos ha habido cierta sinceridad en su intervención, porque es usted un euronacionalista sin complejos. Le importa un bledo lo que piense la gente de la calle. Le importan un bledo los resultados de los referendos del año pasado en Francia y los Países Bajos. Usted mismo ha dicho hoy –en un discurso increíblemente arrogante– que todo el proceso de integración política continuará con independencia de lo que digan los ciudadanos. Lo que está haciendo usted es una amenaza para el fundamento mismo de la autodeterminación nacional y la democracia. En el siglo pasado se pensaba que ese principio era tan importante que, si busca usted en su propio país, encontrará las tumbas de muchos soldados británicos que entregaron su vida por defenderlo, un principio al que usted parece haber dado ahora la espalda. ¡El año pasado estaba claro! ¿Qué le ocurre ahora, señor Verhofstadt? ¿Qué parte de la palabra «no» no entiende usted?"@es20
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@et5
". Arvoisa puhemies, on suorastaan naurettavaa kutsua tätä Euroopan tulevaisuutta koskevaksi keskusteluksi. Ennemminkin tässä on kyse siitä, että omaa etuaan ajava poliittinen eliitti keskustelee keskenään. Tuskin kukaan voisi edustaa heitä paremmin kuin pääministeri Verhofstadt. On todettava, että on vähän hupaisaa, että Belgian pääministeri tulee tänne ja sanoo 24 muulle kansallisvaltiolle, mitä niiden pitäisi tehdä. Sanon näin, koska hänen pitäisi kenties vilkaista vähän tarkemmin omaa lähiympäristöään. Viimeisin Belgiassa – vai pitäisikö sanoa Flanderissa – tehty mielipidekysely osoittaa, että 51 prosenttia kansalaisista kannattaa itsenäistymistä Belgian valtiosta. Vlaams Belang on nyt Flanderin suurin puolue. Arvoisa pääministeri Verhofstadt, häpeättekö niin paljon sitä, että oma maanne on hajoamassa pirstaleiksi, että tulette tänne kannustamaan meitä muitakin tuhoamaan itsemme? En ole tästä ihan varma. Mielestäni puheenne oli ainakin jossakin määrin vilpitön, koska olette häpeilemätön euronationalisti. Ette voisi vähempää piitata siitä, mitä tavalliset ihmiset ajattelevat. Ettei voisi vähempää piitata viime vuonna järjestettyjen Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tuloksista. Sanoitte itse tänään – käsittämättömän ylimielisessä puheessanne – että koko poliittinen yhdentymisprosessi jatkuu ihmisten mielipiteistä huolimatta. Te uhkaatte kansallisen itsemääräämisoikeuden ja demokratian perusperiaatetta. Viime vuosisadalla tätä periaatetta pidettiin niin tärkeänä, että jos vilkaisette lähiympäristöönne, näette niiden monien brittisotilaiden ruumiit, jotka lähtivät puolustamaan nimenomaan tätä periaatetta, jolle te nyt näytätte kääntäneen selkänne. Asia oli selvä viime vuonna! Arvoisa ministeri Verhofstadt, mikä teitä vaivaa? Mitä osaa sanassa "ei" ette ymmärrä?"@fi7
". Monsieur le Président, il est franchement grotesque de parler ici d’un débat sur l’avenir de l’Europe. Ce qu’on a là tient plutôt de la cuisine interne d’une élite politique égocentrique qu’incarne mieux que quiconque un personnage comme M. Verhofstadt. Pour tout dire, je trouve un peu fort que le Premier ministre belge se présente à nous pour dire à vingt-quatre États nations ce qu’ils doivent faire. Je le dis parce qu’il devrait peut-être balayer davantage devant sa propre porte. Le dernier sondage d’opinion en Belgique - ou plutôt en Flandre - montre que 51 % de la population sont favorables à l’indépendance de la Flandre vis-à-vis de l’État belge. Le Vlaams Belang est à présent le plus grand parti politique de Flandre. Monsieur Verhofstadt, est-ce parce que vous êtes à ce point embarrassé et honteux par le fait que votre pays s’effrite que vous venez encourager ici le reste d’entre nous à nous autodétruire aussi? Je ne suis pas sûr. Je suppose qu’il y a au moins une part d’honnêteté dans votre discours, puisque vous êtes un euronationaliste convaincu. Nous n’avez attaché aucune importance à ce que pensent les gens ordinaires. Vous n’avez attaché aucune importance aux résultats des référendums français et néerlandais de l’an dernier. Vous avez dit vous-même aujourd’hui - au cours de cette allocution incroyablement arrogante - que l’ensemble du processus d’intégration se poursuivra en dépit de ce que pensent les gens. Ce que vous faites, c’est menacer le fondement même du principe d’autodétermination nationale et de démocratie. Au cours du siècle dernier, ce principe était jugé à ce point important que si vous jetez un coup d’œil dans votre propre pays, vous verrez les tombes de nombreux soldats britanniques venus défendre ce principe auquel vous semblez aujourd’hui avoir tourné le dos. C’était pourtant clair l’an dernier! Qu’est-ce qui ne va pas, Monsieur Verhofstadt? Qu’est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot «non»?"@fr8
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@hu11
". Signor Presidente, affermare che questa è una discussione sul futuro dell’Europa è veramente farsesco. In realtà abbiamo dinanzi una politica mossa da interessi personali che parla tra sé. Nessuno potrebbe impersonarla meglio del Primo Ministro Verhofstadt. Devo dire che mi sembra un po’ assurdo che il Primo Ministro belga si presenti qui e dica a 24 altri Stati nazionali che cosa dovrebbero fare. Dico questo perché forse dovrebbe esaminare un po’ meglio la situazione in casa propria. L’ultimo sondaggio di opinioni in Belgio – o dovrei dire nelle Fiandre – indica che il 51 per cento degli interpellati è favorevole all’indipendenza del Regno del Belgio. Il è ora il maggiore partito politico nelle Fiandre. Primo Ministro Verhofstadt, è perché prova imbarazzo e vergogna per il fatto che il suo paese sta cadendo a pezzi, che si presenta in Aula per incoraggiare anche il resto di noi ad autodistruggersi? Non saprei. Suppongo vi fosse almeno un po’ di onestà nel suo discorso, dal momento che lei è un euronazionalista spudorato. Non potrebbe importarle meno di ciò che pensano i comuni cittadini. Non potrebbe importarle meno dei risultati dei in Francia e nei Paesi Bassi dello scorso anno. Lei stesso ha affermato oggi – nel suo discorso incredibilmente arrogante – che l’intero processo di integrazione politica proseguirà a prescindere da ciò che dice la gente. Ciò che lei sta facendo minaccia le basi stesse dell’autodeterminazione nazionale e della democrazia. Nell’ultimo secolo, questo principio è stato considerato talmente importante che, se guarda nel suo stesso paese, vedrà le tombe di molti soldati britannici venuti a difendere proprio questo principio, al quale lei sembra ora aver voltato le spalle. L’anno scorso il risultato è stato chiaro! Che cosa le succede, Primo Ministro Verhofstadt? Quale parte della parola “no” non comprende?"@it12
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@lt14
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@lv13
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om dit debat een debat over de toekomst van Europa te noemen is ronduit lachwekkend. Dit is meer een onderonsje van de vanuit eigenbelang opererende politieke elite. Die kon niet beter worden belichaamd dan in de persoon van iemand als de heer Verhofstadt. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel amusant vind dat de Belgische premier hiernaartoe komt om vierentwintig andere natiestaten te vertellen wat ze moeten doen. Ik zeg dat omdat hij misschien een beetje beter in zijn eigen keuken zou moeten kijken. Volgens de meest recente opiniepeiling in België - of moet ik Vlaanderen zeggen - is 51 procent van de ondervraagden daar voorstander is van onafhankelijkheid van de Belgische staat. Het Vlaams Belang is op dit moment de grootste politieke partij in Vlaanderen. Is het, mijnheer Verhofstadt, omdat u er zo mee in uw maag zit en zich er voor schaamt dat uw eigen land in duigen valt, dat u hiernaartoe komt om de rest van ons aan te sporen zichzelf ook te gronde te richten? Ik weet het niet. Ik vind wel dat uw toespraak eerlijk was, omdat u een schaamteloze Euro-nationalist bent. Het interesseert u geen zier wat de man in de straat denkt. De resultaten van de referenda in Frankrijk en Nederland vorig jaar interesseren u helemaal niets. U zei zelf vandaag - in die ongelooflijk arrogante toespraak - dat het hele proces van politieke integratie zal doorgaan, wat de mensen er ook van zeggen. U legt de bijl aan de wortel van de nationale zelfbeschikking en de democratie zelf. In de vorige eeuw werd dit beginsel zo belangrijk gevonden dat als u in uw eigen achtertuin kijkt, u de graven kunt zien van vele Britse soldaten die dat beginsel kwamen verdedigen, en die u nu de rug toegekeerd lijkt te hebben. Het was duidelijk vorig jaar! Wat denkt u ervan, mijnheer Verhofstadt? Welk deel van het woord ‘nee’ begrijpt u niet?"@nl3
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@pl16
"Senhor Presidente, é absolutamente ridículo chamar a isto um debate sobre o futuro da Europa. Estamos, antes, perante uma elite política auto-convencida falando destes assuntos entre si. O Senhor Ministro Verhofstadt é o exemplo acabado desse tipo de pessoas. Devo dizer que considero que é preciso algum atrevimento por parte do Primeiro-Ministro da Bélgica para vir aqui dizer a outros 24 Estados nações o que devem fazer. Talvez o Senhor Ministro devesse primeiro olhar para o seu próprio país. Segundo a última sondagem de opinião realizada na Bélgica – ou talvez seja mais correcto dizer na Flandres – , 51% dos habitantes dessa região são a favor da sua independência do Estado belga. O é, actualmente, o maior partido político na Flandres. Senhor Ministro Verhofstadt, será por se sentir tão embaraçado e envergonhado por o seu país estar a desfazer-se aos pedaços que vem aqui encorajar-nos a também nos autodestruirmos? Não estou certo disso. Parece-me que houve, pelo menos, alguma honestidade no seu discurso, pois o senhor é um euro-nacionalista despudorado. Não se importa nada com o que pensam as pessoas da rua. Não se importou nada com os resultados dos referendos realizados no ano passado em França e nos Países Baixos. O senhor afirmou hoje – no seu discurso inacreditavelmente arrogante – que todo o processo de integração política vai continuar independentemente daquilo que as pessoas pensam. O senhor está a pôr em causa a própria base da autodeterminação nacional e da democracia. No século passado dava-se tanta importância a estes princípios que, se olhar para o seu país, verá os túmulos de muitos soldados britânicos que foram defender os mesmos princípios, aos quais o senhor parece agora ter virado costas. Os resultados do ano passado foram muito claros! Senhor Ministro Verhofstadt, que parte da palavra “não” é que não entende?"@pt17
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@sk18
"Mr President, to call this a debate about the future of Europe is frankly farcical. What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves. They could not be epitomised better than by a person like Mr Verhofstadt. I must say I find it a bit rich for the Prime Minister of Belgium to come along here and tell 24 other nation states what they should do. I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard. The most recent opinion poll in Belgium – or should I say in Flanders – shows that 51% of people there favour independence from the Belgian state. The Vlaams Belang is now the biggest political party in Flanders. Is it, Mr Verhofstadt, because you are so embarrassed and ashamed that your own country is falling to pieces, that you come along here to encourage the rest of us to self-destruct as well? I am not sure. I suppose there was at least a certain honesty about your speech, because you are an unashamed Euro-nationalist. You could not give a damn what ordinary people think. You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year. You said yourself today – in that most incredibly arrogant speech – that the whole process of political integration will continue regardless of what the people say. What you are doing is threatening the very basis of national self-determination and democracy. In the last century, this principle was thought to be so important that if you look in your own back yard, you will see the graves of many British soldiers who went to defend that very principle, on which you now seem to have turned your back. It was clear last year! What is it about you, Mr Verhofstadt? What part of the word ‘no’ do you not understand?"@sl19
". Herr talman! Att kalla detta en debatt om Europas framtid är uppriktigt sagt farsartat. Det som vi ser här är snarare den politiska eliten som språkar sinsemellan i eget intresse. Ingen skulle kunna personifiera dem bättre än en person som Guy Verhofstadt. Jag måste säga att jag finner det något magstarkt av Belgiens premiärminister att komma hit och tala om för 24 andra nationalstater vad de borde göra. Jag säger detta eftersom han kanske borde se om sitt eget hus lite bättre. Den färskaste opinionsundersökningen i Belgien – eller borde jag säga Flandern – visar att 51 procent av invånarna där är för ett oberoende från den belgiska staten. Det politiska partiet Vlaams Belang är nu störst i Flandern. Herr Verhofstadt! Beror det på att ni är så generad och skamsen över att ert eget land håller på att falla i bitar som ni kommer hit för att uppmuntra även oss andra till självförstörande? Jag är inte säker. Jag antar att det åtminstone fanns en viss uppriktighet i ert anförande, eftersom ni är en ogenerad anhängare av euronationalismen. Ni skulle inte kunna bry er mindre om vad vanligt folk anser. Ni skulle inte kunna bry er mindre om omröstningsresultaten i Frankrike eller i Nederländerna förra året. I dag sa ni själv – i detta oerhört arroganta tal – att hela förfarandet med politisk integrering kommer att fortsätta oavsett vad folket tycker. I själva verket hotar ni själva grunden för nationell självbestämmanderätt och demokrati. Under det senaste århundradet ansågs denna princip vara så viktig att om ni tar er en titt på er egen bakgård kommer ni att se gravarna efter de många brittiska soldater som gick ut i krig för att försvara just denna princip, som ni nu verkar ha vänt ryggen åt. Detta stod klart förra året! Herr Verhofstadt! Vad är det med er? Vilken del av ordet ”nej” är det som ni inte förstår?"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause from the IND/DEM Group)"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4
"Nigel Farage,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph