Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-05-17-Speech-3-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060517.19.3-210"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@hu11,11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@cs1
"Når vi taler om Det Europæiske Fællesskab og fælles europæiske værdier, er det første, vi skal nævne, beskyttelsen af menneskerettighederne. Den europæiske forfatning bliver et yderligere og betydningsfuldt skridt fremad, idet chartret om grundlæggende rettigheder får forfatningsstatus, og idet vi skaber er uafhængigt europæisk system til beskyttelse af menneskerettigheder. Europas stadig mere intensive engagement i udenrigsanliggender betyder, at vi kan udøve betydelig indflydelse på menneskerettighederne, når vi taler med én stemme, og vi kan fungere som en særdeles vigtig aktør på den internationale scene. Betænkningen viser også, at den nuværende situation er forvirret og selvmodsigende. Selv om EU fortsat er en af de vigtigste beskyttere af menneskerettigheder i verden, er vi langt bedre til at fremsætte erklæringer end til at følge dem op, og i mange tilfælde integrerer eller håndhæver vi ikke menneskerettighedsovervejelser i andre politikker og programmer. Men vi må glæde os over, at EU sidste års prioriterede støtte til afskaffelsen af dødsstraf verden over, og bl.a. aktivt kritiserede situationen i Kina, Tjetjenien og Zimbabwe samt konsolideringen af faglige rettigheder i Iran og Cambodja. Efter min mening er det vigtigt, at man prioriterer menneskerettighederne allerhøjst ved forhandlinger om både stabiliserings- og associeringsaftaler i Københavnskriteriernes ånd. Jeg er også tilhænger af, at FN's og Europarådets traktater overholdes - heriblandt f.eks. traktaterne om mindretals rettigheder - som en prioritering inden for de aftalemæssige relationer med kandidatlande og stater, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen. Jeg er overbevist om, at Parlamentet som det eneste direkte valgte organ i EU skal spille en førerrolle ved udbredelsen af menneskerettigheder og sikre, at de øvrige EU-institutioner til enhver tid tager højde for menneskerettighederne."@da2
"Wenn wir über die Europäische Gemeinschaft und gemeinsame europäische Werte sprechen, müssen wir an erster Stelle den Schutz der Menschenrechte erwähnen. Die Europäische Verfassung stellt einen weiteren, großen Schritt nach vorn dar, weil sie der Charta der Grundrechte Verfassungsstatus verleiht und ein unabhängiges europäisches System zum Schutz der Menschenrechte schafft. Wenn die EU geschlossen auftritt, hat sie aufgrund ihrer immer intensiveren Einbindung in auswärtige Angelegenheiten die Möglichkeit, in Menschenrechtsfragen entscheidenden Einfluss auszuüben. Außerdem kann Europa als ausgesprochen einflussreicher Akteur in internationalen Gremien auftreten. Der Bericht verdeutlicht zudem, dass die gegenwärtige Lage unausgewogen und widersprüchlich ist. Obgleich die EU weiterhin einer der wichtigsten Verfechter der Menschenrechte in der Welt ist, hat sie größeren Erfolg, Erklärungen abzugeben, als diese umzusetzen. In vielen Fällen werden Menschenrechtsbelange nicht in andere politische Leitlinien und Programme der EU integriert und in diesem Rahmen auch nicht durchgesetzt. Dennoch sollten wir die Tatsache begrüßen, dass die EU die weltweite Abschaffung der Todesstrafe im vergangenen Jahr als Priorität unterstützt hat und unter anderem die Lage in China, Tschetschenien und Simbabwe sowie die Anerkennung der Gewerkschaftsrechte im Iran und in Kambodscha ausführlich zur Sprache brachte. Ich halte es für wesentlich, den Menschenrechten im Geiste von Kopenhagen bei Verhandlungen über Stabilitäts- und Assoziationsabkommen Vorrang einzuräumen. Auch ich fordere, dass die Einhaltung der Verträge der Vereinten Nationen und des Europarates, darunter auch die Vereinbarungen über Minderheitenrechte, in den vertraglichen Beziehungen mit den Beitrittskandidaten und Staaten, die am Stabilitäts- und Assoziationsprozess beteiligt sind, einen hohen Stellenwert erhalten. Es ist meine Überzeugung, dass das Parlament als einziges direkt gewähltes Gremium der Europäischen Union eine führende Rolle bei der Entwicklung der Menschenrechte spielen sollte und gewährleisten muss, dass auch die anderen Gemeinschaftseinrichtungen die Menschenrechte stets bei ihrer Arbeit berücksichtigen."@de9
"Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για κοινές ευρωπαϊκές αξίες, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να αναφέρουμε είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα αποτελέσει ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, δίνοντας συνταγματικό καθεστώς στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ολοένα και εντατικότερη ανάμειξη της Ευρώπης στις εξωτερικές υποθέσεις σημαίνει ότι μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μιλήσει ως ένα ενωμένο όργανο, και μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό παράγονται στα διεθνή φόρα. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η σημερινή κατάσταση είναι συγκεχυμένη και αντιφατική. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένας από τους κύριους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, διακρίνεται πολύ περισσότερο στην έκδοση δηλώσεων από ό,τι στην τήρησή τους, και σε πολλές περιπτώσεις δεν ενσωματώνει ή εφαρμόζει τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις άλλες πολιτικές και τα προγράμματά της. Ωστόσο, πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε, ως προτεραιότητα, την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο και ασχολήθηκε εντατικά, μεταξύ άλλων πραγμάτων, με την κατάσταση στην Κίνα, την Τσετσενία και τη Ζιμπάμπουε, καθώς και με την ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο Ιράν και την Καμπότζη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό πως κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και των δύο συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης, δίνεται μέγιστη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πνεύμα της Κοπεγχάγης. Υποστηρίζω και εγώ ότι στις συμβατικές σχέσεις με υποψήφιες χώρες και χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης δίνεται επίσης προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης – στις τελευταίες συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, οι συνθήκες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Είμαι πεπεισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μάλιστα πάντα."@el10
"When we talk about the European Community and common European values, the first issue we must mention is the protection of human rights. The European Constitution will represent a further, considerable step forward, by giving constitutional status to the Charter of Fundamental Rights, and by creating an independent European human rights protection system. The increasingly intensive involvement of Europe in foreign affairs means that it can exercise an important influence on human rights when it speaks up as a unified body, and it can be a particularly influential player on international fora. The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory. Although the European Union continues to be one of the main protectors of human rights in the world, it excels much more in issuing statements than in following them up, and in many cases it does not integrate or enforce human rights considerations in its other policies and programmes. However, we must welcome the fact that last year the European Union supported, as a priority, the abolition of the death penalty throughout the world, and it addressed intensively, among other things, the situation in China, Chechnya and Zimbabwe, as well as the consolidation of union rights in Iran and Cambodia. I believe it is important that during the negotiation of both stabilisation and association agreements, human rights are given primary emphasis, in the spirit of Copenhagen. I, too, advocate that compliance with United Nations and Council of Europe treaties – among the latter, for instance, the treaties on minority rights – are also given priority in contractual relations with candidate states and states participating in the Stabilisation and Association process. I am convinced that as the only directly elected body of the European Union, Parliament must play a leading role in the development of human rights, and it must ensure that the other European Union institutions also bear in mind human rights, at all times."@en4
"Cuando hablamos de la Comunidad Europea y de los valores comunes europeos, la primera cuestión que debemos mencionar es la protección de los derechos humanos. La Constitución Europea supondrá un nuevo paso adelante importante al conferir un carácter constitucional a la Carta de los Derechos Fundamentales y crear un sistema europeo independiente de protección de los derechos humanos. La implicación cada vez más intensa de Europa en los asuntos exteriores quiere decir que puede ejercer una influencia importante en los derechos humanos cuando interviene como organismo unificado y puede ser un agente particularmente influyente en los foros internacionales. El informe también demuestra que la situación actual es ambivalente y contradictoria. Aunque la Unión Europea sigue siendo uno de los principales protectores de los derechos humanos en el mundo, destaca mucho más por emitir declaraciones que por cumplirlas y en muchos casos no integra o aplica los criterios de derechos humanos en sus demás políticas y programas. No obstante, debemos acoger con satisfacción el hecho de que el año pasado la Unión Europea apoyó, con carácter prioritario, la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, y abordó de manera intensiva, entre otras cuestiones, la situación en China, Chechenia y Zimbabue, al igual que la consolidación de los derechos sindicales en Irán y Camboya. Creo que es importante que se preste una atención primordial a los derechos humanos, en el espíritu de Copenhague, durante las negociaciones de acuerdos de estabilización y de asociación. Yo también defiendo que la conformidad con los tratados de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa –entre estos últimos, por ejemplo, los tratados sobre derechos de las minorías– también tenga prioridad en las relaciones contractuales con Estados candidatos y Estados que participan en el proceso de Estabilización y Asociación. Estoy convencido de que como único órgano elegido de la Unión Europea, el Parlamento debe desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de los derechos humanos y debe garantizar que las demás instituciones de la Unión Europea también tengan en cuenta los derechos humanos en todo momento."@es20
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@et5
"Kun puhumme Euroopan yhteisöstä ja yhteisistä Euroopan arvoista, meidän on ensimmäiseksi mainittava ihmisoikeuksien suojelu. Euroopan perustuslakisopimus on huomattava askel eteenpäin, koska siinä annetaan perusoikeuskirjalle perustuslain asema ja luodaan riippumaton Euroopan unionin ihmisoikeuksien suojelujärjestelmä. Euroopan unionin yhä tiiviimpi osallistuminen ulkoasioihin merkitsee, että se voi käyttää merkittävää vaikutusvaltaansa ihmisoikeusasioissa puhuessaan yhtenäisenä toimijana, jolloin se voi olla erityisen vaikutusvaltainen toimija kansainvälisillä foorumeilla. Mietinnöstäkin käy ilmi, että nykytilanne on sekava ja ristiriitainen. Vaikka Euroopan unioni on edelleen yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksien puolustajista maailmalla, se on huomattavasti parempi antamaan lausumia kuin noudattamaan niitä eikä se monissakaan tapauksissa sisällytä ihmisoikeusseikkoja muuhun politiikkaansa ja ohjelmiinsa tai valvo niiden toteutumista. Meidän on kuitenkin suhtauduttava myönteisesti siihen, että Euroopan unioni tuki viime vuonna ensisijaisena tavoitteenaan kuolemanrangaistuksen poistamista kaikkialta maailmasta, ja puuttui pontevasti muun muassa Kiinan, Tšetšenian ja Zimbabwen tilanteisiin sekä varmisti järjestäytymiseen liittyvien oikeuksien kunnioittamisen Iranissa ja Kambodžassa. Mielestäni on tärkeää, että vakaus- ja assosiaatiosopimusten neuvottelujen aikana ihmisoikeuksia korostetaan pääsääntöisesti Kööpenhaminan hengessä. Minäkin puhun voimakkaasti sen puolesta, että Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan neuvoston yleissopimusten noudattaminen – otettakoon viimeksi mainituista esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia koskevat yleissopimukset – omaksutaan ensisijaiseksi osa-alueeksi sopimussuhteissa ehdokasmaihin ja vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuviin maihin. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin ainoana suorilla vaaleilla valittuna toimielimenä juuri Euroopan parlamentin tulee toimia johtajana ihmisoikeuksien kehityksessä ja varmistaa, että myös muut Euroopan unionin toimielimet pitävät ihmisoikeudet aina esillä."@fi7
"Quand nous parlons de la Communauté européenne et des valeurs communes de l’Europe, il convient de mentionner en premier lieu la protection des droits de l’homme. La Constitution européenne représentera un nouveau pas en avant considérable en conférant un statut constitutionnel à la Charte des droits fondamentaux et en créant un système européen indépendant de protection des droits de l’homme. L’implication intensive croissante de l’Europe dans les affaires étrangères lui permet d’exercer une influence importante en matière de droits de l’homme quand elle parle d’une seule voix. Elle peut être un acteur particulièrement influent sur la scène internationale. Le rapport montre aussi que la situation actuelle est mitigée et contradictoire. Bien que l’Union européenne reste un des principaux protecteurs des droits de l’homme dans le monde, elle excelle bien plus quand il s’agit de publier des déclarations que quand il s’agit de les suivre. Souvent, elle n’intègre pas ou n’applique pas les considérations en matière de droits de l’homme dans ses autres politiques et programmes. Nous devons toutefois saluer le fait que, l’année dernière, l’Union européenne a soutenu, au rang de priorité, l’abolition de la peine de mort dans le monde. Elle s’est intensément occupée de la situation en Chine, en Tchétchénie et au Zimbabwe, ainsi que sur la consolidation des droits syndicaux en Iran et au Cambodge. Je pense qu’il est important que durant les négociations à la fois des accords de stabilisation et d’association, les droits de l’homme soient mis en évidence dans l’esprit de Copenhague. Je plaide moi aussi pour que le respect des traités des Nations unies et du Conseil de l’Europe - par exemple les traités sur les droits des minorités en ce qui concerne ce dernier - soient également prioritaires dans les relations contractuelles avec les États candidats et les États qui participent au processus de stabilisation et d’association. Je suis convaincue qu’en tant que seul organe de l’Union européenne élu au suffrage direct, le Parlement doit jouer un rôle moteur dans la promotion des droits de l’homme et doit s’assurer que les autres institutions de l’Union européenne gardent en permanence les droits de l’homme à l’esprit."@fr8
"Quando parliamo di Comunità europea e di valori europei comuni, il primo aspetto da citare è la protezione dei diritti dell’uomo. La Costituzione europea rappresenterà un altro considerevole passo avanti, in quanto conferirà costituzionale alla Carta dei diritti fondamentali e creerà un sistema europeo indipendente per la tutela dei diritti umani. Il coinvolgimento sempre più fitto dell’Europa negli affari esteri significa che è in grado di esercitare un’influenza importante sui diritti umani quando si esprime come organo unificato, e può essere un attore particolarmente autorevole nelle sedi internazionali. Anche la relazione evidenzia la confusione e la contraddittorietà della situazione attuale. Benché l’Unione europea continui a essere uno dei principali paladini dei diritti umani nel mondo, eccelle molto di più nel rilascio delle dichiarazioni che non nella loro traduzione in pratica, e in molti casi non integra o non applica le considerazioni sui diritti umani nelle altre politiche e nei vari programmi. Dobbiamo tuttavia essere lieti del fatto che lo scorso anno l’Unione europea abbia sostenuto come prioritaria l’abolizione della pena di morte nel mondo, e che abbia affrontato ripetutamente, tra le altre cose, la situazione in Cina, Cecenia e Zimbabwe, nonché il consolidamento dei diritti sindacali in Iran e Cambogia. A mio avviso è importante che durante i negoziati degli accordi sia di stabilizzazione sia di associazione i diritti umani vengano collocati al primo posto, nello spirito di Copenaghen. Anch’io chiedo che la conformità ai trattati delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa – questi ultimi comprendono tra l’altro i trattati sui diritti delle minoranze – sia considerata prioritaria nei rapporti contrattuali con gli Stati candidati e i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione. Sono convinta che, in qualità di unico organo dell’Unione europea a elezione diretta, il Parlamento debba svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dei diritti umani e nel garantire che anche le altre Istituzioni comunitarie tengano costantemente in considerazione i diritti dell’uomo."@it12
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@lt14
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@lv13
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@mt15
"Als wij het hebben over de Europese Gemeenschap en de gemeenschappelijke Europese normen en waarden, is de bescherming van de mensenrechten het onderwerp dat bovenaan de lijst staat. Door een constitutionele status te geven aan het Handvest van de grondrechten en door de invoering van een onafhankelijk Europees systeem voor de bescherming van de mensenrechten, wordt met de Europese Grondwet een volgende, grote stap in de goede richting gezet. Doordat de Europese Unie steeds vaker bij buitenlandse kwesties betrokken is, kan zij een belangrijke invloed uitoefenen op het gebied van de mensenrechten. Daartoe is het echter wel noodzakelijk dat zij met één stem spreekt. Als dat gebeurt, kan de Unie een zeer invloedrijke speler worden op het internationale toneel. Uit het verslag blijkt ook dat de huidige situatie niet eenduidig en zelfs tegenstrijdig is. Hoewel de Europese Unie een van de belangrijkste beschermers van de mensenrechten in de wereld blijft, blinkt zij meer uit in het afleggen van verklaringen dan in het verbinden van praktische consequenties daaraan. In veel gevallen worden de beginselen op het gebied van de mensenrechten en de eerbiediging ervan niet op andere beleidsterreinen of in programma’s geïntegreerd. Wij moeten echter verheugd zijn over het feit dat de Europese Unie het afgelopen jaar als een van de prioriteiten de afschaffing van de doodstraf in de gehele wereld heeft gesteund. Daarnaast heeft de Unie onder andere uitgebreid aandacht besteed aan de situatie in China, Tsjetsjenië en Zimbabwe, en aan de consolidatie van de vakbondsrechten in Iran en Cambodja. Naar mijn idee is het belangrijk dat de mensenrechten - in de geest van Kopenhagen - tijdens de onderhandeling over zowel stabilisatie- als associatieovereenkomsten centraal staan. Ook ik ben er voorstander van dat er bij contractuele betrekkingen met kandidaat-lidstaten en met landen die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces, prioriteit wordt gegeven aan de inachtneming van de verdragen van de Verenigde Naties en van de Raad van Europa - in het laatste geval denk ik bijvoorbeeld ook aan de verdragen inzake de rechten van minderheden. Ik ben ervan overtuigd dat het Parlement, als de enige rechtstreeks gekozen instelling van de Europese Unie, niet alleen een voortrekkersrol moet spelen bij het ontwikkelen van de mensenrechten, maar er ook voor moet zorgen dat de andere instellingen van de Europese Unie die mensenrechten nooit en te nimmer uit het oog verliezen."@nl3
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@pl16,16
"Ao falar de Comunidade Europeia e de valores comuns europeus, o primeiro ponto a mencionar deve ser a protecção dos direitos humanos. A Constituição Europeia representará mais um passo em frente, aliás considerável, ao conceder estatuto constitucional à Carta dos Direitos Fundamentais e ao criar um sistema europeu independente de protecção dos direitos humanos. O envolvimento cada vez mais activo da Europa em assuntos externos significa é capaz de exercer influência considerável no que se refere a direitos humanos quando fala como um organismo único e que pode ser um actor especialmente influente nos internacionais. O relatório mostra, também, que a situação actual é confusa e contraditória. Apesar de a União Europeia continuar a ser um dos organismos que mais contribui para a defesa dos direitos humanos em todo o mundo, prima muito mais por fazer declarações do que por segui-las e, em muitos casos, não integra ou põe em prática considerações relacionadas com direitos humanos nas suas demais políticas e programas. Devemos, contudo, saudar o facto de, no ano passado, a União Europeia ter apoiado, como uma das suas prioridades, a abolição da pena de morte em todo o mundo, e de se ter empenhado incansavelmente, entre outros aspectos, na situação na China, na Chechénia e no Zimbabué, assim como na consolidação dos direitos dos sindicatos no Irão e no Camboja. Considero da maior importância que, durante a negociação dos acordos de estabilização e de associação, se dê especial ênfase aos direitos humanos, em conformidade com o espírito de Copenhaga. Também eu defendo que se respeite, prioritariamente, os tratados das Nações Unidas e do Conselho da Europa – dos quais destacaria, por exemplo, os tratados sobre direitos das minorias – nas relações contratuais com estados candidatos e estados que participam no processo de estabilização e de associação. É minha convicção que, na qualidade de único órgão eleito da União Europeia, o Parlamento tem um papel de relevo a desempenhar no desenvolvimento dos direitos humanos e compete-lhe garantir que as outras instituições da União Europeia também tenham em mente, em todas as circunstâncias, os direitos humanos."@pt17
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@sk18
"Ha az Európai Közösségről és a közös európai értékekről beszélünk, első helyen kell említenünk az emberi jogok védelmét. Az Európai Alkotmány újabb nagy előrelépést jelent majd az Alapvető Jogok Chartájának alkotmányos szintre emelésével, az önálló uniós emberi jogi védelmi rendszer megteremtésével. Európa intenzívebb külügyi szerepvállalásának is egyik kulcsmotívuma, hogy komoly hatással lehet az emberi jogokra, amikor egységesen szólal fel, és különösen befolyásos szereplő lehet a nemzetközi fórumokon. A jelentésből is kiviláglik, hogy a jelenlegi helyzet vegyes és ellentmondásos. Bár az Európai Unió továbbra is az emberi jogok egyik fő védelmezője a világban, sokkal inkább jeleskedik nyilatkozatok kiadásában, mintsem azok nyomon követésében, és egyéb politikáiba és programjaiba sok esetben nem integrálja vagy nem érvényesíti az emberi jogi megfontolásokat. Az viszont üdvözlendő, hogy az elmúlt évben az EU kiemelten támogatta a halálbüntetés eltörlését az egész világon, intenzíven foglalkozott például a kínai, a csecsenföldi és a zimbabwei helyzettel, továbbá a szakszervezeti jogok megerősítésével Iránban és Kambodzsában. Fontosnak tartom, hogy mind a csatlakozási, mind a stabilitási és társulási megállapodásokról szóló tárgyalások során – Koppenhága szellemében – elsődleges hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Magam is szorgalmazom, hogy a jelölt országokkal és a stabilitási és társulási folyamatban részt vevő országokkal folytatott szerződéses kapcsolatokban az ENSZ és – például a kisebbségi jogok tekintetében – az Európa Tanács egyezményeinek való megfelelés is prioritást kapjon. Meggyőződésem, hogy a Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testületének vezető szerepet kell játszania az emberi jogok fejlődésében és biztosítania kell, hogy a többi európai uniós intézmény is mindig szem előtt tartsa az emberi jogokat."@sl19
"När vi talar om Europeiska gemenskapen och gemensamma europeiska värden är försvaret av de mänskliga rättigheterna det första vi måste nämna. EU:s konstitution kommer att vara ytterligare ett avsevärt framsteg genom att stadgan om de grundläggande rättigheterna därigenom får konstitutionell status och genom att ett oberoende system till skydd för de mänskliga rättigheterna skapas inom EU. EU:s ökande intensiva engagemang på utrikesförbindelsernas område innebär att EU kan utöva ett viktigt inflytande för de mänskliga rättigheterna när det talar med en mun och det kan få särskilt stort inflytande på den internationella scenen. Betänkandet visar också att situationen för närvarande är blandad och motsägelsefull. Även om EU fortsätter att vara en av de viktigaste försvararna av de mänskliga rättigheterna i världen utmärker det sig mycket mer genom att göra uttalanden än genom att följa upp dessa och i många fall integrerar eller hävdar man inte hänsyn till de mänskliga rättigheterna i sin övriga politik eller i sina program. Vi måste emellertid välkomna det faktum att EU förra året med högsta prioritet stödde avskaffandet av dödsstraffet i hela världen, då man bland annat engagerade sig starkt mot situationen i Kina, Tjetjenien och Zimbabwe samt för ett befästande av fackföreningarnas rättigheter i Iran och Kambodja. Jag anser att det är viktigt att de mänskliga rättigheterna får högsta prioritet i Köpenhamnskriteriernas anda vid förhandlingarna av såväl stabiliserings- som associeringsavtal. Även jag förordar att överensstämmelse med FN:s och Europarådets fördrag – bland de senare till exempel fördragen om minoriteters rättigheter – även ges prioritet i avtalsförbindelser med kandidatländer och stater som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen. Det är min övertygelse att parlamentet som EU:s enda direktvalda organ måste spela en ledande roll vid utvecklingen av de mänskliga rättigheterna och det måste se till att övriga institutioner inom EU också ständigt har de mänskliga rättigheterna för ögonen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Katalin Lévai (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph