Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-05-Speech-3-192"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ingen här kan tvivla på att Alexander Lukasjenkos regering är odemokratisk. Även jag välkomnar Aljaksandr Milinkevitj och gör gemensam sak med mina kolleger i stödet för oppositionen i Vitryssland. Men enbart muntligt stöd räcker inte, och jag menar därför att vi också måste vidta andra åtgärder. Vissa åtgärder kan vidtas av kommissionen, vissa kan vidtas av rådet och vissa kan vidtas av oss Europaparlamentsledamöter. Dessa åtgärder måste inbegripa ett höjt medvetande hos det vitryska folket, eftersom ett välinformerat civilt samhälle är ett samhälle där man har större möjligheter att fullfölja viktiga förändringar. Som Europaparlamentsledamot från Slovakien, ett land som har stått inför en liknande situation under många år tidigare, kan jag definitivt bekräfta att det stämmer. Jag menar också att det är nödvändigt att tänka igenom frågan om viseringskrav mycket noga, eftersom vi säkert inte kommer att höja medvetandet hos det vitryska folket om vi hindrar dem från att resa till EU-länder och se en annan bild än den Alexander Lukasjenko målar upp via sina medier."@sv21
lpv:translated text
"Kenelläkään täällä ei voi olla epäilystäkään Lukašenkon hallituksen epädemokraattisuudesta. Myös minä toivotan tervetulleeksi Milinkevitšin ja yhdyn kollegojeni ilmaisemaan tukeen Valko-Venäjän oppositiolle. Sanallinen tuki ei kuitenkaan yksin riitä, ja meidän onkin mielestäni toteutettava myös muita toimenpiteitä. Jotkin toimenpiteistä voi toteuttaa komissio, jotkin neuvosto ja jotkin me parlamentin jäseninä. Toimenpiteisiin täytyy kuulua keinoja lisätä Valko-Venäjän kansan tietoisuutta, koska tiedostava kansalaisyhteiskunta kykenee paremmin näkemään merkittävien muutosten läpi. Voin todellakin vakuuttaa, että asia on näin, sillä edustan Euroopan parlamentissa Slovakian tasavaltaa, joka on ollut samassa tilanteessa vuosien ajan. Meidän on mielestäni mietittävä myös viisumivaatimuksia koskevaa kysymystä erittäin tarkkaan, koska emme todellakaan lisää Valko-Venäjän kansan tietoisuutta sillä, että estämme heitä matkustamasta EU-maihin ja saamasta toisenlaisen kuvan kuin sen, minkä Lukašenko esittää tiedotusvälineidensä välityksellä."@fi7
lpv:translated text
"Κανείς εδώ δεν αμφιβάλει για τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της κυβέρνησης του κ. Λουκασένκο. Καλωσορίζω κι εγώ τον κ. Milinkevich και συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας. Ωστόσο, η φραστική υποστήριξη μόνο δεν αρκεί και, ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι θα πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Ορισμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν από την Επιτροπή, άλλα από το Συμβούλιο και άλλα από εμάς του βουλευτές του Κοινοβουλίου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Λευκορωσίας, καθώς μια ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών είναι περισσότερο ικανή να καταλάβει τις σημαντικές αλλαγές. Ως βουλευτής από τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, μιας χώρας που αντιμετώπιζε μια παρόμοια κατάσταση για πολλά χρόνια στο παρελθόν, μπορώ να βεβαιώσω ότι αυτό είναι αλήθεια. Εκτιμώ επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το θέμα των απαιτήσεων θεώρησης πολύ προσεκτικά, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν θα ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Λευκορωσίας με το να τους εμποδίζουμε να ταξιδέψουν στις χώρες της ΕΕ και να δουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που προβάλλεται από τον κ. Λουκασένκο και τα μέσα ενημέρωσής του."@el10,10
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ingen her kan være i tvivl om den udemokratiske karakter af hr. Lukashenkos regering. Jeg vil også gerne byde hr. Milinkevitsj velkommen og tilslutte mig mine kolleger i deres støtte til oppositionen i Belarus. Men støtte i form af ord alene er imidlertid ikke nok, og derfor mener jeg, at vi også bør træffe andre foranstaltninger. Nogle foranstaltninger kan træffes af Kommissionen, andre af Rådet og endnu andre af os som medlemmer af Parlamentet. Disse foranstaltninger skal omfatte metoder til at skabe bevidsthed blandt det belarussiske folk, eftersom et velinformeret civilsamfund bedre kan klare store forandringer. Som MEP fra Den Slovakiske Republik, et land, der stod i en tilsvarende situation gennem mange, lange år for længe siden, kan jeg bestemt bekræfte, at dette er tilfældet. Jeg mener også, at det er nødvendigt at overveje spørgsmålet om visumkrav meget nøje, eftersom vi helt klart ikke vil skabe øget bevidsthed blandt den belarussiske befolkning, hvis vi forhindrer dem i at rejse til EU-landene og se et andet billede end det, hr. Lukasjenko viser gennem sine medier."@da2
lpv:translated text
"Κανείς εδώ δεν αμφιβάλει για τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της κυβέρνησης του κ. Λουκασένκο. Καλωσορίζω κι εγώ τον κ. Milinkevich και συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας. Ωστόσο, η φραστική υποστήριξη μόνο δεν αρκεί και, ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι θα πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Ορισμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν από την Επιτροπή, άλλα από το Συμβούλιο και άλλα από εμάς του βουλευτές του Κοινοβουλίου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Λευκορωσίας, καθώς μια ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών είναι περισσότερο ικανή να καταλάβει τις σημαντικές αλλαγές. Ως βουλευτής από τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, μιας χώρας που αντιμετώπιζε μια παρόμοια κατάσταση για πολλά χρόνια στο παρελθόν, μπορώ να βεβαιώσω ότι αυτό είναι αλήθεια. Εκτιμώ επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το θέμα των απαιτήσεων θεώρησης πολύ προσεκτικά, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν θα ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Λευκορωσίας με το να τους εμποδίζουμε να ταξιδέψουν στις χώρες της ΕΕ και να δουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που προβάλλεται από τον κ. Λουκασένκο και τα μέσα ενημέρωσής του."@el10,10
lpv:translated text
"Niemand hier kan twijfelen aan de ondemocratische aard van de regering van Loekasjenko. Ook ik verwelkom de heer Milinkevitsj en sluit me aan bij mijn collega’s die hun steun voor de oppositie in Wit-Rusland hebben uitgesproken. Woorden alleen zijn echter niet genoeg en daarom denk ik dat we ook andere maatregelen moeten nemen. Sommige maatregelen kunnen door de Commissie worden genomen, sommige door de Raad en sommige door ons, de leden van het Parlement. Deze maatregelen moeten onder andere manieren inhouden om het volk van Wit-Rusland voor te lichten, want een geïnformeerd maatschappelijk middenveld is beter in staat belangrijke wijzigingen door te voeren. Als Parlementslid uit de Slowaakse Republiek, een land dat gedurende lange tijd in het verleden met een vergelijkbare situatie te maken heeft gehad, kan ik zeker bevestigen dat dit het geval is. Ik ben ook van mening dat we de kwestie van visumvereisten zorgvuldig moeten bestuderen. We zullen zeker geen bewustwordingsproces onder de burgers van Wit-Rusland teweeg kunnen brengen als we deze mensen beletten naar EU-landen te reizen en een andere kant van de zaak te zien dan Loekasjenko via zijn media belicht."@nl3
lpv:translated text
"Nikto tu asi nepochybuje o nedemokratickosti vládnutia Lukašenka. Ja takisto pána Milinkieviča zdravím a takisto sa pripájam k podpore bieloruskej opozície. Avšak verbálna podpora je niečo, čo nestačí, preto si myslím, že by sme mali pristúpiť aj k iným opatreniam. Isté opatrenia môže urobiť Komisia, isté Rada a niektoré môžeme urobiť aj my ako parlamentári. Medzi takéto opatrenia by určite patrilo aj to, aby sme sa začali zaoberať možnosťami, ako zlepšiť informovanosť obyvateľstva v Bielorusku, pretože informovaná občianska spoločnosť je spoločnosť, ktorá je potom schopná sama vykonať dôležitú zmenu. Ako poslankyňa zo Slovenskej republiky, kde sme boli v minulosti s niečím podobným konfrontovaní dlhé roky, to určite môžem potvrdiť. Takisto si myslím, že v otázke vízovej povinnosti treba byť veľmi citlivý, pretože ak zamedzíme Bielorusom cestovať do našich krajín a poznávať aj inú tvár, ako im predstavuje pán Lukašenko cez svoje médiá, asi tým ich informovanosť nezvýšime."@lv13
lpv:translated text
"Nobody here can doubt the undemocratic nature of Mr Lukashenko’s government. I too welcome Mr Milinkevich and join my colleagues in supporting the Belarus opposition. However, verbal support alone will not suffice, and therefore I think we should take other measures as well. Some measures can be taken by the Commission, some by the Council and some by us as Members of Parliament. These measures must include ways of raising awareness amongst the Belarus people, since an informed civil society is one that is better able to see through important changes. As an MEP from the Slovak Republic, a country that faced a similar situation over many long years in the past, I can certainly confirm that this is the case. I also believe that it is necessary to consider the question of visa requirements very carefully, as we will certainly not be raising the awareness of the Belarus people if we prevent them from travelling to EU countries and seeing a different picture to the one portrayed by Mr Lukashenko via his media."@en4
lpv:translated text
"Ninguno de los presentes puede dudar del carácter antidemocrático del Gobierno del señor Lukashenko. Yo también quiero dar la bienvenida al señor Milinkevich y, al igual que mis colegas, expresar mi apoyo a la oposición de Belarús. No obstante, con el apoyo verbal no basta y, por lo tanto, creo que también debemos adoptar otras medidas. La Comisión puede adoptar algunas, el Consejo, otras, y nosotros, en nuestra calidad de diputados al Parlamento, otras más. Estas deben incluir medios para mejorar la información del pueblo de Belarús, pues una sociedad civil informada puede apreciar mejor los cambios importantes. En mi calidad de diputada al Parlamento Europeo de la República de Eslovaquia, un país que en el pasado se enfrentó a una situación similar durante muchos años, puedo confirmar que ciertamente es así. También creo que es necesario analizar con mucho cuidado la cuestión de los requisitos para la obtención de un visado, ya que evidentemente no podremos mejorar el nivel de información de las gentes de Belarús, si les impedimos viajar a los países de la Unión Europa y que puedan ver una imagen diferente de la que presenta el señor Lukashenko a través de sus medios de comunicación."@es20
lpv:translated text
"Niemand hier kann das undemokratische Wesen der Regierung Lukaschenko anzweifeln. Auch ich möchte Herrn Milinkewitsch willkommen heißen und ebenso wie meine Kollegen der belarussischen Opposition meine Unterstützung bekunden. Allerdings werden verbale Bekenntnisse nicht ausreichen, und deshalb meine ich, dass wir auch andere Maßnahmen ergreifen sollten. Einige Maßnahmen kann die Kommission beschließen, andere der Rat, und wieder andere das Parlament. Nicht zuletzt geht es darum, die belarussische Bevölkerung besser aufzuklären, denn eine gut informierte Zivilgesellschaft ist besser imstande, tief greifende Änderungen durchzusetzen. Als Abgeordnete aus der Slowakischen Republik, in der viele Jahre ähnliche Zustände herrschten, kann ich dies nur bestätigen. Auch bin ich der Meinung, dass die Frage der Visaerteilung sorgfältig geprüft werden muss, denn es wird uns kaum gelingen, das Bewusstsein der Menschen in Belarus zu schärfen, wenn wir sie daran hindern, in EU-Länder zu reisen und sich ein eigenes Bild von den dortigen Verhältnissen zu machen, das dem von Lukaschenko in den Medien gezeichneten Bild widerspricht."@de9
lpv:translated text
"Ninguém aqui pode duvidar da natureza não democrática da governação do senhor Lukashenko. Também eu dou as boas vindas ao senhor Milinkevich e associo-me aos meus colegas no apoio à oposição bielorrussa. No entanto, o apoio verbal, só por si, não será suficiente e, por isso, penso que também deveríamos tomar outras medidas. Algumas medidas podem ser tomadas pela Comissão, outras, pelo Conselho e por nós, enquanto deputados do Parlamento. Estas medidas têm de incluir formas de aumentar o grau de consciencialização dos cidadãos da Bielorrússia, visto que uma sociedade civil informada está em melhor posição para proceder a mudanças importantes. Enquanto deputada ao Parlamento Europeu proveniente da República Eslovaca, um país que durante muitos anos enfrentou uma situação semelhante no passado, posso certamente confirmar que isto é verdade. Também penso que é necessário ponderar muito cuidadosamente a questão da obrigação de visto, já que não aumentaremos certamente a sensibilização dos cidadãos da Bielorrússia impedindo-os de viajar para os países da UE e de ver uma imagem diferente daquela que é apresentada pelo Sr. Lukashenko através dos seus meios de comunicação social."@pt17
lpv:translated text
"Nessuno qui mette in dubbio la natura antidemocratica del governo di Lukashenko. Anch’io porgo il benvenuto a Milinkevich e mi unisco ai colleghi nell’appoggiare l’opposizione bielorussa. Tuttavia il sostegno verbale, da solo, non sarà sufficiente, e credo quindi che dovremo adottare anche altre misure. Alcune iniziative possono essere intraprese dalla Commissione, altre dal Consiglio e altre ancora da noi in qualità di parlamentari. Tali misure devono comprendere azioni di sensibilizzazione nei confronti della popolazione bielorussa, perché una società civile informata ha più possibilità di realizzare cambiamenti importanti. Come deputata europea proveniente dalla Repubblica slovacca, un paese che in passato si è trovato per molti anni in una situazione analoga, posso indubbiamente confermare che è così. Credo inoltre sia necessario considerare con estrema attenzione la questione inerente all’obbligo di visto, perché sicuramente non riusciremo a sensibilizzare la popolazione bielorussa se le impediremo di recarsi nei paesi dell’Unione europea e di vedere una situazione diversa da quella descritta da Lukashenko con i suoi mezzi di informazione."@it12
lpv:translated text
"Personne dans cette Assemblée ne peut douter de la nature non démocratique du gouvernement de M. Loukachenko. Je salue moi aussi M. Milinkevitch et je joins ma voix à celle de mes collègues en soutenant l’opposition bélarussienne. Pourtant, un soutien verbal seul ne peut suffire et je pense dès lors que nous devons également adopter d’autres mesures. Certaines peuvent être mises en place par la Commission, d’autres par le Conseil et d’autres par les députés. Ces mesures doivent inclure des modes de sensibilisation du peuple bélarussien, car une société civile informée est mieux à même de percevoir les changements importants. En tant que députée de la République slovaque, pays ayant connu une situation similaire pendant de longues et nombreuses années dans le passé, je puis certainement vous confirmer que c’est le cas. Je crois également qu’il convient d’étudier la question des visas très prudemment, sachant que nous ne sensibiliserons certainement pas le peuple bélarussien si nous l’empêchons de se rendre dans les pays de l’Union et de voir un tableau différent de celui dépeint par M. Loukachenko via ses médias."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060405.18.3-192"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph