Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-03-22-Speech-3-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060322.12.3-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@cs1
"Energi er af grundlæggende betydning for vores aktiviteter og af central betydning for vores succes med gennemførelsen af de politikker, vi har opstillet. Situationen på energiområdet vil have en ikke ringe betydning for, hvordan vi gennemfører målene i Lissabon-strategien, og faktisk hvorvidt vi overhovedet kan gennemføre dem. Hr. kommissær, De er opmærksom på situationen, og derfor har De ført tingene videre og udgivet grønbogen om en fælles europæisk energipolitik tidligere på måneden. Det er virkelig på høje tid, at vi søger svar på disse spørgsmål: Hvordan kan vi sørge for en sikker og hensigtsmæssig energiforsyning til konkurrencedygtige priser og samtidig passe på miljøet? Hvordan skal vores energimiks sammensættes i fremtiden? Hvor stabile er de områder, hvorfra vi kan importere energiressourcer? Hvad er deres pris i øjeblikket, og hvor meget vil de koste fremover? Hvordan påvirker deres brug miljøet osv.? Vores svar på disse spørgsmål skal være baseret på en realistisk vurdering af bidraget fra primære energikilder i det samlede europæiske energimiks, og der skal også foretages en ærlig evaluering af effektiviteten af de eksisterende teknologier og potentialet ved nye teknologier, der er under udvikling, samt de naturlige ressourcer i medlemsstaterne. Tiden er inde til, at vi undgår den politiske retorik og ser tingenes virkelige tilstand i øjnene. Jeg vil især påpege, at atomkraft hverken må eller skal være et tabuemne på den politiske dagsorden i Europa. I øjeblikket frembringer atomkraft ingen emissioner af drivhusgasser, den giver os mulighed for at importere uran fra en række lande, herunder politisk stabile lande, og det er netop af den grund, at den har en stabil og konkurrencedygtig pris. Det fremtidige forsknings- og udviklingsarbejde ventes at gøre teknologien mere effektiv, mindske mængden af radioaktivt affald og øge sikkerheden. Den bør nu indtage en plads, der står mål med disse faktorer, i såvel europæiske strategidokumenter som ved fastlæggelse af konkrete foranstaltninger."@da2
"Energie ist das A und O für all unsere Tätigkeiten, und sie ist unerlässlich für die erfolgreiche Erfüllung der Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Die Situation im Energiebereich entscheidet nicht zuletzt, wie wir die Ziele der Lissabon-Strategie erreichen, ja ob wir sie überhaupt erreichen. Herr Kommissar, Sie kennen die Lage genau. Deshalb haben Sie die Dinge in die Hand genommen und Anfang des Monats das Grünbuch über eine gemeinsame europäische Energiepolitik veröffentlicht. Es ist in der Tat allerhöchste Zeit, dass wir Antwort auf folgende Fragen geben: Wie gewährleisten wir sichere und angemessene Energielieferungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichzeitig sorgsamem Umgang mit der Umwelt? Wie soll unser Energiemix in Zukunft aussehen? Wie stabil sind die Gebiete, aus denen wir Energiequellen einführen können? Wie hoch sind die gegenwärtigen Kosten und wie teuer wird Energie in Zukunft? Welche Auswirkungen hat ihre Verwendung auf die Umwelt und so weiter und so fort? Unsere Antwort auf diese Fragen muss in einer realistischen Bewertung des Anteils von Primärenergiequellen am europäischen Energiemix insgesamt bestehen. Wir müssen die Effektivität gegenwärtiger Technologien und das Potenzial neu entwickelter Technologien ehrlich einschätzen, dürfen dabei aber auch nicht die natürlichen Ressourcen der Mitgliedstaaten außer Acht lassen. Es ist Zeit, mit politischen Phrasen Schluss zu machen und den Tatsachen ins Auge zu sehen. Vor allem möchte ich unterstreichen, dass Kernenergie in der europäischen politischen Arena kein Tabuthema sein kann und darf. Kernenergie produziert keine Treibhausgase, gestattet uns die Einfuhr von Uran aus verschiedenen – darunter auch politisch stabilen – Ländern und hat aus eben diesem Grunde einen festen und wettbewerbsfähigen Preis. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ihren Wirkungsgrad erhöhen, die Menge an radioaktivem Abfall verringern und die Sicherheit erhöhen werden. Ihr muss jetzt in den europäischen Strategiedokumenten und bei konkreten Maßnahmen ein Platz eingeräumt werden, der diesen Faktoren gerecht wird."@de9
"Η ενέργεια είναι θεμελιώδης για τις δραστηριότητές μας και εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία μας στην εφαρμογή των πολιτικών που έχουμε καθορίσει. Η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας θα προσδιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας και μάλιστα αν θα τους επιτύχουμε καθόλου. Κύριε Επίτροπε, έχετε επίγνωση αυτής της κατάστασης και αυτός είναι ο λόγος που κινήσατε τα πράγματα και δημοσιεύσατε την Πράσινη Βίβλο για μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Πράγματι ήταν πλέον καιρός να επιδιώξουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα: με ποιον τρόπο άραγε θα διασφαλίσουμε ασφαλή και επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό σε ανταγωνιστικές τιμές μεριμνώντας όμως παράλληλα για το περιβάλλον; Με ποιον τρόπο άραγε πρέπει να διαμορφωθεί το μείγμα των ενεργειακών μας πηγών στο μέλλον; Πόσο σταθερές είναι οι περιοχές από τις οποίες μπορούμε να εισάγουμε ενεργειακούς πόρους; Ποιο είναι το τρέχον κόστος τους και πόσο πολύ θα κοστίζουν στο μέλλον; Πώς θα επιδράσει η χρήση τους στο περιβάλλον, και ούτω καθεξής; Οι απαντήσεις μας σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να είναι μια ρεαλιστική αποτίμηση της συμβολής των πηγών πρωτογενούς ενέργειας στο συνολικό ευρωπαϊκό μείγμα πηγών ενέργειας, μια έντιμη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων τεχνολογιών και του δυναμικού νέων, εξελισσόμενων τεχνολογιών, πρέπει δε να εξεταστεί και το ζήτημα των φυσικών πόρων των κρατών μελών. Ήλθε η ώρα να αποφύγουμε την πολιτική ρητορεία και να αντιμετωπίσουμε κατάματα την κατάσταση ως έχει. Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει θέμα ταμπού στην ευρωπαϊκή πολιτική κονίστρα. Αυτή τη στιγμή η πυρηνική ενέργεια δεν παράγει καθόλου εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μας επιτρέπει να εισάγουμε ουράνιο από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πολιτική σταθερότητα, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο προσφέρει σταθερό και ανταγωνιστικό τιμολόγιο. Το μελλοντικό ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, να μειώσει την ποσότητα των ραδιενεργών αποβλήτων και να αυξήσει την ασφάλεια. Πρέπει πλέον να καταλάβει θέση ανάλογη με αυτή που επιτάσσουν οι ανωτέρω παράγοντες τόσο στα ευρωπαϊκά κείμενα στρατηγικής όσο και σε ό,τι αφορά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων."@el10
"Energy is fundamental to our activities, and is central to our success in the implementation of the policies we have set out. The situation in the field of energy will determine in no small measure how we accomplish the goals of the Lisbon Strategy and indeed whether we accomplish them at all. Commissioner, you are aware of this state of affairs, which is why you brought things forward and published the Green Paper on a common European Energy Policy earlier this month. It is indeed high time that we sought answers to these questions: how do we ensure secure and adequate energy supplies at competitive prices, and at the same time care for the environment? How should our energy mix be formulated in the future? How stable are the areas from which we can import energy resources? What is their current cost and how much will they cost in the future? How does their use affect the environment, and so on? Our answers to these questions must be a realistic assessment of the contribution of primary energy sources in the overall European energy mix, and an honest evaluation of the effectiveness of existing technologies and the potential of new, evolving technologies, and the natural resources of the Member States must also be considered. The time has come for us to avoid political rhetoric and to face up to the real state of affairs. I would particularly like to point out that nuclear energy cannot and should not be a taboo subject in the European political arena. Right now nuclear energy produces no greenhouse gas emissions, it allows us to import uranium from a variety of countries, including those that are politically stable, and it is for this very reason that it enjoys a stable and competitive price. Future research and development work is expected to improve its efficiency, reduce the amount of radioactive waste and increase safety. It must now occupy a place commensurate with these factors both in European strategic documents and in the taking of concrete measures."@en4
"La energía es fundamental para nuestras actividades y vital para el éxito de la aplicación de las políticas que hemos establecido. La situación en el ámbito de la energía determinará en gran medida cómo conseguimos los objetivos de la Estrategia de Lisboa y de hecho si los conseguimos o no. Señor Comisario, usted conoce la situación, por eso ha planteado la cuestión y publicó el Libro Verde sobre una política energética común europea a principios de mes. Ya es hora, en efecto, de que busquemos respuestas a estas preguntas: ¿Cómo podemos garantizar un suministro de energía seguro y suficiente a precios competitivos, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente? ¿Cómo hemos de definir nuestro surtido de energías en el futuro? ¿Hasta qué punto son estables las zonas de las que podemos importar recursos energéticos? ¿Cuál es su coste actual y cuánto costarán en el futuro? ¿Cómo afecta su uso al medio ambiente, etcétera? Nuestras respuestas a estas preguntas tienen que ser una evaluación realista de la contribución de las fuentes de energía primaria dentro del conjunto de energías europeo, y una evaluación honesta de la eficacia de las tecnologías actuales y del potencial de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta también los recursos naturales de los Estados miembros. Ha llegado el momento de que dejemos de lado la retórica política y nos enfrentemos a la situación real. Quiero señalar en particular que la energía nuclear no puede ni debe ser un tema tabú en la escena política europea. Ahora mismo la energía nuclear no produce emisiones de gases de efecto invernadero, nos permite importar uranio de una variedad de países, incluidos los que son políticamente estables, y por esta razón tiene un precio estable y competitivo. Está previsto investigar y seguir desarrollando este ámbito en el futuro para mejorar su eficiencia, reducir la cantidad de residuos radiactivos y aumentar la seguridad. Tiene que ocupar el lugar que le corresponde tanto en los documentos estratégicos europeos como en la adopción de medidas concretas."@es20
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@et5
"Energia on toimintojemme perusedellytys ja vaikuttaa oleellisesti siihen, miten onnistumme toteuttamaan suunnittelemiamme toimia. Riippuu pitkälti energia-alan tilanteesta, miten saavutamme Lissabonin strategian tavoitteet ja saavutammeko niitä ylipäätään. Arvoisa komission jäsen, tiedätte tilanteen. Veitte siksi asioita eteenpäin ja julkaisitte aiemmin tässä kuussa Euroopan unionin yhteistä energiapolitiikkaa koskevan vihreän kirjan. Meidän on todellakin aika pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten voimme taata varmat ja riittävät energiatoimitukset kilpailukykyisin hinnoin ja huolehtia samalla ympäristöstä? Millaisen energialähteiden yhdistelmän tarvitsemme tulevaisuudessa? Kuinka vakaita ovat alueet, joilta voimme tuoda energiavaroja? Mitkä ovat niiden kustannukset nyt ja tulevaisuudessa? Miten niiden käyttö vaikuttaa ympäristöön? Näihin kysymyksiin on vastattava arvioimalla realistisesti primaarienergialähteiden osuutta Euroopan unionin energialähteiden yhdistelmässä sekä arvioimalla rehellisesti olemassa olevien tekniikkojen tehokkuutta ja uusien, kehittyvien tekniikkojen mahdollisuuksia. Myös jäsenvaltioiden luonnonvarat on otettava huomioon. Meidän on nyt vältettävä poliittista retoriikkaa ja kohdattava todellinen tilanne. Erityisesti haluan todeta, ettei ydinenergia voi eikä saa olla tabu Euroopan unionin politiikassa. Tällä hetkellä ydinenergia ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä ja mahdollistaa uraanin tuonnin eri valtioista, myös niistä, jotka ovat poliittisesti vakaita. Tämän vuoksi ydinenergian hinta on vakaa ja kilpailukykyinen. Tulevan tutkimus- ja kehitystyön odotetaan lisäävän ydinenergian tehokkuutta, vähentävän radioaktiivisen jätteen määrää sekä parantavan turvallisuutta. Ydinenergialle on annettava nyt näiden tekijöiden mukainen asema sekä Euroopan unionin strategia-asiakirjoissa että konkreettisissa toimissa."@fi7
"L’énergie est fondamentale pour nos activités et pour la mise en œuvre réussie des politiques définies. La situation dans le secteur de l’énergie déterminera dans une large mesure la façon dont nous réaliserons les objectifs de la stratégie de Lisbonne et, tout simplement, si nous les réaliserons. Monsieur le Commissaire, vous connaissez la situation en la matière, c’est d’ailleurs pour cette raison que vous avez fait avancer les choses et publié ce mois-ci le livre vert consacré à une politique énergétique européenne commune. Il est en effet grand temps de chercher des réponses à ces questions: comment allons-nous garantir des approvisionnements énergétiques sûrs et appropriés à des prix compétitifs, sans perdre de vue le respect de l’environnement? Comment devrions-nous formuler notre futur bouquet énergétique? Quelle est la stabilité des régions à partir desquelles nous pouvons importer des ressources énergétiques? Quels sont les coûts actuels et comment évolueront-ils à l’avenir? Quel est l’impact de l’utilisation des ressources énergétiques sur l’environnement, etc.? Les réponses à ces questions doivent s’appuyer sur une évaluation réaliste de la contribution des sources d’énergie primaire dans le bouquet énergétique européen global, de même que sur une évaluation honnête de l’efficacité des technologies existantes et du potentiel des nouvelles technologies, en constante évolution, tout en tenant compte des ressources naturelles des États membres. L’heure est venue d’éviter toute rhétorique politique et de faire face à la réalité. Je voudrais souligner en particulier que l’énergie nucléaire ne peut et ne devrait pas être un sujet tabou dans l’arène politique européenne. L’énergie nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, elle nous permet d’importer de l’uranium de toute une série de pays, y compris de pays stables sur le plan politique, et c’est pour cette même raison que son prix reste stable et compétitif. Les futurs travaux de recherche et de développement devraient améliorer son efficacité, réduire la quantité de déchets radioactifs et renforcer la sécurité. L’énergie nucléaire doit donc occuper la place qui lui revient eu égard à tous ces facteurs, tant dans les documents stratégiques européens que dans l’adoption de mesures concrètes."@fr8
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@hu11
"L’energia è fondamentale per le nostre attività ed è un elemento centrale per il nostro successo nell’attuazione delle politiche che abbiamo definito. La situazione nel settore dell’energia determinerà in larga misura il modo in cui conseguiremo gli obiettivi della strategia di Lisbona e se di fatto riusciremo a conseguirli. Signor Commissario, lei è a conoscenza della situazione, ed è per questo che ha presentato proposte e pubblicato il Libro verde su una politica energetica comune europea all’inizio del mese. E’ ormai ora di dare risposta a questi interrogativi: come garantire forniture di energia sicure e adeguate a prezzi competitivi e al tempo stesso proteggere l’ambiente? Come formulare il nostro energetico in futuro? Quanto sono stabili le regioni dalle quali possiamo importare risorse energetiche? Qual è il loro costo attuale e quanto costeranno in futuro? In che modo il loro uso influisce sull’ambiente, e così via? Le nostre risposte a tali domande devono essere una valutazione realistica del contributo delle fonti energetiche primarie nel energetico generale europeo e una valutazione onesta dell’efficacia delle tecnologie esistenti e del potenziale delle nuove tecnologie in evoluzione. E’ altresì necessario esaminare le risorse naturali degli Stati membri. E’ giunto il momento di abbandonare la retorica politica e affrontare la situazione reale. In particolare, vorrei rilevare che l’energia nucleare non può e non deve essere un argomento tabù nell’arena politica europea. Al momento l’energia nucleare non produce emissioni di gas a effetto serra, ci permette di importare uranio da diversi paesi, compresi quelli politicamente stabili, e proprio per questo motivo gode di un prezzo stabile e competitivo. Le future attività di ricerca e sviluppo dovrebbero migliorarne l’efficienza, ridurre la quantità di rifiuti radioattivi e rafforzarne la sicurezza. Deve ora occupare un posto commensurato a questi fattori sia nei documenti strategici europei sia nell’adozione di misure concrete."@it12
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@lt14
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@lv13
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@mt15
"Energie is van fundamenteel belang voor onze activiteiten en voor het welslagen van het beleid dat wij hebben uitgestippeld. Hoe en of we überhaupt de doelstellingen van de Strategie van Lissabon zullen halen, is onlosmakelijk verbonden met de situatie op energiegebied. Geachte commissaris, u bent zich bewust van deze stand van zaken. Daarom hebt u ook de werkzaamheden in een hogere versnelling gebracht en deze maand een Groenboek gepubliceerd over een gemeenschappelijk Europees energiebeleid. Het is inderdaad de hoogste tijd om een antwoord te geven op de volgende vragen: hoe kunnen we een voldoende en veilige energievoorziening tegen concurrerende prijzen verzekeren en tegelijkertijd zorgen voor het milieu? Hoe zal onze energiemix er in de toekomst uitzien? Hoe stabiel zijn de regio's van waaruit we onze energie kunnen invoeren? Hoe hoog is de huidige prijs ervan en hoe hoog zal die in de toekomst zijn? Wat is de invloed van ons energieverbruik op het milieu, enzovoort? In onze antwoorden moeten we een realistische inschatting maken van de bijdrage die de individuele primaire energiebronnen aan de gehele Europese energiemix leveren, en moeten we de efficiëntie van bestaande en potentiële, nog in ontwikkeling zijnde nieuwe technologieën op een eerlijke manier evalueren, rekening houdend met de natuurlijke omstandigheden in de lidstaten. We moeten ophouden met politieke retoriek; het is tijd om de huidige stand van zaken onder ogen te zien. Ik wil er vooral op wijzen dat kernenergie in de Europese politieke ruimte geen taboe meer kan en mag zijn. Kernenergie veroorzaakt ook vandaag geen uitstoot van broeikasgassen, maakt het mogelijk om uranium in te voeren uit verschillende, ook politiek stabiele landen, en biedt juist daarom een stabiele en concurrerende prijs. Het toekomstig wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelingen op dat vlak laten vermoeden dat de efficiëntie nog zal toenemen, dat de hoeveelheid radioactief afval zal verminderen en de veiligheid zal toenemen. Op basis daarvan moet kernenergie een plaats krijgen in de Europese strategische documenten en bij het nemen van concrete maatregelen."@nl3
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@pl16
"A energia é fundamental para as nossas actividades e crucial para o êxito da aplicação das políticas que definimos. A situação no sector da energia será fortemente determinante para a forma como atingiremos os objectivos da Estratégia de Lisboa e, na verdade, para a sua efectiva consecução. Senhor Comissário, V.Exa. está ciente desta realidade, razão pela qual fez avançar os dossiês e publicou o Livro Verde sobre uma política europeia comum no sector da energia, no início deste mês. Na verdade, é mais do que tempo de procurarmos respostas para estas perguntas: como poderemos nós assegurar um abastecimento de energia seguro e adequado a preços competitivos e respeitar, simultaneamente, o ambiente? Como deverá, de futuro, ser elaborado o nosso conjunto de fontes de energia primária ( de energia)? Quão estáveis são as regiões de que podemos importar recursos energéticos? Qual o seu custo actual e futuro? De que forma afectará a sua utilização o ambiente, e assim por diante? As nossas respostas a estas questões deverão reflectir uma avaliação realista da contribuição das fontes de energia primária para o global de energia europeu, devendo ser igualmente tida em conta uma avaliação honesta da eficiência das tecnologias existentes e do potencial das tecnologias em evolução, bem como dos recursos naturais dos Estados-Membros. É tempo de evitarmos a retórica política e de enfrentarmos a realidade dos factos. Gostaria, em especial, de salientar que a energia nuclear não pode ser, nem deverá ser, um assunto tabu na cena política europeia. Actualmente, a energia nuclear não produz emissões de gases com efeito de estufa, permite-nos importar urânio de uma série de países, inclusivamente de países politicamente estáveis, sendo essa a razão por que goza de preços estáveis e competitivos. Espera-se que os futuros trabalhos de investigação e desenvolvimento venham a melhorar a sua eficiência, a reduzir o montante de resíduos radioactivos e a aumentar a segurança. Esta deverá passar a ocupar um lugar consentâneo com estes factores nos documentos de estratégia europeus e na tomada de decisões concretas."@pt17
"Energija je osnova naših dejavnosti in je osnova za uspeh pri uresničevanju zastavljenih politik. Od razmer na področju energetike je močno odvisno, kako in ali bomo sploh lahko uresničili cilje lizbonske strategije. Spoštovani komisar, tega stanja se zavedate, zato ste tudi pospešili delo in v tem mesecu objavili zeleno knjigo o skupni evropski energetski politiki. Res je že skrajni čas, da poiščemo odgovore na vprašanja: kako zagotoviti varno in zadostno dobavo energije po konkurenčnih cenah ter hkrati poskrbeti za okolje? Kako naj bo sestavljena naša energetska mešanica v prihodnosti? Kako stabilna so področja iz katerih lahko uvažamo energetske vire? Kakšna je in bo njihova cena? Kako njihova uporaba vpliva na okolje itd.? V odgovorih moramo realno oceniti doprinos posameznih primarnih virov energije v celotni evropski energetski mešanici ter pošteno ovrednotiti učinkovitost obstoječih ter potenciale razvijajočih se novih tehnologij, vključno z upoštevanjem naravnih danosti držav članic. Nastopil je čas, ko se moramo izogniti politični retoriki in se soočiti z dejanskim stanjem. Posebej želim opozoriti, da jedrska energija ne more in ne sme biti več tabu tema v evropskem političnem prostoru. Jedrska energija že danes ne povzroča izpustov toplogrednih plinov, omogoča uvoz urana iz različnih, tudi politično stabilnih držav, ter ima prav zaradi tega stabilno in konkurenčno ceno. S prihodnjim znanstveno-raziskovalnim ter razvojnim delom pa naj bi se po pričakovanjih še izboljšala njena učinkovitost, zmanjšala količina radioaktivnih odpadkov in zvišala varnost. Temu ustrezno mesto mora imeti tudi v evropskih strateških dokumentih ter konkretnih ukrepih."@sk18
"Energi är grundläggande för vårt arbete och centralt för att vi ska kunna genomföra den politik vi fastställt. Situationen på energiområdet kommer, i icke försumbar utsträckning, att avgöra i vilken grad vi når Lissabonstrategins mål och förvisso om vi kommer att kunna nå dem överhuvudtaget. Herr kommissionsledamot, ni är medveten om att situationen ser ut på det här viset, och det var därför ni förde frågan vidare och offentliggjorde grönboken om en gemensam europeisk energipolitik tidigare den här månaden. Det är förvisso hög tid att vi finner svar på följande frågor: Hur kan vi garantera en säker och tillräcklig energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser och samtidigt ta hand om miljön? Hur ska vår energimix sammanställas i framtiden? Hur stabila är de områden som vi kan importera energiresurser från? Vad kostar energiresurserna för närvarande och hur mycket kommer de att kosta i framtiden? Hur påverkar användningen av energiresurserna miljön, och så vidare? Våra svar på dessa frågor måste vara en realistisk bedömning av bidraget av primära energikällor till den övergripande europeiska energimixen, och en ärlig utvärdering av effektiviteten hos den befintliga tekniken och potentialen hos utvecklingen av ny teknik samt medlemsstaternas naturresurser måste också beaktas. Tiden är inne för oss att undvika politisk retorik och ta itu med de verkliga förhållandena. Jag vill särskilt påpeka att kärnenergi inte får och inte bör vara ett tabubelagt ämne inom den europeiska politiken. Kärnenergi orsakar för tillfället inga växthusgasutsläpp, den gör det möjligt för oss att importera uran från en rad länder, däribland de som är politiskt stabila, och det är av just det skälet som kärnenergi ligger på ett stabilt och konkurrenskraftigt pris. Det framtida forsknings- och utvecklingsarbetet förväntas förbättra kärnenergins effektivitet, minska mängden radioaktivt avfall och öka säkerheten. Kärnenergin måste nu inta en plats som motsvarar dessa faktorer både i EU:s strategidokument och när man vidtar konkreta åtgärder."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"mix"17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph